14.10.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, arassatok győzelmet Ravan, a bűnök felett jógaerővel és ünnepeljétek meg az igaz Dasherát.

Kérdés:
Mi a kapcsolat a Ramayana és a Mahabharata között? Mit jelez a Dashera?

Válasz:
A Dashera Ravan végét és a Sziták felszabadítását jelenti. Ugyanakkor ti nem azzal váltok szabaddá Ravantól, hogy megünneplitek a Dasherát. Amikor a Mahabharata megtörténik, minden Szita szabaddá válik, Ravan királysága véget ér a Mahabharat háborún keresztül, és így a Ramayananak, a Mahabharatának és a Gitának nagyon mély kapcsolata van.

Ének:
A Láng meggyulladt a lepkék boldog gyülekezetében.

Om shanti.
Az Atya elmondja nektek, hogy ti vagytok a Brahmin közösség. Jelenleg benneteket nem lehet az istenségi közösségnek nevezni. Ti most a Brahmin közösség vagytok, és később az istenségi közösséggé váltok. Ma, a Dhashera napján az ő Ramayanajuk a végéhez ér. Ugyanakkor, az igazából nem ér véget. Ha Ravan meghal, akkor a Ramayana történetének is a végéhez kellene érnie. De az valójában nem ér véget. A Mahabharatán keresztül van az, hogy megkapják a felszabadulást. Ezeket a dolgokat is meg kell érteni. Mi a Ramayana és mi a Mahabharata? A világ nem ismeri ezeket a dolgokat. A Ramayana és a Mahabharata összekapcsolódnak. Ravan királysága a végéhez ér a Mahabharatán keresztül, és aztán nem lesz arra szükség, hogy megünnepeljék a Dhasherát, stb. A Gita és a Mahabharata is megsemmisítik Ravan királyságát. Most itt az idő és az előkészületek megtörténnek. Az övék erőszakos, és a tiétek erőszakmentes. A tiétek a Gita. Ti meghallgatjátok a Gita tudását. Mi fog történni azon keresztül? Ravan királysága a végéhez ér. Bár megölik Ravant, de az nem hozza el Ráma királyságát. Ott van a Ramayana és a Mahabharata. A Mahabharata Ravan elpusztításáért van. Ezek nagyon mély dolgok, amiket meg kell érteni. Egy nagyon széles és korlátlan intellektusra van szükség ehhez. Az Atya elmagyarázza, hogy Ravan királysága megsemmisül a Mahabharat háborún keresztül. Az nem úgy van, hogy Ravan királysága megsemmisül pusztán azzal, hogy Ravant megölik. Ehhez az átmeneti korra van szükség. Ez most az átmeneti kor. Ti most előkészületeket tesztek azért, hogy győzelmet arassatok Ravan felett. Ehhez a tudás fegyvereire, és nem fizikai fegyverekre van szükség. Ők egy harcot ábrázoltak Ráma és Ravan között. Azok a szentírások mind az odaadás ösvényéhez tartoznak. Ti most legyőzitek Ravant a jógaerővel. Ez valami inkognitó dolog. Ti győzelmet arattok Ravan, az öt bűn felett. Hogyan? A Gitával. Baba elmondja nektek a Gitát. Ez nem a Bhagawad. Krishna isteni tevékenységét megmutatják a Bhagawadban, de Krishnának nincsenek isteni tevékenységei. Tudjátok, hogy amikor a Mahabharat háború, vagyis a pusztulás bekövetkezik, Ravan királysága megsemmisül azon keresztül. Ezt is ábrázolták a létra képén. Az odaadás ösvénye elkezdődött akkor, amikor Ravan királysága elkezdődött. Ezt csak ti tudjátok. A Gita összekapcsolódik a Mahabharat háborúval. Meghallgatjátok a Gitát, és elnyeritek a királyságot, és a háború megtörténik a világ megtisztításáért. Az összes isteni tevékenység, amiket a Bhagawadban mutatnak, haszontalanok. Nincs semmi a Shivapuránában. Valójában a Gitát kellene a Shivapuránának nevezni. Shiv Baba itt ül, és átadja a tudást. A legmagasabb a Gita. A Gita az összes szentírás közül a legkisebb, mert minden más szentírás igen nagy. Ők az emberek életéről hosszabb köteteket is készítettek. Olyan sok kötetnyi történetet készítettek Néruról, amikor meghalt. A Gitának kellene lennie a legnagyobbnak, ami elmondja Shiv Baba élettörténetének köteteit. Ugyanakkor a Gita nagyon kicsi, mert az Atya csak egyetlenegy dolgot mond: Emlékezzetek rám és a bűneitek meg fog semmisülni. Értsétek meg a ciklust is. Ez minden. Ezért van az, hogy a Gitát olyan kicsire készítették. Ez a tudás azért van, hogy a szívetekkel tanuljátok. Tudjátok, hogy az emberek a Gitának egy medaliont készítenek, és abban nagyon parányi az írás. Baba most medaliont helyez a nyakatok köré. Az a trimurtié és a királyságé. Baba azt mondja: A Gita két szó, Alfa és béta. Ez a „Manmanabhav” titkos mantrájának a medalionja. Emlékezzetek rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. A ti kötelességetek az, hogy győzelmet arassatok jógaerővel. A tisztaságra is szükség van számotokra. Az Atya elmagyarázza, hogy Ravan királyságának meg kell semmisülnie a jógátok erejével. Senki nem tudja, hogy Ravan királysága mikor kezdődött el. Ez a tudás nagyon könnyű. Ez csak egy másodperc kérdése. A 84 születés létrájának képén azt ábrázolják, hogy ti olyan sok születést vettetek. Ez ilyen könnyű. Az Atya a Tudás Óceánja. Ő folyamatosan elmondja ezt a tudást. Ha ti összegyűjtenétek az összes papírt, amiket murlikra használtatok, akkor abból nagyon sok lenne. Az Atya részleteiben magyaráz nektek. Dióhéjban azt mondja: Emlékezzetek Alfára. Mi mással töltitek az időtöket? A fejeteken ott van a bűnök hatalmas terhe. Azt csak az emlékezéssel lehet eltávolítani. Ez erőfeszítést igényel. Ti ismételten felejtetek. Ha folyamatosan emlékeztek Babára, akkor soha nem rendelkeznétek semmilyen akadállyal. Amikor test tudatossá váltok, van az, hogy akadályokat tapasztaltok. Ti lélek tudatossá váltok a végére, aztán fél ciklusra nem lesznek akadályok. Ezek ilyen mély dolgok, és meg kell értenetek. Baba olyan sok dolgot elmond nektek az elejétől, ennek ellenére Ő azt mondja, egyszerűen emlékezzetek Alfára és bétára. Ez minden. Egy fának nagy a kiterjedése, míg annak a magja mindegyik közül a legparányibb. Abból egy ilyen hatalmas fa növekszik. Baba most elmagyarázza nektek, hogy mi a kapcsolat a Ramayana és a Mahabharat háború között. A Ramayana az odaadás ösvényéhez tartozik. Az fél cikluson át folytatódott. Ez azt jelenti, hogy ez most Ravan királysága. Aztán, amikor a Mahabharata megtörténik, Ravan királysága a végéhez ér és Ráma királysága elkezdődik. Mi a különbség a Ramayana és a Mahabharata között? Ráma királyságát meg kell alapítani, és Ravan királysága meg kell, hogy semmisüljön. Azzal, hogy meghallgatjátok a Gitát, érdemessé váltok arra, hogy a világ mestereivé váljatok. A Gita és a Mahabharata a jelenlegi időért van, azért, hogy Ravan királysága megsemmisüljön. A háború, amit ábrázoltak, helytelen. A háború az öt bűn legyőzéséért van. Az Atya elmondja nektek a Gita két szavát, „Manmanabhav” és „Madhyajibhav”. Ezek a kifejezések megjelennek a Gita elején és a végén. Gyermekek, megértitek, hogy a Gita epizódja most valóban lejátszódik. Ugyanakkor, ha ezt valakinek elmondanátok, ő megkérdezné, de hol van Krishna. Olyan hatalmas a különbség a magyarázatban, amit Baba ad át nekünk, és amit az odaadás ösvényének szentírásai mondanak. Senki nem tudja, hogy mi a Ramayana és mi a Mahabharata. Csak a Mahabharat háború után van az, hogy a mennyország kapui megnyílnak, de az emberek ezt nem értik. Ezért csak adjátok át az Atya bemutatását. Az Atya azt mondja, állandóan csak rám emlékezzetek. Az Atya ezt mondja az egész világnak. Az egész Gitát meghamisították. A Gitát minden nyelven prédikálják. A ti királyságotokban csak egy nyelv lesz. Ott nem lesz semmilyen szentírás, vagy könyv. Ott semmit nem kell tenni az odaadás ösvényével. Bharatnak kapcsolata van a Ramayanaval, a Mahabharatával és a Gitával. Isten elmondja a Gitát a gyermekeinek, amin keresztül a mennyország mestereivé váltok. A Mahabharat háborúnak biztosan meg kell történnie, hogy a tisztátalan világ megsemmisüljön. Ti tisztává váltok a Gitán keresztül. Isten, a Tisztító csak a végén jön el. Ő azt mondja, a kéjvágy a legnagyobb ellenség és nektek azt le kell győznötök. Soha ne szenvedjetek vereséget a kéjvágy bűne által. Az nagy veszteséget okoz. A jól ismert embereket és minisztereket a kéjvágy miatt rágalmazzák. Nagyon sok ember megsérül a bűnök miatt. Ezért az Atya elmagyarázza, sok fiatal eljön Babához, akik betartják a cölibátust. Ők soha nem házasodnak meg. Sok nő is van, akik így élnek. Az apácák soha nem merülnek el a bűnben, de nem rendelkeznek semmilyen eléréssel, azzal, hogy így tesznek. Itt ez a tisztává és a mennyország mesterévé válás kérdése születésről születésen át. A sok születés bűneinek terhe ott van mindenki fején. Csak, amikor azokat a bűnöket elvágjátok, tudtok elmenni a mennyországba. Itt az emberek folyamatosan bűnt követnek el. Lehet, hogy egy szannyasi tisztává válik egy születésre, de neki még mindig bűnön keresztül kell megszületnie. Ravan királyságában senki nem tud megszületni bűn nélkül. Néhányan megkérdezik, ott hogyan fog a születés történni? Mi a jógaerő? Nincs arra szükség, hogy feltegyetek ilyen kérdéseket. Az a világ teljesen bűntelen. Ravan királysága ott nem létezik, tehát ez a kérdés nem merül fel. Nektek mindenről vízióitok lesznek. Amikor ott valaki megöregszik, neki lesz egy víziója arról, hogyan fog újból egy bébivé válni, és hogyan fog belépni az anyja méhébe. Nincs annak tudatában, melyik otthonba fog elmenni. Ő csak annak van tudatában, hogy újból egy bébivé válik. Ott van a páva és a fácán példája. A fácán megtermékenyül, amikor a páva könnyeket ejt. A hím és nőnemű papaja fákat is egymás mellé ültetik, hogy azok a fák gyümölcsöt tudjanak hozni. Ez egy csoda. Mivel ez így van a nem érző dolgokkal, ez miért ne lenne lehetséges az érző formákkal az aranykorban? Ti ezeket a dolgokat meg fogjátok érteni részleteiben, ahogy tovább fejlődtök. A fő dolog számotokra, hogy emlékezzetek az Atyára, hogy tampopradhanból szatopradhannőá tudjatok válni, és igényeljétek az örökségeteket. Aztán, képesek lesztek arra, hogy később lássátok annak a helynek a rendszereit és szokásait. Ti a világ mestereivé váltok a jógaerőn keresztül, és így ott miért ne tudnának a gyermekek azon keresztül megszületni? Sok ember feltesz ilyen kérdéseket, és amikor nem kapnak megfelelő választ, elbuknak. Nekik kétségeik vannak triviális dolgok miatt. Nincsenek ilyen dolgok a szentírásokban. A szentírások az odaadás ösvényéhez tartoznak. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljön és megalapítja a Brahmin, a napdinasztia és holddinasztia vallásait. A Brahminok az átmeneti korhoz tartoznak. Babának el kell jönnie az átmeneti korban. Az emberek így kiáltanak, ó Tisztító, jöjj el. Külföldön az emberek azt mondják, ó Felszabadító, szabadíts meg minket a szomorúságunktól. Ők nem tudják, ki készteti őket a szenvedésre. Tudjátok, hogy Ravan királysága a végéhez ér. Baba nektek Raja jógát tanít. A pusztulás bekövetkezik, amikor a tanulmányotok a végéhez ér, és ezt hívják a Mahabharatának. Ravan királysága megsemmisül a Mahabharatán keresztül. A Dasherában csak elégetik Ravan egy figuráját. Az egy korlátolt aspektus, míg ez egy korlátlan aspektus. Az egész világnak meg kell semmisülnie. Az ilyen kis nővérek ilyen hatalmas tudást kapnak. A világi tudás olyan, mint a kerozin, vagy a parafin, míg ez a tudás olyan, mint az igazi ghi (a tisztított vaj). Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Ravan királyságában nektek olajat kell ennetek. Korábban a ghi olyan olcsó volt, de az most drága lett és így nektek olajat kell ennetek. Korábban nem volt elektromosság és gáz. Olyan sok dolog megváltozott az utolsó 50-60 évben. Tudjátok, hogy most mindennek meg kell semmisülnie. Shiv Baba tanít minket azért, hogy olyanokká tegyen, mint Lakshmi és Narayan. Ez a Baba nagymértékben rendelkezik ezzel a mámorral. Maya titeket, gyermekeket felejtésre késztet. Mivel azt mondjátok, hogy eljöttetek, hogy igényeljétek az örökségeteket Babától, miért nem érzitek azt a mámort? Ti elfelejtitek az édes otthonotokat, és az édes királyságotokat. Baba tudja, hogy azok, akik szolgálatot végeznek a csontjaikkal, nagy hercegekké fognak válni. Miért nem érzitek ezt a mámort? Ez azért van, mert nem maradtok emlékezésben. Ti nem teljesen maradtok elfoglaltak a szolgálatban. Néha nagy lelkesedéssel rendelkeztek a szolgálat iránt, míg máskor lustákká váltok. Mindannyian megkérdezhetitek önmagatokat, hogy lássátok, ez az, ami történik. Néha hibákat követtek el, és ezért Babának magyaráznia kell. Nektek nagyon édesen kell beszélnetek, és mindenkit boldoggá kell tennetek. Senkinek nem szabadna erőszakosan reagálnia. Baba a Szeretet Óceánja. Az emberek most sokat ütik a fejüket, hogy a tehenek lemészárlása véget érjen. Baba azt mondja, a legnagyobb mészárlás a kéjvágy kardját használni. Először annak vessetek véget. Az a másik mészárlás nem fog véget érni, nem számít, mennyit ütik a fejüket. Ugyanakkor a kéjvágy kardját nem szabadna használni. Olyan hatalmas a különbség abban, amit az emberek mondanak, és amit az Atya mond. Azok, akik legyőzik a kéjvágyat, a tiszta világ mestereivé fognak válni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok a szeretet óceánjává, egyenlővé az Atyával. Soha ne legyetek erőszakosak. Beszéljetek nagyon kedvesen, és mindenkit tegyetek boldoggá.

2. Végezzetek szolgálatot a csontjaitokkal. Őrizzétek meg a mámort, hogy le fogjátok vedleni az öreg testeteket és egy herceggé, és egy hercegnővé váltok.

Áldás:
Legyetek állandó szolgálók, és a szolgálat iránti szeretetetekkel alakítsátok át a lokik családotokat egy isteni családdá.

Egy szolgáló kötelessége az, hogy állandóan elfoglalt legyen a szolgálat elvégzésében, legyen az szolgálat a gondolatokon, a szavakon vagy a tetteken keresztül. Egy szolgáló soha nem tekinti a szolgálatot különállónak önmagától. Azok, akik intellektusa mindig szeret szolgálatot végezni, átváltoztatják a lokik családjukat egy isteni családdá. Egy szolgáló nem tekinti az otthonát egy otthonnak, de azt a szolgálat egy helyének tartja. Egy szolgáló fő erénye a lemondás. Azok, a lemondás hozzáállásával, a háztartásukban maradnak a tapasya megtestesítőiként, amin keresztül a szolgálat automatikusan megtörténik.

Slogen:
Annak érdekében, hogy a szanszkaráitokat istenivé tegyétek, adjátok át a tudatotokat és az intellektusotokat az Atyának.