13.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy elérjétek a békét, váljatok testetlenné. Csak amikor test tudatossá váltok, van békétlenség. Ezért, maradjatok stabilak az eredeti vallásotokban.

Kérdés:
Mi a pontos emlékezés? Nektek most melyik bizonyos aspektusra kell különleges figyelmet fordítanotok az emlékezés idején?

Válasz:
Akkor van pontos emlékezés, amikor önmagatokat egy léleknek tekintitek, elszakadottnak a testetektől, és emlékeztek az Atyára. Fordítsatok figyelmet arra, hogy ne emlékezzetek senki testére. Annak érdekében, hogy emlékezésben maradjatok, nektek a tudás mámorával kellene rendelkeznetek. Ott kellene maradnia az intellektusotokban, hogy Baba a világ mestereivé tesz benneteket, hogy ti váltok az egész világ - a föld, a tenger és az ég - mestereivé.

Ének:
Megtalálva téged, megtaláltuk az egész világot, a földet és az eget...

Om shanti.
Az Om jelentése az: Én egy lélek vagyok. Az emberek abban hisznek, hogy az Om Istent jelenti, de az nem helyes. Az Om azt jelenti, én egy lélek vagyok, és ez a testem. Az emberek azt mondják, Om Shanti. Nekem, a léleknek az eredeti vallása a béke. A lélek átadja a saját bemutatását. Bár az emberek azt mondják, Om Shanti, ők egyáltalán nem értik az Om jelentését. Az Om Shanti szavak nagyon jók. Én egy lélek vagyok, és az eredeti vallásom a béke. Én, a lélek a béke földjének vagyok egy lakója. A jelentés ilyen egyszerű. Az nem egy hosszú és hamis magyarázat. A mai emberek még azt sem tudják, hogy a világ új vagy öreg. Senki nem tudja, hogy az új világ mikor válik öreggé, és az öreg világ mikor válik újból újjá. Amikor bárkit megkérdeztek arról, hogy az öreg világ mikor válik újjá, és aztán az hogyan válik öreggé, senki nem képes arra, hogy elmondja nektek. Ez most a vaskori öreg világ. Az új világot hívják aranykornak. Az új világ számára mennyi időt vesz igénybe, hogy öreggé váljon? Ezt senki nem tudja. Bár ők emberi lények, ők ezt nem tudják. Ezért az emberi lényekre azt mondják, hogy rosszabbak, mint az állatok. Legalább az állatok nem mondanak semmit önmagukkal kapcsolatban, ugyanakkor az emberi lények azt mondják, mi tisztátalanok vagyunk. Így kiáltanak, ó Tisztító, jöjj el, de nem tudják, hogy ki Ő. A tiszta szó olyan jó. Csak a tiszta világ, a mennyország lenne az új világ. Ott vannak azon istenségek képmásai, de senki nem tudja, hogy Lakshmi és Narayan az új világ, a tiszta világ mesterei. Csak a korlátlan Atya ül itt, és elmagyarázza nektek, gyerekeknek mindezeket a dolgokat. Az új világot hívják mennyországnak, és az istenségekre mondják azt, hogy a mennyország lakói. Jelenleg ez az öreg világ, a pokol. Az emberek itt a pokol lakói. Amikor valaki meghal, az emberek azt mondják, hogy ő elment, hogy a mennyországban éljen. Ezért, ez azt jelenti, hogy ő a pokolban élt. A saját megértésüknek megfelelően ez valóban a pokol. Ugyanakkor, ha direkt módon azt mondanátok nekik, hogy ők a pokol lakói, ők felindulttá válnának. Az Atya elmagyarázza, bár ők úgy néznek ki, mint az emberi lények, és az arcuk olyan, mint az emberi lényeké, a karakterük olyan, mint a majmoké. Erre is emlékeznek. Ők maguk elmennek az istenségi szobrok elé, és azt mondják, ti az összes erénnyel teljesek vagytok. Ugyanakkor mit mondanak önmagukról? Hogy ők degradált bűnösök, de ha ti direkt módon azt mondjátok nekik, hogy ők bűnösek, ők felindulttá válnak veletek. Ezért az Atya csak veletek, gyerekekkel beszél, és nektek magyaráz. Ő nem megy el, hogy kint az embereknek beszéljen, mert a vaskori emberek a pokol lakói. Ti most az átmeneti kor lakói vagytok. Tisztává váltok. Megértitek, hogy Shiv Baba az, aki tanít minket, Brahminokat. Ő a Tisztító. Az Atya eljött, hogy minket, lelkeket hazavigyen. Ez egy ilyen egyszerű dolog. Az Atya azt mondja, gyerekek, ti lejöttetek a béke földjéről, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Mindenki boldogtalan a szomorúságnak ezen a földjén, és ezért van az, hogy a tudat békéjét kérik. Ők azt nem mondják: A lélek hogyan tud békéssé válni? Ti azt mondjátok, Om Shanti, az én eredeti vallásom a béke. Tehát, miért kértek békét? Mert elfelejtettétek, hogy ti magatok lelkek vagytok, és testi tudatossá váltatok. A lelkek a béke földjén élnek, tehát itt hogyan lehet béke? Csak, amikor testetlenné váltok, rendelkeztek békével. Itt minden lélek összekapcsolt egy testtel, és így nekik biztosan beszélniük és sétálniuk kell. Én, ez a lélek eljöttem a béke földjéről, hogy eljátsszak egy szerepet. Senki nem érti, hogy Ravan az ellenség. Mikor volt az, hogy Ravan az ellenségetekké vált. Egyikük sem tudja ezt. Egyetlenegy tudós, vagy pandit sem tudja, hogy ki Ravan. Ők nem ismerik azt, akinek elégetik a figuráját. Őt hosszú születéseken át elégetik, és mégsem tudnak semmit. Ha bármelyiket is megkérdezitek, hogy ki Ravan, azt mondanák, az csak egy elképzelés. Ők semmit nem tudnak, és így milyen választ tudnának adni? A szentírásokban azt említik: Hé, Ráma. Ez a világ nem lett megteremtve, mindez csak képzelet. Sokan ezt mondják. Most mi a képzelet jelentése? Azt mondják, hogy ez a gondolatok egy világa, hogy bármilyen gondolat is legyen, az realitássá válik, bárki teremtse azt meg. Ők nem értik a jelentést. Az Atya itt ül, és nektek, gyerekeknek magyaráz. Közületek néhányan nagyon jól megértik, míg mások egyáltalán nem értenek semmit. Azok, akik világosan megértik, igaz gyermekek, míg azok, akik egyáltalán nem értenek semmit, mostoha gyermekek. A mostoha gyermekek soha nem válnak örökösökké. Babának vannak igaz gyermekei és mostoha gyermekei. Az igaz gyermekek azok, akik teljesen követik az Atya shrimatját, míg a mostoha gyermekek nem. Az Atya aztán azt mondja, ez nem követi az utasításaimat, ő Ravan utasításait követi. Két szó van, Ráma és Ravan. Ott van Ráma királysága, míg ez Ravan királysága. Ez most a kettő átmenete. Az Atya nekik magyaráz. Ezek a Brahma kumarok és kumarik mind igénylik az örökségüket Shiv Babától. Ti is akarjátok örökölni? Követni fogjátok az emelkedett utasításokat? Ők megkérdezik, kinek az utasításait? Az Atya átadja a shrimatot, hogy tisztává váljatok. Aztán ők azt mondják: Én tiszta maradok, de ha a férjem ezt nem fogadja el, kire kellene figyelnem? A férjem az istenem. Bharatban azt mondják nekik, hogy a férjük a gurujuk, az istenük, a mindenük. Ugyanakkor, valójában senki nem hisz ebben. Ők akkor egyszerűen azt mondják, igen, de egyáltalán nem fogadják ezt el. Továbbra is elmennek a gurujaikhoz és a templomokba. A férj azt mondja, ne menj el. Én odaadom neked Ráma egy képmását, azt tartsd meg, és imádkozz itthon. Miért vándorolsz el Ayodhyaba (Ráma szülőhelye)? Ő semmire nem figyelne. Az az odaadás ösvényének botladozása. Ő biztosan folyamatosan el fog oda botladozni. Nem fog senkit meghallgatni, mert abban hisz, hogy ott a templom Rámáé. De ki az, akire emlékeznetek kell? Ráma, vagy a temploma? Ők semmit nem értenek, ezért az Atya elmagyarázza. Az odaadás ösvényén Istenhez kiáltotok: Gyere és adjál nekünk megváltást, mert csak Ő a Megváltás Adományozója mindenki számára. Achcha. Ő mikor jön el? Senki nem tudja. Az Atya elmagyarázza, hogy Ravan a ti ellenségetek. Ravan csodája az, hogy bár az emberek folyamatosan elégetik a figuráját, soha nem hal meg. Senki nem tudja, hogy mi Ravan. Ti, gyerekek most tudjátok, hogy megkapjátok az örökségeteket a korlátlan Atyától. Ők megünneplik a Shiv Jayantit, de nem tudják, hogy ki Shiva. Ti a kormány embereinek elmagyarázzátok, hogy Ő Shiva Isten, és Ő eljön ebbe az egybe minden ciklusban, és Bharatot pokolból mennyországgá változtatja. Ő a koldusokat hercegekké változtatja. Megtisztítja a tisztátalant. Ő a Megváltás Adományozója mindenki számára. Minden emberi lény most itt van. Senki nem térhet még haza. Csak az egy nagyszerű Atya tud mindenkinek megváltást adni, és Ő csak Bharatba jön el. Valójában csak az Egyért kellene odaadást végeznetek, aki nektek megváltást ad. Az a testetlen Atya nem itt él. Rá mindig úgy gondolnak, és úgy emlékeznek, mint aki ott fent van, míg Krishnát senki nem tekinti olyannak, aki fent van. Ők Krishnára és mindenki másra élőlényként emlékeznek, akik itt lent vannak. Nektek, gyerekeknek az emlékezése pontos. Ti különállónak tekintitek önmagatokat a testetektől. Ti egy léleknek tekintitek önmagatokat, és emlékeztek az Atyára. Az Atya azt mondja, nektek nem szabad senki testére emlékeznetek. A leglényegesebb, hogy erre figyelmet fordítsatok. Egyszerűen tekintsétek magatokat egy léleknek, és emlékezzetek az Atyára. Baba az egész világ mestereivé tesz minket. Ő a föld, a tenger és az ég mestereivé tesz minket. Most azt mind darabokra szabdalták. Nem engedik meg nektek, hogy átlépjétek a határaikat. Ezek a dolgok ott nem léteznek. Csak Isten az Atya. Az nem úgy van, hogy mindenki az Atya. Bár ők azt mondják, hogy a hinduk és a kínaiak testvérek, hogy a hinduk és a muzulmánok is testvérek, de nem értik annak a jelentését. Ők soha nem mondják azt, hogy hinduk és a muzulmánok testvérek és nővérek. Nem. Minden lélek testvér, de ők ezt nem értik. Amikor meghallgatják a szentírásokat, egyszerűen azt mondják, ez igaz, igaz, de nem értik a jelentését. Valójában mindaz hamis. Az igazság földjén csak az igazságot mondják, míg itt nincs más csak hamisság. Ha bármelyiknek is azt mondanátok, hogy ők hazudnak, ők felindulttá válnának veletek. Bár ti az igazságot mondtátok, néhány ember elkezdene inzultálni benneteket. Most csak ti, Brahminok ismeritek az Atyát. Ti, gyerekek most önmagatokba szívjátok az isteni erényeket. Tudjátok, hogy most még az öt elem is teljesen tisztátalan. Manapság az emberek sokat imádkoznak, még az ördögi szellemekhez is. Ők folyamatosan az ördögi szellemekre emlékeznek. Az Atya azt mondja, tekintsétek magatokat egy léleknek, és állandóan csak rám emlékezzetek. Ne emlékezzetek ördögi szellemekre. Miközben otthon éltek a családotokkal, az intellektusotokat tartsátok jógában az Atyával. Nektek most lélek tudatossá kell válnotok. A bűneitek annak mértékében semmisülnek meg, amennyit emlékeztek az Atyára. Ti most megkaptátok a tudás harmadik szemét. Nektek most a bűnös tettek legyőzőivé kell válnotok. Az azok kora, akik legyőzték a bűnös tetteket, és ez azok kora, akik bűnös tetteket hajtanak végre. Ti győzelmet arattok a bűnös tettek felett jógaerővel. Bharat jógája nagyon híres, de az emberek ezt nem tudják. A szannyasik elmennek külföldre, és azt mondják, hogy ők eljöttek, hogy Bharat jógáját megtanítsák, de ott az emberek nem tudják, hogy a szannyasik hathajógik, akik nem taníthatnak Raja jógát. Ti raj rishik vagytok. Ők korlátolt szannyasik, míg ti korlátlan szannyasik vagytok. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Senki más, csak ti, Brahminok tudtok Raja jógát tanítani. Ez egy új aspektus. Az újak, akik eljönnek, nem tudják megérteni ezeket a dolgokat. Ezért van az, hogy az újaknak nem megengedett, hogy ide eljöjjenek. Ez Indra udvara (Isten, aki a tudást záporozza). Most mindenki kő intellektussal rendelkezik. Az aranykorban mindenki isteni intellektussal rendelkezik. Ez most a kettő átmenete. Senki más csak az Atya tud benneteket egy kőből egy gyémánttá változtatni. Ti eljöttetek ide, hogy az intellektusotokat istenivé tegyétek. Bharat valóban arany veréb volt. Lakshmi és Narayan voltak a világ mesterei. Senki nem tudja, hogy ők mikor uralkodtak. Az az ő királyságuk volt 5.000 évvel ezelőtt. Hová mentek? Elmagyarázhatjátok, hogy 84 születést vettek. Jelenleg ők tamopradhanok, és most az Atya újból szatopradhanná teszi őket. Ugyanez vonatkozik rátok is. Csak az egy Atya tudja átadni ezt a tudást és nem valamilyen szent, vagy bölcs ember. Az az odaadás ösvénye, és ez a tudás ösvénye. Azzal, hogy meghallgatjátok a nagyon jó énekeket, amikkel ti gyerekek rendelkeztek, libabőrössé váltok, és a boldogságotok higanyszála nagyon magasra emelkedik. Ennek a mámornak állandónak kellene maradnia. Ez a tudás nektárja. Az emberek mámorossá válnak attól, hogy alkoholt isznak, míg itt a tudás nektárjával rendelkeztek. A mámorotoknak nem szabadna csökkennie, annak állandóan magasan kellene maradnia. Ti boldoggá váltok látva Lakshmi és Narayan képét. Tudjátok, hogy olyan emelkedetté váltok azzal, hogy követitek a shrimatot. Miközben itt mindent megfigyeltek, az intellektusotoknak jógában kellene maradnia az Atyával, és azzal az örökséggel. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy a bűnös tettek legyőzőivé váljatok, nektek győzelmet kell aratnotok felettük, jógaerővel. Miközben itt mindent megfigyeltek, az intellektusotok jógájának az Atyával és az örökséggel kellene lennie.

2. Annak érdekében, hogy megkapjátok az örökségetek teljes jogát az Atyától, igaz gyermekekké kell válnotok. Csak az egy Atya shrimatját kövessétek. Tisztán értsétek meg, hogy mi az, amit az Atya elmagyaráz nektek, és aztán azt magyarázzátok el másoknak.

Áldás:
Váljatok egy reflektorrá, ami eltávolítja a tudatlanság függönyét a tökéletesség fényével.

A kinyilvánítás ideje most közel jön. Ezért, váljatok befele fordulttá, és töltsétek fel önmagatokat a mély tapasztalatok ékszereivel. Váljatok egy olyan reflektorrá, hogy a tudatlanság függönye eltávolításra kerüljön a tökéletességetek fényével. Ti vagytok a föld csillagai, akik megvéditek a világot a zűrzavartól, és azt boldoggá és arannyá teszitek. Ti vagytok a legemelkedettebb lelkek, akik eszközök, hogy átadjátok a világnak a béke és boldogság leheletét.

Slogen:
Maradjatok távol Maya és az anyag minden vonzásától, és állandóan boldogok fogtok maradni.