13.02.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, mindig olyan gondolataitok legyenek, hogy az Atyára emlékezzetek és köpüljétek a tudás óceánját, és akkor új pontok fognak folyamatosan felmerülni és boldogok maradtok.

Kérdés:
Kinek a csodája a legnagyobb ebben a drámában és miért?

Válasz:
1) A legnagyobb csoda Shiv Babáé azért, mert Ő benneteket angyalokká tesz egy másodperc alatt. Egy olyan tanulmányt tanít nektek, hogy emberi lényekből istenségekké váltok. A világon senki más, csak az Atya tudja ezt a tanulmányt tanítani nektek. 2) Az Atya feladata, hogy átadja nektek a tudás harmadik szemét és benneteket a sötétségből a fényre vigyen, és megvédjen a botladozástól. Senki más nem tud végrehajtani egy ilyen csodálatos feladatot.

Om Shanti.
A Szellemi Atya minden nap magyaráz nektek, és ti, gyermekek figyeltek, miközben magatokat lelkeknek tekintitek. Ugyanúgy, ahogy az Atya inkognitó, a tudás is inkognitó. Senki más nem képes arra, hogy megértse, mi a lélek, vagy mi a Legfelső Lélek, a Legfelső Atya. Nektek, gyermekeknek olyan szilárd szokásotoknak kellene lenni, hogy magatokat lelkeknek tekintsétek. Az Atya elmondja nekünk, lelkeknek a tudást. Az intellektusotokat kell használnotok, hogy ezt megértsétek, és aztán cselekedjetek. Azonban továbbra is el kell végeznetek az üzleteteket. Ha valaki szólít benneteket, az biztosan a nevetekkel tenné. Van egy nevetek és formátok; ezért vagytok képesek beszélni. Bármit meg tudtok tenni, de egyszerűen tegyétek szilárddá, hogy lelkek vagytok. A teljes dicséret a testetlen Egyetlené. Ha ott van a testi istenségeknek a dicsérete van, ez azért van, mert az Atya őket dicséretre méltókká tette. Ők dicséretre méltók voltak, és az Atya most újból dicséretre méltókká teszi őket. Ezért van a testetlen Egyetlen dicsérete. Ha erről gondolkoztok, akkor az Atyának nagyon nagy a dicsérete, és Ő olyan sok szolgálatot végez. Ő minden erővel teljes; Ő bármit megtehet. Nagyon keveset dicsérjük Őt. Neki nagyon nagy a dicsérete. Még a muzulmánok is azt mondják: Isten, Allah parancsolta ezt. Most ki előtt adta át ezt a parancsot? Ezt a parancsot a gyermekei előtt adja, akik emberi lényekből istenségekké válnak. Isten, Allah ezt a parancsot valakinek adta volna. Ti, gyermekek vagytok azok, akiknek magyaráz. Senki másnak nincs ez a tudása. Gyermekek, most tudjátok, hogy ez a tudás el fog tűnni. A buddhisták is azt mondják és a keresztények is azt mondják, de senki nem tudja, hogy milyen parancsot adott. Az Atya elmagyarázza nektek Alfát és bétát. A lelkek nem felejthetik el az Atyára való emlékezést. A lelkek múlhatatlanok, és az emlékezés is múlhatatlan. Az Atya is múlhatatlan. Ők azt mondják: Allah mondta ezt. Azonban ki Ő és mit mondott? Ők ezt egyáltalán nem tudják. Azt mondják, hogy Isten, Allah benne van a kövekben és a kavicsokban, és így hogyan ismerhetnék Őt? Az imádat ösvényén imádkoznak. Ti most tudjátok, hogy bárki is jöjjön, neki keresztül kell mennie a sato, rajo és tamo állapotokon. Amikor Krisztus és Buddha eljönnek, mindenkinek le kell jönnie utánuk. A felemelkedés nem kérdéses. Az Atya eljön, és mindenkit képessé tesz a felemelkedésre. Az Üdvösség Adományozója mindenki számára az Egyetlen. Senki más nem jön, hogy üdvösséget adjon. Csak gondolkozzatok el ezen: Ha Krisztus eljött, akkor kinek ült le és magyarázott? Nagyon jó intellektusra van szükségetek, hogy megértsétek ezeket a dolgokat. Új módszereket kellene teremtenetek. Erőfeszítést kell tennetek, és ki kell vennetek az ékszereket. Ezért Baba azt mondja: köpüljétek a tudás óceánját és írjátok le a pontokat. Aztán olvassátok el azokat, hogy lássátok, mi az, ami kimaradt. Babának bármilyen is a szerepe, az folytatódni fog. Az Atya elmondja ugyanazt a tudást, amit elmondott az előző ciklusban. Ti, gyermekek tudjátok, hogy azok, akik egy valláshoz tartoznak, azok le fognak jönni azután, aki megalapítja azt a vallást, bárki legyen is az. Hogyan tennének másokat képessé a felemelkedésre? Nekik le kell jönniük a létrán. Először boldogság, és aztán szomorúság van. Ez a játék egy nagyon finom módon van megteremtve. Szükséges, hogy köpüljétek a tudás óceánját. Ők nem azért jönnek, hogy bárkinek is üdvösséget adjanak. Azért jönnek, hogy megalapítsanak egy vallást. Csak egy Tudás Óceánja van, senki másnak nincs tudása. A boldogság és szomorúság játéka mindenkire vonatkozik ezen a drámán belül. Nektek több a boldogságotok, mint a szomorúságotok. Mivel eljátsszátok a szerepeiteket a drámában, ezért biztosan boldogságnak kell lennie. Az Atya nem okozna szomorúságot. Az Atya mindenkinek boldogságot ad. Abban az időben béke van az egész világon. Nem lehet béke a szomorúság földjén. Csak akkor fogtok békét kapni, amikor visszatértek a béke földjére. Az Atya itt ül és elmagyarázza: Soha ne felejtsétek el, hogy ti Babával vagytok. Baba eljött, hogy ördögökből istenségekké tegyen minket. Amikor az istenségek üdvösségben élnek, akkor a többi lélek a lélekvilágban van. A legnagyobb csoda ebben a drámában a korlátlan Atya, az Egyetlen, aki benneteket angyalokká tesz. Ezen a tanulmányon keresztül angyalokká váltok. Az imádat ösvényén az emberek semmit nem értenek. Folyamatosan a rózsafüzért forgatják. Néhányan Hanumánra emlékeznek, néhányan másokra. Mi a haszon abban, ha rájuk emlékeznek? Baba azt mondta „maharati” és aztán valakit egy elefánton lovagolva mutattak. Az Atya elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Amikor a fontos emberek elmennek valahova, őket olyan nagy pompával fogadják. Ti ezt nem tennétek meg senki másért. Most tudjátok, hogy ebben az időben az egész fa elérte a lecsúszás állapotát. Mindenki mérgen keresztül születik. Most olyan érzéseteknek kellene lenni, hogy az aranykorban a méreg nem kérdéses. Az Atya azt mondja: Én benneteket multimultimilliomosokká teszlek. Sudama is multimilliomossá vált. Mindent magatokért tesztek. Az Atya azt mondja: Olyan emelkedetté váltok ezen a tanulmányon keresztül. Mindenki meghallgatja azt a Gitát, és azt tanulmányozza. Ez a valaki is azt tanulmányozta, de amikor az Atya leült és elmondta a tudást, akkor elcsodálkozott. Ő elérte az üdvösséget az Atya Gitáján keresztül. Az emberi lények mit teremtettek? Ők azt mondják, hogy Isten, Allah mondta ezt. Azonban azt nem értik, hogy ki Allah. Ha még azok sem tudják, hogy ki Isten, akik az istenségi valláshoz tartoznak, akkor azok, akik később jöttek, honnan tudnák? A Gitát, minden szentírás ékszerét, hamissá tették. Tehát mi más van a szentírásokban? Mindaz, amit az Atya nekünk, gyermekeknek elmondott, eltűnt. Ti most meghallgatjátok az Atyát és istenségekké váltok. Nekünk, mindannyinknak el kell rendeznünk ennek az öreg világnak a számláit, és mi, lelkek aztán tisztává válunk. Bármilyen számlát kelljen elrendeznünk, az rendeződni fog. Mi vagyunk az elsők, akik elmennek, és az elsők, akik eljönnek. Mindenki más elrendezi a számláját azzal, hogy büntetést kell elszenvednie. Ne menjetek túl sokat azokba az aspektusokba. Először is, tegyetek mindenkit képessé arra, hogy hitük legyen abban, hogy az Atya az Üdvösség Adományozója mindenki számára. Csak az egy Atya a Tanár és a Satguru. Ő testetlen. Mennyi tudás van egy lélekben? Ő a Tudás Óceánja és a Boldogság Óceánja. Ott van az Ő nagy dicsérete. Ő is egy lélek. Az a lélek eljön, és belép egy testbe. A Legfelső Atyán, a Legfelső Lelken kívül semmilyen más lelket nem lehet dicsérni. Ők mind testi lényeket dicsérnek. Az, az Egyetlen a Legfelső Lélek. A testetlen Atyán kívül semmilyen lelket nem lehet dicsérni test nélkül. A tudás sanskarái ott vannak a lélekben. Az Atyában a tudásnak mennyi sanskarája van? Ő a Szeretet Óceánja, a Tudás Óceánja. Ez a dicséret tartozhat egy lélekhez? Ez a dicséret nem lehet semmilyen emberi lényé, vagy Krishnáé. Ő az első számú herceg. Az Atyának teljes a tudása és Ő azt átadja nekünk, gyermekeknek, az örökségünkként. Ezért dicsérik Őt. Shiva születésnapja olyan értékes, mint egy gyémánt. Mit tesznek a vallásalapítók, amikor eljönnek? Pl.: amikor Krisztus eljött, nem voltak keresztények. Milyen tudást adhatna ő bárkinek is? A legtöbb, amit mondana: Viselkedjetek jól. Sok más emberi lény is folyamatosan ezt mondja, de senki nem tudja átadni a tudást arról, hogy hogyan érjék el az üdvösséget. Ők mindannyian megkapták a saját egyéni szerepeiket. Nekik keresztül kell menniük, a sato, rajo és tamo állapotokon. Hogyan épülhetne egy keresztény templom akkor, amikor ő először jön? Csak, amikor sokan vannak és elkezdődik az imádat, akkor építik meg egy templomot. Sok pénzre van szükség egy templom megépítéséhez. Pénzre van szükség a háborúkra is. Ezért az Atya elmagyarázza, hogy ez az emberi világfa. Egy fa lehetne több százezer éves? Az megszámlálhatatlan lenne. Az Atya azt mondja: Ó gyermekek, olyan értelmetlenné váltatok. Most értelmesekké váltok. Késszé váltok arra, hogy uraljátok a királyságot az elején. Ők egyedül jönnek, és a számuk később növekszik. Az istenségek a fa alapja, és aztán abból három ág emelkedik ki. A kisebb szekták aztán később jelennek meg. Növekedés van, és később dicsérik őket. Azonban abban, nincs semmilyen haszon. Mindenkinek le kell jönnie. Most mi megkapjuk a teljes tudást. Ők azt mondják: Isten tudásteljes, de senki nem tudja, hogy mi ez a tudás. Ti most megkapjátok a tudást. A Szerencsés Szekérre biztosan szükség van. Csak, amikor az Atya belép ebbe a hétköznapi testbe, akkor válik ez a valaki szerencséssé. Az aranykorban mindenki több milliószorosan szerencsés. Ti most megkapjátok a tudás harmadik szemét, amin keresztül Lakshmivá és Narayanná váltok. Csak egyszer kapjátok meg a tudást. Az emberek botladoznak az imádat ösvényének a sötétségében. A tudás a nappal. Nappal nincs botladozás. Az Atya azt mondja: Mindenestre nyissatok egy Gita patshalát az otthonotokban. Sokan vannak, akik azt mondják, mi azt nem tudjuk működtetni, és így átadják a helyüket másoknak. Az is jó. Itt nagy csendnek kellene lennie. Ez a szent osztályok közül a legszentebb, ahol leülhettek, és békésen emlékezhettek az Atyára. Most el akarunk menni a csend földjére. Ezért nagy szeretettel emlékezzetek az Atyára. Az aranykorban eléritek a békét és a boldogságot 21 születésre. A korlátlan Atya az Egyetlen, aki korlátlan örökséget ad nektek. Ezért követnetek kellene egy ilyen Atyát. Nem szabadna arrogánsnak lennetek; az bukásra késztet benneteket. Nagy türelemre van szükségetek; ne legyen makacsság (fizikai erőszak). A test tudatosságot hívják erőszaknak. Nagyon édessé kell válnotok. Az istenségek olyan édesek. Nekik nagyobb a vonzásuk. Az Atya benneteket olyanokká tesz, mint ők. Ezért sokat kellene egy ilyen Atyára emlékeznetek. Tehát nektek, gyermekeknek újból és újból erre kellene emlékeznetek, és vidámnak kellene maradnotok. Ennek a valakinek hite van, hogy azt követően, hogy elhagyja ezt a testet, ő azzá válik (Narayanná). Először is meg kellene néznetek a célotok és tárgyatok képét. Akik tanítanak, azok fizikai tanárok. Itt a testetlen Atya az Egyetlen, aki tanítja a lelkeket, aki tanít benneteket. Mi boldogok maradunk azzal, hogy egyszerűen gondolkozunk. Ennek a valakinek megvan az a mámora, hogy hogyan válik Brahmából Vishnuvá és hogyan válik Vishnuból Brahmává. Ti meghallgatjátok ezeket a csodálatos dolgokat, magatokba szívjátok, és aztán elmondjátok másoknak. Az Atya titeket, mindannyitokat a világ mestereivé tesz, de meg kell érteni, hogy ki válik méltóvá arra, hogy uralja a királyságot. Az Atya kötelessége, hogy felemelje a gyermekeket. Az Atya mindenkit a világ mesterévé tesz. Az Atya azt mondja: Én nem válok a világ mesterévé. Az Atya itt ül, és elmondja a tudást ennek a valakinek a száján keresztül. Beszélnek az éterből jövő hangról (akashvani-rádió), de nem értik annak a jelentését Az igaz akashvani az, amikor az Atya eljön onnan fentről, és ezen a Ghaumukhon (a tehén szája) keresztül-beszél. Ezen a szájon keresztül szavak merülnek fel. A gyermekek nagyon édesek. Ők azt mondják: Baba adjál nekünk tolit minden nap. Baba azt mondja: Gyermekek, sok tolit fogtok kapni. A jó gyermekek azt mondanák, hogy ők gyermekek és szolgálók is. Baba nagyon boldog, amikor látja a gyermekeket. Ti, gyermekek tudjátok, hogy nagyon kis idő maradt hátra. Olyan sok bombát készítettek. Azokat csakúgy eldobnák? Bármi történt az előző ciklusban, az újból meg fog történni. Ők azt gondolják, hogy békének kellene lennie a világban. Azonban az csak úgy nem jöhet el. Ti vagytok azok, akik megalapítjátok a békét a világban. Ti vagytok azok, akik megkapjátok a világ királyságának a díját, és az Atya az, aki azt átadja nektek. Ti a világ királyságát a jóga erőn keresztül igényelitek. A fizikai erőn keresztül a világ pusztulása van. Ti győzelmet arattok a csend erején keresztül. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Legyen az állapototok a nagy türelemé. Kövessétek az Atyát. Soha ne mutassatok arroganciát semmivel kapcsolatban. Váljatok olyan édessé, mint az istenségek.

2. Annak érdekében, hogy állandóan vidámak maradjatok, folyamatosan köpüljétek a tudást. Köpüljétek a tudás óceánját. Maradjatok elfoglaltak a szolgálatban annak a tudatosságával, hogy Isten gyermekei és az Ő szolgálói vagytok.

Áldás:
Legyetek különleges lelkek, akik állandóan szellemi örömben vannak, azáltal, hogy minden egyes pillanatot a végső pillanatnak tekintenek.

Az átmeneti kor annak a kora, hogy szellemi örömben legyetek, és így folyamatosan, minden egyes pillanatban szellemi örömet kell tapasztalnotok. Soha ne váljatok zavarodottá bármilyen helyzet, vagy bármilyen teszt miatt, azért mert ez az idő előtti halál ideje. Ha ahelyett, hogy örömben lennétek, zavarodottá váltok, akár csak egy rövid időre is, és az a végső pillanatotokban történik, akkor milyenek lennének a végső pillanataitok? Ezért tanítják nektek azt a leckét, hogy legyetek örökké készek. Bármelyik másodperc becsaphat, és így magatokat különleges lelkeknek kell tekinteneket, és úgy teremtsetek minden egyes gondolatot, úgy mondjatok ki minden egyes szót és hajtsatok végre minden egyes cselekedetet, hogy közben állandóan szellemi örömben vagytok.

Slogen:
Annak érdekében, hogy megrázhatatlanná váljatok, vessetek véget bármilyen haszontalannak, vagy tisztátalannak.