15.10.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, miközben cselekedtek, tekintsétek önmagatokat a szeretőmnek, és emlékezzetek rám, az egy Szeretettre. Csak az emlékezéssel fogtok tisztává válni, és mentek el a tiszta világba.

Kérdés:
Az Atya milyen utasítást adott át nektek, gyermekeknek a Mahabharat háború idején?

Válasz:
Gyermekek, az Atya utasításai az: Legyetek lélek tudatosak. Mindenkinek adjátok át ezt az üzenetet: Most emlékezzetek az Atyára és a királyságra, és reformáljátok meg a viselkedéseteket. Váljatok nagyon-nagyon édessé. Senkinek ne okozzatok szomorúságot. Szívjátok önmagatokba az emlékezésben maradás szokását, és váljatok az önmegismerés diszkosza forgatóivá. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy előre haladjatok.

Om shanti.
A gyermekek az Atya emlékezésében ülnek. Nincs más szellemi gyülekezet, ahol mindenki azt mondja, hogy ők mindannyian az Atya emlékezésében ülnek. Ez az egyedüli hely. Gyermekek, tudjátok, hogy Baba átad nektek egy utasítást: Folyamatosan emlékezzetek az Atyára, ameddig csak éltek. Csak a parlokik Atya mondja azt: Gyermekek. Minden gyermek Rá figyel. Nemcsak nektek, gyermekeknek, de mindenkinek azt mondja: Gyermekek, maradjatok az Atya emlékezésében, hogy a sok születésetek bűne, amin keresztül felhalmoztátok a rozsdát, el legyen távolítva és ti, lelkek szatopradhanná tudjatok válni. Ti lelkek eredetileg szatopradhanok voltatok, és aztán, miközben eljátszottátok a szerepeiteket, tamopradhanná váltatok. Senki más, csak az Atya tudja elmondani ezeket az emelkedett verziókat. Egy fizikai apának lehet két-három gyermeke. Azt mondaná nekik, hogy kántálják Ráma nevét, vagy kántálják a Tisztító Ráma nevét, aki Szitához tartozik, vagy azt mondaná, hogy emlékezzenek shri Krishnára. Ő nem mondaná azt, ó gyermekek, emlékezzetek rám, az apátokra. Az apjuk amúgy is otthon van, így a rá való emlékezés nem kérdéses. A korlátlan Atya ezt mondja az élőlényeknek. A lelkek azok, akik az Atya előtt ülnek. Nektek, lelkeknek az Atyja csak egyszer jön el 5.000 év után, amikor találkoztok a Legfelső Lélekkel. Az Atya azt mondja, én eljövök, és megtanítom nektek ezt a leckét minden ciklusban. Ó gyermekek, ti rám emlékeztetek: Ó Tisztító, jöjj el. Én biztosan eljövök. Máskülönben mennyi ideig emlékeznétek rám folyamatosan. Annak biztosan lenne valamilyen határa. Az emberek nem ismerik a vaskor határát, vagyis, hogy mikor ér véget. Az Atyának most azt el kell mondania nektek. Senki más, csak az Atya mondaná azt, ó gyermekek, emlékezzetek rám. A fő dolog az emlékezés. Nem egy nagydolog a teremtés ciklusára emlékezni. Csak az Atyára való emlékezés igényel erőfeszítést. Az Atya azt mondja: Fél cikluson át az az odaadás ösvénye, és a másik félben a tudás ösvénye. A tudás a jutalom, amit megkaptok fél ciklusra és aztán, megkapjátok az odaadás jutalmát fél ciklusra. Ez a boldogság jutalma és a másik a szomorúság jutalma. A boldogság és szomorúság ciklusa meg lett teremtve. Az új világban boldogság van, és az öreg világban szomorúság. Az emberek egyáltalán nem ismerik ezeket a dolgokat. Azt mondják, távolítsd el a szomorúságunkat és adjál nekünk boldogságot. Ravan királysága fél cikluson át folytatódik. Egyikük sem tudja, hogy senki más, csak az Atya tudja eltávolítani a szomorúságukat. Az orvosok meggyógyítják a test betegségeit, de az ideiglenes. Ez állandó fél ciklusra. Az új világot hívják mennyországnak. Ott biztosan mindenki boldog lenne. Az összes többi lélek hol lenne? Senki nem képes arra, hogy gondolkozzon ezekről a dolgokról. Ti tudjátok, hogy ez a tanulmány valami új dolog, és az Egy is új, aki tanít benneteket. Isten beszél, én benneteket a királyok királyaivá teszlek. Az igaz, hogy csak egy vallás van az aranykorban, és így az összes többi vallás biztosan megsemmisül. Ti most tudjátok, hogy mi az új világ, mi az öreg világ, és, ki él az aranykorban. Az aranykorban ott van az egy eredeti, örökkévaló istenségi vallás királysága. Ez csak a tegnap kérdése. Ez 5.000 év története. Az Atya elmondja nektek, hogy 5.000 évvel ezelőtt ott volt az istenségek királysága. Azzal, hogy 84 születést vettek, mostanra tisztátalanná váltak. Ezért van az, hogy most így kiáltanak, jöjj és tisztíts meg minket. Minden tiszta lélek ott él a testetlen világban. Aztán, ők lejönnek, hogy eljátsszák a szerepeiket, és így keresztülmennek a szato, rajo és tamo állapotokon. Azokra mondják azt, hogy bűntelenek, akik szatopradhanok. Azok, akik tamoprahanok, bűnösnek nevezik önmagukat. Abban hisznek, hogy az istenségek bűntelenek voltak, és ők maguk bűnösek. Ezért az Atya azt mondja, ez a tudás gyorsan meg fog ülni az istenségek imádói intellektusában, mert ők az istenségi valláshoz tartoznak. Ti most tudjátok, hogy imádatra méltók voltatok, és aztán imádókká váltatok. A keresztények Krisztust imádják, mert ahhoz a valláshoz tartoznak. Ti az istenségek imádói vagytok, és így ehhez a valláshoz tartoztok. Az istenségek bűntelenek voltak, és mostanra bűnössé váltak. Olyan sok az inzultus a bűn miatt. Az Atya azt mondja, azzal, hogy rám emlékeztek, a bűneitek meg fognak semmisülni és állandóan boldoggá fogtok válni. Itt a szomorúság állandó, és a boldogság ideiglenes. Ott mindenki boldog marad, bár különbség van mindenki státuszában. Ott van a boldogság királysága és a szomorúság királysága. Amikor az Atya eljön, a bűnös királyok királysága a végéhez ér, mert ennek az időnek a jutalma is véget ért. Gyermekek, most tudjátok, hogy nektek követnetek kell az Atya shrimatját. Az Atya azt mondja, ugyanúgy, ahogy én a Béke Óceánja, és a Szeretet Óceánja vagyok, benneteket is ugyanolyanná teszlek. Ez a dicséret az egy Atyához tartozik. Ez nem valamilyen emberi lény dicsérete. Gyermekek, tudjátok, hogy az Atya a Tisztaság Óceánja. Amikor mi, lelkek a legfelső lakhelyen élünk, tiszták vagyunk. Csak ti, gyermekek rendelkeztek ezzel az isteni tudással. Ezzel senki más nem rendelkezik. Ugyanúgy, ahogy Isten a Tudás Óceánja, és az Egy, aki átadja nektek a mennyország örökségét, Neki a gyermekeit is ugyanolyanná kell tennie, mint önmaga. Korábban nem rendelkeztetek az Atya bemutatásával. Ti most tudjátok, hogy Isten, akinek a dicsérete olyan emelkedett, minket is olyan emelkedetté tett, és ezért nektek is ilyen emelkedetté kell tennetek önmagatokat. Néhányan azt mondják, ez az egy nagyon jó és isteni erényekkel rendelkezik. Ő olyan, mint egy istenség. Valakire, aki békés természettel rendelkezik, és soha senkit nem rágalmaz és inzultál, azt mondják, hogy egy jó személy. Ugyanakkor, ő nem ismeri az Atyát, vagy a világciklust. Az Atya most eljön, és a halhatatlanság földjének a mestereivé tesz benneteket. Az Atyán kívül senki más nem tud az új világ mestereivé tenni benneteket. Ez az öreg világ, és az az új világ. Ott van az istenségek királysága. Az a királyság nem létezik a vaskorban, de minden más királyság létezik. Most az összes, megszámlálhatatlan királyság meg fog semmisülni és az egy királyság megalapításra kerül. Csak amikor az a királyság többé nem létezik, van az, hogy Atya eljön, és azt megalapítja. Senki más csak az Atya tudja ezt megtenni. Nektek, gyermekeknek olyan nagy szeretettel kellene rendelkeznetek az Atya iránt. Ti biztosan megtennétek azt, amit az Atya mond nektek, hogy megtegyétek. Először is, az Atya azt mondja, emlékezzetek rám, és végezzetek szolgálatot azzal, hogy megmutatjátok másoknak az ösvényt. Ez biztosan hatással lesz azokra, akik az istenségi valláshoz tartoznak. Mi csak az egy Atyát dicsérjük. Az Atya erényekkel rendelkezik és így, csak Ő jön el, hogy erényessé tegyen minket. Az Atya azt mondja, gyermekek, váljatok nagyon édessé. Üljetek le, és magyarázzatok másoknak szeretettel. Isten beszél. Állandóan csak rám emlékezzetek, és én a mennyország mestereivé teszlek benneteket. Nektek most haza kell térnetek. Az öreg világ nagy pusztulása ott áll előttetek. Korábban, amikor Isten Raja jógát tanított, a nagy Mahabharat háború megtörtént. Most megszámlálhatatlan vallás van. Az aranykorban csak egy vallás van, ami mostanra eltűnt. Most az Atya eljön és megalapítja az egy vallást, és megsemmisíti a megszámlálhatatlan vallást. Az Atya elmagyarázza, én megteremtem ezt az áldozati tüzet, és annak érdekében, hogy a halhatatlanság földjére vigyelek benneteket, én elmondom nektek a halhatatlanság történetét. Ha el akartok menni a halhatatlanság földjére, a halál földjének biztosan meg kell semmisülni. Az Atya az új világ Teremtője. Tehát, Neki biztosan el kell ide jönnie. A pusztulás lángjai ott vannak előttetek. Aztán, az emberek el fogják hinni, hogy az igazságot mondjátok, és ez ugyanaz a Mahabharat háború. Ez nagyon híres és így Istennek itt biztosan léteznie kell, ebben az időben. Azt is elmondhatjátok nekik, hogy Isten hogyan jön el. Mindenkinek elmondhatjátok, hogy Isten közvetlen módon magyaráz nektek. Ő azt mondja: Emlékezzetek rám. Az aranykorban szatopradhanok, míg most tamopradhanok. Most váljatok újból szatopradhanná, hogy el tudjatok menni a felszabadulásba és az életben való felszabadulásba. Az Atya azt mondja, csak azzal, hogy rám emlékeztek, fogtok szatopradhanná válni és váltok a szatopradhan világ mestereivé. Mi szellemi vezetők vagyunk a manmanabhav zarándoklatán. Az Atya eljön, és megalapítja a Brahmin, a nap és hold dinasztiák vallásait. Az Atya azt mondja: Ha nem emlékeztek rám, a sok születésetek bűnének a terhe nem lesz eltávolítva. Ez a ti legnagyobb aggodalmatok. Miközben cselekedtek, és elvégzitek az üzleteteket, emlékezzetek rám, a Szeretettetekre. Nektek, mindannyitoknak teljesen gondoskodnotok kell önmagatokról. Emlékezzetek az Atyára. Ne kövessetek el semmilyen bűnös dolgot. Folyamatosan adjátok át az Atya üzenetét minden otthonnak, és mondjátok el nekik, hogy Bharat mennyország volt és, az volt Lakshmi és Narayan királysága. Ez most a pokol. Ez ugyanaz a Mahabharat háború a pokol pusztulásáért. Most váljatok lélek tudatossá. Az Atya utasítása az: Függetlenül attól, hogy elfogadjátok, vagy nem, én eljöttem, hogy átadjak nektek egy üzenetet. Az Atya utasítása az: Mindenkinek mondjátok el az Atya üzenetét. Néhány gyermek megkérdezi az Atyától, hogy milyen szolgálatot kellene végezniük. Baba azt mondja, folyamatosan adjátok át az üzenetet. Emlékezzetek az Atyára és a királyságotokra, és a végső gondolataitok elvisznek benneteket a végcélotokhoz. Menjetek el a templomokba és a gitapatchalákba. Ahogy tovább fejlődtök, sok embert fogtok találni. Nektek fel kell emelnetek azokat, akik az istenségi valláshoz tartoznak. Az Atya elmagyarázza, váljatok nagyon-nagyon édessé. Ha a viselkedésetek rossz, a státuszotok meg fog semmisülni. Senkinek ne okozzatok szomorúságot. Nagyon kis idő maradt hátra. Emlékezzetek a szeretett Atyára, akitől megkapjátok a mennyország királyságát. Ha közületek bárki is képtelen arra, hogy átadja a tudást, akkor csak üljetek le a létra képe elé, és gondolkozzatok azon: Mi születéseket veszünk ily módon, és így van az, hogy a ciklus folyamatosan forog. Aztán, képesek lesztek arra, hogy természetes módon beszéljetek. Belül bármiről gondolkozzatok, az biztosan kijön. Mi tisztává válunk azzal, hogy emlékszünk az Atyára és aztán uralkodni fogunk az új világban. Ez most a felemelkedésünk állapota. Ott kellene lennie ennek a belső boldogságnak. Mi elmegyünk a felszabadulás földjére, és aztán elmegyünk az életben való felszabadulás földjére. A bevétel nagyon nagy. Elvégezhetitek az üzleteteket, de egyszerűen emlékezzetek az egy Atyára az intellektusotokkal. Az emlékezés szokását önmagatokba kell szívnotok. Váljatok az önmegismerés diszkosza forgatóivá. Ha a viselkedésetek rossz, nem lesztek képesek arra, hogy önmagatokba szívjátok a tudást, és arra sem lesztek képesek, hogy elmagyarázzátok bárkinek is. Tegyetek erőfeszítést, hogy előre haladjatok. Nektek nem szabadna az utolsó számot igényelnetek. Azzal, hogy szolgáltok a kiállításokon, nagy boldogságot fogtok tapasztalni. Egyszerűen mondjátok el nekik: Az Atya azt mondja: Emlékezzetek rám. Azzal, hogy testi lényekre emlékeztek, a bűneitek felhalmozódnak. Én vagyok az Egy, aki átad nektek egy örökséget. Én vagyok mindenki Atyja. Én eljövök, és elviszlek benneteket a felszabadulásba és életben való felszabadulásba. Nagymértékben érdeklődnötök kellene a szolgálat elvégzése iránt a kiállításokon és vásárokon. Fordítsatok figyelmet a szolgálatra. Nektek, gyermekeknek ezeken a dolgokon kellene gondolkoznotok önmagatokban. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Legyen teljes szeretet az egy Atya iránt. Mindenkinek mutassátok meg az igaz ösvényt. Miközben elvégzitek az üzleteteket, teljesen gondoskodjatok önmagatokról. Maradjatok az Egy emlékezésében.

2. Legyen nagy érdeklődés a szolgálat elvégzésében. Reformáljátok meg a viselkedéseteket, és váljatok az önmegismerés diszkosza forgatóivá.

Áldás:
Rendelkezzetek Karankaravanhar (az Egy, akik inspirál és cselekszik) tudatosságával, és tapasztaljatok könnyű jógát, és váljatok a siker megtestesítőivé.

Miközben végrehajtotok bármilyen feladatot, rendelkezzetek azzal a tudatossággal, hogy ki a hátgerinc, az Egy, aki eszközzé tett benneteket. Nem érhettek el sikert semmilyen feladatban a hátgerinc nélkül. Tehát, miközben bármilyen feladatot végeztek, egyszerűen gondoljátok azt, hogy eszközök vagytok, és Maga a Mindenható Atya az, aki mindent elvégeztet. Cselekedjetek ebben a tudatosságban, és folyamatosan meg fogjátok tapasztalni, hogy a jóga könnyű. Ez a könnyű jóga aztán képessé tesz benneteket arra, hogy könnyedén uraljátok a királyságot. Az itteni szanszkaráitok elvisznek oda benneteket.

Slogen:
A vágyak olyanok, mint az árnyékok, és ha hátat fordítotok nekik, követni fognak benneteket.