13.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, Baba eljött, hogy megmutassa nektek a hazafele vezető ösvényt. Amikor lélek tudatosak maradtok, akkor képesek lesztek meglátni a könnyű ösvényt.

Kérdés:
Milyen tudást kaptok az átmeneti korban, amin keresztül az aranykori istenségeket a ragaszkodás legyőzőinek nevezik?

Válasz:
Az átmeneti korban az Atya elmondja nektek a halhatatlanság történetét és átadja az örökkévaló lélekről a tudást. Tudást kaptok arról, hogy ez egy örökkévaló, előre elrendelt dráma, és minden egyes lélek a saját szerepét játssza. Egy lélek elhagyja a testét és egy másikat ölt. Ezért nincs szükség sírásra. Azáltal, hogy a lelkek most megkapják ezt a tudást, az aranykori istenségekre azt mondják, hogy a ragaszkodás legyőzői. Ott a halált nem említik. Az öreg testeiket boldogságban elhagyják, és egy újat vesznek.

Ének:
Mutasd meg az ösvényt a vaknak, ó Isten!

Om shanti.
A szellemi Atya azt mondja a legédesebb szellemi gyermekeknek: Én megmutatom nektek az ösvényt, de először tekintsétek magatokat lelkeknek. Üljetek lélek tudatosságban, és nagyon könnyűnek fogjátok találni ezt az ösvényt. Fél cikluson át botladoztatok az imádat ösvényén. Az imádat ösvényén nagyon nagy mennyiségű szertartás van. Most az Atya elmagyarázta nektek, hogy csak egy korlátlan Atya van. Az Atya azt mondja: Én megmutatom nektek az ösvényt. A világon senki, még csak nem is tudja, hogy Ő milyen ösvényt mutat meg nektek. Az az ösvény a felszabadulásba, és az életben való felszabadulásba vezet; felszabadulás és üdvösség. A béke lakhelyét hívják felszabadulásnak. Egy lélek nem tud test nélkül beszélni. Csak ezeken a szerveken keresztül lehet megteremteni a hangot. A hangot a szájon keresztül teremtik meg. Ha nem lenne száj, akkor a hang honnan jönne? A lelkek megkapják ezeket a szerveket, hogy cselekedjenek. Ravan királyságában bűnös tetteket hajtotok végre. Azok a bűnös tettek nagyon piszkos tettek. Az aranykorban nincs Ravan. Ezért a cselekedetek semlegesek. Az öt bűn nincs ott. Azt hívják mennyországnak. Bharat lakói a mennyország lakói voltak, de most a pokol lakói. Ők a méreg óceánjában fuldokolnak. Ők mind szomorúságot okoznak egymásnak. Azt mondják: Baba vigyél el minket egy helyre, ahol nem említik a szomorúságot. Amikor Bharat mennyország volt, akkor ott a szomorúságot nem említették. Ők a mennyországból a pokolba jöttek. Most a mennyországba kell menniük. Ez egy játék. Az Atya Maga itt ül és magyaráz nektek, gyerekeknek. Ez az igazság igaz Társasága (satsang). Ti emlékeztek az igaz Atyára. Egyedül Ő Isten, a Magasak közt Legmagasabb. Ő a Teremtő. Tőle az örökségeteket kapjátok. Az Atya, Ő Maga átadja nektek, gyerekeknek az örökségeteket. Bár vannak korlátolt apáik, de ők Rá emlékeznek, és azt mondják: Ó Isten, ó Legfelsőbb Atya Legfelsőbb Lélek, légy kegyelmes! A sok botladozástól az imádat ösvényén elkeseredetté váltak. Azt mondják: Ó Baba, add át nekünk a boldogságunk és békénk örökségét. Csak az Atya tudja ezt átadni, és az is 21 születésre van. Ezt kiszámolhatjátok. Az aranykorban, amikor az az ő királyságuk volt, akkor biztosan kevesebb ember volt. Ott csak egy vallás és egy királyság volt. Azt hívták mennyországnak, a boldogság földjének. Az új világot hívják satopradhannak (teljesen tisztának). Az öreg világot hívják tamopradhannak (teljesen tisztátalannak). Először minden satopradhan, és aztán keresztülmegy a sato, rajo és tamo állapotokon. A fiatal gyermekeket satopradhannak nevezik. A fiatal gyermekekre azt mondják, hogy emelkedettebbek, mint a nagy lelkek (a mahatmák). A mahatmák megszületnek, felnőnek és megtapasztalják a bűnöket, és aztán elmennek otthonról. A kis gyermekek semmit nem tudnak a bűnről; ők teljesen ártatlanok. Ezért mondják rájuk azt, hogy emelkedettebbek, mint a mahatmák. Az istenségeket úgy dicsérik, hogy minden erénnyel teljesek. A sadhuknak soha nem adják ezt a dicséretet. Az Atya elmagyarázta az erőszak és az erőszakmentesség jelentését. Valakit megütni, azt nevezik erőszaknak. A legnagyobb erőszak, használni a kéjvágy kardját. Az istenségek nem erőszakosak. Ők nem használják a kéjvágy kardját. Az Atya azt mondja: Most eljöttem, hogy emberi lényekből istenségekké változtassalak benneteket. Az istenségek a mennyországban vannak. Itt senkit nem nevezhetnek istenségnek. Mindenki megérti magáról, hogy degradált, bűnnel teli bűnös. Tehát hogyan nevezhetnék magukat istenségeknek? Ezért hívják azt hindu vallásnak. Valójában az az eredeti örökkévaló istenségi vallás volt. Az a szó, „hindu” a „Hindusztán” szóból ered, és így azt elnevezték hindu vallásnak. Azt mondjátok, hogy az istenségi vallásból vagytok, és mégis a hindu vallás oszlopába helyeznek benneteket. Azt mondják, hogy csak egy oszlopuk van a hindu vallásra. Mivel tisztátalanok, senki nem nevezheti magát istenségnek. Most megértitek, hogy imádatra méltó istenségek voltatok, és mostanra imádókká váltatok. Korábban Shivát természetesen imádtátok. Aztán hamis imádókká váltatok. Az Atya az egyedüli Egyetlen. Ti megkapjátok Tőle az örökségeteket. Soktípusú istenség, stb. van. Tőlük nem kaptok semmilyen örökséget. Nem kaphattok egy örökséget ettől a Brahmától sem. Az egyik a testetlen Atya, és a másik a fizikai apátok. Bár nekik vannak fizikai apáik, mégis folyamatosan azt mondják: Ó Isten! Ó Legfelső Atya! Ezt nem mondanátok a saját fizikai apátoknak. Egy örökséget egy apától kapnak. Egy férj és egy feleség fél partner. Ezért neki (feleség) rendelkeznie kellene mindennek a felével. Először a felét neki kellene adni a részesedésként, és aztán a gyerekeknek kellene adni a másik felét. Azonban ezekben a napokban a gyerekeknek adnak minden vagyont. Néhányakban nagy a ragaszkodás. Azt gondolják, hogy amikor meghalnak, akkor majd a gyermekeik fognak minden joggal rendelkezni. Manapság a gyerekek még csak nem is kérdeznek az anyjuk felől, miután az apa elment. Néhányan szeretik az anyjukat. Néhányan szembe-szállnak az anyjukkal. Ezekben a napokban a többség nem érdeklődik az anyja felől. Ők elvesztegetik minden pénzüket. Néhány örökbefogadott gyermek is ilyen. Ők sok gondot okoznak az anyjuknak. Ti, gyerekek hallottátok az éneket. Azt mondják: Baba, most mutasd meg nekünk az ösvényt a boldogságba, ahol nyugalom van. Ravan királyságában nincs boldogság. Akik az imádat ösvényén vannak, azok még csak nem is értik, hogy Shiva más, mint Shankar. Ők csak folyamatosan meghajtják a fejüket, és a szentírásokat olvassák. OK, mit kaptok abból? Ők semmit nem tudnak. Csak az egy Atya a Béke és Boldogság Adományozója mindenki számára. Az aranykorban boldogság és béke is van. Bharatban béke és boldogság volt, de azok többé nem léteznek. Ezért az imádatukban folyamatosan ajtótól-ajtóig botladoznak. Most megértitek, hogy csak az egy Atya visz benneteket a béke földjére, és a boldogág földjére. Baba, mi csak Rád fogunk emlékezni. Egyedül Tőled fogjuk igényelni az örökségünket. Az Atya azt mondja: El kell felejtenetek a testeteket, és az összes testi kapcsolatotokat. Csak az egy Atyára emlékezzetek. Nektek, lelkeknek itt kell tisztává válnotok. Ha nem emlékeztek Rá, akkor büntetést kell tapasztalnotok. A státuszotok csökkenni fog. Ezért az Atya azt mondja: Tegyetek erőfeszítést, hogy emlékezésben legyetek. Ő nektek, lelkeknek magyaráz. Nincs más satsang, stb., ahol azt mondják, „ó szellemi gyermekek”. Ez szellemi tudás, amit ti, gyermekek a szellemi Atyától kaptok. „A szellem” testetlent jelent. Shiva is testetlen. Ti, lelkek pontok vagytok; olyan parányiak vagytok. Senki nem láthat egy lelket isteni vízió nélkül. Csak az Atya ad isteni víziókat. A hívők leülnek, és Hanumánt és Ganesht imádják. Most róluk hogyan lehetne víziójuk? Az Atya azt mondja: Én vagyok az Egyetlen, aki az isteni víziók Adományozója. Én Magam adok víziókat azoknak, akik sok imádatot végeztek. Azonban azokban nincs haszon. Csak boldogokká válnak. Továbbra is folyamatosan bűnt követnek el. Nem érnek el semmit. Hogyan válhatnának bármivé is tanulás nélkül? Az istenségek az összes erénnyel teljesek. Nektek is olyanokká kell válnotok. Minden más az imádat ösvényének a víziói. Ti valóban Krishnával fogtok hintázni, és vele lesztek a mennyországban. Az attól függ, hogy mennyit tanultok. Amilyen mértékben követitek a shrimatot, annak megfelelően fogtok egy emelkedett státuszt igényelni. A shrimatot Isten adja. Azt nem hívjátok Krishna shrimatjának. Krishna lelke igényelte a státuszát azzal, hogy követte a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek shrimatját. Ti, lelkek az istenségi vallásban is voltatok. Más szavakkal, Krishna dinasztiájában voltatok. Bharat emberei nem tudják, hogy mi a kapcsolat Radhe és Krishna között. Mindegyik különböző királyságból jön. Aztán a házasságukkor Lakshmivá és Narayanná válnak. Az Atya eljött, hogy elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Ti most azért tanultok, hogy a mennyország hercegeivé és hercegnőivé váljatok. A herceg és hercegnő házasságakor a nevük megváltozik. Ezért az Atya benneteket, gyerekeket ilyen istenségekké tesz. Azonban ez csak akkor van, ha követitek az Atya shrimatját. Ti szájon keresztül született gyermekek vagytok. Ők anyaméhen keresztül születnek meg. Azok a brahminok összekötnek egy párt, és arra késztetik őket, hogy a kéjvágy máglyájára üljenek. Ti, igaz Brahminok most levettétek őket a kéjvágy máglyájáról, és rájuk kötitek a kötést, hogy üljenek a tudás máglyájára. Ezért el kell engedniük azt a másik kötést. Itt a gyerekek harcolnak és vitatkoznak, és elvesztegetik az összes pénzüket. Manapság a világban nagyon sok a piszkos dolog. Mind-közül a legrosszabb betegség a mozi. Még a jó gyermekek is megsérülnek azzal, hogy elmennek a moziba. Ezért, a B.K.-nek az is megtiltott, hogy moziba menjenek. Azonban, akik erőteljesek, azoknak Baba azt mondja: Ott is végezzetek szolgálatot. Magyarázzátok el nekik, hogy a mozi korlátolt. Van egy korlátlan mozi is. Azok a korlátolt és hamis mozik a korlátlan moziból kezdődtek. Az Atya most elmagyarázta nektek, gyerekeknek, hogy a lélekvilág az, ahol minden lélek él, és a szubtilis régió az itt, és az ott között van. Ez a fizikai világ, ahol az egész játék lejátszódik. Ez a ciklus folyamatosan forog. Nektek, Brahmin gyerekeknek az önmegismerés diszkosza forgatóivá kell válnotok. Nem az istenségek azok, akiknek ezzé kell válniuk. Azonban, mivel ők erőfeszítés tévők, ezért nem a Brahminoknak adják ezeket a szimbólumokat. Ma jól haladnak előre. Holnap elbuknak. Ezért, ezeket a szimbólumokat az istenségeknek adják. Shri Krishnát úgy ábrázolják, hogy megöli Akasurt és Balasurt, stb. egy diszkosszal. Azonban azt mondják róla, hogy rendelkezik az erőszakmentesség legmagasabb vallásával, akkor hogyan ölhetne? Mindaz az imádat ösvényének a szertartása. Bárhova is mentek, ott lesz egy ovális képmás Shiváról (lingam). Olyan sok különböző nevet adtak. Olyan sok istenséget elkészítenek agyagból. Azokat feldíszítik. Azokra több ezer rupeet költenek. Elkészítik azokat, imádják őket, fenntartást adnak nekik, és aztán elsüllyesztik! Olyan sok pénzt költenek a bábuk imádatára. Abból semmit nem nyernek. Az Atya elmagyarázza: minden imádat elvesztegetett pénz. Ők folyamatosan lejönnek a létrán. Amikor az Atya eljön, akkor az a felemelkedés állapotává válik mindenki számára. Mindenkit elvisz a béke földjére, és a boldogság földjére. Ebben a pénz elvesztegetésének a kérdése nem merül fel. Azzal, hogy elvesztegettétek a pénzt az imádat ösvényén, elszegényedetté váltatok. Az Atya itt ül és elmagyarázza a gazdaggá és elszegényedetté válás történetét. Ugye ti Lakshmi és Narayan dinasztiájához tartoztatok? Az Atya most tanításokat ad nektek, hogy emberi lényekből Narayanná változtasson benneteket. Azok az emberek elmondják a harmadik szem történetét és a halhatatlanság történetét, de mindazok hazugságok. Ez a harmadik szem története, amin keresztül minden egyes lélek tudásának a harmadik szeme megnyílik. Az egész ciklus belép az intellektusba. Mindegyiktek megkapta a tudás harmadik szemét. Meghallgatjátok a halhatatlanság történetét is. A halhatatlan Baba elmondja nektek a halhatatlanság történetét. A halhatatlanság földjének mestereivé tesz benneteket. Ott soha nem tapasztaltok halált. Itt az emberekben nagyon nagy a halálfélelem. Ott nincs félelem a haláltól, és nincs sírás. Boldogságban elhagyjátok az öreg testeteket és egy újat vesztek. Itt az emberek olyan sokat sírnak; ez a könnyek világa. Az Atya azt mondja: Ez a dráma előre elrendelt. Mindenki a saját szerepét játssza. Az istenségek a ragaszkodás legyőzői. A világban megszámlálhatatlan guru van, és mindegyiküknek más a véleménye. Mindegyik véleménye a sajátja. Itt, az elégedettség istenségének az imádata van. Az elégedettség istenségei csak az aranykorban létezhetnek. Hogyan létezhetnének itt? Az aranykorban az istenségek mindig elégedettek. Itt mindenkinek ilyen, vagy olyan vágya van. Ott nincsenek vágyak. Az Atya mindenkit elégedetté tesz. Ti multimilliomosokká váltok. Mivel ott nincs semmi elérhetetlen, ott nincs aggodalom, bármi elérése miatt. Ott nincs aggodalom. Az Atya azt mondja: Én vagyok az Üdvösség Adományozója mindenki számára. Ti, gyerekek megkapjátok a boldogságot 21 születésre. Egy ilyen Atyára emlékeznetek kell. Azzal, hogy Rá emlékeztek a bűneitek elégnek, és satopradhanná váltok. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Egy emelkedett státuszt fogtok igényelni, és az alattvalóitok megteremtődnek annak mértékében, amilyen mértékben másoknak magyaráztok. Nektek nem valamilyen sadhu, stb. történetét mondják el. Isten itt ül, és ennek a valakinek a száján keresztül magyaráz. Ti most az elégedettség istenségeivé váltok. Most egy fogadalmat kellene tennetek, hogy örökre tiszták maradtok azért, mert most a tiszta világba kell mennetek. Ezért, ne váljatok tisztátalanná. Az Atya megtanította nektek ezt a fogadalmat. Az emberek most sok különböző típusú böjtöt tartanak. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Kövessétek az egy Atya utasításait és maradjatok állandóan elégedettek, és váljatok az elégedettség istenségeivé. Itt ne legyen semmilyen vágyatok. Szerezzetek be minden elérést az Atyától, és váljatok multimilliomosokká.

2. A mozi tesz a legpiszkosabbá benneteket. Nektek nem megengedett, hogy filmeket nézzetek. Ha bátrak vagytok, és megértitek a korlátolt és korlátlan mozi jelentőségét, akkor végezhettek szolgálatot azzal, hogy azt elmagyarázzátok.

Áldás:
Váljatok az anyag uraivá, azáltal, hogy a végső pontot kiteszitek, és véget vettek az anyag bármilyen felfordulásának.

A jelenlegi idő a felfordulás növekedésének az ideje. A végső papírnál egyik oldalról az anyag félelmetes formái lesznek, és a másik oldalról az 5 bűn félelmetes formái. A tamoguni lelkektől és a régi sanskaráktól a végső pillanatokban támadás lesz azért, hogy vegyék a lehetőségüket. Egy ilyen időben, valamint azzal, hogy az összepakolás erejével rendelkeztek, arra is szükségetek van, hogy gyakoroljátok, hogy egyik pillanatban stabilak vagytok a fizikai formában, a következő pillanatban stabilak vagytok a subtilis formában, és az azt követő pillanatban stabilak a testnélküli formában. Lássatok, de mégse lássatok; halljatok, de mégse halljatok. Amikor egy olyan állapotban vagytok, hogy a végső pontot kitettétek, akkor képesek lesztek az anyag uraivá válni, és megállítani az anyag felfordulását.

Slogen:
Annak érdekében, hogy jogotok legyen az akadályoktól mentes királysághoz, váljatok akadályoktól mentes szolgálókká.