13.10.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a vérkapcsolatokban bánat van. Le kell ezekről mondanotok, és egymás iránt legyetek szellemi szeretettel. Ez a boldogságnak és az üdvösségnek az alapja.

Kérdés:
Milyen különleges erőfeszítés megtételére van szükségetek ahhoz, hogy a győzelem rózsafüzérének a részévé váljatok?

Válasz:
Annak érdekében, hogy a győzelem rózsafüzérének a részévé váljatok, tegyetek különleges erőfeszítést, hogy szentté (tisztává) váljatok. Csak, amikor igazi sannyasikká váltok, azaz csak amikor bűntelenné váltok, fogtok a győzelem rózsafüzérének a gyöngyszemévé válni. Ha a karma kötésének ott vannak a számlái, akkor nem válhattok örökösökké; helyette az alattvalók részévé fogtok válni.

Ének:
A Láng meggyulladt a lepkék boldog gyülekezetében.

Om shanti.
Nézzétek, mi dicsérjük az Atyánkat. Én a lélek biztos, hogy meg fogom mutatni (kinyilvánítani) az Atyámat. A fiú megmutatja az Atyát. Én egy lélek vagyok, és ti azt mondanátok: Mi lelkek vagyunk, és az Atyánk a Legfelső Lélek, aki mindenki Atyja. Ezt mindenki elfogadná; azt nem mondanák, hogy nekünk, lelkeknek az Atyja valaki más. Mindenkinek az Atyja az Egyetlen. Most, hogy a gyermekei vagyunk, így ismerjük a foglalkozását. Nem mondhatjuk, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Abban az esetben, Isten mindenkiben ott lenne. A gyermekek boldogokká válnak akkor, amikor emlékeznek az apjukra azért, mert az apának bármije is van, azt a gyermekei örökségként megkapják. Most mi Isten örökösei vagyunk: Tehát, akkor mije van Neki? Ő az Üdvösség Óceánja, a Tudás Óceánja, a Szeretet Óceánja. Mivel ezt tudjuk, ezért a dicséretét énekeljük. Más emberek nem mondanák ezt. Lehet, hogy mondanák ezt, de nem tudnák, hogy Ő hogyan ilyen. Mindenki más azt mondaná, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Azonban mi a gyermekei vagyunk, és így a testetlen és halhatatlan Atyánk dicséretét énekeljük: Azt, hogy Ő az Üdvösség Óceánja, a Tudás Óceánja és a Szeretet Kincsestára. Azonban lehet, hogy valaki feltenné a kérdést: Azt mondjátok, hogy a testetlen világban az állapototok túl van a boldogságon és a bánaton. Ott honnan jönne a boldogság, azaz az üdvösség, azaz a szeretet? Ezek azok a dolgok, amiket meg kell érteni. Amikor az üdvösségről, boldogságról és szeretetről beszéltek, az a boldogság állapota. De hogyan lehetne üdvösség, szeretet és tudás a béke világában? Amikor a boldogságnak az, az Óceánja eljön ide a fizikai világba, akkor eljön és boldogságot ad nekünk. Ott egy olyan állapotban maradtok, ami túl van a boldogságon és a bánaton azért, mert, ahogy az elmagyarázásra került nektek, az a világ, amit a testetlen világnak neveznek, túl van a boldogságon és a bánaton. Majd aztán a másik világ a boldogság világa, ahol állandó a boldogság és az üdvösség, amit mennyországnak neveznek. Ez a bánat világa, amit pokolnak neveznek, azaz vaskori világnak. Most a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, aki a Boldogság Óceánja eljön, és ezt a vaskori világot megváltoztatja, és az üdvösségnek, a boldogságnak, a szeretetnek a kincsestárává teszi, ahol semmi más nincs csak boldogság és még több boldogság, szeretet és még több szeretet. Ott még az állatoknak is nagyon nagy a szeretetük. A tehenek és az oroszlánok együtt isznak ugyanabból a folyóból. Egymás iránt nagyon nagy a szeretetük. Tehát abban a királyságban, amit Isten eljön és megalapít, boldogság és üdvösség van. Azonban a testetlen világban a boldogság, üdvösség, vagy szeretet kérdése nem merül fel. Az a testetlen lelkeknek a lakóhelye. Az a visszavonult élet, azaz mindenki számára a nirvánabeli állapot, ahol a boldogságnak és a bánatnak nincs érzése. A boldogság és a bánat szerepei ebben a fizikai világban kerülnek végrehajtásra. Amikor ebben a világban mennyország van, akkor örökkévaló a szellemi szeretet. Azonban a vérkapcsolatokban bánat van. A sannyasiknak sincs semmilyen vérkapcsolatuk. Ezért nincs semmivel kapcsolatban semmilyen bánatérzésük. Azt mondják: Én vagyok az igazság, egy érző lény, az üdvösség megtestesítője azért, mert ők lemondtak a vérkapcsolataikról. Ugyanilyen módon nektek sincs itt semmilyen vérkapcsolatotok. Itt mind szellemi szeretetben vagyunk, amire Isten tanít bennünket. Az Atya azt mondja: Ti vagytok a szeretett fiaim. Az üdvösségem, boldogságom és szeretetem a tiétek azért, mert lemondtatok arról a világról és az ölembe jöttetek (örökbefogadottak). Eljöttetek és a gyakorlati életetekbe az ölembe ültetek. Ez nem így van azoknál az embereknél, akiket a gurujaik fogadnak örökbe azért, mert ők visszamennek a saját otthonaikba. Őket nem nevezik szeretett fiúknak. Azok az emberek olyanok, mint a guruk alattvalói. Azonban, akiknek lemondásuk van, és így örökbefogadottak, azokat a szeretett fiúknak nevezik azért, mert a guru elmenetele után ők ülnek a gaddira. A gyermekek és az alattvalók közötti különbség olyan, mint a nappal és az éjszaka közti különbség. A gyermekek örökösökké válnak, és egy örökséget igényelnek; ugyanilyen módon ti megtörtétek a vérkapcsolataitokat, és eljöttetek annak a testetlen Egyetlennek és a fizikai valakinek az ölébe, és így örökösökké váltatok. Ebben is minél több tudást vesztek, annál több üdvösséget tapasztaltok. Az oktatásra mondják azt, hogy üdvösségben lenni. Tehát minél többet vesztek ebből az oktatásból, annál több boldogságot fogtok kapni abban a királyságban, alattvalókként. Ez az isteni oktatás az üdvösség, amin keresztül a legfelső békét és boldogságot kapjátok meg. A boldogságnak és a békének ez a megrázhatatlan és állandó önuralkodása Isten tulajdona, amit ti, gyermekek megkaptok. Aztán amilyen mértékben ezt a tudást veszitek, a szerint fogjátok megkapni az Atyai örökséget. Például mind-azok a keresők eljönnek hozzátok; ők a szeretett alattvalóitok. Ők nem gyermekek azért, mert folyamatosan jönnek, mennek. Gyermekekké válhatnak azért, mert néhányuk alattvalóból örökössé változik. Amikor veszik ezt a tudást és látják, hogy itt korlátlan a boldogság és a béke, és hogy abban a világban bánat van, akkor eljönnek Isten ölébe. Senki nem vált azonnal egy gyermekké. Előzőleg ti is jöttetek és mentetek, aztán miután ezt meghallgattátok itt maradtatok, és így örökösökké váltatok. Ugyanez van a sannyasikkal is. Miközben meghallgatnak, és amikor megértik, hogy a lemondásban béke és boldogság van, akkor lemondanak mindenről. Itt is, amikor ezt megízlelték, akkor szeretett fiúkká válnak, és így örökséget kapnak születésről-születésre. Majd aztán folyamatosan eljönnek az istenségi származási fába. Az alattvalók nem maradnak veletek; ők elmennek valamerre a karmikus kötéseik szerint. Az ének azt mondja: A Láng meggyújtásra került a lepkék boldog gyülekezetében. Tehát a lepkék is egy lángban táncolnak és meghalnak. Néhányan csak egyszerűen körbe köröznek és elmennek. Ez a test, amibe a Mindenható Baba belelépett olyan, mint egy láng. Ti eljöttetek ide lepkékként, és amikor megértettétek a titkokat, akkor itt maradtatok. Ezrek és százezrek jönnek ide, és folyamatosan meghallgatnak titeket. Minél többet hallanak folyamatosan, annál többet kapnak az üdvösségnek és a békének az áldásaiból azért, mert ezek a Halhatatlan Atya tanításai nem semmisülhetnek meg. Ezt nevezik a tudás múlhatatlan kincseinek; ez soha nem semmisülhet meg. Tehát, akik csak egész kicsit is meghallgattak, azok biztosan az alattvalók részévé válnak. Ott még az alattvalók is nagyon- nagyon boldogok. Ott megvan a belső üdvösség azért, mert mindenki lélektudatos marad. Itt testi tudatossá váltunk, és ezért vagyunk boldogtalanok. Ott a mennyország van; ott a bánatnak a neve és a nyoma sem létezik. Még az állatok is nagyon nagy békében és boldogságban élnek, és így mennyi sok béke és szeretet lenne ott az alattvalók között? Az biztos, hogy nem mindenki válik örökössé. Itt 108 szilárd lemondó van, akik a győzelem rózsafüzérének a gyöngyszemeivé fognak válni. Ők még nem váltak azzá; még csak azzá fognak válni. Az alattvalók szintén ugyanabban az időben kerülnek megteremtésre. Ők is kint élnek a (a centrumon kívül) és folyamatosan ezt hallgatják. Nekik jógájuk van, miközben otthon ülnek. Miközben jógájuk van, itt a tagok részévé válnak, és így az alattvalókból örökösökké változnak. Miközben a karmikus kötésnek néhány számlája még megvan, folyamatosan kint élnek és jógájuk van, és folyamatosan bűntelenek maradnak. Tehát miközben otthon élnek, és ha gyakorolnák, hogy bűntelenek maradnak, akkor biztosan vita és veszekedés lenne azért, mert ott vannak azok, akik kéjvággyal teliek és haragosak… Amikor legyőzitek a kéjvágyat, a legnagyobb ellenségeteket, és abbahagyjátok, hogy mérget adjatok, akkor a vitának vége. Isten azt mondja: Gyermekek, a halál ott van előttetek; az egész világ meg fog semmisülni. Az emberek azt mondják az öreg embereknek: A halál ott van előttetek, tehát emlékezzetek Istenre. Az Atya itt ül, és azt mondja: Gyermekek, váljatok bűntelenné! Emlékezzetek Istenre! Hasonlóan, mint amikor elmentek egy zarándoklatra, akkor abbahagyjátok, hogy elmerüljetek a bűnben és hogy haragosak legyetek. Azon az úton nem merülnétek el a bűnben. Végig az úton folyamatosan azt éneklik „Győzelem a Halhatatlanság Urának.”, de amikor visszatérnek, akkor újból elkezdenek fuldokolni ugyan-azokban a bűnökben. Ti nem tértek vissza. Nem fogtok kéjvággyal telivé, vagy haragossá válni. Ha elmerülnétek a bűnökben, akkor a státuszotok megsemmisülne. Nem válnátok „őszentségévé”. Akik szentté válnak, azok a győzelem rózsafüzérének részévé fognak válni. Akik elbuknak, azok a hold dinasztia részévé válnak. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek itt ül és mindegyikőtöket tanítja. Egyedül Ő a Tudás Óceánja. Ő nem a testetlen világban fog ülni, és tudást adni a lelkeknek. Eljön ide, és elmondja nektek a tudást. Azt mondja: A gyermekeim vagytok. Mint ahogy Én tiszta vagyok, nektek is tisztává kell válnotok. Aztán uralkodni fogtok a szeretet és boldogság aranykori világában, amit Paradicsomnak neveznek. Ez a világ most megváltozik azért, mert vaskoriból aranykorivá válik. Aztán aranykoriból ezüstkorivá fog változni. Az ezüstkorból meg fog változni rézkorrá, és aztán a rézkorból vaskorrá. A világ folyamatosan ilyen módon változik. Tehát ez a világ most megváltozik. Ki változtatja azt? Isten Maga, és ti váltatok a szeretett gyermekeivé. Az alattvalók is megteremtésre kerülnek, de a gyermekek azok gyermekek, és az alattvalók azok alattvalók. Akiknek lemondásuk van, azok örökösökké válnak. Ők biztosan a királyi család részei lesznek. Azonban ha nem vesztek olyan sok tudást, akkor nem fogtok egy státuszt kapni. Akik jól tanulnak, azok urakká fognak válni. Akik csak egyszerűen folyamatosan jönnek-mennek, azok az alattvalók részei lesznek. Aztán amilyen mértékben szentekké váltok, annak alapján fogtok boldogságot kapni. Ők is szeretettekké válnak, de akkor válnak teljesen azzá, amikor gyermekekké válnak. Értitek? Soktípusú lemondás van. Az egyik típus azoké, akik lemondanak az otthonukról és a családjukról, és a másik pedig azoké, akik otthon élnek, de nem merülnek el a bűnben. Ők leülnek és elmondják a szentírásokat, stb. a követőiknek. A lélekről átadják a tudást. Nekik is vannak tanítványaik, de az ő tanítványaik nem válhatnak a szeretett fiaikká azért, mert nekik háztartásuk és gyermekeik, stb. vannak. Tehát senkit nem késztethetnek arra, hogy velük maradjanak. Se saját maguknak nincs lemondásuk, se másokat nem késztethetnek lemondásra. A tanítványaik is a saját családjukkal élnek; egyszerűen, folyamatosan hozzá mennek. Ő egyszerűen, folyamatosan átadja nekik a tudást, vagy ad nekik egy mantrát; ez minden. Ők nem válnak az örököseivé, tehát, akkor hogyan lenne növekedés közöttük? Egyszerűen átadják a tudást, elhagyják a testüket és elmennek. Nézzétek, az egyik a 108 rózsafüzére, a másik a 16108 nagyobb rózsafüzére. Az a holddinasztia hercegi és hercegnői királyi klánjának a rózsafüzére. Tehát akik nem képesek olyan sok tudást venni és megtisztulttá válni, azok büntetést fognak tapasztalni, és a holddinasztia rózsafüzérének részévé válnak. Sok herceg és hercegnő van. Ezeket a titkokat ebben az időben meghallgatjátok és megismeritek. A tudásnak ezek a dolgai ott nem léteznek. Ezt a tudást csak most kapják meg az átmeneti korban, amikor az istenségi vallás magalapításra kerül. Tehát azt mondják nektek: Akik nem teljesen győzik le a fizikai szerveiket, azok a holddinasztia klánja rózsafüzérének a részévé fognak válni. Akik legyőzik, azok a napdinasztia klánjának a részévé válnak. De köztük is biztosan van sorszám-szerintiség. Valaki az állapota szerint kap egy testet. Nézzétek! Mama mindenki elé ment, és így egy ösztöndíjat kapott; egy monitorrá (felügyelővé) vált. A tudás teljes urnáját átadták neki. Én is „Anyának” nevezem őt azért, mert átadtam a testemet, a tudatomat és a vagyonomat a lábainál, és semmit nem adtam a fizikai gyermekeimnek, mert azok vérkapcsolatok. Itt örökkévaló gyermekekké váltok. Eljöttök ide lemondva mindenről, és így irányotokban nagyon nagy a szeretet. Az örökkévaló szeretet mind-közül a legerősebb. A sannyasik elhagyják az otthonaikat és elmennek. Mindent elhoztatok ide, és feláldoztátok azt. Isten Maga gyakorlati módon cselekszik, és mutat nektek. Itt bármilyen kérdésre kaphattok egy választ. Isten Maga is eljöhet, és azt elmondhatja nektek. Ő a Varázsló, és a varázslásának a szerepe most kerül végrehajtásra. Ti nagyon szeretett gyermekek vagytok; Az Atya soha nem lehet veletek felindult. Ha felindult lenne veletek, akkor ti, gyermekek is megtanulnátok, hogy hogyan legyetek haragosak. Itt mindenkiben örökkévaló szeretet van. A mennyországban is nagyon sok a szeretetük. Ott satopradhanok maradnak. Itt nagyon sok szolgálat történik a látogatókért, akik eljönnek ide azért, mert őket is békével és boldogsággal záporozzák. Ők szeretett alattvalókká válnak. A szülők (Mama és Baba) és a gyermekek, mind elfoglaltak abban, hogy szolgálják őket. Bár ti istenségekké váltok, de bennetek annak a státusznak semmilyen arrogancia sincs. Mind szófogadó szolgálókká váltok, és elfoglaltak maradtok a szolgálatban. Isten is a Szófogadó Szolgálóvá válik, és szolgálja a szeretett fiait és alattvalóit. Ő üdvösséggel záporozza a gyermekeket. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált szemek fényeinek, azoknak a gyermekeknek, akik minden egyes ciklusban elkülönültté válnak, és akik aztán újból eljönnek ide, az ilyen gyermekeknek nagyon sok szeretet, emlékezés és jó reggelt a szív legmélyéről és nagyon sok szeretettel az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mint ahogy BapDada soha nem felindult veletek, gyermekekkel, ugyanilyen módon nektek, gyermekeknek sem szabad senkivel felindulttá válnotok. Éljetek együtt belülről jövő szeretettel. Soha ne legyetek haragosak.

2. Annak érdekében, hogy a békének és az üdvösségnek az áldását igényeljétek, adjátok át magatokat teljes mértékben a Lángnak. Igényeljétek egy isteni jogot a legfelső békéhez és boldogsághoz ezen a tanulmányon keresztül.

Áldás:
Legyetek mindenki jóakarói, és váljatok győztesekké a gyülekezetben, az együttműködés erejével.

Ha a gyülekezetben mindenki egymás segítője és jóakarója, akkor az önátadásotok által az együttműködésetek erejével a gyülekezetben csodákat lehet elérni. Legyetek egymásnak jóakarói, és legyetek egymással együttműködők, és akkor Mayának nem lesz bátorsága, hogy ebbe a körbe lépjen. Azonban a gyülekezetben csak akkor lesz az együttműködésnek ereje, amikor az a határozott gondolatotok, hogy mindegy, hogy milyen sok dologgal kell szembe néznetek, ti biztosan szembe fogtok azokkal nézni és meg fogjátok mutatni mindenkinek azzal, hogy győztesekké váltok.

Slogen:
Bármilyen vágy (ichcha) nem fogja megengedni, hogy jóvá (achcha) váljatok. Ezért váljatok a vágyak tudásával szemben tudatlanokká.