14.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, csak amikor egy testben van egy lélek, akkor van bármilyen értéke. Azonban a testet díszítik fel, és nem a lelket.

Kérdés:
Mi nektek, gyermekeknek a kötelessége? Milyen szolgálatot kell elvégeznetek?

Válasz:
A kötelességetek az, hogy megmutassátok a veletek egyenlőknek az ösvényt, hogy hétköznapi nőből, vagy férfiből Lakshmivá, vagy Narayanná váljanak. Most el kell végeznetek Bharat igaz szellemi szolgálatát. Mindegyiktek megkapta a tudás harmadik szemét. Ezért, az intellektusotoknak és a viselkedéseteknek nagyon kifinomultnak kell lennie. Nem szabadna a leghalványabb módon ragaszkodnotok bárkihez.

Ének:
Mutasd meg az ösvényt a vaknak, drága Isten!

Om shanti.
Dupla Om Shanti. Nektek, gyermekeknek válaszolnotok kell azzal, hogy Om Shanti. A mi eredeti vallásunk a béke. Ti nem mennétek el máshova, hogy megtaláljátok a békét. Az emberi lények elmennek a szentekhez és a bölcsekhez, hogy elérjék a tudat békéjét. Azonban a tudat és az intellektus a lélek szervei. Ugyanúgy, ahogy ezek a test szervei, így a tudat, az intellektus és ez a szem is a lélek szervei. Ez a szem nem olyan, mint egy fizikai szem. Az emberek azt mondják: Ó Isten, mutasd meg az ösvényt a vaknak! Valakinek nincs tapasztalata az Atya szeretetéről azzal, hogy azt mondja „Prabhu”, vagy „Ishwar”. A gyermekek egy örökséget kapnak az apjuktól. Ti itt ültök az Atya előtt és tanultok is. Ki tanít benneteket? Azt nem mondanátok, hogy a Legfelső Lélek, vagy Prabhu tanít benneteket. Azt mondanátok, hogy Shiv Baba tanít titeket. Az a szó „Baba”, nagyon egyszerű, és ez BapDada. Egy lelket egy léleknek neveznek. Hasonló módon Ő a Legfelső Lélek. Ő azt mondja: Én vagyok a Legfelső Lélek, vagyis Én vagyok Isten, az Atyátok. Aztán a drámának megfelelően, Nekem, a Legfelső Léleknek a Shiva nevet adják. A drámában mindenkinek kell, hogy legyen egy neve. Ott van Shiva temploma is. Egyetlen név helyett az emberek sok nevet adtak az imádat ösvényén. Folyamatosan sok templomot építenek, de Ő ugyanaz az Egyetlen. Somnath temploma olyan hatalmas. Azt olyan nagyon feldíszítették. A palotákat is mind nagyon feldíszítik. Ugyanúgy, ahogy a lelkeket nem lehet feldíszíteni, hasonló módon, a Legfelső Lelket sem lehet feldíszíteni: Ő csak egy Pont. Minden dísz csak a testté. Az Atya azt mondja: Engem sem lehet feldíszíteni és a lelket sem lehet feldíszíteni. A lelkek csak pontok. Egy ilyen parányi pont nem tud eljátszani egy szerepet. Amikor egy parányi lélek belép egy testbe, a testet feldíszítik sok különböző módon. Az emberi lényeknek olyan sok nevük van. A királyokat és királynőket nagyon feldíszítik, de a lelkek egyszerűen pontok. Ti, gyermekek most megértettétek, hogy a lélek szívja magába a tudást. Az Atya azt mondja: Nekem is van tudásom. A testnek nincs tudása. Nekem, a léleknek van tudása. Nekem egy testet kell vennem azért, hogy elmondjam nektek ezt a tudást. Test nélkül nem hallgathatjátok meg a tudást. Megkomponálták a dalt „Mutasd meg az ösvényt a vaknak, drága Isten.” A testnek kell megmutatni az ösvényt? Nem. A léleknek kell megmutatni az ösvényt. A lélek kiált. A testnek van két szeme, annak nem lehet három szeme. A harmadik szemet egy tilakkal szimbolizálják a homlokon. Néhányan csak egy pontot tesznek, míg mások egy vonalat húznak. A pont a lelket szimbolizálja. Ti mind megkaptátok a tudás harmadik szemét. Korábban egyikőtök sem rendelkezett a tudás harmadik szemével. Bár a világban mindenkinek vannak fizikai szemei, de senkinek nincs harmadik szeme. Ti vagytok a legemelkedettebb Brahmin klán. Tudjátok, hogy milyen nagy a különbség az imádat ösvénye és a tudás ösvénye között. Azzal, hogy ismeritek a Teremtő és a teremtmény eleje, közepe és vége tudását, a földgolyó uralkodóivá váltok. Akik az ICS vizsgáért tanulnak, egy nagyon magas státuszt igényelnek. Azonban itt nem váltok egy parlamenti taggá azzal, hogy tanultok. Itt megválasztják a parlament tagjait, ők parlamenti tagokká válnak azoknak a szavazatoknak az alapján, amit kapnak. Ti, lelkek most megkapjátok a shrimatot az Atyától. Senki más nem mondhatja azt: Én nektek, lelkeknek utasításokat adok. Ők mind test tudatosak. Csak az Atya jön el, és tanít meg benneteket arra, hogy lélektudatossá váljatok. Mindenki test tudatos. Az emberi lények olyan nagyon büszkék a testükre. Itt az Atya csak a lelkeket nézi. A testek múlandók. Egy fillért sem érnek. Az állatok bőrét legalább el lehet adni. Az emberi lények testének egyáltalán nincs semmilyen haszna. Az Atya most eljön, és font értékűvé tesz benneteket. Gyermekek, tudjátok, hogy most istenségekké váltok. Ezért, olyan mámorosnak kellene lennetek. Azonban a mámorotok sorszám szerinti marad, annak megfelelően, amennyi erőfeszítést tesztek. Ti, gyermekek most nagyon gazdagokká váltok. Egy hatalmas bevételre tesztek szert. Benneteket sokféle módon dicsérnek. Ti elkészítitek a virágok kertjét. Az aranykort hívják a virágok kertjének. Senki nem tudja, hogy mikor ültetik el azt a facsemetét. Az Atya magyaráz nektek. Az emberek így kiáltanak: Ó Kert Mestere, jöjj el! Őt nem neveznék a Kertésznek. Titeket, gyermekeket, akik a centrumokról gondoskodtok, neveznek kertészeknek. Soktípusú kertész van. A kertnek csak egy Mestere van. A Mugál Kert kertésze, biztosan nagyon magas fizetést kap. Ő olyan gyönyörű kerteket teremtett, hogy mindenki elmegy oda, hogy megnézze. A Mugálok nagyon kedvelték az ilyen dolgokat. Amikor Jahan Shah felesége meghalt, akkor megépítette a Taj Mahalt az emlékére. A nevükre még mindig emlékeznek. Ők ilyen gyönyörű emlékeket készítettek. Tehát, az Atya elmagyarázza, hogy az emberi lényeket olyan sokat dicsérik. Az emberi lények, emberi lények. Sok emberi lény meghal a háborúban. Aztán mit tesznek velük? Benzint, vagy kerozint öntenek az összes testre, hogy elégessék azokat; némelyik csak ott marad, azokat nem temetik el; nincs semmilyen tisztelet. Nektek, gyermekeknek most a Narayanná válás mámorában kellene lennetek. Ez a világ egy mesterré válás mámora. Ez az igaz Narayan története. Ezért, ti biztosan Narayanná válnátok. Ti lelkek mindannyian megkapjátok a tudás harmadik szemét. Az Atya azt átadja nektek. Ott van a harmadik szem története is. Az Atya itt ül, és elmagyarázza mind ezeknek a történeteknek a jelentését. Akik elmondják ezeket a történeteket, azok egyáltalán semmit nem tudnak. Ők elmondják a halhatatlanság történetét is. Olyan messzire elmennek Amarnathba. Az Atya eljön ide és elmondja nektek ezt a történetet. Ő azt nem onnan fentről mondja el. Az nem úgy volt, hogy Ő ott fent ült és elmondta a halhatatlanság történetét Parvatinak. Az imádat minden kitalált története, rögzítve van a drámában. Az újból meg fog történni. Az Atya itt ül és megmutatja nektek, gyermekeknek a különbséget a tudás és az imádat között. Most ti megkaptátok a tudás harmadik szemét. Ők azt mondják: Ó Isten, mutasd meg az ösvényt a vaknak! Az imádat ösvényén kiáltanak. Az Atya eljön, és átadja mindegyikteknek a tudás harmadik szemét. Senki más, csak ti tudtok erről. Valakit, aki nem rendelkezik a tudás harmadik szemével, félszeműnek, vagy félig vaknak neveznek. Az emberek szemei különböznek egymástól. Némelyik ember szeme nagyon gyönyörű. Ők díjat kapnak a szépségük miatt. Őket nevezik „Miss Indiának”, vagy „Miss ennek és ennek”. Nézzétek meg, hogy az Atya most mivé tesz benneteket abból, amik voltatok. Ott természetes a szépség. Miért dicsérik Krishnát olyan nagyon? Mert mindenki közül ő válik a leggyönyörűbbé. Ő igényli az első számú karmateet állapotot. Ezért az ő dicsérete az első számú. Az Atya itt ül, és mindezt elmagyarázza nektek. Az Atya újból és újból azt mondja: Gyermekek, „Manmanabhav”. Ó lelkek, emlékezzetek az Atyátokra! Ez sorszám szerint van közöttetek, gyermekek között is. Pl.: amikor egy apának van öt gyermeke, ha az egyik nagyon értelmes, akkor ő lenne az első számú. Ők olyanok lennének, mint egy rózsafüzér gyöngyszemei. Ő (az apa) azt mondaná: Ez a második számú és ez a harmadik számú. Ők soha nem lehetnek mind ugyanolyanok. Az apa szeretete is sorszám szerinti lenne irányukban. Az egy korlátolt aspektus. Itt ez egy korlátlan aspektus. A gyermekek viselkedése és intellektusa, akik megkapták a tudás harmadik szemét, nagyon kifinomult. Ott van a király virág. Hasonló módon, ez a Brahma és Saraswati a király és a királynő virágok. Ők mindkettőben, tudásban és jógában is okosak. Ti tudjátok, hogy istenségekké váltok. A 8 első számú válik a 8 ékszerré. Először is, ott van a Virág, a bojt. Aztán ott van a dupla gyöngyszem, Brahma és Saraswati. Az emberek morzsolják egy rózsafüzér gyöngyszemeit. Valójában, titeket nem imádnak; rátok csak emlékeznek. Nem szabad virágokat felajánlani nektek. Csak azoknak lehet virágokat felajánlani, akiknek a teste tiszta. Itt senkinek a teste nem tiszta. Mindenki bűnön keresztül születik, és ezért hívják őket bűnösöknek. Lakshmira és Narayanra azt mondják, hogy teljesen bűntelenek. Ott is fognak gyermekek születni; az nem úgy van, hogy a gyermekek ott csövekben fognak megszületni. Ezeket a dolgokat mind meg kell érteni. Titeket, gyermekeket arra késztetnek, hogy üljetek egy bhattiban hét napon át. Némelyik tégla nagyon erőteljessé válik a tűzben, míg más téglák gyengék maradnak. A kemence példáját is adják. Hogyan lehetne a kemencében a téglákat megemlíteni a szentírásokban? Aztán megemlítik a kis cicák történetét is. Ott van Gul Bakavli története is, amiben megemlítenek egy macskát. A macska kioltja a lámpát. Ugyanaz történik veletek is. Maya, a macska akadályokat teremt. Ő az állapototokat bukásra készteti. A test tudatosság az első számú; aztán azt a többi bűn is követi. Nagy a ragaszkodás. Egy lány azt mondaná: Én szellemi szolgálatot fogok végezni azért, hogy Bharatot mennyországgá tegyem, azonban a ragaszkodásuk miatt, a szülei azt mondanák: Ezt nem engedjük meg neked. Olyan nagy a ragaszkodás. Nem szabad a ragaszkodás egy macskájává válnotok. Az Atya eljön, és benneteket istenségekké tesz egy hétköznapi emberi lényből, Narayanná egy hétköznapi férfiből. Ez a célotok és tárgyatok. Az a kötelességetek, hogy szolgáljátok a veletek egyenlőket, és hogy szolgáljátok Bharatot. Tudjátok, hogy mik voltatok, és mostanra mivé váltatok. Most újból tegyetek erőfeszítést, hogy a királyok királyaivá váljatok. Tudjátok, hogy a saját királyságotokat alapítjátok meg. Ebben a nehézség kérdése nem merül fel. Annak a módszere, hogy a pusztulás meg fog történni, megteremtésre került a drámában. Korábban is voltak háborúk rakétákkal. A pusztulás be fog következni, amikor minden előkészület megtörténik, és ti mind virágokká váltatok. Van, aki egy király virág, mások rózsák, és mások jázminok. Mindegyiktek saját maga megértheti, hogy vajon uk virágok, vagy más típusú virágok vagytok. Sokan vannak olyanok, akik képtelenek magukba szívni bármilyen tudást is. Mindenki sorszám szerinti; a teljesen legmagasabbakból a teljesen legalacsonyabbakká válnak. Itt egy királyság kerül megteremtésre. A szentírásokban a Pandavákat úgy ábrázolták, hogy szétolvadtak. Semmit nem tudnak arról, hogy később mi történt. Sok történetet leírtak, de semmi olyasmi nem történt. Nektek, gyermekeknek az intellektusa most olyan világossá válik. Baba folyamatosan, sok különböző módszerrel, magyaráz nektek. Ez ilyen egyszerű. Egyszerűen emlékezzetek az Atyára és az örökségetekre. Az Atya azt mondja: Egyedül Én vagyok a Tisztító. Mindkettő, ti lelkek, és a testek is tisztátalanok. Most tisztává kell válnotok. Amikor egy lélek tisztává válik, akkor a teste is tisztává válik. Sok erőfeszítést kell tennetek. Az Atya azt mondja: Néhány gyermek nagyon gyenge. Ők elfelejtenek az Atyára emlékezni. Baba elmondja a saját tapasztalatát: Miközben eszem, emlékszem arra, hogy Shiv Baba táplál engem. Aztán elfelejtem, és hirtelen újból emlékezem. Ti is sorszám szerintiek vagytok, annak alapján, hogy mennyi erőfeszítést tesztek. Néhányan szabadok a kötéstől, de aztán csapdába esnek. Ők még gyermekeket is örökbe fogadnak. Ti, gyermekek most megtaláltátok az Atyát, aki a tudás harmadik szemét adja nektek. Erre a harmadik szem megkapása történeteként utalnak. Most ateistákból teistákká váltok. Ti, gyermekek tudjátok, hogy az Atya egy Pont. Ő a Tudás Óceánja. Az emberek azt mondják, hogy Ő túl van néven és formán. Ó, de mivel Ő a Tudás Óceánja, Ő biztosan az az Egyetlen lenne, aki elmondja ezt a tudást. A formáját egy ovális képmásként mutatják. Ezért hogyan lehetne túl néven és formán? Több száz nevet adtak Neki. Ennek a tudásnak nagyon jól ott kellene maradnia az intellektusotokba. Azt mondják, hogy Isten a Tudás Óceánja. Még ha az összes erdőt tollá változtatnák, és az óceánt tintává, akkor sem nem lenne vége a tudásnak. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Most az Atya font értékűvé tett minket. Mi istenségekké fogunk válni, ezért őrizzétek meg a Narayanná válás mámorát. Váljatok szabaddá a kötéstől, és végezzetek szolgálatot. Ne kerüljetek semmilyen kötés csapdájába.

2. Váljatok okossá a tudásban és a jógában, és váljatok királyi virágokká, olyanná, mint az anya és az atya. Szolgáljátok a veletek egyenlőket is.

Áldás:
Legyetek világszolgálók, akik szabadok maradnak az olyan kérdések hálójától, hogy „Miért?” és „Mi?”, és váljatok a földgolyó uralkodóivá.

Amikor az önmegismerés diszkosza a helyes mód helyett helytelen módon forog, akkor ahelyett, hogy Maya legyőzőivé válnátok, annak a forgásába kerültök, hogy másokat néztek, amivel az olyan kérdések hálója, hogy „Miért?” és „Mi?”, megteremtésre kerül. Ti magatok teremtitek azt meg, és ti magatok kerültök annak a csapdájába. Tehát legyetek tudásteljesek és folyamatosan forgassátok az önmegismerés diszkoszát, és akkor szabaddá fogtok válni a „Miért?” és „Mi?” bármilyen kérdésétől. Yogyukttá váltok, az életben felszabadulttá, a földgolyó uralkodóivá, és folyamatosan körbe fogtok túrázni az Atyával, szolgálatot végezve a világ hasznáért. Azáltal, hogy világszolgálókká váltok, királyok lesztek, akik uralkodnak a földgolyón.

Slogen:
Tegyétek a terveiteket gyakorlati formába egy világos intellektussal, és akkor a siker el fog abban merülni.