12.10.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, váljatok mahavirokká. Ahelyett, hogy Maya viharaival harcolnátok, maradjatok megrázhatatlanok, és elmozdíthatatlanok.

Kérdés:
Miért nem vált Brahma Baba felindulttá, bár olyan sok felfordulás jelent meg előtte?

Válasz:
Mert Baba abban a mámorban volt, hogy örökségét igényli az Atyától. Minden pontosan úgy történik, ahogy az előző ciklusban is történt; ebben semmi új nincs. Az atya (Brahma) kapta a legtöbb inzultust (sértés, bántás). „Ők még Krishnát is inzultálják; és akkor mi van, ha vennem kell az inzultusokat! A világ semmit nem tud a dolgainkról, és így biztosan inzultálni fognak engem.” Ezért, ő semmi miatt nem vált felindulttá. Kövessétek az atyát ugyanilyen módon.

Ének:
Senki sem olyan különleges, mint az Ártatlan Úr!

Om shanti.
Ezt a dalt azok komponálták, akik az imádat ösvényén voltak. Itt a tudás ösvényén nem énekelnek dalokat, és nem is kellene dalokat komponálni. Azokra nincs szükségük, mert arra emlékeznek, hogy ti megkapjátok az életben való felszabadulás örökségét egy másodperc alatt az Atyától. Ebben a dalok, stb. kérdése nem merül fel. Tudjátok, hogy egy korlátlan örökséget kaptok a korlátlan Atyától. Az imádat ösvényének rendszerei és szokásai itt nem folytatódhatnak. A versek, stb. amiket a gyermekek írnak, azért vannak, hogy másoknak szavaljanak, de azokat nem lehet megérteni mindaddig, amíg személyesen nem magyaráztok nekik. Gyermekek, most ti megtaláltátok az Atyát, és így a boldogságotok higanyszálának emelkednie kellene. Az Atya átadta nektek a 84 születés ciklusának tudását. Boldogoknak kellene lennetek, hogy most az önmegismerés diszkosza forgatóivá váltatok. Ti Vishnu földjének a mestereivé váltok az Atyán keresztül. Akiknek hit van az intellektusukban, azok győztesekké válnak. Akiknek hitük van, azok biztosan elmennek az aranykorba. Ezért nektek, gyermekeknek mindig boldognak kellene maradnotok; kövessétek az atyát. Gyermekek, tudjátok, hogy ennek a valakinek sok felfordulással kellett szembenéznie, amióta a testetlen Atya belé lépett. Harc volt a testvérek között a városokban, és Sindhben. Ahogy a gyermekei felnőttek, az emberek azt akarták, hogy gyorsan házasítsa meg őket. Megkérdezték: Hogyan folytatódhatna bármi is házasság nélkül? Ő korábban soha nem hagyta ki a Gita tanulmányozását. Amikor megtudta, hogy a Gita Istene Shiva Isten, akkor abbahagyta a Gita tanulmányozását. Aztán az a mámora volt, hogy a világ mesterévé válik. Ezek Shiva Isten verziói, és így ő abbahagyta annak a Gitának a tanulmányozását. Aztán szintén nagy felfordulás volt a tisztaság miatt. Olyan sok testvér, nagybácsi, stb. volt. Valakinek ebben bátornak kell lennie. Ti mahavirok és mahavirnik vagytok (férfi és női nagy harcosok). Ti senki mással nem foglalkoztok, csak az Egyetlennel. Egy férfi egy teremtő. A teremtő maga tisztává válik, és így a teremtményét is tisztává kell tennie. Hogyan tudna egy tiszta hattyú és egy tisztátalan gólya együtt élni? A teremtő azonnal utasítást adna a teremtményének, hogy kövesse az utasításait, vagy menjen el. Tudjátok, hogy Baba lánya férjnél volt. Amikor megkapta a tudást, azt mondta: Csodálatos! Az apám azt mondja nekem, hogy váljak tisztává, akkor miért ne tenném ezt? Elmondta a férjének, hogy ő nem fog mérget adni. Nagy harc volt sokaknál emiatt az aspektus miatt. Sok lánytestvér eljött a nagy családokból; ők senki mással nem törődtek. Akiknek ez nincs ott a szerencséjükben, azok nem érthetik ezt meg. Ha tiszták akartok maradni, akkor tegyetek így. Máskülönben menjetek és tegyétek meg a saját intézkedéseiteket. Valakinek ekkora bátorságának kell lennie. Az atyának olyan sok felfordulással kellett szembenéznie. Valaha is láttátok, hogy Baba felindulttá vált? Történetek voltak az újságokban egészen Amerikáig. Abban semmi új nem volt. Ez ugyanúgy megtörtént egy ciklussal ezelőtt is. Ebben nincs félni való. Nekünk igényelnünk kell az örökségünket az Atyától. Meg kell védenünk a saját teremtményünket. Az Atya tudja, hogy az egész teremtmény tisztátalan ebben az időben. Egyedül nekem kell megtisztítanom mindenkit. Az Atya az, akinek mindenki azt mondja: Ó Tisztító, Felszabadító, jöjj el! Tehát, Ő kegyelmes. Ő a Kegyelemteljes Egyetlen. Az Atya elmagyarázza: Gyermekek, semmitől ne féljetek. Nem lesztek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek azáltal, hogy féltek. Az ártatlan anyákat bántalmazzák. Ezt szimbolizálták (a Mahabharat szentírásokban). Megpróbálták Drauphadit levetkőztetni. Az Atya most megvéd benneteket attól, hogy levetkőztessenek beneteket 21 születésre. A világ nem ismeri ezeket a dolgokat. Egyedül Én vagyok mindenki számára az Üdvösség Adományozója. Hogyan jöhetnék el és adhatnék üdvösséget, ha az emberek nem lennének degradációban? A világnak tisztátalanná és tamopradhanná kell válnia. Minden biztosan újból öreggé válik. Az régi otthonotokat biztosan el kell hagynotok. Az aranykor az új világ és a vaskor a régi világ. Az nem maradhat mindig új. Ti, gyermekek tudjátok, hogy a világciklus folyamatosan forog. Az istenségi vallás újra megalapításra kerül. Az Atya azt mondja: Én újból elmondom nektek a Gita tudását. Itt, Ravan királyságában bánat van. Senki nem érti, vagy nem tudja, mi Rama királysága. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy megalapítsam a mennyországot, Ráma királyságát. Ti, gyermekek sokszor elnyertétek és elveszítettétek a királyságot. Ez ott van mindannyitok intellektusában. Ti az aranykorban éltek, 21 születésen át; azt hívják 21 generációnak. Ez azt jelenti, hogy a testeiteket akkor hagyjátok el, amikor öregek vagytok. Ott soha nincs időelőtti halál. Ez olyan, mintha most trikaldarshivá válnátok. Most tudjátok, hogy születésről-születésre imádatot végeztetek. Nézzétek meg, hogy milyen nagy a pompa Ravan királyságában! Ez a végső idő pompája. Az aranykorban Ráma királysága lesz. Mind azok a vimanok, stb. ott léteztek, és aztán mind eltűntek. mind azoknak a dolgoknak most újból fel kell merülniük. Ők most mindent megtanulnak. Akik megtanulják ezeket a dolgokat, azok magukkal viszik azokat a sanskarákat, és aztán elmennek oda, és megépítik azokat a vimanokat. Azok boldogságot fognak adni nektek a jövőben. Még Bharat emberei is megépíthetik azokat a vimanokat, stb.; azokból semmi nem új. Az emberek okosak. Ez a tudomány később számotokra is hasznos lesz. A tudomány most bánatot okoz, míg ott boldogságot fog adni. Ott minden új lesz. Az új világ most kerül megalapításra. Az Atya megalapítja az új világ királyságát. Tehát, nektek, gyermekeknek mahavirokká kell válnotok. A világon senki nem tudja, hogy Isten eljött. Az Atya azt mondja: Miközben otthon éltek, maradjatok olyan tiszták, mint egy lótusz. Ebben nincs semmi félnivaló. Talán a legtöbb, hogy inzultálhatnak (megsérthetnek, megbánthatnak) benneteket. Ezt a valakit is olyan sokat inzultálták. Krishnát is úgy mutatták, hogy sokat inzultálták. Azonban Krishnát nem lehet inzultálni. A vaskorban sértődik meg valaki. Egy ciklus után pontosan ugyanaz a formátok lesz, mint most. Ugyanazok a formák nem létezhetnek közben semmikor. A jellemzőitek folyamatosan megváltoznak születésről-születésre, 84 születésre; egyetlen lélek sem kaphat ugyanolyan jellemzőket. Ti folyamatosan keresztülmentek a sato, rajo és tamo állapotokon, és a jellemzőitek is folyamatosan megváltoznak. Ez a dráma előre elrendelt. Ugyanazok a jellemzőitek lesznek, mint amilyen jellemzőitek voltak a 84 születés mindegyikében. Most tudjátok, hogy a jellemzőik változni fognak a következő születésükben, és ők fognak Lakshmivá és Narayanná válni. A zár az intellektusotokon mostanra megnyílt. Ez valami új. Baba új, és a tudás is új. Senki nem képes gyorsan megérteni ezeket a dolgokat. Csak amikor ez ott van a szerencséjükben, akkor lesznek képesek a megértésre. A mahavirok soha nem félnek a viharoktól. Az az állapot a végén lesz. Ezért emlékeznek arra, ha meg akarjátok ismerni az érzékfeletti örömet, akkor kérdezzétek meg a gópokat és a gópikat. Az Atya eljött, hogy titeket, gyermekeket méltóvá tegyen a mennyországra. A pokolnak meg kell semmisülni ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban volt. Az aranykorban csak egy vallás lesz. Ők egységet akarnak. Egy vallásnak kellene lennie. Nem tudják, hogy Ráma királysága különbözik Ravan királyságától. Itt nem lehet születés bűn nélkül. Ők mind tisztátalan, piszkos ruhák. Ha hitetek van az Atyában, akkor teljesen követnetek kell a shrimatot. Mindenki pulzusát érzik, és a tanácsot is ennek megfelelően adják. Baba elmondta a gyermekeinek, ha meg akarnak házasodni, akkor azt maguknak megtehetik. Sok barát és rokon van, akik elintézik a házasságukat. Mindenki pulzusát érzik. Néhányan megkérdezik: Baba, én egy ilyen helyzetben vagyok. Én tiszta akarok maradni, de a rokonaim ki akarnak dobni a házból. Most mit kellene tennem? Te azzal kapcsolatban kérdezel, hogy tiszta akarsz maradni! Ha nem vagy képes tisztának maradni, akkor menj és házasodj meg! O.K., például, ha valakit eljegyeznek, akkor elégedetté kell tennetek őket. Amikor egy pár megházasodik, akkor azt mondják a mennyasszonynak, hogy a férje a guruja. O.K., akkor szerezzétek meg írásban: Valóban elhiszed, hogy én vagyok a gurud és az istened? O.K., most utasítást adok neked, hogy válj tisztává! Bátorságra van szükség. A cél nagyon magas. Mindenkinek meg kell mutatnotok, hogy ketten hogyan élhettek együtt. Az elérés nagyon nagy. A tűz megteremtődik akkor, amikor nem vagytok tudatában annak az elérésnek, amit megkaptok. Az Atya azt mondja: Olyan hatalmas elérést kaptok. Ezért, maradjatok tiszták egy születésre. Ez nem egy nagydolog. Én a férjed és istened vagyok. Neked tisztának kell maradnod az utasításaimnak megfelelően. Az Atya nagyon sok módszert megmutat nektek. Bharatban az a rendszer, hogy azt mondják a mennyasszonynak, hogy a férje az istene, és neki engedelmeskednie kell az utasításainak, és meg kell masszíroznia a lábát. Ez azért van, mert azt hiszik, hogy Lakshmi megmasszírozta Narayan lábát. Az a szokás honnan merült fel? A hamis képekből. Ilyen dolgok nem léteznek az aranykorban. Narayan valaha is fáradttá válik, hogy Lakshminak meg kellene masszíroznia a lábát? Ebben a fáradtság kérdése nem merül fel. Az a bánat dolga lenne. Hogyan lehetne ott szomorúság? Sok hamis dolgot leírtak. Babában érdektelenség volt a gyermekkorától kezdve, és ezért annak idején imádatot végzett. Baba annak idején nagyon jó módszereket mondott nektek, gyermekeknek. Amikor a rokonok néhány gyermeket háborgattak, akkor Baba megkérte őket, hogy házasodjanak meg. Ha egyszer a feleség hozzátok tartozik, akkor senki nem mondhat semmit. Együtt élhettek, és tiszták maradhattok társakként. Külföldön, amikor öreggé válnak, akkor egy társat fogadnak, hogy gondoskodjanak róluk. Polgári esküvőt kötnek, de nem merülnek el a bűnben. Tudjátok, hogy most az egy Atya gyermekei vagytok, és így fiú és lánytestvérek vagytok. Igényelitek az örökségeteket a Nagyapától. Az Atyához kiáltotok, hogy jöjjön el a tisztátalan világba. Ó Tisztító! Ó Sita Rámája! Az emberek Ráma nevét kántálják, de nem emlékeznek Sitára abban az időben. Lakshmi nagyszerűbb, mint Sita. Azonban ők az egy Atyára emlékeznek. Ismerik Lakshmit és Narayant, de senki nem ismeri Shiv Babát. Egy lélek egy pont és a lelkek Atyja is egy pont. Az a lélek rendelkezik minden tudással. Őt hívják a Tudás Óceánjának. Ti, lelkek is a tudás óceánjaivá váltok. A Tudás Óceánja itt ül, és magyaráz nektek. A lelkek élőlények. Ti, lelkek a tudás óceánjaivá váltok. Nektek tudásotok van az egész világ elejéről, közepéről és végéről. Nektek, édes gyermekeknek, bátorságotoknak kellene lenni. Nekünk követnünk kell Baba shrimatját. A korlátlan Atya titeket, gyermekeket a mennyország mestereivé tesz. Ezért az Atya azt mondja: A kezetekben kell tartanotok a teremtményeteket. Ha a fiatok nem engedelmeskedik nektek, akkor az a fiú nem a fiatok; ő szófogadatlan. Ha a fiúgyermek szófogadó és követ minden utasítást, akkor igényelhet egy jogot az örökséghez. A korlátlan Atya azt mondja: Ha követitek a shrimatomat, akkor emelkedetté váltok. Máskülönben az alattvalók részévé váltok. Az Atya eljött, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná tegyen benneteket. Ez az igaz Narayan igaz története. Ti eljöttetek ide, hogy elérjétek egy királyságot. Mama és Baba királlyá és királynővé válnak, és így nektek is akkora bátorságotoknak kellene lenni. Az Atya biztosan egyenlővé tesz másokat is Magával. Ne legyetek boldogok pusztán azzal, hogy alattvalókká váltok. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy a teljes örökségeteket igényeljétek az Atyától, és teljesen adjátok át magatokat. Amikor az örökösötökké teszitek Őt, akkor egy örökséget fog nektek adni 21 születésre. Az Atya átadja Magát nektek, gyermekeknek. A gyermekek azt mondják: Baba, ez a test, a tudat és vagyon a Tiéd. Te vagy az Atya, és a Gyermek is. Te vagy az Anya és Te vagy az Atya. Az egy Atya dicsérete olyan nagyszerű! A világon senki nem tudja ezeket a dolgokat. Minden Bharatra vonatkozik. Gyermekek, ti tudjátok, hogy ez ugyanaz a háború, mint 5000 évvel ezelőttről. A mennyország most megalapításra kerül. Nektek, gyermekeknek mindig boldogoknak kellene maradnotok. Isten örökbe fogadott benneteket, és így olyan boldogságoknak kellene lennetek. Az Atya most feldíszít titeket, gyermekeket. Ő tanít is benneteket. Ő a korlátlan Atya, a Tudás Óceánja. Ő elmagyarázza nektek az egész világ eleje, közepe és vége titkait. Akik nem ismerik az Atyát, azok ateisták. Ti ismeritek az Atyát és a teremtményt, és így teisták vagytok. Lakshmi és Narayan ateisták, vagy teisták? Mit mondanátok? Ti magatok azt mondjátok, hogy az aranykorban senki nem emlékszik Istenre. Ott boldogság van, és így nem emlékeznek Istenre a boldogság idején, mert abban az időben nem ismerik Istent. Ti ebben az időben teistákká váltok, és megkapjátok az örökségeteket. Aztán ott nem fogtok Rá emlékezni. Az emberek itt emlékeznek Rá, de nem ismerik Őt és így ateisták. Ott nem ismerik Őt, és nem is emlékeznek Rá. Ott nincsenek tudatában annak, hogy Shiv Babától kapták az örökségüket, de őket nem lehet ateistáknak nevezni, mert ők tiszták. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Legyen teljes bátorságotok, hogy kövessétek a shrimatot. Ne féljetek, és ne váljatok felindulttá semmi miatt.

2. Tartsátok a teremtményeteket a kezetekben. Védjétek meg őket a bűntől. Tanácsoljátok nekik, hogy váljanak tisztává.

Áldás:
Legyetek a ragaszkodás legyőzői, és használjátok a testeteket az Isteni szolgálatra, azt egy értékes tulajdonnak tekintve, amit rátok bíztak.

Amikor valami értékest adnak nektek, hogy arról gondoskodjatok, akkor azt nem tekintitek a sajátotokénak, és nem ragaszkodtok hozzá. Azt a testet is rátok bízták az Isteni szolgálatért. A szellemi Atya azt rátok bízta, ezért az szellemi lesz, és nem lesz hozzá ragaszkodásotok, hogy az a tietek. Ez a könnyű módja annak, hogy állandó jógik legyetek, és a ragaszkodás legyőzői. Tehát, most nyilvánítsátok ki a szellemiségetek állapotát.

Slogen:
Annak érdekében, hogy a visszavonulás állapotába menjetek, hangsúlyozzátok ki a tisztaságot a látásmódotokban és a hozzáállásotokban.