13.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ez egy iskola, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljatok. Az Egy, aki tanít benneteket maga az Igaz Atya, az Igaz Tanár és az Igaz Satguru. A hiteteknek szilárdnak kell maradnia ebben.

Kérdés:
Nektek, gyerekeknek mivel kapcsolatban nem szabadna a leghalványabb aggodalommal sem rendelkeznetek és miért?

Válasz:
Ha miközben követitek ezt az ösvényt, valaki szívszélütést kap és elhagyja a testét, nektek nem szabadna aggódnotok, mert tudjátok, hogy mindenkinek el kell játszania a saját szerepét. Nektek boldognak kellene lennetek, mert tudjátok, hogy az a lélek magával vitte a tudás és a jóga szanszkaráit, így most ő még jobban fogja szolgálni Bharatot. Az aggodalom nem kérdéses. Az előre elrendelt volt a Drámában.

Ének:
Te vagy az Anya és Te vagy az Atya.

Om shanti.
Az Atya magyaráz nektek, gyerekeknek. Ti, gyerekek tudjátok, hogy az Atya gyerekeknek szólít titeket, és BapDada összekapcsoltak. Először BapDada és aztán jönnek a gyerekek. Ez válik az új teremtéssé. Az Atya Raja jógát tanít. Ő nekünk Raja jógát tanít ugyanúgy, ahogy 5.000 évvel ezelőtt tette. Később, az imádat ösvényén ők egy könyvet készítenek erről és azt elnevezik Gitának. Ugyanakkor ebben az időben ez nem a Gita kérdése. Ők azt a szentírást később készítették el, és azt elnevezték a Shrimad Bhagawad Gitának, a könnyű Raja jóga szentírásának. Nem lehet semmilyen haszon abban, hogy szentírásokat olvasnak az imádat ösvényén, és ti sem kaphatjátok meg az örökséget csak azzal, hogy Shív Babára emlékeztek. Az örökséget csak most, az átmeneti korban lehet megkapni. Az Atya az egyetlen, aki átadja a korlátlan örökséget, és Ő azt csak az átmeneti korban adná át. Az Atya Raja jógát tanít. Ott van az éjszaka és nappal különbsége aközött, amit az Egyetlen tanít, és amit a szentek és bölcs emberek, stb.-k tanítanak. Az ő intellektusukban a Gita van. Abban hisznek, hogy Krishna mondta el a Gitát és azt Vyas írta le. Ugyanakkor Krishna nem mondta el a Gitát, mert az nem az ő ideje volt, így Krishna formája nem létezhetett abban az időben. Az Atya elmagyarázza, és mindent világossá tesz. Ő azt mondja: Most ítéljétek meg magatok. Az Ő neve híres. Csak az Egyetlen, aki elmondja az igazságot, tudja a hétköznapi embert Narayanná változtatni. Ti, gyerekek tudjátok, hogy mi ebben az iskolában és Rudra tudásának áldozati tüzében ülünk, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljunk. Az a név, Shív Baba, jó. Biztosan ott van mindkettő, az Atya és Dada. Ti eljöttetek ide ezzel a hittel. Az Atya elmagyarázza az összes Védák és szentírások lényegét Brahmán keresztül, és azt is mondja: Én trikaldharsikká (az idő három aspektusa ismerőivé) teszlek benneteket. Az nem úgy van, hogy ti trikolináth-vá váltok (a három világ mestereivé). Nem. Ti csak Shív Baba lakhelyének váltok a mestereivé és azt nem hívják egy világnak. A világ egy hely, ahol csak emberek élnek és ez az emberek világa, az élő világ, míg az a testetlen világ. Ti csak megkapjátok a tudást a három világról. Ő nem tesz benneteket a három világ mestereivé. Ti megkaptátok a tudást a három világról és ezért hívnak benneteket trilokdharsinak (a három világ látóinak). Még Lakshmit és Narayant sem lehet a három világ mesterének nevezni. Vishnut sem lehet a három világ mesterének nevezni, mert neki még tudása sincs a három világról. Lakshmi és Narayan, akik Radhe és Krishna a gyerekkorukban, nem rendelkeznek tudással a három világról. Nektek trikaldharsikká kell válnotok és vennetek kell a tudást. Ők azt mondják, hogy Krishna a három világ mestere volt, ugyanakkor ez nem így volt. A három világ mestere valaki olyan lenne, aki uralkodik a három világban. Ő csak Vaikunth (a mennyország) mesterévé válik. Az aranykort hívják Vaikunthnak. Az ezüstkort nem lehet Vaikunthnak nevezni. Én (Shív Baba) nem válhatok ennek a világnak a mesterévé. Shív Baba csak a brahm, a legfelső elem Mestere. Ő csak brahmand Mestere, ahol mi lelkek tartózkodunk ovális formában. Brahma, Vishnu és Shankar a szubtilis régióban élnek, így ti nem neveznétek őket azon hely mestereinek, míg ti Vaikunth mestereivé váltok. Az egyik a szubtilis régió kérdése és a másik a testetlen világ kérdése. Csak ti vagytok képesek arra, hogy trikaldharsikká váljatok. A ti harmadik szemetek most nyitva van. Ők egy harmadik szemet mutatnak a homlok közepén. Ezért mondják azt, trinetri (valaki három szemmel). Ők ezzel a szimbólummal ábrázolják az istenségeket, de csak amikor karmateetté váltok, van az, hogy azok vagytok, akik rendelkeztek három szemmel. Ez erre az időre utal. Az istenségek nem fújják meg a tudás kagylókürtjét. Ők egy fizikai kagylókürtöt ábrázoltak. Az a szájat szimbolizálja. Ti megfújjátok a tudás kagylóját azon keresztül. Ti tanulmányozzátok a tudást ugyanúgy, ahogy ők is tanulmányozzák a tudományt a nagy egyetemeken. Ez a tisztító Isten Atyai Egyeteme. Ti egy ilyen nagy egyetemnek vagytok a diákjai és azzal együtt azt is tudjátok, hogy a mi Babánk a mi Atyánk, a Tanárunk és a Satgurunk is. Ő minden. Az az Atya és az Atya átadja nektek a boldogságot minden szituációban. Ezért mondják azt: Te vagy az Anya és Te vagy az Atya. Az az Egy a szaharin. Ő nagyon édes. Nem lehet senki olyan, mint az istenségek. Gyerekek, tudjátok, hogy Bharat nagyon boldog, örökké egészséges és örökké gazdag volt. Az teljesen tiszta volt. Azt is mondják: bűntelen Bharat. Ugyanakkor, ti ezt többé nem mondhatjátok. Ti most azt mondanátok, hogy az bűnös és tisztátalan. Az Atya magyaráz és mindent olyan egyszerűvé tesz. Ti ismeritek az Atyát és az örökséget. Baba olyan édessé tesz titeket. Azt is érzitek, hogy nektek tanulnotok és tanítanotok kell másokat a shrimatnak megfelelően. Ez az egyedüli üzlet, mert ettől eltekintve ott van a nagy szenvedés a sok születés tettei miatt. Ha valaki beteg lesz, vagy szívszélütést kap a következő nap, akkor azt csak tekintsétek előre elrendeltnek a Drámában. Talán annak a léleknek egy másik szerepet kell játszania és így a szomorúság nem kérdéses. A Dráma fix. Neki egy másik szerepet kell játszania. Miért kellene aggódni? Ő még jobban fogja szolgálni Bharatot, mert ő vette a másoknak hasznot hozni szanszkarákat, és így nektek boldognak kellene lennetek. Elmagyarázták, hogy még akkor is, ha az anyátok meghal, nektek halvát kellene ennetek. Ebben nagy megértésre van szükség. Ti tudjátok, hogy színészek vagyunk. Mindenkinek el kell játszania a saját szerepét. Ez fix a Drámában. Nektek el kell hagynotok az egyik testet és egy másik szerepet játszotok. Bármilyen szanszkarát vigyetek innen magatokkal, ti ott inkognitó módon fogtok szolgálni. A szanszkarák ott maradnak a lélekben. Tiszteletet adnak a fontos, szolgálatkész gyerekeknek. Csak ti, gyerekek vagytok azok, akik szolgáltok és hasznot hoztok Bharatnak. Az összes többi folyamatosan veszteséget okoz. Ők Bharatot tisztátalanná teszik. Például, amikor egy első osztályú szannyaszi elhagyja a testét, ő csak leülne abban a hitben, hogy el fogja hagyni azt a testet és majd elmerül a brahmelemben. Abban az esetben ő nem lenne képes arra, hogy hasznot hozzon bárkinek is, mert ő nem a Jótevő Atya gyermeke. Ti vagytok a Jótevő gyermekei, és így nem okoztok veszteséget senkinek. Ti azért mennétek el, hogy hasznot hozzatok. Ez egy tisztátalan világ. Az Atya átadta azt az utasítást: Nekünk nincs szükségünk olyan teremtésre, ami a bűnben való elmerülésből teremtődik meg. Az tamoprodhan. Fél cikluson át szomorúságot okoztatok egymásnak azzal, hogy használtátok a kéjvágy kardját. Ez Ravan öt ördögi szelleme, ami szomorúságot okoz nektek. Tehát, ezek a ti legnagyobb ellenségeitek. Nem volt semmilyen olyan hely, mint arany Lanka. Ők csak kitalálták azokat a történeteket. Az Atya azt mondja: Ez a korlátlan kérdése. Az egész világ ebben a pillanatban meg van kötve Ravan láncaival. Ők egy jó képet mutattak a magazinban: Mindenki Ravan ketrecében van, mindenki a szomorúság házában van. A szomorúságtól mentes ház nem létezik. Nincs Ashoka hotel (ami szabad a szomorúságtól). Mindegyik a szomorúság hotelje. Ők olyan piszkos tetteket hajtanak végre. Ti, gyerekek tudjátok, hogy ki az, aki tiszta és ki az, aki tisztátalan. Ti most virágokká váltok. Ti, gyerekek megértitek, hogy milyen hosszú a szerep, ami fel van véve ebben a lélekben. Ezek nagyon csodálatos pontok. Ez a parányi lélek fel van töltve a 84 születés múlhatatlan szerepével. Azt is mondják, hogy tisztátalanok és tamoprodhanok vagyunk. Ez most a vége. Ok nélküli vérontás van. Olyan sokan meghalnak egyetlen egy bombán keresztül. Tudjátok, hogy ez az öreg világ nem fog megmaradni. Ez egy öreg világ és egy öreg test, és így most el kell mennünk az új világba és új testeket öltünk. Ezért teszünk erőfeszítést a shrimat alapján. Biztosan ezek a gyerekek mind az Ő segítői. Azzal, hogy követjük Shri-shri shrimatját, shri Lakshmivá és shri Narayanná válunk. Ti nem hívnátok az elnökhelyettest az elnöknek. Az lehetetlenség. Isten hogyan inkarnálódna a kavicsokban és a kövekben? Arra emlékeznek, hogy Ő azt mondta: Az extrém vallástalanság idején van az, hogy eljövök. Nekem el kell jönnöm a vaskor végén, amikor teljesen tisztátalanná váltatok. Nektek, gyerekeknek most emlékeznetek kell rám, az Atyátokra. Baba azt mondja: Képesek vagytok arra, hogy emlékezzetek Babára és mégis azt válaszoljátok: Baba, mi újból és újból elfelejtünk téged. Miért? Ti soha nem felejtitek el a világi apátokat. Ugyanakkor ez egy teljesen új aspektus. Az Atya testetlen, egy Pont. Ti még nem fejlesztették ki ezt a gyakorlatot. Ők azt mondják: Mi erről soha nem hallottunk korában és nem ilyen módon emlékeztünk Rá. Még az istenségek sem rendelkeznek ezzel a tudással, mert ez teljesen eltűnik. Őket nem lehet az önmegismerés diszkosza forgatóinak nevezni, bár azt mondják, hogy Vishnu dupla formája válik Lakshmivá és Narayanná. Azért hogy szimbolizálják a családi életet, ők két formát ábrázolnak. Brahma és Saraswati, Shankar és Parvati, Lakshmi és Narayan. Csak az Egyetlen a magasak közt Legmagasabb. Aztán ott van a második és a harmadik szám. Az Atya most azt mondja: Gyerekek, felejtsétek el a testeteket és minden testi vallást, és tekintsétek önmagatokat lelkeknek: Én, a lélek Isten egy gyermeke vagyok. Én nem egy szannyaszi vagyok. Emlékezzetek az Atyára és felejtsétek el a test vallásait. Ez nagyon könnyű. Mi most az Atyával ülünk. Baba itt ül, és magyaráz Brahmán keresztül. Bap és Dada összekapcsoltak. Ugyanúgy, ahogy megmutatják, ahogy az ikrek együtt megszületnek, ez is együtt a kettő szerepe. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek: A ti végső gondolataitok fognak elvinni benneteket a végcélotokhoz. Ha a halál pillanatában az intellektusotok valahova máshova vándorol, akkor ott kell születést vennetek. Ha a halál pillanatában a férjetek arcát látjátok, az intellektusotok odamegy. Bármi legyen a tudatosságotokban, a végső pillanatokban, annak nagy a hatása. Ha abban a pillanatban ők azzal a tudatossággal rendelkeznek, hogy olyan gyermekké akarnak válni, mint Krishna, akkor ne is kérdezzétek. Akkor ők egy nagyon gyönyörű gyermekként vennének születést. Most nektek csak egy mámort kell megőriznetek a végső pillanatokért. Mit tesztek ebben a pillanatban? Ti tudjátok, hogy Shív Babára emlékeztek. Mindenkinek vannak víziói. Az egyetlen pávatollas koronával Radhe és Krishna, mert ott lesz a herceg és a hercegnő. De mikor? Az aranykorban vagy az ezüstkorban? Ez az erőfeszítéseitektől függ. Ti egy magas státuszt kaptok attól függően, hogy mennyi erőfeszítést tesztek. Ti azt mondjátok: Igényelni fogunk egy királyságot 21 születésre. Ha Mama és Baba igénylik azt, miért ne követnénk őket. Nektek önmagatokba kell szívnotok a tudást, és aztán tegyetek képessé másokat is arra, hogy önmagukba szívják. Nektek ilyen sok szolgálatot kell végeznetek és aztán képesek lesztek igényelni egy jutalmat 21 születésre. Azok, akik nem tesznek jó erőfeszítést az iskolában, kevesebb jegyet igényelnek. Ti győzelmet arattok Maya, az öt bűn felett. A tiétek az erőszakmentes háború. Ha ők nem ábrázolták volna Rámát szimbólumokkal, hogyan tudnátok megkülönböztetni azokat a napdinasztiából és a hold dinasztiából. Az Atya azt mondja: Bármilyen mértékben tegyetek erőfeszítést, a végső gondolataitok fognak elvinni a végcélotokhoz. Nektek soha nem szabadna gondolatokkal rendelkeznetek a testetekről. Nektek minden el kell felejtenetek. Az Atya azt mondja: Testetlenül jöttetek és testetlenül kell visszatérnetek. Ti ilyen parányi pontok vagytok, ezeken a füleken keresztül hallva, és ezen a szájon keresztül beszélve: Én, a lélek elhagyok egy testet és egy másikat veszek. Most nekünk, lelkeknek haza kell térnünk. Baba olyan jól felkészít bennünket, hogy emberi lényekből istenségekké válunk. Tudjátok, hogy a Shív Babára való emlékezéssel olyanná válunk, mint ők. Ezt is megemlítik a Gitában: Emlékezzetek rám és az örökségre és a mennyország mesterivé fogtok válni. Ez teljesen könnyű. Azt is megértitek: Mi valóban igénylünk egy örökséget Tőled Brahmán keresztül, ciklus-ciklus után. Azt is éneklik: Az istenségi vallás megalapítás megtörtént Brahmán keresztül. Azzal, hogy elbuktok, el fogtok menni az ezüstkorba, a harcos vallásba. Brahmán keresztül ott van a három vallás megalapítása: A Brahmin, az istenségi és a harcos. Az aranykorban nincs más vallás. A többiek később jönnek el, így nekünk nincs kapcsolatunk azokkal. Bharat emberei elfelejtették, hogy az eredeti örökkévaló istenségi valláshoz tartoznak. De ez is a Dráma szerepe, ami megteremtődött ilyen módon. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Nektek el kell végeznetek a tanulás és mások tanításának üzletét a shrimat alapján. Maradjatok szilárdak a Dráma sorsában. Semmiért ne aggódjatok.

2. A végén senki másra, csak az Atyára kell emlékeznetek. Ezért gyakoroljátok, hogy elfelejtitek még a testet is. Testetlenné kell válnotok.

Áldás:
Váljatok teljesVaishnavákká, és egy sikeres tapaswivá, aki nem érint meg semmi rosszat a tudatával vagy az intellektusával.

Azok, a tisztaság személyiségével és királyiságával, nem érinthetnek meg semmi rosszat a tudatukkal vagy az intellektusukkal. Ahogy a Brahmin életben bármilyen fizikai érintés vagy fizikai vonzás tisztátalanság, hasonló módon, megengedni a tudatotoknak vagy az intellektusotoknak, hogy vonzódjon vagy megérintsen bármilyen bűnt, akárcsak gondolatban, tisztátalanság. Így, ne érintsetek meg semmilyen rosszat még a gondolataitokkal sem. Ez jelzi egy teljes Vaishnavát és egy sikeres tapaswit.

Slogen:
Vessetek véget a tudat problémáinak, és tegyétek a jeleneteket és a jövőtöket fényessé.