13.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, engedjétek, hogy állandóan a tudás ékszerei merüljenek fel az ajkaitokról. Az arcotoknak mindig vidámnak kell maradnia.

Kérdés:
Mi azoknak a gyermekeknek a jelei, akik magukba szívták a tudást a Brahmin életükben?

Válasz:
1) Minden tevékenységük olyan, mint azoké az istenségeké. Magukba szívják az isteni erényeket. 2) Gyakorlatuk van abban, hogy a tudás óceánját köpüljék. Soha nem köpülnek ördögi dolgokat, azaz szemetet. 3) Ők soha nem rágalmaznak, vagy megsértegetnek másokat. 4) Az arcuk, mindig vidám.

Om shanti.
Az Atya itt ül és magyaráz az imádatról és a tudásról. Ti, gyermekek megértettétek, hogy nem lehet üdvösség az imádaton keresztül, és az aranykorban nem végeznek imádatot. Az aranykorban még tudást sem kaptok. Krishna nem imádkozott senkihez, és nem játszott a tudás furulyáján sem. Játszani a furulyán (a murlin), azt jelenti, tudást adni. Arra emlékeznek, hogy varázslat van a furulyában, így biztosan kell lennie valamilyen varázslatnak. Egyszerűen csak játszani egy furulyán, még a vándorló koldusok is folyamatosan azon játszanak. Ebben a furulyában a tudás varázslata van. A tudatlanságot nem lehet varázslatnak nevezni. A murlit nevezik varázslatnak. Ezáltal a tudás által a hétköznapi emberei lények istenségek lesznek. Amikor ez az aranykor, akkor a tudás öröksége van. Ott nem hajtanak végre imádatot. Az imádat a rézkorral kezdődik, amikor istenségekből emberekké váltok. Az emberi lényeket nevezik bűnösöknek, míg az istenségeket bűnteleneknek. Az istenségek világát hívják a tiszta világnak. Most istenségekké váltok. Mit jelent a tudás? A tudás először is önmagatok és az Atya felismerése, és másodsorban tudás a világ elejéről, közepéről és végéről a tudás. Az üdvösséget a tudáson keresztül kapják. Aztán, később az imádat elkezdődik. Aztán azt hívják a lefele menés állapotának, mert az imádat az éjszaka és a tudás a nappal. Ez a tudás beülhet bárki intellektusában, de nem mindenki szívja magába az isteni erényeket. Ha valakinek isteni erényei vannak, akkor megérthető, hogy az a valaki magába szívta a tudást. Azok tevékenysége, akik magukba szívják ezt a tudást, olyanná válik, mint az istenségeké. Azok tevékenysége, akik kevesebbet szívnak magukba, kevert. Ha semmit nem szívnak magukba, ez azt jelenti, hogy ők nem Baba gyermekei. Az emberi lények olyan sokat rágalmazzák az Atyát. Amikor eljöttök a Brahmin klánba, akkor abbahagyjátok mások megsértését és rágalmazását. Megkapjátok a tudást; aztán azzal, hogy köpülitek a tudás óceánját, nektárt kaptok. Ha nem köpülitek a tudás óceánját, akkor mi mást köpülnétek? Ördögi gondolatokat. Abból csak szemét merülne fel. Ti most isteni diákok vagytok. Tudjátok, hogy tanulmányozzátok a tudást, hogy hétköznapi emberekből istenségekké változzatok. Az istenségek nem tanítják ezt a tanulmányt. Az istenségeket nem lehet a tudás óceánjainak nevezni. Csak azt az Egyetlent lehet a Tudás Óceánjának nevezni. Az isteni erényeket csak ezen a tudáson keresztül lehet magatokba szívnotok. Ti, gyermekek csak ebben az időben kapjátok meg ezt a tudást. Ezt nem kapjátok meg az aranykorban. Azoknak az istenségeknek isteni erényeik vannak. Ti is dicséritek őket, mint olyanokat, akik minden erénnyel teljesek. Ezért, most olyanokká kell válnotok. Meg kell kérdeznetek magatoktól: Minden isteni erénnyel rendelkezem, vagy a tevékenységem ördögi? Ha ördögi tevékenységeitek vannak, akkor azokról le kell mondanotok. Csak aztán fognak benneteket istenségeknek nevezni. Különben alacsony státuszt fogtok elérni. Ti gyermekek, most magatokba szívjátok az isteni erényeket. Ti nagyon sok jó dolgot elmondotok. Ezt hívják a legemelkedettebb átmeneti kornak, amikor mindenki közül a legemelkedettebbekké váltok. Ezért az atmoszférának is nagyon jónak kell lennie. Nem szabadna piszkos szavaknak felmerülniük az ajkaitokról. Különben azt mondanák, hogy egy alacsony státuszt fogtok igényelni. Ezt nagyon gyorsan meg lehet tudni a viselkedésetekből és az atmoszférából. Engedjétek, hogy az arcotok állandóan vidám maradjon. Különben azt mondanák, hogy nincs semmilyen tudásotok. Állandóan csak a tudás ékszerei merüljenek fel az ajkaitokról. Nézzétek meg Lakshmit és Narayant és nézzétek, hogy milyen vidám az arcuk. Azok a lelkek magukba szívták a tudás ékszereit. Állandóan csak a tudás ékszerei merültek fel az ajkaikról. Olyan sok boldogság van, pusztán a tudás ékszereinek az elmondásában és meghallgatásában. A tudás ékszerei, amit most megkaptok, aztán gyémántokká és ékkövekké fognak válni. A 9 ékszer rózsafüzére nem gyémántokból és ékkövekből áll. Az a tudás ékszereinek a rózsafüzére. Az emberek azt hiszik, hogy a fizikai drágakövekből készítik azt, és egy gyűrűt viselnek, ami azokból készült. A tudás ékszereinek a rózsafüzére a legjelentőségteljesebb átmeneti korban készül. Ezek az ékszerek jómódúvá tesznek benneteket a jövőtök 21 születésére. Ezeket senki nem lophatja el tőletek. Itt, ha gyémántokat és ékköveket viselnétek, akkor valaki nagyon gyorsan ellopná azokat tőletek. Ezért itt nagyon értelmesekké kell válnotok, és távolítsátok el az ördögi nyomokat. Az arc olyan rosszá válik az ördögi nyomok miatt. Egy haragos személy arca olyan vörössé válik, mint a réz. Akikben a kéjvágy bűne van, azok csúnyává válnak. Ezért nektek, gyermekeknek köpülnötök kellene a tudás óceánját mindennel kapcsolatban. Ez a tudás azért van, hogy sok gazdagságot kapjatok. Más tanulmányok nem értékes ékszerek. Igen, az emberek tanulmányozhatják azt a tudást, és igényelhetnek egy magas pozíciót. Ezért az oktatás, és nem a gazdagság hasznos. Az oktatás gazdagság. Az a vagyon korlátolt, míg ez a vagyon korlátlan. Igen, mindkettő tanulmány. Most megértitek, hogy az Atya tanít benneteket, és a világ mestereivé tesz titeket. Azok a tanulmányok időlegesek és keveset érnek, csak egy születésre érvényesek. Aztán a következő születésetekben újból tanulnotok kell. Ott nincs szükség arra, hogy a gazdagságért tanuljatok. Ott nagy gazdagságot kaptok, az ebben az időben tett erőfeszítéseitek alapján. Ez a gazdagság múlhatatlanná válik. Az istenségek nagyon gazdagok. Mennyi mindenük volt, amikor az imádat ösvényére mentek, ami Ravan királyságát jelenti? Olyan sok templomot építettek. Aztán a muzulmánok eljöttek, és elrabolták a vagyonukat. Ők (az istenségek) nagyon gazdagok voltak! Senki nem tud olyan gazdaggá válni a jelenlegi időszak tanulmányain keresztül. Ti most megértitek, hogy egy olyan emelkedett tanulmányt tanulmányoztok, amin keresztül istenségekké váltok. Nézzétek meg, hogy az emberi lények mivé válnak azáltal, hogy tanulnak; szegényből gazdaggá. Bharat is most olyan szegény. A gazdagoknak egyáltalán nincs idejük. Nekik megvan a saját büszkeségük, hogy ezek és ezek. Itt minden büszkeséget el kell távolítani. Én egy lélek vagyok, és egy léleknek nincs vagyona, vagy tulajdona, gyémántjai, vagy ékszerei. Az Atya azt mondja: Mondjatok le a testeitekről, és minden testi kapcsolatról. Amikor egy lélek elhagyja a testét, akkor minden tulajdon, stb. véget ér, mindaddig, amíg újból nem tanul és nem keresi meg a gazdagságát. Vagy, ha nagyon jól adományozott az előző születésében, akkor egy gazdag családban venne születést. Azt mondják: Az az előző, múltbeli tetteinek a gyümölcse. Ha valaki másoknak oktatást biztosított, egy kollégiumot épített, vagy egy pihenőházat a zarándokok számára, akkor megkapja annak a gyümölcsét, de csak egy ideiglenes időszakra. Itt van az, hogy adományoztok és jótékonykodtok. Ezt nem teszitek az aranykorban. Az aranykorban csak jó tettek vannak, mert ott megkapjátok ennek az időszaknak az örökségét. Ott senki nem követ el bűnös tetteket, mert Ravan ott nem létezik. Ott a szegény emberek nem követnek el bűnös tetteket. Itt még a gazdagok is bűnös tetteket hajtanak végre, és ezért van ilyen sok betegség és szomorúság, stb. Ott nem merülnek el a bűnben, és így hogyan követhetnének el bűnöket. Minden a karmától függ. Ez Maya, Ravan királysága, ahol az emberi lények bűnössé válnak. Az Atya eljön, és tanít benneteket azért, hogy bűntelenekké tegyen. Az Atya bűntelenekké, és Maya aztán bűnössé tesz benneteket. Háború van Ráma dinasztiája és Ravan dinasztiája között. Ti az Atya gyermekei vagytok, és ők Ravan gyermekei. Olyan sok nagyon jó gyermek vereséget szenved Mayától. Maya nagyon erőteljes. Annak ellenére van remény. Még akik teljesen degradáltak, azokat is fel kell emelni. Az Atyának fel kell emelni az egész világot. Sokan elbuknak. Teljesen degradálttá és alacsonnyá válnak. Az Atya még az ilyen gyermekeket is felemeli. Ravan királyságában mindenki degradált. Azonban az Atya megvéd benneteket. Annak ellenére folyamatosan elbuktok, és ezáltal mindenki közül a legalacsonyabbakká váltok. Aztán nem vagytok képesek arra, hogy olyan magasra másszatok. A lelkiismeretetek bántana amiatt, hogy a legalacsonyabb státuszt értétek el. Azt mondják: „Bármire is emlékezzetek a végső pillanataitokban…” Egy ilyen valaki intellektusában csak az a legalacsonyabb állapot lenne. Ezért az Atya itt ül, és magyaráz nektek, gyermekeknek: Ti vagytok azok, akik minden ciklusban istenségekké váltok. Az állatok azzá válnának? Csak az emberi lények értik ezt meg és válnak azokká. Lakshminak, és Narayannak is van orra, füle, stb. mert ők is emberi lények. Azonban nekik isteni erényeik vannak, és ezért hívják őket istenségeknek. Hogyan váltak ilyen gyönyörű istenségekké? Aztán hogyan buktak el? Most ti megértitek ezt a ciklust. Akik köpülik a tudás óceánját, azok nagyon jól magukba fogják szívni ezt. Akik nem köpülik a tudás óceánját, azok csontvázakká (budukká) válnak. Akik olvassák a murlit, azok köpülni fogják a tudás óceánját, és elgondolkoznak azokról a témákról, amiket el kell magyarázniuk. Ők automatikusan köpülnék a tudás óceánját. Sok különböző ember fog eljönni, és így lelkesedéssel kell nekik magyaráznotok. Lehetséges, hogy valamit meg fognak érteni. Minden a szerencséjüktől függ. Néhánynak azonnal hite lesz, míg mások nem. Velük kapcsolatban megőrzik a reményt. Ha nem most, akkor majd biztosan megértésük lesz a jövőben. A reményt folyamatosan fenn kell tartani. Megőrizni a bennük való reményt azt jelenti, hogy érdeklődés van aziránt, hogy szolgálják őket. Nem szabad elfáradnotok. Még ha valaki tanult is, de aztán degradálttá vált, és újból eljönne, akkor arra késztetnék, hogy üljön le a látogatóteremben. Vagy azt mondanátok neki, hogy menjen el? Biztosan megkérdeznétek tőle, hogy miért nem jött el olyan sok napja. Ő valószínűleg azt mondaná, hogy vereséget szenvedett Mayától. Sok ilyen ember jön ide. Ők megértik, hogy a tudás nagyon jó, de Maya legyőzi őket. Legalább mindenre emlékeznek! Az imádatban a győztesnek, vagy vesztesnek lenni kérdése nem merül fel. Ezt a tudást magatokba kell szívnotok. Most meghallgatjátok az igaz Gitát az Atyától, amin keresztül istenségekké váltok. Nem válhattok istenségekké anélkül, hogy ne válnátok Brahminokká. A keresztények, a párszik, vagy a muzulmánok között nincsenek brahminok (kaszt). Ti mindezeket a dolgokat ebben az időben megértitek. Tudjátok, hogy Alfára kell emlékeznetek. Csak az Alfára való emlékezés által kaptok egy királyságot. Bármikor, ha találkoztok bárkivel, mondjátok neki: Emlékezz Alfára, Allahra. Alfáról azt mondják, hogy a legmagasabb. Az emberek felfele mutatnak az ujjukkal, hogy Alfát jelezzék. Alfára azt mondják, hogy az Egyetlen. Csak egy Isten van, és mindenki más gyermek. Az Atya mindig Alfa. Ő nem uralkodik a királyságban. Ő tudást ad nektek és a gyermekeivé tesz. Ezért nektek, gyermekeknek olyan boldogoknak kellene maradnotok. Baba olyan sokat szolgál minket. A világ mestereivé tesz bennünket. Ő Maga nem megy el az új, tiszta világba. Senki nem hívja Őt meg a tiszta világba. Csak a tisztátalanok kiáltanak Hozzá. Ő mit tenne a tiszta világban? Az Ő neve Tisztító, és így az a kötelessége, hogy az öreg világot újjá tegye. Az Atya neve Shiva, és a gyermekeket saligramoknak hívják. Őt imádják. Mindenki Shiv Babaként emlékezik Rá. Másodsorban még Brahmát is Babának szólítják. Sokan beszélnek Prajapita Brahmáról, de senki nem ismeri őt pontosan. Brahma kinek a gyermeke? Ti azt mondjátok, hogy Shiva a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek örökbe fogadta őt. Ő egy testi lény. Minden lélek Isten gyermeke. Minden léleknek megvan a saját teste. Ők mind megkapták a saját szerepüket, amit el kell játszaniuk. Ez az idők emlékezetek óta folytatódik. Az örökkévalóság azt jelenti, hogy annak nincs eleje, közepe, vagy vége. Amikor az emberek hallanak a végéről, akkor zavarodottá válnak azzal kapcsolatban, hogy az hogyan megteremtődne meg újból. Az Atya elmagyarázza: Ez örökkévaló. Ebben a „mikor lett megteremtve” kérdése nem merül fel. A teljes pusztulás soha nem következik be. Az csak egy hosszú történet, amit elmondtak. Mivel csak nagyon kevés emberi lény maradt, ezért mondták azt, hogy bekövetkezett a teljes pusztulás. Baba tudása csak ebben az időben merül fel. Róla azt mondják: Még ha az egész óceán tintává, az erdők tollakká és a föld papírrá válna, ennek a tudásnak akkor sem lenne vége. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Dicsőítsétek az Atya nevét a vidám arcotokkal. Csak a tudás ékszereit hallgassátok meg, és mondjátok el. Engedjétek, hogy a tudás ékszereinek rózsafüzére ott legyen a nyakatok körül. Távolítsátok el az ördögi hibákat.

2. Soha ne fáradjatok bele a szolgálatba. Tartsátok meg a reményt, és szolgáljatok nagy érdeklődéssel. Köpüljétek a tudás óceánját, és tartsátok fent a lelkesedést.

Áldás:
Váljatok minden erővel teljessé, és tapasztaljátok meg az egyenlőséget a szeretet viszonzásaként.

Azok a gyermekek, akik mindig elmerültek maradnak az Atya iránti szeretetben, megkapják az Atyával egyenlővé válás áldását a szeretetük válaszaként. Akik mindig szeretők és pontosak a jógában, azok automatikusan minden erővel teljessé válnak. Amikor minden erő veletek van, akkor a győzelem garantált. Akiknek az a tudatosságuk, hogy a Mindenható Atya a Társuk, azokat semmilyen helyzet nem zavarhatja meg.

Slogen:
Akik elégedettek és boldogok maradnak az erőfeszítést tevő életükben, azoké a boldogság szerencséje.