12.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, mindig maradjatok annak a tudatában, hogy megalapítjátok az aranykori királyságotokat azzal, hogy követitek a shrimatot, és végtelen boldogságot fogtok tapasztalni.

Kérdés:
Mely gyermekek képtelenek arra, hogy megemésszék a tudásnak ezt az ételét?

Válasz:
Azok, akik hibákat követnek el, azok, akik piszkossá és tisztátalanná válnak, és aztán eljönnek, és itt ülnek az órán, képtelenek arra, hogy megemésszék ezt a tudást. Ők soha nem mondhatják azt: Isten beszél: A kéjvágy a legnagyobb ellenség. A lelkiismeretük folyamatosan furdalni fogja őket, és az ördögi közösség részévé válnak.

Om shanti.
Az Atya itt ül és nektek, szellemi gyermekeknek magyaráz. Ő melyik Atya? Nektek, gyerekeknek azt az Atyát kell dicsérnetek. Arra emlékeznek: Shiv Baba az Igazság. Shiva az igaz Tanár. Shiva az igaz Guru. Ő az Igazság, ugye? Gyerekek, tudjátok, hogy megtaláltátok Shiv Babát, az Igazságot. Gyerekek, most azokká váltok, akik követitek az Egy utasításait a shrimatnak megfelelően. Ezért nektek követnetek kell a shrimatot. Az Atya azt mondja, először is, váljatok lélek tudatossá és emlékezzetek az Atyára. Minél többet emlékeztek Rá, annál több hasznot hoztok önmagatoknak. Ti újból megalapítjátok a saját királyságotokat. Az korábban a ti királyságotok volt. Mi, akik az istenségi valláshoz tartozunk, 84 születést veszünk és most az átmeneti korban vagyunk, a végső születésünkben. Senki más csak ti gyermekek tudtok erről a legemelkedettebb átmeneti korról. Baba nektek olyan sok pontot ad át: Gyermekek, ha nagyon jól emlékezésben maradtok, nagyon boldogok maradtok. Ugyanakkor, ahelyett, hogy az Atyára emlékeznének, néhány gyermek megragad világi dolgokban. Nektek emlékeznetek kellene arra, hogy megalapítjátok a saját királyságotokat a shrimatnak megfelelően. Istenre a Magasak közt Legmagasabbként emlékeznek. Az Ő utasításai (shrimat) a legemelkedettebbek. Mit tanít nektek? Könnyű Raja jógát. Ő megtanítja nektek, hogy hogyan érjétek el a királyságot. Eljöttetek, hogy megismerjétek a világ elejét, közepét és végét az Atyától, és most nektek az isteni erényeket is önmagatokba kell szívnotok. Soha ne szálljatok szembe az Atyával. Sok gyermek önmagát szolgálatkésznek tekinti, és nagyon arrogánssá válnak. Sok ilyen gyermek van, de néha vereséget szenvednek, és aztán a mámoruk eltűnik. Ti anyák írástudatlanok vagytok. Ha írástudók lennétek, csodákat mutatnátok be. A férfiak között vannak néhányan, akik tanultak. Nektek, kumariknak sokat kell dicsőítenetek Baba nevét. Ti korábban is megalapítottátok a királyságot a shrimatnak megfelelően. Ti hétköznapi nőkből Lakshmivá váltatok. Ezért, nektek olyan nagy mámorral kellene rendelkeznetek. Itt az emberek feláldozzák a saját életüket egy tanulmányért, ami csak néhány pennyt ér. Ó, de ti gyönyörűekké váltok. Tehát, a szívetekkel miért ragaszkodtok a csúnyákhoz és tisztátalanokhoz? Nem szabadna a szívetekkel ehhez a temetőhöz ragaszkodnotok. Ti igénylitek az örökségeteket az Atyától. A Szívetekkel az öreg világhoz ragaszkodni azt jelenti, hogy a pokol mélységeibe mentek. Az Atya eljött, hogy eltávolítson titeket a pokolból. Így ennek ellenére miért fordítjátok az arcotokat a pokol felé? Ez a ti tanulmányotok olyan egyszerű. Semelyik rishi vagy muni nem ismeri ezt. Semmilyen tanár, rishi, vagy muni nem tudja ezt elmagyarázni nektek. Az Atya a ti Tanárotok és a Gurutok is. Azok a guruk elmondják a szentírásokat. Őket nem lehetne tanároknak nevezni. Egyikük sem mondja azt, hogy ők el tudják mondani a világ történelmét, vagy földrajzát. Ők csak dolgokat mesélnek a szentírásokból. Az Atya elmagyarázza nektek a szentírások lényegét és elmondja a világ történelmét és földrajzát is. Ez a tanár jó, vagy az a tanár jó? Nem számít, hogy mennyit tanultok azzal a tanárral, mennyit lennétek képesek keresni? Az is a szerencsétektől függ. Ha miközben tanulnak, valakit baleset ér és meghal, minden tanulmánynak vége lenne. Nem számít, hogy itt milyen sokat, vagy milyen keveset tanulmányozzátok ezt a tudást, abból semmi nem fog veszendőbe menni. Igen, ha valaki nem követi a shrimatot, de helytelen tetteket hajt végre, vagy beleesik a gödörbe, a dolgok, amiket tanult, nem érnek véget, mert ez a tanulmány 21 születésre van. Ugyanakkor, ha elesik, ott van a nagy vesztesség ciklus-ciklus után. Az Atya azt mondja: Gyerekek, ne piszkítsátok be az arcotokat. Sokan vannak, akik bepiszkítják az arcukat. Ők piszkossá válnak, és aztán eljönnek, és itt ülnek. Ők soha nem lennének képesek arra, hogy megemésszék ezt a tudást. Gyomorrontásuk lenne. Mindaz, amit hallanak, emésztési problémát okozna. Képtelenek lennének arra, hogy bárkinek is azt mondják: Isten beszél: a kéjvágy a legnagyobb ellenség és nektek azt le kell győznötök. Ha ők maguk azt nem győzték le, akkor azt hogyan mondhatnák másoknak? A lelkiismeretük furdalná őket. Őket hívják azoknak, akik az ördög közösségéhez tartoznak. Miközben nektárt isznak, mérget fogyasztanak, így azokká válnak, akik 100%-an csúnyák, és minden csontjuk összetörik. Nektek, anyák gyülekezetének nagyon jónak kellene lennie. A ti célotok és tárgyatok most előttetek van. Tudjátok, hogy ott volt az egy istenségi vallás Lakshmi és Narayan királyságában. Ott egy vallás, egy nyelv, 100%-os tisztaság, béke és gazdagság volt. Az Atya most megalapítja azt a királyságot. Az a ti célotok és tárgyatok. 100%-os tisztaság, béke, boldogság és gazdagság. Ez most megalapításra kerül. Megmutatjátok, hogy Shri Krishna el fog jönni a megalapítás után. Nektek ezt nagyon világosan le kellene írnotok. Az egy aranykori istenségi királyság - egy nyelv, tisztaság, béke és boldogság - újból megalapításra kerül. A kormány ezt akarja. A mennyország az arany és ezüstkorokban létezik. Ugyanakkor az emberek nem tekintik önmagukat a pokol lakóinak. Leírhatjátok: A réz és vaskorokban mindenki a pokol lakója. Ti most az átmeneti korban vagytok. Korábban ti is a pokol vaskori lakói voltatok. Ti most a mennyország lakóivá váltok. Ti Bharatot mennyországgá tesztitek azzal, hogy követitek a shrimatot. Ugyanakkor bátorságnak és egységnek is kell lennie. Amikor egy túrára mentek, mutassátok meg Lakshmi és Narayan képét. Az nagyon jó. Arra írjátok rá: Az eredeti, örökkévaló, istenségi vallás, és a béke és boldogság királysága megalapításra kerül trimurti Shiv Baba shrimatja szerint. Nagy képekkel kellene rendelkeznetek, nagy betűkkel. A kis gyermekek jobban kedvelik a kis képeket. Minél nagyobbak a képek, annál jobb. Lakshmi és Narayan képe nagyon jó. Nektek egyszerűen azt kell ráírnotok: Az egy trimurti Shiv Baba az Igazság. Trimurti Shiva az igaz Tanár, Trimurti Shiva az igaz Guru. Ha nem írjátok rá a trimurti szót, ők azon fognak csodálkozni, hogy mivel Isten testetlen, ő hogyan lehetne a Tanár. Ők nem rendelkeznek tudással. Nektek el kellene készítenetek Lakshmi és Narayan képeit egy konzervdobozra, és azokat mindenhova el kellene helyeznetek. A megalapítás megtörténik. Az Atya eljött, hogy megalapítsa az egy vallást Brahmán keresztül, és minden mást meg fog semmisíteni. Nektek, gyerekeknek mindig ezzel a mámorral kellene rendelkeznetek. Amikor közületek néhányan képtelenek vagytok arra, hogy közösen döntést hozzátok triviális dologgal kapcsolatban, nagyon gyorsan felindulttá váltok. Ez megtörténik az összes időkben. Néhányan az egyik oldalon lennének, és mások a másik oldalon. Aztán annak az oldalnak a véleményét fogadják el, ahol a többség van. Nincs arra szükség, hogy emiatt felindulttá váljatok. Ugyanakkor, néhány gyermek néha duzzog, mert az ötleteiket nem fogadták el. De ezért miért kellene duzzogni? Az Atya mindenkit megvigasztal, míg Maya mindenkit arra késztet, hogy duzzogjon. Mindenki duzzog az Atyával. Mivel még az Atyát sem ismerik, miért kellene duzzogniuk? Nem ismerik az Atyát, aki átadta nekik a mennyország uralkodását. Az Atya azt mondja, én mindenkit felemelek, és aztán rágalmaztok engem. Nézzétek meg Bharat állapotát. Közöttetek is nagyon kevesen vannak azok, akik mámorosak maradnak. Ez a Narayanná válás mámora. Nektek nem szabadna azt mondanotok, hogy majd Rámává vagy Szitává váltok. A ti célotok és tárgyatok az, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljatok. Hogyan válhatnátok boldoggá azzal, hogy Rámává, vagy Szitává váltok? Meg kell mutatnotok, hogy bátorság van bennetek. A szívetekkel egyáltalán nem szabadna az öreg világhoz ragaszkodnotok. Bárki, aki a szívével bárkihez ragaszkodik, meg fog halni. Aztán ott lesz a nagy veszteség születésről-születésen át. Nektek meg kell kapnotok Babától a mennyország boldogságát. Abban az esetben miért kellene még mindig a pokolban lenni? Az Atya azt mondja, amikor a mennyországban voltatok, nem volt más vallás. Most, a drámának megfelelően, a ti vallásotok nem létezik. Senki nem gondol önmagára úgy, mint aki az istenségi valláshoz tartozik. Mit lehet mondani akkor, ha egy emberi lény nem ismeri a saját vallását. A hinduizmus nem egy vallás. Még azt sem tudják, hogy azt ki alapította meg. Olyan sokat magyaráznak nektek, gyerekeknek. Az Atya azt mondja, Én, az összes halál Halála, most eljöttem, hogy mindenkit hazavigyek. Mindazok, akik jól tanulnak, a világ mestereivé fognak válni. Most menjünk haza. Ez a hely nem érdemes arra, hogy benne éljünk. Azzal, hogy ördögi utasításokat követnek, sok szemetet teremtenek. Ugye, az Atya ezt elmondaná. Bharat emberei, akik a világ mesterei voltak, most olyan sokat botladoznak. Nem szégyellitek magatokat? Közöttetek vannak néhányan, akik ezt nagyon jól megértik. Ez sorszám szerinti minden esetben. Sok gyermek továbbra is alszik. A boldogságuk higanyszála nem emelkedik. Baba újból átadja nekünk a királyságot. Az Atya azt mondja, én felemelem ezeket a szenteket, stb. Ők nem tudnak megváltást adni sem önmaguknak, sem másoknak. Az igaz Guru csak az egy Satguru, aki eljön az átmeneti korban, hogy mindenkinek megváltást adjon. Az Atya azt mondja, én eljövök minden ciklus átmeneti korában, amikor fel kell emelnem az egész világot. Az emberek abban hisznek, hogy mivel az Atya a Mindeható Hatalom, nincs semmi, amit nem tudna megtenni. Ohó, de ti, tisztátalanok hozzám kiáltotok, hogy jöjjek el és tegyelek benneteket tisztává. Ezért, én eljövök, és mindenkit megtisztítok. Mi mást tennék? Sokan vannak, akik okkult erővel rendelkeznek. Az én feladatom az, hogy a poklot mennyországgá változtassam. Az minden 5.000 évben megtörténik. Ezt csak ti tudjátok. Az eredeti, örökkévaló vallás az istenségeké. Minden más vallás később jön el. Aurovindo Goze mostanság kezdte az ashramját (1926-ban). Most nézzétek meg, milyen sok ashramja van. Ott a bűntelenné válás nem kérdéses. Abban hisznek, hogy senki nem tud tiszta maradni, miközben otthon él a családjával. Az Atya azt mondja: Miközben otthon éltek a családotokkal, maradjatok tiszták csak egy születésre. Ti tisztátalanok voltatok születésről-születésen át. Én most eljöttem, hogy megtisztítsalak titeket. Váljatok tisztává ebben az egy születésben. Az arany és ezüstkorokban nincsenek bűnök. Lakshmi és Narayan és a létra képei nagyon jók. Azokra rá van írva: Egy vallás és egy királyság volt az aranykorban. Nektek helyes módszerrel kell rendelkeznetek a magyarázathoz. Nektek az öreg anyákat is meg kell tanítanotok, és fel kell készítenetek, hogy ők is tudjanak magyarázni a kiállításokon. Nekik meg kellene mutatniuk mindenkinek ezeket a képeket, és el kellene mondaniuk: Az az ő királyságuk volt, de az többé nem létezik. Az Atya azt mondja, most emlékezzetek rám és tisztává fogtok válni, és a tiszta világba mentek. A tiszta világ most kerül megalapításra. Ez ilyen egyszerű. Amikor ti, öreg anyák, ott ültök a kiállításokon és magyaráztok, akkor a neveteket dicsőíteni fogják. Az írás Krishna képén nagyon jó. Nektek el kellene mondanotok nekik: Nektek biztosan el kell olvasnotok ezt az írást. Csak azzal, hogy ezt elolvassátok, fogtok a Narayanná és a világ mesterévé válás mámorával rendelkezni. Az Atya azt mondja, én olyanná teszlek benneteket, mint Lakshmi és Narayan. Ezért, nektek kegyelemteljesnek kellene lennetek másokkal is. Csak amikor hasznot hoztok másoknak, tudtok hasznot hozni önmagatoknak. Tanítsátok az öreg anyákat ily módon, és tegyétek őket okossá, hogy amikor Baba 8-10 öregasszonyt arra kér, hogy menjenek és magyarázzanak a kiállításokon, ők azonnal futva tudjanak eljönni. Azok, akik valamit tesznek, megkapják annak a viszonzását. Látva a célotokat és tárgyatokat önmagatok előtt, ott van a nagy boldogság. Én le fogok mondani erről a testről, és a világ egy mesterévé válok. A bűneitek meg fognak semmisülni annak mértékében, ahogy emlékezésben maradtok. A borítékokra rányomtatják, egy vallás, egy istenségi királyság és egy nyelv. Az nagyon gyorsan megalapításra kerül. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Soha ne duzzogjatok egymás között, vagy az Atyával. Az Atya eljött, hogy megvigasztaljon mindannyitokat. Ezért, soha ne váljatok felindulttá. Soha ne szálljatok szembe az Atyával.

2. A szívetekkel ne ragaszkodjatok az öreg világhoz, vagy az öreg testhez. Maradjatok igazak az igaz Atyával, az igaz Tanárral és a Satguruval. Állandóan kövessétek az Egy shrimatját, és legyetek lélektudatosak.

Áldás:
Legyetek állandóan erőteljesek, és ismerjétek az életetek értékét az egy eredeti ékszernek lenni tudatossággal.

Ugyanúgy, ahogy Brahma Adi Dev, hasonló módon, a Brahma Kumarok és Kumarik az eredeti ékszerek. Adi Dev minden gyermeke egy mester Adi Dev. Azzal, hogy egy eredeti ékszernek tekintitek önmagatokat, képesek lesztek megismerni az életetek értékét, mert az eredeti ékszerek Prabhu ékszereit, Isten ékszereit jelentik, és így ti olyan értékessé váltatok. Tehát, mindig tekintsétek önmagatokat mester Adi Devnek, Adi Dev gyermekének, egy eredeti ékszernek, ahogy végrehajtotok minden cselekedetet és meg fogjátok kapni az erőteljesnek lenni áldást. Aztán semmi nem mehet veszendőbe.

Slogen:
Egy tudásteljes lélek, megkülönböztetéssel, képes arra, hogy megvédje önmagát attól, hogy becsapott legyen.