15.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, az Atya eljött, hogy átadja a tudás harmadik szemét, amin keresztül megismeritek a világ kezdetét, közepét és végét.

Kérdés:
Melyik aspektus az, amit csak a nőstényoroszlánhoz hasonló Shaktik képesek bátran elmagyarázni?

Válasz:
Nektek, Shaktiknak el kell magyaráznotok a más valláshoz tartozóknak, hogy az Atya azt mondjaMagatokat lelkeknek, és ne a Legfelső Léleknek tekintsétek. Amikor léleknek tekintitek magatokat, és az Atyára emlékeztek, akkor a bűneitek meg fognak semmisülni, és a felszabadulás földjére fogtok menni. Ha magatokat a Legfelső Léleknek tekintitek, akkor a bűneitek nem fognak megsemmisülni. Ezt az aspektust csak ti, Shaktik, a nőstényoroszlánok, akikben igen sok bátorság van, képesek elmagyarázni. Gyakorolnotok kell ennek az elmagyarázását.

Ének:
Drága Isten mutasd meg az ösvényt a vakoknak!

Om shanti.
A gyerekek nehéznek találják, és látható is, hogy nehézségek vannak abban, hogy az emlékezés szellemi zarándoklatán maradjanak. Az imádat ösvényén az emberek ajtótól ajtóig botladoznak. Sok különböző típusú vezeklést folytatnak, áldozati tüzeket gyújtanak, szentírásokat olvasnak, stb. Ezért hívják azt Brahma éjszakájának. Fél cikluson keresztül éjszaka van, és a másik fél ciklus, a nappal. Ugye Brahma nincs egyedül? Mivel ő Prajapita Brahma (az Emberiség Atyja), így a gyermekei a kumarok és kumarik, akik biztosan ott vannak. Azonban az emberek nem értik ezt. Csak az Atya adja át nektek, gyerekeknek a tudás harmadik szemét, amin keresztül megkapjátok a világ kezdetéről, közepéről és a végéről a tudást. Az előző ciklusban is Brahminok voltatok, majd istenséggé váltatok. Akik ezzé váltak, újból ugyanolyanná fognak válni. Ti az eredeti, örökkévaló, istenségi valláshoz tartoztok. Csak ti váltok imádatra méltókká, és aztán imádókká. Az angolban azt mondják, hogy „imádatra-méltó”, és „imádó”. Fél ciklusra Bharat imádóvá válik. A lélek elfogadja, hogy méltó volt az imádatra, és azután imádóvá vált. Ti lettetek imádók imádatra méltókból, és később újra méltók lesztek az imádatra. Az Atya nem válik imádatra méltóvá, vagy imádóvá. Ti azt mondjátok, hogy amikor istenségek voltatok, akkor tiszták voltatok, azaz méltók arra, hogy imádjanak benneteket. Majd a 84 születés után, teljesen tisztátalan imádókká váltatok. A mostani időkben Bharat emberei, akik az eredeti örökkévaló istenségi valláshoz tartoztak, nem tudnak semmit a saját vallásukról. A többi valláshoz tartozók nem értenek semmit azokból a dolgokból, amiről beszéltek. Akik ebből a vallásból más vallásokba kerültek, azok újra vissza fognak jönni. Sokan áttértek más vallásokba. Az Atya azt mondja: Shíva és az istenségek imádói számára ezek a dolgok könnyűek. Az összes többi valláshoz tartozók megeszik a fejeteket (rengeteg kérdést tesznek fel)! Akik áttértek, azokat meg fogják érinteni ezek a dolgok, és jönni fognak, és megpróbálják megérteni. Különben nem hinnének benne. Sokan jöttek ide az Arya Samaji vallásból. Néhányan a Sikh közösségből is eljöttek ide. Az eredeti örökkévaló, istenségi valláshoz tartozók, akik áttértek, azok biztosan vissza fognak térni a saját vallásukba. A fa képén mutatják a különböző szekciókat. Sorszám szerint, mind újra jönni fognak. Az ágak és a gallyak folyamatosan felmerülnek. Mivel azok a lelkek tiszták, nagyon jó hatást teremtenek. Jelenleg az istenségi vallás alapja nem létezik, ezért azt most újra le kell fektetni. Fiú- és lánytestvérekké kell tennetek őket. Mi mind lelkek vagyunk, testvérek, az egy Atya gyermekei. Aztán fiú és lánytestvérekké válunk. Most, mivel az új világ megalapításra kerül, ezért mindenekelőtt a Brahminok vannak. Az új világ megalapításához Prajapita Brahmára biztosan szükség van. A Brahminok Brahmán keresztül teremtődnek. Ezt Rudra tudása áldozati tüzének is nevezik. Ehhez, a Brahminokra biztosan szükség van. Prajapita Brahma gyermekeire szükség van. Ő a nagy-nagy nagyapa. A Brahminok az egyes számúak, a fejdísz. Az emberek Ádámban és Bibiben vagy Ádámban és Évában hisznek. Most imádókból imádatra méltókká váltok. Mindannyitok legjobb emléke a Dilwala Templom. Titeket a földön tapasyában, és a királyságot fent a mennyezeten mutatják; itt most élő formában ültök. Mindazok a templomok megsemmisülnek, majd az imádat ösvényén újra felépítik azokat. Tudjátok, hogy most raja jógát tanulunk, és aztán el fogunk menni az új világba. Az a nem élő templom, míg ti itt élő formában ültök. Az a fő templom pontosan megteremtésre került. A mennyországot a mennyezeten ábrázolták. Hol máshol lehetne a mennyországot mutatni? Ezt a témát nagyon jól el tudjátok magyarázni. Mondjátok nekik: Egyedül Bharat volt mennyország, ami mostanra pokollá vált. Ebből a vallásból valók ezt gyorsan meg fogják érteni. Sok hindu is áttért más vallásokba. Nagyon sok erőfeszítést kell tennetek, hogy visszahozzátok őket. Baba elmagyarázta: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és állandóan egyedül Rám emlékezzetek! Ez minden! Egyáltalán semmi másról ne beszéljetek! Akiknek nincs gyakorlatuk ebben, azoknak nem szabadna egy szót sem szólniuk. Különben rágalmazni fogják a Brahma Kumaris nevet. Ha más, különböző vallásból valók is jönnek, magyarázzatok nekik: Ha a felszabadulás földjére akartok menni, akkor tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára. Ne tekintsétek magatokat a Legfelső Léleknek. Azzal, hogy magatokat lelkeknek tekintitek, és az Atyára emlékeztek, a sok születésetek bűnei elvágásra kerülnek, és a felszabadulás földjére fogtok menni. A „Manmanabhav” mantrája elég nektek. Azonban bátorságra van szükségetek ahhoz, hogy beszéljetek. Ezt a szolgálatot csak a Shaktik, a nőstényoroszlánok tudják elvégezni. A sannyiasik elmennek külföldre és meghívják a külföldieket ide, azt mondva: Gyertek, majd szellemi tudást adunk nektek. Ők még az Atyát sem ismerik. A brahm elemet tekintik Istennek, és mindenkinek azt mondják, hogy arra emlékezzenek. Egyszerűen ezt a mantrát adják, mint ahogy egy madarat egy kalitkába zárnak. Időt vesz igénybe ilyen módon magyarázni. Baba elmondta nektek: Ezt kellene ráírni minden képre, „Shíva Isten beszél”. Tudjátok, hogy mindenki árva az Ura és a Mestere nélkül. Az emberek úgy kiáltanak: Te vagy az Anya és az Atya. O.K., de mit jelent ez? Egyszerűen folyamatosan azt mondják: „A kegyelmed által nagyon boldogok vagyunk.” Az Atya most a mennyország boldogságáért tanít benneteket, és ti azért tesztek erőfeszítést. Mindenki azért kap viszonzást, amit tesz. A jelenlegi időkben mindenki tisztátalan. Csak a mennyország a tiszta világ, az új világ. Itt egyetlen személy sem lehet satopradhán. Akik az aranykorban satopradhánok voltak, azok mostanra tamopradhánná és tisztátalanná váltak. Ugye akik a keresztény valláshoz tartoznak, és Krisztus után jöttek, azok először satopradhánok voltak? Amikor több százezren vannak, akkor a hadseregük kész arra, hogy csatázzanak és igényeljék a királyságukat. Ők kevesebb szomorúságot és kevesebb boldogságot is tapasztalnak. Senki más nem tapasztal annyi boldogságot, mint ti. Titeket most arra tesznek késszé, hogy a boldogság földjére menjetek. Egyetlen más valláshoz tartozó sem fog a mennyországba menni. Egyetlen egy más föld nem lehet olyan tiszta, mint amilyen Bharat volt a mennyország idején. Isten királysága azután kerül megalapításra, miután az Atya eljön. Ebben nem merül fel a háború kérdése. A harc és a küzdelem, sokkal később kezdődik. Bharat emberei soha nem harcoltak annyit, mint mások. Csak kicsit harcoltak egymás között, és részekre szakadtak. A rézkorban egymást megtámadták. Az ilyen típusú képek, stb. megalkotásához nagy bölcsességre van szükség. Azt is le kellene írnotok: Gyertek, és értsétek meg, hogy Bharat, ahol egyszer mennyország volt, hogyan vált mostanra pokollá. Bharat üdvösségben volt, de most degradációban van. Egyedül az Atya adhatja át azt a tudást, ami által megkapjátok az üdvösséget. Az emberi lényeknek nincs ez a szellemi tudásuk. Csak a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek van ez a tudása. Egyedül az Atya adja át nektek, lelkeknek ezt a tudást. Minden más helyen emberi lények adnak tudást más emberi lénynek. A szentírásokat emberi lények írják, és emberi lények tanulmányozzák. Itt a szellemi Atya tanít benneteket, és ti, szellemi lények tanultok. A lélek az, aki tanul. Ott emberi lények írnak és tanulnak. A Legfelső Léleknek nincs szüksége semmilyen szentírás tanulmányozására. Az Atya azt mondja: Senki nem kaphat üdvösséget azoknak a szentírásoknak, stb. a tanulmányozása által. Egyedül Én jövök el, és mindenkit hazaviszek. Most a világban emberek milliárdjai vannak. Az aranykorban, amikor Lakshmi és Narayan királysága volt, 900000 lény volt. Az egy nagyon kicsike fa volt. Gondolkodjatok el azon, hogy az összes többi lélek hová ment. Ők nem merültek el a brahm elemben, vagy a vízben. Mindannyian a felszabadulás földjén maradtak. Minden egyes lélek múlhatatlan, és mindegyikben egy múlhatatlan szerep került felvételre, amit soha nem lehet kitörölni. Egy lélek soha nem pusztulhat el. A lélek csak egy pont. Még senki sem mehet a nirvána, stb., földjére. A szerepét mindenkinek el kell játszania. Amikor minden lélek lejött, akkor Én eljövök, és mindenkit haza viszek. Az Atya szerepe a ciklus végén van. Az új világ megalapításra kerül, majd az öreg világ elpusztul. Ez is fix a drámában. Amikor Az Arya Samaji valláshoz tartozók csoportjának magyaráztok, akkor bárki megérintődhet a tudás által, aki esetleg az istenségi valláshoz tartozott. Őt meg fogja érteni, hogy amiről beszéltek, az valóban helyes. Hogyan lehetne Isten mindenütt jelenvaló? Isten az Atya, és mi Tőle kapjuk az örökségünket. Az Arya Samaji vallásból hozzátok jövőket palántáknak nevezik. Folyamatosan magyarázzatok nekik, és akik a klánotokhoz tartoznak, azok jönni fognak. Isten, az Atya, módszereket mutat nektek a tisztává válásotokhoz. Isten beszél: Folyamatosan, csak Rám emlékezzetek! Én vagyok a Tisztító. Rám emlékezve a bűneitek meg fognak semmisülni, és a felszabadulás földjére fogtok menni. Ez az üzenet minden valláshoz tartozóknak szól. Mondjátok el nekik: Az Atya azt mondja: Mondjatok le a testi vallásokról, és emlékezzetek az Atyára, és akkor tamopradhánból satopradhánná fogtok válni. Engedjétek el annak a tudatosságát, hogy gujaratiak, vagy ez és ez vagytok. Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára. Ez a jóga tüze. Minden lépéseteket óvatosan kell megtennetek. Ezt nem mindenki fogja megérteni. Az Atya azt mondja: Egyedül Én vagyok a Tisztító. Ti mind tisztátalanok vagytok. Senki sem mehet a Nirvána földjére addig, amíg meg nem tisztul. Meg kell értenetek a teremtmény kezdetét, közepét és végét is. Egy magas státuszt csak ennek a teljes megértésével fogtok igényelni. Ebből a tudásból nagyon kevesebbet fognak megérteni azok, akik kevesebb imádatot végeztek. Nagyon sokat fognak megérteni azok, akik igen sok imádatot végeztek. Mindent magatokba kell szívni, amit az Atya magyaráz nektek. Ez könnyebb azoknak, akik a visszavonulás állapotában vannak. Ők eltávolodtak a háztartásbeli kapcsolatoktól. A nyugdíjas kor 60 év után van; aztán fogadnak maguknak egy gurut. Manapság már a kicsi gyerekeknek is fogadnak gurukat. Egyébként először van az apa, majd tanár, és csak a 60 év után van gurujuk. Az Üdvösség Adományozója egyedül az Atya. Azok közül a guruk közül egyik sem adhat üdvösséget. Mindazok módszerek számukra, hogy pénzt keressenek. Csak egy Satguru, az Egyetlen, aki mindenkinek üdvösséget ad. Az Atya azt mondja: Én elmagyarázom nektek minden Védák és szentírások lényegét. Mindazok az imádat ösvénye kiterjedésének a részei. A létrán mindenkinek le kell jönnie. Azt mondják: Tudás, imádat és aztán érdektelenség az imádatban. Amikor megkapjátok a tudást, akkor érdektelenné váltok az imádatban. Ti érdektelenek vagytok ebben az öreg világban. Hová máshová mennétek, amikor elhagyjátok a világot? Tudjátok, hogy ez a világ el fog pusztulni. Ezért le kell mondani a korlátlan világról. Nem térhettek haza anélkül, hogy először ne válnátok tisztává. Az emlékezés zarándoklatára azért van szükség, hogy tisztává váljatok. Csak miután vérfolyók voltak Bharatban, lesznek ott a tej folyói. Vishnut úgy mutatják, hogy a tej tavában fekszik. Az elmagyarázásra került, hogy a felszabadulás és az életben való felszabadulás kapui ezen a háborún keresztül fognak megnyílni. Gyerekek, minél jobban haladtok előre, ez a hang annál jobban el fog terjedni. A háború most fog megtörténni. Csak nézzétek meg mi történt korábban egyetlen szikrából! Abban hisznek, hogy biztosan harcolni fognak. A háborúk folyamatosan mindig megtörténnek. Ők egymás segítőivé válnak. Nektek is egy új világra van szükségetek. Ezért a régi világnak biztosan meg kell semmisülnie. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most-megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ez a régi világ most pusztulóban van. Ezért mondjatok le erről az öreg világról! Nem kell elhagynotok a világot, és sehová nem kell mennetek, csak az intellektusotokkal kell elfelejtenetek.

2. Ahhoz, hogy a nirvána földjére menjetek, váljatok teljesen tisztává. Teljesen értsétek meg a teremtmény kezdetét, közepét és végét, és igényeljetek egy magas státuszt az új világban.

Áldás:
Mondjatok le a gondatlanság alvásáról, és váljatok a földgolyó uralkodóivá.

Annak érdekében, hogy egy képmássá váljatok, ami víziókat adományoz és víziókat ad a hívőknek vájatok az alvás legyőzőivé. Amikor elfelejtitek a pusztulásnak ezt az idejét, akkor belealszotok a gondatlanság álmába. Hallgassátok meg a hívők kiáltását, a boldogtalan lelkek bánatának a sírását, a szomjas lelkek imádságainak a hangját, és akkor soha nem fogtok elaludni a gondatlanság álmába. Most váljatok állandóan felébredt fényekké, mondjatok le a gondatlanság álmáról, és váljatok olyan képmásokká, akik víziókat adományoznak.

Slogen:
Működjetek együtt amennyire csak tudtok a testetekkel, tudatotokkal és a vagyonotokkal, és a gondolataitokkal és szavaitokkal és tetteitekkel, és akkor könnyű jógikká fogtok válni.