14.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti most az igaz patshalában ültök (tanulmányhely). Ez egy igaz satsang is (az Igazság társasága). Itt megkapjátok az Igaz Atya társaságát és ez az, ami keresztülvisz benneteket.

Kérdés:
Mi a különbség a megértésben, amivel rendelkeztek, és amivel mások rendelkeznek a karmikus számlákkal kapcsolatban?

Válasz:
Az emberek abban hisznek, hogy a boldogság és szomorúság ezen játékában Isten az, aki boldogságot és szomorúságot ad, míg ti, gyerekek tudjátok, hogy ez mindenki karmikus számlája játéka. Az Atya soha senkinek nem okoz szomorúságot. Valójában Ő eljön, hogy megmutassa nektek az ösvényt a boldogságba. Az Atya azt mondja, gyerekek, én soha senkit nem tettem boldogtalanná. Az a boldogtalanság a saját tetteitek gyümölcse.

Ének:
Vigyél el minket a bűnnek ebből a világából a kényelem és pihenés egy helyére.

Om shanti.
Ti legédesebb, szellemi gyermekek hallottátok az éneket. Kihez kiáltottak? Az Atyához. Baba, gyere és vigyél el minket a bűnnek ebből a vaskori világából a jótékonyság aranykori világába. Most minden emberi lélek vaskori. Az intellektusuk felfele megy. Az Atya azt mondja, senki nem ismer engem olyannak, ami vagyok, vagy aki vagyok. A rishik és a munik is azt mondják, nem ismerjük a Teremtőt, a Mestert, a korlátlan Atyát, vagy a korlátlan teremtésének az elejét, közepét, és végét. A hely, ahol a lelkek élnek, a brahm elem, a fény eleme, ahol se a nap, se a hold nem léteznek. Azok nem léteznek a testetlen régióban, vagy a szubtilis régióban. Ugyanakkor, itt, ezen a színpadon fénynek kell lennie. Ezért ez a színpad megkapja a fényt éjszaka a Holdtól és a csillagoktól, és nappal a Naptól. Ezek fények. Bár ezek a fények léteznek, mégis azt mondják, hogy sötétség van. Éjszaka nektek még mindig fel kell gyújtanotok a lámpát. Az arany és ezüstkorokat hívják a nappalnak, és az odaadás ösvényét hívják az éjszakának. Ez a megértés egy kérdése. Az új világ aztán biztosan öreggé fog válni, majd újból új lesz és az öreg biztosan meg fog semmisülni. Ez a korlátlan világ. Néhány király otthona nagyon nagy. Ez az otthon korlátlan. Ez a színpad. Ezt a színpadot a tettek mezejének is lehet nevezni. Nektek biztosan tetteket kell végrehajtanotok. Ez a tettek mezeje minden emberi lény számára. Mindenkinek cselekednie kell. Mindenkinek el kell játszania a saját szerepét. Minden lélek előre megkapott egy szerepet. Közöttetek is vannak néhányan, akik képesek arra, hogy nagyon jól megértsék ezeket a dolgokat. Valójában ez a gitapatshala. Öreg emberek valaha is tanulnak egy patshalában? Itt mindenki tanul, fiatal és öreg. Ezt nem hívják egy védapatshalának. Ott nincs cél, vagy tárgy. Ők a védákat és a szentírásokat tanulmányozzák, de nem tudják, hogy mivé válnak azzal, hogy azt teszik. Egyik szatszang sem rendelkezik semmilyen céllal, vagy tárggyal. Most valaki zavarban van, hogy azt egyáltalán egy szatszangnak nevezze (az Igazság társaságának). Csak az egy Atya az Igazság, és Róla mondják azt: A jó társaság keresztülvisz benneteket, és a rossz társaság megfolyt. A rossz társaság a vaskori emberi lények társasága, és csak az Egy társasága az Igazság társasága. Most elcsodálkoztok azon, hogy az Atya hogyan adja át nektek az egész világ eleje, közepe és vége tudását. Nektek rendelkeznetek kell annak a boldogságával, hogy tudjátok, hogy ti az igaz patshalában ültök. Minden más patshala hamis. Senki nem válik különlegessé azzal, hogy elmegy azokba a szantszangokba. Legalább azzal, hogy egy iskolába, vagy kollégiumba járnak, valamivé válnak, mert tanulnak. Sehol máshol nincs tanulmány. Egy szatszangot nem hívnak egy tanulmánynak. Az emberek tanulmányozzák a szentírásokat, és aztán üzleteket nyitnak. Ők azzal pénzt keresnek. Ők egy kicsit tanulmányozzák a Grantot és egy gurudwarat nyitnak (egy szik templomot, a guru ajtaját). Olyan sok gurudwarat nyitottak. A Guru ajtaja (dwara) az otthon lenne, ugye? Amikor megnyitják a nagy gurudwarak udvarát, az emberek elmennek, és ott tanulmányozzák a szentírásokat. A ti gurudwaratok az ajtó a Satguruhoz, a felszabadulás földjéhez és az életben való felszabadulás földjéhez. Mi a Satguru neve? A Halhatatlan Képmás. A Satgurut hívják a halhatatlan képmásnak. Ő eljön és megnyitja a kapukat a felszabadulásba és életben való felszabadulásba. Ő a halhatatlan képmás, ugye? A halál nem jöhet el Hozzá. A lélek csak egy pont. Egy lélek hogyan tapasztalhatna halált? Az a lélek elhagyná a testet, és elfutna. Az emberek nem értik, hogy egy lélek elhagyja az öreg testét és egy újat ölt. Tehát, miért kell azért sírni? Ti tudjátok, hogy ez a dráma örökkévalón meg van teremtve. Mindenkinek el kell játszania a saját szerepét. Az Atya elmagyarázta, hogy azok az aranykorban legyőzték a ragaszkodást. Ott van a király története, aki legyőzte a ragaszkodást. A panditok elmondják a szentírásokat és az anyák, meghallgatva a Grantot, elkezdik azt elmondani egymásnak. Sok ember elmegy oda, és azt meghallgatják. Azt hívják a fülek elégedetté tételének. A dráma tervének megfelelően az emberek megkérdezik: Miért kellene szégyenkeznem? Az Atya azt mondja, hozzám kiáltottatok, hogy jöjjek el, és vigyelek el titeket a szomorúság világából. Én most eljöttem, ezért rám kellene figyelnetek, ugye? Az Atya itt ül, és nektek, gyerekeknek magyaráz. Amikor jó utasításokat kaptok, akkor vennetek kellene azokat, ugye? Ti nem vagytok azok, akiket hibáztatni lehet. Ez is a dráma volt. A játék Ráma királyságáról és Ravan királyságról megteremtődött. Egy játékban néhányan vereséget szenvednek. Őket nem lehet hibáztatni. Az a győzelem és vereség játéka. Ebben a harc nem kérdéses. Ti rendelkeztek azzal a királysággal. Korábban ezt nem tudtátok. Ti most ismeritek azokat, akik szolgálatkészek, és akik neve jól ismert. Ki a legjobban ismert Delhiben, aki elmagyarázza ezt a tudást? Ők azonnal megemlítik Jagdish testvér nevét. Ő egy magazint is nyomtatott számotokra. Abban minden benne van. Abban sok különböző pontot leírtak. Brijmohan testvér is leírta ezeket a pontokat. Ezeket a pontokat leírni nem olyan, mint elmenni a nagynénitek házába. Ezért, ők biztosan köpülik a Tudás Óceánját. A szolgálat, amit elvégeznek, nagyon jó. Olyan sokan nagyon boldoggá válnak, amikor azt elolvassák. A gyerekek megkapják a felfrissülést. Néhányan olyan sokat ütik a fejüket a kiállításokon. Mások meg vannak ragadva a karmikus kötésekben. Ezért van az, hogy képtelenek arra, hogy olyan sok tudást vegyenek. Ezt is a drámának hívják. Ez is egy szerep a drámában, hogy megüssék az ártatlanokat. A kérdés, hogy miért van egy ilyen szerep, nem merül fel. Ez előre elrendelt a drámában. Ti azzal semmit nem tudtok tenni. Néhányan megkérdezik, milyen bűnt követtem el, hogy egy ilyen szerep lett teremtve számomra. A bűn nem kérdéses. Az csak egy szerep. Néhány ártatlan, akiket bántalmaznak, eszközökké válnak. Abban az esetben mindannyin azt mondanák, miért kaptam egy ilyen szerepet. Nem. Ez a dráma előre elrendelt. Még néhány férfit is bántalmaznak. Nektek azokkal a dolgokkal nagyon toleránsnak kell lennetek. Nektek nagy toleranciára van szükségetek. Maya sok vihara el fog jönni. Mivel igénylitek az uralkodást a világ felett, nektek valamennyi erőfeszítést tennetek kell. A drámában nagyon sok természeti katasztrófa és konfliktus van. Arról írtak „Az ártatlanok bántalmazása”. Vérfolyók fognak folyni. Sehol nem lesz semmilyen védelem. Most képesek vagytok arra, hogy elmenjetek a centrumokba a reggeli órára. El fog jönni az idő, amikor nem lesztek képesek arra, hogy akárcsak kimenjetek. Napról-napra az idő egyre rosszabbá válik, és annak még rosszabbá kell válnia. A szomorúság napjai nagy erővel eljönnek. Amikor valaki beteg, és szenved a fájdalomtól, Istenre emlékezik és Hozzá kiált. Ti tudjátok, hogy most csak néhány nap maradt hátra, és biztosan elmegyünk a békénk földjére és aztán a boldogságunk földjére. A világon senki nem tudja ezt. Ti, gyerekek érzitek, hogy most teljesen ismeritek az Atyát. Ők mindannyian azt gondolják, hogy Isten egy ovális forma. Ők még azt az ovális formát is imádják (Shiva lingam). Amikor korábban elmentetek Shiva templomába, ti valaha is csodálkoztatok azon, hogy mi volt a Shiva lingam? Mivel az a nem élő képmás létezik, biztosan léteznie kell egy élőlénynek, akit az reprezentál. Mindaz miről szól? Isten, a Teremtő ott fent van. Az a képmás az Ő szimbóluma, és arra használják, hogy Őt imádják. Amikor azok, akik imádatra méltók, léteznek, ezek a dolgok nem léteznek. Az emberek, akik elmennek a Shiva templomba Kashiban, nincsenek tudatában annak, hogy Isten testetlen és hogy ők a gyermekei. Mi a gyermekei vagyunk, így miért tapasztalunk szomorúságot? Ez is valami, amiről el kell gondolkozni. A lélek azt mondja, én Isten egy gyermeke vagyok. Miért vagyok boldogtalan? Az Atya a Boldogság Adományozója. Ti így kiáltottatok: Ó Isten, távolítsd el a szomorúságunkat. Hogyan tudja azt eltávolítani? A boldogság és szomorúság a saját karmátok számlája. Az emberek abban hisznek, hogy Isten adja a boldogságot a boldogság viszonzásaképpen, és a szomorúságot a szomorúság viszonzásaképpen. Ők mindent Neki tulajdonítanak. Az Atya azt mondja, én soha nem okozok szomorúságot. Én hazatérek azt követően, hogy nektek boldogságot adtam fél ciklusra. Ez egy játék a boldogságról és szomorúságról. Ha ez csak egy játék lenne a boldogságról, akkor nem lenne semmilyen imádat, stb. Az emberek azért imádkoznak, hogy találkozzanak Istennel. Az Atya itt ül, és mindent elmagyaráz nektek. Ő azt mondja, ti gyermekek olyan szerencsések vagytok. Azok a rishik és munik nagyon híresek. Ti raj rishik vagytok, ők hatha jóga rishik. A rishi azt jelenti, aki tiszta. Ti a mennyország királyaivá váltok, és így biztosan tisztává kell válnotok. Bárkihez is tartozott a királyság az arany és ezüstkorokban, az újból hozzájuk fog tartozni és mindenki más később fog eljönni. Most azt mondjátok: Mi megalapítjuk a saját királyságunkat a shrimat követésével. Időt vesz igénybe, hogy az öreg világ elpusztuljon. Az aranykornak el kell jönnie, és a vaskornak el kell mennie. A világ olyan hatalmas. Minden város tele van olyan sok emberrel. A gazdag emberek elmennek egy világkörüli útra. Ugyanakkor, itt senki nem láthatja az egész világot. Igen, ők azt láthatják az aranykorban, mert ott csak egy királyság és nagyon kevés király van. Itt a világ olyan hatalmas. Ki menne túrára az egész világon? Ott nektek még a tengeren sem kell utaznotok. Ott Ceylon és Burma létezni fognak? Egyáltalán nem. Azon helyek közül egyik sem fog létezni. Még Karachi sem fog létezni. Ti mindannyian az édes folyók partjainál fogtok lakni. Ott nagyon sok föld és farm van. A világ hatalmas. Kezdetben nagyon kevés emberi lény van, és aztán a számuk növekszik. Majd elmennek külföldre és megalapítják a saját királyságukat. Ők fokozatosan mindent átvettek, és megalapították a saját királyságaikat. Most mindenkinek el kell engednie őket. Egyedül Bharat nem vette el senki királyságát, mert a valóságban Bharat nem erőszakos. Egyedül Bharat volt az egész világ mestere. Az összes többi később jött el és elvette a földeket. Ti senkit nem győztetek le. A britek sok országot elvettek. Az Atya titeket, Bharat embereit a világ mestereivé tesz. Ti nem mentek el és nem telepedtek le sehol. Ezek a dolgok mind ott vannak nektek, gyerekeknek az intellektusában. Az öreg anyák nem képesek megérteni mindezeket a dolgokat. Az Atya azt mondja, az jó, hogy semmit nem tanultatok. Nektek el kell távolítanotok mindent az intellektusotokból, amit tanultatok. Egyszerűen szívjatok magatokba egy dolgot: Édes gyermekek, emlékezzetek az Atyára. Ti korábban azt mondtátok, Baba, amikor eljössz, feláldozzuk önmagunkat Neked. Aztán Neked fel kell áldoznod önmagadat nekünk. Ott van a csere. A házassági ceremónián a vőlegény és a mennyasszony egymásnak sót ad. Ti azt mondjátok az Atyának, én mindenemet, ami öreg, átadom neked. Mindenkinek meg kell halnia. Minden meg fog semmisülni. Aztán Te mindezt átadod nekünk az új világban. Az Atya eljött, hogy mindenkit hazavigyen. Ő a nagy Halál. Szindben azt kérdezték: Milyen halál ez, ami mindenkit elvisz? Ti gyerekek nagyon boldoggá váltok, mert az Atya eljött, hogy hazavigyen titeket. Vissza fogtok térni az otthonotokba, nagy boldogsággal. Sok mindent kell tolerálni. Nagyon jó anyák jó otthonokból ütéseket tapasztalnak. Ti egy igaz bevételt kerestek. Az emberek semmit nem tudnak. Ők a vaskori shudra közösség, míg ti vagytok az átmeneti kori közösség. Ti a legemelkedettebb lényekké váltok. Tudjátok, hogy az első számú legemelkedettebb lények, Lakshmi és Narayan. Aztán a fokuk fokozatosan csökken. Ők először onnan fentről jönnek le és aztán fokozatosan elbuknak. Ebben az időben mindenki elbukott. A fa nagyon öreggé vált és a törzs lecsúszott. Ezért, a megalapítás most megtörténik. Az alapot lefektetik. A facsemete nagyon kicsi. Aztán abból egy ilyen hatalmas fa növekszik. Ott van ez a fa az aranykorban is. Abban az időben a fa nagyon kicsi. Most az nagyon nagy. Most ott van az emberi világ virágainak sok variációja. Olyan sok a variáció akár egyetlenegy fán. Ez a vallások variációjának emberi fája. Egy személy arca nem lehet ugyanolyan, mint egy másiké. Előre elrendelt a drámában, hogy két ember nem játszhatja el ugyanazt a szerepet. Ezt hívják a korlátlan, előre elrendelt, csodálatos drámának. Most nagyon sok mesterséges dolog van. Az igaz dolgokat elhasználták. Aztán, újból, 5.000 év után azok valósággá válnak (létezni kezdenek). A képek, amiket elkészítettek, nem igaziak. Ti újból látni fogjátok Brahma arcát 5.000 év után. Nektek egy korlátlan és nagy intellektusra van szükségetek ahhoz, hogy megértsétek ennek a drámának a dolgait. Még akkor is, ha nem értetek semmit, csak őrizzetek meg egy dolgot az intellektusotokban. Én csak Shiv Babához tartozom és senki máshoz. A lélek azt mondja, Baba, én csak Rád, és egyedül csak Rád fogok emlékezni. Ez könnyű, ugye? Miközben folyamatosan cselekedtek a kezeitekkel, folyamatosan emlékezzetek az Atyára az intellektusotokkal. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Szívjátok önmagatokba a tolerancia erejét és menjetek át Maya minden akadályában. Abban az időben, amikor sok természeti katasztrófa jön, és sok inzultus történik, nektek az Atya emlékezésében kell maradnotok és mindent tolerálnotok kell. Keressetek egy igaz bevételt.

2. Váljatok azzá, aki egy nagy és korlátlan intellektussal rendelkezik, és nagyon világosan értsétek meg ezt az előre elrendelt drámát. Ebben a csodálatos drámában minden előre elrendelt. Ezért nem merülhet fel semmilyen kérdés. Továbbra is kövessétek a jó utasításokat, amiket az Atya átad nektek.

Áldás:
Legyetek a szívek mester vigasztalói, és adjatok vigaszt mindenki szívének az áldások adományozóiként, mint az Atya.

A gyerekek, akik az áldások megtestesítői, az áldások adományozói, mint az Atya, soha nem nézik senki gyengeségeit. Ők mindenki iránt kegyelemteljesek. Ugyanúgy, ahogy az Atya sem őrzi meg senki gyengeségeit a szívében, hasonló módon, a gyerekek, akik az áldások adományozói, soha nem szívják önmagukba senki gyengeségeit. Ők a szívek mester vigasztalói, akik vigaszt adnak mindenki szívének, és így, függetlenül attól, hogy ők társak vagy alattvalók, mindenki az ő dicséretüket énekli. Az áldások, amik felmerülnek értük mindenkiből: Ti mindig szeretők és együttműködők vagytok.

Slogen:
Az átmeneti korban azok emelkedett lelkek, akik gondtalan császárok.