14.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy igényeljétek a 21 születés teljes jutalmát, teljesen áldozzátok fel magatokat az Atyának, ne csak félig. Feláldozni az ént, azt jelenti, hogy az Atyához tartozni.

Kérdés:
Melyik mély aspektus megértéséhez van szükségetek egy korlátlan intellektusra?

Válasz:
Ez egy előre elrendelt korlátlan dráma. Mindaz, ami elmúlt, az ott volt a drámában. Mi haza fogunk térni, és aztán a szerepeink újból elkezdenek felfrissülni. Ahhoz, hogy megértsétek ezt a mély aspektust, egy korlátlan intellektusra van szükség. Csak a korlátlan Atya adja át a korlátlan teremtménynek ezt a tudását.

Kérdés:
Mi az, ami az embereket arra készteti, hogy elkeseredésben sírnak, míg ti, gyermekeket az boldoggá tesz?

Válasz:
A tudatlan emberek akár egy kis betegség miatt is sírnak, míg ti, gyermekek boldoggá váltok, mert megértitek, hogy ez egy öreg karmikus számla, ami rendezésre kerül.

Ének:
Az éjszakát alvással és a nappalt evéssel töltöttétek!

Om shanti.
Valójában nem szükséges azt mondani „Om Shanti”, de ezt, vagy azt mondani kell nektek, gyermekeknek; egy bemutatást kell adni. Ezekben a napokban sok ember van, akik azt kántálják, „Om Shanti, Om Shanti”, de nem értik annak a jelentését. Az Om Shanti azt jelenti, hogy nekem, a léleknek az eredeti vallása a béke. Ez rendben van, de aztán azt is mondják, „Om Shivahum” (én, a lélek Shiva vagyok). Az helytelen. Valójában nincs szükség azokra az énekekre. Manapság sok dolog van a világon, amik örömöt jelentenek a füleknek. Azokban a dolgokban, amik elégedetté teszik a füleket, nincs haszon. Csak most van az, hogy egyetlen egy dolog iránt kifejlesztitek az ízlést a tudatotokban. Az Atya személyesen előttetek, gyermekek előtt ül, és magyaráz: Ti sok imádatot végeztetek, az imádat éjszakája most a végéhez ér, és a hajnal eljön. Nagy jelentőséget tulajdonítanak a hajnalnak. Nektek az Atyára kellene emlékeznetek a hajnal idején. Hajnalban az emberek sok imádatot végeznek. Egy rózsafüzér gyöngyszemeit is forgatják. Az imádat ösvényének ez a rendszere folytatódik. Az Atya azt mondja: Gyermekek, ez a játék a végéhez ér és a ciklus most megismétlődik. Ott nem lesz szükség imádatra. Azok az emberek azt mondják, hogy valaki csak aztán találkozik Istennel, miután imádatot végzett. Mindenki emlékszik Istenre, amikor szomorúságot tapasztal. Amikor az embereknek bármilyen nehézségük van, vagy betegek, akkor emlékeznek Istenre. Csak a hívők emlékeznek Istenre. Az arany-, és ezüstkorokban nincs imádat. Különben az is az imádat kultuszává válna. Először imádat van, aztán tudás és aztán érdektelenség. Az imádat után újból nappal van; az új világot hívják nappalnak. Azok a szavak, hogy imádat, tudás és érdektelenség, pontosak. Érdektelenség miben? Érdektelenség az öreg világban és az öreg kapcsolatokban, stb. Az emberek vágya, hogy elmenjenek Babához a felszabadulás földjére. Miután imádatot végeztünk, biztosan találkozunk Istennel. Csak a hívők fognak találkozni Istennel, az Atyával. Az Isten feladata, hogy üdvösséget adjon a hívőknek. Nincs szükségetek bármit is tenni, mint egyszerűen felismerni az Atyát. Az Atya az emberi világfa Magja. Azt egy fordított fának nevezik. Nagyon könnyű megérteni, hogy a fa hogyan merül fel a Magból. Most megértitek, hogy tanulmányozni azokat a szentírásokat, a védákat, a Grantot, stb., bűnbánatot tartani és tapasyát végezni, mind az imádat ösvényéhez tartoznak. Az nem az igaz ösvény Istennel való találkozáshoz. Csak Isten mutatja meg az igaz ösvényt a felszabaduláshoz és az életben való felszabaduláshoz. Ti megértitek, hogy a dráma lassan befejeződik. Bármi, ami elmúlt, az a drámában volt. Egy széles és korlátlan intellektus szükséges ennek a megértéséhez. Csak a korlátlan Mester adja át az egész világ elejének, közepének és végének a korlátlan tudását. Őt hívják a Teremtőnek, a Tudás Istenének (Gyaneshwar). Gyaneshwar Istent jelenti, akinek tudása van. Ezt nevezik szellemi tudásnak, Istenatyai tudásnak. Ti Istenatyai diákokká váltatok. Biztosan Isten mondja azt: Én raja jógát tanítok nektek. Ezért Isten a Tanár is. Ti diákok és gyermekek is vagytok. A gyermekek megkapják az örökséget a Nagyapától. Ez egy nagyon könnyű dolog. Ha egy gyermek nem méltó, akkor az apja kidobja. Akik jó segítők az üzletben, stb. részesedést is kapnak. Nektek, gyermekeknek egy jogotok van a Nagyapa tulajdonához. Ő testetlen. Ti, gyermekek megértitek, hogy igényelitek az örökségeteket a Nagyapátoktól. Ő az Egyetlen, aki megalapítja a mennyországot. Ő tudás teljes. Brahmát, Vishnut és Shankart nem nevezik a Tisztítónak; ők istenségek. Őket nem ismerik az üdvösség adományozóiként. Csak az Egyetlen az, aki azt megteszi, és mindenki arra az Egyetlenre emlékszik. Mivel az emberek nem ismerik az Atyát, ezért azt mondják, hogy Isten ott van mindenkiben. Ha az embereknek van egy víziójuk, akkor azt gondolják, hogy Hanumán volt az, aki a víziót adta nekik. Azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Ha bármiben hitetek van, akkor kaptok egy víziót. Azonban itt ez a tanulás kérdése. Az Atya azt mondja: Én eljövök és tanítalak titeket, gyermekeket. Ti láthatjátok, hogy Ő hogyan tanít. Ő hétköznapi módon tanít, mint ahogy azt más tanárok teszik. Egy ügyvéd valakit egy ügyvéddé tenne, olyanná, mint amilyen maga. Ti megértitek, hogy ki tette Bharatot mennyországgá, és a napdinasztia istenségei, akik Bhatratban éltek, honnan jöttek. Az emberek ezt egyáltalán nem tudják. Ez most az átmenet. Ti az átmenetben álltok; senki más nincs az átmenetben. Az átmenet találkozója olyan csodálatos! Ti, gyermekek eljöttetek, hogy találkozzatok az Atyátokkal. Ez a találkozó nagyon hasznos. Más kumba mélákon, stb. keresztül nincs elérés. Az átmenetre mondják, hogy a kumbh igaz találkozója. Azt mondják, hogy a lelkek és a Legfelső Lélek hosszú ideig külön voltak, és aztán a gyönyörű találkozó megtörtént. Ez az időszak nagyon csodálatos. Az átmenetnek az ideje olyan hasznos, mert csak ebben az időben van mindenki számára haszon. Az Atya eljön és mindenkit tanít. Ő testetlen, egy csillag, de egy ovális képmást tartanak azért, hogy magyarázzanak. Egyszerűen egy pontból semmit sem értenének meg. Elmagyarázhatjátok, hogy minden egyes lélek egy csillag, és az Atya is egy csillag. Amilyen a lélek, olyan a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek; nincs különbség. Ti, lelkek sorszám szerintiek vagytok. Olyan sok tudás van néhánynak az intellektusában, míg csak nagyon kevés tudás van mások intellektusában. Most megértitek, hogy mi lelkek hogyan tapasztalunk 84 születést. Mindenkinek szenvednie kell a saját karmikus számláiért. Amikor egy személy beteggé válik, ez azt jelenti, hogy rendezi a saját számláit. Ne legyen olyan gondolat: Mi isteni gyermekek vagyunk, tehát, miért szenvedünk? Az Atya elmagyarázta, hogy ezek a megszámlálhatatlan születések bűnei. Bár lehet, hogy valaki egy kumari, és egy kumari most nem követne el semmilyen bűnt, de a megszámlálhatatlan születés karmikus számláit rendezni kell. Baba elmagyarázta, hogy ha nem beszéltek a bűnökről, amiket elkövettetek ebben a születésben, akkor azok folyamatosan növekedni fognak. Ha azokról beszéltek Babának, akkor nem növekednek. Bharat volt a legtisztább; most Bharat a legtisztátalanabb. Tehát, nekik is sok erőfeszítést szükséges tenniük. Akik sok szolgálatot végeznek, azok megértik, hogy egy magas számot fognak igényelni. Ha még bármilyen karmikus számla megmarad, akkor szenvedésnek kell lennie. Ez a szenvedés boldogságban rendezhető. Ha valami történik a tudatlan emberekkel, akkor elkezdenek sírni. Itt ti azt boldogságban rendezitek. Mi tiszták voltunk, és később a legtisztátalanabbakká váltunk. Megkaptuk ezeket a kosztümöket, hogy eljátsszuk a szerepeinket. Most ott van az intellektusotokban, hogy ti váltatok a legtisztátalanabbakká. Nektek sok erőfeszítést kell tennetek. Nem szabadna meglepődnötök valaki más betegségén. Csak nézzétek meg, hogy Krishna nevére is hogyan emlékeznek, „mint a csúnya és a gyönyörű valakire”. Még azok sem értik, akik elkészítették a képeket. Néha Rádhét világosnak, és Krishnát sötétkéknek mutatják. Megértik, hogy Rádhe egy kumari, és így tiszteletet adnak neki. Azon csodálkoznak, ő hogyan lehetne csúnya. Ti megértitek mindezeket a dolgokat. Akik az istenségi valláshoz tartoztak, most hinduknak tekintik magukat. Ti felemelitek a saját klánotokat a shrimat alapján. Nektek meg kell tisztítanotok a teljes klánt. Meg kell őket mentenetek, és fel kell őket emelnetek. Tehát, ti vagytok az Üdvhadsereg. Egyedül az Atya visz el benneteket a degradációból az üdvösségbe. Ő az, akit a Teremtőként, a Rendezőként, és Főszereplőként is dicsérnek. Ő hogyan egy színész? A Tisztító Atya eljön egy tisztátalan világba és mindenkit tisztává tesz, tehát ugye Ő a Fő Színész? Brahmát, Vishnut és Shankart nem nevezik Karankaravanharnak. Ti most elmondhatjátok tapasztalatból, hogy Baba, akit Karankaravanharnak neveznek, ebben az időben eljátssza a szerepét. Ő a szerepét az átmeneti korban játszaná. Senki nem ismeri Őt. Az emberek elkezdenek elbukni, miután 14 fokúakká válnak. A fokok fokozatosan csökkennek. A fokok lassanként csökkennek, minden egyes születésben. Nekünk 8 születést kell vennünk az aranykorban. A drámának megfelelően a fokok minden egyes születésben csökkennek. Ez most a felemelkedés ideje. Amikor teljesen felmásztunk, akkor újból fokozatosan le fogunk jönni. Ti, gyermekek tudjátok, hogy a királyság most kerül megalapításra. Minden variációra szükség van egy királyságban. Akik jól követik a shrimatot, azok egy magas státuszt igényelnek, de még nekik is szükségük van arra, hogy tanácsot kérjenek. Csak, amikor átadjátok a teljes számlátokat Babának, tud Baba tanácsot adni nektek. Ne gondoljátok azt, hogy Baba mindent tud. Ő ismeri a világ elejét, közepét és végét, de nem ülne le és nem tudná, hogy mi van mindenki szívében. Ő tudás teljes. Baba azt mondja: Én ismerem a kezdetet, a közepet és a véget, és ezért vagyok képes azt mondani nektek: Ez az, ahogy elbuktok, és aztán ez az, ahogy felemelkedtek. Ez Bharat szerepe. Mindenki imádatot végez. Azoknak kellene megkapniuk először az üdvösséget, akik a maximális imádatot végzik. Ők imádatra méltók voltak, és 84 születést vettek. Ők azok, akik imádatot végeztek, sorszám szerint. Lehet, hogy most egy jó életet éltek, de még mindig ott vannak az előző születések bűnei. Csak az emlékezés erejével lehet azokat elvágni. Az emlékezés nehéz. Baba azt mondja nektek: Ha emlékezésben ültök, akkor a testeitek szabaddá válnak a betegségtől. Ti megkapjátok a béke, a boldogság, és tisztaság örökségét Babától. Egyszerűen az emlékezés által egy olyan testet is kaptok, ami szabad a betegségtől, és egy hosszú élettartamot. A tudáson keresztül trikaldarshikká váltok. Senki nem érti a trikaldarshinak lenni jelentését. Sok ember van okkult erőkkel. Még, amikor itt ülnek, akkor is látják a londoni parlamentet. Azonban nincs haszon az ilyen okkult erőkben. Néhányan víziókat is kapnak, nem a fizikai szemeikkel, hanem isteni vízióban. Ebben az időben mindenki csúnya. Ti feláldozzátok magatokat, azaz az Atyához tartoztok. Baba is feláldozta Magát teljesen. Akik csak félig áldozzák fel magukat, azok csak felet kapnak. Baba is feláldozta magát; ő mindenét feláldozta. Mindazok, akik feláldozzák magukat, 21 születésre elérést kapnak. Ez nem öngyilkosság kérdése. Valakit, aki öngyilkosságot követ el, nagy bűnösként ismernek. Ha egy lélek megöli a saját testét, az nem jó. Egy személy lehet, hogy elvágja valaki másnak a torkát, de ez azt jelenti, hogy elvágjátok a saját torkotokat. Ezért van az, hogy valakit, aki öngyilkosságot követ el, nagy bűnösként ismerik. Az Atya olyan világosan elmagyaráz mindent a legédesebb gyermekeknek. Ti megértitek, hogy Én eljövök ebbe a kumbha mélába ciklusról-ciklusra, az átmeneti korban. Ez ugyanaz az Anya és az Atya. A gyermekek azt mondják: Baba, Te vagy a mindenünk. Baba is azt mondja: Ó gyermekek, ti, lelkek Hozzám tartoztok. Ti, gyermekek tudjátok, hogy Shiv Baba eljött, ahogy azt egy ciklussal ezelőtt is tette. Ő feldíszíti azokat, akik teljes 84 születést vettek. Ti, lelkek megértitek, hogy Baba tudás-teljes, és a Tisztító. Ő most átadja nekünk a teljes tudást. Egyedül Ő a Tudás Óceánja. Itt nincs semmi a szentírásokból. Itt el kell felejtenetek mindent, beleértve a saját testeteket is, és tekintsétek magatokat lelkeknek. Mivel az egy Atyához tartoztok, ezért minden mást el kell felejtenetek. El kell szakítanotok az intellektusotok jógáját mindenki mástól, és kapcsoljátok őket az Egyetlenhez. Azt is éneklik: Mi csak Veled fogjuk magunkat összekapcsolni. Baba, mi fel fogjuk áldozni magunkat teljesen. Az Atya azt mondja: Én is feláldozom Magamat nektek. Édes gyermekek, Én az egész világ királyságának a mestereivé teszlek benneteket. Én altruisztikus vagyok. Az emberek lehet, hogy azt mondják, hogy ők önzetlen szolgálatot végeznek, de mégis megkapják annak a gyümölcsét. Az Atya önzetlen szolgálatot végez; ezt csak ti értitek meg. Amikor a lelkek azt mondják, hogy önzetlen szolgálatot végeznek, azt honnan tanulták? Tudjátok, hogy csak Baba végez önzetlen szolgálatot. Ő csak a ciklusok átmenetekor jön el, és most személyesen előttetek ül. Az Atya Maga azt mondja: Én testetlen vagyok. Hogyan adhatnám át nektek ezt az örökséget? Hogyan mondhatnám el nektek a világ eleje, közepe és vége tudását? Ebben az inspiráció kérdése nem merül fel. Az emberek megünnepelik Shiva születését, így Én eljövök. Én Bharatba jövök. Ők Bharat dicséretét mondják el nekünk. Bharat nagyon nagyszerű és teljesen tiszta volt. Most az újból azzá válik. Az Atyának olyan nagy a szeretete irántatok gyermekek iránt. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Hozzatok hasznot, a saját klánotoknak a shrimat alapján. Tegyétek az egész klánotokat tisztává. Adjátok át az Atyának az igaz számlátokat.

2. Az emlékezés erejével tegyétek a testeteket szabaddá a betegségtől. Teljesen áldozzátok fel magatokat az Atyának. Szakítsátok el az intellektusotok jógáját mindenki mástól, és azt kapcsoljátok össze az Egyetlennel.

Áldás:
Végezzetek szolgálatot eszközökként az egy Atya és senki más tudatosságával, és szabaddá fogtok válni a ragaszkodástól.

Azoknak a gyermekeknek a tudata és intellektusa, akik fenntartják azt a tudatosságot, hogy az egy Atyához tartoznak és senki máshoz, könnyen koncentrálttá válik. Eszközökként végzik a szolgálatot, és így semmilyen ragaszkodásuk sincs ahhoz. A ragaszkodás jele, hogy intellektusotok afelé megy, amihez ragaszkodásotok van, és a tudatotok is oda rohan. Ezért adjátok át minden felelősségeteket az Atyának, és mindenről gondnokokként és eszközökként gondoskodjatok, és szabadok lesztek a ragaszkodástól.

Slogen:
Az akadályok a lelkeket erősekké teszik. Ezért, ne féljetek az akadályoktól.