14.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, egyedül az átmeneti korban kell erőfeszítést tennetek azért, hogy lélektudatossá váljatok. Az aranykorban vagy a vaskorban nem kell ezért keményen dolgoznotok.

Kérdés:
Miért sokkal híresebb Shri Krishna neve, mint a szüleié?

Válasz:
1. Mert Shri Krishna előtt senki nem születik jóga erőn keresztül. 2. Mert csak Shri Krishna és Radhe azok, aki teljesen elnyerik a karmateet állapotot, és ők azok, akik teljes üdvösséget kapnak. Shri Krishna akkor születik meg a tiszta, az új és a gyönyörű világban, amikorra már nem marad bűnös lélek. Az akkori világot nevezik Paradicsomnak. 3. Shri Krishna lelke teszi a legtöbb erőfeszítést az átmeneti korban. Ezért dicsőítik a nevét.

Om shanti.
A szellemi Atya itt ül, és a legédesebb szellemi gyerekeknek magyaráz. Minden 5000 évben az Atya csak egyszer jön el, és tanítja a gyerekeket. Az emberek kiáltanak Hozzá: Jöjj el, és tisztíts meg bennünket, tisztátalanokat. Ez azt bizonyítja, hogy ez a világ tisztátalan. Egy új épület gyönyörű, de egy öreg épület lepusztult és omladozik; már az esőtől összeomlik. Gyerekek, ti tudjátok, hogy az Atya most eljött, hogy megteremtse az új világot. Most tanít benneteket, és 5000 év múlva újra tanítani fog. Egyetlen szent vagy bölcs ember sem tanítja a követőit ily módon. Mivel ők az elszigetelődés ösvényéhez tartoznak, ezért ezt sem tudják, és a játékot sem ismerik. Az Atyán kívül senki nem mondhatja el a világ kezdetének, közepének, és a végének a titkait. Gyerekek, azért találjátok kemény munkának a lélektudatossá válást, mert fél cikluson keresztül nem voltatok lélektudatosak. Az Atya azt mondja: Most tekintsétek magatokat lelkeknek. Ne gondoljátok azt, hogy a lelkek azonosak a Legfelső Lélekkel, nem. Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek a Legfelső Lélekre, a Legfelső Atyára, Shívára. A fő dolog, hogy az emlékezés zarándoklatán keresztül tisztátalanból tisztává váltok. Ezzel kapcsolatban nincs semmi fizikai. Nem kell becsukni sem a fületeket, sem az orrotokat. A fő dolog, hogy lelkeknek tekintsétek magatokat, és emlékezzetek az Atyára. Fél cikluson át kifejlesztettétek a testi-tudatosság szokását. Amikor először tekintitek magatokat lelkeknek, aztán lesztek képesek az Atyára emlékezni. Az imádat ösvényén is úgy kiáltanak az emberek: Baba, Baba. Ti, gyerekek tudjátok, hogy az aranykorban csak egyetlen apátok egy fizikai apa lesz. Ott senki nem emlékszik a mindenen túli Atyára, mert mindenki boldog. Majd az imádat ösvényén, már két apátok lesz, a fizikai apa és a szellemi Atya. Mindenki emlékszik arra a túl-lévő Atyára, a bánat idején. Az aranykorban nincs imádat. Ott megtapasztaljátok a tudás jutalmát. Az nem úgy van, hogy ez a tudásotok ott is meglesz; ott egyszerűen megkapjátok a mostani tanulásotok jutalmát. Az Atya csak egyszer jön el. Fél cikluson át rendelkeztek a boldogság örökségével, amit megkaptok a korlátlan Atyától. Aztán a fizikai apáitoktól időleges örökségeket kaptok. Emberi lények ezt nem magyarázhatják el. Ez valami új dolog. Az ötezer évben az Atya csak egyszer jön el, az átmeneti korban. Amikor a vaskor vége és az aranykor kezdete van, az Atya ebben az átmenetben jön el, hogy újra megalapítsa az új világot. Az új világban Lakshmi és Narayan királysága volt, aztán az ezüstkorban Ráma királysága volt. Minden, az istenségekről készült kép, az imádat ösvényéhez tartozik. Az Atya azt mondja: Mindazt felejtsétek el. Most emlékezzetek az otthonra és az új világra. A tudás ösvénye a megértés ösvénye. Ezen az ösvényen 21 születésre értelmessé váltok. Ott nincs szomorúság. Az aranykorban senki sem mondja azt, hogy békét akar. Van egy mondás, „Jobb meghalni, mint bármit is kérni.” Az Atya olyan gazdag istenségekké tesz benneteket, hogy nincs szükségetek arra, hogy bármit is kérjetek Istentől. Olyan sok ember elmegy, hogy áldásokat kapjon, amikor a pápa, stb. eljön. Olyan sok embernek a házassági szertartását is a pápa hajtja végre. Baba nem tesz olyan dolgokat. A múltban bármi történt az imádat ösvényén, az most újra megtörténik, és az ismétlődni fog. Bharat napról-napra egyre lejjebb kerül. Ti most az átmeneti korban vagytok, és mindenki más a vaskorban van. Amíg nem jönnek ide, addig nem lesznek képesek megérteni, hogy most az átmeneti kor, vagy a vaskor van. Ugyanabban a családban lehet, hogy a gyerekek úgy gondolják, hogy az átmeneti korban vannak, és az apjuk lehet, hogy azt mondja, hogy ő a vaskorban van. Aztán sok nehézség lesz; bonyodalmak lesznek az élelemmel és a vízzel. Ti, akik az átmeneti korhoz tartoztok, tiszta ételt esztek. Az istenségek soha nem esznek hagymát, stb. Az istenségeket bűntelennek nevezik. Az imádat ösvényén mindenki tamopradhánná vált. Az Atya azt mondja: Most váljatok satopradhánná. Senki nem érti, hogy a lelkek először satopradhánok, és mostanra tamopradhánná váltak, mert úgy tekintik, hogy a lelkek immunisak a cselekedetek hatásával szemben. Azt mondják, hogy minden egyes lélek a Legfelső Lélek. Az Atya azt mondja: Egyedül Én vagyok a Tudás Óceánja. Mindazok, akik ehhez az istenségi valláshoz tartoznak, el fognak jönni, és újra igényelni fogják az örökségüket. A facsemeték most elültetésre kerülnek. Megérthetitek, amikor valaki nem méltó egy magas státusz igénylésére. Néhányan hazamennek, megházasodnak és folyamatosan tisztátalanná válnak. Aztán elmagyarázásra kerül, hogy ők nem igényelhetnek egy magas státuszt; egy királyság kerül megalapításra. Az Atya azt mondja: Én a királyok királyává teszlek benneteket. Ezért az alattvalókat is biztosan meg kell teremteni. Másképp hogyan érnétek el egy királyságot? Ezek a szavak benne vannak a Gítában. Ez most a Gíta kora. Ti raja jógát tanultok. Tudjátok, hogy az eredeti, örökkévaló istenségi vallás alapjai most kerülnek lefektetésre. A napdinasztia és a holddinasztia királyságai megalapításra kerülnek. A Brahmin klán megalapításra kerül, és aztán a Brahminok lesznek a nap- és a holddinasztia részei. Azok válnak a napdinasztia részeivé, akik nagyon jó erőfeszítést tesznek. A többi vallásalapító egyszerűen csak eljön, hogy a saját vallását megalapítsa. Majd később az adott valláshoz tartozó lelkek folyamatosan követik őket, és a vallásuk folyamatosan kiterjed. Például a keresztény vallás magja: Krisztus. Ki a ti Magotok? Az Atya, mert Ő eljön, és Brahmán keresztül megalapítja a mennyországot. Brahmát az Emberiség Atyjának (Prajapita) nevezik. Őt nem hívják a Teremtőnek. A gyerekek örökbefogadása rajta keresztül történik. Ugye Brahma is teremtett? Az Atya eljön, belelép és megteremti őt. Shív Baba azt mondja: Te a Gyerekem vagy. Brahma azt mondja: Ti a fizikai gyermekeim vagytok. Piszkossá és csúnyává váltatok. Most Brahminokká váltatok. Most, ebben az átmeneti korban erőfeszítést tesztek, hogy a legemelkedettebb istenségekké váljatok. Az istenségeknek és a shudráknak nem kell ilyen erőfeszítést tenniük. Nektek, Brahminoknak kell erőfeszítést tennetek azért, hogy istenségekké váljatok. Az Atya csak az átmeneti korban jön el. Ez a kor nagyon rövid, ezért nevezik szökő kornak. Ezt senki nem tudja. Az Atyának is erőfeszítést kell tennie. Az nem úgy van, hogy az új világ azonnal létrejön. Időt vesz igénybe, hogy istenségekké váljatok. Akik jó cselekedeteket hajtanak végre, azok egy jó otthonban vesznek születést. Ti most gyönyörűkké váltok, sorszám szerint, az erőfeszítéseiteknek megfelelően. A lelkek válnak ezzé. Ti, lelkek most megtanuljátok a jó cselekedetek végrehajtását. A lelkek viszik magukkal a jó és a rossz sanskaráikat. Most gyönyörű virágokká váltok, és aztán folyamatosan jó otthonokban fogtok megszületni. Akik itt jó erőfeszítést tesznek, azok biztosan egy jó otthonban fognak megszületni. Bár végül is sorszám-szerintiség van. Az általatok végrehajtott cselekedetek szerint vesztek születést. A mennyország akkor fog létrejönni, amikor nincsenek olyanok, akik rossz tetteket hajtsanak végre; a kiválasztódás meg fog történni. Mindenki, aki tamopradhán, meg fog semmisülni, Aztán az új istenségek elkezdenek lejönni. Végül a romlottaknak (korruptaknak) meg kell semmisülniük, és azután megszületik Krishna. Addig folyamatos lesz a változás. Krishna akkor születik meg, amikor már nem marad tisztátalanság. Addig folyamatos lesz a jövés-menés. Krishna szüleire előre szükség lesz, hogy megkapják őt. Akkor csak a jók fognak megmaradni; mindenki más elmegy. Csak aztán lehet azt mennyországnak nevezni. Csak ti, akik megkapjátok Krishnát, fogtok megmaradni. Ti még méreg által fogtok megszületni, mert ez még Ravan királysága; itt nem lehet tiszta születés. Az első tiszta születést csak Krishna veheti. Azután nevezik a világot a Paradicsom új világának. Krishna a teljesen új, gyönyörű világba fog eljönni. Ravan közössége teljesen meg fog semmisülni. Krishna neve sokkal híresebb, mint a szüleié. Krishna szüleinek a neve nem közismert. Akik Krishna előtt vesznek születést, azok nem jóga erőn keresztül veszik a születésüket. Az nem úgy van, hogy Krishna szülei jóga erővel születnek; nem. Ha az így lenne, akkor az ő nevük is ismert lenne. Ez azt bizonyítja, hogy Krishna szülei nem tettek olyan sok erőfeszítést, mint amennyit Shri Krishna tett. Ha ez így lenne, akkor a szülei is jól ismertek lennének. Ez azt bizonyítja, hogy Krishna szülei kevesebb erőfeszítést tettek, mint Krishna tett. Amint előre haladtok, folyamatosan meg fogjátok érteni ezeket a dolgokat. Csak Radhenak és Krishnának van teljesen karmateet állapota. Ők azok, akik először mennek az üdvösségbe. Ők akkor vesznek születést, amikor már nem maradt bűnös lélek. Azt lehet majd tiszta világnak nevezni. Ezért Krishna neve jól ismert. A szülei neve nem közismert. Amint előre haladtok, sok látomásotok lesz. Még mindig maradt valamennyi idő. Bárkinek elmagyarázhatjátok: „Ezért tanulunk, hogy azokká váljunk. A világban a királyságuk most kerül megalapításra. Az új világra szükségünk van.” Most még nem neveznek az istenségi közösségnek benneteket. A Brahmin közösség vagytok; akik istenségekké fognak válni. Amikor az istenségi közösség megteremtésre kerül, mind a testetek, mind a lelkek tisztává válnak. Jelenleg az átmeneti korban vagytok, és a legemelkedettebbekké váltok. Mindez az erőfeszítés megtételének a dolga. Le kell győznötök a bűnös tettek végrehajtását az emlékezéssel. Ti magatok azt mondjátok, hogy ismételten elfelejtitek, hogy emlékezésben legyetek. Amikor Baba egy piknikre megy, akkor azt gondolja: Mit szólna Baba, ha nem maradnék emlékezésben? Ezért Baba azt mondja: Még akkor is maradjatok emlékezésben, amikor piknikre mentek. Emlékezzetek a Szeretettre, miközben mindent tesztek, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Ebben van az erőfeszítés. Ti, lelkek ezen az emlékezésen keresztül váltok tisztává, és halmozzátok fel a tudás múlhatatlan kincseit. Ha aztán valaki tisztátalanná válik, minden tudás elfolyik. A tisztaság a fő dolog. Az Atya nagyon jó aspektusokat magyaráz. Senki másnak nincs tudása a világ kezdetéről, közepéről és a végéről. Minden más szellemi gyülekezet, stb. az imádat ösvényéhez tartozik. Baba már elmagyarázta, hogy valójában csak azoknak kellene imádatot végezniük, akik a háztartás ösvényéhez tartoznak. Nektek nagyon sok erőtök van. Ti otthon ülve kapjátok meg a boldogságot. Olyan sok erőt kaptok a Mindenható Hatalomtól. A sannyiásiknak is sok erejük volt, amikor az erdőkben éltek. Most olyan nagy lakásokat építettek maguknak, ahol élnek, hogy többé már nincs az az erejük. Eredendően rendelkeztek a boldogság erejével, de az aztán eltűnt. Hasonlóan, kezdetben rendelkeztek a béke erejével is, de az sincs többé. Korábban az igazat mondták, amikor azt mondták, hogy nem ismerik a Teremtőt és a teremtményt. Most Istennek nevezik magukat. Azt mondják: „Shivohum”. Az Atya elmagyarázza: Ebben az időben az egész fa tamopradhán, és ezért eljöttem, hogy felemeljem még a szenteket és bölcseket is. Ennek a világnak meg kell változnia. Az összes lélek haza fog térni. Egyetlen lélek sem tudja, hogy hogyan van rögzítve minden egyes lélekben a múlhatatlan szerep, és aztán annak hogyan kell megismétlődnie. A lelkek olyan parányiak, és a múlhatatlan szerep, ami ott van bennük, soha nem semmisül meg. Ennek a megértéséhez nagyon tiszta intellektusra van szükség. Ez csak akkor fog megtörténni, amikor mámorosak maradtok az emlékezés zarándoklatán. Erőfeszítés nélkül nem kaphattok egy státuszt. Ezért emlékeznek arra: Ha felmásztok, akkor megízlelhetitek a mennyország édességét, de… Óriási a különbség minden királyok duplakoronás királya és egy alattvaló szerep között. Csak az Egyetlen tanít mindenkit. Ezt nagyon jól meg kell értenetek. Baba ismételten elmagyarázza, hogy a fő dolog az emlékezés zarándoklata. Én, azért tanítalak benneteket, hogy a világ mestereivé tegyelek. Tehát a Tanár, a Guru is egyben. Az Atya minden tanárok Tanára, és az Atya minden atyák Atyja. Gyerekek, ti tudjátok, hogy a Babátok milyen szeretetteljes. Nagyon sokat kell emlékeznetek erre az Atyára. Megfelelő módon kell tanulnotok is. Ha nem emlékeztek az Atyára, a bűneitek nem fognak megsemmisülni. Az Atya minden lelket hazaviszi Magával. Minden test el fog pusztulni, és a lelkek haza fognak térni, és a saját vallásuknak megfelelő szekcióban fognak lakni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most-megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ahhoz, hogy az intellektusotok megtisztuljon, maradjatok mámorosak az emlékezés zarándoklatán. Csak akkor lesztek a bűnös tettek legyőzői, ha az egy Szeretettre emlékeztek miközben bármit tesztek.

2. Ebben a rövid korban tegyetek erőfeszítést azért, hogy egy hétköznapi emberből istenséggé változzatok. Hajtsatok végre jó tetteket és szívjatok magatokba jó sanskarákat, és akkor egy jó családba fogtok kerülni.

Áldás:
Váljatok fénnyé a világ számára, és vigyétek a hívőket egy pillantással túlra, azzal, hogy egy olyan képmásokká váltok, amik víziókat adnak.

Az egész világ arra vár, hogy tőletek, lelkektől, akik a világ szemei vagytok, egy dristhit vegyenek. Amikor ti, a világ fényei eléritek a teljes és tökéletes állapototokat, azaz amikor kinyitjátok a tökéletességetek szemét, akkor a világ egy másodpercen belül át fog alakulni. Ti, lelkek, akik aztán olyan képmások lesztek, akik víziókat adományoznak, képesek lesztek a hívő lelkeket egy pillantással túlvinni. Hosszú lesz azoknak a sora, akik majd túl akarnak menni egy pillantással, tehát a tökéletességetek szemét állandóan tartsátok nyitva. Most fejezétek be, hogy dörzsölitek a szemeteket, bóbiskoltok, vagy fuldokoltok a gondolataitokban, és akkor képesek lesztek olyan képmásokká válni, akik víziókat adományoznak.

Slogen:
Egy tiszta természet az alázat jele. Váljatok tisztává, és akkor sikert értek el.