14.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, cselekedjetek a testetek megélhetéséért, de emlékezzetek az Atyára legalább 8 órán át, és adományozzatok békét az egész világnak. Végezzétek el a másokat ugyanolyanná tenni, mint önmagatok szolgálatát.

Kérdés:
Milyen erőfeszítést kell tennetek, hogy egy magas státuszt igényeljetek a napdinasztia klánjában?

Válasz:
1. Annak érdekében, hogy egy magas státuszt igényeljetek a napdinasztia klánjában, emlékezzetek az Atyára és inspiráljatok másokat is, hogy emlékezzenek Rá. Minél többet forgatjátok az önmegismerés diszkoszát és inspiráltok másokat arra, hogy ugyanazt tegyék, annál magasabb státuszt fogtok igényelni. 2. Tegyetek erőfeszítést, hogy kitüntetéssel menjetek át. Ne hajtsatok végre olyan tetteket, amik miatt büntetést kellene tapasztalnotok. Azok státusza, akik büntetést tapasztalnak, megsemmisül.

Ének:
Vigyél el minket a bűnnek ebből a világából a kényelem és pihenés egy helyére.

Om shanti.
Ez a gyerekek egy imája. Milyen gyerekeké? Azoké, akik még nem értik. Ti gyerekek tudjátok, hogy Baba elvisz minket ebből a bűnös világból a jótékonyság tiszta világába. Ott állandó a kényelem. Ott a szomorúságnak nincs nyoma. Most kérdezzétek meg a szíveteket: Hogyan jöttünk a boldogságnak arról a földjéről a szomorúságnak erre a földjére? Mindenki tudja, hogy Bharat egy ősi föld. Bharat volt a boldogság földje. Ott csak az istenek és istennők egy királysága volt. Ott Krishna isten és Radhe istennő, vagyis Narayan isten és Lakshmi istennő uralkodtak. Ti mindannyian tudjátok, hogy Bharat emberei miért nevezik önmagukat tisztátalannak és degradáltnak. Azt is tudjátok, hogy Bharat volt az „aranyveréb”. Ott volt azok királysága isteni intellektussal. Így aztán hogyan értek el egy ilyen degradált állapotot? Baba elmagyarázza: Én is itt veszek születést, de az én születésem isteni. Tudjátok, hogy Shíva klánjához tartoztok és Prajapita Brahma kumarok és kumarik vagytok. Baba elmagyarázta, hogy nektek először meg kell kérdeznetek: Ismeritek Istent, az Atyát? Ők azt fogják mondani: Ő az én Atyám. Miért kérdezitek, hogy mi a kapcsolatunk Vele? Ő az Atyává válik. Minden lélek Shíva testetlen klánjához tartozik. Így mindannyian testvérek. Aztán mi mindenki kapcsolata a testi Prajapita Brahmával (az Emberiség Atyjával)? Ők azt fogják mondani: Ő az Atya, aki Adi Devként is ismert (az első istenség). Shíva, a testetlen Atya halhatatlan. A lelkek is halhatatlanok. Ők levedlik a fizikai testeiket és másikat öltenek. Ti Shíva testetlen klánjához tartoztok, és így nem mondhatjátok azt Shíva klánjára: kumarok és kumarik. A lelkek tekintetében nem mondhatjátok azt: kumarok és kumarik. Az emberiség Atyja, Brahma gyermekeiként ott vannak a kumarok és kumarik. Ti Shíva klánjához tartoztok az elejétől. Shív Baba nem lép be a születés és újjászületés ciklusába, de ti lelkek újjászülettek. Achcha. Ti ilyen jótékony lelkek voltatok. Hogyan váltatok bűnös lelkekké? Az Atya azt mondja: Ti, Bharat emberei megütöttétek önmagatokat. Ti Őt a Legfelső Atyának hívjátok, de aztán azt mondjátok, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Ti az Atyát, aki benneteket jótékony lelkekké tesz, beletettétek a macskákba és kutyákba, a kavicsokba és kövekbe. Ő a ti korlátlan Atyátok, az Egyetlen, akire emlékeztetek. Ő megteremti a Brahminokat az emberiség Atyja, Brahma száján keresztül. Ti Brahminok aztán istenségekké váltok. Csak az Egy Atya tudja a tisztátalanokat tisztává tenni. Ti a legtöbbet Őt rágalmaztátok, és így ott lesz Dharamraj bírósági tárgyalása veletek szemben. Valójában a ti legnagyobb ellenségetek Ravan, az öt bűn. Ti most isteni intellektussal rendelkeztek, mindenki más ördögi intellektussal rendelkezik. Ti olyan boldogok voltatok Ráma királyságában, míg olyan elkeseredettek vagytok Ravan királyságában. Ott az egy tiszta dinasztia, itt ez egy tisztátalan dinasztia. Most kinek az utasításait kell követnetek? A testetlen Egyetlen a Tisztító. Az emberek azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló, vagy, hogy Ő mindenhol jelen van. Ők még arra is késztetik az embereket, hogy tegyenek egy fogadalmat abban a tudatosságban. Csak ti, gyerekek tudjátok, hogy az Atya most jelen van. Mi azt láthatjuk a szemeinkkel. A lélek tudja, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljött ebbe a testbe. Mi ismerjük és felismerjük Őt. Shív Baba újból belépett Brahma testébe, és elmagyarázza az összes védák és szentírások lényegét. Ő kinyilvánítja a világ eleje, közepe és vége titkait, és minket trikaldharsikká tesz. Azokat, akik swadharshanchakradharik, trikaldharsiknak is nevezik. Vishnut egy diszkosszal ábrázolják. Ti Brahminok aztán istenségekké váltok. Az istenségi lelkek és a testek tiszták, míg a ti testeitek bűnön keresztül készülnek. Bár a vége felé ti, lelkek tisztává váltok, a testeitek még mindig tisztátalanok lesznek. Ezért nem lehet az önmegismerés diszkoszával ábrázolni benneteket. Csak amikor tökéletessé váltok, lehettek Vishnu győzelmi rózsafüzérének a részei. Először ott van Rudra rózsafüzére, és aztán Vishnu rózsafüzére. Rudra rózsafüzére a testetleneké, és aztán amikor ők eljönnek a testi világba és uralják a királyságot, ők Vishnu rózsafüzérének a részévé válnak. Csak most értitek meg ezeket a dolgokat. Az emberek azt éneklik a Legfelső Léleknek: Óh, Tisztító, jöjj el, és így Ő biztosan az Egyetlen. Ti tudjátok, hogy csak egy Atya van, aki megtisztítja az összes tisztátalant. Ez azt mutatja, hogy a legszeretettebb, testetlen Isten, az Atya a Tisztító. Ő a nagyszerű Atya. Ők a kisebb atyáikhoz kiáltanak, de amikor szomorúságot tapasztalnak, ők a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre emlékeznek. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Először is, magyarázzátok el nekik ezt az egy aspektust: Mi a kapcsolatotok a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel? Az emberek megünneplik Shíva születésnapját. A testetlen Legfelső Atya, a Legfelső Lélek dicsérete nagyon magas. Minél magasabb a vizsga, annál magasabb címet érnek el. Babának egy nagyon magas címe van. Az istenségek dicsérete hétköznapi: teljesen erényes, 16 mennyei fok teljes. A legnagyobb erőszak használni a kéjvágy kardját, és szomorúságot okozni egymásnak az elejétől a középen át a végéig. Az az erőszak egy nagy formája. Nektek most duplán erőszakmentessé kell válnotok. Isten beszél: Gyerekek, ti lelkek vagytok és én vagyok a Legfelső Lélek. Ti a méreg óceánjában fuldokoltatok 63 születésen át. Én most elviszlek benneteket a tej óceánjába. Ebben a rövid időszakban, a végső periódusban tegyétek meg a tisztaság fogadalmát. Ez egy jó utasítás, ugye? Még azt is mondják: Tisztíts meg minket. A tiszta lelkek a felszabadulás földjén élnek. Az aranykorban életben való felszabadulás van. Az Atya azt mondja: Ha akartok menni a napdinasztiába, tegyetek teljes erőfeszítést. Emlékezzetek rám, és inspiráljatok másokat is arra, hogy ugyanezt tegyék. Minél inkább swadharshanchakradharikká váltok, annál inkább fogtok másokat is arra inspirálni, hogy ugyanezt tegyék és annál magasabb státuszt fogtok igényelni. Most nézzétek meg ezt a gyereket Premet, aki Dehradunban él. Dehradun semelyik lakója nem volt swadharshanchakridhari. Hogy van az, hogy most ők olyanná váltak? Prem ugyanolyanná tette őket, mint önmaga. Azzal, hogy másokat ugyanolyanná tesztek, mint önmagatok, az istenségi fa folyamatosan kiterjed. Tegyetek erőfeszítést, hogy látást adjatok a vaknak. Ti szabadok vagytok 8 órán át, nektek el kell végeznetek az üzleteteket a testetek megélhetéséért, de bárhova is menjetek, próbáljatok rám emlékezni. Minél többet emlékeztek rám, annál több békét adományoztok az egész világnak. Átadni a béke adományát a jógán keresztül, nem olyan nehéz. Néha valakit arra késztetnek, hogy üljön jógában, mert a gyülekezet ereje nagyobb. Baba elmagyarázta: Emlékezzetek Shív Babára és mondjátok azt Neki: Baba, ez az egy a mi klánunkból van; nyisd meg a zárat az intellektusán. Ez is egy jó taktika az emlékezésért. Tartsátok fenn ezt a gyakorlatot. Nektek emlékeznetek kell Shív Babára, miközben körbemozogtok: Baba, adjál nekik áldásokat. Csak a kegyelemteljes Atya tud áldásokat adni. Óh, Isten, légy kegyelmes ezzel az eggyel. Ezt csak Istennek mondják. Ő az egyetlen, aki kegyelemteljes, tudás teljes és üdvösséggel teli. Ő tisztasággal és szeretettel teli is. Ezért olyan nagy szeretetnek kellene lennie köztetek, a Brahmin klán ékszerei között. Ne okozzatok senkinek szomorúságot. Ott még az állatok sem okoznak szomorúságot senkinek. Ti, gyerekek a háztartásotokban maradtok és mégis a testvérek egymás között harcolnak akár kis dolgok miatt is. Ott még az állatok sem harcolnak soha. Nektek tanulnotok kell. Az Atya azt mondja: Ha nem tanultok, nagyon meg fognak büntetni benneteket. A státuszotok meg fog semmisülni. Miért kellene büntetést tapasztalnunk? Nekünk kitüntetéssel kellene átmennünk. Ahogy továbbfejlődtök, Baba víziókat fog adni nektek mindenről. Ez az idő most gyorsan halad, ezért siessetek. Amikor az emberek betegek, azt mondják nekik: Ram, Ram. Ők ezt belülről is mondják. Néhányan nagyon okosak lesznek a vége felé. Erőfeszítést fognak tenni és előre haladnak. Sok csodát fogtok látni. Ez a játék végének a csodálatos szerepe. A dicséretet a végén éneklik. Abban az időben nagy örömet fogtok tapasztalni. Azok, akik nem rendelkeznek tudással, el fognak ájulni ott és akkor. Egy operáció alatt a sebész nem engedi meg semmilyen gyenge személynek, hogy ott álljon. Nézzétek meg mi történt a szétválás idején. Mindannyian láttátok mi történt. Az egy nagyon fájdalmas időszak lesz. Azt hívják az ok nélküli vérontásnak. Nektek nagy bátorságra van szükségetek ahhoz, hogy azt végig nézzétek. A ti történetetek a 84 születésé. Istenségek voltunk, akik uralkodtunk és aztán Maya befolyásolt minket és a bűn ösvényére estünk. Mi most újból istenségekké válunk. Folyamatosan emlékezzetek erre, és a csónakotok keresztül fog menni. Ez swadharshanchakra (az önmegismerés diszkosza forgatása). Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok teljessé az összes erénnyel, mint az Atya. Éljetek egymással nagy szeretettel. Senkinek ne okozzatok szomorúságot.

2. Gyakoroljátok az Atyára való emlékezést, miközben sétáltok és körbe mozogtok. Maradjatok emlékezésben és adományozzatok békét az egész világnak.

Áldás:
Legyetek az akadályok megsemmisítői, és legyen hit az intellektusotokban, és maradjatok állandóan megrázhatatlanok a tudás titkainak megértésével.

Azzal, hogy stabilak vagytok az akadályok megsemmisítőjének lenni állapotban, nem számít, milyen nagy egy akadály, játékként fogjátok megtapasztalni. Azzal, hogy azt egy játéknak tekintitek, nem fogtok félni, de boldogan győztök, és dupla könnyűek (fény) lesztek. Amikor tudatában vagytok a dráma tudásának, minden akadály „semmi újnak” tűnik. Nem fog új dolognak tűnni, hanem valami nagyon réginek. Ti sokszor győztetek; azok, akik intellektusában hit van, megértik a tudás titkait, és az emlékük Achalghar (a stabilitás otthona).

Slogen:
Amikor rendelkeztek a határozottság erejével, a siker füzérré válik a nyakatok körül.

Mateshwariji felbecsülhetetlen értékű emelkedett verziói

Bármilyen jó vagy rossz cselekedetet hajtunk végre, azok gyümölcsét mindenképpen megkapjuk. Például, amikor az emberek adományokat adnak vagy jótékonykodnak, áldozati tüzet készítenek vagy istentiszteleti szertartásokat tartanak, azt gondolják, hogy bármilyen adományt is adtak Isten nevében, az felhalmozódik Isten udvarában, és amikor meghalnak, biztosan megkapják annak a gyümölcsét, és szabaddá válnak. Ugyanakkor mi tudjuk, hogy azzal, hogy ezt teszik, nincs állandó haszon. Bármilyen cselekedetet is végzünk, biztosan ideiglenes és pillanatnyi boldogságot kapunk. Amíg nem vagyunk állandóan elégedettek a gyakorlati életünkben, nem kaphatunk viszonzást. Még ha meg is kérdezitek az embereket: „Teljes mértékben hasznos volt mindaz, amit eddig tettetek?”, akkor sem tudnának válaszolni nektek. Hogyan tudhatjuk, hogy azt felhalmoztuk Istennel vagy nem? Amíg nem hajtotok végre emelkedett cselekedeteket a gyakorlati életetekben, nem számít, mennyi erőfeszítést tesztek, nem fogtok felszabadulást vagy életben való felszabadulást kapni. Bár nagyon sok szent és nagy lélek van, mivel nem rendelkeznek a karma tudásával, a cselekedeteik nem válhatnak semleges tettekké, és nem kaphatnak felszabadulást vagy életben való felszabadulást. Még azt sem tudják, mi az igaz vallás vagy mik az igaz cselekedetek. Nem kaphatnak felszabadulást szimplán a „Rama, Rama” kántálással. Egyszerűen azt hiszik, hogy a haláluk után felszabadulnak; még azt sem tudják, hogyan lenne haszon számukra, miután meghalnak. Egyáltalán semmi. Függetlenül attól, hogy egy személy jó, vagy rossz tetteket hajt végre az életében, szembe kell néznie azok következményeivel ebben az életben. Mindezen tudást, hogy hogyan végezzünk tiszta cselekedeteket, és hogyan teremtsük meg az életünket, megkapjuk Istentől, a Tanárunktól gyakorlati módon. Achcha.