12.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a dolgok, amiket az Atya most tanít nektek, a bevételetek forrása 21 születésre. Ezért, tanuljatok nagyon jól, és állandóan boldogok lesztek.

Kérdés:
Miért emlékeznek nektek, gyerekeknek az érzékfeletti örömére?

Válasz:
Mert csak ti gyerekek ismeritek az Atyát ebben az időben. Csak ti ismeritek a világ elejét, közepét és végét az Atyától. Ti most az átmenetben, a korlátlanban álltok. Tudjátok, hogy keresztülmentek a sós csatornán a nektár édes csatornájába. Maga Isten tanít benneteket. Csak ti, Brahminok tapasztaljátok meg ezt a boldogságot. Ezért emlékeznek az érzékfeletti örömötökre.

Om shanti.
A korlátlan Szellemi Atya a korlátlan szellemi gyermekeknek magyaráz, vagyis átadja nektek az utasításait. Megértitek, hogy ti biztosan élőlények vagytok. Ugyanakkor, nektek hittel is kell rendelkeznetek, hogy lelkek vagytok. Nem egy új iskolában tanulunk. Minden 5.000 évben eljövünk, hogy tanuljunk. Amikor Baba megkérdezi tőletek, hogy ti korábban is eljöttetek ide, hogy tanuljatok? Mindenki azt válaszolja, mi minden 5.000 évben eljövünk ide. Ti eljöttök Babához a legemelkedettebb átmeneti korban. Ti ugye emlékeztek erre? Vagy ezt elfelejtitek? A diákok biztosan emlékeznek az iskolájukra. A ti célotok és tárgyatok ugyanaz. Bárki válik Baba egy gyermekévé, legyen ő két napos, vagy valaki, aki hosszú ideje ide jár, a cél és a tárgy ugyanaz mindenki számára. Nem lehet senki számára veszteség. Ott van a bevétel a tanulmányon keresztül. Azok az emberek leülnek, és elmondják a Grantot (a szik szentírást), amin keresztül egy bevételt kapnak, és nagyon gyorsan képesek megkeresni a megélhetést a saját testükért. Néhányan szaddukká válnak, leülnek és elmondanak egy vagy két szentírást, és egy bevételt keresnek. Mindaz a bevétel egy forrása. Mindenért kell egy bevételnek lennie. Ha van pénzetek, elmehettek és bárhol túrázhattok. Ti, gyerekek tudjátok, hogy Baba egy nagyon jó oktatást ad, amin keresztül egy bevételt kaptok 21 születésre. Ez a bevétel olyan, hogy örökké boldogokká váltok. Soha nem lesztek betegek. Halhatatlanok fogtok maradni. Nektek ezzel a hittel kell rendelkeznetek. Azzal, hogy hittel rendelkeztek ilyen módon, lelkesedés is lesz bennetek. Máskülönben folyamatosan fuldokolni fogtok ilyen, vagy olyan dolgok miatt. Nektek belülről azonnal emlékeznetek kellene arra, hogy a korlátlan Atyával tanultok. Ezek Isten verziói. Ez a Gita. Ott van a Gita kora. Ők egyszerűen elfelejtették, hogy ez az ötödik kor. Ez az átmeneti kor nagyon rövid. Valójában az még a többi korok egy negyede sincs. Kiszámolhatjátok a százalékot. Az Atya folyamatosan mindent el fog magyarázni, ahogy tovább fejlődtök. Az Atya számára is fix, hogy magyarázzon nektek. A szerep, ami mindannyitok számára rögzített, megismétlődik. Bármit tanuljatok, az ismétlés. Ti, gyerekek most megértitek az ismétlés jelentőségét. A ti szerepetek minden lépésnél változik. Az egyik pillanat nem lehet ugyanolyan, mint a következő. Az idő folyamatosan úgy halad, mit egy tetű. Tik-tak, és a másodpercek elmúlnak. Ti most a korlátlanban álltok. Semmilyen más emberi lény nincs a korlátlanban. Senki más nem rendelkezik a korlátlan tudásával, vagyis az eleje, közepe és vége tudásával. Ti most ismeritek a jövőt. Mi az új világba megyünk. Ez az átmeneti kor, amin keresztül kell mennünk. Ott van a sós csatorna. Ez az édes nektár csatornája. A másik a méregé. Ti most elhagyjátok a méreg óceánját, és elmentek a tej óceánjába. Ez egy korlátlan aspektus. A világon senki nem tud ezekről a dolgokról. Ez valami új dolog, ugye? Csak ti tudjátok, hogy kit lehet Istennek nevezni, és Ő milyen szerepet játszik. Az egyik téma a listátokon az, gyertek és elmondjuk nektek a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek életrajzát. Valójában a gyermekek számára egy hétköznapi dolog, hogy elmondják a saját apjuk életrajzát. Az az egy ugyanakkor minden apa Atyja. Még ti is sorszám szerint értitek meg, az erőfeszítéseiteknek megfelelően. Nektek át kell adnotok az Atya pontos bemutatását. Az Atya átadta nektek a bemutatását és ezért elmagyarázzátok. Senki más nem ismeri a korlátlan Atyát. Az átmeneti korban van az, hogy ismeritek Őt, függetlenül attól, hogy az emberi lények istenségek, vagy shudrák, hogy a lelkek tiszták, vagy tisztátalanok. Senki nem ismeri Őt. Csak ti, átmeneti kori Brahminok ismeritek Őt. Ezért, nektek, gyerekeknek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Ezért van ott a dicséret: Ha meg akarjátok ismerni az érzékfeletti örömet, kérdezzétek meg a gópokat és a gópikat. Az Atya a Tanár és a Satguru is, ezért nektek biztosan le kell írnotok a szót, Legfelső. Néha ti, gyerekek ezt elfelejtitek. Ezeknek a dolgoknak mind ott kellene maradniuk nektek, gyerekeknek az intellektusában. Nektek biztosan le kell írnotok ezt a szót Shiv Baba dicséretében. Rajtatok kívül senki más nem tudja ezt. Ti vagytok azok, akik ezt elmagyarázzátok, ami azt jelenti, hogy ez a ti győzelmetek. Ti tudjátok, hogy a korlátlan Atya mindenki Tanára és mindenki számára a Megváltás Adományozója. Ő az Egy, aki átadja nekünk a korlátlan boldogságot és a korlátlan tudást, és még így is elfelejtetek egy ilyen Atyát. Maya olyan erőteljes. Istenre azt mondják, hogy erőteljes, de Maya sem kevesebb. Ti gyerekek megértitek a világ pontos jelentését. Mayának átadták a Ravan nevet is. Ott van Ráma királysága és Ravan királysága. Nektek ezt pontosan el kell magyaráznotok. Mivel ott van Ráma királysága, ott kell lennie Ravan királyságának is. Az nem lehet Ráma királysága az összes időkre. A korlátlan Atya itt ül, és elmagyarázza, hogy ki alapítja meg Ráma királyságát és Shri Krishna királyságát. Nektek sokat kell dicsérnetek Bharat földjét. Bharat volt az igazság földje. Azt a földet olyan nagyon dicsérték. Az Atya volt az, aki azt azzá tette. Ti olyan nagyon szeretitek az Atyát. Az intellektusotokban ott van a cél és a tárgy. Ti diákok azt is megértitek, hogy rendelkeznetek kellene a saját tanulmányotok mámorával. Nektek a karakteretekkel is foglalkoznotok kell. A lelkiismeretetek elmondja nektek, hogy mivel ez Isten tanulmánya, nektek azt akár egy napra sem szabadna kihagynotok, és nem szabadna későn jönnötök az órára, azt követően, hogy a tanárotok már megérkezett. Az egy inzultus, ha a tanárotokat követően érkeztek meg az órára. Amikor a diákok azt követően érkeznek meg, hogy a tanár már ott van az órán, azt mondják nekik, hogy maradjanak a tantermen kívül. Baba átadja a saját gyermekkora példáját. A tanárom nagyon szigorú volt. Ő soha nem engedte meg nekünk, hogy akárcsak belépjünk a tanterembe. Itt sokan későn jönnek. Az Atya biztosan szereti a szófogadó gyerekeket, akik szolgálatot végeznek. Ti most megértitek, hogy ez az eredeti, örökkévaló, istenségi vallás. Mikor került ez a vallás megalapításra? Ez nem lép be senki intellektusába. Ez is kicsúszik az intellektusotokból, újból, és újból. Ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy istenségekké váljatok. Ki tanít benneteket? Maga a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Megértitek, hogy ez a ti Brahmin klánotok. Ott nincs dinasztia. Ez a legemelkedettebb Brahmin klán. Az Atya mindegyik közül a legemelkedettebb. Ő a Magasak közt Legmagasabb. Ezért, a bevétele is biztosan a legmagasabb. Csak Őt szabadna Shri-Shrinek nevezni. Ő emelkedetté tesz titeket. Csak ti, gyerekek tudjátok, hogy ki tesz benneteket emelkedetté. Senki más nem ért semmit. Ti azt mondjátok, a mi Atyánk az Atya, a Tanár és a Satguru és Ő tanít minket. Mi, lelkek vagyunk. Az Atya minket, lelkeket emlékeztet: Ti vagytok a gyermekeim. Ez egy testvériesség, ugye? Emlékeznek az Atyára, és megértik, hogy az Atya testetlen és így a lelkek is biztosan testetlenek lennének. A lélek levedli a testét, és egy másikat ölt és folyamatosan eljátssza a szerepét. A lelkek helyett az emberek testeknek tekintik önmagukat. Elfelejtették, hogy ők lelkek. Én ezt soha nem felejtem el. Ti, lelkek mindannyian szaligramok vagytok. Én vagyok a Legfelső Atya, ami azt jelenti, a Legfelső Lélek. Neki nincs más neve. A Legfelső Lélek neve Shiva. Ti is mindannyian lelkek vagytok, ugyanúgy, mint Ő, de titeket szaligramoknak neveznek. Shiva templomában sok szaligramot elhelyeznek. Amikor Shivát imádják, a szaligramokat is imádják ugyanabban az időben. Ezért, Baba elmagyarázta, hogy imádnak titeket, lelkeket, és a testeket is imádják. Mivel nekem nincs testem, csak a lelkem az, amit imádnak. Ti emelkedetté váltok. Baba nagyon elégedett. Néha egy apa szegény, de a gyermeke tanul, és egy magas státuszt ér el. Ők a semmiből valamivé válnak. Az Atya is megérti, hogy ti ilyen emelkedettek voltatok. Aztán árvákká váltatok, mert nem ismertétek az Atyátokat. Ti most az Atyához tartoztok, ezért az egész világ mesterévé váltok. Az Atya azt mondja, ti engem a mennyei Istennek, az Atyának neveztetek. Tudjátok, hogy a mennyország most megalapításra kerül. Senki más intellektusa, csak a tiétek van tudatában annak, hogy ott mi fog létezni. Csak nektek, gyerekeknek az intellektusában van ott, hogy ti voltatok a világ mesterei, és újból azokká váltok. Az alattvalók is azt fogják mondani, hogy ők mesterek. Ezek a dolgok csak nektek, gyerekeknek az intellektusában vannak ott. Ezért, nektek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Hallva ezeket a dolgokat, másoknak is el kellene mondanotok. Ezért nyílnak centrumok, és múzeumok. Bármi történt az előző ciklusban, az folyamatosan újból meg fog történni. Sok ember fel fogja ajánlani, hogy egy centrumot, vagy egy múzeumot nyissanak. Sokan fel fognak merülni. Mindenki csontja folyamatosan meglágyul. Ti folyamatosan meglágyítjátok az egész világ csontját. A jógátokban olyan nagy az erő. Az Atya azt mondja, bennetek nagy erő van. Készítsétek el az ételt jógában, és másokat is abban az állapotban tápláljatok, és ez az irány fogja húzni az intellektusukat. Az odaadás ösvényén az emberek akár a gurujuk tányérjából is ennének. Ti, gyerekek megértitek, hogy olyan nagy az odaadás ösvényének a kiterjedése, hogy azt le se lehet írni. Ez a mag és az a fa. Ti a magról beszéltek, de ha valakit megkérnétek arra, hogy számolja meg a leveleket, senki nem tudná azt megtenni. Megszámlálhatatlan levél van. Egy magon nincs ott a levelek jele. Az egy csoda. Ezt is természetnek hívják. Mindegyik rovar élete olyan csodálatos. Olyan sok különböző típusú rovar van, és így csak nézzétek meg, hogy azok hogyan teremtődnek meg. Ez egy csodálatos dráma. Erre mondják azt, természet. Ez a játék előre elrendelt. Mit fogtok látni az aranykorban? Ott minden új lesz. Baba elmagyarázta, hogy a páva Bharat nemzeti madara, mert egy pávatollat ábrázoltak shri Krishna koronáján. A hím és nőstény pávák nagy gyönyörűek. A teremtésük könnycseppen keresztül történik, és ezért hívják őket a nemzet madarának. Külföldön is vannak gyönyörű madarak. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek az egész világ eleje, közepe és vége titkait. Ezt senki más nem tudja. Mondjátok el nekik, mi elmondjuk nektek a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek életrajzát. Mivel Ő a Teremtő, ott kell lennie a teremtésének is. Mi ismerjük annak a történelmét és földrajzát. Mi ismerjük a szerepet, amit a Magasak közt Legmagasabb, a Korlátlan Atya eljátszik. A világ abból egyáltalán semmit nem tud. Ez a világ nagyon piszkos. Manapság gyönyörűnek lenni is egy probléma. Csak nézzétek meg, hogyan rabolják el a gyerekeket. Nektek, gyerekeknek érdektelenséggel kellene rendelkeznetek ezen bűnös világ iránt. Ez egy piszkos világ és egy piszkos test. Nekünk az Atyára kell emlékeznünk, és a lelkünket tisztává kell tennünk. Mi szatopradanok és boldogok voltunk. Most, hogy tamopradhanok vagyunk, boldogtalanok vagyunk. Nekünk újból szatopradhanná kell válnunk. Mi tisztátalanból tisztává akarunk válni. Bár ők azt éneklik, te vagy a tisztátalan Tisztítója, bennük még sincs érdektelenség (a tisztátalan iránt). Ti gyerekek megértitek, hogy ez a világ piszkos. Az új világban gyönyörű testeket kapunk. Most a halhatatlanság földjének a mestereivé válunk. Nektek, gyerekeknek mindig boldognak, és vidámnak kellene maradnotok. Ti, gyerekek nagyon édesek vagytok. Az Atya eljön és találkozik ugyanazokkal a gyermekekkel minden 5,000 évben, így ott kellene lennie annak a boldogságnak. Én eljöttem, hogy újból találkozzam veletek, gyerekek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mi Isten diákjai vagyunk, ezért rendelkeznünk kellene a tanulmány mámorával, és foglalkoznunk kellene a karakterünkkel is. Ne hagyjátok ki ezt a tanulmányt akárcsak egy napra. Ne inzultáljátok a tanárt azzal, hogy későn jöttök az órára.

2. Legyen nem szeretem érzés ezen bűnös, tisztátalan világ iránt. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy tisztává és szatopradhanná tegyétek önmagatokat azzal, hogy rendelkeztek az Atyára való emlékezéssel. Mindig maradjatok boldogok, és vidámak.

Áldás:
Maradjatok szabadok a karmikus kötésektől, és váljatok dupla könnyűvé, miközben szolgálatot végeztek a szubtilis testetek járművével.

Ugyanúgy, ahogy elfoglaltak maradtok a fizikai isteni szolgálat elvégzésében a fizikai testetekkel, hasonló módon, egy időben szubtilis szolgálatot is kell végeznetek a szubtilis testetekkel. Ugyanúgy, ahogy a megalapítás fejlődött Brahmán keresztül, hasonló módon, a szubtilis testetek használatával és az összekapcsolt Shiv-Shakti formátok víziójával, a látomások és az üzenet átadása feladata meg fog történni. Ugyanakkor, ahhoz, hogy elvégezzétek ezt a szolgálatot, nektek állandóan szabadnak kell maradnotok a karmikus kötésektől, és legyetek dupla könnyűek, miközben dolgoztok.

Slogen:
A mindenki által tiszteltnek lenni szerencse el van merülve a tiszteletről való lemondásban.