12.06.22    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    03.04.91    Om Shanti     Madhuban


Mozduljatok el minden korláttól és váljatok azzá, aki korlátlan érdektelenséggel rendelkezik


Ma minden gyermek elérte Madhuban fizikai édes otthonát, hogy újból megünnepelje a találkozót egy ciklus után. Madhuban a testi világ édes otthona, ahol az Atya és a gyermekek szellemi mélája megtörténik. Ez egy találkozó mélája (gyülekezete). Tehát, minden gyermek eljött a gyülekezetbe a találkozóért. Ez a gyülekezet egy találkozóért van az Atya és a gyerekek között, ami csak az átmeneti korban történik meg és csak Madhubanban. Ezért van az, hogy ti mindannyian futva jöttetek és elértétek Madhubant. Madhuban képessé tesz benneteket arra, hogy a találkozó BapDadával a testi formában megtörténjen. Ezzel együtt a könnyű emlékezés képessé teszi az avyakt találkozó megtörténtét, mert Madhuban földje megkapta az áldást, hogy átadja egy szellemi találkozó és egy találkozó tapasztalatát a testi formában. Mivel ez a föld megkapta az áldást, ti könnyedén rendelkeztek egy találkozó tapasztalatával. Semmilyen más földön nem történik meg a Tudás Óceánja és a tudás folyói közötti találkozó. Ez az egyedüli hely a találkozóra az Óceán és a folyók között. Elhiszitek, hogy ti egy ilyen hatalmas földre jöttetek el, ami megkapta az áldásokat?

A tapassziának ebben az évében különösen azok a gyermekek kapják meg az arany lehetőséget, akik első alkalommal ünneplik meg a találkozót ebben a ciklusban. Milyen szerencsések vagytok? A tapasszia évének elején az új gyerekek extra erőt kaptak. Ez az extra erő, amit az elején átadtak, a jövőben együttműködővé válik, hogy benneteket előrehaladásra késztessen. Ezért van az, hogy a dráma is együttműködik az új gyerekekkel, hogy őket előrehaladásra késztesse. Ezért ők nem lesznek képesek panaszkodni, azt mondva, későn jöttünk. Nem. A tapasszia éve egy áldást is adott. Ti megkaptátok a jogot és a lehetőséget, hogy a tapasszia évében az áldások földjére lépjetek. Ez az extra szerencse nem egy kis dolog. Ti, új gyermekek különösen három áldást kaptatok: a tapasszia éve, Madhuban földje és az erőfeszítésetek áldása. Tehát, ilyen szerencsések vagytok. Ennek az örökkévaló szerencsének a mámorát mindig tartsátok önmagatoknál. Az ne csak akkor legyen veletek, amikor itt vagytok. De az Atya örökkévaló, ti emelkedett lelkek örökkévalók vagytok és így a ti szerencsétek is örökkévaló. Örökkévalón őrizzétek meg önmagatoknál az örökkévaló szerencséteket. Ez csak a könnyű figyelem kérdése, nem figyelem feszültséggel. Annak könnyű figyelemnek kellene lennie. Aztán mi nehéz? Ti felismertétek, „az én Babám” és ti Őt el is fogadtátok. Őt ismeritek, elfogadtátok, megtapasztaltátok, megkaptátok a jogot, tehát mi nehéz? Egyszerűen folyamatosan tapasztaljátok meg: „Csak az Egy az én Babám”. Ez a teljes tudás.

Az egész tudás az elejétől a középen át a végéig el van merülve a Baba szóban, mert Baba a Mag. Az egész fa el van merülve a Magban, ugye? A kiterjedést el lehet felejteni, de nem nehéz emlékezni a lényegre a Baba szóban. Az mindig könnyű, ugye? Az ugye néha nem nehéz és néha könnyű. Baba mindig a tiétek, vagy Ő csak néha a tiétek? Mivel Baba mindig a tiétek, az emlékezésnek is mindig könnyűnek kellene lennie. Az nem egy nehéz dolog. Isten azt mondta: Ti az enyémek vagytok, és ti azt mondtátok: Te az enyém vagy. Tehát, akkor mi nehéz? Ezért van az, hogy az új gyermekek még jobban haladnak előre. Még mindig van lehetőség az előrehaladásra. A kürtöket a végső beteljesülésért még nem fújták meg. Ezért repüljetek, és másokat is késztessetek repülésre. Ehhez a módszer, hogy vessetek véget a veszteségnek. Továbbra is halmozzatok fel a megtakarítási számlátokon, mert ti 63 születésen át nem tettetek félre, ti mindent elvesztegettetek. Minden számla véget ért azzal, hogy azokat elvesztegettétek. Elvesztegettétek a lélegzet kincsét, elvesztegettétek a gondolat kincsét, elvesztegettétek az idő kincsét, az erények kincsét, az erők kincsét és elvesztegettétek a tudás kincsét is. Olyan sok számla üressé vált. Nektek most ezeken a számlákon mind fel kell halmoznotok. Az idő, hogy azokon felhalmozzatok, most van, és ti az Atyától könnyen megkapjátok a módszert, hogy azokat könnyedén felhalmozzátok. A múlandó kincsek véget érnek, és csökkennek, ahogy azokat elköltitek. Míg minél többet használjátok ezeket a kincseket másokért és önmagatokért tiszta hozzáállással, azok annál jobban fognak növekedni és felhalmozódni. Itt a kincsek használata a módszer, hogy azokat felhalmozzátok. Ott azok megőrzése a módszere, hogy azokat felhalmozzák; itt azok használata a módszere, hogy azokat felhalmozzátok, és így ott van a különbség. Használjátok az időt egy értékes feladatért önmagatokért és másokért, és az folyamatosan növekedni fog. Használjátok a tudást. Hasonló módon minél többet használjátok az erőket és erényeket, azok annál jobban fognak növekedni. Ne úgy gondolkozzatok, mint az emberek. Ők mindent elzárnak egy széfben, és azt gondolják, hogy ők sokat felhalmoztak. Hasonló módon ti is azt gondoljátok, hogy sok tudás van az intellektusotokban, hogy ti sok erővel és erénnyel rendelkeztek, de azokat ne őrizzétek elzártan, azokat használjátok. Értitek a felhalmozás módszerét? Az azok használatát jelenti. Azokat használjátok önmagatokért, máskülönben el fogjátok veszíteni. Néhány gyermek azt mondja, hogy ők minden kinccsel rendelkeznek önmagukban elmerülten, ugyanakkor mi a jele annak, hogy ezek bennetek elmerülten vannak? Azokkal rendelkezni önmagatokban elmerülten, azt jelenti, hogy azokat felhalmoztátok. Ennek a jele az, hogy azok hasznosak önmagatoknak és másoknak is a szükség idején. Ha azokat nem használjátok, de mégis azt mondjátok, hogy ti sok mindent felhalmoztatok, akkor ez nem a felhalmozás pontos módszere. Ezért, ha a módszer nem pontos, nem lesztek képesek arra, hogy időben elérjétek a tökéletessé válás eredményét, becsapottá váltok és nem lesz siker.

Használjátok az erőket és erényeket és azok folyamatosan növekedni fognak. Tehát, alkalmazzátok a megtakarítás módszerét és a felhalmozás módszerét is. Aztán a haszontalanság számlája automatikusan átalakul, és hasznos módon fogjátok használni. Az odaadás ösvényén a fizikai gazdagság adományozása rendszerével rendelkeznek, és azt hasznos módon használják annak megfelelően, amennyivel rendelkeznek, és így az növekszik. Még az odaadásban is, annak érdekében, hogy mindent hasznos módon használjanak, növelik a lelkesedésüket és buzgalmukat. Tehát, a tapasszia évében ne csak ellenőrizzétek, hogy mennyit vesztegettetek el – elvesztegetni valamit egy más dolog –, de azt is ellenőrizzétek, hogy mennyit használtatok hasznos módon. Minden kincs, amiről beszéltek nektek, és az erények is egy ajándék az Atyától. „Ez az én erényem, ez az én erőm” – ne kövessétek el ezt a hibát még az álmaitokban sem. Ezek egy ajándék az Atyától, egy ajándék Istentől. Az ajándékot Istentől önmagatokénak tekinteni egy nagy bűn. Sok gyermek gyakran azt gondolja és hétköznapi nyelven azt mondja: „Az én erényemet nem használják” vagy „Én rendelkezem ezzel az erővel; az én intellektusom nagyon jó, de nem használják”. Honnan jött az enyém szó? Azt mondani „enyém”, azt jelenti, hogy azt piszkossá teszitek. Még az odaadásban is folyamatosan átadják ők ezt a tanítást 63 születésen át: Ne mondjátok azt „enyém”, mondjátok azt „tiéd”. Ugyanakkor ti azt nem ilyen módon értettétek. A tudás ösvényén is azt mondani „tiéd”, de azt a sajátotokénak, „enyémnek” tekinteni csalás, és az itt nem fog működni. Ezért a szent felajánlást Istentől a sajátotokénak tekinteni azt jelenti, hogy arrogánsak és tiszteletlenek vagytok. Soha ne felejtsétek el a Baba, Baba szavakat. Baba adta az erőt, Baba adta az intellektust, ez Baba feladata és ez Baba centruma. Minden Babához tartozik. Ne gondoljátok azt, az én centrumom, én hoztam létre ezt a centrumot, tehát nekem ehhez jogom van. Honnan jött az enyém szó? Az a tiétek? Ti egy batyut megfontoltan félretettétek? Sok gyermekben ilyen mámor van: én építettem egy épületet centrumnak, tehát nekem ahhoz jogom van. Ugyanakkor kinek a centrumát építettétek meg? Az Baba centruma, nem? Ha ti azt átadtátok Babának, akkor az hogyan lehet a tiétek? Hogyan lehet ott az „enyém”? Amikor az intellektusotok megváltozik, azt mondjátok, hogy ez az enyém. Azzal, hogy azt mondjátok „enyém, enyém”, ti azt bepiszkítjátok. Ti újból piszkossá akartok válni? Emlékeztek az első ígéretre, amit az Atyának tettetek a Brahmin életetekért, amikor Brahminná váltatok? Az újak vagy csak az idősebbek tették ígéretet? Ti újak, akik most eljöttetek, szintén úgy jöttetek el, mint az idősek, ugye? Ti azt követően jöttetek el, hogy kitöltöttétek a formanyomtatványt az intellektus hitével kapcsolatban, ugye? Tehát, mindenki első ígérete az volt – a tudat, a test, a vagyon a Tiéd. Ti mindannyian megtettétek ezt az ígéretet?

Ha ti most fogtok egy ígéretet tenni, emeljétek fel a kezeteket. Azok, akik azt gondolják „Valamit a jövőért is félre kell tenni, hogyan tudunk mindent átadni Babának? Valamit félre kell tennünk”. Azok, akik azt gondolják, hogy értelmes dolog így tenni, emeljék fel a kezüket. Valamit félretettetek? Legyetek óvatosak. Azt követően ne mondjátok azt: Amúgy is, ki látott minket? Ki fog engem látni egy ekkora tömegben? Babának nagyon tiszta a TV-je. Ti abban nem lehettek rejtettek. Ezért, ha ti egy keveset félre akartok tenni, alapos megfontolás után, akkor minden esetre tartsátok meg. Pandavák mit gondolnak? Egy keveset félre kellene tennetek? Arról nagyon körültekintően gondolkozzatok. Azok, akik egy keveset félre kívánnak tenni, emeljék fel a kezüket. Ti védettek lesztek, máskülönben később megmutatják nektek az időt, ezt a gyülekezetet és a bólogatásaitokat. Soha ne engedjétek meg az enyém tudatosságot. Amikor azt mondjátok Bap (az Atya), pap (a bűn) véget ér. Amikor nem mondjátok Bap, bűnt követtek el. Amikor benneteket a bűn befolyásol, az intellektusotok nem működik. Nem számít, valaki mennyire próbál magyarázni nektek, ti azt mondjátok: Nem, ez helyes, ennek meg kell történnie, ennek így kell történnie. Még az Atya is kegyelmet érez, mert ti abban az időben a bűn befolyása alatt vagytok. Amikor az Atyát elfelejtitek, akkor bűnt követtek el. Mivel ti a bűn befolyása alatt vagytok, nem értitek meg, hogy mit tesztek és mondotok. Mindig maradjatok a tudás tudatosságában. Ne kerüljetek a bűn ereje alá. Közben Mayának ez a hulláma belép. Az újaknak ettől védettnek kellene maradniuk. Ne ragadjatok bele az „enyém, enyém” tudatosságba. Amikor a lelkek egy kicsit öregebbé válnak, akkor ott van az „enyém, enyém” tudatosság sok Mayája. Az én ötleteim – de mivel az intellektus sem a tiétek, akkor az ötlet honnan jött? Tehát, értitek, hogy mi a felhalmozás módszere? Azt használjátok egy feladatért, azt hasznos módon használjátok. Használjátok az isteni szanszkaráitokat hasznos módon, és az elvesztegetés szanszkarái elmennek. Amikor ti az isteni szanszkaráitokat nem használjátok egy feladatért, azok egyszerűen csak egy ládában maradnak, és a régi szanszkarák tovább működnek. Sokak rendelkeznek annak a szokásával, hogy mindent egy bankban vagy a fiókjukban tartanak. Nekik sok nagyon szép ruhájuk, pénzük és dolgaik vannak, és mégis csak a régi dolgokat használják. Ők szeretik a régi dolgokat és így a dolgok egyszerűen a fiókban maradnak, és ők csak a régi dolgokat használják. Ne folytassátok a régi szanszkarák használatát, és ne hagyjátok az isteni szanszkarákat egyszerűen az intellektusotok ládájában. Azokat használjátok egy feladatért, azokat hasznos módon használjátok. Tehát, vezessetek egy táblázatot arról, hogy mennyire használtatok mindent hasznos módon. Valamit hasznos módon használni azt jelenti, hogy azt használjátok és növelitek. Mindent használjatok hasznos módon a tudatotokkal, a szavaitokon, a kapcsolataitokon, az ismeretségeiteken, a tetteiteken, az emelkedett társaságotokon keresztül és a különösen erőteljes hozzáállásotokkal. Ne csak azt gondoljátok, hogy az én hozzáállásom mindig nagyon jó, de azt mennyire használtátok hasznos módon? Az én szanszkarám amúgy is a béke, de azokat mennyit használtátok hasznos módon? Azokat használtátok? Azzal, hogy alkalmazzátok azok használatának módszerét egy feladatért, ti könnyedén megtapasztaljátok a tökéletessé válás sikerét. Valamit hasznos módon használni – a siker kulcsa. Tehát, értitek, hogy mit kell tennetek? Ne csak önmagatokkal legyetek boldogok – én nagyon jó és erényes vagyok, az én jógám nagyon jó. Ha az annyira jó, akkor azt használjátok. Azt használjátok hasznos módon. Azt használjátok egy feladatért és az növekedni fog. Az folyamatosan növekedni fog minden erőfeszítés nélkül, és aztán azt kényelemmel fogjátok használni 21 születésre. Nektek semmilyen erőfeszítést nem kell majd tennetek.

Ez egy korlátlan gyülekezet. (Az Om Shanti Bhawan teljesen tele volt és ezért néhány embernek a Meditációs Hall-ban és a History Hall-ban kellett ülnie. A terem kicsi volt.) Ott van a ti emléketek dicsérete, amit megemlítenek a szentírásokban: először vizet tettek a pohárba és aztán azt egy lábasba tették, aztán azt egy tóba, aztán a tóból az a folyóba folyt. Aztán végül az hova ment? Az óceánba. Tehát, ez a gyülekezet először a History Hallban történt, aztán a Meditation Hallban és ez most az Om Shanti Bhawanban történik meg. Ennek hol kell megtörténnie? Ugyanakkor, ez nem azt jelenti, hogy ti nem tudjátok megtapasztalni az avyakt találkozót a testi találkozó nélkül. Az avyakt találkozó gyakorlását növelni kell az időnek megfelelően, és ezt növelnetek kell. A Dadik kegyelemteljessé váltak és különleges kegyelmük van az újak iránt. Ugyanakkor növeljétek az avyakt tapasztalatot. Az a megfelelő időben hasznos lesz számotokra. Nézzétek, BapDada még mindig eljátssza a testi találkozó szerepét az új gyerekekért, de ez még meddig fog folytatódni?

Tehát, ti mindannyian boldogok és elégedettek vagytok? Ti elégedettek vagytok azzal, hogy kint tartózkodtok? Ez is a dráma szerepe. Mivel ti azt mondjátok, hogy egész Abu hozzátok fog tartozni, ez hogyan fog megtörténni? Tehát, először is helyezzétek oda a lábatokat. Aztán a helyek, amiket Dharamsaláknak hívnak, mind a tiétek lesz. Nézzétek meg, a külföldi földeken is ez már el kezdett megtörténni. A templomokat már nem nagyon használják, és így azokat felajánlották a Brahma kumariknak, hogy használják. Így az emberek felajánlják azokat a nagy helyeket, amikkel rendelkeznek, hogy használjátok, mert ők nem képesek működtetni. Tehát, a Brahminok lába minden helyen ott lesz. Ebben is van jelentőség. Ezért a Brahminok megkapják a szerepet a drámában, hogy a lábukat oda tegyék. Tehát, mit fogtok tenni, amikor egész Abu a tiétek lesz? Ők maguk fogják ezt felajánlani nektek, azt mondva, hogy arról ti gondoskodjatok. Azt fogják mondani: „Gondoskodjatok rólunk, és gondoskodjatok az ashramokról”. Ezért bármilyen szerepet kapjatok és bármikor, azt a szerepet boldogsággal játsszátok el. Achcha.

A chatrak lelkeknek mindenhol, akik megünneplik a találkozót és önmagukba szívják a tudás ékszereit, az emelkedett lelkeknek, akik megünnepelnek egy találkozót a szubtilis formában és a testi formában, a lelkeknek, akik minden kincset hasznos módon használnak és a siker megtestesítőivé válnak, a lelkeknek, akik korlátlan érdektelenséggel rendelkeznek és állandóan az „én Babám” tudatosságával rendelkeznek és nem rendelkeznek a korlátolt „enyém” tudatosság semmilyen nyomával, a gyerekeknek, akik állandóan elérik a teljessé válás sikerét a pontos módszeren keresztül, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

BapDada a Dadikhez beszél: Mindig kellenek új jelenetek, ugye? Ez is egy új jelenet volt a drámában, és megismétlődött. Valaha is gondoltátok volna, hogy ez a terem is kicsi lesz? Nem szeretnétek, ha mindig ugyanaz a jelenet lenne. Néha szeretnétek egy új jelenetet látni. Ez is szellemi pompa, ugye? Mindezen lelkek gondolatának be kellett teljesülnie, és ezért került sor erre a jelenetre. Innen kaptatok engedélyt: „Eljöhettek!” Így mit lehet tenni? Most az újak növekedni fognak, és az idősebbek most öregek. Lelkesedéssel jöttetek el, és ennek megfelelően helyeztétek el magatokat, és ez jó volt. Annak nagynak kell lennie. Az nem lesz kisebb. Mivel ott van a világ jótevője cím, ez semmi a világgal összehasonlítva. Kiterjedés lesz, és a módszer is új lesz. Különböző módszerek lesznek. Most a hozzáállás erőteljes lesz. Amikor a hozzáállásotok erőteljessé válik a tapasyátok által, akkor a hozzáállásotokon keresztül a lelkek hozzáállása automatikusan megváltozik. Achcha. Ugye mindannyian nem fáradtatok el a szolgálatban? Örömmel jöttök ide. Mindig van élvezet. Achcha.

Áldás:
Halmozzátok fel az áldásaitok tárházát azzal, hogy emelkedett karmát végeztek, és váljatok egy élő képmássá, aki látomásokat ad.

Vegyetek áldásokat, és adjatok áldásokat bármilyen cselekedetedben, amit végeztek. Azzal, hogy emelkedett cselekedeteket hajtotok végre, automatikusan megkapjátok mindenki áldását. Mindenki ajkáról az merül fel: Ez az egy nagyon jó. Csodálatos! A tetteitek egy emlékké válnak. Nem számít, milyen munkát végeztek, vegyétek a boldogságot és adjatok boldogságot, fogadjátok az áldásokat és adjatok áldásokat. Mivel áldásokat vesztek és adtok az átmeneti korban, az emberek továbbra is áldásokat fognak venni a nem élő képmásaitoktól, és élő képmásokká váltok, akik látomásokat adnak a jelenlegi időkben is.

Slogen:
Folyamatosan tartsátok fenn a lelkesedést és a buzgalmat, és a lustaság véget fog érni.