15.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ez az átmeneti kor a felemelkedés kora. Mindenki számára haszon van ebben a korban. Ezért mondják azt: mindenki számára haszon van a felemelkedés állapota által.

Kérdés:
Baba miért ad minden Brahmin gyereknek sok gratulációt?

Válasz:
Baba azt mondja: mivel ti, az én gyerekeim, emberekből istenségekké váltok, most szabaddá váltok Ravan láncaitól. Kitüntetéssel mentek át és igénylitek a mennyország királyságát. Én ezt nem teszem. Ezért Baba nagymértékben gratulál nektek. Ti lelkek sárkányok vagytok. Mindannyitok zsinórja ott van az én kezemben. Én a mennyország mestereivé teszlek benneteket.

Ének:
Végül a nap, amire vártunk, eljött…

Om shanti.
Ki mondja el nektek a halhatatlanságnak ezt a történetét? Függetlenül attól, hogy ezt a halhatatlanság történetének, az igaz Narayanná válás történetének, vagy a harmadik szem történetének nevezitek, mind a három fontos. Most ki előtt ültök és ki az, aki elmondja nektek a történetet? Még ez az egy is sok szellemi gyülekezetben volt. Ott ti csak emberi lényeket láthattok. Ők azt mondják, hogy egy ilyen és ilyen szannyaszi elmond egy vallásos történetet, hogy Shívananda elmond egy történetet. Sok szellemi gyülekezet van Bharatban. Ők szellemi gyülekezeteket tartanak minden utcában. Még a nők is felemelnek egy vallásos könyvet és egy szellemi gyülekezetet tartanak. Tehát, ti ott emberi lényeket láttok, míg itt ez egy csodálatos aspektus. Ki van az intellektusotokban? A Legfelső Lélek, Isten. Ti azt mondjátok, hogy Baba most eljött elétek, hogy a testetlen Baba tanít benneteket. Az emberi lények azt mondják: Csodálatos, de Isten túl van néven és formán. Az Atya elmagyarázza: Semmi nincs túl néven és formán. Ti megértitek, hogy nem egy testi emberi lény az, aki itt tanít benneteket. Bárhová is menjetek a világban, testi lények azok, akik tanítanak benneteket. Itt a Legfelső Atya, akit a Testetlen Istennek, az Atyának is neveznek, ide ül és tanít benneteket a testi egyen keresztül. Ez valami teljesen új dolog. Születésről-születésre azt hallottátok, hogy azt mondják: „Ez az egy egy ilyen pandit vagy guru”. Nekik sok nevük van. Bharat nagyon nagy. Bárki tanítson, vagy magyarázzon nektek, az egy emberi lény. A tanítványok is emberi lények. Sok típusú emberi lény van. Ők mindannyian megemlítik a test nevét és azt mondják: Ez és ez mondja ezt. Az imádat ösvényén a testetlen Egyhez kiáltanak: Óh, Tisztító, jöjj el! Ő eljön és magyaráz nektek, gyerekeknek. Ti, gyerekek tudjátok, hogy az egész világ tisztátalanná válik minden ciklusban és csak a Testetlen Atya az, aki azt újból tisztává teszi. Közöttetek is, akik itt ültök, néhányan gyengék vagytok és mások erőteljesek. Mivel fél cikluson át test tudatosak voltatok, van az, hogy most lélektudatossá kell válnotok ebben a születésben. A Legfelső Lélek itt ül, és magyaráz nektek, lelkeknek, mindannyitoknak, akik a testetekben ültök. A lélek az, ami magával viszi a szanszkarákat. A lélek azt mondja a szervein keresztül: én ez és ez vagyok. Ugyanakkor senki nem lélektudatos. Az Atya elmagyarázza, hogy azok, akik a Napdinasztiához és a Hold-dinasztiához tartoztak Bharatban, el fognak jönni ebben az időben és Brahminokká válnak, és aztán istenségek lesznek. Az emberi lények a testi tudatosság szokásával rendelkeznek, elfelejtik, hogy lélektudatosak maradjanak. Ezért az Atya ismételten azt mondja: Váljatok lélektudatossá. A lélek az, ami különböző kosztümöket ölt és eljátssza a szerepét. Ezek a szervei. Az Atya most azt mondja a gyerekeknek: Váljatok manmanabhavvá. Senki nem tudja megkapni a királyság szerencséjét pusztán azzal, hogy tanulmányozza a Gitát. Benneteket trikaldharshivá tesznek ebben az időben. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Az Atya elmagyarázza: Én Raja jógát tanítok nektek. Krishna az aranykor egy hercege. A napdinasztia istenségei nem rendelkeznek ezzel a tudással. Ez a tudás el fog tűnni. Ez a tudás azért van, hogy megkapjátok a megváltást. Az aranykorban senki nincs degradációban. Az az aranykor, míg ez most a vaskor. Bharatban először 8 születés van a napdinasztiában, és aztán 12 születés a hold dinasztiában. Ez a születésetek most mindegyik közül a legjobb születés. Ti Prajapita Brahma szájon keresztül született teremtése vagytok. Ez a legemelkedettebb Brahmin vallás. Az istenségi vallást nem lehet a legemelkedettebb vallásnak nevezni. A Brahmin vallás mindegyik közül a legemelkedettebb. Az istenségek egyszerűen csak megtapasztalják a jutalmukat. Manapság sok szociális munkás van. A ti munkátok szellemi szolgálat. Az övéké fizikai szolgálat. Ezt a szellemi szolgálatot csak egyszer lehet elvégezni. Korábban nem voltak szociális munkások, stb. A király és a királynő uralkodtak. Az aranykorban istenségek voltak. Ti érdemesek voltatok az imádatra, és aztán imádókká váltatok. Amikor Lakshmi és Narayan a bűn ösvényére mentek a rézkorban, akkor az emberek templomokat építettek nekik. Először is, ők egy templomot építettek Shívának. Ő a Megváltás Adományozója mindenki számára. Ezért biztosan Őt kell imádni. Shív Baba tette a lelkeket bűntelenné. Aztán ott van az istenségek imádata. Ti imádatra méltók voltatok, és aztán imádókká váltatok. Baba elmondta nektek: Folyamatosan emlékezzetek a ciklusra. Lejöttetek a létrán és most a földre estetek. Ez most a felemelkedésetek állapota. Azt mondják: Haszon van mindenki számára a felemelkedés állapota által. Én most elhozom a felemelkedés állapotát a világ minden emberi lénye számára. A Tisztító eljön és megtisztít mindenkit. Amikor aranykor volt a felemelkedésetek állapota után, az összes többi lélek a felszabadulás földjén volt. Az Atya itt ül és elmagyarázza: Legédesebb gyerekek, én csak Bharatban veszek születést. Arra emlékeznek, hogy Shív Baba eljött. Ő most újból eljött. Ezt hívják a múlhatatlan tudás áldozati tüzének az önuralkodásért, amiben a lovat feláldozzák. Az áldozati tüzet megteremtették, hogy elérjétek az önuralkodást. Akkor akadályok voltak. Most is vannak akadályok. Az anyákat bántalmazzák. Ők az mondják: Baba, levetkőztetnek minket. Nem hagynak minket egyedül, Baba védjél meg minket. Ábrázolták, hogy Drauphadi hogyan kapott védelmet. Ti eljöttetek az Atyához, hogy igényeljétek az örökségeteket 21 születésre. Ti az emlékezés zarándoklatán maradtok és megtisztítjátok önmagatokat. Aztán azzal, hogy elmerültök a bűnben, mindennek vége és elbuktok. Ezért az Atya azt mondja: Nektek biztosan tisztának kell maradnotok. Azok, akik ezzé váltak az előző ciklusban, egy ígéretet fognak tenni a tisztaságért. Aztán néhányan képesek arra, hogy tiszták maradjanak, míg mások nem. A fő dolog az emlékezés. Ha emlékezésben és tisztán maradtok, és forgatjátok az önmegismerés diszkoszát, ti magas státuszt igényeltek. Vishnu dupla formája uralja a királyságot. Ugyanakkor a kagylókürt és a diszkosz díszei, amiket átadtak Vishnunak, nem tartoznak az istenségekhez. Lakshmi és Narayan nem rendelkeznek azokkal. Vishnu a szubtilis régióban él. Neki nincs szüksége a ciklus tudására. Ott csak mozgás van. Ti most megértitek, hogy a béke földjének vagytok a lakói. Az a testetlen világ. Az emberi lények nem értik, hogy mi a lélek. Ők azt mondják, hogy egy lélek a Legfelső Lélek. Ők egy lélekről azt mondják, hogy az egy ragyogó csillag, ami a homlok közepén él. Azt nem lehet látni ezekkel a szemekkel. Nem számít, hogy valaki mennyire próbál bezárni egy testet egy üvegkalitkába, hogy lássa, hogyan hagyja el a lélek a testet, ezt senki nem tudja megérteni. Ugyanakkor azt mondják, hogy a lelkek olyanok, mint a csillagok, és azt nem lehet látni isteni vízió nélkül. Az imádat ösvényén sok embernek vannak víziói. Azt írták, hogy Arjunának volt egy víziója az örökkévaló Fényről. Arjuna kiáltott, mert képtelen volt arra, hogy azt tolerálja. Az Atya elmagyarázza: Nincs semmi olyan fényes, mint az. Amikor egy lélek belép a testbe, nem vagytok annak a tudatában. Ti most megértitek, hogy Baba belép és beszél. A lélek az, ami eljön és beszél. Ez is mind fix a drámában. Ebben bárkinek az ereje nem kérdéses. Egy lélek nem hagyja el a testét és nem megy el valahova máshová. Az csak a vízió kérdése. Ez egy csodálatos aspektus. Az Atya azt mondja: Én belépek egy hétköznapi testbe. Ők meghívják a lelket. Korábban ők meghívtak egy elment lelket, hogy jöjjön el és kérdéseket tettek fel neki. Most minden tamoprodhanná vált. Az Atya csak azért jön el, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Ők 84 születésről beszélnek. Ezért meg kellene érteni, hogy azok, akik először jöttek el, biztosan 84 születést vettek. Ők több százezer évről beszélnek. Az Atya most elmagyarázza: Én elküldtelek benneteket a mennyországba. Elmentetek és ott uralkodtatok. Titeket, Bharat embereit elküldtek a mennyországba. Nektek Raja jógát tanítottak az átmeneti korban. Az Atya azt mondja: Én eljövök a ciklus átmeneti korában. Aztán azt írták a Gitában, hogy Ő minden korban eljön. Ti most megértitek, hogyan jöttök le a létrán és aztán hogyan másztok fel. Ott van a felemelkedés állapota és aztán ott van a lecsúszás állapota. Ez most az átmeneti kor. Ez a felemelkedés állapotának kora mindenki számára. Ti most felfele másztok, és aztán le fogtok jönni a mennyországba, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Az aranykorban nem volt más vallás. Azt hívták a bűntelen világnak. Az istenségek aztán a bűn ösvényére estek és mindenki el kezdett bűnössé válni. Amilyen a király és a királynő, olyanok az alattvalók. Az Atya elmagyarázza: Óh, Bharat emberei, ti a bűntelen világban voltatok és ez most a bűnös világ. Megszámlálhatatlan vallás van, de az istenségi vallás nem létezik. Csak amikor az többé nem létezik, lehet azt újból megalapítani. Az Atya azt mondja: Én eljövök és megalapítom az eredeti, örökkévaló istenségi vallást Brahmán keresztül. Ő ezt itt tenné, ugye? Ő azt nem a szubtilis régióban tenné. Azt írják, hogy az eredeti, örökkévaló istenségi vallás megalapítása Brahmán keresztül történt. Titeket ebben az időben nem neveznek tisztának. Ti tisztává váltok. Ez időt vesz igénybe. Nem írták le semelyik szentírásban, hogyan váltok tisztátalanból tisztává. Valójában a dicséret csak az Egy Atyáé. Mivel elfelejtettétek azt az Atyát, árvákká váltatok és folyamatosan harcoltatok. Az emberek megkérdezik: Hogyan tud mindenki egységessé és eggyé válni? Ők mindannyian testvérek. Baba tapasztalt. Ez az egy minden típusú imádatot végzett. Ő fogadta örökbe a legtöbb számú gurut. Az Atya azt mondja: Azokról mind mondjatok le. Ti megtaláltatok engem. Ti Őt a Megváltás Adományozójának nevezitek mindenki számára, Sat Shri Akalnak (az Igazság, a Legemelkedettebb és a Halhatatlan Egy). Az emberek ezt sokat olvassák, de nem értik annak a jelentését. Az Atya elmagyarázza: Most mindenki tisztátalan. Később megteremtik a tiszta világot. Csak Bharat múlhatatlan. Senki nem tudja, hogy Bharat soha nem semmisül meg, és a teljes pusztulás soha nem következik be. Ők Krishnát ábrázolják, ahogy eljön, egy pipál levélen ringatózva az óceánban. Egy bébi nem jöhet el egy pipál levélen ringatózva. Az Atya elmagyarázza: Ti nagyon kényelmes születést fogtok venni egy anyaméhen keresztül. Ott egy anyaméhre azt mondják, olyan, mint egy palota, míg itt azt mondják, olyan, mint egy börtön. Az aranykorban az anyaméh olyan, mint egy palota és egy léleknek előre víziója van arról, hogy le fogja vedleni a testét és egy másikat ölt. Ott ők lélektudatosak maradnak. Az emberi lények nem ismerik sem a Teremtőt, sem a teremtés elejét, közepét és végét. Ti most tudjátok, hogy az Atya a Tudás Óceánja. Ti mester óceánok vagytok. Ti, anyák folyók vagytok és a testvérek a tudás tavai. Ők a tudás folyói és ti tavak vagytok. Ott van a családi ösvény. A ti ashramotok a tiszta háztartás ösvényéé volt, és az most a tisztátalan háztartás ösvényéé. Az Atya azt mondja: Mindig emlékezzetek arra, hogy lelkek vagytok. Csak az Egy Atyára emlékezzetek. Baba azt az utasítást adta nektek: Ne emlékezzetek semmilyen testi lényre. Bármit lássatok a szemeitekkel, annak meg kell semmisülnie. Ezért az Atya azt mondja: Manmanabhav és madhijibhav. Folyamatosan felejtsétek el ezt a temetőt. Maya sok vihara fog jönni. Nektek azoktól nem szabad félnetek. Sok vihar fog jönni, de ne kövessetek el ilyen tetteket a fizikai szerveiteken keresztül. Csak amikor elfelejtitek az Atyát, jönnek a viharok. Az emlékezésnek ez a zarándoklata csak egyszer történik meg. Azok a zarándoklatok a halál földjéért vannak. Ez a zarándoklat elvezet benneteket a halhatatlanság földjére. Az Atya azt mondja: Ne emlékezzetek semmilyen testi lényre. A gyerekek olyan sok táviratot küldenek Shív Jayantira. Az Atya azt mondja: Ugyanez vonatkozik rátok is. Az Atya gratulál nektek, gyerekeknek. Valójában azért gratulálnak nektek, mert emberekből istenségekké váltok. Aztán azok, akik kitüntetéssel mennek át, több jegyet kapnak és egy magas státuszt igényelnek. Az Atya gratulál nektek, mert most szabaddá váltok Ravan láncaitól. Minden lélek olyan, mint a sárkányok. Mindenki zsinórja az Atya kezében van. Ő mindenkit vissza fog vinni magával. Ő a Megváltás Adományozója mindenki számára, de nektek erőfeszítést kell tennetek, hogy igényeljétek a mennyország királyságát. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy kitüntetéssel menjetek át, emlékezzetek az Egy Atyára és ne bármilyen testi lényre. Lássátok, de ne lássátok mindazt, amit a szemeitekkel láttok.

2. Mi most egy zarándoklatra megyünk a halhatatlanság földjére, ezért nem szabad semmire emlékeznünk a halál földjéről. Fordítsatok figyelmet arra, hogy ne kövessetek el semmilyen bűnös tettet a fizikai szerveiteken keresztül.

Áldás:
Legyetek világszolgálók, és hívjatok sok lelket az érzék feletti örömötök állapotával.

A végső, a karmateetnek lenni állapototok minél jobban közel jön, annál jobban szerettek a hangon túli állapotban maradni. Ebben az állapotban állandóan meg fogjátok tapasztalni az érzék feletti örömet. Aztán, könnyedén képesek lesztek meghívni sok másik lelket az érzék feletti öröm ezen állapotában. Ez az erőteljes állapot egy világ jótevő állapota. Ezzel az állapottal képesek lesztek arra, hogy Baba üzenetét arra késztessétek, hogy elérjen sok lelket, akik messze ülnek.

Slogen:
Azzal, hogy megőrzitek egymás különlegességeit a tudatosságotokban, váljatok hittel telivé, és a gyülekezet egységessé fog válni egy irányban.