12.09.21    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    19.03.88    Om Shanti     Madhuban


Módszerek, hogy szórakozást vigyetek az emlékezésbe


Ma BapDada, a Törvényhozó, az Áldások Adományozója a gyermekeit nézi, akik mester törvényhozók és az áldások adományozói. Minden gyermek a törvényhozóvá és az áldások egy adományozójává vált, és ezzel együtt BapDada látta, hogy milyen nagy a gyerekek státusza. Ennek az átmeneti kornak a Brahmin élete olyan fontos. A Törvényhozóval és az Áldások Adományozójával együtt ti Brahminok is a törvényhozók vagytok, azok, akik megmutatják a korrekt rendszereket. Ti már hallottatok arról, hogy minden rendszeretek most hogyan válik az aranykor rendszerévé és így minden tevékenység jelenlegi rendszere a jövőben is folytatódik. Még a rézkorban is, az odaadás ösvényén, az ebben az időben végrehajtott emelkedett tevékenységek módszerei az odaadás ösvényének a rendszereivé válnak. Tehát, ennek az időnek a törvényei a ti életetek emelkedett törvényeiként folytatódnak az imádatra méltó formában és így azok az imádat ösvényén, vagyis az odaadás ösvényén is folytatódnak. Az odaadás ösvényén is mindenegyes törvényetek egy szokásként és rendszerként folytatódik. Ti vagytok a törvényhozók, az áldások adományozói és azok, akik átadják a helyes módszereket.

A ti fő szabályaitok a teljes siker elérése módszerévé válnak. Például, a ti fő szabályotok az, hogy csak egy Atya van, bár sok igazságos lélek van, sok nagy lélek is van, de csak egy Legfelső Lélek van. Ezen a fő szabályon keresztül ti fél ciklusra eléritek az örökséget az Atyától a sikeretekként. Elérni a jutalmat azt jelenti, hogy a siker megtestesítői vagytok. Ti megértitek, hogy ott az egy Atya, és a nagy lelkek és igazságos lelkek nem atyák, de ők a ti testvéreitek. Az örökséget az Atyától kapjátok meg, nem egy testvértől. Ezzel a fő szabállyal megkapjátok a sikert fél ciklusra. És aztán az odaadás ösvényén is a szabály, hogy Isten az Egy, a siker elérésének alapjává válik. Az odaadás első formája is az Atya Shivalingam képmásával van, amit hamisítatlan odaadásnak hívnak. Tehát, az odaadás ösvényén is ezen az egy szabályon keresztül, hogy az Atya az Egy, eléritek azt a sikert. Ily módon az egyik fő szabályotokon keresztül ti folyamatosan sikert értek el. Például ennek az életnek a fő szabálya a tisztaság. A tisztaság szabályán keresztül ti lelkek megkaptátok az összes időkre a fény jövőbeli koronáját a siker egy formájaként. Ennek az emlékét megmutatták a dupla koronán. A bhaktiban, amikor ők a szívükből pontos bhaktit végeznek, a tisztaságot tekintik a fő szabálynak. Megértik, hogy tisztaság nélkül nem érhetnek el sikert a bhaktiban. Még akkor is, ha csak ideiglenes időre is, ők tisztaságot fogadnak arra az időre, amíg elmerülnek az odaadásban. Ugyanakkor ők biztosan alkalmazzák a szabályt, hogy a tisztaság a siker módszere. Hasonló módon az intellektusotokkal gondolkozzatok el a tudás minden szabályán, és a dharna minden egyes szabályán, és hogy minden egyes szabály hogyan válik a siker módszerévé. Ti megkaptátok a köpülésnek ezt a házi feladatát. Gondolkozzatok ilyen módon, használva a példákat, amiket átadták nektek.

Ti törvényhozókká és a siker adományozóivá is váltok. Ezért van az, hogy még ma is a hívők bármilyen sikert kívánjanak elérni, ők elmennek és azokat a bizonyos istenségeket imádják, akiktől azt hiszik, hogy majd elérik azt a bizonyos sikert. Ti is úgy tartjátok, hogy az Atyával, a Siker Adományozójával együtt ti gyerekek is a siker adományozóivá váltok? Csak azok, akik önmaguk elérik az összes sikert, válhatnak mások számára is eszközökké, hogy sikert érjenek el. A siker nem egy rossz dolog, mert a ti sikereteknek semmi köze az okkult erőhöz. Az okkult erő csak egy ideiglenes ideig látványos, ugyanakkor a ti sikeretek a pontos módszeren alapszik. Mert a siker, amit az isteni módszeren keresztül érnek el, isteni siker is. Ugyanúgy, ahogy Isten örökkévaló, az isteni módszerek és a sikerük is örökkévaló. Azok, akik okkult erőt mutatnak, korlátolt tudással rendelkeznek és így a sikerük is ideiglenes. Ugyanakkor a ti sikeretek egy siker, amit a helyes szabály módszerével értek el. Ezért van az, hogy ti magatok a siker megtestesítőivé váltok fél ciklusra. És aztán a másik fél ciklusban a szabályaitokon keresztül a hívő lelkek folyamatosan megkapják a gyümölcsöt a saját kapacitásuknak megfelelően, és sikert érnek el, mert az időnek megfelelően az odaadás ereje is csökken. A hívő lelkek (a rézkori) nagyobb sikert érnek el a saját satoprodhan odaadásuk erején keresztül, mint a ma hívői. Mivel a jelenlegi odaadás tamoprodhan, azokban nincs pontos szabály, és nincs semmilyen siker sem.

Tehát, ti rendelkeztek annak a nagy mámorával, hogy kik vagytok? Ti mindig a saját emelkedett öntiszteletetek ülésén maradtok ülve? Ez az ülés olyan emelkedett. Amikor ülve maradtok ebben az állapotban, nem fogtok ismételten felindulttá válni. Ez a ti pozíciótok, ugye? Milyen nagy a ti pozíciótok: törvényhozók, a siker adományozói. Amikor stabilak maradtok ebben a pozícióban, Maya nem lesz képes arra, hogy ellenállást okozzon. Ti állandóan védettek fogtok maradni. A felindulttá válásotok oka, hogy a hétköznapi tudatosság állapota felé mentek az emelkedett tudatosság üléséről. Az emlékezés vagy a szolgálat elvégzése egy hétköznapi rutinná válik az időbeosztásotokban. Ugyanakkor, amikor emlékezésben ültök, akkor üljetek az emelkedett öntiszteletetek ilyen vagy olyan formájának az ülésén. Az ne csak úgy legyen, hogy felkeltek az ágyból, és aztán leültök ott, ahol a jóga megtörténik – legyen ez a meditációs szoba vagy a Baba szoba, vagy, hogy egész nap jógában ültök. Ugyanúgy, ahogy a testnek egy megfelelő helyet biztosítotok arra, hogy leüljön, először is az intellektusotoknak adjátok át egy jó állapot helyét. Először is ellenőrizzétek, hogy vajon az intellektusotoknak átadtátok-e a megfelelő helyet. A helyes üléssel ti automatikusan azzal az isteni mámorral rendelkeztek. Manapság az emberek a saját székük (pozíciójuk) mámoráról beszélnek. A ti ülésetek egy emelkedett állapoté. Néha üljetek egy mestermag állapot ülésén. Néha üljetek egy avyakt angyal ülésén, néha üljetek egy világjótevő ülésén. Ily módon minden nap ültessétek önmagatokat a különböző állapotok ülésére.

Ha valaki nem ül helyesen a saját ülésén, ő instabil. Néha az egyik irányba és néha egy másik irányba fog kimozdulni. Hasonló módon az intellektus is zűrzavarban van, amikor nem vagytok az üléseteken. Ti mindannyian tudjátok, hogy ti ezek vagy azok vagytok. Ha most megkérdeznének titeket: Ki vagy? – egy nagyon jó hosszú lista merülne fel. Ugyanakkor minden pillanatban tekintsétek önmagatokat annak, amiről önmagatok tudjátok, hogy vagytok. Önmagatokat ne csak ismerjétek, de önmagatokat fogadjátok is el annak, mert azzal, hogy ismeritek önmagatokat, ti szubtilis boldogságban maradtok - igen, én ez vagyok. Ugyanakkor azzal, hogy el is fogadjátok önmagatokat annak, erőt kaptok és azzal, hogy úgy haladtok előre, hogy önmagatokat annak tekintitek, mámorosak is lesztek. Ugyanúgy, mint amikor valaki egy pozíció ülésén ül, ő ugyan boldogsággal rendelkezik, de nem azzal az erővel. Tehát, ti is tudjátok, hogy nektek úgy kell előrehaladnotok, hogy önmagatokat annak tekintitek, és ismételten kérdezzétek meg önmagatoktól és ellenőrizzétek: én a saját ülésemen ülök vagy lejöttem egy hétköznapi állapotba? Azok, akik mások számára is sikert teremtenek, önmaguk biztosan a siker megtestesítői lesznek minden gondolatban és minden tettben. Ők adományozók lesznek. A siker adományozóinak soha nem lenne olyan gondolata, hogy ők képtelenek annyi sikert látni az erőfeszítésből vagy kemény munkából, amit elvégeznek, hogy ők nem tapasztalnak annyi sikert, mint amekkora az emlékezésük gyakorlata. Mert az azt mutatná, hogy az ülésükön ülés módszere nem pontos.

A tudás szórakoztató és a szórakoztató tapasztalatok automatikusan elűzik a lustaságot. Néhányan azt mondják: Általában nem jön az álom, de mikor jógában ülök, álmosnak érzem magam. Ez miért történik így? Nem azért, mert fáradtak vagytok, de ti az intellektusotokat nem ültetitek annak az ülésére egy szórakoztató és természetes módon. Tehát, azt ne csak egy módon ültessétek le, de különböző módokon. Ha ugyanazt a dolgot különböző variációban használjátok, amikor az megváltozik, a szívetek boldoggá válik. Nem számít, hogy valami mennyire ízletes, ha ti újból és újból ugyanazt a dolgot eszitek, vagy ha ti újból és újból ugyanazt a dolgot nézitek, mi történne? Hasonló módon legyetek a magforma, de néha tapasztaljátok meg a világítótorony formát és néha az erőmű formát. Néha legyetek a mag a fa tetején, néha álljatok a világciklus tetején, és mindenkinek adjatok erőt. Tapasztaljátok meg a különböző címeket, amiket különböző módon megkaptok minden nap. Néha tapasztaljátok meg a formát: én, Baba szemének ékszere, elmerülök Baba szemeiben. Néha legyetek az ékszer a homlokon, néha üljetek a szívtrónuson. Tapasztaljátok meg a különböző formákat. Legyen variáció és szórakozni fogtok. BapDada átadja nektek minden nap a címek variációját a murliban. Miért teszi ezt? Hogy azokra az ülésekre ültessétek önmagatokat. Egyszerűen ezt időről-időre ellenőrizzétek. Korábban hallottátok, hogy az hogyan felejtitek el, és azt követően, hogy 6-8 óra is eltelt, ti el kezdtek arról gondolkozni. Ezért váltok boldogtalanná, hogy a fél nap már elment. Ez váljon egy természetes gyakorlattá, mert csak akkor fogtok törvény adományozóivá, a siker adományozóivá válni és lesztek képesek arra, hogy a világ összes lelkének hasznot hozzatok. Értitek? Achcha.

Ma ez a madhubani lakók napja. Jó, hogy a dupla külföldiek nektek egy lehetőséget adtak a saját idejükből, mert ők boldogok, hogy látják a madhubani lakókat. A madhubani lakók azt mondják: Ne dicsérjetek minket; mi sok dicséretet hallottunk. Hallva a dicséreteteket, ti naggyá váltok, mert az a dicséret aztán egy pajzzsá válik. Ugyanúgy, ahogy egy harcmezőn a pajzs a védelem egy eszköze, ez a dicséret is arra emlékeztet titeket, hogy milyen nagyok vagytok. Madhuban nem csak Madhuban, de Madhuban a világ színpada. Madhubanban élni azt jelenti, a világ színpadán élni. Azok, akik a színpadon vannak, nagyon figyelnek. Hétköznapi módon az emberek bárhol tartózkodjanak, ők nem figyelnének annyira. Ugyanakkor, amikor valaki a színpadra jön, minden időben és minden tevékenységben ott lenne az a nagy figyelem. Madhuban a világ színpada. A lelkek látása minden sarokból Madhubanra esik. Bármilyen esetben mindenki figyelme mindig a színpad felé irányul. Tehát, Madhuban lakói azok, akik állandóan stabilak a világszínpadán.

Ezzel együtt Madhuban egy különleges kupola. A legkisebb hang is visszhangzik, ami ebben a kupolában megteremtődik. Madhuban egy ilyen különleges kupola, hogy a legkisebb hang Madhubanból eléri az egész világot. Manapság olyan emlékhelyeik vannak (csak névleg), ahol, ha egy falat megérintetek vagy az egyik falnál hangot adtok, akkor tíz falon keresztül ott van a visszhang hatás, és a hang olyan, mintha valaki ugyanazon a falon dobolna. Tehát, Madhuban is egy ilyen különleges kupola, hogy annak a hangja nem csak Madhubant éri el, de minden irányban szétterjed. Az oly módon szétterjed, hogy azok, akik Madhubanban élnek, nem is lennének annak a tudatában. Ez annak a különlegessége és ezért az kint szétterjed mindenhol. Ezért soha ne gondoljátok azt, hogy bármi történt itt, az csak itt marad, vagy amit itt látni, azt csak itt látni és arról csak itt beszélnek. Ugyanakkor a hang eléri a világot a szél sebességével, mert mindenki látomásában és mindenki intellektusában ott van Madhuban és Madhuban BapDadája. Madhuban Atyja ott van a víziótokban. Ezért Madhuban is ott lenne a ti víziótokban, ugye? Ha Madhuban Babája itt van, Madhubannak is itt kell lennie. Madhubanban nem csak Baba van, de ott vannak a gyerekek is. Tehát, Madhuban lakói automatikusan ott vannak mindenki látomásában. Kérdezzetek meg bármilyen Brahmint, nem számít, hogy milyen messze élnek, mi az, amire emlékeznek? Ők emlékeznek Madhubanra és Madhuban Babájára. Madhuban lakóinak ilyen nagy a fontossága. Értitek? Achcha.

Mindazoknak mindanhonnan, akik megőrzik a lelkesedést és buzgalmat a szolgálatért; azoknak, akik állandóan elmerültek maradnak az Egy Atya szeretetében; azoknak, akik állandóan sikert tapasztalnak az emelkedett módszerrel minden tevékenységben; azoknak, akik állandóan világjótevőknek tapasztalják önmagukat és akik elfoglaltak maradnak a szolgálatban az emelkedett jókívánságaikkal és emelkedett tiszta érzéseikkel, minden gondolatukon és szavukon keresztül; az állandóan fáradhatatlanul szolgáló gyerekeknek, akik olyanok, mint az Atya, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Személyes találkozók

Ti önmagatokat emelkedett karmajógi lelkeknek tapasztaljátok? Egy karmajógi lélek állandóan megtapasztalja a tevékenység azonnali gyümölcsét természetes módon. Az azonnali gyümölcs a boldogság és az erő. Tehát, a karmajógi lélek azt jelenti, aki megtapasztalja a boldogság és erő azonnali gyümölcsét. Az Atya állandóan képessé tesz benneteket, gyerekeket arra, hogy elérjétek az azonnali gyümölcsöt. Az egyik pillanatban cselekedtek, és miközben végrehajtjátok a cselekedetet, megtapasztaljátok a boldogságot és az erőt. Tehát, állandóan és folyamatosan haladjatok előre azzal a tudatossággal: Én egy ilyen karmajógi lélek vagyok.

Azzal, hogy korlátlan szolgálatot végeztek, ugye ti automatikusan megtapasztaljátok a korlátlan boldogságot? A korlátlan Atya átadja nektek a korlátlan minden jogát. Amilyen a korlátlan szolgálat gyümölcse, ti automatikusan megkapjátok a királyság korlátlan szerencséjét. Amikor szolgáltok, miközben stabilak vagytok egy korlátlan állapotban, a jókívánságok, amiket megkaptok azoktól, akikért eszközökké váltatok, biztosan átadják nektek az erő és boldogság tapasztalatát. Miközben egy helyen ültök, megkapjátok a korlátlan szolgálat gyümölcsét. Ezzel a korlátlan mámorral halmozzatok fel a korlátlan számlátokon, és folyamatosan haladjatok előre.

Áldás:
Legyetek teljesek az összes erőkkel, és arassatok győzelmet a karma szenvedése felett azzal, hogy elszakadottá váltok testetek kosztümjétől egy msp alatt.

Amikor ott van a karma szenvedése erőszaka, a fizikai szerveitek a karma szenvedése felé húznak benneteket. Amikor nagyon sok a fájdalom azon szenvedés hatása miatt, azokat hívják a nyolc győztes ékszernek, feltöltve az összes erővel, akik átalakítják a karma szenvedést (karma bhog) karma jógává, akik egy elszakadott megfigyelőként mennek keresztül a szenvedésen a fizikai érzékszerveikkel. Ehhez hosszú időn át gyakoroljátok, hogy elszakadottak vagytok a test kosztümétől. Ne engedjétek, hogy a kosztümötök szűk legyen Maya világának a vonzása miatt, vagyis, ne negedjétek, hogy azt húzzák. Csak akkor fogjátok azt könnyedén eltávolítani.

Slogen:
Annak érdekében, hogy megkapjátok mindenki tiszteletét, rendelkezzetek egy alázatos szívvel, az alázatosság a nagyság jele.