15.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, igaz Vaishnavákká kell válnotok. Az igaz Vaishnavák azzal együtt, hogy elővigyázatosak az étrendjükkel, tiszták is maradnak.

Kérdés:
Melyik gyengeség erénnyé való átalakításával mehet át a csónakotok?

Válasz:
A ragaszkodás a legnagyobb gyengeség. A ragaszkodás miatt a rokonokra való emlékezés háborgat benneteket (ott van egy majom példája). Amikor egy rokon meghal, akkor folyamatosan rá emlékeznek tizenkét hónapon át. Betakarják az arcukat, és folyamatosan sírnak, mert állandóan rá emlékeznek. Ha az Atyára való emlékezés háborgatna benneteket, és ugyanilyen módon emlékeznétek Rá, akkor a csónakotok átmenne. Nagy szerencsétek lenne, ha az Atyára ugyanolyan módon emlékeznétek, mint ahogy a fizikai rokonaitokra emlékeztek.

Om shanti.
Az Atya minden nap elmagyarázza a gyerekeknek: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és üljetek az Atya emlékezésében. Ma Baba ehhez hozzáteszi: Őt ne csak az Atyátoknak tekintsétek. Valaki másnak is tekintenetek kell Őt. A fő dolog a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva. Őt Istennek, az Atyának is nevezik. Ő a Tudás Óceánja is. Mivel Ő a Tudás Óceánja is, így Ő a Tanár is, és raja jógát tanít. Csak, amikor ez elmagyarázásra kerül, akkor érthetik meg, hogy az igaz Atya tanít minket. Ő elmondja annak a gyakorlati aspektusát nekünk, hogy Ő mindenki Atyja, a Tanár és az Üdvösség Adományozója is. Aztán a Tudás teljes Egyetlennek is nevezik Őt. Ő az Atya, a Tanár, a Tisztító és a Tudás Óceánja. Először is, dicsérjétek az Atyát. Ő tanít minket. Mi Brahma kumarok és kumarik vagyunk. Brahma is Shiv Baba teremtményei, és most ez az átmeneti kor. A cél és a tárgy a raja jógáé; Ő raja jógát tanít nekünk. Ez bebizonyítja, hogy Ő a Tanárunk is, és ez a tanulmány az új világért van. Miközben itt ültök, tegyétek nagyon szilárddá mindazt, amit másoknak el kell magyaráznotok. Magatokba kell szívnotok ezt a tudást. Tudjátok, hogy néhányan ezt jobban képesek magukba szívni, mint mások. Azokat dicsőítik, akik okosak a tudásban. A státuszuk is magassá válik. Baba folyamatosan megmutatja nektek azokat az elővigyázatosságokat, amiket be kell tartanotok. Ti teljes Vaishnavákká váltok. A Vaishnavák azok, akik vegetáriánusok, nem esznek húst és nem isznak alkoholt, de elmerülnek a bűnben. Abban az esetben mi haszna Vaishnavává válni? Ők magukat azoknak nevezik, akik a Vaishnava kaszthoz tartoznak. Ez azt jelenti, hogy nem esznek hagymát és más tamoguni dolgokat. Ti, gyerekek tudjátok, hogy mik a tamoguni dolgok. Néhány ember nagyon jó. Őket vallásos tudatúaknak, vagy hívőknek nevezik. A sannyasikat tiszta lelkeknek hívják, és azokat hívják jótékony lelkeknek, akik adományoznak, stb. Ez azt bebizonyítja, hogy a lélek az, aki adományoz és jótékonykodik. Ezért mondják azt, tiszta lélek, jótékony lélek. Egy lélek nem immunis a tettek hatásával szemben. Nektek ilyen jó kifejezésekre kell emlékeznetek. A saddhukat nagy lelkeknek hívják. Azt nem mondják, nagy Legfelső Lélek. Ezért helytelen azt mondani, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Ők mind lelkek. Minden emberi lényben van egy lélek. Akik tanultak, azok megpróbálják bebizonyítani, hogy a fákban is van egy lélek. Azt mondják, hogy a 8.4 millió faj mindegyikében van egy lélek. Megkérdezik, hogy azok a dolgok mind hogyan növekedhetnének, ha azokban nem lenne lélek. Emberi lelkek nem vándorolhatnak nem élő dolgokba. Ilyen dolgokat írtak a szentírásokban. Pl., valakit kidobtak Indra Prashból és kővé vált. Az Atya most itt ül és magyaráz. Azt mondja a gyerekeknek: Szakadjatok el minden testi kapcsolattól, és tekintsétek magatokat lelkeknek. Állandóan csak Rám emlékezzetek. Most befejezitek a 84 születéseteket. Most tamopradhanból satopradhanná kell válnotok. A szomorúság földje a tisztátalan föld. A béke földje és a boldogság földje a tiszta földek. Ugye ennyit megértetek? Az emberek meghajolnak az istenségi bálványok előtt, akik a boldogság földjén éltek. Ez azt bizonyítja, hogy Bharat új világában ők tiszta lelkek voltak. Magas státuszaik voltak. Most az emberek azt éneklik: Erény nélküli vagyok, nekem nincsenek erényeim. Ez tényleg így van. Nekik nincs semmilyen erényük. Az emberi lényekben olyan nagy a ragaszkodás. Ők állandóan azokra emlékeznek, akik meghaltak. Ott van az intellektusukban „Ez az én gyermekem volt.” Amikor valakinek a férje, vagy gyermeke meghal, akkor folyamatosan rájuk emlékszik. Egy özvegy nagyon sokat emlékezne rá (férje), közel tizenkét hónapig. Betakarja az arcát, és folyamatosan mindig csak sír. Ha ti betakarnátok az arcotokat, és Rá emlékeznétek éjjel-nappal ugyanilyen módon, akkor a csónakotok átmenne. Az Atya azt mondja: Ahogy folyamatosan emlékeztek a férjetekre, ugyanolyan módon emlékezzetek Rám is, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Az Atya, ezeknek a dolgoknak az elvégzéséhez, különböző módszereket mutat nektek. Folyamatosan ellenőrizzétek a számláitokat: Ma ennyi volt a kiadás és ennyi volt a profit. Ők minden nap kiszámolják a mérlegüket. Néhányan minden hónapban kiszámolják azt. Itt is ezt a leglényegesebb megtenni. Az Atya ezt újból és újból elmondja nektek. Azt mondja: Ti, gyermekek százszorosan, ezerszeresen, milliószorosan, sokmilliószorosan szerencsések vagytok. Azok a gyerekek, akik magukat szerencsésnek tekintik, biztosan nagyon jól emlékeznének az Atyára. Ők rózsákká fognak válni. Ezt el kell magyarázni dióhéjban. Illatos virágokká kell válnotok. A fő dolog az emlékezés. A sannyasik a jóga kifejezést használják. A fizikai apátok nem mondaná azt, „Emlékezzetek rám!”. Ő még csak meg sem kérdezné tőletek, hogy vajon emlékeztetek-e rá. Egy apa mindig emlékszik a gyermekeire és a gyermekek is mindig emlékeznek az apjukra: az a törvény. Itt meg kell benneteket kérdezni, mert Maya felejtésre késztet titeket. Amikor eljöttök ide, megértitek, hogy az Atyához jöttök. Tehát, ott kellene lennie az Atyára való emlékezésnek. Ezért Baba elkészítette ezeket a képeket. Ezeknek nálatok is ott kellene lennie. Először is kezdjétek az Atya dicséretével. Ez a mi Babánk. Valójában Ö mindenki Atyja. Ő mindenki számára az Üdvösség Adományozója, a Tudás Óceánja, és a Tudás-teljes Egyetlen. Baba átadja nekünk a világciklus eleje, közepe és vége tudását, amin keresztül trikaldarshikká válunk. Ebben a világban egyetlen emberi lény nem lenne trikaldarshi. Az Atya azt mondja: Még Lakshmi és Narayan sem lennének trikaldarshik. Mi hasznuk lenne abból, ha trikaldarsik lennének? Ti ilyenné váltok, és másokat is ugyanolyanná tesztek. Ha Lakshminak és Narayannak ez a tudása lenne, akkor az emberemlékezet óta folytatódna. Azonban közben a pusztulás bekövetkezik. Ezért az nem folytatódhat az emberemlékezet óta. Így nektek, gyerekeknek nagyon jól kellene emlékeznetek erre a tanulmányra. A ti magasak közt legmagasabb tanulmányotok az átmeneti korban történik. Amikor nem maradtok emlékezésben, de test tudatossá váltok, akkor Maya megüt benneteket. Amikor 16 mennyei fok teljessé váltok, akkor az előkészületek a pusztulásért is teljessé válnak. Ők a pusztulásért tesznek előkészületeket, és ti azért tesztek előkészületeket, hogy igényeljétek az örökkévaló státuszotokat. Nem volt háború a Kauravák és Pandavák között; a háború a Kauravák és a Yadavák között van. Pakisztán megteremtésre került a drámának megfelelően. Az azt követően kezdődött, hogy ti megszülettetek. Most, hogy az Atya eljött, mindennek meg kell történnie, gyakorlati módon. Ittenre mondják: Vérfolyók folynak mindenhol, és aztán ott ghee folyók lesznek. Most is nézzétek meg; ők folyamatosan olyan sokat harcolnak! „Adjátok nekünk ezt a bizonyos várost, vagy elindítjuk a háborút.” „Itt nem mehettek át. Ez a mi ösvényünk.” Mit tehetnek? A gőzösök hogyan lennének képesek arra, hogy átmenjenek? Aztán tárgyalásokat folytatnak. Biztosan tanácsot kell kérniük másoktól. Bármilyen reményük van arra, hogy segítséget kapjanak, annak számukra annak vége. A polgárháborúk rögzítve vannak a drámában. Az Atya most azt mondja: Édes gyermekek, váljatok nagyon-nagyon értelmesekké. Amikor innen elmentek, és visszatértek az otthonaitokba, akkor nem szabadna felejtenetek. Azért jöttök ide, hogy bevételre tegyetek szert. Amikor kis gyermekeket hoztok ide, akkor kötve maradtok hozzájuk. El kell ide jönnötök, a Tudás Óceánjának partjaihoz. Ezért minél többre tesztek szert, annál jobb. Ebben kell elmerülve maradnotok. Eljöttök ide, hogy feltöltsétek a kötényeiteket a tudás örökkévaló ékszereivel. Az emberek azt éneklik: Ó Ártatlan Úr, töltsd fel a kötényeinket! A hívők elmennek Shankar egy képmása elé és azt mondják: Töltsd fel a kötényeinket! Shivát és Sankart ugyanannak tekintik. Azt mondják: Shiv Shankar, Mahadev (a nagy istenség). Így a nagy istenséget tekintik nagyobbnak. Az ilyen kis dolgokat, mint ez is, nagyon világosan meg kell érteni. Az nektek, gyerekeknek elmagyarázásra került: Ti, Brahminok vagytok, és most megkapjátok ezt a tudást. Az emberi lények megreformálják magukat azzal, hogy tanulnak. A tevékenységük és viselkedésük nagyon jóvá válik. Ti most tanultok. Akik a legtöbbet tanulnak és másokat tanítanak, azoknak nagyon jó a magaviseletük. Azt mondanátok, hogy Mamának és Babának van a legjobb modora. Ez a valaki a rangidős anya. Baba belelép és megteremt titeket, gyerekeket. Az anya és az Atya összekapcsoltak. Ezek ilyen inkognitó dolgok. Ugyanúgy, ahogy ti is tanultok, Mama is tanul. Aztán őt örökbe fogadták. A drámának megfelelően mivel nagyon bölcs volt, ezért elnevezték Saraswatinak. A Brahmaputra a legnagyobb folyó. Ott van a Brahmaputra folyó találkozója az Óceánnal. Ez a valaki a legnagyobb folyó; ezért ő az anya is. Ti, legédesebb gyermekek nagyon felemelésre kerültök. Az Atya csak titeket, gyerekeket lát. Neki senki másra nem kell emlékeznie. Ennek a valaki lelkének is az Atyára kell emlékezni. Az atya azt mondja: Mi mindketten a gyermekeket nézzük. Nekem, a léleknek nem kell mindent egy elszakadott megfigyelőként néznem. Azonban én az Atya társaságában vagyok. Ezért ugyanolyan módon kell néznem. Én mindenesetre az Atyával maradok. Az ő gyermeke vagyok, és mindent Vele nézek. A világ mesterévé válok, és mindenhol körbe-túrázok, mintha mindent elvégeznék. Drishtit adok. Mindent, beleértve a testet is el kell felejteni. Ez olyan, mintha a gyermek és az Atya eggyé válna. Ezért az Atya elmagyarázza: Tegyetek sok erőfeszítést. Valójában Mama és Baba végzik a legtöbb szolgálatot. Egy háztartásban is az anya és az apa végzi a legtöbb szolgálatot. Akik szolgálnak, azok biztosan egy magas státuszt fognak igényelni. Ezért őket kellene követnetek. Ahogy az Atya felemeli azokat, akik rágalmazzák Őt, kövessétek az Atyát ugyanilyen módon. Meg kell értenetek ennek a jelentését. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám, és ne hallgassatok meg senki mást. Amikor bárki bármit mond, azt halljátok, de mégse halljátok. Egyszerűen folyamatosan mosolyogjatok, és akkor automatikusan le fog hűlni. Baba elmondta nektek, hogy amikor valaki mérgessé válik veletek, záporozzatok rá virágokat. Mondjátok neki: Te rágalmazol engem, és én felemellek téged. Az Atya azt mondja: Az egész világ emberi lényei Engem rágalmaznak. Olyan sokat rágalmaztak azzal, hogy azt mondták, hogy Én mindenütt jelenvaló vagyok. Azonban Én mégis mindenkit felemelek. Ti, gyerekek is azok vagytok, akiknek mindenkit fel kell emelnetek. Csak gondolkozzatok el azon, hogy mik voltatok, és most mivé váltok. A világ mestereivé váltok. Erre soha nem gondoltatok, és soha nem is álmodtatok erről. Sokaknak voltak vízióik, miközben otthon ültek. Azonban a víziókon keresztül semmi nem történik. A fa fokozatosan továbbra is növekszik. Az új isteni facsemete most elültetésre kerül. Ti, gyerekek tudjátok, hogy most az isteni virágaitok kertje megteremtésre kerül. Az aranykorban csak istenségek lesznek. Az az időszak újból el fog jönni; a ciklus folyamatosan forog. Ti vagytok azok, akik 84 születést fogtok venni. Más lelkek honnan jönnének? A drámában a lelkek közül egyik sem szabadulhat meg a szerepeitől. Ez a ciklus folyamatosan forog. A lelkek soha nem semmisülnek meg; azok nem válnak se kisebbé, se nagyobbá. Az Atya nektek, legédesebb gyermekeknek magyaráz. Azt mondja: Gyerekek váljatok a boldogság adományozóivá. Egy anya azt mondaná a gyermekeinek, hogy ne harcoljanak egymás között. A korlátlan Atya azt mondja nektek, gyerekeknek: Az emlékezés zarándoklata nagyon könnyű. Ti azokon a zarándoklatokon voltatok születésről-születésre. Ennek ellenére ti, lelkek folyamatosan lejöttetek a létrán, és bűnösökké váltatok. Az Atya azt mondja: Ez egy szellemi zarándoklat. Nektek nem kell visszatérnetek a halálnak erre a földjére. Az emberek visszatérnek azokról a zarándoklatokról, de ugyanolyanok maradnak, mint amilyenek voltak, mielőtt elmentek. Ti tudjátok, hogy a mennyországba fogtok menni. A mennyország annak idején létezett és az újból létezni fog. Ennek a ciklusnak forognia kell. Csak egy világ van; nincs más világ a csillagokon, stb. Az emberek olyan sokat ütik a fejüket azért, hogy odamenjenek, és megnézzék, hogy mi van ott. Miközben ütik a fejüket, a halál el fog jönni hozzájuk. Mindaz tudomány. Mi történik akkor, ha egyszer oda elérnek? A halál ott áll előttük. Egyrészt felmennek, és kutatásokat végeznek, másrészt folyamatosan elkészítik a bombákat a halálért. Nézzétek meg, hogy az emberi lények intellektusa most milyen! Megértik, hogy valaki inspirálja őket arra, hogy mindazt megtegyék. Ők maguk mondják azt, hogy a világháborúnak biztosan meg kell történnie. Az ugyanaz a Mahabharat háború lesz. Ti, gyerekek minél több erőfeszítést tesztek, annál több haszon lesz mások számára. Ti különben is Kudának, Istennek a gyermekei vagytok. Isten a gyermekeivé tett benneteket. Ezért ti istenekké és istennőkké váltok. Lakshmit és Narayant hívják istennőnek és istennek. Az emberek abban hisznek, hogy Krishna Isten. Nem olyan sokan hisznek Rádhéban. Ott van Saraswati dicsérete, de nem Rádhéé. Egy urnát mutatnak Lakshmin. Azt a hibát is elkövették. Saraswatinak sok nevet adtak. Ti ugyanazok vagytok. Benneteket istennőkként, és lelkekként is imádnak. Az Atya folyamatosan mindent elmagyaráz nektek, gyerekeknek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Az Atya felemeli azokat, akik rágalmazzák Őt. Ezért kövessétek az Atyát! Amikor valaki bármit mond, halljátok, de ne halljátok. Egyszerűen folyamatosan mosolyogjatok. Csak az egy Atyát hallgassátok meg.

2. Váljatok a boldogság adományozóivá, és adjatok boldogságot mindenkinek. Egymás között ne harcoljatok, vagy vitatkozzatok. Váljatok bölcsekké és töltsétek fel a kötényeiteket a tudás örökkévaló ékszereivel.

Áldás:
Alakítsátok át a hozzáállásotokat azzal, hogy egy esküt tesztek, hogy a gondolataitok tiszták, és így a szívtrónusra ültetetté váltok.

BapDada szívtrónusa olyan tiszta, hogy csak tiszta lelkek ülhetnek ott állandóan. Akik tisztátalanok, vagy akik a tudatukban az irányítás kódja ellen tesznek, azok ahelyett, hogy a trónra ültetettek lennének, a lefelé menés állapotába mennek. Tehát mindenekelőtt alakítsátok át a hozzáállásotokat azáltal, hogy egy esküt tesztek arra, hogy a gondolataitok tiszták. Azzal, hogy a hozzáállásotokat átalakítjátok, a jövő életetek világa meg fog változni. Az azonnali gyümölcse annak, hogy egy esküt tesztek, hogy tiszta és emelkedett gondolataitok vannak, BapDada szívtrónusára ültetettek lesztek minden időkre.

Slogen:
Amikor minden erő veletek van, akkor az akadályoktól mentes siker garantált.