15.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, Maga az Atya, az Egy, akit fél cikluson át imádtatok, tanít most benneteket. Ezen a tanulmányon keresztül van az, hogy istenségekké váltok.

Kérdés:
Mi a jógaerő felemelésének a csodája?

Válasz:
Ti gyerekek felemelkedtek a jógaerő liftjével egy másodperc alatt, vagyis megkapjátok az életben való felszabadulás örökségét egy másodperc alatt. Tudjátok, hogy 5.000 évet vesz igénybe, hogy lejöjjetek a létrán, és aztán egy másodperc alatt felmásztok. Ez a jógaerő csodája. Minden lélek bűne elvágásra kerül. Az Atyára való emlékezéssel szatopradhanná váltok.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és a szellemi gyermekeknek magyaráz. Elmondták a gyerekeknek a Szellemi Atya dicséretét. Ő a Tudás Óceánja, az Igazság, az Élő Lény és az Üdvösség-teljes Egy. Ő a Béke Óceánja. Neki átadják az összes korlátlan dicséretet. Az Atya a Tudás Óceánja. Tudjátok, hogy ebben az időben minden ember az odaadás óceánja. Azok, akik a legnagyobb hívők, tiszteletet kapnak. Ebben az időben, a vaskorban odaadás és szomorúság van, míg az aranykorban ott van a tudás boldogsága. Az nem úgy van, hogy ott ők tudással rendelkeznek. Ez a dicséret csak az egy Atyáé. Ez a gyermekek dicsérete is, mert az Atya tanítja a gyermekeket, vagyis megtanítja nektek ezt a zarándoklatot. Az Atya elmagyarázta, hogy két zarándoklat van. A hívők zarándoklatokra mennek, és elmennek az összes négy fő zarándokhelyre. A zarándoklat időtartama alatt nem merülnek el a bűnben. Nem isznak alkoholt, és nem esznek semmilyen tisztátalan dolgot. Néha elmennek Badrinathba, és néha elmennek Kashiba. Ők imádják Istent. Isten csak egy. Nekik nem kellene mindenhol körbemenniük (Őt keresve). Még mindig elmennek egy zarándoklatra Shiv Babához. A legnagyobb zarándokhely, amire emlékeznek, Benáres, amit Shiva helyének is hívnak. Minden irányba elmennek, de senki nem ismeri az Egy életrajzát és foglalkozását, akihez elmennek azért, hogy egy vízióval rendelkezzenek, vagy akit imádnak. Ezért hívják azt vakhitnek. Valakit imádni és meghajolni azon egy előtt, de nem ismerni az életrajzát, ezt hívják vakhitnek. Ők mindazt megünneplik az otthonaikban, és olyan sokat imádják az istennőket. Az istennőket elkészítik agyagból, és nagyon feldíszítik őket. Például, Lakshmiról készítenek egy nem élő képmást. Amikor megkérdezitek tőlük, hogy mi az ő életrajza, azt válaszolják, hogy ő az aranykor egy császárnője, vagy az ezüstkor Szitája volt. Ők mennyi ideig uralkodtak? Lakshmi és Narayan királysága mettől meddig tartott? Ezt senki nem tudja. Az odaadás ösvényén az emberek zarándoklatokra mennek. Azok az ösvények mind azért vannak, hogy találkozzanak Istennel. Tanulmányozni a szentírásokat, szintén egy módszer, hogy találkozzanak Istennel. Ugyanakkor, hol van Isten? Ők azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Megértitek, hogy most istenségekké váltok ezen a tanulmányon keresztül. Az Atya maga eljön, és tanít benneteket. Az odaadás ösvénye, hogy találkozzatok az Atyával, fél cikluson át folytatódik. Azt mondjátok, Baba, tisztíts meg minket és add át nekünk a bemutatásodat is, hogy ki vagy. Baba elmagyarázta, hogy ti, lelkek pontok vagytok. A lélek az, ami itt egy testet kap. Ezért, a lelkek itt cselekednek. Az istenségekről azt mondják, hogy ők az aranykorban uralkodtak a múltban. A keresztények abban hisznek, hogy Isten, az Atya valóban megalapította a paradicsomot, de ők akkor nem voltak ott. A paradicsom Bharatban létezett. Az intellektusuk még mindig jó. Bharat emberei szatopradhanná és tamopradhanná is válnak. A keresztények nem látnak annyi boldogságot, vagy annyi szomorúságot sem. Azok, akik most jönnek a végén, olyan boldogok. Korábban ők szegények voltak. Valaki sokat kereshet azzal, hogy keményen dolgozik. Krisztus először egyedül jött el, és megalapította a vallását, ami folyamatosan növekedett. Egyből kettő, aztán még több, és az folyamatosan szétterjedt ily módon. Nézzétek meg, hogy a keresztények fája milyen nagy lett. Az alap az istenségi klán. Azt itt ebben az időben alapították meg. Először is, ott van az egy Brahma, és aztán az örökbe fogadott gyermekek. A Brahminok száma növekszik. Amikor az Atya tanít, sok Brahmin megteremtődik. Először csak egy volt. Olyan nagy fejlődés történt csak egyen keresztül, és továbbra is olyan nagy lesz a kiterjedés. Ugyanakkor, amennyi nap, és hold dinasztiabeli istenség van, annyi Brahminnak is kell lennie. Először csak az egy Atya van. Az Ő lelke minden időben létezik. Az Atya minden gyermeke rendelkezik egy lélekkel. Nekünk, lelkeknek, mindannyinknak az Atyja az egy örökkévaló Atya, és a világciklus folyamatosan forog. Az összes emberi lény nem létezik az összes időben. A lelkeknek el kell játszaniuk a különböző szerepeiket. Ennek a fának a törzse, ami először jön, az istenségeké. Aztán az ágak felmerülnek abból. Ezért, az Atya itt ül, és elmagyarázza nektek, hogy mit tesz, amikor eljön. A lélek az, ami mindent önmagába szív. Az Atya itt ül és elmagyarázza, hogyan jön el. Gyerekek, mindannyian emlékeztek rám, amikor tisztátalanná váltok. Az arany és ezüstkorokban boldogok voltatok. Nem emlékeztek rám. Amikor a szomorúság elkezdett növekedni a rézkorban, hozzám kiáltottatok. Ó Baba, Legfelső Atya, Legfelső Lélek. Én meghallgattalak titeket, gyermekek. Mit akartok? Baba, gyere és tisztítsd meg a tisztátalant. Baba, mi nagyon boldogtalanok, és tisztátalanok vagyunk. Gyere és tisztíts meg minket. Legyél velünk kegyelmes. Áldj meg engem. Ti hozzám kiáltottatok: Baba, gyere és tisztítsd meg a tisztátalant. Az aranykort hívják tisztának. Az Atya maga itt ül, és ezt elmagyarázza, a dráma tervének megfelelően. Amikor ez az átmeneti kor, amikor a világ öreggé válik, akkor én eljövök. Megértitek, hogy két típusú szannyasi van. Ők hatha jógik. Őket nem lehet Raja jógiknak nevezni. A lemondásuk korlátolt. Elhagyják az otthonaikat és családjaikat, és elmennek, és a dzsungelekben élnek. Ők a guruk követőivé válnak. Elmondják Gopichand király történetét. Ő megkérdezte: Miért hagytad el az otthonodat? Hová mész? Nagyon sok történet van a szentírásokban. Ti B.K.-k is elmentek a királyokhoz, és nekik tudást és jógát tanítotok. Ott van az Ashtavakra Gita is, amiben egy királyt úgy ábrázolnak, hogy érdektelenséggel rendelkezik a világban. Ő azt mondta, akarok valakit, aki segít nekem elérni Istent. Ő ezt kihirdette az egész királyságában. Ez ugyanaz az idő. Ti elmentek, és átadjátok ezt a tudást a királyoknak, hogy képessé tegyétek őket arra, hogy találkozzanak az Atyával. Ugyanúgy, ahogy találkoztatok az Atyával, megpróbáltok másokat is arra késztetni, hogy találkozzanak Vele. Elmondjátok nekik: Mi a mennyország mestereivé fogunk tenni benneteket, és átadjuk nektek a felszabadulás és életben való felszabadulást. Aztán, mondjátok el nekik: Egyedül Shiv Babára emlékezzetek és senki másra. Kezdetben ti egymást néztétek, és transzba mentetek. Ez egy nagy csoda volt. Az Atya benne volt ebben az egyben, és Ő bemutatta azt a csodát. Húzta mindenki fonalát. Bap és Dada eggyé váltak. Mi egy temetőt teremtettünk, ahova mindenki elment, hogy az Atyára való emlékezésben aludjon, és aztán, ők mindannyian transzba mentek. Mindaz Shiv Baba okossága volt. Néhányan azt egy mágiának tartották. Ez volt Shiv Baba játéka. Az Atya a Varázsló, az Üzletember és az Ékszerkereskedő. Ő a Patyolatember, az Aranyműves és az Ügyvéd is. Ő mindenkit kiszabadított Ravan börtönéből. Mindenki így kiált Hozzá: Oh Tisztító, oh messzi föld Lakója, gyere és tisztíts meg minket. Gyere el a tisztátalan világba, egy tisztátalan testbe és tisztíts meg minket. Ti most megértitek ennek a jelentését. Az Atya eljön és elmondja nektek: Hozzám kiáltottatok, hogy jöjjek el Ravan földjére. Én a legfelső lakhelyen ültem. Meghívtatok engem a pokolba, Ravan földjére, hogy alapítsam meg a mennyországot. Azt mondtátok, most vigyél el minket a boldogság földjére. Én most elviszlek titeket, gyermekeket. Ezért ez a dráma. A királyság, amit átadtam nektek, véget ért, és Ravan királysága folytatódott a rézkortól. Ti beleestetek az öt bűnbe, és ott vannak annak a képmásai Jagadnathpuriban. Az egy, aki az első számú volt, 84 születést vett és most az utolsó számban van. Ő az egy, akinek most újból az első számba kell mennie. Ez a Brahma most itt ül. Vishnu is itt ül. Mi a kapcsolat kettőjük között? Ezt a világon senki nem tudja. Saraswati és Brahma valójában Lakshmi és Narayan, a mennyország mesterei. Ők most a pokol mesterei. Tapasyát végeznek azért, hogy Lakshmivá és Narayanná váljanak. Ott van ennek a pontos emléke a Dilwala templomban. Az Atya eljött ide, és ezért írják azt: Abu az összes vallás összes zarándokhelye közül a legnagyobb zarándokhely, mert az Atya eljön ide, és megváltást ad azoknak, minden vallásból. Ti először elmentek a béke földjére, és aztán a mennyországba. Mindenki más elmegy, és a béke földjén ül. Az az emlék nem élő, míg ez az élő forma. Amikor ti ennek az élő formájává váltok, azok a templomok mind megsemmisülnek. Aztán, újból elkészítik azok emlékét az odaadás ösvényén. Ti most megalapítjátok a mennyországot. Az emberek abban hisznek, hogy a mennyország ott fent van. Most megértitek, hogy ez a Bharat mennyország volt, és az most a pokol. Amikor megnézitek a ciklust, az egész tudás belép az intellektusotokba. Más vallások elkezdenek eljönni a rézkorban. Nézzétek meg, hogy most milyen sok vallás van. Ez a vaskor. Ti az átmeneti korban vagytok. Erőfeszítést tesztek azért, hogy az aranykorba menjetek. A vaskorban mindenki kő intellektussal rendelkezik. Az aranykorban mindenki intellektusa isteni. Ti voltatok azok, isteni intellektussal, és mostanra azokká váltatok, kő intellektussal. Nektek most újból azokká kell válnotok, isteni intellektussal. Az Atya azt mondja, ti hozzám kiáltottatok, és így most elmondom nektek: Győzzétek le a kéjvágyat, és váljatok a világ legyőzőivé. Ez a fő bűn. Az aranykorban mindenki bűntelen. A vaskorban ők bűnösök. Az Atya azt mondja, gyerekek, most váljatok bűntelenné. 63 születésen keresztül elmerültetek a bűnben. Most az utolsó születésben váljatok tisztává. Most mindenkinek meg kell halnia. Én eljöttem, hogy megalapítsam a mennyországot. Ezért, most kövessétek a shrimatomat. Hallgassátok meg azt, amit elmondok nektek. Ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy az intellektusotokat kőből istenivé tegyétek. Ti lejöttetek végig a létrán, aztán újra felmásztok. Olyanok vagytok, mint Gin. Ott van egy történet Ginről, aki megkérte a királyt, hogy adjon neki valamilyen munkát, hogy elvégezze. Így a király azt mondta neki, hogy menjen le-föl a létrán. Sok ember azt mondja: Mit számít Istennek, ha Ő minket arra késztet, hogy le-föl menjünk a létrán? Mi történt Istennel, hogy egy ilyen létrát teremtett. Az Atya elmagyarázza, ez egy örökkévaló játék. 84 születést vettetek 5.000 év alatt. 5.000 éven át tartott számotokra, hogy lejöjjetek, és aztán egy másodperc alatt felmentek. Ez a ti jógaerőtök liftje. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám, és a bűneitek elvágásra kerülnek. Amikor az Atya eljön, egy másodperc alatt felmentek, és aztán lejöttök 5.000 év alatt. A ti fokotok folyamatosan csökken. Rendelkeztek egy lifttel, hogy felemelkedjetek. Életben való felszabadulás egy másodperc alatt. Nektek szatopradhanná kell válnotok. Aztán fokozatosan tamopradhanná fogtok válni. Ez 5.000 évet vesz igénybe. Achcha. Aztán nektek tamopradhanból szatopradhanná kell válnotok egy születésben. Most, hogy átadom nektek a mennyország uralkodását, nem fogtok tiszták maradni? Ugyanakkor, amikor ők nem kapnak mérget, azok, akik mérgesek, és kéjvággyal telik, megütik a feleségeiket. Kidobják, vagy lángra lobbantják őket. Szegény ártatlan anyákat olyan sokat rágalmazzák. Ez is fix a drámában. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy egy mesterré váljatok, és igényeljétek a világ uralkodását, győzzétek le a kéjvágy fő bűnét. Nektek biztosan teljesen bűntelenné kell válnotok.

2. Ugyanúgy, ahogy megtaláltátok az Atyát, mindenki mást is próbáljatok arra késztetni, hogy megtalálják az Atyát. Adjátok át nekik az Atya igaz bemutatását. Tanítsátok meg nekik az igaz zarándoklatot.

Áldás:
Menjetek magányba, és 1 msp alatt találjatok egy megoldást minden problémára a csend erejével.

Amikor egy új és erőteljes találmányt készítenek, azt a föld alatt teszik. Itt, magányban lenni, azt jelenti, a föld alatt maradni. Bármennyi idővel rendelkezzetek, még akkor is, ha véghez viszitek a cselekedeteiteket, miközben meghallgatjátok és elmondjátok a tudást, miközben útmutatást adtok, menjetek a csendbe, túl ezen a fizikai világon, és a testetek tudatosságán. Ez a gyakorlat, és ezen tapasztalat állapota és ezen tapasztalat átadása másoknak át fogja adni nektek a megoldást minden problémára. Azzal, hogy így tesztek, 1 msp alatt át fogjátok adni másoknak a béke és erő tapasztalatát. Bárki jöjjön elétek, egy víziót fog tapasztalni ezen az állapoton keresztül.

Slogen:
Félre lépni a bűnös és haszontalan gondolatoktól, és stabilnak maradni a lélek tudatosság állapotában, jelenti azt, yogyuktnak lenni.