14.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, biztosan lesznek akadályok az emberi lényeket istenségekké változtatás szolgálatban. Tolerálnotok kell minden nehézséget, de mégis, maradjatok elfoglaltak ennek a szolgálatnak a végzésében. Kegyelem-teljessé kell válnotok.

Kérdés:
Mi azoknak a jelei, akik tudatában vannak a végső születésüknek?

Válasz:
Az intellektusuk tudatában van annak, hogy nem fognak egy új születést venni ebben a világban, és nem kell születést adniuk másoknak sem. Ez a bűnös lelkek világa, és így azt többé nem akarjuk gyarapítani. Annak meg kell semmisülnie. Mi el fogjuk hagyni ezeket az öreg ruhákat és visszatérünk az otthonunkba. A játék most a végéhez ér.

Ének:
Az új kor bimbói…

Om shanti.
Az Atya itt ül, és magyaráz nektek, gyermekeknek: Nektek, gyermekeknek meg kell gyújtanotok mindenki fényét. Ez ott van az intellektusotokban. Az Atyának is az a korlátlan gondolata, hogy minden emberi lénynek megmutassa az ösvényt a felszabadulásba. Az Atya eljön, hogy szolgáljon titeket, gyermekeket, és felszabadítson titeket a szomorúságból. Az emberek nem értik, hogy ez a szomorúság egy helye, és kell, hogy legyen a boldogságnak is egy helye. Ők ezt nem tudják. A szentírásokban a boldogság helyét, a szomorúság egy helyévé tették. Az Atya kegyelemteljes. Az emberek még azt sem tudják, hogy boldogtalanok, mert nem tudnak a boldogságról és nem ismerik az Egyetlent, aki azt a boldogságot adja. Ez is előre elrendelt a drámában. Ők nem tudják, mit hívnak boldogságnak, és mit hívnak szomorúságnak. Istenről azt mondják, hogy Ő az Egyetlen, aki boldogságot és szomorúságot ad, ami azt jelenti, hogy rágalmazzák Őt. Nem ismerik Istent, az Egyetlent, akit Atyának hívnak. Az Atya azt mondja: Én csak boldogságot adok nektek, gyermekeknek. Ti tudjátok, hogy Baba most eljött, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Ő azt mondja: Én mindenkit vissza fogok vinni az édes otthonba. Az, az édes otthon is tiszta; egyetlen tisztátalan lélek sem él ott. Senki nem ismeri azt a helyet. Ők azt mondják: Ez és ez elment túlra, a Nirvána földjére, de ezt nem értik. Ha Buddha elment a Nirvána földjére, akkor ő biztosan annak a helynek volt a lakója, és így visszament oda. Achcha, ő elment oda, de hogyan tudnának mások is odamenni? Ő senkit nem vitt magával. Valójában ő nem ment el oda, ezért van az, hogy mindenki a Tisztító Atyára emlékszik. Két tiszta világ van; az egyik a felszabadulás földje és a másik az életben való felszabadulás földje. Ott van Shiva földje és Vishnu földje, és ez Ravan földje. A Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket Rámának is hívják. Amikor azt mondják, „Ráma királysága”, akkor az intellektusotok Isten felé megy. Nem mindenki fogadna el egy emberi lényt Istenként. Tehát, kegyelmesnek kell lennetek velük. Nektek tolerálnotok kell a nehézségeket. Baba azt mondja: Édes gyermekek, sok akadály lesz a tudásnak ebben az áldozati tüzében, hogy az emberi lények istenségekké változzanak. A Gita Istenének is vennie kellett az inzultusokat (sértéseket, bántásokat). Ezt a valakit, és titeket is inzultálnak. Azt mondják: Talán ez a valaki látta a Holdat a negyedik éjszakán. Azok mind hosszú történetek. Olyan sok piszok van a világban. Nézzétek meg, hogy az emberek mit esznek; még az állatokat is megölik. Nézzétek meg azokat a dolgokat, amiket tesznek. Az Atya eljön, és felszabadít benneteket mindazoktól a dolgoktól. Olyan sok erőszak van a világban. Az Atya mindent nagyon könnyűvé tesz számotokra. Az Atya azt mondja: Egyszerűen emlékezzetek Rám, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Csak egy dolgot magyarázzatok el mindenkinek. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek a békétek földjére, és a boldogságotok földjére. Ti eredetileg annak a helynek vagytok a lakói. A sannyasik is megmutatják nektek az ösvényt ahhoz a helyhez. Ha valaki elment a Nirvána földjére, hogyan tudna oda magával vinni másokat? Ki vinné el őket oda? Pl., ha Buddha elment a Nirvána földjére, de a követői, a buddhisták itt ülnek? Neki magával kellett volna vinnie őket is. Arra emlékeznek, hogy minden üzenethozónak a szellemei (lelkei) itt vannak, azaz mindegyikük egy ilyen, vagy olyan testben van és az emberek mégis folyamatosan a dicséretüket éneklik. Achcha, ők elmentek azt követően, hogy megalapítottak egy vallást. Mi történt aztán? Az emberek olyan sokat ütik a fejüket, hogy elmenjenek a felszabadulásba. Baba nem azt tanította nektek, hogy kántáljatok, tapasyát végezzetek, vagy zarándoklatokra menjetek, stb. Az Atya azt mondja: Én eljövök, hogy mindenkinek felszabadulást és üdvösséget adjak. Én mindenkit visszaviszek Magammal. Az aranykorban, az életben való felszabadulás van. Ott csak egy vallás van. Ő minden lelket hazavisz. Ti tudjátok, hogy Baba a Kert Mestere, és mi mind kertészek vagyunk. Kertészekként, Mama, Baba és mind a gyermekek folyamatosan ültetik a magokat. A facsemeték felmerülnek, és aztán Maya viharai hatással vannak rájuk. Soktípusú vihar van, ami hatással van rájuk. Azok Maya akadályai. Amikor viharok vannak, akkor meg kellene kérdeznetek: Baba, mit kellene tennem ezzel kapcsolatban? Az Atya az Egyetlen, aki shrimatot ad nektek. Viharok lesznek. Az első számú a test tudatosság. Ők nem értik: Én, a lélek múlhatatlan vagyok, és a testem múlandó. Mi most befejeztük a 84 születésünket. A lelkek azok, amik újraszületnek. Mindenegyes léleknek az a dolga, hogy újból és újból levessen egy testet, és egy másikat öltsön. Az Atya azt mondja: Ez most a végső születésetek. Ti nem fogtok egy másik születést venni ebben a világban, és nem kell, hogy bárkinek is születést adjatok. Néhányan megkérdezik: Abban az esetben hogyan fog a világ folytatódni? Oh, de mi nem akarjuk többé, hogy ebben az időben egy ilyen világ folytatódjon. Az csak a degradáció növelése. Ez a rendszer folytatódik, amióta Ravan eljött. Ravan az, aki a világot degradálttá teszi. Ráma azt emelkedetté teszi. Ezért is kell olyan sok erőfeszítést tennetek. Ismételten test tudatossá váltok. Ha nem válnátok test tudatossá, akkor magatokat lelkeknek tekintenétek. Az aranykorban lelkeknek tekintik magukat. Ők tudják, hogy a testük most öreggé vált, és arról le kell mondaniuk, és egy újat kell ölteniük. Itt még arról sincs tudásuk, hogy lelkek. Ők magukat egyszerűen testeknek tekintik. Akik boldogtalanok, azok el akarják hagyni ezt a világot. Ott csak boldogság van, de tudásuk van a lelkekről. Mindenki elhagy egy testet, és egy másikat ölt, de nem tapasztalnak szomorúságot. Az a boldogság jutalma. Itt is, beszélnek a lélekről, és néhányan még azt is mondják, hogy a lélek a Legfelső Lélek. Nekik tudásuk van a lelkek létezéséről, de nem tudják, hogy nem hagyhatják el a szerepüket és nem térhetnek vissza. Mindegyikteknek biztosan el kell hagynotok egy testet, és aztán venni egy másikat. Mindenki hisz az újraszületésben. Mindenki megbánást érez a tetteiért. Maya királyságában a tettek mindig bűnösek, és így folyamatosan megbánják a tetteiket. Ott nem fogtok semmi olyan tettet elkövetni, amiért aztán megbánást kellene éreznetek. Megértitek, hogy most haza kell térnetek, és a pusztulásnak meg kell történnie. Ők még mindig kipróbálják a bombákat. Haragból megtámadnák egymást bombákkal. Azok erőteljes bombák. Emlékeznek Európából a Yadavákra. Mi minden vallásból valókat Európa lakóinak neveznénk. Az egyik oldalon van Bharat, és aztán az mindenki más, összekeverve. Bennük nagyon sok szeretet van a saját országaik iránt. Azonban, a sors ilyen, és így mit tehetnek? Baba mindegyikteknek minden erőt átad. Ti igénylitek a királyságot a jóga erejével. Baba nem ad nektek semmilyen nehézséget. Az Atya egyszerűen azt mondja: Emlékezzetek Rám és mondjatok le a test tudatosságról. Néhányan azt mondják: Én Rámára emlékszem, vagy Shri Krishnára emlékszem. Abban az időben nem tekintik magukat lelkeknek. Ha megértik, hogy ők maguk lelkek, akkor miért nem emlékeznek a lelkek Atyjára? Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám, a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre. Miért emlékeztek emberi lényekre? Lélektudatossá kell válnotok. Én egy lélek vagyok, és az Atyára emlékszem. Baba utasít titeket: Emlékezzetek Rám, és a bűneitek meg fognak semmisülni, és az örökség is be fog lépni az intellektusotokba: Az Atya és a tulajdon, azaz a felszabadulás és életben való felszabadulás. Az emberek folyamatosan ezért botladoznak. Ők folyamatosan áldozati tüzeket raknak, tapasyát végeznek, és kántálnak, stb. Még azért is elmennek, hogy áldásokat kapjanak a pápától. Itt az Atya csak azt mondja nektek, hogy mondjatok le a test tudatosságról, és legyen hitetek abban, hogy lelkek vagytok. Ez a játék véget ért, a 84 születésünk véget ért, és most haza kell térnünk. Baba ezt olyan egyszerűen elmagyarázza! Miközben otthon éltek a családotokkal, ezt őrizzétek meg az intellektusotokban. Amikor egy játék lassan véget ér, akkor megértik, hogy már csak 15 perc van hátra, és a jelenet véget fog ér. A színészek megértik, hogy le fogják vetni a kosztümjeiket és hazatérnek. Most mindenkinek haza kell térnie. Beszéljetek magatokhoz ezekről a dolgokról. Ti tudjátok, hogy mennyi ideig játszottátok a boldogságotok és szomorúságotok szerepeit. Az Atya most azt mondja: Emlékezzetek Rám. Felejtsetek el minden dolgot, ami a világban történik. Azok mind meg fognak semmisülni. Most haza kell térnetek. Azok az emberek abban hisznek, hogy a vaskor még további 40.000 éven át fog folytatódni. Azt hívják rendkívüli sötétségnek. Ők nem rendelkeznek az Atya bemutatásával. A tudás azt jelenti, rendelkezni az Atya bemutatásával, és a tudatlanság azt jelenti, hogy nincs bemutatás. Tehát, ez azt jelenti, hogy ők rendkívüli sötétségben vannak. Ti most rendkívüli világosságban vagytok, sorszám szerint, annak megfelelően, amilyen erőfeszítést tesztek. Az éjszaka lassan véget ér és haza kell térnünk. Most ez Brahma éjszakája, és holnap Brahma nappala lesz. Időt vesz igénybe, hogy ez megváltozzon. Ti tudjátok, hogy most a halál földjén vagyunk, és holnap a halhatatlanság földjén leszünk. Először is, haza kell térnünk. A 84 születés ciklusa folyamatosan forog, ily módon: az soha nem hagyja abba a forgást. Baba azt mondja: Hányszor találkoztatok már Velem? Ti, gyermekek azt mondjátok, hogy már sokszor találkoztak Velem. A 84 születésetek ciklusa most a véget fog érni, és így a ciklus is véget fog érni mindenki más számára is. Ezt hívják tudásnak. Csak a Tudás Óceánja, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, a Tisztító az, aki átadja nektek ezt a tudást. Megkérdezhetitek: Kit hívnak a Tisztítónak? A testnélküli Egyetlent hívják Istennek, így miért mondjátok azt: Raghu ura Ráma király? Minden lélek Atyja az a testnélküli Egyetlen. Nagy taktikára van szükség, hogy elmagyarázzátok ezeket a dolgokat. Napról-napra folyamatosan előre fogtok haladni azért, mert folyamatosan megkapjátok ezt a mély tudást. Csak Alfa kérdését kell elmagyaráznotok. Ha elfelejtitek Alfát, akkor árvákká váltok, és folyamatosan boldogtalanok lesztek. Azzal, hogy megismeritek az Egyetlent az Egyetlentől, boldogokká váltok 21 születésre. Ez tudás, míg az tudatlanság, amikor azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Ó! De Ő az Atya. Az Atya azt mondja: A bennetek lévő ördögi szellemek a mindenütt jelenvalók. Ravan mindenütt jelenvaló az öt bűn formájában. El kell magyaráznotok ezeket a dolgokat. Nagy mámorotoknak kellene lenni, hogy ti Isten ölében vagytok. Aztán, a jövőben el fogtok menni az istenségek ölébe. Ott állandó a boldogság. Shiv Baba örökbe fogadott minket. Nekünk Rá kell emlékeznünk. Nektek hasznot kell hoznotok magatoknak és másoknak is, és aztán meg fogjátok kapni a királyságot. Ezek nagyon jó dolgok, amiket meg kell érteni. Shiv Baba testnélküli, és mi, lelkek is testnélküliek vagyunk. Mi ott éltünk testetlenül, meztelenül. Baba mindig testetlen. Baba soha nem viseli egy testnek a kosztümjét, és nem vesz újraszületést. Baba csak egyszer reinkarnálódik. Először is, megteremti Brahmát. Ezért, ő ezt a valakit Magához tartozóvá teszi, és egy másik nevet ad neki. Ha ez nem Brahmáért lenne, akkor a Brahminok honnan jönnének? Tehát, ez ugyanaz a valaki, aki teljes 84 születést vett. Ő a gyönyörű valaki, aki aztán csúnyává válik; ő válik shyámmá (csúnyából) sundarból (gyönyörű), és aztán sundarrá shyámból. Bharatot is „Shyam sundarnak” nevezhetjük. Bharat magát nevezik Syamnak, aranykorinak és sundarnak is (csúnya és gyönyörű). Bharat az, ami a kéjvágy máglyájára ül és csúnyává válik. Maga Bharat az, ami ennek a tudásnak a máglyájára ül, és gyönyörűvé válik. Babának sokat kell ütnie a fejét Bharat miatt. Bharatból néhány ember áttért más vallásokba. Nincs látható különbség az európaiak és az indiaiak között. Amikor ők (az indiaiak) külföldre mennek, és ott megházasodnak, akkor keresztényeknek nevezik őket. Aztán, a gyermekeiknek is ugyanazok a jellemzőik. Néhányan még Afrikába is elmennek és megházasodnak. Baba most széles és korlátlan intellektust ad nektek, hogy megértsétek a ciklust. Azt írják, hogy ott voltak azok, akiknek elvált volt az intellektusuk a pusztulás idején. A Yadaváknak és a Kauraváknak nem volt szeretetük. Akiknek szeretetük volt, azok győztesek voltak. Egy ellenségre mondják azt, hogy az, akinek elvált az intellektusa. Az Atya azt mondja: Ebben az időben mindenki egymás ellensége. Ők az Atyát mindenütt jelenvalónak hívják, és ilyen módon inzultálják, vagy azt mondják, hogy Ő túl van születésen és halálon, és hogy nincs se neve, vagy formája. Mégis azt mondják: Ó Isten, az Atya! Nekik még egy lélekről, vagy a Legfelső Lélekről is vannak vízióik. Nincs különbség a lelkek és a Legfelső Lélek között, de az erő sorszám szerinti, több, vagy kevesebb. Bár az emberi lények, emberi lények, de a státuszuknak szintjeik is vannak. Ott van a különbség az intellektusukban. A Tudás Óceánja ezt a tudást adta nektek, és ezért emlékeztek Rá. Az, az állapototok a végére meg fog megteremtődni. Amrit velakor emlékeznetek kell Rá, és tapasztaljatok boldogságot. Lefekhettek, de nem szabad elaludnotok. A saját határozottságotokkal kell leülnötök; ez erőfeszítést igényel. A természetgyógyászok is gyógyszert adnak amrit veláért. Ez is egy gyógyszer. Az Atya, a Teremtő megteremti a Brahminokat Brahmán keresztül, és ezt a tudást tanítja. Ezt magyarázzátok el mindenkinek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tartsátok fenn a szellemi mámort, hogy eljöttetek Isten ölébe, és aztán elmentek az istenségek ölébe. Hozzatok hasznot magatoknak és másoknak.

2. Ébredjetek fel amrit vélakor és köpüljétek a Tudás Óceánjának tudását. Maradjatok az Egyetlen hamisítatlan emlékezésében. Mondjatok le a test tudatosságról, és legyen hitetek abban, hogy lelkek vagytok.

Áldás:
Minden egyes cselekedetet hajtsatok végre módszeresen, emlékezéssel, amrit vélától estig, és ezzel váljatok a siker megtestesítőivé.

Bármilyen cselekedetet hajtotok végre amrit vélától estig, tegyétek azokat módszeresen, emlékezéssel, és minden egyes cselekedet sikeres lesz. Mindközül a legnagyobb siker, az érzékek feletti öröm, azonnali gyümölcs formájában. Állandóan, folyamatosan a boldogságnak és az örömnek a hullámaiban fogtok előrehaladni. Tehát ezt a gyümölcsöt azonnal megkapjátok, és a jövőben is megkapjátok a gyümölcsöt. A gyümölcs, amit ebben a születésben azonnal megkaptok, még emelkedettebb, mint az a gyümölcs, amit sok jövőbeli születésetekben meg fogtok kapni. Most csináltok valamit, és annak a gyümölcsét azonnal megkapjátok, ugyanabban az időben, ezt nevezik azonnali gyümölcsnek.

Slogen:
Mindenegyes cselekedetet úgy hajtsatok végre, hogy magatokat eszközöknek tekintitek, és akkor elszakadottak és szeretők fogtok maradni, és az ’én’-nek nem lesz semmilyen tudatossága.