15.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, érzékenynek lenni test tudatosság. Nektek, gyerekeknek nem szabadna rendelkeznetek a duzzogás vagy a sírás semmilyen ördögi szanszkarájával. Nektek tolerálni kell a boldogságot és szomorúságot, a tiszteletet és tiszteletlenséget.

Kérdés:
Mi a fő oka annak, hogy a szolgálat lazává válik?

Válasz:
A szolgálat akkor válik lazává, amikor a testi tudatosság miatt el kezditek nézni mások gyengeségeit. Valakivel nem kijönni szintén testi tudatosság. Érzékeny dolog azt mondani: Én nem tudok ezzel és ezzel együtt élni, én nem tudok itt maradni. Ilyen szavakat mondani, azt jelenti, hogy tüskévé váltok és szófogadatlanok vagytok. Baba azt mondja: Gyerekek, ti a szellemi hadsereg vagytok, és így nektek jelen kell lennetek akkor, amikor megkapjátok az utasítást. Semmivel kapcsolatban ne hozzatok kifogásokat.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és magyaráz a szellemi gyerekeknek. Az első tanítás, amit ti, gyerekek megkaptok: Tekintsétek önmagatokat lelkeknek. Engedjétek el a test tudatosságot, és váljatok lélektudatossá. Én egy lélek vagyok. Csak amikor lélektudatossá válok, tudok az Atyára emlékezni. Az a tudatlanság ösvénye és ez a tudás ösvénye. Csak az Egy Atya, aki átadja a megváltást mindenkinek, ad tudást. Ő testetlen, vagyis nem rendelkezik egy emberi formával. Emberi formával senki nem lehet Isten. Minden lélek testetlen, de mivel test tudatossá válnak, ők elfelejtették, hogy ők lelkek. Az Atya azt mondja: Nektek most haza kell térnetek. Tekintsétek önmagatokat lelkeknek. Csak amikor önmagatokat lelkeknek tekintitek és emlékeztek az Atyára, tud a sok születéseitek bűne elégni. Nincs más módszer, hogy ezt megtegyétek. A lelkek azok, akik tisztává és tisztátalanná válnak. Az Atya elmagyarázta, hogy a tiszta lelkek az aranykorban és az ezüstkorban léteznek. Aztán a lelkek tisztátalanná válnak Ravan királyságában. Azt is elmagyarázták a létra képén, hogy azok, akik tiszták voltak, hogyan váltak tisztátalanná. 5.000 évvel ezelőtt, amikor ti, lelkek a béke lakhelyén voltatok, tiszták voltatok. Azt hívják a Nirvana földjének. Később, a vaskorban, amikor tisztátalanná váltatok, így kiáltottatok: Óh, Tisztító, jöjj el! Az Atya elmagyarázza: Gyerekek, csak én tudom átadni nektek a tisztátalanból tisztává válás tudását. Ez a tudás aztán eltűnik. Az Atyának el kell jönnie és át kell adnia nekünk ezt a tudást. Itt az emberi lények sok szentírást készítettek. Az aranykorban nincsenek szentírások. Ott az imádat ösvényének nincs nyoma. Az Atya azt mondja: Csak rajtam keresztül van az, hogy tisztátalanból tisztává váltok. A tiszta világot biztosan meg kell teremteni. Én eljövök, és Raja jógát tanítok nektek, gyerekeknek. Nektek az isteni erényeket is önmagatokba kell szívnotok. Duzzogni vagy sírni azt jelenti, ördögi természettel rendelkezni. Az Atya azt mondja: Nektek, gyerekeknek tolerálnotok kell a boldogságot és szomorúságot, a tiszteletet és tiszteletlenséget. Nektek nem szabad érzékennyé válnotok. Azt mondani, nem tudok ezen a helyen maradni, szintén érzékenység. Nektek egyáltalán nem szabadna olyan gondolatokkal rendelkeznetek, mint: „Ennek az egynek ilyen a természete, ez az egy ilyen…” Csak virágoknak szabadna állandóan felmerülniük az ajkaitokon keresztül. Ne engedjétek meg, hogy tüskék merüljenek fel az ajkaitokról. Még mindig olyan sok gyerek megengedi önmagának, hogy tüskék merüljenek fel az ajkaikról. Mérgessé válni valakivel szintén azt jelenti, tüskének lenni. Sok gyerek képtelen arra, hogy kijöjjön egymással. Mivel test tudatosak, ők folyamatosan mások gyengeségeit nézik, és ezért a saját gyengeségeik ott maradnak bennük. Ezért a szolgálat lazává válik. Baba megérti, hogy ez is a drámának megfelelően történik. Mindenkit meg kell reformálni. Amikor a hadsereg háborúba megy, az ő kötelességük, hogy harcoljanak az ellenséggel. A hadsereget akkor is hívják, amikor áradások vagy valamilyen zűrzavar van. Aztán a hadsereg el kezdi elvégezni a munkások feladatát. A kormány arra utasítja a hadsereget, hogy távolítsák el a sarat, stb. Ha valaki nem megy, őt lelőnék. Engedelmeskedniük kell a kormány utasításainak. Az Atya azt mondja: Ti is kötve vagytok abban, hogy szolgálatot végezzetek. Nektek azonnal késznek kellene lennetek arra, hogy elvégezzétek a szolgálatot, amikor az Atya megkér benneteket arra, hogy menjetek, és azt tegyétek meg. Ha azt nem fogadjátok el, akkor nem számolnak veletek ezen hadsereg tagjaként. Az ilyenek képtelenek arra, hogy az Atya szívére üljenek. Ti az Atya segítői vagytok abban, hogy átadjátok mindenkinek az üzenetet. Például, amikor egy nagy múzeum megnyílik akár innen 10 mérföldre, nektek mégis el kell mennetek és ott kell szolgálnotok. Nektek nem szabad a kiadásokon gondolkoznotok. Ti megkapjátok a magasak közt legmagasabb kormány, a Korlátlan Atya utasításait, akinek a jobb keze Dharamraj. Ha nem követitek az Ő shrimatját, elbuktok. A shrimat azt mondja: Tegyétek a szemeiteket civilizálttá. Legyen bátorságotok, hogy legyőzzétek a kéjvágyat. Ezek Baba utasításai. Ha nem követitek azokat, teljesen összetörtök. Aztán elveszítitek, hogy igényeljétek a királyságot 21 születésre. Az Atya azt mondja: Senki más, csak ti, gyerekek ismerhetnek engem. Azok, akik eljöttek az előző ciklusban, folyamatosan fel fognak újból merülni. Ezek teljesen új dolgok. Ez a Gita kora. Ugyanakkor a szentírásokban nem említik az átmeneti kort. Ők a Gitát a rézkorban ábrázolják, de biztosan az átmeneti korban volt az, amikor Raja jógát tanítottak. Ezek a dolgok nincsenek ott senki intellektusában. Ti rendelkeztek a tudás mámorával, míg azok az emberek az imádat ösvényének mámorával rendelkeznek. Ők azt mondják: Még akkor is, ha Isten eljönne, nem hagynánk abba az imádatot. A létrának ez a képe, ami megmutatja a felemelkedést és a bukást, nagyon jó. Ennek ellenére az emberek szeme nem nyílik meg. Ők teljesen el vannak veszve Maya mámorában. Hosszú időt vesz igénybe mielőtt a tudás mámora emelkedik. Először is szükség van isteni erényekre. Az Atya bármilyen utasítást adjon, nektek nem szabad semmilyen kifogást hoznotok. Azt mondani, én ezt nem tudom megtenni, szófogadatlanság. Amikor megkapjátok a shrimatot, hogy valamit megtegyetek, nektek meg kellene értenetek, hogy ezek Shív Baba utasításai. Shív Baba a Megváltás Adományozója. Az Adományozó soha nem adhat helytelen utasításokat. Az Atya azt mondja: Én belépek ebbe az egybe a sok születése végén. Nézzétek meg, hogy Lakshmi hogyan megy elé. Arra emlékeznek, hogy a nőket mindig előre helyezik. Először Lakshmi és azután Narayan. Amilyen a király és a királynő, olyanok az alattvalók. Nektek ugyanolyan emelkedetté kell válnotok. Ez most Ravan királysága az egész világ felett. Mindenki azt mondja, hogy ők Isten (Ráma) királyságát akarják. Ez most az átmeneti kor. Ravan királysága nem létezett akkor, amikor ott volt Lakshmi és Narayan királysága. Senki nem tudja, hogy a változás hogyan történt meg. Mindenki teljes sötétségben van. Ők azt gondolják, hogy a vaskor még mindig a gyerekkorában jár, és mászó állapotában van. Ezért az emberek még mindig olyan mélyen alszanak. Csak a Szellemi Atya adja át nektek, szellemeknek a szellemi tudást. Ő nektek Raja jógát tanít. Krishnát nem lehet a Szellemi Atyának nevezni. Ő soha nem mondaná azt: Őh, szellemi gyerekek. Nektek azt is le kellene írnotok: A szellemi, tudásteljes Atya átadja nekünk, szellemi gyerekeknek a szellemi tudást. Az Atya elmagyarázza: A világon minden emberi lény test tudatos. Egyikőjük sem tudja, hogy ők lelkek. Az Atya azt mondja: Soha semmilyen lélek nem merülhet el. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy mi a Dhasera és a Dipawali. Az összes imádat, amit az emberek végeznek, vakhit. Azt hívják egy játéknak babákkal. Azt a kövek imádatának is nevezik. Ti most isteni intellektusúvá váltok. Ezért többé nem imádjátok a köveket. Az emberek elmennek és meghajtják a fejüket a bálványok előtt, de semmit nem értenek. Azt mondják: tudás, imádat és érdektelenség. A tudás fél cikluson át tart, és aztán az imádat elkezdődik. Ti most megkapjátok a tudást. Ezért érdektelenség van az imádatban. Ez a világ megváltozik. A vaskorban imádat van. Az aranykorban nincs imádat. Ezért mindenki érdemes az imádatra. Az Atya megkérdezi: Gyerekek, miért hajtjátok meg a fejeteket. Fél cikluson át a fejeteket a padlóhoz dörzsöltétek és minden pénzeteket elhasználtátok és semmit nem értetek el. Maya teljesen megskalpolt benneteket és elszegényedetté tett. Az Atya most eljött, hogy mindenki fejét a helyére tegye. Néhány európai most fokozatosan el kezdte megérteni. Baba elmagyarázta, hogy Bharat emberei teljesen tisztátalanná váltak. Azok, más vallásokból, később jönnek el. Ezért ők kevesebb boldogságot és kevesebb szomorúságot is tapasztalnak. Bharat emberei nagy boldogságot és nagy szomorúságot is tapasztalnak. Kezdetekben olyan gazdagok, ők a világ mesterei. Azok más vallásokból először nem gazdagok, ők fokozatosan válnak gazdaggá azt követően, hogy a vallásuk szétterjed. Bharat most mindegyik közül a legszegényebbé vált. Bharatban van az, hogy ott vannak azok vakhittel. Ez is előre elrendelt a drámában. Az Atya azt mondja: Mindaz, amit mennyországgá tettem, mostanra pokollá vált. Az emberek itt majom intellektusúvá váltak. Én eljövök, és érdemessé teszem őket arra, hogy egy templomban üljenek. A bűnök olyan erősek. Olyan nagy a harag. Nektek nem szabad haraggal rendelkeznetek. Váljatok teljesen édessé és békéssé, különösen édessé. Azt is tudjátok, hogy a több millióból csak egy maroknyi merül fel, hogy igényelje a királyi státuszt. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy hétköznapi emberekből Narayanná tegyelek benneteket. Abban is emlékeznek a fő nyolc ékszerre. Ott van a nyolc ékszer középen az Atyával. A nyolc kitüntetéssel megy át, de azokra is sorszám szerint emlékeznek, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesznek. Nagy erőfeszítést igényel, hogy megtörjétek a test tudatosságát. A test tudatosságot teljesen el kell távolítani. Azok közül néhányan, akik erősen hisznek a brahmelem tudásában, szintén ilyenek. Ők lemondanak a testükről, miközben valahol ülnek. Miközben valahol ülnek, elhagyják a testüket és az atmoszféra teljesen csendessé válik. Legtöbbször a tiszta kora reggeli órákban hagyják el a testüket. Éjszaka az emberi lények piszkos tetteket hajtanak végre és reggel, azt követően, hogy megfürdenek, el kezdenek Istenre emlékezni és Őt imádják. Az Atya folyamatosan mindent elmagyaráz. A kiállításokon is először adjátok át Alfa bemutatását. Először Alfa és aztán béta, a királyság. Az Atya csak az Egyetlen. Ő a testetlen Egy. Az Atya, a Teremtő itt ül, és elmondja nektek a teremtés eleje, közepe és vége tudását. Ugyanaz az Atya azt mondja: Állandóan csak rám emlékezzetek. Mondjatok le minden testi kapcsolatról, tekintsétek önmagatokat egy léleknek és állandóan csak rám emlékezzetek. Amikor átadjátok nekik az Atya bemutatását, senkinek nem lesz bátorsága ahhoz, hogy azt megkérdőjelezze. Ha egyszer hittel rendelkeznek az Atyában, mondjátok el nekik: Ez az, ahogy 84 születést vesztek. Ha egyszer megértették a ciklust és az Atyát, bennük nem lesz több kérdés. Amikor csak fecsegtek, átadva nekik a tudást anélkül, hogy először átadnátok az Atya bemutatását, sok időt elvesztegettek és a torkotok is fuldoklik. Először is említsétek meg Alfa aspektusát. Ők semmit nem lesznek képesek megérteni mindaddig, amíg csak tovább fecsegtek. Üljetek le velük és magyarázzátok el nagyon lassan és egyszerű módon. Azok, akik lélektudatosak, képesek lesznek arra, hogy jól megértsék. Azok, akik jól magyaráznak, át kell, hogy adják a segítségüket a nagy múzeumokban. Hagyjátok ott a centrumjaitokat néhány napra, és menjetek el, hogy segítsétek őket. Nevezzetek ki valakit, hogy gondoskodjon a centrumjaitokról, miközben távol vagytok. Ha senkit nem tettetek olyanná, mint önmagatok, és érdemessé arra, hogy gondoskodjanak a centrumjaitokról, az Atya azt gondolná, hogy nektek nincs hasznotok, és nem végeztetek szolgálatot. Néhány gyermek ír Babának és azt mondja, hogyan hagyhatnám ott ezt a szolgálatot és mehetnék el oda? Baba azt az utasítást adja, hogy menjetek és végezzetek szolgálatot egy bizonyos helyen, ahol kiállítás van. Ha senkit nem tettetek érdemessé arra, hogy gondoskodjon a centrumról, akkor mi a hasznotok? Baba adta nektek az utasítást. Ezért, nektek gyorsan oda kell futnotok. Az ilyen tanárokat hívják maharátiknak. Az összes többi a lovasság, vagy a gyalogság. Mindenkinek segítenie kell a szolgálatban. Ha ilyen sok év alatt valakit nem tettetek olyanná, mint amilyenek ti vagytok, akkor mit csináltatok? Ennyi idő után még mindig nem tettetetek valakit üzenethozóvá, aki gondoskodni tudna a centrumról? Olyan sok különböző típusú ember eljön ide. Ezért, nektek szükségetek van bölcsességre, hogy tudjátok, hogyan beszéljetek velük. Nektek biztosan meg kell hallgatnotok a murlit minden nap. Ha nem hallgatjátok meg a murlit, akkor egy hiányjelet kaptok. Nektek, gyermekeknek körbe kell vennetek az egész világot. Ti, gyermekek az egész világot szolgáljátok, ugye? A tisztátalan világot tisztává tenni, ez jelenti azt, hogy azt körbevenni, ugye? Mutassátok meg mindenkinek az ösvényt a felszabadulás és életben való felszabadulás földjeire, és tegyétek őket szabaddá a szomorúságtól. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok azokká, békés és különösen édes természettel. Soha ne váljatok mérgessé. Tegyétek a szemeiteket nagyon-nagyon civilizálttá.

2. Azonnal engedelmeskedjetek az Atya utasításainak. Végezzétek el az egész világot tisztátalanból tisztává tenni szolgálatát. Vagyis azt vegyétek körbe.

Áldás:
Legyetek állandóan meggyújtott fények, és ismerjétek a saját fontosságotokat és feladatotokat.

Ti, gyerekek fények vagytok a világ számára, és ezért a világ átalakulása a ti átalakulásotokon keresztül fog megtörténni. Tehát, engedjétek, hogy a múlt múlt legyen, ismerjétek a fontosságotokat, ismerjétek a feladatotokat és legyetek állandóan meggyújtott fények. Ti el tudjátok hozni a világ átalakulását az önátalakulásotokon keresztül 1 msp alatt. Egyszerűen gyakoroljátok, hogy karma jógik vagytok az egyik pillanatban, és a karmateet állapototokban vagytok a következő pillanatban. Ugyanúgy, ahogy a teremtésetek, a teknősbéka, visszahúzza az összes érzékszervét 1 msp alatt, ugyanilyen módon, ti, mester teremtők, az elmerítés ereje alapján el kell, hogy merítsétek az összes gondolatotokat, és stabilizáljátok magatokat egy gondolatban.

Slogen:
Annak érdekében, hogy megtapasztaljátok a szeretetben elveszettnek lenni állapotot, vessetek véget a harcnak az emlékezés és felejtés között.