13.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, csak egy egyetem van, ahol az összes emberi lényt és az elemeket is átalakítják. Itt van az, hogy mindenki megkapja a megváltást.

Kérdés:
Milyen tanácsot kell azonnal a gyakorlatba tennetek, ahogy hitetek van az Atyában?

Válasz:
Amikor hitetek van abban, hogy az Atya eljött, nektek azonnal a gyakorlatba kell tennetek az első tanácsot, amit az Atya átad nektek. 1. Felejtsétek el mindazt, amit láttok a szemeitekkel. Csak az én utasításaimat kövessétek. 2. Miután az Atyához tartoztok, az adás-vevéseteknek nem szabadna tisztátalan lényekkel lennie. A gyerekek, akik intellektusában hit van, soha nem rendelkezhetnek kétségekkel semmivel kapcsolatban.

Om shanti.
Ez egy otthon és egy egyetem is. Ezt hívják az Isten Atyai Világegyetemnek, mert az egész világ emberi lényei itt megkapják a megváltást. Ez egy igazi világegyetem és egy otthon is. Ti az Anya és az Atya előtt ültök és ez egy egyetem is. A Szellemi Atya itt ül. Ez szellemi tudás, amit megkaptok a Szellemi Atyától. Semmilyen emberi lény, csak a Szellemi Atya tudja átadni nektek ezt a szellemi tudást. Egyedül Őt hívják a Tudás Óceánjának és a tudáson keresztül van az, hogy megkapjátok a megváltást. Ezért van az, hogy a Tudás Óceánja, mindenki számára a Megváltás Adományozója csak az Egy Atya. Nem csak az univerzum minden emberi lénye, de minden más is, még az öt elem is satoprodhanná válik az Atyán keresztül. Mindenki megkapja a megváltást. Ezeket a dolgokat nagyon jól meg kell érteni. Most mindenkinek meg kell kapnia a megváltást. Az öreg világ és az összes ember, akik a világban élnek, meg fognak változni. Mindaz, amit láttok, meg fog változni és újjá válik. Azt éneklik: Itt ti Mayával és egy testtel rendelkeztek, ami hamis. Ez a hamisság földjévé vált. Bharat az igazság földje volt és az most a hamisság földje. Minden, amit az emberek mondanak a Teremtőről és a teremtésről, hamis. Ti most mindent megtudtatok az Atyától. Isten beszél: Csak az Egy Atya Isten. Ő testetlen. Valójában az összes lélek testetlen és aztán itt testi formákat öltenek. Ott nincs forma. A lelkek a testetlen világban, a brahm elemben élnek. Az nekünk, lelkeknek az otthona, a brahm nagy eleme. Ez az ég eleme, ami alatt a testi szerepek lejátszódnak. A világ történelme és földrajza megismétlődik. Ők nem értik ennek a jelentését. Azt mondják, ez megismétlődik, és aztán ott van az aranykor, az ezüstkor…, és aztán mi van? Az aranykor biztosan eljön. Csak egy átmeneti kor van. Az átmenet az arany és ezüstkorok és az ezüst és rézkorok között nem átmenet. Az helytelen. Az Atya azt mondja: Én eljövök minden ciklus átmeneti korában. Csak amikor tisztátalanná váltok, kiáltotok hozzám. Azt mondjátok: Gyere és tegyél minket tisztává. Csak az aranykorban van az, hogy tiszták vagytok. Ez az átmenet. Ezt hívják a jótékony átmeneti kornak. Ez az átmenet a lelkek találkozója a Legfelső Lélekkel. Ezt kumbának is hívják (találkozó). Aztán ők a folyók találkozóját mutatják. Ott két folyó van. Ők azt mondják, hogy a harmadik folyó inkognitó. Az sem igaz. Hogyan lehetne egy folyó inkognitó? Még a tudósok sem hisznek abban, hogy lehet egy inkognitó folyó. Ők azt mondják, kilőttek egy nyilat és a Gangesz felmerült, de mindaz hamis. Arra emlékeznek: tudás, imádat és érdektelenség. Ők ragaszkodnak azokhoz a szavakhoz, de nem értik azok jelentését. Először is ott a tudás, a nappal, a boldogság és aztán az imádat, az éjszaka, a szomorúság. Ott van Brahma nappala és Brahma éjszakája. Az nem lehet csak egyetlen eggyé. Belőlük soknak kell lenniük. A nappal a ciklus fele, és az éjszaka is a ciklus fele, és aztán érdektelenség van az egész öreg világban. Az Atya azt mondja: A tudáson keresztül mindent el kell felejtenetek, amit láttok a szemeitekkel, beleértve a testeteket is. El kell végeznetek az üzleteteket, stb. és gondoskodnotok kell a gyerekeitekről is, de az intellektusotok jógáját össze kell kapcsolnotok az Egyetlennel. Ti Ravan utasításait követtétek fél cikluson át. Ti most az Atyához tartoztok, és így bármit tegyetek, tegyétek azt az Atya tanácsára. A ti adás-vevésetek az összes időkben tisztátalan emberi lényekkel volt. Mi volt annak az eredménye? Napról-napra folyamatosan tisztátalanná váltatok, mert az imádat ösvénye a lefele menés ösvénye. Nektek keresztül kell mennetek a satoprodhan, sato, rajo és tamo állapotokon. Nektek biztosan le kell jönnötök. Ettől senki nem tud szabaddá tenni benneteket. Ábrázolták Lakshmi és Narayan 84 születését. A szavak angolul nagyon jók. Aranykor és aztán abba belekeveredik az ötvözet. Ti mostanra vaskorivá váltatok. Ott volt az új világ, új Brahat az aranykorban. Ott volt Lakshmi és Narayan királysága. Ez csak a tegnap kérdése. Azt írták a szentírásokban, hogy ez több százezer év kérdése. Az Atya most azt mondja: A szentírásaitok igazak, vagy én vagyok az Igazság? Az Atyát hívják a Világ Mindenható Hatalomnak. Azokat hívják hatalmaknak, akik tanulmányoznak sok védát és szentírást. Az Atya azt mondja: Azok mind az imádat ösvényének hatalmasai. A tudás tekintetében az én dicséretem az: Te vagy a Tudás Óceánja. Mi nem vagyunk azok. Az összes emberi lény az imádat óceánjában fuldokol. Az aranykorban senki nem merül el a bűnben. A vaskorban az emberi lények szomorúságban vannak az elejétől a középen át a végéig. Az Atya az előző ciklusban is ugyanilyen módon magyarázott. Ő most újból magyaráz nektek. Ti, gyerekek megértitek, hogy igényeltétek az örökségeteket a Korlátlan Atyától az előző ciklusban is. Ti most tanultok, és azt újból igénylitek. Nagyon kevés idő maradt hátra. Ennek a világnak meg kell semmisülnie. Ezért van az, hogy igényelnetek kell a teljes örökségeteket a Korlátlan Atyától. Az az Atya a Tanár és a Guru is. Ő a Legfelső Atya és a Legfelső Tanár. Ő átadja az összes tudást arról, hogy a világ történelme és földrajza hogyan ismétlődik. Senki más nem tudja ezt elmagyarázni. Ti, gyerekek megértitek, hogy ez most a Gitának ugyanaz az Istene, aki 5.000 évvel ezelőtt is eljött. Ez nem Shri Krishna. Emberi lényeket nem lehet Istennek nevezni. Isten túl van az újjászületésen. Az Ő születésére azt mondják, isteni. Én, a testetlen Egy máskülönben hogyan beszélnék? Nekem biztosan el kell jönnöm és meg kell tisztítanom benneteket és így nekem meg kell mutatnom nektek az utat. Ti, lelkek tudjátok, hogy halhatatlanok vagytok. Ravan királyságában mindannyian test tudatossá váltatok. Az aranykorban lélektudatosak vagytok. Ott senki nem ismeri a Legfelső Atyát, a Teremtőt vagy a teremtését. Ha tudatában lennének annak, hogy nekik újból le kell jönniük, akkor nem tudnák megtapasztalni a királyság boldogságát. Ezért az Atya azt mondja: Amikor ott vagytok, ez a tudás el fog tűnni, mert megkaptátok a megváltást, és így ott nincs szükség semmilyen tudásra. Csak akkor van szükség tudásra, amikor degradáltak vagytok. Ebben az időben mindannyian degradáltak. Mindannyian megégtek azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültek. Az Atya azt mondja: A gyerekeim, a lelkek, akik eljönnek és eljátsszák a szerepeiket a testükön keresztül, tamoprodhanná váltak azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültek. Ti így kiáltotok: Mi tisztátalanná váltunk. A kéjvágy máglyáján keresztül van az, hogy tisztátalanná váltok. Ti nem váltok tisztátalanná a haragon vagy a kapzsiságon keresztül. A szentek és a bölcs emberek tiszták. Az istenségek tiszták, és így a tisztátalan emberi lények elmennek és meghajolnak előttük. Azt éneklik: Ti bűntelenek vagytok, míg mi bűnösek vagyunk. Emlékeznek a bűntelen világra és a bűnös világra. Bharat a bűntelen világ volt, de az most bűnös. Az egész világ és Bharat is bűnös. 5.000 évvel ezelőtt a bűntelen világban csak egy vallás volt. Ott tisztaság volt és így ott béke és gazdagság is volt. Mindhárom volt. A tisztaság az első. Most nincs tisztaság és így nincs béke vagy gazdagság sem. Csak az Egy Atya a Béke Óceánja, a Boldogság Óceánja és a Szeretet Óceánja. Ő titeket is olyan szeretetteljessé tesz. Lakshmi és Narayan királyságában mindannyian szeretetteljesek. Az összes emberi lény és az állatok is szeretetteljesek. Az oroszlán és a bárány együtt isszák a vizet ugyanabból a folyóból. Ez csak egy példa. Ott nincs semmi, ami bármilyen szemetet teremtene. Itt olyan sok a betegség és a moszkitók, stb. Ilyen dolgok ott nem léteznek. A gazdag emberek első osztályú bútorzattal rendelkeznek, míg a szegények bútorzata hétköznapi. Most, hogy Bharat olyan szegény, olyan sok a szemét. Az aranykorban nagy a tisztaság. Ott első osztályú aranypaloták lesznek. Nézzétek meg, hogy a Paradicsom tehenei milyen első osztályúak. Ők Krishnát ilyen gyönyörű tehenekkel ábrázolják. Lesznek tehenek Krishna földjén is, de ott minden első osztályú. Csak gondolkozzatok el ezen. Az a mennyország és így semmi nem hiányozhat. Ebben a piszkos öreg világban sok a szemét. Mindez fel lesz áldozva a tudás áldozati tüzében. Ők folyamatosan különböző típusú bombákat gyártanak. Nekik vannak bombáik, amik lángra lobbannak, amikor azokat ledobják. Manapság azokba atomot helyeznek, hogy mindent meg tudjanak semmisíteni korlátlan módon. Nem maradnak majd kórházak, hogy kezelést adjanak. Az Atya azt mondja: A gyerekeknek nem szabadna semmilyen nehézséget tapasztalniuk. Ezért emlékeznek arra, hogy természeti katasztrófák és hatalmas esőzések voltak. A gyerekeknek voltak vízióik a pusztulásról is. A ti intellektusotok is azt mondja, hogy a pusztulásnak biztosan be kell következnie. Néhányan azt mondják, hogy ők ebben csak akkor fognak hinni, ha lesznek vízióik a pusztulásról. OK., tőletek függ, hogy hisztek ebben vagy nem. Néhányan azt mondják, hogy ők csak akkor fognak hinni a lélekben, ha arról víziójuk lesz. OK. Egy lélek egy pont. Ha egyszer azt láttátok, mi van? Meg fogjátok kapni a megváltást azon keresztül? Ők azt mondják, hogy a Legfelső Lélek, az örökkévaló Fény, ragyogóbb, mint ezer nap. Ugyanakkor ez nem így van. Azt írták a Gitában, hogy Arjuna azt mondta: Hagyd ezt abba, képtelen vagyok tolerálni. Ez nem így van. Egy gyerek, látva az apját azt mondaná, hogy képtelen tolerálni őt? Nem lehet semmi ilyesmi. Amilyen a lélek, olyan az Atya, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Az csak úgy van, hogy Ő a Tudás Óceánja. Ti is rendelkeztek tudással. Az Atya eljön és tanít benneteket. Nincs semmi más. Bármilyen odaadó érzéssel emlékezzetek bárki iránt, én teljesítem azokat az odaadó érzéseket. Ez is fix a drámában. Ugyanakkor senki nem tudja elérni Istent. Mira olyan boldog volt, amikor volt egy víziója. Ő biztosan egy hívővé vált a következő születésében is. Ő nem tudott elmenni a Paradicsomba. Ti, gyerekek most előkészületeket tesztek azért, hogy elmenjetek a Paradicsomba. Tudjátok, hogy a Paradicsom, Krishna földjének a mesterévé váltok. Itt mindannyian a pokol mesterei. A történelem és földrajz meg fog ismétlődni. Ti, gyerekek tudjátok, hogy újból igénylitek a királyságotok szerencséjét. Ez a Raja jóga ereje. A háborúk fizikai erővel sokszor megtörténtek, sok születésen át. A jóga erőn keresztül rendelkeztek a felemelkedés állapotával. Tudjátok, hogy most megalapítják a mennyország uralkodását. Azok, akik erőfeszítést tettek az előző ciklusban, ugyanígy fognak tenni. Nektek nem szabadna szívszélütést kapnotok. Azok, akik intellektusában szilárd hit van, soha nem rendelkezhetnek kétségekkel. Biztos ott vannak azok, akik kétségekkel teli intellektussal rendelkeznek. Baba elmondta nektek: Ott vannak azok, akik elcsodálkoznak, amikor meghallgatják ezt a tudást és aztán elfutnak. Ohó, Maya, te legyőzöd őket. Maya nagyon erőteljes. Maya még a nagyon jókat is megüti, akik első osztályú szolgálatot végeznek és vezetik a centrumokat. Néhányan azt írják: Baba, férjhez mentem és bepiszkítottam az arcomat. Vereséget szenvedtem a kéjvágy kardjától. Baba, én többé nem vagyok érdemes arra, hogy Eléd jöjjek. Aztán azt írják Babának: Baba, eljöhetek Eléd? Baba azt írná nekik: Tegyél erőfeszítést, bárhol is vagy. Ha egyszer elbuktál, elbuktál. Az nem úgy van, hogy képes leszel egy királyi státuszt igényelni. Azt mondják, azok, akik felmásznak, megízlelik a mennyország édességét, míg azok, akik elbuknak, krematorrá válnak. Amikor leesnek az ötödik emeletről, minden csontjuk összetörik. Néhányan aztán megírják az igazságot, míg mások el sem mondják Babának. Ennek a példája egy történet egy angyalról Indra udvarában. Ez is a tudás kérdése. Semmilyen tisztátalan emberi lénynek nincs joga ahhoz, hogy ebben a gyülekezetben üljön. De néhány esetben megengedik, hogy itt üljenek. Mindenesetre csak tisztátalanok azok, akik eljönnek ide. Nézzétek meg, hogy milyen sok Draupadi kiáltott így: Baba, védjél meg bennünket attól, hogy levetkőztessenek. Ott lenne azok szerepe is, akik kötésben vannak. Ott vannak azok is, akik még mindig kéjvággyal teliek és haragosak. Nagy a konfliktus. Baba megkapja az összes hírt. Az Atya azt mondja: Gyerekek, ezt győzzétek le. Most váljatok tisztává. Emlékezzetek rám és garantált, hogy a világ mestereivé fogtok válni. Ők maguk (akik bombákat gyártanak) kinyomtatják az újságokban: Van valaki, aki arra inspirál minket, hogy legyártsuk mindezeket a dolgokat. Ők meg fogják semmisíteni a saját klánjukat azokkal a dolgokkal. Ugyanakkor mit tudtok tenni, ha ez fix a drámában? Napról-napra folyamatosan gyártják azokat. Nincs sok idő hátra. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy elmenjetek a szeretetteljes aranykori királyságba, váljatok nagyon-nagyon szeretetteljessé. Nektek biztosan tisztává kell válnotok, hogy egy királyi státuszt kapjatok. A tisztaság az első dolog és ezért le kell győznötök a kéjvágyat, a legnagyobb ellenséget.

2. Annak érdekében, hogy korlátlan érdektelenséggel rendelkezzetek ebben az öreg világban, bármit lássatok a szemeitekkel, beleértve a testeteket is, lássatok, de ne lássatok. Vegyétek a tanácsot az Atyától minden lépésnél.

Áldás:
Legyetek erőteljesek, és mindig maradjatok elégedettek azzal, hogy a problémákat eszköznek tekintitek arra, hogy az állapototokat emelkedetté tegyétek.

Az erőteljes lelkek úgy mennek keresztül a problémákon, mintha egy egyenes úton mennének. Számukra a problémák eszközzé válnak, hogy az állapotukat emelkedetté tegyék. Ők ismerik az összes problémát (mintha már korábban keresztül mentek volna azokon). Soha nem lepődnek meg, de helyette mindig elégedettek maradnak. Soha nem hoznak kifogásokat, és a kifogásokat megoldássá változtatják abban az időben.

Slogen:
Stabilnak maradni az eredeti állapototokban, és legyőzni az összes problémát, nagyság.