15.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most egy zarándoklaton vagytok a halhatatlanság földjére. Ez az intellektusotok szellemi zarándoklata; csak ti, igaz Brahminok mehettek erre a zarándoklatra.

Kérdés:
Milyen dolgokról kellene magatokkal beszélgetnetek, és mit kellene egymás között mondanotok, hogy ez egy jelentőségteljes találkozó legyen?

Válasz:
Beszélgessetek magatokkal: Én, a lélek elhagyom ezt a piszkos, öreg testet, és hazatérek. Ennek a testnek nincs haszna. Én most haza fogok térni Babával. Amikor egymással találkoztok, akkor arról beszélgessetek, hogyan terjedhet a szolgálat, hogyan lehet mindenki számára haszon, és hogyan mutathatjátok meg az ösvényt mindenkinek. Ezt hívják egy jelentőségteljes találkozónak.

Ének:
A szív támaszának nem szabadna megtörnie!

Om shanti.
Ti, legédesebb, szellemi gyermekek tudjátok, hogy mindenki, a Brahmin klán legemelkedettebb díszei, Brahma szájon keresztül születetett teremtményei, minden centrumban, ismeri a klánt, ahova tartoznak, legyen ez egy alacsony, vagy egy jó klán. Mindenki ismeri a saját klánját és megérti, hogy valakinek a klánja jó. Azt akár egy klánnak, vagy kasztnak nevezitek, a világon rajtatok, Brahminokon kívül senki más nem tudja, hogy a Brahmin klán mind-közül a legemelkedettebb klán. Az első számú klán a tiétek, Brahminoké. A Brahmin klán az Isteni klán. Először a testetlen klánban vagytok, és aztán eljöttök a testi világba. A szubtilis régióban nincsenek klánok. A testi formában mind-közül a legmagasabb klán a tiétek, Brahminoké. Ti, Brahminok magatok között fivérek és nővérek vagytok. Mivel fivérek és nővérek vagytok, ezért nem merülhettek el a bűnben. Tapasztalatból mondhatjátok, hogy ez egy nagyon jó módja annak, hogy tiszták maradjatok. Mindegyiktek azt mondja, hogy Brahma kumar, vagy kumarik vagytok. Mind Shiva klánjához tartoztok, és amikor eljöttök a testi formába, a Prajapita név miatt, ti mind fivérek és nővérek vagytok. Mivel ott van Prajapita Brahma, ő biztosan teremt és örökbe fogad. Ti nem egy anyaméhen keresztül született teremtmények vagytok, hanem szájon keresztül született teremtmények. Az emberek nem értik „az anyaméhen keresztül született teremtmény”, vagy „a szájon keresztül született teremtmény” jelentését. A szájon keresztül született teremtmény az örökbe fogadott gyermekeket jelenti. „A teremtmény, ami anyaméhen keresztül született”, azokat a gyermekeket jelenti, akik megszületnek. Ez a szellemi születésetek. Az apáitok világiak, szellemiek és a világon túlról vannak. Prajapita Brahmát hívják a szubtilis atyának. Mindenkinek van egy világi apja; az hétköznapi dolog. Az Atya a világon túlról, mindenki Atyja is. Az imádat ösvényén mindenki így kiált: Ó Isten! Ó Legfelső Atya, Legfelső Lélek, de senki nem kiált ilyen módon ehhez a Babához (Prajapita Brahmához). Ő a Brahmin gyermekek Babája. Mindenki ismeri ezt a két atyát, de ők zavarodottá válnak Brahma képétől, mert azt gondolják, hogy Brahma a szubtilis régióban létezik; őt nem itt mutatják. A képmásaikon Brahmát szakállal és bajusszal ábrázolták. Ez azért van, mert Prajapita Brahma ebben a világban létezik. Embereket nem lehet a szubtilis régióban teremteni. Ez nem lép be senki intellektusába. Az Atya elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Erre a szellemi zarándoklatra is emlékeznek. A szellemi zarándoklat az, ahonnan nem tértek vissza. Mindenki elmegy azokra a zarándoklatokra, születésről-születésre; elmennek oda, és aztán visszatérnek. Azok fizikai zarándoklatok, míg ez a ti szellemi zarándoklatotok. Azzal, hogy megteszitek ezt a szellemi zarándoklatot, nem tértek vissza a halál földjére. Az Atya megtanítja nektek a zarándoklatot a halhatatlanság földjére. Ők zarándoklatokra mennek Amarnathba, Kashmir mellé. Az valójában nem a halhatatlanság földje. A halhatatlanság egy földje a lelkeké, míg a másik az emberi lényeké; azt mennyországnak, vagy a halhatatlanság földjének is nevezik. A lelkek a nirvána földjéhez tartoznak. A halhatatlanság földje az aranykor, és a halál földje a vaskor. A nirvána földje a béke földje, ahol a lelkek laknak. Az Atya azt mondja: Ti most zarándoklaton vagytok a halhatatlanság földjére. Azok a zarándoklatok mind fizikaiak, ahova gyalog mennek el. Ez a zarándoklat szellemi. Csak az egy Szellemi Atya tanítja ezt meg nektek, és Ő csak egyszer jön el és tanítja ezt. A másik olyan valami, amit születésről-születésre tesztek. Ez a halál földjének a végső zarándoklata. Csak ti, a Brahmin klán dísze ismeritek ezt. A szellemi zarándoklat azt jelenti, hogy emlékezésben vagytok. Arra emlékeznek: A végső gondolataitok elvezetnek benneteket a végcélotokhoz. Ti csak Baba otthonára emlékeztek. Megértitek, hogy a játék most a véget ér. Ez egy régi kosztüm, és egy régi test. Amikor az ötvözet belekeveredik a lélekbe, akkor az belekeveredik még a testbe is. Amikor ti, lelkek tisztává váltok, akkor tiszta testeket kaptok. Csak ti, gyermekek értitek ezt meg. Kint az emberek, egyáltalán semmit nem értenek ebből. Láthatjátok, hogy közülük néhánynak megértése van. Másoknak semmi tudás sincs az intellektusukban. Ha valaki megértené, akkor biztosan magyarázna másoknak. Amikor az emberek elmennek egy zarándoklatra, akkor tiszták maradnak. Aztán, amikor hazatérnek, akkor tisztátalanná válnak. Ők tiszták maradnak egy, vagy két hónapon át. A zarándoklatra menésnek időszakai vannak. Valaki nem lehet mindig zarándoklaton. Senki nem tud menni, amikor hideg van, vagy esik. A ti zarándoklatotokon a hideg, vagy a meleg kérdése nem merül fel. Az intellektusotok megértheti, hogy elmentek az Atya otthonába. Minél többet maradtok emlékezésben, annál több bűnötök fog megsemmisülni. Mi el fogunk menni az Atya otthonába, és aztán elmegyünk az új világba. Csak Baba magyarázza ezt el. Ti, gyermekek itt is sorszámszerintiek vagytok. Valójában nem szabadna elfelejtenetek ezt a zarándoklatot, de Maya arra késztet benneteket, hogy azt elfelejtsétek. Ezért írjátok azt: Baba, én elfelejtek Rád emlékezni. Óh! Az emlékezésnek a zarándoklata az a dolog, ami benneteket örökké egészségessé és gazdaggá tesz, és ti mégis elfelejtitek bevenni ezt az orvosságot! Még azt is mondjátok, hogy nagyon könnyű az Atyára emlékezni. Beszélgetnetek kell magatokkal: Én, a lélek először satopradhan voltam, és mostanra tamopradhanná váltam. Shiv Baba egy nagyon jó módszert mutat nekünk, de azt gyakorolnunk kell. Azért nem kell becsuknotok a szemeiteket, hogy gondolkozzatok. (Baba ezt bemutatta). Ilyen módon beszéljetek magatokhoz: Én, a lélek satopradhan voltam, és annak idején ott uralkodtam. Az volt az aranykori világ, és aztán eljöttünk az ezüst, réz és vaskorokba. Ez most a vaskor vége, és ezért, Baba eljött. Baba azt mondja nekünk, lelkeknek: Emlékezzetek Rám és emlékezzetek az otthonotokra, ahonnan eljöttetek és a végső gondolataitok aztán el fognak vezetni benneteket a végcélotokhoz. Oda kell visszamennetek. Az Atya elmondja nektek azt a módszert, hogy korán reggel ébredjetek fel és beszéljetek magatokhoz. Baba ezt teszi és megmutatja nektek, hogy ő is hogyan ébred fel kora reggel, és köpüli a tudás óceánját. Nektek egy igaz bevételre kell szert tennetek. „ A kora reggel Ura, hozzál nekem egy jó vásárlót!” Azzal, hogy emlékeztek arra az Úrra, a csónakotok át fog menni. Baba nektek, gyermekeknek elmagyarázza, hogy mit tesz, és ezt hogyan teszi. Ebben a konfliktus kérdése nem merül fel. Ez egy nagyon jó módszer egy bevétel megszerzéséhez. Azzal, hogy emlékeztek Alfára, biztosan meg fogjátok kapni az uralkodást. Gyermekek, ti tudjátok, hogy raja jógát tanultok. Baba a Mag, a tudás teljes Egyetlen. Mi is teljesen megértettük a fát; ez is tudás, durva formában. Megértjük, hogy ez a fa hogyan növekszik az elején, hogy az élete hogyan ér a végéhez, és amikor viharok vannak, akkor hogyan hullanak le a levelek. Azonban az emberi világfa első alapja, az istenségi vallás, eltűnt. Annak meg kellett történnie. Csak, amikor az eltűnik, lehet azt mondani, hogy most újból itt van az egy vallás megalapítása, és a megszámlálhatatlan vallás pusztulása. Ez a vallás minden egyes ciklusban eltűnik. Amikor ötvözet kerül a lélekbe, akkor az ékszer hamissá válik. Gyermekek, ti megértitek, hogy ötvözet ott van bennünk, lelkekben, hogy most tisztává kell válnunk, és meg kell mutatnunk azt az ösvényt másoknak. A világ tamopradhan. Először az a satopradhan mennyország volt. Ezért nektek, gyermekeknek kora reggel fel kellene ébrednetek, és beszélnetek kellene magatokhoz. Köpülnötök kellene a tudás óceánját. Aztán magyarázzatok másoknak a 84 születésnek erről a ciklusáról; ki vesz 84 születést, és hogyan veszik azokat. Biztosan ők azok, akik először jönnek le és veszik azokat. Az Atya Bharatba jön el. Ő eljön és elmagyarázza nektek a 84 születés ciklusát. Az emberek még azt sem tudják, hogy az Atya honnan jön. Az Atya eljön, és átadja a saját bemutatását. Ő azt mondja: Én raja jógát tanítok nektek: Manmanabhav! Emlékezzetek Rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Bár ők elmondják a Gitát, stb. de egyikük sem tud egy ilyen magyarázatot adni. Az emberek folyamatosan elmennek oda. Istennek el kellett jönnie egy bizonyos ponton és el kellett mondania a tudást. Ő azt újból elmondja, amikor eljön. Azok az emberek elsajátítják a Gitát, és azt elmondják. Itt Isten a Tudás Óceánja. Annak az Egyetlennek nem kell semmit elsajátítania, és azt elolvasni. Az az Egyetlen semmit nem tanulmányoz. Ő eljött az előző ciklusban is, az átmeneti korban, és tanított titeket, gyermekeket. Csak az Atya jön el és tanít nektek raja jógát. Ez az emlékezés zarándoklata. Csak a ti intellektusotok tudja ezt. Rajtatok kívül, akik Brahma száján keresztül születtek, nincs más emberi lény, akinek ez a tudása lenne. Mindenki fel van töltve a mindenütt jelenvalóság elképzelésével. Senki nem tudja, hogy Isten egy Pont. Ő a Tudás Óceánja és a Tisztító. Ők egyszerűen folyamatosan azt éneklik. Az emberek folyamatosan azt mondják bármire, amit a gurujuk tanít nekik, „az igaz”. Ők egyáltalán nem értik annak a jelentését. Még csak el sem gondolkodnak azon, hogy az vajon igaz, vagy nem. Az Atya azt mondja, hogy nektek, gyermekeknek biztosan az emlékezés zarándoklatán kell maradnotok, miközben sétáltok, és előre mozogtok. Máskülönben a bűneitek nem fognak megsemmisülni. Mindegy, hogy milyen cselekedeteket hajtotok végre, de az intellektusotokban az Atyára való emlékezés legyen. Amikor ételt készítenek Shrinadwareban, akkor az intellektusukban Shrinath van. Ő a templomban ül. Ők tudják, hogy azt Shrinathnak készítik. Elkészítik az ételt, felajánlják a bhogot, és aztán emlékeznek a gyermekeikre az otthonukban, stb. Az ételt ott csukott szájjal készítik el; egyáltalán nem beszélnek. A bűnöket nem a tudaton keresztül követik el. Ők Shrinath templomában ülnek, míg itt ti Shiv Babával ültök. Baba itt folyamatosan jó módszereket ad nektek. Gyermekek, ne beszéljetek haszontalan dolgokról! Az Atyának mindig édes dolgokról beszéljetek. Amilyen az Atya, olyanok a gyermekek. Az Atya tudatában van annak, hogy a ciklus hogyan forog, és ezért eljön, és hozzátok, gyermekekhez beszél. Ti, gyermekek tudjátok, hogy Baba az emberi világfa Magja. Ő az Érző Lény. Ez egy ilyen könnyű dolog! Azonban ők még mindig nem értenek semmit sem, mert kő intellektusuk van. Az emberek azt nem mondanák egy magra, hogy érző. Az az Egyetlen a tudás teljes és érző. Ő az egyedüli Egyetlen, míg van sok más típusú mag is. Istenről azt mondják, hogy az emberi világfa Magja, és így Ő az Atya. A lelkek Atyja a Legfelső Lélek, és így mindenki testvér. Az Atya is ott lakik, ahol ti, lelkek laktok. Az Atya és a gyermekek is a nirvána földjén laknak. Ebben az időben ti, Prajapita Brahma gyermekei fivérek és nővérek vagytok, és ezért hívnak benneteket Brahma kumaroknak és kumariknak, akik Shiva klánjához tartoznak. Azt is le kellene írnotok, hogy Brahma kumarok és kumarik, fivérek és nővérek. Az Atya megteremti a világot Brahmán keresztül, és így ti fivérek és nővérek vagytok. Ő megteremt benneteket ily módon, minden egyes ciklusban. Folyamatosan örökbe fogad titeket. Más emberi lényt nem hívnak Prajapita Brahmának. Bár ti azt mondjátok, „baba”, de azok korlátoltak, míg ezt a valakit Prajapitának hívják, mert sok gyermek van. A korlátlan Atya itt ül, és mindent elmagyaráz nektek, gyermekeknek. Ez a világ teljesen degradált és piszkos. Ő most elvisz benneteket a csodák világába. Közületek sokan ezt elfelejtitek. Ha emlékeznétek arra, hogy most haza kell térnetek, akkor emlékeznétek az Atyára és a Gurura is. Aztán elhagynátok az öreg testeiteket, mert a testeitek többé már nem használhatók. Ti, lelkek most tisztává váltok, és így a testeiteknek is tisztává kell válniuk. Le kellene ülnötök, és egymás között ezekről a dolgokról kellene beszélgetnetek. Ezt hívják egy jelentőségteljes találkozónak, amikor egymás között nagyon jó dolgokról beszéltek. Arról kellene gondolkodnotok, hogy a szolgálat hogyan növekedhet, és hogyan lehet mindenki számára haszon. Ők piszkos gyülekezeteket tartanak, ahol folyamatosan hazugságokat mondanak. Itt a hazugság kérdése nem merül fel. Ezt hívják az igaz gyülekezetnek. Elmondták nektek a történetet, hogy ez hogyan a vaskor és, hogy az aranykort hívják a mennyországnak. Bharat volt a mennyország. Bharat emberei 84 születést vesznek. Ez most a vége. Ti most tamopradhanból satopradhanná váltok. Itt nem kell megfürödnötök a Gangeszben, stb. Isten beszél: Én vagyok mindenki Atyja. Krishna nem lehet mindenki Atyja. Shri Narayan és nem shri Krishna az, aki egy, vagy két gyermek apja. Shri Krishna egy kumar. Ennek a Prajapita Brahmának sok gyermeke van. Ott van a nagy különbség Krishna isten és Shiva Isten verziói között. Ők egy ilyen nagy hibát követtek el! Bármikor, amikor kiállításokat tartotok, akkor magyarázzátok el a fő dolgot, hogy ki a Gita Istene; az az Egyetlen, vagy ez a valaki? Először is, magyarázzátok el, hogy Shiva az Isten. Ezt tegyétek szilárddá az intellektusukban. Ezt meg kell próbálnotok. Egy nagy állandó képeteknek kellene a Gita Istenéről. Azt írjátok alá: Döntsétek el magatok, és gyertek és értsétek meg. Késztessétek őket arra, hogy ezt leírják, és aláírják. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Egymás között tartsatok egy jelentőségteljes találkozót, és készítsetek terveket a szolgálat kiterjesztésére. Teremtsetek módszereket arra, hogy hasznot hozzatok magatoknak és másoknak is. Soha ne beszélgessetek egymás között haszontalan, vagy felesleges dolgokról.

2. Kora reggel ébredjetek fel és beszélgessetek magatokkal. Köpüljétek a tudás óceánját. Miközben elkészítitek az ételt, maradjatok az egy Atya emlékezésében. Figyeljetek arra, hogy a gondolataitok ne vándoroljanak kifelé.

Áldás:
Rendelkezzetek a szubtilis fény egy formájával, és menjetek át a tesztpapírotokon a pusztulás idején.

Annak érdekében, hogy a pusztulás idején átmenjetek a tesztpapírotokon, és nézzetek szembe minden kifordult helyzettel, legyetek olyanok, akik a fény szubtilis formái. Amikor mozgó világítótornyokká váltok, akkor a fizikai formátok nem lesz látható. Ez olyan lesz, mintha egy kosztümöt viselnétek azért, hogy eljátsszátok a szerepeteket, és amint befejeztétek a szerepeteket, azt leveszitek. Ezt vegyétek fel egy másodpercen belül, és aztán egy másodpercen belül vegyétek le, azaz váljatok elszakadottá. Amikor ezt gyakoroljátok, akkor mások, akik látnak titeket, azok azt fogják látni, hogy egy fény kosztümöt viseltek, és hogy az a fény a díszetek.

Slogen:
A buzgalmatok és lelkesedésetek szárnyai mindig legyenek rajtatok, és akkor könnyen sikert fogtok elérni minden egyes feladatban.