2020. november 13. Sakar murli Om Shanti BapDada Madhuban


Édes gyermekek, ez a labirintus egy játéka. Ti ismételten elfelejtitek az Atyát. Legyen hit az intellektusotokban, és nem fogtok csapdába esni ebben a játékban.

Kérdés:

Miközben látjátok az elrendezés idejét, mi nektek, gyerekeknek a kötelessége?

Válasz:

A ti kötelességetek az, hogy nagyon elfoglaltak maradjatok ebben a tanulmányban, és ne bonyolódjatok más dolgokba. Az Atya a szemére ültet benneteket, egy virágfüzérré tesz a nyaka körül, és visszavisz magával. Mindenkinek el kell rendeznie a számláit, és haza kell térnie. Az Atya eljött, hogy mindenkit hazavigyen magával.

Ének:

A messzi föld Lakója eljött az idegen földre…

Om Shanti.A Szellemi Atya itt ül, és elmagyarázza nektek, szellemi gyermekeknek, hogy a világ általában, és Bharat különösen békét akar a világban. Meg kellene érteni, hogy csak a világ Mestere alapítja meg a békét a világban. Valakinek csak Istenhez, az Atyához kellene kiáltania, hogy szórja széjjel a békét a világban. Ugyanakkor, szegény emberek egyáltalán nem tudják, hogy ki az, akihez kiáltaniuk kellene. Ez az egész világra vonatkozik. Ők békét akarnak az egész világon. A béke földje, ahol ti lelkek, és az Atya éltek, különálló. Csak a korlátlan Atya magyarázza ezt el. Most megszámlálhatatlan emberi lény, és vallás van ebben a világban. Azt mondják, ha egy vallás lenne, béke lenne. Ugyanakkor a vallások nem tudnak mind egységesek lenni. Ott van a trimurti dicsérete. Sokan tartanak képet a trimurtiról. Ti tudjátok, hogy a megalapítás megtörténik Brahmán keresztül. Minek a megalapítása? Az nemcsak a békéé lenne. Ott van a béke és boldogság megalapítása. 5.000 évvel ezelőtt Bharatban, amikor az az ő királyságuk volt, minden más emberi lény levedlette a testét, és hazatért. Ők most egy vallást, egy királyságot és egy nyelvet akarnak. Ti, gyerekek megértitek, hogy az Atya most megalapítja a békét, a boldogságot, és a gazdagságot. Az egy királyság biztosan itt fog létezni. Az egy királyság megalapítása megtörténik. Ez semmi új. Az az egy királyság már sokszor megalapításra került korábban is. Aztán, ahogy a vallások száma növekszik, a fa folyamatosan fejlődik, és az Atyának el kell jönnie. A lelkek azok, akik figyelnek és tanulnak. A szanszkarák ott vannak a lélekben. Én, a lélek különböző testeket öltök. Sok erőfeszítést igényel tőletek, gyerekek, hogy akárcsak ebben kifejlesszétek a hitet az intellektusotokban. Azt mondjátok, Baba, mi ezt újból és újból elfelejtjük. Az Atya elmagyarázza: Ez a labirintus egy játéka. Ez olyan, mintha csapdába esnétek ebben. Nem tudjátok, hogyan térjetek haza, vagy a királyságotokba. Az Atya most elmagyarázta nektek, de korábban ti sem tudtatok semmit. A lelkek intellektusa olyanná vált, mint a kő. Bharatban emlékeznek a kő intellektusra és az isteni intellektusra. Itt van az, hogy léteznek a királyok kő intellektussal és a királyok isteni intellektussal. Még ma is ott van az isteniesség Urának temploma. Ti lelkek most megértitek, honnan jöttetek el, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Korábban semmit nem tudtatok. Ezt a világot hívják a tüskék dzsungelének. Az egész világ a tüskék dzsungele. Soha nem hallottatok arról, hogy tűz ütne ki egy virágos kertben. Mindig az erdő az, ami tűzre lobban. Ez is egy erdő. Ennek biztosan fel kell gyulladni. A szénakazal tűzre lobban. Ezt az egész világot hívják egy szénakazalnak. Gyerekek, most ismeritek az Atyát, és személyesen előtte ültök. Korábban azt énekeltétek: Én csak Veled fogok ülni… Most mindez megtörténik. Ti biztosan tanulmányozzátok Isten verzióit. Isten csak hozzátok, gyerekekhez beszél. Ti tudjátok, hogy Isten tanít benneteket. Ki Isten? A testetlen Shivát hívják Istennek. Shiva Istent itt imádják. Nem történik imádat az aranykorban. Ők ott még csak nem is emlékeznek Rá. A hívők megkapják az aranykor királyságát a saját odaadásuk gyümölcseként. Megértitek, hogy ti hajtották végre a maximális imádatot, és ezért ti vagytok az elsők, akik eljöttök az Atyához. Aztán elmentek a királyságba. Nektek, gyerekeknek teljes erőfeszítést kell tennetek azért, hogy egy magas státuszt igényeljetek az új világban. Ti, gyerekek rendelkeztek annak a vágyával, hogy gyorsan elmenjetek az új otthonba. Egy otthon csak az elején új, aztán az folyamatosan öreggé válik. A gyermekek száma egy otthonban folyamatosan növekszik. A gyerekek és unokák ott lesznek a régi otthonban. Azt mondanák, ez az otthon a mi nagyapánkhoz, vagy dédapánkhoz tartozik. Sokan vannak, akik később fognak eljönni. Minél intenzívebb erőfeszítést tesztek, annál korábban fogtok elmenni az új otthonba. Az Atya elmagyarázza nektek a nagyon jó módszereket, hogy erőfeszítést tudjatok tenni. Ők az odaadásban is erőfeszítést tesznek. Azok nevét dicsőítik, akik sok odaadást végeznek. Ők még bélyegeket is készítenek néhány hívőről. Senki nem ismeri a tudás rózsafüzérét. Először is, ott a tudás és aztán ott az odaadás. Most ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy az idő felében tudás van, ami az arany és ezüstkorokat jelenti. Ti, gyermekek most tudás teljesekké váltok. Egy tanár mindig teljes tudással rendelkezik. A diákok megkapják a jegyeket, sorszám szerint. Az az egy a korlátlan Tanár. Ti korlátlan diákok vagytok. Ti diákok sorszám szerint fogtok átmenni, ugyanúgy, ahogy átmentetek az előző ciklusban. Az Atya elmagyarázza, hogy ti vagytok azok, akik 84 születést vettetek. A 84 születésben nektek 84 tanárotok volt. Nektek biztosan újjá kell születnetek. Először a világ biztosan szatopradhan, és aztán az öreggé és tamopradhanná válik. Az emberi lények is tamopradhanná válnak. Először a fa új és szatopradhan. Az új levelek nagyon jók. Ez egy korlátlan fa. Sok vallás van. A ti intellektusotoknak most a korlátlanba kell mennie. A fa olyan nagy. Először is, ott van az eredeti, örökkévaló istenségi vallás és aztán a vallások variációja eljön. Ti 84 variációt vettetek. Az is örökkévaló. Tudjátok, hogy minden ciklusban körbementek a 84 születés ciklusán. Egyedül ti vagytok azok, akik körbementek a 84 születés ciklusán. Semmilyen emberi lény nem vesz 8.4 millió születést. Ott van az állatok nagy variációja. Senki nem tudja őket megszámolni. Az emberi lények 84 születést vesznek. Ti most teljesen belefáradtatok a szerepitek eljátszásába. Boldogtalanná váltatok. Miközben lejöttetek a létrán, szatopradhanból tamopradhanná váltatok. Az Atya most tamopradhanból újból szatopradhanná tesz benneteket. Az Atya azt mondja, én eljövök a tamopradhan világba, egy tamopradhan testbe. Most az egész világ tamopradhan. Az emberi lények megkérdezik, hogyan lehet béke az egész világon? Nem tudják, hogy mikor volt béke a világon. Az Atya azt mondja, ti rendelkeztek képekkel az otthonaitokban, ugye? Az egész világon béke volt, amikor az az ő királyságuk volt. Azt hívták mennyországnak. Az új világot hívják mennyországnak, az aranykornak. Ennek az öreg világnak most meg kell változnia. A királyság megalapításra kerül. Csak az ő királyságuk volt ott, az egész világon. Sok ember elmegy Lakshmi és Narayan templomába. Nem lép be az intellektusukba, hogy ők voltak ennek a Bharatnak a mesterei, és az ő királyságukban valóban béke és boldogság volt. 5.000 év kérdése az, amikor az ő királyságuk létezett. Fél ciklus után azt mondják a világra, hogy öreg. Az üzletemberek egy swastikát tartanak a számlatömbjükön. Annak is van egy jelentése. Ők egyszerűen azt Ganeshnak hívják. Ganesht egy istenségnek, az akadályok megsemmisítőjének tekintik. A swastikának négy egyenlő része van. Mindaz az odaadás mélysége. Az emberek megünneplik a Dipawalit (a fények fesztiválját). Valójában az igaz Dipawali az emlékezés zarándoklata, amin keresztül nektek, lelkeknek a fénye meggyullad 21 születésre. Ti egy nagy bevételt kerestek. Nektek, gyerekeknek nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Ez a ti új számlátok az új világért. Nektek most fel kell halmoznotok egy bevételt 21 születésre. Az Atya nektek, gyerekeknek magyaráz. Most figyeltek, miközben önmagatokat lelkeknek tekintitek? Ha ti figyeltek, miközben önmagatokat lelkeknek tekintitek, boldogságot tapasztaltok. Az Atya tanít minket. Ezek Isten verziói. Isten csak Egy. Ő biztosan eljön, és egy testet ölt, mert csak akkor lehetnek ott Isten verziói. Senki nem tudja ezt, és ezért az emberek azt mondják, neti, neti (se ez, se az). Ők azt mondják, hogy Ő a Legfelső Lélek, aztán azt mondják, hogy nem ismerik Őt. Shivát Babának hívják, és Brahmát is Babának hívják. Ők soha nem hívják Vishnut Babának. Prajapita is Baba. Ti B.K.-k vagytok. Amikor nem használjátok a Prajapita címet, ők nem értik. Olyan sok B.K. van, és biztosan ott kell lennie Prajapitának. Ezért van az, hogy nektek le kell írnotok a Prajapita szót. Aztán meg fogják érteni, hogy Prajapita az ő atyjuk is. Az új világ biztosan megteremtődik Prajapitán keresztül. Mi, lelkek először is testvérek vagyunk, aztán testvérekké és nővérekké válunk. Az Atya gyermekei örökkévaló lelkek. Aztán, a testi formában, mi testvérek és nővérek vagyunk. Ezért van ott Prajapita Brahma neve. Ugyanakkor, mi nem emlékszünk Brahmára. Csak a világi apákra és az Atyára, túl erről a világról, emlékeznek. Senki nem emlékszik Prajapita Brahmára. A szomorúság idején az emberek az Atyára emlékeznek, nem Brahmára. Ők azt mondják, ó Isten. Ők soha nem mondják, ó Brahma. A boldogság idején senkire nem emlékeznek. Ott nincs más, csak boldogság. Ezt senki nem tudja. Ti tudjátok, hogy három apával rendelkeztek ebben az időben. Az odaadás ösvényén emlékeznek a világi apáikra, és az Atyára, túl erről a világról. Az Aranykorban ők csak a világi apjukra emlékeznek. Az átmeneti korban emlékeztek mindhárom apára. Nektek van egy világi apátok, de megértitek, hogy ő egy korlátolt apa. Ti egy korlátolt örökséget kaptok tőle. Mi most megtaláltuk a korlátlan Atyát, akitől egy korlátlan örökséget kapunk. Ez valami, amit meg kell érteni. A korlátlan Atya most belépett Brahma testébe azért, hogy nektek, gyerekeknek korlátlan boldogságot adjon. Azzal, hogy Hozzá tartoztok, ti egy korlátlan örökséget kaptok. Ez olyan, mint megkapni a Nagyapátok örökségét Brahmán keresztül. Ő azt mondja, én átadom nektek az örökséget. Tanítalak benneteket. Rendelkezem tudással. Se az emberi lények, se az istenségek nem rendelkeznek tudással. Én átadom nektek, gyerekeknek a tudást, ami ott van bennem. Ez szellemi tudás. Tudjátok, hogy egy státuszt kaptok a Szellemi Atyától. Nektek köpülnötök kellene a Tudás Óceánját, ilyen módon. Arra emlékeznek, azok, akik legyőzik a tudatot, legyőznek mindent, míg azok, akik vereséget szenvednek a tudat által, mindentől vereséget szenvednek. Valójában azt kellene mondani, „azok, akik legyőzik Mayát”, mert a tudatot nem lehet legyőzni. Az emberi lények megkérdezik, hogyan lehet a tudatnak békéje. Az Atya megkérdezi, egy lélek hogyan mondhatja azt, hogy a tudat békéjét akarja. A lelkek maguk a béke földjének a lakói. Amikor egy lélek belép egy testbe, van az, hogy elkezd cselekedni. Az Atya azt mondja, most stabilizáljátok önmagatokat az eredeti vallásotokban. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek. A lélek eredeti vallása a béke. Hol máshol találnátok békét? A királynő nyakláncának példája is ezen alapszik. A szannyasik átadják ezt a példát, és aztán ők maguk elmennek az erdőbe, hogy békét keressenek. Az Atya azt mondja, nektek, lelkeknek a vallása a béke. A béke földje, ahonnan eljöttetek, hogy eljátsszátok a szerepeiteket, a ti otthonotok. Nektek cselekednetek kell egy testen keresztül. Amikor elszakadottá váltok a testetektől, akkor halotti csend van. Egy lélek egy másik testet ölt és így miért kellene bármi miatt is aggódnotok? Az a lélek nem fog újból visszatérni. Ugyanakkor a ragaszkodás háborgat benneteket. Ott a ragaszkodás nem fog háborgatni benneteket. Ott az öt bűn nem létezik. Ott nem létezik Ravan királysága. Az Ráma királysága. Hogyha az mindig Ravan királysága lenne, az emberek elfáradnának. Nem lennének képesek arra, hogy boldogságot tapasztaljanak. Ti mostanra teistákká váltatok. Trikaldarshik is vagytok. Az emberi lények nem ismerik az Atyát, és ezért hívják őket ateistáknak. Ti, gyerekek most megértitek, hogy a múlt szentírásai mind az odaadás ösvényéhez tartoznak. Ti most a tudás ösvényén vagytok. Az Atya a szemére ültet benneteket, és hazavisz önmagával, olyan nagy szeretettel. Ő azt mondja, én benneteket, mindannyitokat egy virágfüzérré teszlek a nyakam körül és visszaviszlek. Mindenki Hozzá kiált. Ő azokat, akik csúnyává váltak azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültek, a tudás máglyájára ülteti. Ők elrendezik a saját számláikat, és aztán hazaviszi őket. A ti kötelességetek most az, hogy tanuljatok. Miért bonyolódnátok bele más dolgokba? „Hogyan fognak az emberek meghalni, mi fog történni?” Miért kellene belebonyolódnotok mindebbe. Ez az elrendezés időszaka. Mindenki el fogja rendezni a saját számláit, és hazatér. Ti, gyerekek rendelkeztek ennek a korlátlan drámának a titkával az intellektusotokban. Ezzel senki más nem rendelkezik. Gyerekek, tudjátok, hogy eljöttök Babához minden ciklusban, hogy igényeljétek a korlátlan örökségeteket. Mi élő lények vagyunk. Az Atya eljött, és belépett egy testbe. Az Atya azt mondja, én belépek egy hétköznapi testbe. Itt ülök, és elmagyarázom neki (Brahma), hogy ő nem ismeri a saját születéseit. Senki más nem mondhatja azt: Gyerekek, váljatok lélek tudatossá és emlékezzetek az Atyára. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:

  1. Maradjatok az emlékezés zarándoklatán és ünnepeljétek meg az igaz Divalit minden nap. Nektek fel kell halmoznotok egy bevételt 21 születésre az új számlátokon.
  2. Őrizzétek meg a dráma titkát az intellektusotokban, és ne bonyolódjatok bele más dolgokba, mint ez a tanulmány. Rendezzétek el az összes karmikus számlátokat.

Áldás:

Legyetek igaz szolgálók, akik meggyújtotok sok másik lámpást az egy lámpás szeretete lángjával.

Deepawalikor sok lámpást meggyújtanak egy lámpással és aztán megünneplik a Deepmalát (fények füzére). Ott ég a láng a deepakban (lámpás). Hasonló módon, ti, deepakok rendelkeztek a szeretet lángjával. Amikor mindenegyes deepak szeretete összekapcsolódik az egy Deepakkal, akkor van igaz Deepmala. Így, látnotok kell, hogy ti, deepakok egy láng formájává váltok a mély szeretettel. Azok igaz szolgálók, akik szertefoszlatják a tudatlanság sötétségét a saját fényükkel.

Slogen:

Mindig tegyétek szilárddá "az egy erő és egy hit” egy leckéjét, és könnyedén képesek lesztek arra, hogy eljöjjetek bármilyen pörgéstől (dilemma).


*** O M S H A N T I ***