12.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, függetlenül attól, hogy az emberek öregek, fiatalok, vagy gyermekek, ez most minden lélek számára a visszavonulás állapota, mert mindenkinek el kell mennie a hangon túlra, a felszabadulás földjére. Mutassátok meg nekik az utat az otthonba.

Kérdés:
Az Atya shrimatja miért különböző minden gyermek számára? Az mért nem ugyanaz?

Válasz:
Mert az Atya shrimatot ad minden gyermeknek, látva mindegyik pulzusát és körülményeit. Például, amikor egy személy szabad a kötéstől, és érdemes arra, hogy szolgáljon, legyen az valakai idősebb, vagy egy kumari, Baba azt tanácsolná neki, hogy teljesen foglalja el önmagát a szolgálatban, de nem mondaná azt mindenkinek, hogy jöjjön és maradjon itt. Bárki bármilyen shrimatot kapjon az Atyától, abban haszon van. Ugyanúgy, ahogy Mama és Baba igényelték az örökségüket Shiv Babától, így kövessétek őket és végezzetek szolgálatot ugyanolyan módon, és igényeljétek az örökségeteket.

Ének:
Senki nincs olyan különleges, mint az Ártatlan Úr.

Om shanti.
Ti, legédesebb, rég elvesztett és most megtalált gyermekek hallottátok az éneket. Shivát hívják az Ártatlan Úrnak. Az egyet, aki megüti a dobokat, Shankarnak nevezik. Itt olyan sok ashram van, ahol elmondják a védákat, a szentírásokat, az upaniszádokat, stb. Az is olyan, mint megütni a dobokat. Olyan sok ashram van, ahova az emberek elmennek, és ott tartózkodnak, de ők nem rendelkeznek semmilyen céllal, vagy tárggyal. Abban hisznek, hogy a guruk elviszik őket a hangon túlra, a csend földjére. Ők azzal a gondolattal mennek oda, hogy majd levedlik a testeiket. Ugyanakkor senki nem képes arra, hogy hazatérjen. Azok az emberek egyszerűen csak odaadást tanítanak. Itt ti gyermekek tudjátok, hogy ez a ti visszavonulásotok igaz állapota. Gyermekek, idősebbek és fiatalok, mind a visszavonulás állapotában vannak. Ugyanakkor, arra inspirálnak benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést, hogy elmenjetek a felszabadulás földjére. Nincs senki más, aki megmutatná nektek az utat a megváltásba, vagy, hogy a hangon túlra menjetek. Csak az Egyetlen a felszabadulás és megváltás Adományozója. Az Atya nem mondja azt nektek, hogy mondjatok le a családotokról és otthonotokról és gyertek, és maradjatok itt. Igen, azokat, akik érdemesek a szolgálat elvégzésére, megkérik, hogy maradjanak itt. Nektek meg kell mutatnotok az ösvényt másoknak is, hogy menjenek a visszavonulás állapotába, mert ez most mindenki számára az idő, hogy a hangon túlra menjen. Csak az egy Atya visz mindenkit a visszavonulás állapotába, a felszabadulás földjére. Ti azzal az Atyával ültök. Bár azok az emberek visszavonulnak, egyikük sem képes arra, hogy hazatérjen. Csak az egy Atya visz mindenkit a visszavonulásba és csak Ő ad nektek jó utasításokat. Néhányan azt mondják Babának, hogy ők el fogják hozni ide a családjukat és itt maradnak. Nem. Először látni kell, hogy vajon ők érdemesek-e arra, hogy szolgálatot végezzenek, vagy nem. Ha valaki idős, szabad a kötéstől és szolgálatkész, ő megkapja a shrimatot. Néhány gyermek azt mondja, tartsatok szemináriumokat, hogy meg tudjuk tanulni a szolgálat elvégzésének módszereit. A kumarikkal együtt az anyák és a férfiak is folyamatosan tanulni fognak. Ez egy szeminárium. Baba tanít benneteket minden nap, hogyan magyarázzatok másoknak. Ő folyamatosan átadja nektek a tanácsot. Először is, magyarázzatok el egy dolgot. Ti emlékeztek a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre. Milyen kapcsolatotok van Vele? Ha Ő az Atya, akkor nektek Tőle kellene megkapnotok az örökséget. Ti nem ismeritek az Atyát. Azt mondjátok, hogy Isten ott van mindenkiben. Ha Isten ott lenne minden részecskében, akkor milyen lenne az állapototok? Gyermekek, tudjátok, hogy most Baba előtt ültök. Baba érdemessé tesz minket azzal, hogy tüskékből virágokká változtat, és aztán visszavisz Magával. Mindenki más megmutatja nektek az utat az erdőbe. Az Atya egy ilyen könnyű ösvényt mutat. Emlékeznek az életben való felszabadulásra egy másodperc alatt. Az nem egy hazugság. Ha ti azt mondjátok, Baba, az életben felszabadulttá váltok. Először is, Baba elvisz benneteket az otthonába. Ti mindannyian elfelejtettétek az otthonotokat. Azt mondják, hogy Isten, az Atya elküldi az összes üzenethozóját, hogy alapítsanak meg egy vallást. Akkor miért mondják azt, hogy Ő mindenütt jelenvaló? Ő mindenkit leküld onnan fentről. Ők egy dolgot mondanak, de nem hisznek abban. Az Atya leküldi őket, hogy alapítsanak meg egy vallást, és így az ő szervezetük folyamatosan leköveti őket. Először is, ott van az istenségek szervezete. Először Lakshmi és Narayan, akik az eredeti istenségi valláshoz tartoznak, fognak eljönni az embereikkel. Senki más nem jön el az embereivel. Ott egy jön el először, aztán egy második, majd egy harmadik. Itt ti mindannyian késszé váltok arra, hogy igényeljétek az örökségeteket az Atyától. Ez egy iskola. Miközben otthon éltek, emlékeztek Babára egy percig, fél percig, a fél perc feléig. Nektek egy másodperc alatt elmondják, hogy mi a kapcsolatotok a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel. Még azt is mondjátok, hogy Ő a Legfelső Atya, hogy Ő mindenki Atyja, hogy Ő a Teremtő. Ugyanakkor, ha ők nem tekintik Őt az Atyának, akkor mit tudtok mondani? Az Atya a mennyország Teremtője, és így Ő biztosan átadja nektek a mennyországotok uralkodását. Ő azt átadta Bharatnak. A Raja jóga, ami egy hétköznapi embert Narayanná változtat, nagyon jól ismert. Ez is az igaz Narayan története. Ez a halhatatlanság története, és a harmadik szem megkapásának története is. Gyermekek, tudjátok, hogy Baba átadja nektek az örökségeteket. Az Atya átadja nektek a shrimatot. Csak az Ő utasításának követésével lesz haszon. Baba érzi mindenki pulzusát: Ez az egy nem rendelkezik semmilyen kötéssel és képes arra, hogy szolgáljon. Az Atya átadja az utasításokat, amikor látja, hogy ti érdemesek vagytok. Amikor a körülményeitek láthatók, nektek azt mondják: Itt maradhattok, és folyamatosan szolgáljatok ott, ahol arra szükség van. A kiállításokon sokakra van szükség. Idősebbekre is szükség van, és kumarikra is szükség van. Mindenki folyamatosan megkapja a tanításokat. Ez egy tanulmány. Isten beszél. A testetlen Egyet hívják Istennek. Ti lelkek az Ő gyermekei vagytok. Az emberek azt mondják, ó Isten, Atya és így Őt nem lehet mindenütt jelenvalónak nevezni. A ti fizikai apátok mindenütt jelenvaló lenne? Nem. Ti azt mondjátok, Ő az Atya és azt éneklitek, ó Tisztító, Atya, így Ő biztosan eljönne ide és megtisztítana benneteket. Gyermekek, tudjátok, hogy tisztátalanból tisztává váltok. Az Atya azt mondja, az én gyermekeim, akik 5.000 év után újból találkoztak velem, eljöttek, hogy újból igényeljék az örökségüket. Ti tudjátok, hogy a királyság most megalapításra kerül. Ugyanúgy, ahogy Mama és Baba igénylik az örökségüket Shiv Babától, így azt ti is igénylitek Tőle. Kövessétek őket. Végezzetek szolgálatot ugyanolyan módon, mint Mama és Baba. Mama és Baba elmondja nektek egy hétköznapi emberből Narayanná válás történetét. Így miért kellene bármi mást is meghallgatnotok. Ti tudjátok, hogy a napdinasztia és aztán a holddinasztia részévé fogtok válni. Nektek először is el kell mennetek a napdinasztiába. Ti rendelkeztek ezzel a megértéssel. Senki nem ülhet ebben az iskolában ennek a megértése nélkül. Baba átadja nektek a shrimatot. Ti tudjátok, hogy Baba belépett ebbe az egybe. Máskülönben Prajapita (az emberiség Atyja) honnan jönne el? Az a Brahma a szubtilis régió egy lakója. Itt van szükség az emberiség Atyjára. Az Atya azt mondja: Én véghezviszem a megalapítást Brahmán keresztül. Kikét? A Brahminokét. Én belépek ebbe a Brahmába. Ti, lelkek is beléptek a testekbe. Engem hívnak a Tudás Óceánjának. Tehát, én, a testetlen Egy hogyan lennék képes arra, hogy elmondjam a tudást? Krishnát nem lehet a Tudás Óceánjának nevezni. Krishna lelke megkapja a tudást a sok születése végén, és Krishnává válik. Ő most nem az. Ti tudjátok, hogy Raja jógát tanultatok Istennel és istenségekké, a mennyország mestereivé váltatok. Az Atya azt mondja: Én nektek Raja jógát tanítok minden ciklusban. Ti egy királyságot kaptok ezen a tanulmányon keresztül. Ti aztán a királyok királyaivá váltok. Ez a ti célotok és tárgyatok. Ti eljöttetek ide, hogy újból a napdinasztia istenségeivé váljatok. Az egy istenségi vallás most megalapításra kerül. Most olyan sok vallás van. Olyan sok guru van. Ők mindannyian véget érnek. Azon guruk Guruja, a Megváltás Adományozója az egy Atya. Én eljöttem, hogy megváltást adjak minden szentnek. Ahogy tovább fejlődtök, ők is meg fognak hajolni előttetek, ahogy az előző ciklusban is tették. Ti, gyermekek rendelkeztek a dráma minden titkával az intellektusotokban. Ti tudjátok, hogy Brahma, Vishnu és Shankar a szubtilis régióban vannak. Ez az egy az emberiség Atyja. Ő azt mondja, én belépek Brahma öreg testébe. Ő nektek is azt mondja: Ó gyermekek, ti mindannyian Brahminok vagytok, és én az urnát rátok helyezem. Ilyen sok születést vettetek. Ebben az időben ez a pokol extrém mélysége. Nincsenek folyók, amiket pokolnak lehetne nevezni. Ők sok ilyen történetet leírtak a Garuda Puránában. Baba most itt ül és magyaráz nektek, gyermekeknek. Ez az egy is tanul. Az Atya, az Ártatlan Úr itt ül és magyaráz nektek, ártatlan gyermekeknek. Ő a szegény ártatlan gyermekeket a leggazdagabbakká teszi. Ti tudjátok, hogy a napdinasztia mestereivé fogtok válni. Nézzétek meg, hogy mivé váltatok, miközben folyamatosan elbuktatok. Ez egy ilyen csodálatos játék. Ti a mennyországban nagyon gazdagok voltatok. Most is a királyoknak olyan nagy palotáik vannak. Ott vannak a paloták Jajpurban is. Ha most ilyen paloták vannak, akkor elképzelhetitek, hogy azok korábban milyenek lehettek. A kormányzó házát nem ilyenre építik. A királyok palotáinak a pompája biztosan teljesen más. O.K. Ha ti látni akarjátok a mennyország egy modelljét, menjetek el Ajmirba. Ők nagyon keményen dolgoztak azért, hogy egy ilyen modellt készítsenek. Ti olyan nagy boldogságot tapasztaltok pusztán azzal, hogy azt megnézitek. Itt Baba gyorsan átad nektek egy víziót. Bármit lássatok a víziókban, ti azt látni fogjátok gyakorlati formában is. Bár a hívőknek voltak vízióik az odaadás ösvényén, ők nem váltak a paradicsom mestereivé. Ti mesterekké váltok, gyakorlati módon. Ez most a pokol. Ők folyamatosan marják egymást, és harcolnak. Néhány fiúgyermek nem hezitál abban, hogy megölje az apját, vagy a testvérét. Az aranykorban a harc nem kérdéses. Ti igényeltek egy státuszt 21 születésre abból a bevételből, amit ebben az időben kerestek. Ezért nektek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Ha ők nem értik meg az első dolgot, ami az Atya bemutatása és életrajza, akkor mi haszon van számukra abban, hogy azt mondják, Baba? Még azt követően is, hogy ők olyan sokat adományoztak, és jótékonykodtak, ezzé vált Bharat állapota. Ugyanakkor, ezt senki nem érti. Ők azt mondják, hogy meg fogják találni Istent azt követően, hogy odaadást végeztek. De ki fogja megtalálni Istent és mikor? Mindenki végez odaadást, de nem mindenki fog egy királyságot kapni. Olyan nagy a zavarodottság mindezen dolgok megértésében. Bárkinek elmondhatjátok: Felejtsétek el azokat a szentírásokat, stb. Haljatok élőhalált. A brahm csak egy elem. Ti nem kaphatjátok meg abból az örökséget. Csak az Atyától kaphatjátok meg az örökséget. Mi ezt minden ciklusban igényeljük. Ez nem egy új dolog. A játék most a végéhez ér. Nekünk le kell vetnünk azokat a testeket, és haza kell térnünk. Minél többet emlékeztek az Atyára, a végső gondolataitok annál inkább fognak elvezetni benneteket a végcélotokhoz. Ezt hívják az elrendezés idejének. Most el kell rendezni a bűnös lelkek karmikus számláit. Nektek most tiszta jótékony lelkekké kell válnotok, jógaerővel. A szénakazal tűzre fog lobbanni és a lelkek hazatérnek. Amikor az egy vallás megalapításra kerül, azok az összes megszámlálhatatlan vallásból haza fognak térni. Ők nem fogják magukkal vinni a testeiket. Néhányan azt mondják, hogy ők örökkévaló felszabadulást akarnak, de az lehetetlenség. Mivel ez egy előre elrendelt játék, és folyamatos, annak nincs vége. Az Atya most itt ül, és elmagyarázza annak a titkát, hogy a ciklus hogyan folyamatos örökkévalón. Ezeket a dolgokat mind el kell magyarázni. Amikor elkezdenek egyre többet megérteni, ott lesz a kiterjedés. Ez a ti nagyon emelkedett vallásotok. A madarak azt megeszik. Azok nem esznek meg semmilyen más vallást. Nektek, gyermekeknek nem szabadna semmilyen érdeklődéssel rendelkeznetek ebben a világban. Ez egy temető. Miért kellene ragaszkodnotok az öreg világhoz? Amerikában azok, akik értelmesek, érzik, hogy valaki inspirálja őket. A halál ott van előttetek. A pusztulásnak be kell következnie. Mindenki lelkiismerete folyamatosan furdalja őket. A dráma sorsa ily módon van megteremtve. Shiv Baba az Adományozó. Ő semmihez nem vonzódik. Ő testetlen. Mindez hozzátok, gyermekekhez tartozik. Az újvilág is értetek van, gyermekek. Megalapítjuk a világ királyságát, amit aztán uralni fogunk. Baba ilyen önzetlen. Amikor emlékeztek Babára, a zár az intellektusotokon megnyílik. Ti dupla filantrópok vagytok. Ti átadjátok a testeiteket, a tudatotokat és gazdagságotokat Babának. Ti átadjátok a tudás múlhatatlan ékszereit is. Mit adtok Shiv Babának? Amikor valaki meghal, ők átadják minden tulajdonát egy különleges brahmin papnak. Ti azt mondjátok, hogy mindent felajánlotok Istennek, de Isten kapzsi lenne? Ők még azt is mondják, hogy ők mindent felajánlanak Krishnának. Az emberek mindkettőjüket koldusokká tették. Ugyanakkor Ő az Adományozó. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Semmihez ne legyen ragaszkodásotok az öreg világból. Ne legyen érdeklődés semmiben ebből a világból, mert mindennek egy temetővé kell válnia.

2. A játék most a végéhez ért. Nektek el kell rendeznetek a karmikus számláitokat, és térjetek haza. Ezért, váljatok szabaddá a bűneitektől jógaerővel, és váljatok tiszta, jótékony lelkekké. Váljatok dupla adományozókká.

Áldás:
Tegyétek a tudatotokat és az intellektusotokat erőteljessé a boldogság táplálékával, és váljatok megrázhatatlanná és elmozdíthatatlanná.

„Csodálatos Baba! Csodálatos! Csodálatos a szerencsém! Csodálatos!” Állandóan énekeljétek a boldogság ezen dalait. A boldogság a legnagyobb táplálék. Nincs olyan más táplálék, mint a boldogság. Azok, akik minden nap megeszik a boldogság táplálékát, állandóan egészségesek maradnak; ők soha nem válnak gyengévé. Ezért, tegyétek a tudatotokat és intellektusotokat erőssé a boldogság táplálékával, és az állapototok erőteljessé fog válni. Azok, akik egy ilyen erőteljes állapottal rendelkeznek, állandóan megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok maradnak.

Slogen:
Ültessétek a tudatotokat és az intellektusotokat a tapasztalat ülésére, és soha nem fogtok felindulttá válni.