13.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, eljöttetek az Atyához, hogy felébresszétek az alvó szerencséteket. Felébreszteni a szerencsét azt jelenti, a világ egy mesterévé válni.

Kérdés:
Melyik táplálék tesz benneteket, gyermekeket olyan bölccsé, mint az Atya?

Válasz:
Ez a tanulmány egy táplálék nektek, gyermekek intellektusának. Azok intellektusa, akik tanulmányozzák ezt a tanulmányt minden nap, vagyis azok, akik veszik ezt a táplálékot minden nap, istenivé válik. Az Atya, az isteniesség Ura, aki a Bölcs Intellektus, bölccsé és istenivé teszi nektek, gyermekeknek az intellektusát is, ugyanolyanná, mint a sajátja.

Ének:
Én eljöttem, miután felébresztettem a szerencsémet.

Om shanti.
Hallva az éneknek ezt a sorát, nektek, legédesebb gyermekeknek libabőrösnek kellene lennetek a boldogságtól. Ez egy hétköznapi dal, de senki nem érti ennek a lényegét. Csak az Atya jön el, és elmondja nektek a dalok és szentírások jelentését. Ti, legédesebb gyermekek megértitek, hogy a vaskorban mindenki szerencséje alvó. Az aranykorban mindenki szerencséje felébredt. Csak az egy Atya ébreszti fel az alvó szerencséteket, adja át nektek a shrimatot, és teremti meg a szerencséteket. Egyedül Ő ül itt és felébreszti nektek, gyermekeknek a szerencséjét. Ahogy a gyermekek megszületnek, a szerencséjük felébred. Azt követően, hogy egy gyermek megszületik, tudatába kerül annak, hogy ő egy örökös. Ez pontosan így van itt is. Ez egy korlátlan aspektus. Gyermekek, tudjátok, hogy a szerencsétek felébred minden ciklusban, és aztán alvóvá válik. Amikor tisztává váltok, a szerencsétek felébred. Azt mondják, ott van a tiszta háztartás ashramja. Az a szó, ashram, egy nagyon tiszta szó. Ez a tiszta háztartás ashramja, és ezzel ellentétben ott van a tisztátalan háztartás vallása. Ti valamire, ami tisztátalan, nem mondanátok azt, ashram. A háztartás vallása mindenkihez tartozik. Az, az állatok között is létezik, azok is mind teremtenek gyermekeket. Még az állatokra is azt mondják, hogy a háztartás vallásához tartoznak. Ti, gyermekek most tudjátok, hogy a tiszta háztartás ashramjához tartoztok az aranykorban. Istenségek voltatok. Az ő dicséretüket éneklik: Az összes erénnyel teljesek, 16 mennyei fok teljesek. Ti magatok is ezt énekeltétek. Most megértitek, hogy újból istenségekké váltok emberi lényekből. Azt éneklik, Istennek nem tartott hosszú ideig, hogy az embereket istenségekké változtassa. Brahmát és Shankart is istenségeknek hívják. Ők azt mondják: „Üdvözlet Brahma istenségnek”, aztán azt mondják, „Üdvözlet a Legfelső Léleknek, Shivának”. Ti most megértitek ennek a jelentését. Ők egyszerűen vakhittel mondják ezt. Azt is mondják, „Üdvözlet Shankar istenségnek”. Aztán azt mondják Shivára: „Üdvözlet a Legfelső Léleknek, Shivának”, és így ott van a különbség. Az egy istenség és ez az egy a Legfelső Lélek. Ti azt nem mondhatjátok, hogy Shiva és Shankar egy és ugyanaz. Ti tudjátok, hogy valóban kő intellektusúak voltatok. Az istenségek nem lehetnek kő intellektusúak. A drámának megfelelően nektek le kellett jönnötök a létrán Ravan királyságában. Most azokból, kő intellektussal, azokká kell válnotok, isteni intellektussal. Az egy Atya mindegyik közül a legbölcsebb. A ti intellektusotokban mostanra nem maradt semmilyen erő. Az Atya itt ül, és az ilyenek intellektusát istenivé teszi. Ti eljöttök ide, hogy az intellektusotokat istenivé tegyétek. Ott vannak az isteniesség Urának a templomai. Ott mélákat tartanak. Ugyanakkor senki nem tudja, hogy ki az isteniesség Ura. Valójában csak az egy Atya az, aki mindenkit istenivé tesz. Ő a Bölcs Intellektus. Ez a tudás táplálék, nektek, gyermekek intellektusának. Az intellektus oly annyira átalakul. Ezt a világot hívják a tüskék dzsungelének. Mennyi szomorúságot adnak egymásnak! Ez az extrém pokol tamopradhan világa. Olyan sok félelmetes történetet leírtak a Garuda Puránában. Nektek, gyermekek intellektusa most megkapja a táplálékot. A korlátlan Atya átadja nektek a táplálékot. Ez egy tanulmány. Ezt a tudás nektárjának is lehet nevezni. Ott nincs víz. Manapság mindent nektárnak neveznek. Azt mondják, hogy a Gangesz vize nektár. Megmossák az istenségek lábát azzal a vízzel, azt megtartják, és elnevezik nektárnak. Ez is valami, amit meg kell érteni az intellektusotokkal. Az a maroknyi víz a nektár, vagy a tisztító Gangesz vize a nektár? Az, aki átadja a maroknyi vizet, nem mondja azt, hogy az tisztává teszi a tisztátalant. Ők a Gangesz vizére azt mondják, hogy az a Tisztító. Azt mondják, amikor egy személy haldoklik, neki rendelkeznie kellene a Gangesz vizével az ajkainál. Azt ábrázolják, hogy Arjuna kilőtt egy nyilat és aztán nektárt adott (a nektár felmerült ott, ahova a nyíl befúródott). Ti, gyermekek nem lőtök ki semmilyen nyilat. Van egy falu, ahol íjjal és nyíllal harcolnak egymással. Annak a helynek a királyára azt mondják, Isten inkarnációja. Ugyanakkor senki nem lehet Isten inkarnációja. Valójában csak egy Igaz Satguru van, aki a Megváltás Adományozója mindenki számára, és aki most az összes lelket visszaviszi magával. Az Atyán kívül senki más nem tud hazavinni benneteket. Ebben a Brahm elemben való elmerülés nem kérdéses. Ez a játék előre elrendelt. A világciklus folyamatosan és örökkévalón forog. Ti most megértitek, hogy a világ történelme és földrajza hogyan ismétlődik. Senki más nem érti ezt. Az emberi lények, vagyis a lelkek nem ismerik az Atyjukat, a Teremtőjüket, akire emlékeznek, és akire azt mondják, ó Isten, Atya. Ők soha nem mondanák azt egy fizikai apának: Isten, Atya. Ők azt a kifejezést nagy tisztelettel használják: Isten, Atya. Neki éneklik azt: Ó Tisztító, Szomorúság Eltávolítója, Boldogság Adományozója. Az egyik oldalon azt mondják, hogy Ő a Szomorúság Eltávolítója, és a Boldogság Adományozója, és a másik oldalon szomorúságot tapasztalnak. Vagy amikor a gyermekük meghal, azt mondják, Isten adja a boldogságot és a szomorúságot, és Isten elvette a gyermeküket. Mit tett Ő? Ők Isten dicséretét éneklik, de aztán, amikor valami történik, elkezdik Őt inzultálni. Azt mondják, Isten adta nekik azt a gyermeket, ezért, ha Ő azt a gyermeket visszavette, miért sírnak. Ő csak elment Istenhez. Senki nem sír az aranykorban. Az Atya elmagyarázza: Nincs szükség sírásra. A léleknek el kell mennie és el kell játszania egy másik szerepet, a karmikus számláinak megfelelően. Amikor az emberek nem rendelkeznek tudással, olyan sokat sírnak. Olyan mintha megőrülnének. Az Atya elmagyarázza: Még akkor is, ha meghal az anyátok, nektek halvát kell ennetek. Nektek a ragaszkodás legyőzőinek kell lennetek. Az enyém az egy Korlátlan Atya, és senki más. Nektek, gyermekeknek egy ilyen állapottal kellene rendelkeznetek. Hallottátok a király történetét, aki legyőzte a ragaszkodást, ugye? Azok mind hosszú történetek. Az aranykorban a szomorúság nem kérdéses. Ott soha nincs időelőtti halál. Ti, gyermekek megértitek, hogy legyőzitek a halált. Az Atyát hívják a Nagy Halálnak. Az összes halál Halála képessé tesz benneteket arra, hogy legyőzzétek a halált. Ez azt jelenti, hogy soha nem fogtok időelőtti halált tapasztalni. A lelkek nem tapasztalhatnak halált. Egy lélek levedli a testét, és egy másikat ölt. Azt hívják a halál megtapasztalásának. A halál nem valami más dolog. Az emberek folyamatosan dicséreteket énekelnek, de nem értenek semmit. Ők a dicséret dalait éneklik, de nem értik azoknak a daloknak a jelentését. Most minden túl van az emberi lények megértésén. Az Atya elmagyarázza, ez az öt bűn olyan rosszá tette az intellektusotokat. Olyan sok ember elmegy Badrinathba, stb. Manapság két-három millió ember is elmegy. Még a nagy hivatalnokok is elmennek oda zarándoklatra. Ti nem mentek el oda, és így azt mondják, hogy a Brahma Kumaris ateistává vált, mert nem végeznek odaadást. Aztán elmondjátok nekik, hogy azok ateisták, akik nem ismerik Istent. Senki nem ismeri az Atyát, és ezért hívják ezt az árvák világának. Ők folyamatosan olyan sokat harcolnak és vitatkoznak egymás között. Ez az egész világ Baba otthona, ugye? Az Atya eljön, és megtisztítja az egész világ gyermekeit. Fél cikluson át biztosan ott volt a tiszta világ. Azt is éneklik, amilyen Ráma király, olyanok Ráma alattvalói. Mivel Ráma gazdag, így ilyenek az alattvalói is. Ott hogyan lehetne bármi is vallástalan. Azt is mondják, hogy ott az oroszlán és a bárány együtt isszák a vizet. Tehát, Ravan honnan jöhetne el oda? Ők semmit nem értenek. Amikor külföldön az emberek hallják ezeket a dolgokat, elcsodálkoznak. Gyermekek, tudjátok, hogy az Atya, a Tudás Óceánja eljött, és most átadja nektek a tudást. Ez a világ tisztátalan. Ő a tisztátalanokat inspiráción keresztül tisztítaná meg? Az emberek így kiáltanak: Ó Tisztító, jöjj el. Jöjj és tisztíts meg minket. Ezért, Neki biztosan el kell jönnie Bharatba. Ma is azt mondja nekünk: Én, a Tudás Óceánja eljöttem. Ti, gyermekek tudjátok, hogy csak Shiv Baba rendelkezik az összes tudással. Az, az Atya itt ül és elmagyarázza mindezeket a dolgokat nektek, gyermekeknek. A szentírásokban azok mind csak hosszú történetek. Megemlítik Vyas isten nevét. Azt mondják, ő írta a szentírásokat. Az a Vyas az odaadás ösvényéhez tartozott. Ez az egy Vyas Dev, és ti az Ő gyermekei vagytok, Sukhdévák (a boldogság adományozói). Ti most a boldogság istenségeivé váltok (adományozóivá). Ti megkapjátok a boldogságotok örökségét Vyastól, Shivától, a Tanártól (Shivacharia). Ti Vyas gyermekei vagytok. Hogy az emberek ne váljanak zavarodottá, titeket Shiva gyermekeinek hívnak. Az Ő igazi neve, Shiva. Az Atya most azt mondja, mivel Shiv Baba személyesen itt ül előttetek, hagyjátok abba, hogy testi lényeket néztek. A lelket fel lehet ismerni és a Legfelső Lelket is fel lehet ismerni. Ő a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva. Ő eljön és megmutatja nektek az ösvényt, hogy tisztátalanból tisztává váljatok. Ő azt mondja, én vagyok nektek, lelkeknek az Atyja. Egy lelket fel lehet ismerni. Azt nem lehet látni. Az Atya megkérdezi, felismertétek, hogy lelkek vagytok? Egy múlhatatlan szerep van felvéve egy ilyen parányi lélekben, mint egy lemez. Ti tudjátok, hogy ti, lelkek testeket öltötök. Először lélektudatosak voltatok, és aztán test tudatossá váltatok. Tudjátok, hogy ti, lelkek 84 születést vesztek. Ennek nincs vége. Néhány ember megkérdezi, hogy ez dráma mikor kezdődött. Ugyanakkor ez a dráma örökkévaló, az soha nem semmisül meg. Ezt hívják előre elrendelt, múlhatatlan világdrámának. Az Atya itt ül és magyaráz nektek, gyermekeknek, ugyanúgy, ahogy tanítják a tanulatlan gyermekeket. A lélek a testben él. Ez élelem a kő intellektus számára. Az intellektus megkapja a megértést. Baba elkészíttette ezeket a képeket számotokra, gyermekek. Ez nagyon könnyű. Ez trimurti Brahma, Vishnu és Shankar. Brahmát miért hívják trimurtinak? Azt mondják, istenség, istenség, nagy istenség. Őket egymás fölé helyezik, de nem értik annak a jelentését. Brahma hogy lehetne egy istenség? Prajapita Brahmának itt kell léteznie. Ezeket a dolgokat nem említik a szentírásokban. Az Atya azt mondja: én belépek ebbe a testbe, és nektek magyarázok rajta keresztül. Én ezt az egyet önmagamhoz tartozóvá teszem. Én eljövök a sok születése utolsójában. Ez az egy is lemond az öt bűnről. Azokat hívják jógiknak és rishiknek, akik alkalmazzák a lemondást. Ti most raj rishikké váltatok. Ti lemondtatok az öt bűnről, és ezért a nevetek megváltozott. Raja jógikká váltatok. Ti egy ígéretet tesztek. Azok a szannyasik lemondanak az otthonaikról, és családjukról és elmennek. Itt a férj és a feleség együtt élnek, és megígérik, hogy soha nem fognak elmerülni a bűnben. A fő dolog a bűn. Ti, gyermekek tudjátok, hogy Shiv Baba a Teremtő. Ő megteremti az újvilágot. Ő a Mag, az Igazság, az Élő Lény, az Üdvösség Óceánja, és a Tudás Óceánja. Csak az Atya tudja, hogy a megalapítás, a pusztulás és a fenntartás hogyan megy végbe. Az emberi lények ezt nem tudják. Ők nagyon gyorsan azt mondják, ti, Brahma kumarik elhozzátok a világ pusztulását. Achcha. Legyen rózsa a szátokban (váljon igazzá az, amit mondotok). Ők azt mondják, eszközök vagytok, hogy elhozzátok a pusztulást, hogy nem hisztek a szentírásokban, az odaadásban, és a gurukban, hogy csak a Dadátokat hallgatjátok. Ugyanakkor az Atya maga azt mondja, ez egy tisztátalan test. Én ebbe beléptem. Nem lehet senki tiszta a tisztátalan világban. Az emberek egyszerűen csak elismétlik azokat a dolgokat, amiket másoktól hallanak. Az ilyen pletykákon keresztül vált Bharat ilyen degradálttá. Aztán, az Atya eljön, és elmondja nektek az igazságot, és megváltást ad mindenkinek. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Igényeljétek a boldogságotok örökségét az Atyától, és váljatok a boldogság istenségeivé (adományozóivá). Adjatok boldogságot mindenkinek. Annak érdekében, hogy raj rishikké váljatok, mondjatok le az összes bűnről.

2. Ez a tanulmány egy igaz táplálék. Annak érdekében, hogy elérjétek a megváltást, hagyjátok abba, hogy pletykákat hallgattok, és kövessétek a shrimatot. Csak az egy Atyát hallgassátok. Váljatok a ragaszkodás legyőzőivé.

Áldás:
Legyetek érdemesek a tiszteletre, és imádatra méltók, és adjatok tiszteletet mindenkinek az alázatosságotok állapotával, azzal, hogy állandóan stabilak maradtok az öntiszteletetek állapotában.

Az Atya dicsérete a ti öntiszteletetek. Maradjatok stabilak ebben az öntiszteletben, és alázatossá fogtok válni, és automatikusan és folyamatosan tiszteletet fogtok kapni mindenkitől. Ti nem kaptok tiszteletet azzal, hogy azt kéritek, mert azzal, hogy tiszteletet adtok, azzal, hogy stabilak maradtok az öntiszteletetekben és lemondotok a tiszteletről, van az, hogy megkapjátok a tiszteletre méltónak és imádatra méltónak lenni szerencsét, mert tisztelet adni, nem adás, de annak a megkapása.

Slogen:
Azzal együtt, hogy azok vagytok, akik mindent tudtok, legyetek azok, akik mindent megtesztek, és akik folyamatosan szétosztjátok a tapasztalat prasadját (szent étel) a gyenge (erőtlen) lelkeknek.