15.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez most a visszavonulás állapota mindannyitok számára. Most haza kell térnetek. Ezért emlékezzetek az Atyára és az otthonra. Váljatok tisztává, és vessetek véget minden számlátoknak.

Kérdés:
Az Atya milyen a türelmet ad nektek, gyermekeknek?

Válasz:
Gyermekek, az akadályok sok variációja lesz Rudra tudásának ebben az áldozati tüzében. Azonban türelemmel kell lennetek. Amikor a befolyásotok szétterjed, akkor megszámlálhatatlan ember fog jönni, és ők mind meg fogják hajtani a fejüket előttetek. Aztán azoknak a kötései, akik kötésben vannak, véget fognak érni. Minél többet emlékeztek az Atyára, annál több kötésetek fog folyamatosan elszakadni, és a bűnös tettek legyőzőivé váltok.

Ének:
Senki sincs olyan különleges, mint az Ártatlan Úr.

Om shanti.
Ez a cím, Bholonath (Ártatlan Úr), mindig Shivára vonatkozik. Most világosan megértettétek a különbséget Shiva és Shankar között. Shiva, a magasak közt legmagasabb testetlen régióban, míg Shankar a szubtilis régióban egy lakó; hogyan lehetne őt Istennek nevezni? Csak az egy Atya lakik a magasak közt legmagasabb helyen. Aztán a következő emeleten ott van a három istenség. Ő az Atya, a Magasak közt Legmagasabb, a testetlen Egyetlen, míg Shankarnak van egy szubtilis formája. Shiva az Ártatlan Úr, a Tudás Óceánja. Shankart nem lehet a Tudás Óceánjának nevezni. Ti, gyermekek most megértitek, hogy Shiv Baba, az Ártatlan Úr eljött, hogy megtöltse a kötényeiteket. Ő elmagyarázza az eleje, közepe és vége titkát. A Teremtő és a teremtmény titka nagyon egyszerű, de mégis még a nagy rishik és a munik sem ismerték ezeket a könnyű dolgokat. Mivel, akik rajogunik (a tisztaság középszintje) voltak, nem értették ezeket a dolgokat, akkor azok, akik tamogunik (tisztátalanok) hogyan érthetnék meg? Ti, gyermekek most személyesen az Atya előtt ültök, és Ő elmondja nektek a halhatatlanság történetét. Nektek, gyermekeknek hitetek van abban, hogy a mi Babánk, Shiv Baba elmondja nekünk a halhatatlanság igaz történetét. Ezzel kapcsolatban nem szabadna kétségeknek lenniük. Nem egy emberi lény mondja el nekünk ezt a történetet. Az Ártatlan Úr, Shiv Baba. Ő azt mondja: Nekem nincs saját testem. Testetlen vagyok, és az emberek a testetlen formámban imádnak Engem. Megünnepelik Shiva születését. Az Atya túl van születésen és halálon. Ő az Ártatlan Úr, az Egyetlen, aki eljön és biztosan megtölti mindenki kötényét. Azonban csak ti, gyermekek értitek meg, hogyan tölti meg a kötényeiteket. Ő megtölti a kötényeiteket a tudás örökkévaló ékszereivel. Ez a tudás, amiért a Tudás Óceánja eljön, hogy átadja nektek. Csak egy Gita van, és nincsenek versek a szanszkrit nyelvben. Az ártatlan nők mit tudnának a szanszkrit nyelvről? Az ártatlan Baba csak értük jön el. Annak idején az asszonyok egyszerűen otthon maradtak, elfoglalva magukat a házi munkákban, de most divattá vált számukra is, hogy legyen munkájuk. Baba most eljött, hogy megtanítsa nektek a mind-közül legemelkedettebb tanulmányt. Akik nem tanultak semmit azok, akik először is megkapják a tudás tanulmányának urnáját. Valójában, ti mind hívők és Siták vagytok, és Ráma eljött, hogy minden lelket felszabadítson Ravan Lankájától, azaz minden lelket felszabadítson a szomorúságtól. Aztán vissza fogtok térni az Atyával. Hova máshova mennétek? Mindenki emlékszik az otthonra, azt mondva: Mi fel akarunk szabadulni a szomorúságtól. Gyermekek, ti megértitek, hogy senki nem kaphatja meg a felszabadulást a dráma közepén; mindenkinek tamopradhanná kell válnia. A fő alap elégett: az a vallás eltűnik, és annak csak néhány képmása marad. Ha Lakshmi és Narayan képmásai is eltűnnének, hogyan találnátok meg az emlékeiket? Ti tudjátok, hogy annak idején az istenségek uralkodtak, és a képmásaik még mindig megmaradtak. Nektek, gyermekeknek el kell magyaráznotok mindezeket a dolgokat. Megértitek, hogy Lakshmi és Narayan a gyermekkorukban a herceg és hercegnő, Rádhe és Krishna voltak, és később váltak a császárrá és császárnővé; ők váltak az aranykor mestereivé. Az istenségek lába még csak meg sem érintheti a tisztátalan világot. Shri Krishna Vaikunth egy hercege volt; ő nem mondhatja el a Gita tudását. Tehát, ott van egy ilyen nagy hiba! Krishnát nem lehet Istennek nevezni; ő egy emberi lény, aki az eredeti istenségi valláshoz tartozik. Valójában Brahma, Vishnu és Shankar a szubtilis régióban élnek, míg itt emberi lények vannak. Az embereket nem lehet a szubtilis régió lakóinak nevezni. Ők azt mondják, „Üdvözlet Brahma istenségnek és Vishnu istenségnek”. Az az istenségi vallás. Ők beszélnek Lakshmi istennőről és Shri Narayan istenről. Az emberi lények 84 születést vesznek. Ti, gyermekek tudjátok, hogy eredetileg az istenségi valláshoz tartoztatok; az a vallás olyan sok boldogságot adott. Senki nem kérdezheti meg: Miért nem voltunk ott? Ti tudjátok, hogy eredetileg az egy eredeti örökkévaló istenségi vallás volt, és hogy a más vallások aztán jöttek, sorszám szerint. Ti, gyermekek elmagyarázhatjátok mindezeket a dolgokat. Ez egy örökkévaló, előre elrendelt játék, és így az aranykornak újból el kell jönnie. Ez csak Bharatban történik meg, mert Bharat egy örökkévaló föld, és az soha nem semmisül meg. Nektek el kell magyaráznotok mindezeket a dolgokat. Az Atya születése itt történik meg. Az Ő születése isteni; az nem olyan, mint az emberi lényeké. Az Atya eljött, hogy elvigyen benneteket. Tehát, egyszerűen emlékezzetek az Atyára és az otthonra, és be fogtok lépni abba a királyságba. Ez az ördögi Rajasthan (a királyok földje), és az Atya elvisz benneteket az isteni Rajasthanba. Ő egyáltalán semmi nehézséget nem ad nektek. Egyszerűen emlékeznetek kell az Atyára és az örökségre. Ez a csendes kántálás. Nincs szükségetek bármit is mondani az ajkaitokkal. Nincs szükségetek bármit is ismételnetek belül, szubtilis módon. Csak emlékezzetek az Atyára csendben, miközben otthon ültök. A gyermekek, akik kötésben vannak, szintén meghallgatják ezeket a dolgokat, miközben otthon ülnek. Nekik nincs meg a szabadságuk ahhoz, hogy ide eljöjjenek. Tehát, igen, otthon maradhattok, és próbáljatok meg tiszták maradni. Mondjátok azt: Én utasításokat kaptam álmomban, hogy váljak tisztává. A halál most ott áll előttetek. Ti most mind a visszavonulás állapotában vagytok. Amikor az emberek elérik a visszavonulás állapotát, akkor nincs egyetlen gondolatuk sem a bűnről. Az Atya azt mondja: Ez most a visszavonulás állapota az egész világ számára. Mindenkinek haza kell térnie, és így emlékezzetek az otthonra. Aztán vissza kell majd térnetek Bharatba. Az arcotok az otthon felé fordulna. Nektek, gyermekeknek nem adnak semmilyen nehézséget. Ez nagyon könnyű. Még amikor az ételt készítitek otthon, azt is Shiv Baba emlékezésében tegyétek. Általában, amikor valaki ételt főz otthon, akkor a férjére emlékszik. Az Atya azt mondja: Ez a valaki, minden férjek Férje. Emlékezzetek az Egyetlenre, akitől megkapjátok az örökséget 21 születésre. Achcha, ha közületek bárkinek nincs szabadsága, hogy ide eljöjjön, akkor maradjatok otthon és egyszerűen emlékezzetek az Atyára és az örökségre. Meg kell találnotok egy módszert, hogy szabaddá tegyétek magatokat. A teljes örökségeteket igényelhetitek az Atyától. Fokozatosan szabaddá fogtok válni. Igen, biztosan lesznek akadályok Rudra tudásának az áldozati tüzében. Amikor a hatásotok végül szétterjed, akkor az emberek eljönnek, hogy meghajoljanak előttetek. Azonban, akadályok is vannak, amik beavatkoznak. Legyetek türelmesek! Ne váljatok türelmetlenekké! Miközben otthon ültök, magyarázzatok el egy dolgot a férjeteknek, a barátaitoknak és rokonaitoknak. Mondjátok el nekik az Atya utasításait: Emlékezzetek Rám, és igényeljétek az örökségeiteket! Nem lehet Krishna az, aki elmondja ezeket a dolgokat. Az Atyára kell emlékezni. Adjátok át az Atya bemutatását, hogy mindenki megtudja, a mi Babánk Shiv Baba. Ti most nagyon jó emlékezésre vagytok képesek. Az erőszaknak ez a kötése már csak rövid ideig fog tartani. Ahogy tovább haladtok, mind ezek a dolgok véget fognak érni. Néhány betegséget azonnal meggyógyítanak, míg mások akár egy-két éven át is folytatódnak. Ezért, itt erre csak egy megoldás van; folyamatosan emlékezzetek az Atyára, és minden kötésetek véget fog érni. Ezért kell türelmesnek lennetek minden egyes helyzetben. Az Atya azt mondja: Minél többet emlékeztek Rám, annál több bűnötök fog megsemmisülni és az intellektusotok annál jobban fog folyamatosan elszakadni minden kötéstől. Ott van a bűnök kötése is, és a kéjvágy az első számú bűn. Ti most a bűn legyőzőivé váltok. Azzal, hogy emlékezésben vagytok, a bűn legyőzőivé válhattok. Amikor minden számlátok rendeződik, akkor a boldogság számlája elkezdődik. Nagyon könnyű azoknak, akik az „üzletben” vannak, mert megértik, hogy a régi számlákat be kell fejezni, és aztán az új el fog kezdődni. Folyamatosan legyetek emlékezésben, és a profitotok fel fog halmozódni. Ha nem vagytok emlékezésben, akkor hogyan tudnátok felhalmozni? Ez is egy üzlet. Az Atya egyáltalán nem okoz nektek semmilyen nehézséget. Nem kell sehova kimennetek botladozni. Születésről-születésre körbe botladoztatok. Az igaz Atya most olyan jól magyaráz nektek. Csak Isten mondhatja el nektek az igazságot; minden más hamis. Csak nézzétek meg a különbséget aközött, amit Baba magyaráz, és amit az emberi lények magyaráznak! Ez a dráma, és ugyanazok a dolgok újból meg fognak történni. Most megértitek, hogy a shrimat követésével, eléritek az üdvösséget. Különben nem igényelnétek egy ilyen magas státuszt. Ti eszközökké váltok azért, hogy elmenjetek a mennyországba. Ott nincs bűn, míg itt bűn van, és ezért van a szenvedés büntetése. Ezért, minek lehetne nevezni azokat, akik nem követik a shrimatot? Ateistáknak! Bár ők tudják, hogy Baba teistákká teszi őket, de amikor nem követik az utasításait, ez azt jelenti, hogy ateisták. Megértik, hogy követniük kell Shiv Baba shrimatját. Ha egy lélek mégsem követi azt, akkor mit lehet mondani? A shrimatot azért adják, hogy felemeljenek benneteket. A Satguru az Egyetlen, aki a Magasak közt Legmagasabb. Az Atya itt ül szemtől szembe, és magyaráz nektek, gyermekeknek. Ő minden egyes ciklusban magyaráz nektek. A szentírások, stb. az imádat ösvényéhez tartoznak. Megszámlálhatatlan szentírás van. Az emberek olyan nagy tiszteletet adnak a szentírásoknak. Ahogy körbe viszik a szentírásokat a városon, ugyanúgy körbe viszik a képmásokat is egy városon. Most Baba azt mondja: Felejtsétek el mindazokat a dolgokat. Csak váljatok egy ponttá. Egyszerűen tegyetek egy pontot mindenre. Egyáltalán ne hallgassatok meg semmit. Ne halljatok ördögit, ne lássatok ördögit, ne beszéljetek ördögit! Ne hallgassatok meg semmi mást, csak azokat a dolgokat, amiket az Atya mond nektek. Váljatok testetlenekké, és folyamatosan felejtsetek el minden mást. Ti, lelkek most a testeiteken keresztül figyeltek. Az Atya eljön, és magyaráz nektek Brahmán keresztül, és megmutatja nektek, gyermekeknek az ösvényt az üdvösségbe. Mindegy, milyen sok különböző módszert próbáltatok korábban, ti, lelkek nem voltatok képesek arra, hogy elérjétek a felszabadulást, vagy életben való felszabadulást. Ők még a ciklust is olyan hosszú időre nyújtották. Ha ez ott van a szerencséjükben, akkor meg fogják hallani ezeket a dolgokat. Ha ez nincs ott a szerencséjükben, akkor nem lesznek képesek arra, hogy eljöjjenek. Tehát, itt is ez a szerencsének egy kérdése. Az Atya olyan könnyen magyaráz, és mégis néhányan azt mondják: Mi nem vagyunk képesek ezekről a dolgokról beszélni. Mégis, ez olyan könnyű! Csak egyszerűen emlékezzetek az Atyára és az örökségre! A szanszkritban erre a „Manmanabhav”-ként utalnak. Shiv Baba minden lélek Atyja. Krishnát nem lehet az Atyának nevezni. Brahma minden ember atyja. Ki nagyobb: a lelkek Atyja, vagy az emberiség atyja? Azzal, hogy emlékeztek az idős Babára, meg fogjátok kapni a mennyország örökségének a jutalmát. Ahogy az idő halad, sokan fognak hozzátok jönni. Hova máshova mehetnének? Ezért folyamatosan el fognak ide jönni. Amikor sok ember elmegy egy bizonyos helyre, akkor mások, akik látják őket, szintén elmennek oda. Közöttetek is folyamatos lesz a kiterjedés. Mindegy, hogy mennyi akadály jön, nektek túl kell mennetek azokon a konfliktusokon, és meg kell alapítanotok a saját királyságotokat. Ráma királysága most kerül megalapításra. Ráma királysága az új világ. Tudjátok, hogy azért használjátok a testeteket, a tudatotokat és a vagyonotokat, hogy Bharatot mennyországgá tegyétek a shrimat alapján. Az első dolog, hogy kérdezzétek meg a lelkeket: Mi a kapcsolatod a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel? Mi a kapcsolatod Prajapita Brahmával? Az a korlátlan Atya, és aztán ott vannak mind a különböző származási fák; azoknak mind biztosan az egyből kellett kezdődniük. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek megteremtette a világot Prajapita Brahmán keresztül, azaz a lelkeket tisztátalanból tisztává változtatta. A világ semmit nem ért; ők azt mondják: Imádatra méltók voltunk, és aztán imádókká váltunk. Azonban ezt Istenre vonatkoztatva mondják. Ha Isten is egy imádóvá válna, akkor ki tenne benneteket imádatra méltókká? Tegyétek fel nekik ezt a kérdést. A „hum so” jelentése is elmagyarázásra került nektek, gyermekeknek. A „hum so” azt jelenti: Mi shudrák voltunk és most istenségekké válunk. Ugye tudtok emlékezni a ciklusra? Azt mondják: Az Atya megmutatja a fiút és aztán az a fiú megmutatja az Atyát. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok okos üzletemberekké, vessetek véget az összes régi számlának, és kezdjétek el a boldogság új számláját. Maradjatok emlékezésben, és vágjátok el a bűn kötéseit. Legyetek türelmesek és ne rohanjatok.

2. Miközben elkészítitek az ételt otthon és végrehajtotok minden egyes cselekedetet, maradjatok az Atya emlékezésében. Töltsétek meg a kötényeiteket a tudás múlhatatlan ékszereivel, amiket az Atya ad nektek, és azokat adományozzátok másoknak.

Áldás:
Legyetek mesterteremtők, és elszakadott megfigyelőként nézzétek Maya játékait, szórakozásként.

Mindegy, hogy Maya mennyi színt mutat nektek, Maya játékait ezzel a tudatossággal figyeljétek: „Én Maya ura vagyok, Maya a teremtmény, és én vagyok a mesterteremtő.” Ne legyetek legyőzöttek a játékokban. Legyetek elszakadott megfigyelők, és folyamatosan szórakozásként nézzétek a játékokat, és aztán az első számot fogjátok igényelni. Az ilyen lelkek számára bármilyen probléma, ami Mayától van, nem fog problémának látszani; nem lesz egyetlen kérdés sem. Állandóan legyetek elszakadott megfigyelők, és maradjatok az Atya állandó társaságának a tudatában, és akkor győztesekké fogtok válni.

Slogen:
Tegyétek a tudatotokat hűvössé, az intellektusotokat kegyelemteljessé és a szátokat édessé.