14.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, végezzetek szolgálatot, miközben lélek tudatosak vagytok, és folyamatosan sikert fogtok elérni minden lépésnél.

Kérdés:
Melyik tudatossággal nem lesz testi tudatosság?

Válasz:
Mindig őrizzétek meg azt a tudatosságot, hogy isteni szolgálók vagytok. Egy szolgáló soha nem rendelkezhet test tudatossággal. Minél többet maradtok jógában, annál jobban fog megtörni a test tudatosságotok.

Kérdés:
A drámának megfelelően milyen büntetést kapnak azok, akik test tudatosak?

Válasz:
Ez a tudás nem ül meg az intellektusukban. A gazdag emberek test tudatosak maradnak a saját gazdagságuk miatt. Ezért, ők nem képesek arra, hogy megértsék ezt a tudást. Ez az a büntetés, amit kapnak. A szegények könnyedén meg tudják érteni ezt a tudást.

Om shanti.
A Szellemi Atya azt tanácsolja nektek Brahmán keresztül: Ha emlékezéssel rendelkeztek, ez az, amivé válni fogtok. Szatopradhanná váltok és beléptek a paradicsomotok királyságába. Ő nemcsak nektek mondja ezt. Ez a hang nem csak Bharatot fogja elérni, de mindenkit el fog érni külföldön. Sokak fognak víziókat kapni. Kiről fognak víziókat kapni? Nektek használnotok kell a saját intellektusotokat. Brahmán keresztül van az, hogy az Atya átad egy víziót: ha ők egy herceggé akarnak válni, nekik el kellene menniük Brahmához, vagy a Brahminokhoz. Európa emberei is megkívánják érteni azt az Egyet. Bharat paradicsom volt, de senki nem tudja pontosan, hogy az kinek volt a királysága abban az időben. Bharat mennyország volt. Most ti mindenkinek elmagyarázzátok, hogy ez könnyű raja jóga, amin keresztül Bharat mennyországgá válik. Külföldön az emberek intellektusa egy kicsivel jobb. Ők gyorsan meg fogják érteni. Tehát, nektek, szolgálatkész gyermeknek most mit kellene tennetek. Nektek át kell adnotok az utasításokat. Nektek ősi raja jógát kell tanítanotok. Sokan eljönnek hozzátok a múzeumokban és kiállításokon. Ők leírják a véleményüket, azt mondva, hogy ti nagyon jó munkát végeztek. Ugyanakkor, ők maguk nem értik. Ha őket ez egy kicsit is megérinti, eljönnek, de még mindig a szegények azok, akik erőfeszítést tesznek, hogy megértsék és jóvá tegyék a szerencséjüket. A gazdagok nem fognak semmilyen erőfeszítést tenni. Ők nagyon test tudatosak, és így a drámának megfelelően ez olyan, mintha Baba büntetést adott volna nekik. Ugyanakkor rajtuk keresztül van az, hogy szét kell terjesztenetek a hangot. Külföldön az emberek érdeklődnek aziránt, hogy megkapják ezt a tudást. Ők nagyon boldogok lesznek, hogy ezt hallják. Ti olyan sok erőfeszítést tesztek a kormányhivatalnokoknál, de nekik nincs idejük. Még akkor is, ha víziókat kapnának, miközben otthon ülnek, semmi nem lépne be az intellektusukba. Ezért Baba azt tanácsolja nektek, gyerekeknek: Gyűjtsétek össze a jó véleményeket, és aztán készítsetek egy könyvet a véleményükből. Aztán, tanácsot adhattok az embereknek és elmondhatjátok nekik: Nézzétek, hogy mindenki mennyire szereti ezt. Az emberek külföldön és Bharatban is érdeklődnek, hogy megismerjék a könnyű raja jógát. Bharat igényli a mennyország istenségeinek királyságát a könnyű raja jógán keresztül, és így miért ne állítanátok fel egy múzeumot a kormányházban, ahol konferenciákat tartanak? Nektek, gyerekeknek ezekről a dolgokról kellene gondolkoznotok. Ez még mindig időt vesz igénybe. Az intellektusuk olyan gyorsan nem lágyul meg. Az intellektusukon ott van egy godrej lakat. Ha a hangnak most kellene szétterjednie, forradalom lenne. Igen, akkor forradalom lenne. Ez biztosan meg fog történni. Mondjátok el nekik: Sok külföldi eljönne és megértené, ha lenne egy múzeum a kormányházban. Ti, gyermekek biztosan győztesek lesztek, és így erről kellene folyamatosan gondolkoznotok. Azok, akik lélektudatosak, arról fognak gondolkozni, hogy mit tegyenek, hogy megértésre késztessék a szegényeket (az embereket), és ők is igényeljék az örökségüket az Atyától. Azt írjátok, hogy igényelni tudjátok a királyságot minden kiadás nélkül. Ezért, amikor néhány jó gyermek eljön, ők átadják a véleményüket. A miniszterelnök-helyettes eljön a megnyitóra, és később a miniszterelnök és az elnök is el fognak jönni, mert ők elmondják, hogy milyen csodálatos ez a tudás, és ez az, ahogy az igazi béke megalapításra kerül. Ez teljesen helyesnek tűnik. A magyarázat olyan, hogy helyesnek tűnik. Ma ez nem tűnik helyesnek, de az biztosan helyesnek fog tűnni holnap. Baba folyamatosan elmondja nektek: Menjetek el a fontos emberekhez. Ahogy tovább fejlődtök, ők is meg fogják érteni. Az emberi lények intellektusa tamopradhanná vált, és ezért helytelen tetteket hajtanak végre. Napról-napra még tamopradhanabbakká válnak. Megpróbáljátok elmagyarázni nekik azzal, hogy elmondjátok: Hagyjátok abba a bűnös üzletet. Fejlődjetek. Az Atya eljött, hogy tiszta istenségekké tegyen benneteket. A nap végül eljön, amikor egy múzeum lesz a kormányházban. Mondjátok el nekik: Mi kifizetjük a saját költségeinket. A kormány nem fog semmilyen pénzt adni. Ti, gyerekek elmondhatjátok, hogy minden kormányházban fel tudtok állítani egy múzeumot a saját költségeiteken. Ha az elkezdődik egy kormányházban, akkor az megtörténne minden más épületben. Ugyanakkor, valakire szükség lenne, hogy elmagyarázza ezt a tudást. Mondjátok el nekik: Rögzítsetek egy időt, amikor valaki eljöhet, és megmutathatja nektek az ösvényt. Mi megmutatjuk nektek az ösvényt, hogy megteremtsétek a saját életeteket anélkül, hogy egyetlenegy kagylót kellene költenetek. Ezeknek a dolgoknak a jövőben meg kell történniük. Az Atya elmagyarázza mindezeket a dolgokat rajtatok keresztül, gyerekek. Maya elkapja a nagyon jó gyermekeket, és azokat, akik önmagukat mahaviroknak tekintik. A cél nagyon magas. Nektek nagyon óvatosnak kell lennetek. Ez a boksz sem kevesebb. Ez a legerőteljesebb boksz. Ez egy harcmező, ahol le kell győzni Ravant. Nem szabad rendelkeznetek a leghalványabb test tudatossággal sem. Nem szabadna azt gondolnotok, hogy ti ilyen vagy olyan szolgálatot végeztek. Ti isteni szolgálók vagytok. Nektek át kell adnotok az üzenetet mindenkinek. Ez sok inkognitó erőfeszítést igényel. Magyarázzatok önmagatoknak tudással és jógaerővel. Ebben nagyon inkognitónak kell lennetek, és köpülnötök kell a Tudás Óceánját, hogy a mámorotok emelkedni tudjon. Nektek szeretettel kellene magyaráznotok, hogy Bharat emberei minden ciklusban megkapják az örökséget a korlátlan Atyától. 5.000 évvel ezelőtt ott volt Lakshmi és Narayan királysága. Ezt most bordélyháznak hívják. Az aranykor Shiva temploma volt, és azt Shiva alapította meg. Ez a királyság, amit Ravan alapított. A különbség olyan, mint az éjszaka és nappal. A gyerekek érzik, hogy ők igazából mivé váltak. Az Atya önmagával egyenlővé tesz benneteket. A fő dolog az, hogy váljatok lélek tudatossá. Legyetek lélektudatosak, és legyen az a gondolat: Ma nekem el kell mennem, és egy ilyen és ilyen miniszterelnöknek kell magyaráznom. Ha neki drishtit adok, lehet egy látomása. Adhattok neki dsrihtit. Ha lélektudatosak maradtok, az elemetek folyamatosan feltöltődik. Az elemetek folyamatosan feltöltődik, amikor lélek tudatosságban ültök, és az Atyával jógáztok, miközben egy léleknek tekintitek önmagatokat. A szegények nagyon gyorsan fel tudják tölteni az elemüket, mert ők sokat emlékeznek az Atyára. Lehet, hogy nagyon jók vagytok a tudásban, de ha kevesebb a jóga, az elemetek nem fog feltöltésre kerülni, mert ott lesz a test nagy arroganciája, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nincs jóga. Ezért nincs erő a tudás kardjában. Egy kardban is van erő. Egy kard lehet, hogy tíz rupit és egy másik ötven rupit ér. Guru Gobind Singh kardjára emlékeznek (a szikek tízedik guruja). Ebben az erőszak nem kérdéses. Az istenségek duplán erőszakmentesek. Ma Bharat ilyen, és holnap olyan lesz, így nektek, gyerekeknek olyan nagy boldogságot kellene tapasztalnotok. Tegnap Ravan királyságban voltatok, és fulladoztatok. Ma a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel vagytok. Most Isten családjához tartoztok. Az aranykorban az istenségi családhoz fogtok tartozni. Ma Isten tanít benneteket. Ti olyan sok szeretetet kaptok Istentől. Azzal, hogy fél cikluson át megkaptátok Ravan szeretetét, majmokká váltatok. Most azzal, hogy megkapjátok a korlátlan Atya szeretetét, istenségekké váltok. Ez 5.000 év kérdése. Ők több százezer évről beszélnek. Ez az egy is egy imádó volt, mint ti. Ő a fa tetején áll a legvégén. Az aranykorban korlátlan gazdagsággal rendelkeztetek, és korlátlan gazdagság volt a templomokban is, amiket építettek. Aztán kirabolták azokat a templomokat. Sok templom van. Az alattvalóknak is vannak templomaik. Valójában az alattvalók most gazdagabbak. Az uralkodók az alattvalóktól kérnek kölcsönt. Ez egy nagyon piszkos világ. Kalkutta mindegyik közül a legpiszkosabb hely. Nektek, gyerekeknek erőfeszítést kell tennetek azért, hogy ezt megváltoztassátok. Valaki bármit tegyen, megkapja annak a viszonzását. Ha test tudatosság van, elbuktok. Az emberek nem értik a manmanabhav jelentését. Ők egyszerűen megtanulják kívülről a verseket. Ők nem rendelkeznek semmilyen tudással. Csak ti, Brahminok rendelkeztek tudással. Az emberek semmilyen más kultúrában, vagy ösvényen nem válhatnak istenségekké. Hogyan válhatna bárki is istenséggé anélkül, hogy egy Brahminná, Prajapita Brahma kumarrá vagy kumarivá válna. Azok, akik ezzé váltak az előző ciklusban, újból ezzé fognak válni. Ez időt vesz igénybe. A fa növekszik, és folyamatosan kiterjed. Abból, hogy úgy mozog, mint egy hangya, ott lesz a repülőállapot. Az Atya elmagyarázza: édes gyermekek, emlékezzetek az Atyára, és forgassátok az önmegismerés diszkoszát. A 84 születés ciklusa ott van az intellektusotokban. Ti Brahminok megváltoztok, és istenségekké váltok, és aztán a harcos közösség része lesztek. Senki nem érti meg a kifejezéseket: napdinasztia és holddinasztia. Nektek erőfeszítést kell tennetek, hogy magyarázzatok. Ugyanakkor, ha ők még mindig nem értik, akkor világos, hogy ez még nem az ő idejük. Ugyanakkor mégis eljönnek. Azt gondolják, hogy a Brahma kumarik neve kint nem olyan jó, de amikor bejönnek és látják, hogy mit tesztek, azt mondják, ezek az emberek nagyon jó munkát végeznek. Ők megreformálják az emberi lények karakterét. Nézzétek meg, hogy milyen csodálatos az istenségek karaktere. Ők teljesen bűntelenek. Baba azt mondja, a kéjvágy a ti legnagyobb ellenségetek. Azon öt ördögi szellem miatt van az, hogy a karakteretek megsérült. Miközben magyaráztok, ők jóvá válnak, de amikor kimennek, mindent elfelejtenek. Ezért mondják azt, nem számít, hányszor díszítetek fel egy szamarat, az újból piszkossá válik. Baba senkit nem inzultál. Ő egyszerűen csak magyaráz nektek. A tevékenységetek legyen isteni. Miért váltok mérgessé és kezdtek el ugatni? A mennyországban nincs harag. Amikor az Atya személyesen elmagyarázott valamit, ő soha nem vált mérgessé. Baba mindent olyan nagy kifinomultsággal magyaráz. A dráma pontosan halad előre, a törvénynek megfelelően. A drámában soha nincs semmilyen hiba. Az örökkévalóan előre elrendelt. Bármilyen cselekedet vagy tevékenység, ami korábban történt, újból megtörténik 5.000 év után. Néhányan azon csodálkoznak, hogy a hegyek hogyan fognak felmerülni azt követően, hogy összeomlanak. Amikor láttok egy darabot, egy palota lehet, hogy összeomlik. Aztán, amikor a darabot megismétlik, a palotát érintetlennek fogjátok látni. Hasonló módon, mindez ugyanilyen módon megismétlődik. Nektek szükségetek van észre, hogy megértsétek. Néhányak intellektusa számára nagyon nehéz, hogy megértsék. Ez a világ történelme és földrajza. Ez az istenségek királysága volt Ráma királyságában. Ők voltak azok, akiket imádtak. Az Atya elmagyarázta, ti vagytok azok, akik imádatra méltókká váltok, és ti vagytok azok, akik később imádókká válnak. A hum so jelentését elmagyarázták nektek, gyerekeknek. Ti vagytok azok, akik istenségekké, és aztán harcosokká váltok, stb. Ez a bukfenc játéka. Nektek ezt nagyon világosan meg kell értenetek, és meg kell próbálnotok elmagyarázni másoknak. Baba nem mondja azt nektek, hogy hagyjátok abba az üzleteteket. Nem. Csak váljatok szatopradhanná. Értsétek meg a történelem és földrajz jelentőségét, és azt magyarázzátok el másoknak. A fő dolog a manmanabhav. Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára, és szatopradhanná fogtok válni. Az emlékezés zarándoklata az első számú. Az Atya azt mondja: Én visszaviszlek titeket, gyerekeket, mindannyitokat magammal. Az aranykorban nagyon kevés emberi lény lesz. A vaskorban megszámlálhatatlan emberi lény van. Ki fog mindenkit visszavinni? Ki fogja megtisztítani a teljes dzsungelt? Az Atya az, akit a Révésznek és a kert Mesterének neveznek. Ő az egy, aki mindenkit szabaddá tesz a szomorúságtól, és keresztülviszi őket. Ez a tanulmány nagyon édes, mert ez a tudás a bevétel forrása. Ti korlátlan kincseket kaptok. Az odaadás ösvényén az emberek semmit nem kapnak. Itt a lehajlás bárki lábánál nem kérdéses. Az emberek elmennek oda, és a földre borulnak a guruk előtt. Az Atya mindettől szabaddá tesz benneteket. Nektek meg kellene értenetek egy ilyen Atyát. Ő a ti Atyátok, tehát megértitek, hogy biztosan megkapjátok az örökségeteket a ti Babátoktól. Ti ezzel a boldogsággal rendelkeztek. Néhányan azt írták: Amikor elmegyünk egy gazdag személyhez, zavarban vagyunk, mert mi szegények vagyunk. Baba azt mondja, jobb hogy szegények vagytok, mert ha gazdagok lennétek, akkor nem jöttetek volna el ide. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mindig maradjatok mámorban és boldogságban, hogy ti Isten családjához tartoztok. Maga Isten tanít titeket, és megkapjátok az Ő szeretetét. Ezen a szereteten keresztül van az, hogy istenségekké váltok.

2. Pontosan értsétek meg ezt az előre elrendelt drámát. Ebben nem lehet semmilyen hiba. Bármilyen tett, ami megtörtént, meg fog ismétlődni. Ha megértitek ezt az aspektust egy világos fejjel, soha nem fogtok mérgessé válni.

Áldás:
Váljatok a tudás mester óceánjává, és adományozzátok a tudás emelkedett kincseit egy nagy adományozóként.

Ugyanúgy, ahogy az Atya a Tudás Óceánja, hasonló módon nektek is a tudás mester óceánjaivá kell válnotok, és állandóan és folyamatosan adományozzátok a tudást mindenkinek. Ti, gyerekek a tudás ilyen emelkedett kincseivel rendelkeztek. Váljatok feltöltötté azokkal a kincsekkel, és szolgáljatok másokat az emlékezésetek tapasztalataival. Váljatok nagy adományozóvá, és folyamatosan adományozzátok a kincseket, amiket megkaptatok, mert minél többet adományozzátok ezeket a kincseket, azok annál jobban fognak gyarapodni. Nagy adományozónak lenni, nem azt jelenti, hogy adtok, de még jobban feltöltitek önmagatokat.

Slogen:
Azzal együtt, hogy az életben felszabadultak vagytok, legyetek elszakadottak a testetektől, mert testetlennek lenni, az erőfeszítés utolsó állapota.