12.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya eljött, hogy megtanítson benneteket úszni. Azzal, hogy ezt megtanuljátok, keresztülvisznek benneteket ezen a világon, ami most megváltozott számotokra.

Kérdés:
Az Atya segítői mit kapnak viszonzásként a segítségért, amit átadnak?

Válasz:
Az Atya a gyerekeket, akik a segítőivé válnak ebben az időben, olyanná teszi, hogy nekik nem lesz szükségük arra, hogy segítséget, vagy tanácsot kérjenek fél cikluson át. Ő egy ilyen nagyszerű Atya. Ő azt mondja, gyerekek, ha nem volnátok az én segítőim, hogyan lennék képes arra, hogy megalapítsam a mennyországot.

Om shanti.
A Szellemi Atya a legédesebb, sorszám szerinti, különösen édes, szeretetteljes, szellemi gyermekeknek magyaráz. Sok gyermek oktalanná vált. Ravan olyan oktalanná tett benneteket. Most olyan értelmessé tesznek minket. Amikor valaki átmegy a vizsgán az indiai polgári szolgálatban, ő azt gondolja, hogy egy nagyon magas vizsgán ment át. Nézzétek meg, hogy milyen nagy az a vizsga, amin ti mentek át. Csak gondolkozzatok el ezen. Ki az, aki tanít benneteket? Kik azok, akik tanulnak? Hittel rendelkeztek, hogy minden ciklusban, minden 5.000 évben folyamatosan találkoztok az Atyával, a Tanárral, és a Guruval is. Csak ti, gyerekek tudjátok, hogy milyen nagy az örökség, amit megkaptok a Magasak közt Legmagasabb Atyától. Az Atya átad nektek egy örökséget azzal, hogy tanít benneteket. Tanít benneteket, és ezt a világot az új világgá változtatja számotokra, hogy ott uralkodjatok. Ők olyan nagy dicséreteket énekelnek Róla az odaadás ösvényén. Ti megkapjátok az örökségeteket Tőle. Gyerekek, azt is tudjátok, hogy az öreg világ megváltozik. Azt is tudjátok, hogy mindannyian Shiv Baba gyermekei vagytok. Az Atyának el kell ide jönnie, hogy az öreg világot újjá tegye. A trimurti képén az új világ megalapítását ábrázolják, ami megtörténik Brahmán keresztül. Ezért, biztosan szükség van Brahminokra, Brahma szájon keresztül született teremtésére is. Nem Brahma alapítja meg az új világot. A Teremtő az Atya. Ő azt mondja, én eljövök, és taktikusan inspirálom az öreg világ pusztulását, és megteremtem az új világot. Az új világban nagyon kevés lakó van. A kormány megpróbálja kontrollálni a népességet. Ugyanakkor, az most nem csökkenhet. Több millió ember meghal a háborúban, de ennek ellenére a népesség folyamatosan növekszik. Ezt csak ti értitek meg. Ti rendelkeztek a világ eleje, közepe és vége tudásával az intellektusotokban. Ti diákoknak tekintitek önmagatokat. Azt is megtanuljátok, hogyan ússzatok. Az emberek azt mondják, vidd keresztül a csónakomat. Azok, akik jól megtanulnak úszni, nagyon híressé válnak. Nézzétek meg, hogy most hogyan úsztok. Ti teljesen felmentek és aztán lejöttök ide. Ők elmondják, hogy milyen sok mérföldre felmentek. Ti lelkek is olyan sok mérföldre felmentek. Az egy fizikai dolog, amit ki lehet számolni. Számotokra ez kiszámolhatatlan. Ti lelkek tudjátok, hogy haza fogtok térni oda, ahol nincs Nap, vagy Hold. Ti rendelkeztek annak a boldogságával, hogy az a ti otthonotok. Mi annak a helynek vagyunk a lakói. Az emberek odaadást végeznek, és erőfeszítést tesznek azért, hogy elmenjenek a felszabadulás földjére, de senki nem volt még képes arra, hogy oda elmenjen. Megpróbálnak találkozni Istennel a felszabadulás földjén. Ők sok különböző módszert kipróbálnak. Néhányan azt mondják, hogy el fognak merülni a fényben. Néhányan azt mondják, hogy majd elmennek a felszabadulás földjére. Ugyanakkor, senki nem ismeri a felszabadulás földjét. Ti gyerekek tudjátok, hogy Baba eljött és haza fog vinni minket magával. A legédesebb Baba eljött, és érdemessé tesz minket arra, hogy hazavigyen magával. Mi ezért tettünk erőfeszítést fél cikluson át, de képtelenek voltunk arra, hogy olyan érdemessé váljunk. Senki nem merülhet el a fényben, és senki nem mehet el a felszabadulás földjére, vagy érhet el örökkévaló felszabadulást. Minden erőfeszítés, amit megtettek, hasztalan volt. A ti erőfeszítésetek, akik a Brahmin klán dísze vagytok, most meghozza a gyümölcsöt. Ez a játék hogyan lett megteremtve? Most teistáknak neveznek benneteket. Ti nagyon jól ismeritek az Atyát és a világ ciklusról is tanultatok az Atyától. Az Atya azt mondja, senki nem rendelkezik a felszabadulás és életben való felszabadulás tudásával. Még az istenségek sem rendelkeznek azzal. Senki nem ismeri az Atyát, ezért Ő hogyan tudna bárkit is visszavinni? Olyan sok guru van és olyan sokan a követőikké váltak. Shiv Baba az igaz Satguru. Neki nincs lába. Ő azt mondja, nekem nincs lábam. Hogyan lehetne engem imádni? A gyerekek a világ mestereivé válnak, tehát, hogyan késztethetném őket arra, hogy engem imádjanak? Az odaadás ösvényén a gyerekek meghajolnak az apjuk előtt. Valójában, a gyerekek az apjuk tulajdonának a mesterei. Ugyanakkor, ők megmutatják az alázatosságukat. Még a kis gyermekek is leborulnak a lábuknál. Itt az Atya azt mondja, én szabaddá teszlek benneteket attól, hogy leboruljatok a lábamnál. Ő egy ilyen nagyszerű Atya. Ő azt mondja, ti, gyerekek a segítőim vagytok. Ha nem lennétek az segítőim, hogyan lennék képes arra, hogy megalapítsam a mennyországot. Az Atya azt mondja, gyerekek, ebben az időben van az, hogy a segítőimmé váltok. Én olyanná teszlek benneteket, hogy nincs arra szükségetek, hogy bárki segítségét vegyétek. Még arra sem lesz szükségetek, hogy bárki tanácsát vegyétek. Itt az Atya a gyerekek segítségét veszi. Ő azt mondja, gyerekek, most ne váljatok piszkossá. Ne szenvedjetek vereséget Mayától. Máskülönben rágalmazni fogjátok a nevet. Egy bokszmeccsen a győztest dicsérik, és a vesztes arca elsápad. Itt is, néhányan vereséget szenvednek. Azokra, akik vereséget szenvednek, azt mondják, hogy bepiszkították az arcukat. Ők eljöttek ide, hogy gyönyörűvé váljanak, de helyette mit tettek? Mindaz, amit eddig megkerestek, megsemmisül, és nekik újra kell kezdeniük. Azt követően, hogy az Atya segítőivé váltak, vereséget szenvedtek és rágalmazzák az Atya nevét. Két párt van, Maya rabszolgái és Isten szolgái. Ti szeretitek az Atyát. Arra emlékeznek, azok, akik nem rendelkeznek szeretettel az intellektusukban a pusztulás idején… Ti szerető intellektussal rendelkeztek. Ezért, nektek nem szabad rágalmaznotok a nevet. Mivel nektek szerető intellektusotok van, miért szenvedtek vereséget Mayától? Azok, akik vereséget szenvednek, szomorúságot tapasztalnak. Az emberek azokat dicsérik, és tapsolják, akik győztesek. Ti, gyerekek megértitek, hogy nagyon erőteljesek vagytok, és biztosan le kell győznötök Mayát. Az Atya azt mondja, mindent felejtsetek el, amit láttok, beleértve a saját testeteket. Állandóan csak Rám emlékezzetek. Maya szatopradhanból tamopradhanná tett benneteket. Nektek most újból szatopradhanná kell válnotok. Nektek a világ legyőzőivé kell válnotok azzal, hogy legyőzitek Mayát. Ez egy játék a győzelemről és vereségről, a boldogságról és szomorúságról. Ravan királyságában vereség van. Az Atya most font értékűvé tesz benneteket. Baba elmagyarázta, hogy az egyedüli születésnap, ami font értékű, Shiva születésnapja. Nektek, gyerekeknek most olyanokká kell válnotok, mint Lakshmi és Narayan. Ott ők minden otthonban dipmalával rendelkeznek. Mindenki fénye meggyújtott. A ti fényetek meggyullad a fő Erőtől. Baba itt ül, és olyan egyszerűen magyaráz. Az Atyán kívül ki más mondaná azt, legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekek. A Szellemi Atya azt mondja, ó én édes szeretetteljes gyermekeim. Ti fél cikluson át odaadást végeztetek. Ugyanakkor, egyikőtök sem tud még hazatérni. Csak amikor az Atya eljön, tud mindenkit hazavinni. Ti nagyon jól magyarázhattok az átmeneti korról, hogy az Atya hogyan jön el, és visz haza minden lelket. A világon senki nem ismeri ezt a korlátlan játékot. Ez egy korlátlan dráma. Ezt csak ti értitek meg. Senki más nem mondhatja ezt. Ha az embereknek egy korlátlan drámáról kellene beszélniük, hogyan magyaráznák el a drámát? Itt ti megkapjátok a 84 születés ciklusa tudását. Ti, gyerekek most rendelkeztek tudással, ezért nektek emlékezéssel kellene rendelkeznetek. Az Atya mindent olyan egyszerűen magyaráz el nektek. Ti olyan sokat botladoztatok az odaadás ösvényén. Milyen messzire elmentetek, hogy megfürödjetek? Van egy tó, amire azt mondják, azzal, hogy abba beleugrotok, egy angyallá váltok. Ti most egy ugrást tesztek a tudás óceánjába és hercegnőkké váltok. Valakire, aki nagyon divatos, azt mondják, hogy olyan, mint egy angyal. Ti most ékszerekké váltok. Az emberi lényeknek nem lehetnek szárnyaik, amivel repülnek. Ők csak úgy nem repülhetnek. A lelkek azok, akik repülnek. A lelkek, akiket rakétáknak is neveznek, olyan parányiak. Amikor minden lélek hazatér, lehetséges, hogy ti, lelkek arról víziókkal rendelkezzetek. Ugyanúgy, ahogy képesek vagytok megérteni az intellektusotokkal, és arról beszélni, hogy hogyan lehet látni a pusztulást, lehetséges az is, hogy látjátok, hogy a lelkek raja hogyan tér haza. Hanumán, Ganesh valójában nem léteznek, de az embereknek víziójuk van róluk, a szeretetüknek és odaadó érzéseiknek megfelelően. Baba csak egy pont. Hogyan tudnátok Őt leírni. Azt mondják, hogy a lélek egy parányi csillag, amit nem lehet látni ezekkel a szemekkel. A test, amin keresztül a tetteket végrehajtják, olyan nagy. A lelkek olyan parányiak, és mégis a 84 születés szerepe ott van bennük felvéve. Egyetlen egy emberi lény intellektusa sincs tudatában annak, hogy hogyan vesztek 84 születést. Az egy csoda, hogy egy szerep hogyan van felvéve minden lélekben. A lelkek azok, akik testeket öltenek, és eljátsszák a szerepeiket. Azok a játékok korlátoltak, míg ez a játék korlátlan. A korlátlan Atya maga eljött, hogy átadja nektek a saját bemutatását. Ti mindannyian jó szolgálatkész gyermekek vagytok, akik folyamatosan köpülitek a tudás óceánját azzal kapcsolatban, hogy hogyan magyarázzatok másoknak. Nektek olyan sokat kell ütnötök a fejeteket mindenkivel. Ugyanakkor, néhányan azt mondják Babának, hogy ők nem értik. Amikor valaki nem tanul, azt mondják rá, hogy kő intellektusa van. Láthatjátok, hogy néhányan csak hét napot tanulnak, és aztán nagyon boldoggá válnak, és azt mondják, hogy el akarnak menni Babához. Mások semmit nem értenek. Az emberek beszélnek a kő intellektusról és az isteni intellektusról, de nem értik azok jelentését. Amikor egy lélek tisztává válik, ő az isteniesség egy urává válik. Ott van az isteniesség Ura egy temploma. Az egész templomot nem készítik el aranyból. Csak a templom tetejét fedték be egy kis arannyal. Ti, gyerekek most megértitek, hogy megtaláltátok a Kert Mesterét. Ő megmutatja nekünk a módszert, hogy tüskékből virágokká váljunk. Ott van Allah kertjének a dicsérete. A korábbi napokban volt egy muzulmán, aki transzba ment. Ő azt mondta, hogy Kuda (Isten) adott neki egy virágot. Miközben állt, látta Khuda kertjét és leborult. Ugyanakkor csak maga Khuda mutatná meg bárkinek is Khuda kertjét. Hogyan tudná ezt valaki más megmutatni? Ő nektek átadja a paradicsom vízióját. Khuda odavisz benneteket, de Ő maga nem tartózkodik ott. Khuda a béke földjén marad, és a paradicsom mestereivé tesz benneteket. Ti megértitek ezeket a jó dolgokat, és boldoggá váltok. Olyan nagy boldogságnak kellene lennie, hogy most elmentek a boldogság földjére. Ott a szomorúság nem kérdéses. Az Atya azt mondja, emlékezzetek a boldogság földjére, és a béke földjére. Miért ne emlékeznénk az otthonunkra? A lelkek olyan sokat ütik a fejüket azért, hogy hazatérjenek. Tapasyát és bűnbánatot végeznek, és olyan sok erőfeszítést tesznek, de senki nem térhet haza. A fa képén azt ábrázolják, hogy a lelkek folyamatosan lefele jönnek, sorszám szerint. Mivel az Atya maga itt van, hogyan tudna közben bárki is visszatérni? Ő nektek, gyerekeknek minden nap elmondja, emlékezzetek a béke földjére és a boldogság földjére. Azzal, hogy elfelejtitek az Atyát, van az, hogy boldogtalanná váltok, és Maya miatt elcsúsztok. Nektek egyáltalán nem szabadna elcsúszást tapasztalnotok. A fő dolog a test tudatosság. Ti most az Atyával, az Eggyel tanultok, akihez így kiáltottatok, ó Tisztító, jöjj el. Ő a ti szófogadó Szolgálótok és Tanárotok. Az Atya a szófogadó Szolgáló. A fontos emberek mindig úgy írnak alá: Az ön szófogadó szolgálója. Az Atya azt mondja, nézzétek meg, hogy én hogyan ülök itt és magyarázok nektek, gyerekeknek. Az Atya csak az érdemes gyermekeket szereti. Az Atya azt mondja a gyerekekről, akik érdemtelenek, akik az Atyához tartoznak, és árulókká válnak azzal, hogy elmerülnek a bűnben: Jobb lett volna, ha egy ilyen gyermek meg sem születik. Egy miatt olyan sok nevét rágalmazzák, és olyan sokan nehézséget tapasztalnak. Ti itt ilyen emelkedett feladatot hajtotok végre. Ti felemelitek a világot, és még három láb földdel sem rendelkeztek. Ti, gyerekek senkit nem késztettek arra, hogy lemondjanak az otthonukról, vagy családjukról. Ti még a királyoknak is azt mondjátok, ti dupla koronások voltatok, és érdemesek arra, hogy imádjanak benneteket, és mostanra imádókká váltatok. Most, hogy az Atya azokká tesz benneteket, akik újból imádatra méltók, nektek azzá kellene válnotok, ugye? Ez igénybe fog venni egy kis időt. Mit tennénk többszázezerrel bárkitől is? A szegények azok, akik megkapják a királyságot. Az Atya a szegények Ura. Megértitek az Atya igaz jelentését, akit a szegények Urának is neveznek. Bharat olyan szegény és különösen ti anyák vagytok szegények. A gazdagok nem tudják venni ezt a tudást. Olyan sok ártatlan asszony, akiket olyan sokat bántalmaztak, eljöttek ide. Az Atya azt mondja, az anyákat bátorítani kell, hogy előrehaladjanak. Amikor ti kora reggel sétálni mentek egy csoportban, az anyáknak kellene elől menniük. A ti jelvényetek első osztályú. Nektek rendelkeznetek kellene translight képekkel is. Mindenkinek mondjátok el, hogy a világnak most meg kell változnia. Mi megkapjuk az örökségünket az Atyától, ahogy az előző ciklusban is tettük. Nektek, gyerekeknek köpülnötök kellene a tudás óceánját azzal kapcsolatban, hogyan tegyétek a szolgálatot a gyakorlatba. Ez időt vesz igénybe, ugye? Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Legyen igaz szeretet az Atya iránt és váljatok a segítőivé. Soha ne szenvedjetek vereséget Mayától, és rágalmazzátok a klán nevét. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy mindent elfelejtsetek, amit láttok, beleértve a saját testeteket is.

2. Legyen belül boldogság, hogy elmentek a béke földjére és a boldogság földjére. Baba, a szófogadó Tanár érdemessé tesz bennünket arra, hogy hazatérjünk. Váljatok érdemessé és szófogadóvá. Ne váljatok érdemtelenné.

Áldás:
Szívjátok önmagatokba három dolog tudatosságát, és váljatok teljesen győztessé.

Önmagatok tudatossága, az Atya tudatossága és a dráma tudása tudatossága: az összes tudás kiterjedése el van merülve ezen három dolog tudatosságában. Ezek a tudás fája tudatosságának három típusa. A fa először egy mag és aztán két levél növekszik abból a magból és a fa kiterjedése felmerül. Ugyanilyen módon, a fő dolog az Atya, a Mag tudatossága és aztán a két levél, ami a lélek és a dráma összes tudása. Azok, akik önmagukba szívják ezen három dolog tudatosságát, megkapják az emlékezés megtestesítőjének lenni áldást és teljesen győztessé válnak.

Slogen:
Mindig tartsátok az eléréseiteket önmagatok előtt, és az összes gyengeség könnyedén véget fog érni.