15.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, öntsétek a tudás és a jóga olaját a lélek lámpásába, hogy a fény meggyújtott maradjon. Nagyon világosan értsétek meg a különbséget a tudás és a jóga között.

Kérdés:
Az Atya nem tudja elvégezni a feladatát inspirációval. Neki személyesen el kell ide jönnie. Mért van ez így?

Válasz:
Mert az emberi lények intellektusa teljesen tamopradhan. Egy tamopradhan intellektus nem tud elkapni egy inspirációt. Mivel az Atya eljön, van az, hogy azt éneklik: „Hagyd el a trónodat az égben...”

Ének:
Hagyd el a trónodat az égben...

Om shanti.
A hívők komponálták ezt a dalt. Ennek a jelentése nagyon csodálatos. Ez azt mondja, hagyd el a trónodat az égben és gyere le. Ugyanakkor az ég itt van ezen a lakhelyen. Senki nem jön el az égből. Ők az égi trónról beszélnek. Ti most a fény eleme alatt éltek, míg az Atya a fény elemében él. Azt hívják a brahm elemnek, a fény nagy elemének, ahol a lelkek élnek. Ezért, biztosan az a hely az, ahonnan az Atya eljönne. Valakinek el kell jönnie. Azt éneklik, gyere és gyújtsd meg a fényünket. Arra is emlékeznek, hogy ott vannak a vak ember vak gyermekei és a megvilágosodott ember megvilágosodott gyermekei. A nevek Dhritarashtra és Yudhishthira szimbolikusak. Ők Ravan gyermekei. Ravan Maya. Mindenki ördögi intellektussal rendelkezik, míg ti isteni intellektussal rendelkeztek. Az Atya most megnyitja a zárat az intellektusotokon, míg Ravan bezárja a zárat. Amikor valaki nem ért valamit, azt mondják, kő intellektussal rendelkezik. Az Atyának el kell ide jönnie, hogy meggyújtsa a lámpásotokat. Ő nem inspiráción keresztül dolgozik. A lelkek ereje, akik szatopradhanok voltak, mostanra teljesen lecsökkent. Ők tamopradhanná váltak. Elhalványultak. Amikor egy személy meghal, ők egy lámpást gyújtanak. Miért gyújtanak egy lámpást? Ők egy lámpást gyújtanak, mert abban hisznek, hogy amikor egy lámpát meggyújtanak, akkor az a lélek nem lesz sötétségben. Ott hogyan lehetne fény, ha ők itt gyújtják meg a lámpást? Ők semmit nem értenek. Ti most azokká váltok értelmes intellektussal. Az Atya azt mondja, én most azokká teszlek benneteket, egy tiszta intellektussal. Én belétek töltöm a tudás olaját. Nektek azt is meg kell értenetek, hogy a tudás és a jóga két különböző dolog. A jóga nem lehet tudás, ahogy ők mondják. Közülük néhányan azt gondolják, hogy Isten eljött, és átadta ezt a tudást, azt mondva, emlékezzetek rám. Ugyanakkor azt nem lehetne tudásnak nevezni. Itt, ott van az Atya és a gyerekek. Gyerekek, tudjátok, hogy Ő a ti Babátok. Ebben a tudás nem kérdéses. A tudás a részlet, míg ez egyszerűen emlékezés. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám. Ez minden. Ez egy hétköznapi dolog. Azt nem lehetne tudásnak nevezni. Egy gyermek megszületik, és aztán biztosan emlékezne az apjára. A tudás a részlet. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám, de az nem tudás. Ti mindannyian megértitek önmagatok is, hogy lelkek vagytok, és a ti Atyátok a Legfelső Lélek, Isten. Ezt tudásnak neveznék? Ők az Atyához kiáltanak. A tudás tudást jelent, ugyanúgy, mint amikor valaki pl. egy mesteri fokozatért tanul, ő olyan sok könyvvel rendelkezik azzal a tudással kapcsolatban, hogy azokból tanuljon. Az Atya azt mondja, ti vagytok a gyermekeim, és én vagyok az Atyátok. Egyedül velem legyen jógátok, vagyis csak rám emlékezzetek. Ezt az emlékezést nem hívják tudásnak. Ti lelkek amúgy is az én gyermekeim vagytok. Ti lelkek soha nem semmisültök meg. Amikor valaki meghal, és visszahívják azt a lelket, az ő teste már megsemmisült. Az a lélek hogyan enné meg az ételt, amit felajánlanak neki. A brahmin pap az, aki megeszi az ételt. Ugyanakkor, mindaz az odaadás ösvényének rendszere. Az odaadás ösvénye nem fog azzal véget érni, hogy azt csak mondjátok. Az folyamatosan fog megtörténik. Egy lélek elhagy egy testet és egy másikat ölt. A jóga és a tudás közti különbségnek világosnak kellene lennie nektek, gyerekeknek az intellektusában. Amikor az Atya azt mondja, emlékezzetek rám, az nem tudás. Az az Atya utasítása. Azt hívják jógának. A tudás azt jelenti, tudni, hogy a világciklus hogyan forog. Ezt hívják tudásnak. A jóga emlékezést jelent. A gyerekek kötelessége az, hogy emlékezzenek az Atyára. Az egy fizikai apa, míg ez a parlokik Atya. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám. Ezért a tudás különbözik az emlékezéstől. A gyerekeknek mondani kell, hogy emlékezzenek az apjukra? Ahogy egy gyermek megszületik, emlékszik a fizikai apjára. Itt az Atyára kell emlékeztetni benneteket. Ez az az emlékezés, ami erőfeszítést igényel. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára. Ez a munka nagy erőfeszítést igényel. Ezért, Baba azt mondja, ti nem vagytok képesek arra, hogy állandóan jógában üljetek. A gyerekek írnak Babának, és azt írják, hogy ők elfelejtenek Babára emlékezni. Ők azt soha nem mondják, hogy elfelejtik a tudást. A tudás nagyon könnyű. Az emlékezés nem lehet tudás. Ebben az emlékezésben van az, hogy Maya sok vihara eljön. Bár lehet, hogy valaki nagyon okos ebben a tudásban és nagyon jól átadja a tudást másoknak, Baba mindannyitokat megkér arra, hogy írjátok meg az emlékezésetek táblázatát. Mennyi ideig maradtok emlékezésben? Őrizzétek meg a Babára való emlékezés pontos táblázatát, amivel rendelkeztek, és azt mutassátok meg Neki. Az emlékezés a fő dolog. A tisztátalanok azok, akik így kiáltanak: Gyere, és tisztíts meg minket. A fő dolog, hogy tisztává váljatok. Ebben van az, hogy Maya akadályokat okoz. Shiva Isten mondja: Mindenki nagyon gyenge az emlékezésben. A nagyon jó gyermekek, akik nagyon jól tudnak beszélni a tudásról, teljesen gyengék az emlékezésben. Csak azzal, hogy jógáztok, tudnak a bűneitek megsemmisülni. Csak azzal, hogy jógáztok, tudnak az érzékszerveitek teljesen békéssé és hűvössé válni. Aztán nem lesz senki másra emlékezés, csak az egy Babára. Nem lesz emlékezés senki testére. Ti, lelkek tudjátok, hogy ez az egész világ meg fog semmisülni. Nekünk lassan haza kell térnünk, és aztán lejövünk ide a királyságunkba. Ennek állandóan ott kellene maradnia az intellektusotokban. Nektek, lelkeknek meg kell őriznetek önmagatokban a tudást, amit megkaptok. Az Atya a jóga Ura. Ő az egy, aki emlékezést tanít. Valójában Isten nem lehet Yogeshwar (a jóga Ura), ahogy ők mondják. Ti vagytok yogeshwarok. Isten, az Atya azt mondja, emlékezzetek rám. Isten az Atya az, aki nektek emlékezést tanít. Az a testetlen Atya ezen a testen keresztül beszél, és ti, gyerekek meghallgatjátok Őt a testeiteken keresztül. Közületek néhányan nagyon gyengék a jógában. Ti egyáltalán nem rendelkeztek emlékezéssel. Ezért, ők büntetést fognak tapasztalni az összes bűnért, amit elkövettek sok születésen át. Azok, akik eljönnek ide és aztán bűnt követnek el, százszoros büntetést fognak tapasztalni. Bár sok tudásról beszélnek, ők egyáltalán nem rendelkeznek jógával és ezért a bűneik nem semmisülnek meg, és gyengék maradnak. Ezért van az, hogy az igazi rózsafüzért csak nyolcból készítik el. Kilenc ékszerre emlékeznek. Valaha is hallottatok a száznyolc ékszerről? Senki nem készít ékszert száznyolc ékszerből. Sokan vannak, akik nem értik ezeket az aspektusokat. Az emlékezést nem lehet tudásnak nevezni. A világciklus az, amit tudásnak neveznek. A szentírásokban nincs tudás. Azok a szentírások az odaadás ösvényéhez tartoznak. Az Atya maga azt mondja, ti nem érhettek el engem azokon keresztül. Én eljövök, hogy felemeljem azokat a szenteket és bölcs embereket. Ők abban hisznek, hogy el fognak merülni a brahm elemben. Ők átadják a buborék példáját, ami elmerül a vízben. Ti, lelkek többé nem mondjátok ezt. Ti, lelkek megértitek, hogy ti vagytok az Atya gyermekei. Ők is használják azokat a szavakat, „egyedül rám emlékezzetek”, de nem értik, hogy az mit jelent. Ők azt is mondják, hogy lelkek, de egyáltalán nem rendelkeznek tudással arról, hogy mi a lélek vagy, mi a Legfelső Lélek. Csak az Atya jön el és adja át ezt a tudást. Ti most megértitek, hogy az a lelkek otthona. Az egész származási fa ott létezik. Minden lélek megkapta a saját szerepét. Senki nem tudja, hogy ki az, aki boldogságot ad és ki az, aki szomorúságot okoz. Az odaadás az éjszaka, és a tudás a nappal. Ti hatvanhárom születésen át körbebotladoztatok, és aztán én eljövök és átadom nektek a tudást, de az mennyi ideig tart? Az egy másodpercig tart. Életben való felszabadulás, amit elérnek egy másodperc alatt. Erre emlékeznek. Az a ti Atyátok, és Ő a Tisztító. Azzal, hogy Rá emlékeztek, tisztává váltok. Ott van az arany, ezüst, réz és vaskorok ciklusa. Ők ezeket a neveket ismerik, de olyan kő intellektussal rendelkeznek, hogy egyikük sem ismeri az időperiódusokat. Azt is megértik, hogy ez most a vaskor extrém sötétsége. Ugyanakkor, ha a vaskor olyan hosszú ideig tartana, ahogy ők mondják, akkor még nagyobb lenne a sötétség. Ezért emlékeznek arra, hogy mindenki Kumbakarna álmában aludt, amikor a pusztulás bekövetkezett. Ha akárcsak egy kevés tudást hallanak, az alattvalók részévé válhatnak. Olyan hatalmas a különbség Lakshmi és Narayan és az alattvalók között. Csak Egy van, aki tanít. Mindenkinek megvan a saját szerencséje. Néhányan igényelnek egy ösztöndíjat, és néhányan elbuknak. Rámát miért ábrázolták egy nyíl és egy íj szimbólumával? Mert ő elbukott. Ez a Gita tanulmányhelye. Néhányan nem érdemesek arra, hogy egyáltalán bármilyen jegyet is igényeljenek. Én, ez a lélek egy pont vagyok. Az Atya is egy Pont. Ez az, ahogy nektek Rá kellene emlékeznetek. Milyen státuszt igényelnének azok, akik nem értik meg ezt az aspektust? Amikor nem maradtok emlékezésben, nagy a veszteség. Az emlékezés ereje csodákat hajt végre. Az teljesen hűvössé és békéssé teszi az érzékszerveiteket. Azok nem válnak békéssé a tudás erején keresztül. Azok a jóga erején keresztül válnak békéssé. Bharat emberei így kiáltanak, gyere és add át nekünk a Gita tudását. De ki fog eljönni? Krishna lelke itt van. Ott fenn senki nem ül egy trónon, amiért nektek hozzá kellene kiáltanotok. Néhányan azt mondják, hogy ők emlékeznek Krisztus lelkére, de az a lélek itt van. Laksmi és Narayan lelkei az első számúak. Ők azok, akik teljes 84 születést vesznek. Ők még nem térhetnek vissza, és így hogyan térhetne vissza bárki más is? Mindezt ki lehet számolni. Mindaz, amit az emberi lények mondanak, hamis. A ciklus első felében az az igazság földje és a második felében az a hamisság földje. Nektek most mindenkinek magyaráznotok kell. Mindannyian a pokol lakói és Bharat lakóinak újból a mennyország lakóivá kell válniuk. Ők olyan sok szentírást, védát és upaniszádot tanulmányoznak. Képesek arra, hogy megkapják a felszabadulást azzal, hogy azt teszik? Nekik folyamatosan le kell jönniük. Mindennek biztosan keresztül kell mennie a szato, rajo és tamo állapotokon. Senki nem rendelkezik annak a helynek a tudásával, amit új világnak hívnak. Az Atya itt ül, és személyesen elmagyarázza, hogy mikor és ki alapította meg az istenségi vallást. Bharat emberei semmit nem tudnak. Az Atya elmagyarázta nektek, gyerekeknek, hogy nem számít, milyen jók vagytok a tudásban, néhányan elbuknak a jógában. Ha nincs jógátok, a bűneitek nem tudnak megsemmisülni, és nem igényelhettek egy magas státuszt. Azok, akik mámorosak a jógában azok, akik egy magas státuszt igényelnek. Az érzékszerveik teljesen hűvössé válnak. Mindent elfelejtenek, beleértve a saját testi tudatosságukat is. Én testetlen vagyok, és most haza kell térnem. Ahogy ültök, ahogy mozogtok, legyen az a tudatosság, hogy nektek most le kell mondanotok a testetekről. Mi eljátszottuk a szerepeinket. Nekünk most haza kell térnünk. Nektek átadják a tudást, amivel az Atya rendelkezik. Neki senkire nem kell emlékeznie. Ti, gyerekek vagytok azok, akiknek Rá kell emlékeznetek. Az Atyát hívják a Tudás Óceánjának. Őt nem hívják a Jóga Óceánjának. Ő bemutatja önmagát, és átadja nektek a ciklus tudását. Az emlékezést nem hívják tudásnak. A gyerekek automatikusan emlékeznek az apjukra. Nektek, gyerekeknek emlékezéssel kell rendelkeznetek. Máskülönben hogyan igényelhetnétek az örökségeteket? Mivel Ő az Atyátok, ti biztosan igénylitek Tőle az örökségeteket. Az Atya elmagyarázza annak a tudását, hogyan vesztek 84 születést, hogyan váltok tamopradhanból szatopradhanná és szatopradhanból tamopradhanná. Nektek most szatopradhanná kell válnotok azzal, hogy az Atyára emlékeztek. Ti, szellemi gyermekek eljöttetek ide a Szellemi Atyához. Neki szüksége van egy test támaszára. Ő azt mondja, én belépek ezen egy öreg testébe, amikor ő a visszavonulás állapotában van. Az Atya most eljön ebben az időben, amikor haszon van az egész világ számára. Ez az egy a szerencsés szekér. Olyan sok szolgálat történik rajta keresztül. Annak érdekében, hogy levessétek a test tudatosságotokat, nektek emlékezésre van szükségetek. Ebben a tudás nem kérdéses. Nektek többet kellene tanulnotok az emlékezést. A tudás könnyű. Még egy kis gyermek is át tudja azt adni. Az emlékezés az, ami erőfeszítést igényel. Legyen ott az Egyre való emlékezés. Ezt hívják önzetlen emlékezésnek. Valaki testére emlékezni, önző emlékezés. Ezen az emlékezésen keresztül mindenki mást elfelejtetek, és testetlenné váltok. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Az érzékszerveiteket tegyétek hűvössé és békéssé az emlékezés erejével. Annak érdekében, hogy teljesen átmenjetek, pontosan emlékezzetek az Atyára és váljatok tisztává.

2. Ott kellene maradni az intellektusotokban, ahogy ültök és mozogtok, hogy most le kell mondanotok az öreg testetekről és haza kell térnetek. Ugyanúgy, ahogy az Atya rendelkezik minden tudással, nektek is a tudás mester óceánjaivá kell válnotok.

Áldás:
Váljatok mester parasnath-tá (az Isteniesség Urává), aki a vasszerű lelkeket isteni lényekké teszi.

Ti, mindannyian mester parasnathok, Parasnath Atya gyermekei vagytok. Ezért, nem számít, hogy egy lélek mennyire vasszerű, a társaságotokkal még a vas is istenivé válik. Soha ne gondoljátok azt: Ez olyan, mint a vas. A filozófus köve különlegessége az, hogy a vasat arannyá változtatja. Állandóan tartsátok ezt a célt és annak a minőségeit a tudatosságotokban, ahogy megteremtetek minden gondolatot és végrehajtotok minden tettet. Csak akkor fogjátok megtapasztalni, hogy fénysugarak áradnak belőletek, lelkekből, átadva az összes léleknek az erőt, hogy arannyá váljanak.

Slogen:
Bátorsággal hajtsatok végre minden feladatot, és meg fogjátok kapni mindenki tiszteletét.