13.09.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     22.03.86     Om Shanti     Madhuban


A TISZTASÁG A BÉKE, A BOLDOGSÁG ÉS ÖRÖM ALAPJA


Ma BapDada összes gyermekét nézi mindenhonnan, akik szentséggel és boldogsággal rendelkeznek. Ebben az egész drámában semmilyen más időben nem létezhet ilyen sok gyermek ilyen nagy számú gyülekezete, akik rendelkeznek a szentnek és boldognak lenni különlegességével. Manapság az embereknek átadják az őszentsége, őnagysága címet, de ha megnézitek a gyakorlati bizonyítékot, az a tisztaság és nagyság nem látható. BapDada megnézte, hogy lássa, hol máshol tudna megtörténni az ilyen nagy és tiszta lelkek gyülekezete. Minden gyermek határozott gondolattal rendelkezik, hogy tisztává váljon nemcsak a tetteiben, de biztosan tisztává váljon mindháromban - gondolat, szavak és tettek. Sehol máshol nem rendelkezhet senki ezzel az emelkedett és határozott gondolattal, hogy tisztává váljon. Ez sehol máshol nem lehet örökkévaló. Sehol máshol nem lehet könnyű. Akárhogyan is, ti, mindannyian olyan könnyűnek tekintitek a tisztaság önmagatokba szívását. Ez azért van, mert ti BapDadától megkaptátok a tudást, és a tudás erejével felismertétek, hogy én, a lélek eredeti és örökkévaló formája a tisztaság. Mivel az eredeti és örökkévaló formátok tudatosságába kerültetek, ez a tudatosság erőteljessé tesz benneteket, és arra késztet, hogy mindent könnyűnek tapasztaljatok. Ti most tudjátok, hogy az igaz formátok valójában tiszta. A rossz társaság befolyása tisztátalan. Ezért könnyűvé vált alkalmazni a valóságot.

Ti megkaptátok az eredeti vallásotok, az eredeti otthonotok, az Atyátok, az eredeti formátok és tetteitek tudását. Tehát, a tudás erején keresztül a nehézség különösen könnyűvé vált. Még a ma azon lelkei is, akiket nagy lelkeknek hívnak, ezt a dolgot lehetetlennek és természetellenesnek nevezik, míg ti, tiszta lelkek megtapasztaltátok, hogy a lehetetlenség olyan könnyű. Könnyű, vagy nehéz alkalmazni a tisztaságot? Ti az egész világnak egy kihívást adtatok, hogy a tisztaság a ti eredeti formátok. A tisztaság erejével, ahol tisztaság van, ott automatikusan béke és boldogság van. A tisztaság az alap. A tisztaságra mondják azt, hogy az anya és a béke és a boldogság annak a gyerekei. Tehát, ahol tisztaság van, ott automatikusan béke és boldogság van. Ezért ti boldogok is vagytok. Soha nem lehettek boldogtalanok. Ti vagytok azok, akik mindig boldogok maradtok. Amikor szentek vagytok, ti biztosan boldogok is vagytok. A tiszta lelkek jele az, hogy ők mindig boldogok. Tehát, BapDada látta, hogy mennyi tiszta lélek ül itt, hittel az intellektusában. A világ emberei körbe rohangálnak a békéért és boldogságért. Akárhogyan is, a béke és boldogság alapja a tisztaság. Mivel ők nem tudnak arról az alapról, mivel a tisztaság alapja nem erős, ők csak ideiglenes békét és boldogságot érnek el. Az egyik pillanatban azzal rendelkeznek és a következőben nem. Tisztaság nélkül lehetetlenség elérni az állandó békét és boldogságot. Ti, mindannyian alkalmazzátok az alapot. Ezért van az, hogy nektek nem kell a béke és boldogság után rohannotok. A béke és boldogság automatikusan eljön a tiszta lelkekhez, ugyanúgy, ahogy a gyerekek automatikusan az anyjukhoz mennek. Nem számít, hogy mennyire próbáljátok őket elválasztani, ők akkor is az anyjukhoz fognak menni. Tehát, a béke és boldogság anyja a tisztaság. Ahol tisztaság van, ott automatikusan béke, boldogság és öröm van. Tehát, mivé váltatok? A szomorúság nélküli föld császáraivá. Ti nem ennek az öreg világnak vagytok a császárai, de a szomorúság nélküli föld császárai vagytok. Ez a Brahmin család minden szomorúság nélküli, vagyis ez a boldogság egy világa. Tehát, ti a boldogság e világának császáraivá, a szomorúság nélküli föld császáraivá váltatok. Ti őszentsége is vagytok, ugye? Koronával és trónnal is rendelkeztek. Mi más hiányzik? Az egy olyan gyönyörű korona. A fénykorona a tisztaság egy szimbóluma, és ti BapDada szívtrónusán ültök. Tehát, a szomorúság nélküli föld császárainak koronája különleges és a ti trónotok is különleges. Az uralkodásotok különleges és ti, császárok is különlegesek vagytok.

Látva az összes emberi lelket, akik manapság olyan sokat rohangálnak, BapDada kegyelmet érez azon gyerekek iránt. Ők folyamatosan olyan sok erőfeszítést tesznek. Az erőfeszítésük rohangálást jelent. Sok erőfeszítést tesznek, de mi az elérés? Boldogság lesz, de a boldogsággal együtt ők ettől, vagy attól szomorúságot is tapasztalnak. Ha más nem is, az ideiglenes boldogsággal együtt két másik dolog is ott lesz - aggodalom és félelem. Tehát, ahol aggodalom van, ott nem lehet semmilyen pihenés. Ahol félelem van, ott nem lehet béke. Tehát, a boldogsággal együtt ott vannak a szomorúság és békétlenség okai is, ott, ahol ti, mindannyian megtaláltátok a szomorúság okait és azok megoldását. Ti most a megoldások megtestesítőivé váltatok, akik megtalálják minden probléma megoldását. A problémák játékként jönnek, hogy veletek játsszanak. Ők eljönnek, hogy veletek játsszanak és nem azért, hogy benneteket félelemre késztessenek. Ti nem azok vagytok, akik félnek, ugye? Ahol ti az összes erők kincsével rendelkeztek a születési jogotokként, mi más hiányzik? Teljesek vagytok, ugye? Azok előtt nincsenek problémák, akik mester mindenható hatalmak. Ha egy hangya egy elefánt lába alá kerül, azt észrevenné? Tehát, azok a problémák olyanok, mint a hangyák előttetek, maharatik. Azzal, hogy mindent egy játéknak tekintetek, ti boldogok fogtok maradni. Azután, nem számít, milyen nagy a szituáció. Az kicsivé fog válni. A gyerekeket manapság milyen játékra késztetik az intellektusukat? Ha ti a gyerekeket megkérnétek, hogy végezzenek aritmetikát, elegük lenne, de a matematikát nagyon boldogan elvégeznék egy játékként. Tehát, számotokra is a problémák olyanok, mint a hangyák, ugye? Ahol ott van a tisztaság, a béke és boldogság ereje, nem lehetnek ott a szomorúság semmilyen hullámai még az álmaitokban sem. A szomorúság és békétlenség nem rendelkezhet bátorsággal ahhoz, hogy eljöjjenek az erőteljes lelkek elé. A tiszta lelkek lelkek, akik mindig vidámak maradnak. Ezt mindig őrizzétek meg a tudatosságotokban. Ti most elmozdultatok a zavarodottság, a botladozás, a szomorúság és békétlenség sok típusú hálójától, mert nincs ott egyetlen dolog szomorúsága sem. Akár egyetlenegy szomorúság is eljön az egész ivadékával. Akárhogyan is, ti elmozdultatok attól a hálótól. Ti önmagatokat ilyen szerencsésnek tekintitek, ugye?

Ma azok ülnek itt, Ausztráliából. BapDada mindig azok különlegességéről beszél Ausztráliából - a tapasyájukról és a nagy adományozónak lenni hozzáállásukról. Az állandó szolgálat iránti mély szeretet tapasyája továbbra is átadja nektek, tapaswi lelkeknek és sok másik léleknek is a gyümölcsöt. Látva a módszert és a kiterjedést a földnek megfelelően, BapDada különösen örül. Ausztrália amúgy is különleges. Mindenki nagyon gyorsan kifejleszti a lemondás hozzáállását a szolgálat érdekében. Ezért van az, hogy olyan sok centrum nyílt. Ott van a gondolat: Ahogy mi mind szerencsét kaptunk, nekünk me hell teremtenünk mások szerencséjét is. Határozott gondolattal rendelkezni, azt jelenti, hogy tapasyát végeztek. Tehát, ti a lemondás és tapasya módszerével fejlődtök. A szolgálat motivációja végetvet sok különböző korlátolt dolognak. A siker alapja megteremtődött ezzel a lemondással és tapasyával, értitek? Ti rendelkeztek a gyülekezet erejével. Az egyik mond valamit, és a másik azt elfogadja. Az nem úgy van, hogy az egyik mond valamit, és a másik azt mondja: Ez nem lehetséges. A gyülekezet azon keresztül kettészakad. Az egyik mond valamit, és a másik lelkesedéssel együttműködővé válik, és azt a gyakorlati formába teszi. Ez a gyülekezet ereje. Ott van a pandavák egy jó gyülekezete is. Soha nem merülnek el a te, vagy énben. Ők egyszerűen azt mondják: Baba, Baba és minden végetér. Csak akkor merülnek fel konfliktusok, amikor megragadtok a te, vagy én, vagy enyém és tiéd-ben. Amikor az Atyát megőrzitek önmagatok előtt, semmilyen akadály nem jöhet elétek. Ti lelkek vagytok, akik állandóan megtapasztaljátok az akadályoktól szabadnak lenni állapotot, és a nagy sebességgel repülni állapotot. Az akadályoktól szabadnak lenni állapot hosszú időn át egy erőteljes állapot. Azok, akiket az akadályok ismételten befolyásolnak, gyengítik a saját alapjukat. A lelkek, akik hosszú időn keresztül szabadok maradnak az akadályoktól egy erőteljes alap által, erőteljesek és másokat is erőteljessé tesznek. Amikor valami eltörik, és azt újból összeragasztják, az gyenge. A lelkek, akik hosszú időn keresztül erőteljesek és szabadok az akadályoktól, szabaddá válnak az akadályoktól a végén is és tisztelettel fognak átmenni és az első osztályba mennek. Tehát, állandóan rendelkezzetek annak a céljával, hogy nektek biztosan meg kell tapasztalnotok az akadályoktól hosszú időn át szabadnak lenni állapotot. Ne gondoljátok azt, hogy bár egy akadály eljött hozzátok, ti képesek voltatok arra, hogy annak véget vessetek, és ezért ez nem számít. Azzal, hogy nektek ismételten véget kell vetnetek az akadályoknak, amikor azok eljönnek, elpazaroljátok az időtöket és energiátokat. Ha az időtöket és az energiátokat a szolgálatra használjátok, fel fogjátok halmozni a több milliószoros viszonzást. Ezért van az, hogy a lelkeket, akik hosszú időn keresztül szabadok voltak az akadályoktól, az akadályok legyőzőiként imádják. Az akadályok egy legyőzőjének lenni címe az imádatra méltó lelkekhez tartozik. „Én egy imádatra méltó lélek vagyok, aki az akadályok egy legyőzője.” Azzal, hogy ezzel a tudatossággal rendelkeztek, állandóan maradjatok szabadok az akadályoktól, és továbbra is repüljetek a repülő állapotban és másokat is késztessetek repülésre. Értitek? Megsemmisítettétek a saját akadályaitokat, de nektek mások számára is az akadályok megsemmisítőjének kell lennetek. Nézzétek, ti egy ilyen eszköz lelket találtatok (Dr. Nirmala), aki soha nem nézett szembe akadállyal a kezdetektől. Ő mindig szerető és elszakadott volt. Ő egy kicsit szigorú marad, de ez is lényeges. Ha nektek nem lenne egy ilyen szigorú tanárotok, nem lett volna ilyen kiterjedés. Ez is lényeges. Ugyanúgy, ahogy egy keserű orvosságra szükség van egy betegség meggyógyításához, hasonló módon, a drámának megfelelően benneteket biztosan beszínez az eszköz lelkek színe. Ugyanúgy, ahogy ő egy eszközzé vált a szolgálatért, ahogy eljött, hasonló módon, ahogy a lelkek eljönnek Ausztráliában, ők eszközökké válnak a centrumok megnyitásának szolgálatáért. A kiterjedés mindenhol megtörténik Ausztráliában és az azzal kapcsolatban levő helyeken a lemondás érzése ezen vibrációival. Azok emelkedett lelkek, akik tapasyával és lemondással rendelkeznek. Ti, lelkek, mindannyian gyors erőfeszítést tevők vagytok, de miközben erőfeszítést tesztek, a különlegességek is biztosan kifejtik a hatásukat. Ebben az időben mindenki teljessé válik. Még senki nem kapta meg a “teljessé vált” bizonyítványt. Akárhogyan is, ti közel jöttök a tökéletességhez. Ez sorszámszerinti. Néhányan nagyon közel jöttek, és mások elől, vagy hátul vannak, sorszámszerint. Azok Ausztráliában szerencsések. A lemondás magja képessé tesz benneteket arra, hogy elérjétek a szerencsét. BapDada nagyon szereti a shakti hadsereget, mivel ti bátrak vagytok. Ahol bátorság van, ott mindig veletek van a segítség BapDadától. Ti vagytok azok, akik állandóan elégedettek maradnak, ugye? Az elégedettség a siker alapja. Ti, mindannyian elégedettek vagytok és így a siker a ti születési jogotok. Értitek? Azok Ausztráliából a legközelebb vannak, és a legkedvesebbek, és ezért van extra jog felettük. Achcha.

Kérdések és válaszok Avyakt murlikból.

Kérdés: Mikor fogják dicsőíteni a Shakti hadsereg nevét a világon?

Válasz: Amikor megvalósul az állandó és stabil állapot együttes gyakorlása és stabilak vagytok egy tiszta gondolatban. Egy gyülekezetben egyetlen személynek sem szabadna más gondolattal rendelkeznie. Amikor mindenki az Egyben való elmerülést gyakorolja és stabil marad a testetlennek lenni egyetlen gondolatában, akkor fogják dicsőíteni a Shakti hadsereg nevét a világban.

Kérdés: A katonák minek alapján győznek a csatában, egy fizikai háborúban? Mikor fogják megütni a győzelmetek dobjait?

Válasz: Amikor a hadsereg katonái a csatamezőre mennek, egy parancs alapján kezdenek lőni. egyidejűleg körbeveszik az ellenséget a parancsra, és csak akkor győznek. Ugyanígy, csak amikor a szellemi hadseregben mindenki együttesen és kollektív módon, stabillá válik egy állandó állapotban egy másodperc alatt, csak egy jelzéssel, fogják megütni a győzelem dobjait.

Kérdés: Az Atya melyik parancsát kell mindig örökké készen követnetek, hogy a vaskori hegyet fel tudjátok emelni?

Válasz: Az Atya csak ezt a parancsot adja: Mindenki váljon stabillá egy állandó és stabil állapotban egy másodperc alatt. Amikor mindenki gondolatai elmerülnek ebben az egy gondolatban, akkor fogják felemelni a vaskori hegyet. Ez az egy másodperc egy másodperc lesz, ami az örökkévalóságig tart. Az nem úgy lesz, hogy egy másodperc alatt stabillá váltok, és aztán lejöttök.

Kérdés: Mi mindenegyes brahmin gyermek felelőssége?

Válasz: Együttműködni az egész gyülekezettel, stabillá válni egy állandó és stabil állapotban, ez mindenegyes brahmin felelőssége. Ti mindig jókívánságokkal és tiszta érzésekkel rendelkeztek, hogy továbbra is megpróbáljátok átadni a tudatlan lelkeknek a tudás megvilágosodását. Ugyanígy, annak érdekében, hogy ez az isteni gyülekezet stabillá váljon egy állandó és stabil állapotban, és növeljétek a gyülekezet erejét, törekedjetek arra, hogy különféle módon jó kívánságaitok legyenek egymás iránt. Erre készítsetek terveket. Ne legyetek önelégültek és gondoljátok azt: „Én magamban jól vagyok.”

Kérdés: Mi Isten tudásának a különlegessége?

Válasz: A gyülekezet ereje Isten tudásának a különlegessége. A Brahmin gyülekezetek különlegessége gyakorlati módon folytatódik az istenségi formában, mint egy vallás, egy királyság és egy irány.

Kérdés: A teljes átalakulás melyik aspektusban fogja elhozni a befejezést és a tökéletességet?

Válasz: Mindenki rendelkezik a testi tudat egy fő szanszkarájával, amire mindannyian természetként utaltok. Ne engedjétek, hogy annak a szanszkarának a legkisebb nyoma is megmaradjon. Alakítsa át a saját szanszkaráitokat, és szívjátok magatokba BapDada szanszkaráit. Ez az utolsó erőfeszítés.

Kérdés: Mi alapján fog megtörténni BapDada kinyilvánítása?

Válasz: Amikor BapDada szanszkarái mindenkiben láthatóak. Másoljátok BapDada szanszkaráit, és váljatok egyenlővé Vele, és az idő és az energia megtakarításra kerül, és akkor könnyedén képesek lesztek arra, hogy kinyilvánítsátok BapDada-t. Az odaadás ösvényén azzal a mondással rendelkeznek: „Bárhová nézek, csak Téged látok”, de itt bárkire is nézzetek, láthatjátok BapDada szanszkaráit.

Áldás:
Legyetek jótékony lelkek, akik öntisztelettel rendelkeztek azzal, hogy lemondotok az önkényeskedés minden nyomáról.

Azok a gyerekek, akik öntisztelettel rendelkeznek, adományozók, akik mindenkinek tiszteletet adnak. Az adományozó azt jelenti, aki kegyelemteljes. Az önkényeskedés még leghalványabb gondolatával sem rendelkeznének semmilyen lélek iránt. „Ez miért ilyen?” „Ezt nem kellett volna megtenned. Ennek nem szabadna így lennie. Ezt mondja a tudás?” Mindezek az önkényeskedés nyomai szubtilis formában. Ugyanakkor, a jótékony lelkek, akik öntisztelettel rendelkeznek, fel fogják emelik azokat, akik elestek, és együttműködővé teszik őket. Soha nem gondolnák azt, hogy az a valaki a saját karmája következményei miatt szenved, vagy, hogy bárki, aki tesz valamit, mindenképpen megkapja annak az eredményét, és el kell buknia. Nektek, gyermekeknek nem lehetnek ilyen gondolataitok.

Slogen:
Az elégedettség és a boldogság különlegességei képessé tesznek bennetek arra, hogy megtapasztaljátok a repülő állapotot.