13.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, mindenkinek adjátok át a jó hírt, hogy a béke újból megalakul a világban. Az Atya eljött, hogy megalapítsa az egy eredeti örökkévaló istenségi vallást.

Kérdés:
Nektek, gyerekeknek miért adják át ismételten a jelzést, hogy maradjatok emlékezésben?

Válasz:
Mert csak az emlékezésen keresztül van az, hogy örökké egészségessé és örökké tisztává válhattok. Ezért van az, hogy amikor időtök van, maradjatok emlékezésben. Kora reggel, azt követően, hogy megfürödtetek, stb., menjetek el sétálni magányban, vagy üljetek le. Itt nincs más csak bevétel. Az emlékezésen keresztül van az, hogy a világ mestereivé fogtok válni.

Om shanti.
Ti, édes gyerekek tudjátok, hogy ebben az időben mindenki békét akar a világban. Ti folyamatosan halljátok az emberek hangját, azt kérdezve, hogyan lehet a világban béke. Akárhogyan is, senki nem tudja, hogy a világban mikor volt béke, amit most akarnak. Csak ti, gyerekek tudjátok, hogy a világban akkor volt béke, amikor az Lakshmi és Narayan királysága volt. Még most is az emberek továbbra is templomokat építenek Lakshminak és Narayannak. Ti bárkinek elmondhatjátok, hogy a világban 5.000 évvel ezelőtt béke volt és az most újból megalapításra kerül. Azt ki alapítja meg? Az emberi lények ezt nem tudják. Az Atya mindent elmagyarázott nektek, gyerekeknek. Ezért bárkinek elmagyarázhatjátok. Ti írhattok nekik. Akárhogyan is, még senkinek nem volt bátorsága, hogy bárkinek írjon. Az újságokból halljátok, hogy a világon mindenki békét akar. Amikor háború van, az emberek egy áldozati tüzet készítenek, hogy a világban béke legyen. Milyen áldozati tüzet? Ők elkészítik Rudra egy áldozati tüzét. Ti, gyerekek most tudjátok, hogy az Atya, akit Rudra Shivának hívnak, megteremtette a tudásnak ezt az áldozati tüzét. A béke most megalakul a világban. Az aranykori új világban biztosan voltak uralkodók, ott, ahol a béke volt. Ti azt nem mondanátok, hogy a testetlen világban békének kell lennie; ott az amúgy is békés. A világ az, ahol az emberi lények élnek. A testetlen világot nem lehet világnak nevezni. Az a béke lakhelye. Baba ezt újból és újból elmagyarázza. Ugyanakkor néhány gyermek elfelejti, míg néhányan képesek ezt megőrizni az intellektusukban és képesek másoknak magyarázni. Nagyon könnyű valakinek elmagyarázni, hogy a világban hogyan volt béke és az most hogyan kerül megalapításra. Amikor az az eredeti örökkévaló istenségi vallás királysága volt Bharatban, csak egy vallás volt. A világban béke volt. Erről nagyon könnyű magyarázni és írni. Még azoknak is írhattok, akik hatalmas templomokat építenek: a világban 5.000 évvel ezelőtt béke volt, amikor az azok királysága volt, akiknek templomokat építetek. Az az ő királyságuk volt Bharatban. Akkor nem volt más vallás. Ez nagyon könnyű és ez a józanész kérdése. A drámának megfelelően mindent meg fogtok érteni, ahogy tovább fejlődtök. Ti ezt a jó hírt mindenkinek átadhatjátok. Ezt gyönyörű képeslapokra is kinyomtathatjátok. A világban 5.000 évvel ezelőtt béke volt. Amikor az az új világ és Új-Bharat volt, akkor az Lakshmi és Narayan királysága volt. A béke újból megalapításra kerül a világban. Csak azzal, hogy emlékeztek ezekre az aspektusokra, nektek, gyerekeknek nagyon boldogoknak kellene maradnotok. Tudjátok, hogy csak azzal válhattok a világ mestereivé, hogy az Egy Atyára emlékeztek. Minden az erőfeszítéstől függ, amit ti, gyerekek megtesztek. Baba elmagyarázta, hogy nektek Baba emlékezésében kell maradnotok, amikor csak időtök van. Kora reggel fürdés után menjetek el sétálni magányban, vagy valahol üljetek le. Itt nektek csak egy bevételt kell keresnetek. Ez az emlékezés azért van, hogy örökké tisztává és örökké egészségessé váljatok. Bár itt a sannyasik tiszták, néhányan mégis betegek lesznek. Ez a betegségek világa. Az a világ szabad a betegségektől. Ezt csak ti tudjátok. A világon hogyan tudhatná bárki is, hogy a mennyországban mindenki szabad a betegségektől? Senki nem tudja, hogy mi a mennyország. Ti most ezt tudjátok. Baba azt mondja: bárkinek magyarázhattok, akivel találkoztok. Például: itt valakit lehet, hogy egy királynak, vagy egy királynőnek hívnak, de itt valójában senki nem egy király, vagy egy királynő. Mondjátok el nekik: te most nem vagy egy király, vagy egy királynő. Ezt el kell távolítani az intellektusukból. Shri Narayan császár és Shri Lakshmi császárnő királysága most teremtődik meg. Ezért itt biztosan nem lenne semmilyen király, vagy királynő. Elmondták nekik, hogy felejtsék el, hogy ők királyok és királynők és, nekik is úgy kellene cselekedniük, mint a hétköznapi emberi lényeknek. Nekik is van pénzük és aranyuk, stb. Most elfogadtak egy törvényt, hogy mindent el kell tőlük venni. Akkor ők is olyanná válnak, mint a hétköznapi emberi lények. Ezeket a taktikákat megteremtik. Arra emlékeznek: néhány ember gazdagsága a föld alatt maradt eltemetett és néhány ember gazdagságát ellopták a királyok. A királyok most senkitől nem lopnak. Amúgy sincsenek királyok. Az emberek azok, akik más emberektől lopnak. A ma királysága ilyen csodálatos! Amikor a királyok nevei teljesen eltűnnek, akkor a királyság újból megalapításra kerül. Ti most megértitek, hogy egy helyre mentek, ahol béke van a világban. Az a boldogság földje, a satopradhan világ. Mi erőfeszítést teszünk azért, hogy oda menjünk. Nektek, gyerekeknek itt kell ülnötök, és pompával kell magyaráznotok. Ne csak mesterséges külső pompa legyen. Manapság sokan vannak, akik mesterségesek. Nektek itt igaz, szilárd Brahma kumarokká és kumarikká kell válnotok. Ti, Brahminok véghez viszitek a béke megalapításának feladatát a világban Brahma Atyával. Nagyon békés és nagyon édes gyerekekre van szükség ahhoz, hogy megalapítsanak egy ilyen békét, mert ti tudjátok, hogy most eszközökké váltatok arra, hogy megalapítsátok a békét a világban. Tehát, először is nekünk kell nagy békével rendelkeznünk. Nektek nagyon lágyan és királyisággal kell beszélnetek. Ti teljesen inkognitók vagytok. Az intellektusotok fel van töltve a tudás örökkévaló ékszereinek kincsével. Ti az Atya örökösei vagytok. Nektek fel kell töltenetek önmagatokat annyi kinccsel, mint az Atya. Minden tulajdona a tiétek. Akárhogyan is, amikor nem rendelkeztek elég bátorsággal, ti képtelenek vagytok arra, hogy azt vegyétek. Csak azok fognak egy magas státuszt igényelni, akik ezt veszik. Nektek nagy érdeklődéssel kellene rendelkeznetek aziránt, hogy magyarázzatok. Nekünk Bharatot újból mennyországgá kell tennünk. Miközben véghez viszitek az üzleteteket, stb., nektek ezt a szolgálatot is el kell végeznetek. Ezért mondja azt nekünk Baba, hogy siessünk. Ennek ellenére minden a drámának megfelelően történik. Mindenki mindent a saját idejének megfelelően tesz. Titeket, gyerekeket arra inspirálnak, hogy tegyetek erőfeszítést. Ti, gyerekek hittel rendelkeztek, hogy nagyon kis idő maradt hátra. Ez a mi végső születésünk, és azután a mennyországban leszünk. Ez a szomorúság földje és azután ez a boldogság földjévé fog válni. Természetesen időt vesz igénybe, hogy azzá váljon. Ez a pusztulás nem egy kis dolog. Amikor egy új otthont építenek, valaki csak az új otthonra gondol. Az egy korlátolt aspektus. A kapcsolatok, stb-ik abban nem változnak. Itt az egész világnak meg kell változnia. Azután azok, akik jól tanultak, a királyi családba fognak menni. Máskülönben ők alattvalókká fognak válni. Nektek, gyerekeknek nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Baba elmagyarázta, hogy 50-60 születésen át boldogságot tapasztaltok. A rézkorban is nagy gazdagsággal rendelkeztek. A szomorúság később jön. A szomorúság akkor kezdődik, amikor a királyok elkezdenek egymás között harcolni és szétválnak. Először még a gabona is nagyon olcsó. A szárazság később jön. Nektek nagy a gazdagságotok. Satopradhanból fokozatosan váltok tamopradhanná. Ezért nektek, gyerekeknek nagy belső boldogsággal kellene rendelkeznetek. Ha ti, magatok nem rendelkeztek békével és boldogsággal, akkor hogyan fogjátok megalapítani a békét a világban? Sokak intellektusa békétlen. Az Atya eljön, hogy átadja a béke áldását. Ő azt mondja: emlékezzetek rám. Azután ennek az emlékezésnek az erejével a lelkek, akik békétlenné váltak azzal, hogy tamopradhanok lettek, satopradhanná és békéssé válnak. Akárhogyan is, néhány gyermek képtelen arra, hogy erőfeszítést tegyen az emlékezésért. Mivel ők nem maradnak emlékezésben, Maya sok vihart hoz. Ha nem maradtok emlékezésben, és nem váltok teljesen tisztává, akkor büntetésnek kell lennie és a státusz is meg fog semmisülni. Ne gondoljátok azt, hogy amúgy is a mennyországba fogtok menni. Oh! Jó egy penny értékű boldogságot tapasztalni, azt követően, hogy ütést kaptatok? Az emberek olyan sok erőfeszítést tesznek, hogy egy magas státuszt igényeljenek. Nektek nem szabad azt gondolnotok, hogy elégedettek lesztek azzal, amit kaptok. Nincs senki, aki ne tenne valamennyi erőfeszítést. Még a fakírok (vallásos koldusok) is elmennek koldulni, hogy pénzt gyűjtsenek. Mindenki éhes a pénzre. A pénzzel bármilyen típusú boldogsággal rendelkezhettek. Ti, gyerekek tudjátok, hogy most Babától korlátlan gazdagságot kaptok. Ha kevesebb erőfeszítést tesztek, akkor kevesebb gazdagságot kaptok. Az Atya nektek gazdagságot ad. Az emberek azt mondják: ha gazdag lennék, elutaznék Amerikába, stb. Minél többet emlékeztek az Atyára, és minél többet szolgáltok, annál több boldogságot fogtok kapni. Egy apa arra inspirálja a gyerekeit, hogy tegyenek erőfeszítést mindenben és váljanak emelkedetté. Ő azt hiszi, hogy a gyerekei dicsőíteni fogják a családja nevét. Nektek, gyerekeknek dicsőíteni kell Isten családja nevét és az Atya nevét is. Ez az Egy az Igaz Atya, az Igaz Tanár és az Igaz Satguru. Az Atya a Magasak közt a Legmagasabb és Ő az Igaz Satguru is. Elmondták nektek, hogy csak egy Guru van és senki más. Mindenki számára a Megváltás Adományozója csak az Egy. Ezt csak ti tudjátok. Ti most azokká váltok, egy isteni intellektussal. Ti az isteniesség földjének isteni királyaivá és királynőivé váltok. Ez egy ilyen könnyű kérdés, hogy elmagyarázzátok, hogy Bharat az aranykorban isteni volt. Ti elmagyarázhatjátok, Lakshmi és Narayan képét használva, hogy a világban hogyan volt béke. A mennyországban béke volt. Ez most a pokol és békétlenség van. Ez a Lakshmi és Narayan a mennyországban élnek. Krishnát Lord Krishnának hívják. Őt Krishna Istennek is hívják. Sok úr van. Még azokat is földesuraknak hívják, akiknek sok földjük van. Krishna a világ egy hercege volt, ahol a világban béke volt. Senki nem tudja, hogy Rade és Krishna váltak Lakshmivá és Narayanná. Veletek kapcsolatban olyan sok történetet kitaláltak. Ők olyan sok felfordulást okoznak. Ők azt mondják, hogy ti mindenkit testvérekké és nővérekké tesztek. Elmagyarázták, hogy ti, Brahminok Prajapita Brahma szájon keresztül született gyermekei vagytok. Rólatok mondják azt: üdvözlet a Brahminoknak, akiknek istenségekké kell válniuk. A világi brahminok namastet mondanak nektek, mert ti igaz testvérek és nővérek vagytok. Tiszták maradtok. Ezért miért ne tisztelnék azokat, akik tiszták? Amikor egy kumari tiszta, mindenki meghajol a lábánál. Még kívülről egy látogató is meghajolna egy kumari előtt. Ebben az időben a kumariknak miért van ekkora dicséretük? A többségetek kumari. Emlékeznek a Shiv shakti pandav hadseregre. Ebben a hadseregben férfiak is vannak, de rátok azért emlékeznek, mert a többségetek nő. Azok, akik jól tanulnak, emelkedetté válnak. Ti most ismeritek az egész világ történelmét és földrajzát. Nagyon könnyű elmagyarázni a ciklust. Bharat az isteniesség földje volt és az most a kövek földje. Ezért mindenki a kövek ura. Ti, gyerekek ismeritek a 84 születés ciklusát. Nektek most haza kell térnetek. Ezért nektek az Atyára is emlékeznetek kell, hogy a bűneitek megsemmisüljenek. Akárhogyan is, néhány gyermek képtelen arra, hogy elegendő erőfeszítést tegyen az emlékezésért a gondatlanságuk miatt. Ők reggel nem ébrednek fel. Még akkor is, ha felébrednek, ők azt nem élvezik. Ők álmosak és azután visszamennek aludni. Ők reménytelenné válnak. Baba azt mondja: gyerekek, ez egy harcmező. Ebben nem szabad reményt vesztetté válnotok. Nektek győzelmet kell aratnotok Maya felett az emlékezés erejével. Nektek ezért erőfeszítést kell tennetek. Sok jó gyerek van, akik nem emlékeznek pontosan az Atyára. Azzal, hogy egy táblázatot tartotok, elmondhatjátok, mennyi veszteséget és nyereséget termeltetek. Néhányan azt mondják: a táblázat valóban csodát tett az állapotommal. Alig néhányan vezetnek egy ilyen táblázatot. Ez nagy erőfeszítést igényel. Sok centrumban még néhány hamis is van, akik eljönnek, és ott ülnek. Ők továbbra is bűnös tetteket hajtanak végre. Amikor nem követik az Atya utasításait, sok kárt okoznak. A gyerekek nem tudják megmondani, hogy vajon a testetlen Egy, vagy a testi egy beszél. Sokszor elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy mindig Shiva Babát kell tekintenetek annak, aki átadja nektek az utasításokat. Azután az intellektusotok ott, fent összekapcsolt fog maradni. Manapság az eljegyzésért egy fényképet mutatnak. Ők egy partnerért még egy hirdetést is feladnak azzal, hogy egy képet nyomtatnak ezekkel a szavakkal: „Ez és ez keres valakit egy jó otthonból”. Nézzétek meg, hogy a világ állapota mivé vált és annak mivé kell válnia. Ti, gyerekek tudjátok, hogy sok vélemény és ötlet van. Ti, Brahminok csak egy utasítással rendelkeztek: az utasítás, hogy megalapítsátok a békét a világban. Ti megalapítjátok a békét a világban azzal, hogy követitek a shrimatot. Ezért nektek, gyerekeknek nagyon békésnek kell maradnotok. Azok, akik tesznek valamit, megkapják annak a jutalmát. Máskülönben nagy lenne a veszteség. Születésről-születésre ott lenne az a veszteség. Nektek, gyerekeknek elmondták, hogy nézzétek meg a saját veszteségetek és bevételetek számláját. Ellenőrizzétek a táblázatotokat, hogy lássátok, hogy okoztatok-e bárkinek is szomorúságot. Az Atya azt mondja: ebben az időben minden másodpercetek a legértékesebb. Nem egy nagy dolog valami keveset kapni a büntetés megtapasztalása után. A ti vágyatok az, hogy nagyon gazdagokká váljatok, ugye? Azok, akik először imádatra méltók voltak, imádókká váltak. Csak amikor nagy gazdagsággal rendelkeznek, tudnak nagy templomokat építeni Somnathnak, hogy Őt imádják. Ez is egy számla. Ugyanakkor elmagyarázzák nektek, gyerekek: számotokra haszon van, amikor egy táblázatot vezettek. Mindent jegyezzetek le. Továbbra is adjátok át mindenkinek az üzenetet. Ne csak csendben üljetek. Ti a vonatokon is magyarázhattok, és valamilyen irodalmat is adhattok. Mondjátok el nekik: ez valami, ami több milliót ér. Amikor Bharatban ott volt Lakshmi és Narayan királysága, a világban béke volt. Az Atya most újból eljött, hogy megalapítsa azt a királyságot. Emlékezzetek az Atyára és a bűneitek meg fognak semmisülni, és a világban béke lesz. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mi, Brahminok eszközök vagyunk, hogy megalapítsuk a békét a világban. Így nagyon-nagyon békésnek kell maradnunk. Nekünk nagyon lágyan és nagy királyisággal kell beszélnünk.

2. Mondjatok le a gondatlanságról, és tegyetek erőfeszítést az emlékezésért. Soha ne váljatok reményt vesztetté.

Áldás:
Legyetek állandóan győztesek és gondtalanok, mint Vishnu azzal, hogy a bűnök kígyóját az ágyatokká teszitek.

Vishnut a kígyók ágyán ábrázolják nektek, győztes gyermekek könnyű jógi életének egy emlékeként. Még a bűnök kígyója is könnyedén kontrollálható jógával. A gyerekek, akik győzelmet aratnak a bűnök kígyója felett és azt a kényelem egy ágyává teszik, állandóan boldogok és gondtalanok maradnak, mint Vishnu. Tehát, mindig tartsátok ezt a képmást önmagatok előtt, hogy lelkek vagytok, akik kontrolláljátok a bűnöket, és akik rendelkeztek minden joggal. Ti, lelkek az állandó pihenés állapotában és gondtalanok vagytok.

Slogen:
Az egy gyermeknek és mesternek lenni egyensúlyával tegyétek a terveiteket a gyakorlati formába.