12.11.23    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    22.03.96    Om Shanti     Madhuban


A Brahmin élet személyisége, hogy túlmenjetek minden kérdésen és állandóan elégedettek legyetek


Ma BapDada, az összes elérés Adományozója minden gyermeket néz, akik a teljes elérés megtestesítői. Ti sok eléréssel rendelkeztek BapDadától és ha egy listát készítenétek azokról, az egy nagyon hosszú lista lenne, így ahelyett, hogy egy hosszú listáról beszélnétek, ti egyszerűen azt mondjátok, semmi nem hiányzik ebből a Brahmin életből. Tehát, BapDada látja, hogy sok eléréssel rendelkeztek. Ez egy hosszú lista, ugye? Mi lenne valaki jele a gyakorlati életben, aki rendelkezik az összes eléréssel? Ezt tudjátok, ugye? Az összes elérés jele, hogy állandóan az elégedettség személyisége lenne látható az arcukon és a tevékenységükben. A személyiség az, ami valakit vonz. Tehát, az összes elérés jele az elégedettség személyisége, amit megelégedettségnek is lehet nevezni. Ugyanakkor az elégedettség ragyogása, aminek állandóan láthatónak kellene lennie az arcukon, nem látható. Néha elégedettek és néha kérdéseik vannak. Két típusú gyermek van. Az egyik azok, akik a kérdések megtestesítői és azt kérdezik, mit, miért és mikor, ahogy egy szituáció felmerül. Ők azok, akik a kérdések megtestesítői és a másik típus azok, akik állandóan az elérések megtestesítői, vagyis teljesen elégedettek. Ők soha nem rendelkeznének semmilyen kérdéssel semmilyen aspektusban, mert ők teljesek az összes eléréssel. Így a kérdések, „miért?” és „mit?”, ingadozást okoznak, és azok, akik teljesek, soha nem ingadoznak. Valami, ami üres, instabil. Tehát, kérdezzétek meg önmagatoktól: Én állandóan elégedett maradok? Nem csak néha, de állandóan? Azok, akik tíz éve vannak a tudásban állandóan ezek vagy nem? Ti nem mondjátok azt, igen. Ti még mindig gondolkoztok. Még mindig gondolkodtok ezen? Ha hiányzik az elégedettség, ez azt jelenti, hogy hiányzik az elérés is és az elérés hiánya azt jelenti, hogy még mindig maradt ilyen vagy olyan vágy. A féltékenység alapja valamilyen vágy és az elérés hiánya. A nagyon szubtilis vágyak az elérés hiánya felé húznak és aztán a királyi nyelv, amit használtok az: Ez nem az én vágyam, de ha megtörténik, az jó lesz. Ugyanakkor, ahol ideiglenes vágyak vannak, ott nem lehet semmi jó. Tehát ellenőrizzétek, hogy van-e a vágyaknak bármilyen királyi formája az életetekben a tudás ösvényén, vagy vannak-e durva vágyak. Látható, hogy a durva vágyak mostanra véget értek, de a királyi vágyak még mindig megmaradtak szubtilis formában. Ellenőrizzétek ezeket. BapDada most minden gyermeket teljessé és tökéletessé szeretne tenni, ugyanolyanná, mint az Atya. Bárkit szeressetek, nem nehéz ugyanolyanná válni, mint az az egy.

Bennetek nagy a szeretet van BapDada iránt, vagy egyszerűen csak szeretettel rendelkeztek? (Nagy a szeretet) Biztosan vagytok? Tehát, nagy dolog valamiről lemondani, vagy valamit átalakítani szeretetből? (Nem) Tehát teljes lemondással rendelkeztek? Megtettétek, amit az Atya akar, vagy amit az Atya kér, hogy megtegyetek? Mindig? Az nem fog működni, ha azt csak néha teszitek meg. A királyság szerencséjét kívánjátok igényelni? Az összes időkre, vagy csak egy bizonyos időre? Ti azt az összes időre kívánjátok igényelni, ugye? Tehát állandó elégedettségnek kellene lennie. Más érzésnek nem szabadna láthatónak lennie az arcotokon vagy a tevékenységeitekben. Néha azt mondják, ma ennek a nővérnek vagy ennek a testvérnek a hangulata egy kicsit más. Ti magatok is azt mondjátok: Ma a hangulatom más. Ti ezt minek neveznétek? Ez az állandó elégedettség? Sok gyermek tapasztal elégedettséget (prashanta) a dicséretük (prashansa) alapján. Ugyanakkor az az elégedettség ideiglenes. Ők rendelkeznek azzal az elégedettséggel, de az egy kis idő után véget érne. Azt is ellenőrizzétek, hogy az elégedettségetek nem a dicséreten alapszik-e. Ez ugyanolyan, mint ahogy manapság épületeket építenek. Ők abban egy kicsivel több homokot használnak, mint cementet. Az kevert. Ugyanígy van itt is, az alap kevert lesz. Az nem pontos. Aztán, ha ott van a kifordult szituációk leghalványabb vihara, vagy bármilyen típusú ingadozás, az véget vet az elégedettségeteknek. Ti ugye nem egy ilyen alappal rendelkeztek?

BapDada azt is elmondta nektek korábban, és most is aláhúzza, hogy a vágy királyi formája a név, a tisztelet és az elismerés. Lehet, hogy a szolgálat támaszát veszitek és azt kívánjátok, hogy a neveteket dicsőítsék a szolgálatban, ugyanakkor azok, akik a név után futva végeznek szolgálatot, nagyon szolgálatkészek és nagyon jól vonzanak másokat, így a nevüket dicsőítik egy ideiglenes időszakra. Azok, akik a szolgálatot a hírnév megkeresésének alapján végzik, a nevüket azok listájának a végére teszik, akiknek egy magas státuszt kell igényelniük, mert ők megeszik az éretlen gyümölcsöt, ami soha nem fog megérni. Így hogyan ehetnétek érett gyümölcsöt, ha már megettétek az éretlen gyümölcsöt? Ti végeztetek szolgálatot és egy nevet is kerestetek. Az az éretlen gyümölcs. Vagy ott a vágy bennetek: Én sok szolgálatot végeztem, én a maximális szolgálatnak vagyok az eszköze? Így akik a név megkeresésének alapján végeznek szolgálatot, azok, akik éretlen gyümölcsöt esznek. Lehet bármilyen erő is az éretlen gyümölcsben? Ti azt gondoljátok, én nagyon sok szolgálatot végeztem, így tiszteletet is kellene kapnom ennek eredményeképpen. Az nem tisztelet, de arrogancia. Ahol arrogancia van, nem lehet semmilyen elégedettség. A legnagyobb elismerés elérni a tiszteletet BapDada szívében. Még akkor is, ha megkapjátok a tiszteletet más lelkek szívéből, azok a lelkek azok, akik kapnak vagy mesteradományozók, de nem az Adományozó. Tehát, ha tiszteletet szeretnétek kapni, akkor állandóan érjétek el a tiszteleteteket BapDada szívéből. Azok a királyi vágyak nem engedik meg nektek, hogy az elérések megtestesítőivé váljatok és így az elégedettség személyisége nem látható állandóan az arcotokon és a tevékenységetekben. Ha bármilyen szituációban az elégedettségetek hangulata megváltozik, akkor az nem egy állandó elégedettség. A Brahmin élet hangulata, hogy állandóan vidámak és gondtalanok legyetek. A hangulatotoknak nem szabadna változnia. Ugyanakkor azt mondjátok királyi szavakkal: Ma egyedül szeretnék lenni. Miért van erre szükségetek? Az a vágyatok, hogy félrelépjetek a szolgálat elvégzésétől, vagy attól, hogy együtt legyetek a családdal, és azt mondjátok, hogy békét és egyedüllétet akartok. Ma a hangulatom ilyen. Tehát, ne változtassátok meg a hangulatotokat. Lehet, hogy van valami ok, de ti azok vagytok, akik az okot megoldássá változtatjátok, vagy azok vagytok, akik megragadnak az okokban? Ti azok vagytok, akik megtalálják a megoldást? Milyen szerződést kötöttetek? Ti szerződéskötők vagytok, ugye? Tehát, milyen szerződést kötöttetek? Hogy még az elemek hangulatát is meg tudjátok változtatni. Nektek az elemeket is meg kell változtatnotok. Tehát, azok, akik megváltoztatják az elemeket, nem tudják megváltoztatni a saját hangulatukat? A hangulatotok változik vagy nem? Néha megváltozik a hangulatotok? Akkor azt mondjátok, hogy szeretnétek elmenni és az óceán partján ülni. Nem a Tudás Óceánjánál, de egy fizikai óceánnál. A külföldiek ezt teszik, ugye? Vagy azt mondanák: Nem tudom miért, de ma nagyon magányosnak érzem magam. Így hová tűnt az összekapcsolt forma az Atyával? Elválasztottátok önmagatokat Tőle? Elváltatok az összekapcsoltnak lenni formától. Ezt nevezik szeretetnek? Valójában a rossz hangulatban lenni állapot néha nagyon komoly, de akár a hangulatotokat megváltoztatni sem jó. Azok, akik rossz hangulattal rendelkeznek, bemutatják a játékok variációját. BapDada látja, hogy sok játékot mutatnak a rangidősöknek és még a társaiknak is. Ne játszatok ilyen játékot, mert BapDada nagy szeretettel van minden gyermek iránt. Az nem úgy van, hogy BapDada csak a különleges eszközlelkektől akarja azt, hogy ugyanolyanná váljanak, mint az Atya és nem foglalkozik azzal, hogy mások azzá válnak vagy nem. Nem. BapDadának mindenkit egyenlővé kell tennie. Ez BapDada szeretete. Tudjátok, hogyan adjátok át a szeretet válaszát? Vagy ennek a viszonzását a csalfa játékaitokon keresztül adjátok át? Néha csalfa játékokat mutattok és néha bemutatjátok az egyenlőnek lenni válaszát. Az az idő mostanra véget ért.

Ti most megünneplitek a Gyémánt Jubileumot, ugye? 60 év után általában elkezditek a visszavonulás időszakát. Többé már nem vagytok kisgyerekek, de a visszavonulás állapotában vagytok, vagyis tapasztalt lelkek vagytok, akik mindent tudtok: Tudás teljes, erőteljes és sikeres. Tehát, ugyanúgy, ahogy állandóan tudás teljesek vagytok, erőteljesek és sikeresek is vagytok, ugye? Néha miért nem vagytok sikeresek? Mi ennek az oka? Valójában a siker mindannyitok születési joga. Ti ezt mondjátok, ugye? Ti ezt csak mondjátok, vagy ezt el is hiszitek? Tehát, miért nem tapasztaltok sikert? Mi ennek az oka, mivel ez a ti születési jogotok. Miért hiányzik ennek a jognak az elérése és a tapasztalata? Mi ennek az oka? BapDada látta, hogy a többségetek megengedi, hogy a gyenge gondolatok felmerüljenek: Én nem tudom, hogy ez meg fog történni, vagy nem. Ezek a gyenge gondolatok nem engedik meg nektek, hogy az elégedettség megtestesítőjévé váljatok, de azok a kérdések megtestesítőjévé tesznek benneteket. Meg fog történni? Nem fog megtörténni? Mi fog történni? Nem tudom hogyan. Ezek a gondolatok egy fallá válnak, és a siker rejtetten marad a fal mögött. A ti szlogenetek az: Az, aki hittel rendelkezik az intellektusban, győztes. Mivel ez ennek az időszaknak a szlogenje, ez a jelenért van és nem a jövőért. Ez a szlogen a jelenlegi időre szól. Nektek milyennek kellene maradnotok az összes időkre? Elégedettnek vagy tele kérdésekkel? Tehát Maya szétterjeszti a gyenge gondolataitok hálóját és csapdába estek a saját hálótokban. Vessetek véget a gyenge gondolataitok hálójának azzal a tudatossággal: Én győztes vagyok. Ne kerüljetek annak a csapdájába, de annak vessetek véget. Rendelkeztek erővel, hogy annak véget vessetek? Annak fokozatosan vessetek véget, de azt tegyétek meg azonnal egy másodperc alatt. Ne engedjétek, hogy az a háló növekedjen. Ha egyszer csapdába estettek ebbe a hálóba, nagyon nehéz azt elhagyni. A győzelem a születési jogom. A siker a születési jogom. Ez a születési jog az isteni születési jog, amit senki nem vehet el tőlem. Azok, akik ilyen hittel rendelkeznek az intellektusban, könnyedén és automatikusan állandóan elégedettek maradnának. Nekik nincs szükségük arra, hogy ezért keményen dolgozzanak.

Mi a siker hiányának a másik oka? Ti magatok azt mondjátok másoknak, hogy használják az idejüket, gondolataikat és gazdagságukat hasznos módon. Valamit hasznos módon használni, azt jelenti, elérni a sikert. Elérni a sikert azt jelenti, hogy mindent hasznos módon használtok. Ha nem értek el sikert, ez azért van, mert ti egyik vagy másik kincset nem használjátok hasznos módon. Ezért nem értek el sikert. Sok kincs van és ti ismeritek az összes kincs listáját, ugye? Tehát, ellenőrizzétek, hogy melyik kincset nem használtátok hasznos módon és csak elvesztegettétek. Aztán automatikusan eléritek a sikert. Ez egy örökség és egy áldás is. Mindent használjatok hasznos módon, és érjetek el sikert. Tudjátok, hogyan használjatok mindent hasznos módon, vagy nem? Akkor eléritek a sikert. Valamit hasznos módon használni a mag és a siker annak a gyümölcse. Ha a mag jó, nem lehetséges, hogy ne érjetek el bármilyen gyümölcsöt abból. Biztosan hiányzik valami a mindent hasznos módon használni magjában és ezért nem éritek el a siker gyümölcsét. Tehát, mit kell tennetek? Állandóan őrizzétek meg az elégedettségetek személyiségét. Azok, akik elégedettek, nagyon jó tapasztalatokkal fognak rendelkezni. Valójában, amikor látjátok azokat, akik elégedettek, ők olyan gyönyörűnek tűnnek. Olyan jó érzés a társaságukban lenni. Velük lenni és velük beszélgetni, míg, ha valaki olyan jönne hozzátok, aki sok kérdést tesz fel, nektek elegetek lenne. Tehát, őrizzétek meg annak célját, amivé válnotok kell. Ne váljatok azokká, akik sok kérdést tesznek fel, de legyetek azok, akik elégedettek.

Ma ez a szezon utolsó napja, és így végül mit tesznek az utolsó nap? Amikor az emberek egy áldozati tüzet készítenek, végül mit tesznek? Ők mindent feláldoznak. Tehát, mit fogtok tenni? Tegyétek meg a kérdések megtestesítőjének lenni áldozatát. „Miért történik ez? Mi történik…” Nem. Mivel tudás teljesek vagytok, nem szabadna, hogy ott legyen a miért vagy mit kérdés. Tehát a mai naptól kezdve áldozzátok fel mindezeket a haszontalan kérdéseket. Így az időtök és mások ideje is védett lesz. A Dadik ideje is ezzel telik: Ez miért ilyen? Mi ez? Ez hogyan lehetséges? Tehát, védjétek meg ezt az időt. Védjétek meg a saját időtöket és másokét is. Halmozzatok fel a megtakarításotok számláján. Aztán egyetek, igyatok, és éljetek kényelemben 21 születésre. Nektek ott semmit nem kell felhalmoznotok. Tehát, mindent feláldoztatok vagy még mindig ezen fogtok gondolkodni? Ha ezen kívántok gondolkodni, megtehetitek. Kérdezzétek meg önmagatoktól: Ez hogyan lesz lehetséges? Képes leszek arra, hogy megtegyem, vagy nem? Csak egy percig gondolkozzatok ezen. Fejezzétek be ezt a feladatot nagyon jól. Tegyetek fel magatoknak annyi kérdést, amennyit csak akartok egy perc alatt. Megkérdeztétek önmagatokat? Azokat is feláldoztátok, vagy csak feltettétek a kérdést? Véget vetettetek az összes kérdésnek a jövőre? (egy perc csend volt) Véget vetettetek azoknak? (Ha ji) Ne csak azért mondjátok, hogy igen, hogy mondjátok. Hosszú időn át megtapasztaltátok, hogy kérdéseket feltenni azt jelenti, elkeseredetté válni és másokat is elkeseredetté tenni. Ezért őrizzétek meg a saját hitetek tiszteletét és a születési jogotokat és nem fogtok elkeseredetté válni. Amikor nem tiszteletitek a saját elismeréseteket, akkor váltok elkeseredetté. Értitek? Ezt világosan megértettétek? Vagy csak most mondjátok azt, hogy megértettétek, és amikor visszatértek külföldre, azt fogjátok mondani, hogy ez nehéz? Ugye ez nem így van. Achcha.

Szilárd az a lecke, hogy egy másodperc alatt testetlenné váljatok? Menjetek a kiterjedésbe az egyik pillanatban és merítsétek el önmagatokat a lényegben a következőben. (BapDada vezette a gyakorlatot.) Achcha. Tartsátok ezt a gyakorlatot állandóan magatoknál.

Az összes léleknek minden irányban, akik átalakítják önmagukat a kérdések megtestesítőjének lenni állapotból, az emelkedett lelkeknek, akik állandóan rendelkeznek az elégedettnek lenni személyiségével, a lelkeknek, akik tudatában vannak a saját győzelmüknek és a születési joguknak. A különleges lelkeknek, akik az emlékezés megtestesítői, a lelkeknek, akik mindent hasznos módon használnak és ezáltal elérik a sikert, a lelkeknek, akik közel vannak az Atyához, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

A dupla külföldieknek minden irányban, akik tíz évnél idősebbek a gyanban, különleges gratuláció, szeretet és emlékezés.

BapDada találkozik a Dadikkal: BapDada állandóan azzal a gondolattal rendelkezik irántatok, eszközlelkek, akik a család koronája vagytok: „Éljetek örökké, repüljetek állandóan, és tegyetek képessé másokat is a repülésre”. Ti a tapasya erejével működtetitek a testeteket, és BapDada még nálatok is jobban aggódik. Ezért most, az időnek megfelelően, ne tartsatok gyors túrákat. Menjetek kényelmesen és térjetek vissza kényelmesen. Most a világ helyzete is gyorsan változik. BapDada nem tiltja meg nektek a szolgálatot, de azt mondja nektek, hogy tartsátok meg az egyensúlyt. Mindenki élete a ti testetekben van (Dadik). Ha a testetek jól van, akkor jó szolgálat történik. Ezért végezzetek sok szolgálatot, de ne erőszakoljátok meg magatokat. Kicsit nyomjátok magatokat. Mi történik, ha túlságosan erőltetitek magatokat? Az akkumulátor lemerül. Ezért mostantól kezdve fontos, hogy megtartsátok az egyensúlyt. Ne gondoljátok azt: Hadd tegyem ezt meg idén, mert nem tudom, mi lesz jövőre. Nem, élnetek kell, és másokat késztessetek repülésre. Ez most a ti szerepetek, ugye? Tehát értsétek meg a szerepeteket, és aztán hajtsátok magatokat, de úgy hajtsátok magatokat, hogy közben megtartjátok az egyensúlyt. OK? Ne szervezzetek egy olyan gyors programot, hogy két napig egy helyen vagytok és a harmadik nap már máshol kell lennetek; nem. Ennek még nincs itt az ideje. Amikor eljön ez az idő, akkor négy különböző helyre kell majd mennetek egy nap alatt, de most még nem. Achcha.

Áldás:
Legyetek elégedett lelkek, akik felszínre hozzátok az isteni erényeket azzal, hogy beleteszitek az összes hibátok felajánlását az áldozati tűzbe.

Deepawalikor különös figyelmet fordítanak a tisztaságra és arra, hogy bevételt keressenek. Hasonlóképpen nektek is szem előtt kell tartanotok azt a célt, hogy tisztasággal rendelkezzetek mindenben, és egy bevételt keressetek, és elégedett lelkekké váljatok. Csak elégedettséggel vagytok képesek felszínre hozni minden isteni erényeteket. Aztán a hibák felajánlása automatikusan megtörténik. Vessetek véget a gyengeségeknek, a hiányosságoknak, az erőtlenség érzésének és minden érzékeny természetnek, ami még bennetek megmaradt és most nyissatok egy új számlát. Vegyétek fel az új szanszkarák új ruháját és ünnepeljétek meg az igaz Deepawalit.

Slogen:
Legyetek szófogadók az Atyával, és a megfelelő időben az áldások folyamatosan segíteni fognak benneteket inkognitó módon.