13.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az igaz Deepmalátok (a fények fesztiválja) az új világban lesz. Ezért van az, hogy nem szabadna semmilyen vággyal rendelkeznetek, hogy lássátok ennek az öreg világnak a hamis fesztiváljait.

Kérdés:
Ti szent hattyúk vagytok. Mi a ti kötelességetek?

Válasz:
A fő kötelességetek, hogy az egy Atya emlékezésében maradjatok és összekapcsoljátok mindenki intellektusának a jógáját az egy Atyával. Tisztává váltok és képessé tesztek mindenkit, hogy tisztává váljanak. Nektek állandóan elfoglaltnak kell maradnotok az emberi lényeket istenségekké változtatni feladatban. Szabaddá kell tennetek mindenkit a szomorúságtól. Váljatok vezetőkké és mutassátok meg nekik az ösvényt a felszabadulásba és életben való felszabadulásba.

Ének:
Megtalálva téged, megtaláltuk az egész világot. Az ég és a föld mind hozzánk tartozik.

Om shanti.
Ti, gyermekek hallottátok az éneket. Ti, gyermekek azt mondjátok, hogy igénylitek a mennyországotok királyságának az örökségét. Azt soha senki nem tudja felégetni. Senki nem tudja elvenni tőlünk. Senki nem tudja elnyerni tőlünk azt az örökséget. A lelkek egy örökséget kapnak az Atyától és így egy ilyen Atyát biztosan az Atyának és az Anyának neveznek. Csak azok tudnak eljönni ebbe az intézménybe, akik felismerik az Anyát és az Atyát. Az Atya is azt mondja: Én személyesen kinyilvánítom önmagamat a gyermekek előtt és Raja jógát tanítok nekik. A gyermekek eljönnek és a korlátlan Atyát önmagukhoz tartozóvá teszik, miközben élnek. A gyermekeket örökbe fogadják, miközben élnek. Ti hozzám tartoztok és én hozzátok tartozom. Miért tartoztok hozzám? Ti azt mondjátok, hogy Baba, mi a Tiéd lettünk, hogy igényeljük a mennyország örökségét Tőled. O.K., gyermek, soha ne válj el egy ilyen Atyától. Máskülönben mi lenne az eredmény? Nem lennétek képesek arra, hogy igényeljétek a mennyország királyságának a teljes örökségét. Mama és Baba császárrá és császárnővé válnak. Ezért nektek erőfeszítést kell tennetek és igényelnetek kell egy ilyen örökséget. Ugyanakkor, miközben erőfeszítést tesznek, néhány gyermek elválik az Atyától és aztán elmennek, a bűnök csapdájába kerülnek és beleesnek a pokolba. A pokol pokol és a mennyország mennyország. Ti azt mondjátok: Mi az Atyát önmagunkhoz tartozóvá tesszük, hogy a mennyország mestereivé váljunk az összes időkre, mert jelenleg a pokolban vagyunk. Amíg a mennyei Isten, az Atya, aki a mennyország Teremtője, nem jön el, senki nem mehet a mennyországba. Az Ő neve Mennyei Isten, az Atya. Ti ezt tudjátok ebben az időben. Az Atya azt mondja: Gyermekek, megértitek, hogy valóban eljöttetek az Atyához, hogy igényeljétek az örökségeteket Tőle, ahogy 5.000 évvel ezelőtt is tettétek. Ugyanakkor, miközben előre haladtok, Maya viharai teljesen megsemmisítenek benneteket. Aztán abbahagyjátok a tanulmányt, vagyis meghaltok. Ha azt követően, hogy Istenhez tartoztok, elengeditek a kezét, ez azt jelenti, hogy meghaltatok az új világ számára és visszatértetek a régi világba. Csak a Mennyei Isten, az Atya, aki szabaddá tesz benneteket a pokol szomorúságától, válik a Vezetőtökké és visz benneteket vissza az édes csend otthonába, ahonnan mi, lelkek eljöttünk. Aztán átadja nekünk az édes mennyország királyságát. Az Atya eljön, hogy két dolgot adjon: Felszabadulás és megváltás. Az aranykor a boldogság földje, a vaskor a szomorúság földje és a föld, ahonnan mi, lelkek eljövünk, a béke földje. Az Atya a Béke Adományozója és a Boldogság Adományozója a jövő számára. Ebből a békétlen világból először elmegyünk a béke földjére. Azt hívják az édes csend otthonának. Mi ott élünk. A lélek az, ami azt mondja: Az a mi édes otthonunk és aztán azzal, hogy a tudást tanulmányozzuk ebben az időben, megkapjuk a mennyország királyságát. Az Atya neve: Mennyei Isten. Az Atya a Felszabadító, a Vezető, a Tudásteljes, az Üdvösséggel teli, a Tudás Óceánja. Ő kegyelem teljes. Ő mindenki iránt kegyelemmel van. Kegyelemmel van az elemek iránt is. Mindenki szabaddá válik a szomorúságtól. Még az állatok is, stb., szomorúságot tapasztalnak. Ha megöltök egyet, az szomorúságot tapasztalna, ugye? Az Atya azt mondja: Én szabaddá teszek mindenkit a szomorúságtól, nem csak az emberi lényeket. Ugyanakkor az állatokat nem viszem vissza magammal. Ez az emberi lényekre utal. Csak egy ilyen korlátlan Atya van, az összes többi a degradációba visz benneteket. Ti, gyermekek tudjátok, hogy csak a korlátlan Atya az, aki átadja nektek a mennyország ajándékát, a felszabadulás földjét. Ő átadja nektek az örökséget. A Magasak közt Legmagasabb az egy Atya. Minden hívő arra az Istenre, az Atyára emlékszik. A keresztények is emlékeznek Istenre. Shiva a Mennyei Isten, az Atya. Egyedül Ő tudás teljes és üdvösséggel teli. Ti, gyermekek megértitek ennek a jelentését. Ti is sorszám szerintiek vagytok. Néhányan olyanok, hogy nem számít, mennyire díszítitek fel őket tudással, ők mégis beleesnek a bűnbe és a piszkos világ vonzza őket. Néhány gyermek elmegy, hogy megnézze a Deepmalát. Valójában a gyermekeimnek nem szabadna megnézniük azt a hamis Deepmalát, de mivel nem rendelkeznek tudással, bennük ott van az a vágy. A ti Diwalitok az aranykorban van, amikor tisztává váltok. Nektek, gyermekeknek el kell magyaráznotok, hogy az Atya csak azért jött el, hogy visszavigyen titeket az édes otthonba és az édes mennyországba. Azok, akik jól tanulnak és önmagukba szívják a tudást, el fognak menni a mennyország királyságába. Ugyanakkor ennek ott kell lennie a szerencsétekben. Ha nem követitek a shrimatot, nem fogtok emelkedetté válni. Ezek shri-shri Shiva Isten verziói. Amíg az emberi lények nem kapják meg Isten felismerését, ők folyamatosan imádatot fognak végezni. Amikor a hit szilárddá válik, az imádatról is automatikusan lemondanak. Ti őszentsége vagytok. Ti mindenkit tisztává tesztek Isten, az Atya utasításainak megfelelően. Azok az emberek a hindukat és a muzulmánokat keresztényekké teszik. Ti az ördögi emberi lényeket teszitek tisztává. Csak, amikor tisztává válnak, fognak elmenni a mennyországba, vagy az édes otthonba. Ti nem emlékeztek senkire, csak az egy Atyára. Csak az egy Atyától fogjátok megkapni az örökséget és így biztosan csak az egy Atyára emlékeznétek. Tisztává váltok és segítetek abban, hogy másokat is tisztává tegyetek. Azok az apácák nem tisztítanak meg senkit és másokat sem tesznek olyan apácákká, mint önmaguk. Ők egyszerűen áttérítik a hindukat keresztényekké. Ti, szent apácák mindenkit megtisztítotok és képessé teszitek az összes lelket arra, hogy egy kapcsolatot formáljanak az intellektusuk jógájával az egy Istennel, az Atyával. Azt írják a Gitában: Mondjatok le a testetekről és minden testi kapcsolatról. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek az egy Atyára. Aztán csak azzal, hogy önmagatokba szívjátok a tudást, kapjátok meg a királyságot. Csak az Atyára való emlékezéssel fogtok örökké egészségessé és a tudáson keresztül örökké gazdaggá válni. Az Atya a Tudás Óceánja. Ő elmondja nektek az összes védák és szentírások lényegét. Ők Brahma kezeiben szentírásokat ábrázolnak. Ez az egy Brahma. Shiv Baba elmagyarázza nektek az összes véda és szentírás lényegét ezen az egyen keresztül. Ő a Tudás Óceánja. Ti folyamatosan megkapjátok a tudást ezen az egyen keresztül. Mások aztán folyamatosan megkapják azt rajtunk keresztül. Néhány gyermek azt mondja: Baba, én megnyitom ezt a szellemi kórházat, ahova a beteg emberek el tudnak jönni és szabaddá tudnak válni a betegségtől és igényelni tudják a mennyországuk örökségét. Ők az életüket érdemessé tudják tenni és sok boldogságot kapnak. Ezért ők biztosan áldásokat kapnának sok embertől. Baba is elmagyarázta, hogy tanulmányozni Bharat szentírásait, mint a Gitát, a Bhagawadot, a védákat, vagy Upaniszádokat, áldozati tüzeket tartani, tapaszyát végezni, böjtölni, bizonyos fogadalmakat tenni, zarándoklatokra menni, mindezek olyanok, mint az író. Azok csak az imádat ösvényének a ceremóniái. Azzal, hogy követitek az egy Bhagawad Gita Istenének az egy shrimatját, Bharat megkapja a vajat. A shrimad Bhagawad Gitát is meghamisították. Tehát, a Tudás Óceánja, a Tisztító, a testetlen Legfelső Atya, a Legfelső Lélek neve helyett ők behelyezték shri Krishna nevét és azt íróvá változtatták. Ez egy nagy hiba. A Tudás Óceánja átadja nektek, gyermekeknek a tudást közvetlen módon. Ti most tudjátok, hogy ez a világciklus hogyan forog és a világfa hogyan növekszik. Ti Brahminok vagytok a bóbita és Shiv Baba a Brahminok Atyja. Aztán Brahminokból istenségekké, majd harcosokká, kereskedőkké és shudrákká váltok. Ez a bukfenc. Ezt hívják a 84 születés ciklusának. Azoknak is magyarázhattok, akik gyülekezeteket tartanak, ahol felolvassák a védákat: Az odaadás az író, míg a tudás a vaj, amin keresztül megkapjátok a felszabadulást és életben való felszabadulást. Ha meg akarjátok érteni a tudás mélységeit, azt hallgassátok meg türelemmel. A Brahma kumarik el tudják magyarázni nektek. Azt is megemlítik a szentírásokban, hogy ezek a gyermekek a végén átadták a tudást Bhishampitamainak és Ashwathamanak (egy szereplő a Mahabharatában). A végén mindenki megérti, hogy mindaz, amit mondotok, helyes. Ők biztosan eljönnek a végén. Amikor kiállításokat tartotok, olyan sok ezer ember eljön, de nem mindenki válik azzá, aki teljes hittel rendelkezik az intellektusban. A több millióból csak egy maroknyi az, aki nagyon jól megérti és azzal a hittel rendelkezik. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, a tudás szerencsés csillagjainak, szeretet, emlékezés és jó reggelt, sorszám szerint, az erőfeszítéseiteknek megfelelően az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok tisztává és másokat is tegyetek olyan tisztává, mint önmagatok. Ne emlékezzetek senki másra, csak az egy Atyára.

2. Annak érdekében, hogy áldásokat kapjatok sok lélektől, nyissatok egy Szellemi Egyetemet. Mindenkinek mutassátok meg az ösvényt a felszabadulásba és megváltásba.

Áldás:
Váljatok egyenlővé az Atyával, és azzal, hogy követitek Brahma Atyát, gyertek az első fokozatba.

Ti, gyerekek mindannyian nagyon szeretitek Brahma Atyát és a szeretet jele, hogy egyenlővé váltok Vele. Ennek érdekében állandóan legyen az célotok: Én, először! Nem „én, először” féltékenységből, mert az káros. Ugyanakkor, amikor azt mondjátok: „Én, először!”, az Atya követésében, és ezt valóban meg is teszitek, akkor elsőként fogtok eljönni azzal, aki az első. Ahogyan Brahma Atya az első számúvá vált, ugyanígy azoknak, akik őt követik, szintén meg kell őrizniük azt a célt, hogy első számúvá váljanak. Az, aki kezdeményez, az első, Arjuna. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy első legyen. Az első fokozat korlátlan, nem kevesebb.

Slogen:
Ahhoz, hogy a siker megtestesítőivé váljatok, végezzétek el önmagatok szolgálatát, miközben másokat is szolgáltok ugyanabban az időben.

Emelkedett verziók Mateshwáritól, 1957. január 21.

Ez az Isteni szatszang (szellemi gyülekezet) nem egy hétköznapi szatszang.

Ez a mi Isteni szatszangunk nem egy hétköznapi szatszang. Ez egy isteni iskola, egy kollégium, ahol rendszeresen tanulnunk kell. A másik, ahova csak elmentek és szatszangot tartotok (odaadó énekeket énekeltek), azokat meghallgatjátok egy rövid időre és aztán visszatértek ugyanoda. Olyanná váltok, amilyenek voltatok, mert nem kaptok rendszeres tanulmányt, amivel meg tudjátok teremteni a jutalmat. Ezért van az, hogy a mi szatszangunk nem egy hétköznapi szatszang. Ez a mi isteni kollégiumunk, ahol Isten ül és tanít minket és mi teljesen önmagunkba szívjuk ezt a tanulmányt és egy magas státuszt igénylünk. Ugyanúgy, ahogy egy tanár minden nap tanít benneteket és átadja nektek a fokozatot, hasonló módon, itt maga Isten a Guru, az Atya és a Tanár formájában tanít minket minden nap és képessé tesz bennünket arra, hogy igényeljük az istenségek legmagasabb státuszát. Ezért szükséges, hogy csatlakozzatok egy ilyen iskolához. Lényeges azok számára, akik eljönnek ide, hogy megértsék ezt a tudást, hogy itt milyen tanításokat kapnak és mit fognak elérni azzal, hogy veszik ezeket a tanításokat. Mi most tudjuk, hogy maga Isten jön el és tesz képessé minket arra, hogy átmenjünk a vizsgán és így nekünk be kell fejeznünk ezt a teljes kurzust egy születésben. Azok, akik veszik a tudásnak ezt a kurzusát az elejétől a végéig, teljesen át fognak menni. Azok, akik a kurzus közepén jönnek, nem fognak olyan sok tudást venni. Nem tudnák, hogy korábban mit tanítottak a kurzuson. Ezért van az, hogy valakinek itt rendszeresen tanulnia kell. Csak azzal fogtok fejlődni, hogy rendelkeztek ezzel a tudással és ezért van az, hogy rendszeresen kell tanulnotok.

Azt követően, hogy Isten igaz gyermekeivé váltatok, ne rendelkezzetek semmilyen kétséggel.

Mivel maga Isten jött el erre a földre, nekünk teljesen át kell adnunk a kezünket Neki, de csak azok fogják átadni Babának a kezüket, akik Baba igaz és erőteljes gyermekei. Soha ne engedjétek el ennek az Atyának a kezét. Ha elengeditek, hová mennétek azt követően, hogy árvákká váltatok? Most, hogy megfogtátok Isten kezét, nem szabad még a leghalványabb gondolattal sem rendelkeznetek, akárcsak szubtilis formában, hogy azt elengedjétek és nem szabad, hogy bármilyen kétséggel rendelkezzetek: Nem tudom, vajon képes leszek keresztülmenni vagy nem. Vannak olyan gyermekek is, akik nem ismerik fel az Atyát és így visszaválaszolnak az Atyának és azt mondják, hogy ők nem foglalkoznak senkivel. Ha nektek ilyen gondolataitok vannak, akkor az Atya hogyan tud gondoskodni az ilyen érdemtelen gyermekekről. Akkor meg kellene értenetek, hogy el fogtok bukni, mert Maya nagyon keményen próbálkozik, hogy bukásra késztessen benneteket és ő biztosan tesztelni fog, hogy lássa, milyen mértékben vagytok erős és okos harcosok. Ez is lényeges. Minél erőteljesebbé válunk Istennel, Maya annál inkább válik erőssé és megpróbál bukásra késztetni minket. Ott lesz a megfelelő partnerség. Ugyanúgy, ahogy Isten erős, Maya is megmutatja a saját erejét. De mi szilárd hittel rendelkezünk, hogy végül Isten a legerőteljesebb és a győzelem biztosan az Övé. Nekünk szilárdnak kell lenünk ebben a hitben az utolsó lélegzetig. Mayának is meg kell mutatnia a saját erejét. Ő nem mutathat gyengeséget Isten előtt. Ha megmutatjátok a gyengeségeiteket akárcsak egyszer is, mindennek vége. Ezért, még akkor is, ha Maya megmutatja az erejét, nekünk nem szabad elengednünk Maya Pati kezét (Maya Urának a kezét). Azok fognak győztessé válni, akik teljesen fogják az Ő kezét. Mivel Isten a Mesterünk, még olyan gondolattal sem szabadna rendelkeznünk, hogy elengedjük a kezét. Isten azt mondja, gyermekek, mivel én magam erőteljes vagyok, így azzal, hogy velem vagytok, ti is biztosan erőteljessé váltok. Értitek, gyermekek?