14.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, őrizzétek meg a tanulmányt az intellektusotokban, amit az Atya tanít nektek, és tanítsátok meg mindenkinek. Adjátok át mindenkinek az Atya és a világciklus bemutatását.

Kérdés:
A lelkek eljátsszák a szerepeiket az arany és vaskorokban is, de mi a különbség?

Válasz:
Az aranykorban, amikor a lelkek eljátsszák a szerepeiket, ők nem követnek el semmilyen bűnös cselekedetet. Ott minden cselekedet semleges, mert Ravan ott nem létezik. Aztán, amikor a lelkek eljátsszák a szerepeiket a vaskorban, minden cselekedet bűnös, mert itt bűnök léteznek. Ti most az átmeneti korban vagytok, és rendelkeztek az összes tudással.

Om shanti.
Ti, gyerekek tudjátok, hogy Baba előtt ültök. Baba is tudja, hogy ti, gyerekek előtte ültök. Azt is tudjátok, hogy az Atya átadja nektek a tanításokat, amiket aztán át kell adnotok másoknak. Először is, adjátok át az Atya bemutatását, mert mindenki elfelejtette az Atyát, és a tanításait. A tanításokat, amiket az Atya most átad nektek, újból át fogják adni 5.000 év után. Senki más nem rendelkezik ezzel a tudással. A fő dolog az Atya bemutatása. Aztán, nektek el kell magyaráznotok, hogy mindannyian testvérek vagyunk. Az egész világ minden lelke testvér, és mindenki eljátssza a szerepét a testén keresztül, amit megkapott. Az Atya most eljött, hogy elvigyen benneteket az új világba, amit mennyországnak hívnak. Ugyanakkor, mi, testvérek, mindannyian tisztátalanok vagyunk. Egyetlenegy sem tiszta. Csak az egy Atya minden tisztátalan Tisztítója. Ez Ravan tisztátalan, korrupt világa. Ravan öt a női bűnt és öt a férfi bűnt jelenti. Baba egy nagyon egyszerű módon magyaráz. Ti is ugyanolyan módon magyarázhattok. Először is, magyarázzátok el, hogy Ő nektek, gyerekeknek az Atyja. Mindannyian testvérek vagyunk. Kérdezzétek meg tőlük, hogy ez így rendben van-e. Mondjátok meg nekik, hogy írják le, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk és az Atyánk az Egy. Ő nekünk, lelkeknek, mindannyinknak a Legfelső Lelke. Őt hívják az Atyának. Ezt nagyon szilárdan ültessétek el az intellektusukban, és aztán a mindenütt jelenvalóság elképzelését, amivel jelenleg rendelkeznek, el lehet távolítani. Először is, tanítsátok meg nekik Alfát. Mondjátok el nekik: Ezt nagyon világosan írjátok le: Korábban én azt mondtam, hogy Ő mindenütt jelenvaló, de most megértettem, hogy Ő nem mindenütt jelenvaló, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk. Minden lélek beszél Istenről, az Atyáról, a Legfelső Atyáról. Először is, ültessétek el bennük a hitet, hogy ők lelkek és nem a Legfelső Lélek, és hogy Isten nincs jelen bennünk. Egy lélek mindenkiben jelen van. A lelkek eljátsszák a szerepeiket a testeik támaszával. Ezt tegyétek nagyon szilárddá. Achcha. Az Atya aztán átadja nekünk a világ eleje, közepe és vége tudását is. Senki más nem tudja, hogy mi ennek a világciklusnak a kora. Csak az Atya magyarázza ezt el nekünk, miközben itt ül a Tanár formájában. Ez nem több százezer év kérdése. Ez a ciklus pontos, és előre elrendelt. Nektek ezt meg kell értenetek. Jegyezzétek le, hogy az arany és ezüstkorok mostanra a múlttá váltak. Azt hívják mennyországnak, és fél-mennyországnak, amikor ott van az istenségek királysága. Az egyik 16 fokkal, és a másik 14 fokkal rendelkezik. A fokok folyamatosan csökkennek. A világ biztosan öreggé válik. Az aranykor hatása nagyon nagy. Annak a neve mennyország, az új világ. Nektek csak azt kell dicsérnetek. Az új világban csak az egy eredeti, örökkévaló istenségi vallás van. Először is, adjátok át az Atya, és aztán a világciklus bemutatását. Ti képekkel is rendelkeztek, hogy képessé tegyétek őket arra, hogy hittel rendelkezzenek. Ez a világciklus folyamatosan forog. Az aranykorban Lakshmi és Narayan királysága volt, és az ezüstkorban az Ráma és Szita királysága volt. Az a ciklus fele. Azt követően, hogy két kor eltelt, eljön a réz és a vaskor. Ravan királysága a rézkorban kezdődik. A bűnök rendszere megteremtődik, amikor az istenségek a bűn ösvényére lépnek. Az arany és ezüstkorokban mindannyian bűntelenek. Ott csak az egy eredeti, örökkévaló istenségi vallás van. Mindenkinek mutassátok meg ezeket a képeket, és szóban is magyarázzátok el nekik, hogy az Atya hogyan válik a tanárunkká, és tanít minket ily módon. Az Atya maga eljön és átadja a saját bemutatását. Ő maga azt mondja, én eljövök, hogy megtisztítsam a tisztátalant. Ezért, nekem biztosan szükségem van egy testre. Máskülönben hogyan tudnék beszélni? Én vagyok az Élő Lény, az Igazság, a Halhatatlan Egy. A lelkek keresztülmennek a tamo, rajo és szato állapotokon. A lelkek azok, akik tisztává és tisztátalanná válnak, és azért mondják azt, tiszta lélek, és tisztátalan lélek. Minden szanszkara ott van a lélekben. A lélek magával viszi a múlt szanszkaráit és a bűnös tetteket. Az aranykorban nincsenek bűnös tevékenységek. Eljátsszátok a szerepeiteket azzal, hogy cselekedtek, de azok a tettek semlegesek. Ezeket a kifejezéseket is megemlítik a Gitában, és ti most azokat megértitek, gyakorlati módon. Tudjátok, hogy Baba eljött, hogy az öreg világot megváltoztassa, és újjá tegye. Az aranykor az, ahol a tettek semlegesek. Amikor az összes tevékenység bűnös, azt hívják a vaskornak. Ti most az átmeneti korban vagytok. Baba mindent elmond nektek a két oldalról. Az arany és ezüstkorok a tiszta világ, ahol nincs bűn. A bűn elkezdődik, amikor Ravan királysága elkezdődik. Ott a bűnt nem említik. Ráma királyságának, és Ravan királyságának a képe ott van előttetek. Az Atya elmagyarázza, hogy ez egy tanulmány. Senki más csak az Atya tudja ezt. Ennek a tanulmánynak ott kellene maradnia az intellektusotokban. Amikor emlékeztek az Atyára, akkor a ciklus is belép az intellektusotokba. Ti mindenre emlékeztek, egy másodperc alatt. Hosszabb időt vesz igénybe, hogy arról beszéljetek. A fa ilyen, és abból három forrás merül fel. Egy másodperc alatt emlékezzetek a fára és annak a Magjára. Ugyanúgy, ahogy ott van egy ilyen, és ilyen fa magja és azon a gyümölcs növekedni fog, elmagyarázhatjátok annak a jelentőségét, hogy ez hogyan a korlátlan emberi világfa. Mindent elmagyaráztak nektek, gyerekeknek azzal kapcsolatban, hogy a dinasztia hogyan folytatódik fél cikluson át, és aztán hogyan van ott Ravan királysága. Azok, akik az arany és ezüstkorok lakói, aztán a rézkor lakóivá válnak. A fa folyamatosan növekszik. Ravan királysága elkezdődik fél ciklus után, amikor mindenki bűnössé válik. Az örökség, amit megkaptatok az Atyától, fél cikluson át tartott. Ő átadta nektek a tudást, és aztán átadta nektek az örökségeteket, vagyis megtapasztaltátok a jutalmat, ami azt jelenti, hogy boldogságot tapasztaltatok az arany és ezüstkorokban. Azt hívják a boldogság földjének, az aranykornak. Ott nincs szomorúság. Mindent elmagyaráznak nektek egy ilyen egyszerű módon. Függetlenül attól, hogy ti egynek, vagy többnek magyaráztok, nektek figyelnetek kell. Amikor magyaráztok, bár ők egyetértéssel bólogatnak, nektek azt is el kell mondanotok, hogy jegyezzék le mindazt, és ha bennük van bármilyen kétség, akkor arról kérdezhetnek. Mi elmagyarázzuk nektek ezeket a dolgokat, amit senki más nem tud. Ők semmit nem tudnak, és így mit kérdeznének? Baba elmondja nektek a korlátlan fa jelentőségét. Ti megértitek ezt a tudást ebben az időben. Az Atya elmondta nektek, hogyan mentek körbe a 84 születés ciklusán. Ezt nagyon figyelmesen írjátok le, és aztán gondolkozzatok el ezen. Ugyanúgy, ahogy egy tanár átad nektek egy esszé témát, hogy azt ismételjétek át otthon, hasonló módon, adjátok át ezt a tudást másoknak, és nézzétek meg, mi történik. Folyamatosan kérdezzétek meg őket. Nagyon világosan magyarázzatok el nekik minden egyes aspektust. Magyarázzátok el az Atya és a Tanár kötelességeit és a Gurujét is. Ti Hozzá kiáltottatok, hogy jöjjön el, és tisztítson meg minket, tisztátalanokat. Amikor a lelkek tisztákká válnak, tiszta testet kapnak. Amilyen az arany, olyan az ékszer, ami abból készül. Ha ti 24 karátos aranyat vesztek, és nem használtok ötvözetet, a díszek, amik abból készülnek, szatopradhanok lennének. Mivel ötvözet keveredett belétek, tamopradhanná váltatok. Először Bharat 24 karátos arany veréb volt, vagyis az volt a szatopradhan új világ. Aztán az tamopradhanná vált. Csak az Atya magyarázza ezt el. Semmilyen emberi lény, vagy guru nem tudja ezt. Ti Hozzá kiáltottatok, hogy jöjjön el és tisztítson meg benneteket. Ugyanakkor az a Guru feladata. Amikor az emberek elérik a visszavonulásuk állapotát, gurukat fogadnak. A hely, túl a hangon, a testetlen világ, ahol a lelkek élnek. Ez a testi világ. Ez a kettő találkozója. Ott nincsenek testek. Ott nem hajtanak végre tetteket. Az Atya rendelkezik az összes tudással. A dráma tervének megfelelően Őt Tudás-teljesnek hívják. Mivel Ő az Élő Lény, az Igazság és az Üdvösség teljes Egy, Őt Tudás Teljesnek is hívják. Ti Őt a Tisztítónak és a Tudás teljes Shiv Babának is hívjátok. Az Ő neve mindig Shiva. Minden lélek lejön, és különböző neveket kap, hogy eljátssza a szerepeit. Ők az Atyához kiáltanak, de semmit nem értenek. Biztosan ott kell lennie a szerencsés szekérnek, akibe az Atya eljön, és elvisz titeket a tiszta világba. Az Atya elmagyarázza: Édes gyermekek, én eljövök ennek az egynek a testébe, aki most a sok születése végén van. Ő teljes 84 születést vesz. Nekem el kell jönnöm a szerencsés szekérbe. Shri Krishna az első számú. Ő az új világ mestere. Aztán ő lejön. Az aranykor után keresztülmegy az ezüst, réz és vaskorokon. Ti most vasból arannyá váltok. Az Atya azt mondja, egyszerűen emlékezzetek rám, az Atyátokra. A lélekben nem volt ott annak a tudása, hogy kinek a testébe lépek be. Én belélépek, ezért hívják őt a szerencsés szekérnek. Máskülönben mindegyik közül a legemelkedettebbek Lakshmi és Narayan. Ezért nekem be kell lépnem egyikükbe. Ugyanakkor Isten nem lép beléjük. Ezért van az, hogy egyiküket sem lehet a szerencsés szekérnek nevezni. Neki meg kell tisztítani a tisztátalant azzal, hogy eljön ebbe a szekérbe. Ezért, ez az egy biztosan vaskori és tamopradhan. Ő maga azt mondja, én eljövök ezen egy sok születésének a végén. Ezeket a szavakat pontosan megemlítik a Gitában. A Gitát hívják az összes szentírás legemelkedettebb ékszerének. Az átmeneti korban van az, hogy az Atya eljön és megalapítja a Brahmin és istenségi klánokat. Az Atya eljön a sok születés végén, vagyis, Ő eljön az átmeneti korban. Ő azt mondja, én vagyok a Mag. Krishna az aranykor egy lakója. Őt nem lehet látni semmilyen más helyen. Miközben újjászületik, a név, a forma, a föld és az idő mind megváltozik. Még a megjelenés is megváltozik. Először egy kis gyermek nagyon szép, és aztán felnő. Majd elhagyja a testét, és egy kis testet vesz újból. Ez a játék előre elrendelt és fix a drámában. Amikor egy új testet ölt, akkor őt többé nem nevezik Krishnának. A következő testnek egy másik nevet adnak. Az idő, a megjelenés, a dátum, a pillanat mind megváltozik. A világ történelme és földrajza ugyanúgy ismétlődik. Ezért, ez a dráma folyamatosan ismétlődik. Nektek keresztül kell mennetek a szato, rajo és tamo állapotokon. A világ neve, és a korok neve folyamatosan változik. Ez most az átmeneti kor. Én eljövök az átmeneti korban. Elmondom nektek az egész világ igaz történetét és földrajzát. Senki más nem tud semmit az elejétől a végéig. Mivel nem ismerik az aranykor időtartamát, ők több százezer évről beszélnek. Ezek a dolgok most mind ott vannak az intellektusotokban. Ezt tegyétek szilárddá önmagatokban. Az Atya az Atya, a Tanár, a Satguru és Ő átadja nekünk a nagyon jó módszereket, hogy újból szatopradhanná váljunk. Azt is mondják a Gitában: Mondjatok le minden testi vallásról, beleértve a testeteket, és tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Nektek biztosan haza kell térnetek. Az odaadás ösvényén olyan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy elérjék Istent. Az a felszabadulás földje, ahol mindannyian szabadok a tettektől. Mi elmegyünk, és a testetlen világban ülünk. Amikor egy színész hazamegy, ő szabad a szerepétől. Mindenki el akarja érni a felszabadulást. Senki nem érhet el örökkévaló felszabadulást. Ez a dráma örökkévaló és múlhatatlan. Néhányan azt mondják, hogy nekik nem tetszik a jövés-menés szerepe. Ugyanakkor senki nem tud tenni semmit ez ellen. Ez az örökkévaló dráma előre elrendelt. Egyetlenegy sem érhet el örökkévaló felszabadulást. Azok a dolgok mind a különböző típusú emberi utasítások. Ezek emelkedett utasítások, hogy a legemelkedettebbé tegyenek benneteket. Az emberi lényeket nem szabadna emelkedettnek nevezni (shrinek). Az istenségeket emelkedettnek hívják. Mindenki meghajol előttük. Ez azért van, mert ők emelkedettek. Krishna egy istenség, a mennyország egy hercege. Hogyan jöhet el ide? Ő nem mondta el a Gitát. Az emberek elmennek Shiva elé, és felszabadulást kérnek Tőle. Ő nem megy se az életben való felszabadulásba, se a kötés életébe. Ezért, az emberek Hozzá kiáltanak a felszabadulásért. Ő átadja az életben való felszabadulást is. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mi mindannyian testvérek vagyunk. Ezt a leckét tegyétek szilárddá, és másokat is inspiráljatok arra, hogy ugyanezt tegyék. A szanszkaráitokat tegyétek teljesen tisztává az emlékezéssel.

2. Annak érdekében, hogy 24 karátos tiszta arannyá váljatok (szatopradhanná), őrizzétek meg a tettek, a semleges tettek és bűnös tettek filozófiáját az intellektusotokban, és többé ne hajtsatok végre semmilyen bűnös tettet.

Áldás:
Váljatok a tapasztalat megtestesítőjévé, aki a megfelelő időben használja az összes erényét és erőit.

A Brahmin élet különlegessége a tapasztalat. Ha akárcsak egy erény vagy erő tapasztalata hiányzik, akkor biztosan az akadályok befolyása alá kerültök ilyen vagy olyan alkalmakkor. Most kezdjétek el a tapasztalat kurzusát. Használjátok minden erény és erő kincseit. Bármikor legyen szükségetek egy bizonyos erényre, váljatok annak a megtestesítőjévé abban az időben. Ne csak megőrizzétek a kincseiteket a tudás formájában az intellektusotok széfjében, de használjátok őket, és győztessé fogtok válni, és állandóan és folyamatosan a dalt fogjátok énekelni, “Wah re me” (Önmagam csodája).

Slogen:
Csak azok maradnak dupla könnyűek, akik véget vetnek az érzékeny gondolatoknak, és helyette erőteljes gondolatokat teremtenek.