13.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya megteremtette Rudra tudásának áldozati tüzét, és ti, Brahminok vagytok azok, akik arról gondoskodtok. Ezért, nektek biztosan tisztának kell maradnotok.

Kérdés:
Az Atya mely gyermekeknek fog segíteni a végén?

Válasz:
A végén, amikor sok természeti katasztrófa jön, a gyermekek, akik nagyon jól szolgálnak, megkapják a segítséget az Atyától. Az Atya biztosan segíteni fogja azokat, akik a segítőivé váltak.

Kérdés:
Kié ez a csodálatos arc? Milyen formában létezik annak az emléke?

Válasz:
Amikor Shiv Baba, az Egy, akinek nincs saját arca, ennek az arcnak a támaszát veszi, az egy gyönyörű arccá válik. Ezért van az, hogy ti, gyermekek személyesen eljöttök, hogy lássátok ezt az arcot. Ennek az emléke az arcok Runda rózsafüzérében (gyöngyszemek arcokkal).

Ének:
Milyen édes és szeretetteljes az ártatlan Shiva Isten!

Om shanti.
A korlátlan Atya azt mondja: Minden 5.000 évben csak egyszer látom a gyermekek arcát. Az Atyának nincs saját arca. Shiv Baba kölcsönvesz egy öreg testet. Ezért, ti látjátok Bap és Dada arcát. Ezért mondják azt, fogadjátok el a szeretetet és emlékezést Baptól és Dadától. Ti, gyermekek láttátok Runda rózsafüzérét, amin arcokat ábrázolnak. Elkészítik Runda rózsafüzérét és ti látjátok Shiv Baba arcát is. Senki nem tudja, hogy Shiv Baba eljön, és kölcsönvesz egy testet. Shiv Baba ennek a Brahmának a száján keresztül beszél, ezért ez az Ő arca. Az Atya csak egyszer jön el, ebben az időben és látja a gyermekek arcát. Ti, gyermekek tudjátok, hogy Shiv Baba kölcsönvette ezt az arcot. Olyan sok hasznot kap abból, hogy átadja az arcát egy ilyen Atyának. Az ő fülei azok, amik először hallanak mindent. Ti is azonnal halljátok, de mégis, az ő fülei vannak mindegyik közül a legközelebb. Ti, lelkek a távolban ültök. A lelkek a füleiken keresztül figyelnek, és így van valamilyen különbség. Ti, gyermekek eljöttök ide, hogy lássátok az arcát, személyesen. Ez egy csodálatos arc. Az emberek megünneplik Shiva éjszakáját és így biztosan Shiv Baba, aki testetlen, belép ebbe az egybe. Ezért, az Ő földje Bharat földje. Bharat a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek múlhatatlan szülőhelye. Ugyanakkor, az Ő születése nem olyan, mint az emberi lényeké. Ő maga azt mondja: Én eljövök, és belépek ebbe az egybe és aztán elmondom nektek, gyermekeknek a tudást. Minden más léleknek van saját teste. Nekem nincs saját testem. Ők Shivát megmutatják egy ovális képmás formájában. Amikor áldozati tüzeket készítenek, ők agyagból ovális képmásokat készítenek. Ők kisebb szaligramokat és egy nagy Shiva lingamot is készítenek. Valójában azok nem kisebbek, vagy nagyobbak. Ez csak azért van, hogy megkülönböztessék az Atyát a gyermekektől és így azoknak különböző a méretük. Ők mindkettőt különböző módon imádják. Megértik, hogy az az egy Shiva és az összes többi szaligram. Legalább ők nem mondják azt, hogy ők mindannyian Shiva. Mostanság egy nagyobb képmást készítenek a Shiva lingamnak és kisebbeket a szaligramoknak. Ezek a gyermekek mind Vele vannak. Baba elmagyarázta, hogy miért imádják a szaligramokat. Ez azért van, mert ti mindannyian lelkek vagytok. Emelkedetté teszitek Bharatot a testeiteken keresztül. A szaligramok megkapják Shiv Baba shrimatját. Rudra Shiv Baba tudásának áldozati tüze elkészült. Shiv Baba beszél, és szaligramok is beszélnek. Ez a halhatatlanság története, az igaz Narayan története, ami az emberi lényeket hétköznapi emberből Narayanná változtatja. Az Ő imádata a legemelkedettebb. A lelkek nem nagyon nagyok. Ők teljesen parányi pontok. A lélekben olyan nagy a tudás. Az rendelkezik egy ilyen nagy szerep felvételével önmagában. Egy ilyen parányi lélek azt mondja, én belépek ebbe a testbe, és eljátszok egy szerepet. A test olyan nagy. Amikor egy lélek belép egy testbe, elkezdi játszani a szerepét gyermekkorától. A lelkek megkapták az örökkévaló és múlhatatlan szerepet. A test nem élő. Amikor egy élő lélek abba belép, akkor elkezdi megtapasztalni a büntetést az anyaméhében. Egy lélek hogyan tapasztal büntetést? Egy lélek különböző testeket ölt és folyamatosan víziói vannak arról, hogyan okozott szomorúságot másoknak azon a testen keresztül, és megkapja azért a büntetést. A lélek elkeseredésében kiált, és ezért mondják azt, hogy egy anyaméh börtöne. Nézzétek meg, hogy a dráma milyen jól lett megteremtve. A lélek egy ilyen szerepet játszik. A lélek egy ígéretet tett: Én soha nem fogok elkövetni bűnt. Egy ilyen parányi lélek egy múlhatatlan szerepet kapott. A lélek eljátssza a 84 születése szerepét, és aztán azt megismétli. Ez egy csoda. Az Atya itt ül, és ezt elmagyarázza. Ti, gyermekek megértitek, hogy ez valami pontos dolog. Egy ilyen parányi pont egy ilyen nagy szereppel rendelkezik. Sokaknak volt víziója a lélekről. Ők azt éneklik, hogy a lélek egy csillag, ami a homlok közepén él. Ő egy ilyen hatalmas szerepet játszik. Ezt hívják természetnek. Ti, lelkek tudjátok, hogy levedletek egy testet és egy másikat öltötök. Ti ilyen hatalmas szerepeket játszotok. Baba eljön, és magyaráz nekünk. Ez egy ilyen emelkedett tudás. A világon senki nem rendelkezik ezzel a tudással. Ez az egy is egy emberi lény. Az Atya most belépett ebbe az egybe. Az nem úgy van, hogy ő valamilyen guru tanítványa, akitől okkult erőket tanul. Néhány ember azt gondolja, hogy ő egy áldást kapott egy gurutól, vagy, valamilyen különleges erőt kapott a gurujától. Ez valami teljesen más dolog. Ti nagyon jól érzitek magatokat, amikor közvetlenül hallgatjátok Őt. Tudjátok, hogy Baba személyesen magyaráz nektek. Baba olyan parányi, ugyanúgy, ahogy ti lelkek is parányiak vagytok. Őt hívják a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek. Ő a Legfelső, az Egy, aki a legfelső földön, a túlvilágban él. Ti, gyermekek is a túlvilágon éltek. Az Atya nektek ilyen szubtilis dolgokat mond el. Ő nem mondta el ezeket a dolgokat az elején. Napról-napra ti, gyermekek folyamatosan ilyen mély tudást kaptok. Ki adja át ezt nektek? Isten, a Magasak közt Legmagasabb. Ő eljön, és azt mondja: Gyermekek, a lelkek hogyan beszélnek a szerveiken keresztül? Ők egy lélekről beszélnek, ami ott ragyog a homlok közepén. Ők egyszerűen csak azért mondják ezt, hogy mondják. Ez nem lép be senki intellektusába. Senki nem rendelkezik ezzel a tudással, hogy képes legyen magyarázni másoknak. Közöttetek nagyon kevesen értik meg ezeket a dolgokat. Azok, akik megértik, aztán nagyon jól önmagukba szívják, és inspirálnak másokat is arra, hogy önmagukba szívják, vagyis erről beszélnek. Ti azt mondjátok, hogy Ő a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, és így nektek biztosan egy örökséget kellene kapnotok az Atyától. Nektek a mennyország mestereinek kellene lennetek. Ők biztosan megkapták a mennyország örökségét az Atyától. Mikor adta át azt az örökséget? Ő azt az aranykorban adta át? Biztosan ott vannak a múlt tettei. Ti most megértitek a tettek elméletét. Baba nektek olyan tetteket tanít, amin keresztül azzá váltok. Ti Brahma szájon keresztül született teremtésévé váltatok, és ezért, Shiv Baba elmondja nektek a tudást Brahma száján keresztül. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Extrém sötétség van. Egyáltalán senki nem ismeri az Atyát, akitől megkapják a fényt. Azt mondják, hogy mi színészek eljöttünk ide, hogy eljátsszuk a szerepeinket a tetteknek ezen a mezején. Ugyanakkor, nem tudják, hogy ők kicsodák, és ki az ő Babájuk. Még azt sem tudják, hogy a világciklus hogyan forog. Arra emlékeznek, hogy Isten eljön és tanítja az összes kő intellektust, a púposakat és azokat, erény nélkül. Sok fontos ember eljön a kiállításokra. Ugyanakkor ez nincs ott a szerencséjükben. Az Atya a szegények Ura. Százból alig merül fel egy gazdag ember, és még akkor is alig van bárki, aki erőfeszítést tesz, hogy egy magas státuszt igényeljen. Ti szegények vagytok. Az Anyáknak nincs sok pénzük. A lányok honnan kapnák a pénzt? Az anyák legalább fél partnerek. A lányok nem kapnak semmit. Amikor elmegy a férjéhez, ő egy fél partnerré válik. Nem igényelheti az örökséget. A fiúk teljes mesterek. Az Atya először is az ilyen kumarikat önmagához tartozóvá teszi. Ők rendelkeznek egy diák cölibátus életével, ők szegények és tiszták és így imádják őket. Mindez erre az időre utal. Aztán imádják a tevékenységeteket, ami ebben az időben folytatódik. Nem lehet ott Krishna születésnapja Shiva születésnapja nélkül. Tudjátok, hogy először ott van Shiva születésnapja, aztán Krishnáé és aztán Rámáé. Shiva születésén keresztül ott van a Világatya és a Világanya születése is. Ezért, ti biztosan igénylitek a világ örökségét. Ti az egész világ mestereivé váltok. A világanya a világ mestere. Sok vásár van a világanya nevében. Brahmát nem imádják annyit. Az Atya előre helyezi az anyákat. Mindenki, különösen a férjek, megrúgták az anyákat, a Shiv Shaktikat. Az az Egy az összes férj Férje. Ő a kumariknak magyaráz. A Világanya lányai mester világanyák. Ezek a lányok is véghezviszik ugyanazt a feladatot, mint az anya (Mama). Ti is az idő három aspektusa látói vagytok, mint Mama. Mindkettő ott van, férfiak és nők. Ez egy családi ösvény. A többség anya. A nevüket dicsőítik. Brahma nevét nem dicsőítik annyit. A Sarsidhok (a brahminok egy bizonyos típusa) különösen Brahmát imádják. Két típusú brahmin van: Sarsidh és Pushkarni. Azok, akik elmondják a szentírásokat, mások. Az Atya itt ül és elmagyarázza, hogy ez a világciklus hogyan forog, és hogyan jön el. Megígérte, hogy Ő újból el fog jönni 5.000 év után, és átadja nektek a tudást. Ezt is megemlítik az énekben. Bármi történt a múltban, arra aztán az odaadás ösvényén emlékeznek. Ez a dráma örökkévaló. Az soha nem lesz felvéve, annak nincs eleje, közepe és vége. Az folytonos. Az Atya eljön és elmagyarázza, hogy ez a dráma hogyan folytatódik. Nektek meg kell tapasztalnotok a 84 születést. Eljöttök a Brahmin klánba, aztán az istenségi klánba, majd a harcos klánba. Ők mindkettőt, Shiv Babát és a Brahminokat is eltüntették. Ti Brahminokká váltok, Brahnmán keresztül. A brahmin papok gondoskodnak egy áldozati tűzről. Tisztátalanok nem gondoskodhatnak egy áldozati tűzről. Amikor egy áldozati tüzet készítenek, nem merülnek el a bűnben. Nem merülnek el a bűnben, amikor egy zarándoklaton vannak. Ti egy szellemi zarándoklaton vagytok. Ezért, nem merülhettek el a bűnben. Máskülönben akadályok lesznek. A ti zarándoklatotok szellemi. Baba azt mondja: Én eljöttem, hogy visszavigyelek titeket, gyermekeket. Én visszaviszlek benneteket, mint a moszkitók raja. Mi, lelkek ott élünk. Az a legfelső lakhely, ahol mi lelkek élünk. Aztán, eljövünk ide és istenségekké, harcosokká, kereskedőkké és shudrákká válunk. Mostanra Brahminokká váltunk. Azok, akik Brahminokká válnak, elmennek a mennyországba. Ők itt is hintákban hintáznak. Aztán, ti hintákban fogtok hintázni, amik gyémántokkal és ékkövekkel vannak kirakva. Ők olyan gyönyörűen feldíszítik shri Krishna bölcsőjét. Mindenki szereti őt. Azt éneklik: Kántáljuk Ráde Govinda nevét és menjünk el Vrindavanba. Ti most késszé váltok arra, hogy elmenjetek oda, gyakorlati módon. Tudjátok, hogy a tudatotok minden vágya most teljesül. Ti most elmentek Isten földjére. Tudjátok, hogy Baba hogyan visz el mindenkit oda. Ez olyan, mint eltávolítani egy hajszálat a vajból. Az Atya egyáltalán nem ad nektek semmilyen nehézséget. Ő olyan egyszerűen adja át nektek az uralkodást. Az Atya azt mondja, emlékezzetek Krishna földjére, ahova el kell mennetek. Először is, Shiv Baba biztosan hazavisz benneteket. Aztán onnan elvisz titeket a mennyországba. Ugyanúgy, ahogy elmentek Delhin keresztül, ti most elmentek shri Krishna földjére a csend földjén keresztül. Ti most megértitek, hogy visszamentek. Aztán, el fogtok menni Krishna földjére. Mi most Baba shrimatját követjük. Ezért, emlékezzetek az Atyára és váljatok tisztává. Amikor az emberek egy zarándoklatra mennek, ők biztosan tiszták maradnak. Ők betartják a cölibátust, miközben tanulnak. A tisztaságra biztosan szükség van. Az Atya titeket, gyermekeket arra inspirál, hogy tegyetek erőfeszítést. Az erőfeszítés, amit megtesztek ebben az időben, aztán minden ciklus erőfeszítésévé válik. Nektek erőfeszítést kell tennetek. Ez az iskola nagyon nagyszerű. Ezért, biztosan tanulnotok kell. Maga Isten tanít benneteket. Ne hagyjatok ki egyetlen egy napot sem. Ez a legértékesebb tanulmány. Ez a Baba soha nem hagy ki egyetlen napot sem. Itt ti, gyermekek személyesen fel tudjátok tölteni a kötényeiteket a kincsestárból. Minél többet tanultok, annál nagyobb mámort fogtok tapasztalni. Itt maradhattok, ha nem rendelkeztek semmilyen kötéssel. Ugyanakkor, Maya olyan, hogy kötésbe visz benneteket. Sokan szabadságra mennek! Baba azt mondja: Váljatok teljesen felfrissültté. Az a mámor nem marad meg, amikor kimentek. Sokan vannak, akik mámorossá válnak egyszerűen azzal, hogy elolvassák a murlit. Sok természeti katasztrófának kell jönnie. Azok, akik segítőkké válnak, és nagyon jól segítenek, meg fogják kapni a segítséget. Aztán, a végén is segítséget kapnak. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ez a tanulmány a legértékesebb. Maga Isten tanít benneteket. Ezért, ne hagyjatok ki egyetlen napot se. Töltsétek fel a kötényeiteket minden nap a tudás kincseivel.

2. Ez a tanulmány ideje, és ti egy zarándoklaton is vagytok. Gondoskodjatok Rudra áldozati tüzéről. Annak érdekében, hogy ezt megtegyétek, nektek biztosan tisztának kell maradnotok. Ne kerüljetek semmilyen bűn befolyása alá, és ezáltal ne teremtsetek akadályokat.

Áldás:
Növeljétek a boldogság szerencséjét, amit megkaptatok az Atyától, a Szerencse Adományozójától, azzal, hogy azt megosztjátok másokkal.

A legnagyobb szerencsétek az, hogy az Atya, a Szerencse Adományozója Önmagához tartozóvá tett titeket. A világban az emberek elszántak, hogy akárcsak egy másodpercnyi pillantást kapjanak Istentől, míg ti állandóan el vagytok merülve a szemeiben. Ezt nevezik annak: szerencsésnek lenni. A szerencse a ti örökségetek. Az egész ciklusból csak most van az, hogy egy ilyen szerencsét kaptok. Tehát, folyamatosan növeljétek a szerencséteket. A módszer, hogy azt növeljétek, hogy azt megosszátok. Minél inkább megosszátok azt másokkal, vagyis, teszitek szerencséssé őket, annál jobban fog a szerencsétek növekedni.

Slogen:
Annak érdekében, hogy megtapasztaljátok, hogy szabadok vagytok az akadályoktól, és egy állandó és stabil állapottal rendelkeztek, gyakoroljátok többet a koncentrációt.