12.07.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     22.02.86     Om Shanti     Madhuban


SZELLEMI SZOLGÁLAT, ÖNZETLEN SZOLGÁLAT


Ma az Atya, az összes lélek Világjótevője, a szolgáló gyermekeit nézi, akik a társai a szolgálatban. A kezdetektől a szolgáló gyerekek BapDada társai. BapDada a gyerekeket eszközökké tette inkognitó módon és egy megnyilvánult formában a világ szolgálatért egészen a végéig. Kezdetben Brahma Atya és a Brahmin gyerekek eszközökké váltak a szolgálatért egy inkognitó formában. Most a szolgáló gyerekek shakti hadserege és a pandava hadsereg véghez viszi a feladatot a világ előtt, látható módon. A szolgálat nagyon jó lelkesedése és buzgalma látható a gyerekek többségénél. A kezdetektől szeretet volt a szolgálat iránt és az egészen a végéig meg fog maradni. A Brahmin élet a szolgálat egy élete. A Brahmin lelkek nem tudnak szolgálat nélkül élni. Önmagatok megvédése Mayától és az életben maradás emelkedett módszere egyedül a szolgálat. A szolgálat titeket yogyuktokká is tesz. De milyen szolgálat? Az egyik a száj szolgálata, annak elmondása szolgálata, amit hallottatok. A másik a beszéd szolgálata a tudaton keresztül, hogy az édes szavak megtestesítőivé váltok, amit hallottatok. A formátokon keresztül szolgáltok. Az önzetlen szolgálat a szolgálat a lemondás és a tapasya formáján keresztül, az önzetlen szolgálat, ami túl van a korlátolt vágyakon. Ezt hívják isteni szolgálatnak, szellemi szolgálatnak. Csak a szavakon keresztüli szolgálatot egyszerűen szolgálatnak hívják, ami valakit kielégít. Annak érdekében, hogy mindenkit kielégítsetek, a tudaton keresztüli szolgálatnak és a szájon keresztüli szolgálatnak egyidejűleg kell megtörténnie. A tudaton keresztül szolgálni azt jelenti, hogy a szavakon keresztül szolgáltok, miközben a manmanabhav állapotában vagytok.

Ma BapDada látta mindkettőt, a jobb kéz szolgáló gyerekeket, és a bal kéz szolgáló gyerekeket. Mindkettő szolgáló, de ott van a különbség a jobb és a bal között. A jobb kéz mindig egy önzetlen szolgáló. A bal kéz eszközzé válik a szolgálatért a szolgálat egy korlátolt gyümölcsével, vagy annak megevésével, vagy más vággyal ebben a születésben. Az az egy egy inkognitó szolgáló, és a másik a névért szolgáló. Ő az egyik pillanatban szolgál, és a következő pillanatban egy nevet keres: nagyon jó, nagyon jó. Akárhogyan is, ti ezzel most valamit tesztek és azonnal megeszitek a gyümölcsöt. Ti nem halmoztok fel a számlátokon. Egy inkognitó szolgáló egy önzetlen szolgálót jelent. Az egyik egy önzetlen szolgáló és a másik egy szolgáló a névért. Bár egy inkognitó szolgáló a nevében inkognitó marad a jelenlegi időben, ő állandóan teljes marad a siker boldogságával. Néhány gyermek azt gondolja: én mindent elvégzek, de az én nevemet nem említik, míg azok nevét, akik hírnevet szereznek a szolgálatban a külső show által, nagymértékben megemlítik. Akárhogyan is, ez nem így van. Azok szívéből a hang, akik egy örökkévaló nevet keresnek önzetlen módon, eléri a szívet. Azt nem lehet elrejteni. Egy igaz szolgálónak lenni ragyogása biztosan látható az arcukon és a formájukban. Ha ő névleg szolgáló, itt nevet szerez, és akkor, bár az a jövőért történt, ő megette a gyümölcsöt és annak véget vetett és ezért nem tette a jövőt emelkedetté és örökkévalóvá. Ezért van az, hogy Baba rendelkezik az összes szolgáló teljes felvételével. Továbbra is végezzetek szolgálatot, és ne gondoljatok egy név megszerzésére. Gondoljatok a felhalmozásra. Igényeljétek az örökkévaló gyümölcs egy jogát. Ti eljöttetek ide az örökkévaló örökségért, de ha megeszitek a szolgálat gyümölcsét a múlandó periódusban, akkor az örökkévaló örökség joga csökkenni fog. Ezért maradjatok önzetlen szolgálók, akik szabadok a múlandó vágyaktól. Váljatok egy jobb kézzé, és továbbra is haladjatok előre a szolgálatban. Nagyobb a fontosság az inkognitó adományban és az inkognitó szolgálatban. Egy ilyen lélek mindig teljes maradna önmagában. Ő egy gondtalan császár lenne, és nem foglalkozna a névvel, vagy a hírnévvel. Ő ebben egy gondtalan császár lenne, vagyis ő mindig az öntisztelet trónján és nem a korlátolt tisztelet trónján ülne. Ő az öntisztelet trónján és az örökkévaló trónon ül. Ő az örökkévaló és végtelen elérés trónján ül. Ezt ismerik úgy, mint világjótevő szolgálónak lenni. Soha ne mozduljatok visszafelé a siker elérésében azon keresztül, hogy hétköznapi gondolatokkal rendelkeztek a világ szolgálat feladatában. Állandóan érjetek el sikert a lemondáson és szolgálaton keresztül, és továbbra is haladjatok előre. Értitek?

Kit hívnak szolgálónak? Tehát, ti, mindannyian szolgálók vagytok? Bármilyen szolgálat, ami az állapototokat ingadozóvá teszi, nem szolgálat. Néhányan azt gondolják, hogy a szolgálatban sok az ingadozás. A szolgálatban vannak akadályok, de a szolgálat az is, ami benneteket szabaddá tesz az akadályoktól. Akárhogyan is, bármilyen szolgálat, ami az akadály egy formáját ölti, nem szolgálat. Azt nem hívnák igaz szolgálatnak. Azt csak névleg hívnák szolgálatnak. Az igaz szolgálat egy igaz gyémánt. Ugyanúgy, ahogy egy igaz gyémánt ragyogását nem lehet elrejteni, hasonló módon, az igaz szolgálók igaz gyémántok. Nem számít, hogy egy mesterséges gyémánt ragyogása milyen gyönyörű, melyik értékes? Az igaz gyémánt az, aminek értéke van. Egy mesterséges gyémántnak nincs meg az az értéke. Az igaz szolgálók értékes ékszerek. Egy igaz szolgáló sok születésre értékkel rendelkezik. A névleg szolgálat csak ideiglenes ragyogást mutat. Ezért váljatok állandó szolgálókká és továbbra is hozzatok hasznot a világnak a szolgálaton keresztül. Értitek, hogy mi a szolgálat fontossága? Az nem kevesebb. Ti, mindannyian különleges szolgálók vagytok a saját egyéni különlegességeteken keresztül. Önmagatokat ne tekintsétek semmivel kevesebbnek. Azután, azt követően, hogy valamit tesztek, ne legyen vágy a név után. Továbbra is adjátok át a szolgálatotokat a világ hasznáért. Általában az odaadás ösvényén azok, akik inkognitó adományozók, jótékony lelkek. Ők mindig azt gondolják, hogy minden legyen mindenki hasznáért. Ők azt nem gondolják, hogy valaminek értük kell lennie és, hogy meg kell kapniuk a gyümölcsöt. Nem. Mindenki kapja meg a gyümölcsöt. Ők átadják önmagukat mindenki szolgálatáért. Ők nem őriznének meg semmilyen vágyat csak önmagukért. Tehát, ily módon szolgáljatok mindenkit. Továbbra is halmozzatok fel a mindenki hasznáért bankjában. Azután mindannyian mivé fogtok válni? Önzetlen szolgálókká. Ha most senki nem kérdez felőletek, akkor ők 2.500 éven át fognak rólatok kérdezni. Melyik a nagyobb, ha valaki egy születésen át, vagy 2.500 éven át érdeklődik felőletek? Az a nagyobb, ugye? Maradjatok túl a korlátolt gondolatokon. Váljatok egy korlátlan szolgálóvá, egy gondtalan császárrá, aki az Atya szívtrónusán ül, és továbbra is ünnepeljetek boldogságban és az átmeneti kor élvezetében. Ha bármilyen szolgálat benneteket boldogtalanná tesz, akkor értsétek meg, hogy az nem egy szolgálat. Ha benneteket bármi ingadozóvá tesz, vagy zűrzavarba visz, az nem szolgálat. A szolgálat valami, ami benneteket repülésre késztet. A szolgálat a szomorúság nélküli föld egy császárává tesz. Ti ugye ilyen szolgálók vagytok? Gondtalan császárok, a szomorúság nélküli föld császárai. Azután a siker követni fogja az ilyen lelkeket. Nekik nem kell a siker után futniuk. A siker mindig követi őket. Achcha. Ti a korlátlan szolgálatért terveket készítetek, ugye? A tervek, amik a korlátlan szolgálatért elkészültek egy korlátlan állapottal, könnyedén sikeresek. (A dupla külföldi testvérek és nővérek egy tervet készítettek, amiben minden lelket meg akarnak kérni a béke egy pár perces adományáért. Ez a millió perc a békéért program.)

Ez a terv, amit elkészítettetek azért, hogy a világot egy nagy adományozóvá tegyétek, jó. Függetlenül attól, hogy ez a kötelesség érzésen, vagy szereteten keresztül történik, ők egy rövid időre fel fogják meríteni a béke szanszkaráit. Bár ők egy programot követnek, legalább a béke szanszkarái felmerülnek, mert a lélek eredeti vallása amúgy is a béke. Ti a Béke Óceánjának vagytok a gyermekei. Ti a béke földje lakói vagytok. Tehát, akár azzal, hogy ezt a felszínre hozzátok a programnak megfelelően, a békének az az ereje továbbra is vonzani fogja őket. Azt mondják, hogy ha valaki akárcsak egyszer is valami édeset ízlelt, akkor, függetlenül attól, hogy kapnak-e valami édeset, vagy nem, az édesség íze, amivel rendelkeznek, ismételten húzni fogja őket. Tehát, ez is olyan, mint megtapasztalni a béke ízét. Így, a békének ezek a szanszkarái automatikusan emlékeztetni fogják őket. Ezért fokozatosan legyen ott a béke felébresztése a lelkekben. Ez is a béke egy adománya a lelkeknek, azzal együtt, hogy adományozókká teszitek őket. A tiszta gondolat, amivel mindannyian rendelkeztek az, hogy a lelkeknek meg kell tapasztalniuk a békét bármilyen lehetséges módon. A világbéke is a békén alapszik a lelkekben, ugye? A természet (az elemek) is az emberi lények alapján működnek. A természet elemei békéssé fognak válni, amikor a lelkek tudatába kerülnek a békének. Azután, nem számít, hogy azt milyen módon teszik, de legalább túlmennek a békétlenségen. Az egy perces béke időről-időre, újból és újból vonzani fogja őket. Ezért ti egy jó tervet készítettetek. Ez olyan, mint egy kevés oxigént adni az embereknek, és képessé tenni őket arra, hogy a béke egy lélegzetét vegyék. Ők valójában öntudatlanok a béke lélegzete nélkül. Ezért ez a terv olyan, mint az oxigén. Néhányan képesek arra, hogy egy kicsit elkezdjenek lélegezni. Néhányat képesek újjáéleszteni az oxigénnel. Tehát, először is nektek, mindannyitoknak a béke házává kell válnotok az összes időkre, lelkesedéssel és buzgalommal és át kell adnotok a béke sugarait. Azután a békétek sugarainak segítségével és a béke gondolataival ők annak a megtételére fognak gondolni, és azt bármilyen formában meg fogják tenni. Akárhogyan is, mindannyitok békéjének vibrációi fogják őket a helyes módszer felé húzni. Ez is egy módszer arra, hogy azoknak, akik elveszítették a reményt, megmutassátok a remény egy sugarát. Ez a remény megteremtésének eszköze azokban, akik reménytelenné váltak. Amennyire csak lehetséges, bárki bármilyen mértékben kerüljön veletek kapcsolatba, nektek biztosan meg kell próbálnotok bemutatni nekik néhány szóban a lélektudatos békét és a tudat békéjét, mert ahhoz mindenki neve biztosan hozzá lesz adva. Még akkor is, ha ők ezt levelezésen keresztül teszik, ők veletek kapcsolatba fognak kerülni, ugye? Ők a listára fognak kerülni, ugye? Tehát, amennyire csak lehetséges, néhány szóban próbáljátok letisztázni a béke jelentését. Egy lélek akár egy másodperc alatt fel tud ébredni. Értitek? Nektek, mindannyitoknak tetszett a terv, ugye? Mások egyszerűen csak névleg végzik el a munkát, míg ti igaz munkát végeztek. Mivel ti a béke hírnökei vagytok, ez a hang a béke hírnökeitől mindenhol visszhangozni fog, és a béke angyalai folyamatosan meg fognak nyilvánulni. Ezt egyszerűen beszéljétek meg egymás között, és találjatok egy szót, amit hozzátesztek a béke szóhoz, ami másnak tűnik más világi dolgoktól. Az emberek a világban olyan szavakat használnak, mint: békemenet, vagy béke, stb. Tehát, a béke szóval együtt legyen egy különleges szó is, ami univerzális. Tehát, ahogy az emberek azt meghallják, érezni fogják, hogy ez valami más. Ezért találjatok ki valamit. Akárhogyan is, ez egy jó dolog. Ameddig ez a program folytatódik, abban az időben nem számít, mi történik, nektek magatoknak a legkevésbé sem szabad békétlenné válnotok, vagy másokat békétlenné tennetek. Nem szabad elengedni a békét. Először is, az összes Brahminnak fel kell kötni ezt a karkötőt (meg kell tenni ezt az ígéretet). Mivel ti, Brahminok arra gondoltok, hogy rájuk kötitek ezt a karkötőt, ti csak akkor lesztek képesek másokra felkötni, amikor először magatokra kötitek ezt a karkötőt. Ti, mindannyian milyen gondolattal rendelkeztetek az arany jubileumért? Ti azzal a gondolattal rendelkeztetek, hogy nem fogtok egy problémává válni, ugye? Továbbra is ezt újból és újból húzzátok alá. Az ne úgy legyen, hogy ti egy problémává váltok, és azután, azt mondjátok, hogy nem fogtok a problémák egy megtestesítőjévé válni. Ugye szeretitek megkötni ezt a karkötőt? Először is, az én és azután a világ. Az én képes arra, hogy hatást gyakoroljon a világra. Achcha.

Ez ma Európa fordulója. Európa is nagyon nagy, ugye? Amilyen mértékben Európa nagy, azok Európában is egy nagy szívvel rendelkeznek. Amilyen mértékben kiterjedés van Európában, ott van a szolgálatban a lényeg is. A pusztulás szikrája honnan merül fel? Az Európából merül fel, ugye? Ugyanúgy, ahogy a pusztulás eszközei Európából merültek fel, hasonló módon, a megalapítás feladatáért a különleges lelkeknek Európából meg kell nyilvánulniuk. Ahogy a bombákat is először a föld alatt készítették el, és azután használták azokat, hasonló módon, az ilyen lelkek, akik jelenleg inkognitók és föld alatt vannak, most elkészülnek. Akárhogyan is, nekik meg kell nyilvánulniuk, és folyamatosan megnyilvánulnak. Ugyanúgy, ahogy minden országnak megvan a saját különlegessége, minden helynek is megvan a saját különlegessége. Az eszközök Európából hasznosak lesznek a név dicsőítésében. Ugyanúgy, ahogy a tudomány eszközei hasznosak voltak, hasonló módon, az eszközök Európából eszközök lesznek a hang szétterjesztésében. Európa lesz az, ami segíteni fog az új világ elkészítésében. Európából a dolgok mindig erősek. Mindenki nagy jelentőséget ad a német dolgoknak. Tehát, a fontos lelkek, akik a szolgálat eszközei, továbbra is meg fognak nyilvánulni. Értitek? Európa nem kevesebb. A kinyilvánítás függönye most elkezd szétnyílni. A megfelelő időben ki fogtok jönni (a színpadra). Az jó, hogy rövid időn belül nagyon jó volt a kiterjedés és egy nagyon jó teremtést teremtettetek. Ti most átadjátok annak a teremtésnek a fenntartás vizét, és azt erőssé teszitek. Ugyanúgy, ahogy a fizikai dolgok Európából erősek, hasonló módon, onnan a lelkek különösen megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok lesznek. Ők erősek lesznek. Ti szeretettel tesztek erőfeszítést. Ezért az erőfeszítés nem erőfeszítés, de a szolgálat iránt nagyon jó szeretettel rendelkeztek. Ahol szeretet van, az akadályok, amik eljönnek, azonnal végetérnek, és továbbra is megkapjátok a sikert. Bármilyen esetben, ha megnézitek egész Európa minőségét, az nagyon jó. A Brahminok is I.P.-k. Ők mindenesetben I.P.-k. Ezért az eszköz szolgálókat Európából tegyétek még erőteljesebbé azzal, hogy nekik emelkedett fenntartást adtok, ami szeretettel van feltöltve, és különösen hozzátok őket a szolgálat mezejére. A föld az, ami gyümölcsöt fog hozni. Achcha. Ti azzal a különlegességgel rendelkeztek, hogy ahogy az Atyához tartoztok, elkezdtek másokat is az Atyához tartozóvá tenni. Ti jó bátorsággal rendelkeztek, és e bátorság által ajándékokkal is rendelkeztek, amik folyamatosan gyarapítják a szolgálati centrumokat. Növeljétek a minőséget és a mennyiséget is. A kettőben legyen egyensúly. A mennyiség szépsége különbözik a minőség szépségétől. Mindkettőre szükség van. Ha csak minőség van, de nincs mennyiség, akkor azok, akik szolgálnak, fáradttá válnak. Ezért van az, hogy mindkettő hasznos a saját különlegességével. Mindkét típusú szolgálat lényeges, mert 900.000-et kell megteremteni. A 900.000-ből mennyi lett megteremtve a külföldi földeken? (5000). Achcha. Legalább egy kalpa ciklusa teljessé vált. A külföldi földek rendelkeznek a későn jönni, és gyorsan haladni áldásával és így nektek gyorsabban kell haladnotok, mint Bharatnak, mert azoknak Bharatból keményen kell dolgozniuk, hogy felkészítsék a földet. A külföldi föld nem terméketlen. Itt azokat, akik rossz dolgokat hallottak, először újból jóvá kell tenni. Ők semmi rosszat nem hallottak. Ők semmi rosszat, vagy helytelent nem hallottak és így ők nagyon tiszták. Azoknak Bharatból először le kell tisztítaniuk a táblájukat, és azután lehet arra írniuk. Az időnek megfelelően a külföldi földek rendelkeznek „az utolsók olyan gyorsak” áldásával. Tehát, Európa hány százezret fog elkészíteni? Ugyanúgy, ahogy elkészítettétek a millió perc a békéért programot, hasonló módon, készítsetek egy programot, hogy ugyanolyan módon alattvalókat teremtsetek. Az alattvalókat meg lehet teremteni, ugye? Ha össze tudtok gyűjteni egy millió percet, ne tudnátok egy millió alattvalót teremteni? Baba százezerrel kevesebbet mond. Ő csak 900.000-et kér. Értitek, hogy azoknak Európából mit kell tenniük? Tegyetek előkészületet nagy erővel. Achcha. A dupla külföldiek dupla szerencsével rendelkeznek. Mindenesetre mindenki másnak csak arra volt lehetősége, hogy egy murlit halljon, míg ti dupla lehetőséget kaptatok. Láttátok a konferenciát és az arany jubileumot is. Ti láttátok az idősebb Dadiket. Ti láttátok a Gangeszt, a Jamunát, a Godavrit, a Brahma Putrát, stb. (a négy fő folyó Indiában). Ti az összes idősebb Dadit láttátok, ugye? Minden egyes Daditől vegyetek egy különlegességet ajándékként, és azok hasznosak lesznek. Menjetek el a különlegesség ajándékaival feltöltött kötényeitekkel. A vámnál az emberek nem fognak megállítani benneteket ezekkel az ajándékokkal. Achcha.

Az emelkedett lelkeknek, akik állandó világjótevők és igaz szolgálók, akik eszközök a világ szolgálatért; a különleges lelkeknek, akik mindig megkapják a siker születési jogát; a lelkeknek, akik közel vannak és a saját formájukkal másokat a saját formájukra emlékeztetnek; azoknak, akik mindig önzetlen szolgálókká válnak korlátlan módon és a repülő állapotban repülnek; a dupla könnyű gyerekeknek; BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Áldás:
Legyetek a felszabadulás és megváltás mester adományozói, akik szétosztjátok a felszabadulás és megváltás szent felajánlását az angyali formátokon keresztül.

Jelenleg, a világban minden lélek kiált a kifordult szituációk miatt: néhányan azért, mert minden drága, néhány fizikailag kiáltanak a szájukkal, néhányan a fizikai betegségektől kiáltanak, néhányan a békétlenség miatt a tudatukban. Mindenki látása a Béke Tornya felé megy. Mindenki nézz, hogy lássa, mikor lesz a győzelem kiáltása az elkeseredése sikolya után. Tehát, most a fizikai angyali formátokkal, távolítsátok el a világ szomorúságát. Legyetek a felszabadulás és megváltás mester adományozói, és adjátok át a hívőknek a felszabadulás és megváltás szent felajánlását (prasad).

Slogen:
Csak azok válnak példákká, akik a gyakorlati formába teszik BapDada minden utasítását.