15.05.22    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    18.01.91    Om Shanti     Madhuban


Annak érdekében, hogy világjótevők legyetek, váljatok teljessé minden tudatossággal, és adjatok mindenkinek együttműködést


Ma a Mindenható Atya örül, hogy látja a gyermekeit, akik az emlékezés megtestesítői. A gyermekek az egész világon, erről a földről és külföldről, megünneplik az emlékezés napját. Ma az emlékezés napja emlékeztet titeket, Brahmin gyerekeket a Brahmin életetekre, vagyis az erőteljes életetekre, mert Brahma Atya élettörténetével együtt ott van nektek, Brahmin gyerekeknek is az élettörténete. A testetlen Atya megteremtette a Brahminokat a testi Brahmán keresztül, és csak aztán volt ott az örökkévaló yagja megteremtése a Brahminokon keresztül. Brahma Atya, a Brahminokkal együtt, vált a megalapítás eszközévé. Ezért Brahma élettörténetével együtt ott van az első Brahminok élettörténete is. Ott van mindkettő, Adi Dev Brahma és az az első Brahminok fontossága a yagja megalapításában. Az örökkévaló Atya megteremtette az első Brahminok teremtését Brahmán keresztül, és aztán az adi Brahminok véghez vitték sok többi Brahmin kiterjedését. Brahma Atya megalapítása ezen története az, amit elmondanak az emlékezésnek ezen a napján. Ti ezt az emlékezés napjának nevezitek. Tehát, csak Brahma Atyára emlékeztetek, vagy tudatában vagytok mindazon dolgoknak is, amikre az Atya Brahmán keresztül emlékeztetett? Milyen dolgokra és mennyi dologra emlékeztettek benneteket az elejétől egészen mostanáig? Emlékeztek? Ha amrit vélától késő estig visszaemlékeztek azokra a dolgokra, amikre emlékeztettek benneteket, azokat be lehetne fejezni egy nap alatt? Ott van a hosszú lista, ugye? Még akkor is, ha megünnepelnétek az emlékezés hetét, még mindig sok részlet lenne, mert nektek nem csak át kell ismételnetek, de azt meg is kell valósítanotok. Ezért mondjátok azt: Az emlékezés megtestesítője. Egy megtestesítőnek lenni azt jelenti, hogy megtapasztaltok minden típusú tudatosságot. Ti a tudatosság megtestesítőjévé váltok, míg a hívők egyszerűen arról csak beszélnek. Tehát, milyen tudatosságot tapasztaltatok meg? Abban nagy a kiterjedés. Ugyanúgy, ahogy az Atya bemutatása olyan hatalmas, mégis annak a lényegét öt aspektusban adjátok át, hasonló módon azon dolgok kiterjedését, amikre emlékeztettek benneteket, tegyétek öt aspektus lényegébe: A kezdetektől egészen mostanáig BapDada olyan sok címre emlékeztetett benneteket. Hány cím lehet? Ott van a nagy kiterjedés, ugye? Minden címre emlékezzetek, váljatok annak a megtestesítőivé, és azt tapasztaljátok meg. Nektek nem szabad azt csak egyszerűen ismételnetek. Az emlékezés megtestesítőjévé válás üdvössége különleges és kedves. Baba titeket, gyerekeket a címre emlékeztet: „a szemek fénye”. Ti vagytok Baba szemeinek fénye. Mi a szemek különlegessége? Mi a szemek feladata? Mi a szemek ereje? Mindezt tapasztaljátok meg, vagyis váljatok ennek a tudatosságnak a megtestesítőjévé. Ily módon folyamatosan tapasztaljátok meg minden egyes cím tudatosságát. Nektek ezt csak egy példaként adták át. Hasonló módon gondolkozzatok az emelkedett formáról. Ennek hány oldalára tudtok emlékezni? Ti Brahminok mennyi formával rendelkeztek? Bármi legyen az Atya formája, az nektek, Brahminoknak is a formája. Tapasztaljátok meg azoknak a formáknak a tudatosságát, váljatok minden tudatosság megtestesítőjévé – cím, forma, erények, örökkévalóság, eredeti és a jelenlegi. Váljatok a Brahmin élet minden erénye tudatosságának a megtestesítőivé.

Hasonló módon gondolkozzatok a feladataitokról: Ti egy ilyen emelkedett feladat eszközeivé váltatok. Engedjétek, hogy azoknak a feladatoknak a tudatossága mind felmerüljön és az ötödik aspektus, amelyre Baba emlékeztetett benneteket, az eredeti és örökkévaló otthon. A saját otthonotok tudatosságán keresztül ti megkaptátok az erőt, hogy hazatérjetek, megkaptátok a bátorságot, hogy azzá váljatok, aki a királyság egy jogával rendelkezik a királyságotokban, és tudatába kerültetek a boldogság életét élni művészetének a Brahmin világban, a jelenlegi átmeneti korban. Ti most nagyon jól ismeritek az élet művészetét, ugye? A világ a halál művészetében halad gyorsan előre, míg ti, Brahminok a boldogság életében repültök, ami élvezettel van feltöltve. Olyan nagy a különbség.

Az emlékezés napja azt jelenti, hogy megtapasztaljátok minden típusú tudatosság szellemi mámorát. Az emlékezésnek ezen a napján nem ugyanazokat a szavakat használjátok, mint a világi emberek: „A mi Brahma Babánk ilyen volt, ő ezt mondta, ő azt tette…” A világban az emberek azt mondják: „Ő volt, ő volt…”, és szétterjesztik a szomorúság hullámait. Nektek, Brahminok különlegessége az, hogy ti azt mondjátok: Még mindig velünk van. Hogy ti megtapasztaljátok az ő társaságát. Tehát, ti ezzel a különlegességgel rendelkeztek. Ti nem mondanátok, hogy Brahma Atya elment. Ígéretet tett, hogy veletek fog maradni és veletek tér majd vissza. Ha az első lélek nem teljesíti az ígéretét, akkor ki más teljesítene egy ígéretet? Az csak úgy van, hogy a szolgálat formája és módszere megváltozott. Mindannyitok célja az, hogy angyalokká váljatok, akik aztán istenségek lesznek. Brahma Atya az angyali forma egy példájává vált. A gyerekek fenntartása még most is végbemegy Brahmán keresztül. Ezért hívnak benneteket Brahma kumaroknak és kumáriknak. Értitek az emlékezés ezen napjának a fontosságát? Mindig maradjatok elmerültek mindezen tudatosságban. Ezt ismerik úgy, mint megtapasztalni az Atyával egyenlővé válást. Ti lelkek megtapasztaltátok, hogy az Atyával egyenlővé váltok (Bapsaman), de az emberek ezt a szót ’saman’ (egyenlő) ’samana’-nak értették (elmerülni). Ti lelkek nem merültök el a Legfelső Lélekben, de egyenlővé váltok az Atyával. Minden gyermek személyesen elküldte a különleges emlékezését az emlékezés napjára. Sokan üzenethozóként szeretetet és emlékezést hoztak, mert mindegyik azt mondja: Add át a különleges emlékezésemet. Ahelyett, hogy Baba megírná egyénileg mindannyitoknak az emlékezés levelét, Ő nektek a szívéből ír. Mindannyitok szívből jövő szeretete elmerül Baba szemeiben és a szívében; ez különösen most elmerült.

Azokat, akik különösen emlékeznek Babára, BapDada felmeríti őket, és szeretetet és emlékezést ad. A szív lelkesedése, a szívtől-szívig tartó párbeszéd és mindannyitok szívének az állapota elérte Babát, a Szívek Vigasztalóját. BapDada mindannyitokat, gyerekek, emlékeztet a tudatosságra: Ti mindig Baba szívében vagytok, szolgálati társak vagytok és az állapototok egy állandó megfigyelőé. Tehát, Maya egy legyőzőjének lenni zászlója állandóan és folyamatosan lengeni fog.

A „semmi nem új” leckéjének mindig ott kellene lennie minden gyermek tudatosságában, minden szituációban. A Brahmin élet azt jelenti, hogy nem lehet semmilyen kérdőjel vagy akár felkiáltójel. Hányszor hallottátok már ezt a hírt (valahol egy háború híreit)? Ez a hír új? Nem. A Brahmin élet azt jelenti, hogy amikor bármilyen hírt hallotok, erőteljesek maradtok az előző ciklus tudatosságában. Bárminek kelljen történni, az meg fog történni és ezért nem tehetitek fel a kérdést: Mi fog történni!? Trikaldharsik vagytok, ti vagytok azok, akik ismeritek a dráma elejét, közepét és végét. Tehát, ne ismernétek a jelent? Ugye nem féltek? A Brahmin életben minden lépésnél haszon van. Nincs mitől félni. Mindannyitok feladata az, hogy a békétlen lelkeknek átadjátok a béke sugarait a békétek erejével. Ők a ti testvéreitek és nővéreitek és így az isteni családotok tekintetében legyetek együttműködők. Amilyen mértékben ők gyorsan előrehaladnak, annak mértékében nektek, jógi lelkek jógájának át kell adnia nekik a béke együttműködését, ezért szakítsatok erre különleges időt és adjátok át nekik a béke együttműködését. Ez nektek, Brahmin lelkeknek a feladata. Achcha.

Az emelkedett lelkeknek, akik minden típusú tudatosság megtestesítői, a lelkeknek, akik az Atyával egyenlővé válás céljával és minőségével rendelkeznek, a közeli lelkeknek, akik önmagukat mindig az Atyával tapasztalják, azoknak, akik a semmi nem új leckéjét könnyen a gyakorlati formába teszik, azoknak, akik világjótevőkké válnak és átadják a világ lelkeinek az együttműködést, az ilyen állandóan győztes lelkeknek, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Avyakt BapDada Dadikkal találkozik

Az első Brahminok rózsafüzérének: Brahma Atyával együtt az első Brahminok is eszközökké váltak. Az első Brahminoknak nagy a fontossága. Ott van a megalapítás, a fenntartás és az átalakulás. A pusztulás szó egy kicsit hivatalosnak tűnik, és így az első Brahminok egy különleges szereppel rendelkeznek a megalapításban, a fenntartásban és a világ átalakításában. Ugye ti rendelkeztek ezzel a szereppel? A shaktikat nagy pompával imádják. A testetlen Atyát és Brahma Atyát nem imádják olyan nagy pompával. A Brahma templom nagyon inkognitó, de a shakti hadsereg a bhaktiban nagyon jól ismert. Ezért van az, hogy a különleges gyermekek egy szereppel rendelkeznek a színpadon egészen a végéig. Brahma szerepe inkognitó – az avyakt forma is inkognitóságot jelent. Ő felkészítette a Brahminokat és Brahma szerepe aztán inkognitóvá vált. Saraswatit is inkognitó módon ábrázolják, mert az ő szerepe egy inkognitó módon folytatódik a drámában. Ez jó. Az első Brahmin lelkek közel vannak egymáshoz és erőteljesek. (Dadi Jankihoz beszél.) A test nem gyenge, az erőteljes. Az csak egy kifogás volt arra, hogy közben egy kis pihenőt kapjál. Ez semmi komoly. Általában te nem pihensz. Valami egy okká válik számodra, hogy pihenjél. Ti mindannyian nagyon szeretitek a Dadikat, ugye? Az Atyával együtt ti az első Brahmin eszközöket is szeretitek. Tehát, a szeretet áldásai és mindannyitok jókívánságai egészségesen tartják az első Brahminokat. Ez jó.

Egy jó szerepet kaptatok arra, hogy a csenden keresztül szolgáljatok. Olyan sok lélek békétlen. Olyan sokat imádkoznak. Ti ugye adtok nekik egy kis maroknyit? Az emberek elmennek, és az istennőktől erőt kérnek, ugye? Nektek, különleges lelkek feladata, hogy nekik erőt adjatok, ugye? Napról-napra meg fogják tapasztalni, hogy a béke sugarai elérik őket valahonnan, aztán ők azt keresni fogják. Mindenki látomása aztán Bharat felé fog irányulni. Achcha.

1. csoport

Ti önmagatokat lelkeknek tapasztaljátok, akik győztesekké válnak hittel az intellektusban? Állandóan megrázhatatlan hittel rendelkeztek, vagy az néha megrázkódik? A hit jele az intellektusban az, hogy ti minden feladatban győzelmet tapasztaltok, legyen az világi vagy szellemi feladat. Nem számít, hogy egy tevékenység milyen hétköznapi, egy ilyen lélek biztosan joggal rendelkezik, hogy abban győzelmet arasson, mert a Brahmin élet különleges születési joga a győzelem. Egy ilyen lélek nem fog elkeseredetté válni semmilyen feladatban, mert hite van, hogy a győzelem az ő születési joga. Tehát, rendelkeztek egy ilyen jog mámorával? Ha valaki, akinek a társa Isten, nem rendelkezik győzelemmel, akkor ki rendelkezne? Az előző ciklus emlékét megmutatják: Ahol ott van Isten, ott győzelem van. Bár csak öt Pandavát ábrázolnak, kik voltak győztesek? Isten veletek van és mivel ti győztesek voltatok az előző ciklus emlékében, ti most is győztesek lennétek, ugye? Semmilyen feladatban nem szabadna azzal a gondolattal rendelkezni: Ez meg fog történni, vagy nem? Győzelem lesz, vagy nem? Ennek a kérdésnek nem szabadna felmerülnie. Azok, akik rendelkeznek az Atya társaságával, soha nem szenvednek vereséget. Ez minden ciklusra fix. Ezt a sorsot senki nem tudja megváltoztatni. Az ilyen határozott hit állandóan repülésre fog késztetni benneteket, tehát, állandóan és folyamatosan táncoljatok, és énekeljetek a győzelem boldogságában.

2. csoport

Ti önmagatokat mindig a Szerencse Adományozója szerencsés gyerekeinek tekintitek? Több milliószorosan vagy százszorosan szerencsések vagytok? Azok, akik ilyen emelkedett szerencsével rendelkeznek, mindig vidámak maradnak, mert a szerencsés lelkek számára semmi nem hiányzik. Tehát, ahol ott van az összes elérés, ti mindig vidámak maradtok. Még akkor is, ha valaki egy korlátolt lottónyereményt nyer, az ő arca megmutatja, hogy valamit talált. Tehát, valaki arca milyen lenne, aki több milliószoros szerencsét kapott? Állandóan vidám. Maradjatok olyan vidámak, hogy bárki, aki lát benneteket, megkérdezze, hogy mit találtatok. Minél tovább mentek az erőfeszítéseitekben, annál kevésbé lesz szükség arra, hogy beszéljetek. Az arcotok el fogja mondani, hogy ti valamit találtatok, mert az arc egy tükör. Egy tükörben képesek vagytok valamit pontosan úgy látni, ahogy az van. Tehát, a ti arcotoknak úgy kellene dolgoznia, mint egy tükör. Olyan sok léleknek meg kell kapnia az üzenetet. Számotokra nem lesz arra idő, hogy leüljetek és elmondjátok nekik a tudást. Az idő egyre érzékenyebbé válik. Tehát, még időtök sem lesz arra, hogy bármit is elmondjatok. Így hogyan fogtok szolgálni? Az arcotokon keresztül. Ugyanúgy, ahogy képekkel végeztek szolgálatot a múzeumokban, és az emberek elámulnak a képeket látva, tehát, nektek, élő képeknek a szolgálat eszközeivé kell válnotok. Képmások vagytok, amik készek vannak? Ha az ilyen élő képmások késszé válnak, a hang hangosan hallható lesz. Miközben sétáltok és előrehaladtok, és miközben ültök, mindig legyen az a tudatosság, hogy ti élő képmások vagytok. A világ minden lelkének a látása rátok esik. Mi az élő képmások legvonzóbb aspektusa? Az állandó boldogság. Tehát, ti mindig boldogok maradtok, vagy néha van valamilyen zavarodottság? Vagy amikor hazatértek azt fogjátok mondani: ez történt és ezért a boldogságom csökkent? Nem számít, mi történik, a ti boldogságotoknak nem szabadna csökkennie. Ti elég erőteljesek vagytok? Ti még a nagyobb (nehezebb) vizsgákon is át fogtok menni? BapDada mindenki fényképét megkapja, látva, hogy ki mondja azt, igen. Később ne mondjátok azt: Én azt csak akkor mondtam. Valójában azok előtt, akik mester mindenható hatalmak, semmi nem egy nagydolog. Másodsorban ti hittel rendelkeztek, hogy számotokra a győzelem garantált. Ezért ez nem egy nagydolog. Bármilyen erő segítővé válik azok számára, akik rendelkeznek minden erők kincsével. De annak, aki kiadja az utasítást, bátorsággal kell rendelkeznie. Tehát, tudjátok, hogyan adjatok egy utasítást, vagy hogyan kövessetek egy utasítást? Ugye, ti néha nem követitek Maya utasításait? Az nem úgy van, hogy a szituáció felmerül, és véget ér és aztán azon gondolkoztok, hogy ha ti valamit másképp tettetek volna, jobb lett volna, ugye? Ugye, ez nem így van? Minden erőt a megfelelő időben használtok, vagy azok egy kicsit később jönnek? Ha ti egy mester mindenható hatalom ülésén maradtok ülve, nem lehetséges, hogy az erők közül bármelyik is ne engedelmeskedne nektek. Amikor lejöttök az ülésetekről, és aztán adjátok ki az utasítást, ők nem fognak nektek engedelmeskedni. Világi módon is, amikor valaki egy utasítást ad, miközben lejön a pozíciójából, senki nem fog neki engedelmeskedni. Ha valamelyik erő nem engedelmeskedik az utasításaitoknak, akkor ti biztosan lejöttetek a saját pozíciótok üléséről. Tehát, mindig maradjatok ülve egy mester mindenható hatalom ülésén. Mindig maradjatok megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok, ne váljatok azokká, akik ingadoznak. BapDada azt mondja: Még akkor is, ha elhagyjátok a testeteket, a boldogságotoknak nem szabad eltűnnie. A pénz semmi egy ilyen lélek előtt. Azok, akik a boldogság kincsével rendelkeznek, semmit nem fognak egy nagydolognak találni, és az együttműködő, szolgálatkész gyerekek mindig rendelkeznek BapDada társaságával. Amikor egy gyermek az Atyával van, akkor semmi nem egy nagydolog. Ezért nincs mitől félni. Az Atya itt ül, és a gyermeknek miért kellene aggódniuk. Az Atya minden kinccsel teljes. Titeket, gyerekeket minden eszközzel fenn kell tartani. Ezért maradjatok gondtalanok. Ti megalapítjátok a boldogság földjét a szomorúság földjén, és ezért lenne valamennyi zűrzavar a szomorúság földjén. A forró évszakban forróság lenne, ugye? Ugyanakkor az Atya gyermekei mindig védettek, mert ők rendelkeznek az Atya társaságával.

BapDada üzenete minden gyermeknek

Szeretet és emlékezés minden tapaswi gyermeknek. Nézzétek gyerekek, hallva a jelenlegi idő híreit, ugye ti a játékot úgy szemlélitek, hogy közben egy elszakadott megfigyelő magasak közt legmagasabb ülésén ültök, és egy gondtalan császár trónján vagytok? Ebben a Brahmin életben a félelem gondolata még az álmaitokban sem merülhet fel. A tapasszyának ebben az évében az csak az állandó szeretet tüzének izzítása azért, hogy megteremtsétek a korlátlan érdektelenség hozzáállását. Bennetek ott volt a gondolat, hogy teljessé váljatok, ugyanolyanná, mint az Atya, vagyis egy tervet készítettetek, hogy felhúzzátok a győzelem zászlaját és így a másik oldalon a befejezés zűrzavara is rögzítve van, hogy ugyanabban az időben megtörténjen, ugye? A főpróbák eszközök, hogy véget érjen a dráma kereke. Ezért semmi nem új.

A jelenlegi idő körülményeinek megfelelően, ha küzdelem van a jövés-menésben vagy abban, hogy valamit elérjetek, ne legyen küzdelem a tudatotok gondolataiban. Bárhol kelljen lennetek egy szituációban, mindig folyamatosan egyétek a boldog szív (dilkhush) tolit. Maradjatok boldogok és repüljetek úgy, mint az angyalok. Ezzel együtt ebben az időben minden centrumban folytatódjon a különleges program a tapasszyáért. Ugyanakkor, valaki amennyi időt képes átadni, adja át a csendnek azt az együttműködését. Achcha. Om shanti

Áldás:
Maradjatok elfoglaltak a szolgálat elvégzésében minden pillanatban egy világ jótevőként, aki teljes minden kinccsel.

A lelkek, akik eszközök a világ hasznáért, először önmaguk lesznek teljesek minden kinccsel. A tudás kincse tekintetében, rendelkezzetek teljes tudással. Semmi ne hiányozzon; akkor fogják azt mondani rátok, hogy teljesek vagytok. Néhányan rendelkeznek minden kinccsel, de képtelenek azokat használni a szükség idején. Aztán, miután eltelt az idő, hogy azt használják, arról gondolkodnak. Arra nem mondanák azt, hogy teljes. A világ jótevő lelkek elfoglaltak lesznek a szolgálat elvégzésével minden pillanatban, minden gondolatukban, szavaikban, tetteikben, kapcsolataikban és ismeretségeikben.

Slogen:
Amikor a természeteteket eggyé teszitek a tudással és jógával, minden tevékenységetek természetes módon emelkedett és yuktiyukt lesz.

Megjegyzés: Ma van a hónap 3. vasárnapja, a Világ Meditáció ideje, amikor minden Raja Jógi tapaswi testvér és nővér jógát gyakorol 18.30-tól 19.30-ig. Legyetek stabilak az ősi formátok tudatosságában, a kalpafa gyökereinél ülve, átadva az erőteljes jóga adományát az egész fának, és adjatok fenntartást a dinasztiátoknak.