14.02.21    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     02.11.87     Om Shanti     Madhuban


AZ ÖNÁTALAKÍTÁS ALAPJA A FELISMERÉS EGY BECSÜLETES, ŐSZINTE SZÍVVEL


Ma a világ Átalakítója, a világ Jótevője, BapDada a szerető, együttműködő és világátalakító gyermekeit nézi. Az önátalakításon keresztül mindenki elmerült a világ átalakításának szolgálatában. Mindenki tudatában ott van ugyanaz a lelkesedés és buzgalom, hogy nekik át kell alakítaniuk ezt a világot, és ott van bennük a hit is, hogy az átalakulásnak meg kell történnie, vagyis, azt lehet mondani, hogy az átalakulás már garantált. Ti csak névleg váltatok BapDada együttműködő, könnyű jógi gyermekeivé, és a jeleneteket és a jövőtöket emelkedetté teszitek.

Ma BapDada a világ-átalakító, eszköz gyermekeket nézte és különösen egy dolgot nézett: Mindannyian eszközök az egy feladatért. Mindenki célja az önátalakítás és a világ átalakítása. És mégis, miközben eszközök az önátalakításért és a világ átalakításáért, az miért válik sorszámszerintivé? Néhány gyermek nagyon könnyedén és gyorsan véghez viszi az önátalakítást, míg mások az egyik pillanatban rendelkeznek az önátalakítás gondolatával, de a saját szanszkaráik, a szituációk, amik Mayán, vagy az elemeken, vagy a karmikus számlákon keresztül eljönnek, amiket el kell rendezni a Brahmin családon keresztül, gyengítik az önátalakítás emelkedett lelkesedését. Azután van néhány gyermek, akik gyengék abban, hogy bátorsággal rendelkezzenek, hogy véghez vigyék az átalakulást. Ahol nincs bátorság, ott nincs lelkesedés és buzgalom, és önátalakítás nélkül nincs ott az a siker, amivel a világ átalakításában rendelkezni szeretnétek, mert ez az alokik isteni szolgálat ugyanabban az időben három típusú szolgálat bizonyítéka. Mi az a három típusú szolgálat, ami ugyanabban az időben megtörténik? 1) Hozzáállás. 2) Vibrációk. 3) Szavak. Mind a három. Eszközként alázatossággal és önzetlenséggel váljatok erőteljessé ennek alapján, mert így van az, hogy eléritek azt a sikert, amivel rendelkezni szeretnétek. Máskülönben a szolgálat megtörténik és önmagatokat és másokat is elégedetté tesztek egy rövid időre a szolgálat valamilyen sikere alapján, de nincs ott az a siker, amivel valóban rendelkezni szeretnétek, és amit BapDada akar. BapDada is elégedetté válik, hogy a gyerekek boldogok. Ugyanakkor az eredmény, a kapacitásotoknak megfelelően, biztosan fel van jegyezve a Szívek Vigasztalójának szívében. Ő biztosan azt fogja mondani, jó volt, jó volt, mert az Atya látásában és hozzáállásában az áldások ott vannak minden gyermek iránt, vagyis ha nem ma, akkor holnap, ezek a gyerekek biztosan a siker megtestesítőivé fognak válni. Ugyanakkor azzal együtt, hogy Ő az Áldások Adományozója, Ő a Tanár is és ezért felhívja a figyelmeteket a jövőért.

Tehát, ma BapDada látta a világ átalakítása feladatát és a világ-átalakító gyerekek eredményét. Fejlődés van, és a hang mindenhol szétterjed és a kinyilvánítás függönye elkezdett szétnyílni. Minden lélekben most a vágy megteremtődött mindenhol, hogy nekik biztosan közel kellene jönniük, és egy pillantással kellene rendelkezniük. Mindaz, amit hallottak, mostanra átalakult azzá, hogy látni akarnak. Mindez az átalakulás megtörténik. Ugyanakkor a drámának megfelelően mindaz, ami most látható, az Atya és néhány emelkedett eszköz lélek erőteljes hatásának az eredménye. Ha a többség sikert érne el ezzel a módszerrel, akkor minden Brahmin nagyon gyorsan megnyilvánulna a siker megtestesítőjeként. BapDada látta, hogy a siker alapja - az önátalakulás, amit ti, magatok és az emberek és az Atya is szeretne -, pillanatnyilag hiányzik. Tehát, miért van ott az önátalakulás hiánya? Ennek a fő oka az, hogy egy bizonyos erő hiányzik. Az a különleges erő a felismerés ereje.

Bármilyen átalakulás könnyű alapja a felismerés ereje. Amíg nem rendelkeztek a felismerés erejével, nem rendelkezhettek tapasztalattal, és amíg nincs tapasztalat, a Brahmin élet különlegességének alapja nem válhat erőssé. A kezdetektől hozzátok a Brahmin életeteket önmagatok elé.

Az első átalakulás: én egy lélek vagyok és az Atya az enyém. Minek alapján történt meg ez az átalakulás? Ez akkor volt, amikor felismertétek: „Igen, én egy lélek vagyok és egyedül az Egy az Atyám”. Ez a felismerés képessé tett benneteket arra, hogy tapasztalattal rendelkezzetek, mert az átalakulás csak ekkor történik meg. Amíg ezt nem ismeritek fel, ti továbbra is hétköznapi sebességgel haladtok előre. De abban a pillanatban, hogy a felismerés ereje tapasztalttá tesz benneteket, ti intenzív erőfeszítést tevőkké váltok. Hasonló módon, az összes bizonyos dolog az átalakulással kapcsolatban - legyen ez a teremtéssel, vagy a Teremtővel kapcsolatban -, amíg nem ismertek fel minden aspektust, vagyis, hogy igen, ez az az idő, ez ugyanaz a jóga és én az az emelkedett lélek vagyok, nem fogtok ugyanolyan lelkesedéssel és buzgalommal rendelkezni a tevékenységetekben. Néhányban lesz átalakulás rövid időre az atmoszféra hatására, de az nem lesz ott az összes időre. A felismerés ereje elhozza a könnyű átalakulást az összes időre.

Hasonló módon, az önátalakulásban is, amíg nem rendelkeztek a felismerés erejével, nem lehet emelkedett átalakulás az összes időre. Ebben két dolog felismerésére különösen szükség van. 1. A saját gyengeségeitek felismerése. 2. A szituáció, a vágyak és érzések felismerése az egy tudatában, aki eszközzé válik (abban a szituációban), egy személy gyengesége, vagy valaki állapota, aki külső befolyás alatt áll, ismerve a teszt okát azon a szituáción keresztül. Legyen ott az abban átmenni felismerése az emelkedett formátokkal: „Én emelkedett vagyok, az én állapotom emelkedett és az a szituáció csak egy vizsga”. Ez a felismerés könnyen elhozza az átalakulást és át fogtok menni. Mások vágyának a felismerése, és annak a felismerése, amire nekik szükségük van a fejlődésükért, a ti önfejlődésetek alapja. Tehát, az átalakulás nem történhet meg a felismerés ereje nélkül. Ebben is az egyik a felismerés egy becsületes szívvel és a másik a felismerés okos módon, mert ti nagyon tudásteljesekké váltatok. Tehát, figyelembe véve az időt és annak érdekében, hogy igazoljátok a feladatotokat, és a neveteket dicsőítsétek, felismeréssel fogtok rendelkezni abban az időben, de az a felismerés nem fog rendelkezni erővel, hogy elhozza az átalakulást. Tehát, a felismerés a szívből tesz benneteket képessé arra, hogy áldásokat kapjatok a Szívek Vigasztalójától, míg a felismerés okossággal másokat és benneteket is csak egy rövid időre fog boldoggá tenni.

A harmadik típusú felismerés az, hogy a tudatotok elfogadja, hogy valami nem helyes. A lelkiismeretetek is elmondja nektek, hogy az nem helyes, de annak érdekében, hogy önmagatokat kívülről egy maharatinak bizonyítsátok, vagy, mert nem akarjátok, hogy a nevetek gyengének, vagy bármivel kevesebbnek tűnjön a családban, ti továbbra is megölitek a saját lelkiismereteteket. A lelkiismereteteket ily módon meggyilkolni szintén egy bűn. Ugyanúgy, ahogy az öngyilkosság elkövetése is egy nagy bűn, hasonló módon, ez is felhalmozódik a bűn számláján. Ezért van az, hogy BapDada folyamatosan mosolyog, és továbbra is meghallgatja a dialógusokat a tudatukban. Azok nagyon szép dialógusok. A fő dolog az, hogy azok, akik ezzel a típusú felismeréssel rendelkeznek, azt gondolják: Bárki más mit tudna? Ez továbbra is megtörténik. Akárhogyan is, az Atya minden falevélről tud. Ő valamiről nem tud mindaddig, amíg Neki azt nem mondják el. Miközben arról tud, Ő tudatlanná válik és ártatlansággal, az Ő ártatlan formájával a gyerekeket előre haladásra készteti. Mivel Ő tudja, hogy miért válik ártatlanná? Mert Ő a Kegyelemteljes Atya és, hogy abban a bűnben ne halmozzatok fel további bűnt, Ő kegyelemmel rendelkezik. Értitek? Az ilyen gyerekek nagyon okossá válnak és az okos Atya, vagy az eszközlelkek elé jönnek. Ezért van az, hogy az Atya Kegyelemteljessé és az Ártatlan Úrrá válik.

BapDada rendelkezik minden gyermek tetteinek és tudatának minden gondolata számlájával. Nincs szükség arra, hogy tudja, hogy mi van a szívükben, de minden gyermek szívének szívverése világos. Ezért Ő azt mondja, hogy Ő nem tudja, hogy mi van mindenki szívében, mert nincs szükség arra, hogy Ő azt tudja. Az már világos. Minden pillanat és a tudatban minden gondolat szívverésének táblázata ott van BapDada előtt. Ő arról tud beszélni nektek. Az nem úgy van, hogy Ő arról nem tud beszélni nektek. El tudja mondani a dátumot, a helyet, az időt és, hogy pontosan mit tettetek. Ő mindent el tud mondani. Ugyanakkor, miközben mindazt tudja, Ő tudatlan marad. Tehát, ma Baba látta a teljes táblázatot.

Az oka annak, hogy az önátalakítás nem történik meg nagy sebességgel, a felismerés hiánya egy becsületes szívvel. A felismerés ereje nagyon édes tapasztalatokat tud adni. Ti ugye ezt megértitek? Néha tekintsétek önmagatokat egy léleknek, aki az Atya szemeinek ékszere, vagyis önmagatokat ismerjétek fel egy emelkedett pontként, ami el van merülve a szemekben. Csak a pont tud elmerülni a szemekben. A test nem tud elmerülni a szemekben. Néha tekintsétek önmagatokat a homlok ékszerének a homlokon ragyogva. Néha ismerjétek fel önmagatokat egy ragyogó csillagként. Néha tapasztaljátok meg és ismerjétek fel önmagatokat Brahma Atya együttműködő jobb kezeként, Brahma karjaiként egy testi Brahmin formában. Néha ismerjétek fel önmagatokat az avyakt angyali formaként. Legyenek különleges alokik tapasztalatok a felismerés erejével. Azokról ne csak beszéljetek a tudás formájában, de azokat ismerjétek fel. Növeljétek a felismerés ezen típusának erejét, és azután más típusú felismerések - a gyengeségeké - automatikusan nagyon tisztává fognak válni. Még egy parányi folt is nagyon tisztán látható lenne egy erőteljes tükörben, és ti képesek lennétek arra, hogy azt átalakítsátok. Tehát, értitek? A felismerés ereje az önátalakítás alapja. Használjátok az erőket. Azokat ne csak számoljátok és legyetek boldogok azt gondolva: „Igen, én rendelkezem ezzel és ezzel az erővel”, de azokat állandóan használjátok az énért, másokért és a szolgálatért minden feladatban. Értitek? Néhány gyermek megkérdezi: Az Atya csak ezt teszi az összes időkben? De az Atya mit tudna tenni? Neki magával kell vinnie benneteket. Mivel Neki magával kell vinnie benneteket, ilyen társakra van szüksége. Ezért Ő továbbra is néz benneteket, és átadja a híreket, hogy ti, társak egyenlővé váljatok. Ez nem azok kérdése, akik hátulról fogják követni. Ők sokan lesznek, de a társaknak egyenlőknek kell lenniük. Tehát, ti társak vagytok, vagy az esküvői menet része? Az esküvői menet nagyon nagy lesz. Ezért van az, hogy Shiva esküvői menete nagyon jól ismert. Ott lesz azok variációja az esküvői menetben, de a társaknak ilyenné kell válniuk (mint az Atya). Achcha.

Ez a keleti zóna. A keleti zóna mit tesz? Ti hol fogjátok arra késztetni a kinyilvánítás napját, hogy felkeljen? Hogy az Atya inkarnálódik, az mostanrá már valami régi dolog. Akárhogyan is, most mit fogtok tenni? Ti nagyon jó mámorral rendelkeztek, hogy ez az öreg királyság (Kalkutta, Brahma Baba eredeti helye), de mit fogtok most tenni? Most engedjétek, hogy a néhány újdonság napja felkeljen, hogy mindenki ajkairól felmerüljön, hogy az újdonság napja a keleti zónában kelt fel. Most ezt gyakorlati módon mutassátok meg azzal, hogy véghez visztek egy feladatot, amit eddig senki más nem hajtott végre. Nektek voltak programjaitok, szemináriumaitok, szolgáltatok I.P.-ket és szolgáltatok az újságokon keresztül is, de mindenki ezt teszi. Tehát, most mutassátok meg az újdonság valamilyen ragyogását. Értitek?

Az Atya otthona a ti otthonotok. Ti ide kényelemben elértetek. A szív kényelme nektek fizikai kényelmet is ad. Amikor nincs ott a szív kényelme, akkor bár a kényelem lehetőségei mind készen állnak, ti kényelmetlenül érzitek magatokat. Ti rendelkeztek a szív kényelmével, vagyis Rama mindig veletek van a szívetekben és ezért van az, hogy ti bármilyen szituációban kényelmet tapasztaltok. Tehát, ti kényelemben vagytok. Vagy a jövés-menés benneteket nyugtalanná tesz? Akárhogyan is, tekintsétek azt az édes dráma sorsának. Ti megünnepeltek egy mélát, ugye? Az Atyával találkozni, a családdal találkozni, megünnepelni egy mélát, szintén egy édes sors. Achcha.

Az összes legerőteljesebb emelkedett léleknek; az összes intenzív erőfeszítést tevő léleknek, akik minden erőt a megfelelő időben használnak; az összes boldog szívű gyermeknek, akik a szolgálatban mindig olyan sikert érnek el, amit akarnak az önátalakításon keresztül; a siker megtestesítőinek, akik mindig tiszták maradnak egy becsületes szívvel az Atya, a Szívek Vigasztalója előtt; BapDada szívből jövő szeretete és namaste.

BapDada egy csoporttaltalálkozik:

Különleges lelkeknek tapasztaljátok magatokat, akik mindig az Atya védelmének baldachinja alatt vannak? Ahol ott van az Atya védelmének baldachinja, ott mindig biztonságban lesztek Mayától. Maya nem jöhet a baldachin alá. Automatikusan távol lesztek attól, hogy keményen kelljen dolgoznotok, és mindig élvezetben lesztek, mert ahol kemény munka van, az nem engedi, hogy jól érezzétek magatokat. Például, amikor a gyerekek tanulnak, abban kemény munka van. A vizsga napjaiban nagyon keményen dolgoznak, nem játszanak, és nem élvezik magukat. Aztán, amikor a kemény munka befejeződik, amikor a vizsgáik véget érnek, jól érzik magukat. Tehát, ahol kemény munka van, ott nincs élvezet. Ahol élvezet van, ott nincs kemény munka. A baldachin alatt maradni, azt jelenti, hogy állandóan jól érzitek magatokat, mert itt, bár a legmagasabb tanulmányt tanuljátok, és bár ez a legmagasabb tanulmány, ti azzal a hittel rendelkeztek, hogy biztosan győztesek vagytok, hogy már átmentetek, és ezért jól érzitek magatokat. Ez a ciklusonkénti tanulmány. Ez nem valami új dolog. Tehát, folyamatosan élvezzétek magatokat, és továbbra is adjátok át az üzenetet másoknak, hogy jól érezzék magukat, és szolgáljatok, mert folyamatosan meg fogjátok enni a szolgálat gyümölcsét ebben az időben és a jövőben is. Csak ha szolgáltok, kapnátok meg annak a gyümölcsét.

BapDada az elbúcsúzáskor rangidős testvérekhez és nővérekhez beszél

BapDada az összes gyermeket arra akarja késztetni, hogy tiszta kívánságokkal repüljenek, hogy egyenlővé tegye őket. Az eszközszolgálók biztosan egyenlővé válnak az Atyával. Nem számít, hogyan, az Atyának azzá kell tennie benneteket, mert Ő csak úgy nem visz magával senkit. Az Atyának is van büszkesége. Ha az Atya teljes, de a társai nyomorékok és fogyatékosak, az nem lenne megfelelő. A nyomorékok és fogyatékosak azok lesznek, akik az esküvői menet részei. Ők nem lesznek társak. Ezért van az, hogy Shiva esküvői menetét mindig úgy ábrázolják, mint azokat, akik nyomorékok és bénák, mert néhány gyenge lélek azt követően fog érdemessé válni, hogy keresztülment Dharamraj földjén.

Áldás:
Legyetek mester óceánok az alkalmazkodás erejével, és váljatok a siker megtestesítőivé a szolgálat színpadán.

Amikor a szolgálat színpadára léptek, sokféle helyzet jön elétek. Ezért alkalmazkodjatok azon helyzetekhez magatokban, és a siker megtestesítőivé fogtok válni. Az alkalmazkodás azt jelenti, hogy nem rendelkeztek semmilyen durva dolog legkisebb nyomával sem, akár a gondolatok vagy érzések formájában önmagatokban. Alakítsátok át a nem jó szándékú szavakat jóindulatú érzésekké olyan módon, mintha soha nem mondtátok volna ki azokat a szavakat, amik nem voltak jóindulatúak. Alakítsátok át a hibákat erényekké, és a rágalmazást dicséretté, és akkor mester óceánnak fognak nevezni benneteket.

Slogen:
Az, aki nem a kiterjedést nézi, de a lényeget látja, és azt elmeríti önmagában, egy intenzív erőfeszítést tévő.