15.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, mindegyik közül a legnagyobb erény a béke erénye. Ezért beszéljetek békésen, és hagyjátok abba a békétlenség szétterjesztését.

Kérdés:
Ti gyerekek milyen örökséget igényeltek a korlátlan Atyától az átmeneti korban? Mi az erényes gyermekek jele?

Válasz:
Az első örökség a tudás, a második a béke és a harmadik az erények. Az erényes gyermekek mindig boldogok maradnak. Ők nem látják senki hibáit. Ők senki miatt nem panaszkodnak. Nem tartják azok társaságát, akik hibákkal rendelkeznek. Ha bárki bármilyen helytelen dolgot mond, ők azt mellőzik és megőrzik a saját mámorukat.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és magyaráz nektek, szellemi gyermekeknek. Először is, ti megkapjátok a tudás örökségét az Atyától. Nektek fel kell szednetek az erényeket az Atyától, és fel kell szednetek az erényeket ettől a képtől is (Lakshmiról és Narayanról). Az Atyát hívják a Béke Óceánjának. Ezért nektek önmagatokba kell szívnotok a békét. Az Atya a békéről magyaráz, és azt mondja: Egymással beszéljetek békésen. Szedjétek fel ezt az erényt. Ti amúgy is felszeditek a tudás erényét. Nektek ezt a tudást tanulmányoznotok kell. Ezt a tudást csak az Atya tanítja, képmás nélkül. A gyerekek, akik képmás nélküliek (a lelkek), tanulnak. Senki más nem tud erről az új különlegességről, amit itt tanítanak. Nektek az isteni erényeket is önmagatokba kell szívnotok, amilyenek Krishnáé. Az Atya elmagyarázta, én vagyok a Béke Óceánja, ezért itt kell megalapítani a békét. A békétlenségnek itt véget kell érnie. Nektek ellenőriznetek kell a saját viselkedéseteket, hogy lássátok, milyen mértékben maradtok békések. Sok férfi kedveli a békét. Megértik, hogy jó békésnek maradni. A béke erénye az első számú. Ugyanakkor, Bharat gyermekei nem ismerik a béke jelentését, és azt sem, hogy hogyan lehet a békét megteremteni. Az Atya csak Bharat embereiről beszél. Az Atya csak Bharatba jön el. Ti most megértitek, hogy belülről biztosan békének kellene lennie. Ha valaki megpróbál békétlenné tenni benneteket, nektek nem szabad megengednetek, hogy békétlenné váljatok. Nem. Békétlennek lenni szintén egy hiba. Nektek el kell távolítanotok azt a hibát. Nektek fel kell szednetek az erényeket mindenkitől. Nektek még a hibáikat sem szabadna látnotok. Még akkor is, ha zajt hallotok, stb., nektek békésnek kellene maradnotok, ugyanúgy ahogy Bap és Dada békések maradnak. Ők soha nem válnak zavarodottá, soha nem kiabálnak. Ez a Brahma is ezt megtanulta. Minél békésebbek maradtok, annál jobb. A békén keresztül lesztek képesek arra, hogy emlékezéssel rendelkezzetek. Azok, akik békétlenek, nem képesek arra, hogy emlékezéssel rendelkezzenek. Nektek mindenkitől fel kell szednetek az erényeket. Dattatreya példája ittenre vonatkozik (egy hindu szent, aki mindenkitől, és mindentől felszedte az erényeket, mindenkit a gurujának tekintve). Nincs senki olyan erényes, mint az istenségek. Van egy fő bűn, és ti azt legyőzitek. Nektek le kell győznötök az érzékszerveket, és le kell mondanotok a hibákról. Nem szabad látnotok semmilyen hibát, és nem szabad azokról beszélnetek. Csak azokkal maradjatok együtt, akik erényesek. Nektek nagyon édesnek és béketeljesnek kell maradnotok. Pusztán azzal, hogy egy keveset beszéltek, bármilyen feladatot elvégezhettek. Nektek mindenkitől fel kell szednetek az erényeket, és erényessé kell válnotok. Azok, akik értelmesek és bölcsek, jobban szeretnek csendben maradni. Néhány hívő értelmesebb és alázatosabb, mint a tudásteljes lelkek. Baba tapasztalt. Ennek az egynek a lokik apja egy tanár volt. Ő nagyon alázatos és békés volt, és soha nem vált mérgessé. A szenteket is dicsérik, mert ők folyamatosan szellemi erőfeszítést tesznek, hogy találkozzanak Istennel. Elmennek és Kashiban és Haridwarban élnek. Nektek, gyerekeknek nagyon békésnek és édesnek kellene lennetek. Valaki, aki itt békétlen, nem lehet egy eszköz, hogy szétterjessze a békét. Nektek azokkal még beszélnetek sem szabadna, akik békétlenek. Nektek távol kell maradnotok tőlük. Ott van a különbség a hattyúk és a gólyák között. A hattyúk folyamatosan felszedik a gyöngyszemeket a nap folyamán. Ahogy sétáltok, és körbemozogtok, nektek folyamatosan köpülnötök kell ezt a tudást. A nap folyamán az intellektusotoknak köpülnie kellene, hogy hogyan magyarázzatok és adjátok át másoknak az Atya bemutatását. Az Atya elmagyarázta, hogy bármilyen gyermeket, aki eljön ide, meg kell kérni arra, hogy töltse ki a formanyomtatványt. Amikor az emberek kurzust akarnak venni egy centrumban, meg kell kérni őket arra, hogy töltsék ki a formanyomtatványt. Ha ők nem akarják elvégezni a kurzust, akkor nincs arra szükség, hogy kitöltsék a formanyomtatványt. Megkéritek őket arra, hogy töltsék ki a formanyomtatványt, hogy megtudjátok, mit gondolnak, és mit kell elmagyaráznotok, mert a világon senki nem érti ezeket a dolgokat. Ti róluk mindent megtudhattok a formanyomtatványból. Akkor is, ha valaki találkozni akar az Atyával, nektek meg kell őket kérnetek arra, hogy töltsék ki a formanyomtatványt, hogy megtudjátok, miért akarnak találkozni Babával. Amikor az emberek eljönnek ide, nektek át kell adnotok nekik a korlátolt és korlátlan apák bemutatását. Mivel a korlátlan Atya eljött, és bemutatta önmagát, nektek át kell adnotok az Ő bemutatását másoknak. Az Ő neve Shiv Baba. Az emberek azt mondják, üdvözlet a Legfelső Léleknek, Shivának. Ők azt mondják, üdvözlet Krishna istenségnek, míg Shivának azt mondják: Üdvözlet a Legfelső Léleknek, Shivának. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám, hogy a bűneitek elvágásra kerüljenek. Annak érdekében, hogy igényeljétek a felszabadulás és életben való felszabadulás örökségét, nektek biztosan tiszta lelkekké kell válnotok. Az a tiszta világ, amit a szatopradhan világnak hívnak. Nektek oda el kell mennetek. Így az Atya azt mondja, emlékezzetek rám. Ez nagyon könnyű. Nektek meg kell kérnetek az embereket arra, hogy töltsék ki a formanyomtatványt, mielőtt átadjátok nekik a kurzust. Kérjétek meg őket arra, hogy töltsék ki a formanyomtatványt az első napon, és aztán magyarázzatok nekik. Aztán, kérjétek meg őket arra, hogy azt újból töltsék ki, hogy megtudjátok, vajon emlékeznek-e arra, amit elmagyaráztatok nekik vagy nem. Látni fogjátok, hogy biztosan különbség lesz a két formanyomtatvány között. Nagyon gyorsan megtudjátok, mit értettek meg, és vajon gondolkoztak-e arról, amit elmagyaráztatok, vagy nem. Mindenkinek rendelkeznie kellene ezekkel a formanyomtatványokkal. Baba utasításokat ad a murlikban. A nagy centrumoknak azonnal a gyakorlatba kellene tenniük azokat. Nektek ezeket a formanyomtatványokat meg kell őriznetek, máskülönben honnan tudnátok? Ők maguk érezni fogják a különbséget aközött, amit tegnap írtak, és amit ma írnak. A formanyomtatványok nagyon szükségesek. Nem probléma, ha mindegyik centrum külön nyomtatja ki a formanyomtatványokat, de azokat ki lehet nyomtatni az egyik helyen, és el lehet küldeni a különböző centrumoknak. Ez jelenti azt, hogy hasznot hoztok másoknak. Ti, gyerekek eljöttetek ide, hogy istenségekké váljatok. Az istenség szó nagyon emelkedett. Azokat hívják istenségeknek, akik önmagukba szívják az isteni erényeket. Ti most önmagatokba szívjátok az isteni erényeket. Nektek sok ilyen formanyomtatványt kell tartanotok ott, ahol kiállítások és múzeumok vannak. Aztán, képesek lesztek arra, hogy megismerjétek a látogatók állapotát. Először meg kell értenetek és aztán magyarázzatok nekik. Nektek, gyerekeknek csak az erényekről szabadna beszélnetek, nem a hibákról. Ti erényesekké váltok. Azok, akik sok erénnyel rendelkeznek, képesek lesznek arra, hogy sok erényt adjanak másoknak. Azok, akik hibákkal rendelkeznek, soha nem lesznek képesek arra, hogy másoknak átadják az erényeket. A gyerekek megértik, hogy nem sok idő maradt hátra. Nektek sok erőfeszítést kell tennetek. Az Atya elmagyarázta. Ti egy utazásra, egy zarándoklatra mentek minden nap. A mondás, „kérdezzétek meg a gópokat és a gópikat az érzékfeletti örömről”, a ti végső állapototokra utal. Ebben a pillanatban ti mindannyian sorszám szerintiek vagytok. Néhányan a boldogság dalait éneklik. Ohó, mi megtaláltuk a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket, mi igényeljük Tőle az örökségünket. Az ilyen lelkek soha nem fognak semmi miatt panaszkodni. Még akkor, ha valaki valami helytelen dolgot mond, nektek azt mellőznötök kell, és maradjatok mámorosak. Ha bármilyen betegség, vagy szomorúság van, csak maradjatok emlékezésben. Ezeket a számlákat most el kell rendezni. Aztán, virágokká váltok 21 születésre. Ott a szomorúság nem kérdéses. Elmondták, hogy nincs olyan táplálék, mint a boldogság. Aztán a lustaság, stb., mind véget fog érni. Itt igaz boldogság van, míg kint az hamis. Bárki, aki itt gazdagsággal és ékszerekkel rendelkezik, lehet, hogy nagyon boldog, de ott az a korlátlan kérdése. Nektek korlátlan boldogságban kellene maradnotok. Tudjátok, hogy állandóan boldogok fogtok maradni 21 születésre. Nektek tudatában kellene lennetek annak, hogy mivé fogtok válni. Azzal, hogy csak azt mondjátok, Baba, a szomorúságotoknak véget kellene érnie. Ez boldogság 21 születésre. Csak néhány nap maradt hátra. Ti a boldogság földjére mentek, így semmi másra nem szabadna emlékezni. Ez a Baba megosztja a tapasztalatát. Baba sok hírt kap a konfliktusokkal kapcsolatban, amik folytatódnak. Baba semmivel kapcsolatban nem érez szomorúságot. Ha valamit hall, azt mondja, achcha, ez a sors, ez semmi. Ti azokká váltok, korlátlan kincsekkel. Azzal, hogy önmagatokhoz beszéltek, boldogság van. Ti nagyon békések fogtok maradni, és az arcotok is vidám marad. Ha valaki elnyer egy ösztöndíjat, az arca nagyon vidám marad. Ti is erőfeszítést tesztek azért, hogy olyan vidámak legyetek, mint Lakshmi és Narayan. Ők nem rendelkeznek tudással. Ti rendelkeztek tudással, és így boldogságnak kellene lennie. Vidámságnak kellene lennie. Ti még az istenségeknél is emelkedettebbek vagytok. Az Atya, a Tudás Óceánja ilyen emelkedett tudást ad nektek. Ti elnyeritek a tudás örökkévaló ékszereinek a lottószelvényét, és így olyan boldogoknak kellene maradnotok. Erre a születésetekre úgy emlékeznek, mint ami olyan értékes, mint egy gyémánt. Csak az Atyát, és nem ezeket az istenségeket nevezik tudás teljesnek. Ti, Brahminok is tudás teljesek vagytok, ezért rendelkeztek a tudás boldogságával. Először is, rendelkeztek annak a boldogságával, hogy megtaláltátok az Atyát. Senki más csak ti rendelkeztek ezzel a boldogsággal. Az odaadás ösvényén nincs igaz boldogság. Az odaadás ösvényének boldogsága rövid időre szól, és mesterséges. Annak a helynek a neve svarg, a boldogság földje, mennyország. Ott korlátlan a boldogság, míg itt korlátlan a szomorúság. Ti, gyerekek most tudjátok, hogy milyen piszkosakká váltatok Ravan királyságában. Ti folyamatosan lefele jöttetek. Ez a méreg óceánja. Az Atya most eltávolít benneteket a méreg óceánjából és elvisz a tej óceánjába. A gyerekek mindezt nagyon édesnek találják, de aztán, amikor felejtenek, az állapotuk megsérül. Az Atya felemeli a boldogságotok szintjét. A tudásnak erre a nektárára emlékeznek. Nektek folyamatosan innotok kell a tudás nektárjából egy pohárral. Itt a ti mámorotok nagyon magas, de amikor kimentek, az csökken. Baba maga érzi, hogy itt a gyerekek nagyon jó érzéssel rendelkeznek. Ők úgy érzik, hogy elmennek az otthonukba. Mi megalapítjuk a királyságot Baba shrimatja alapján. Mi nagy harcosok vagyunk. Ez a tudás mind ott van az intellektusotokban. Ezen keresztül van az, hogy igénylitek azt a státuszt. Nézzétek meg, hogy ki az, aki tanít benneteket. A korlátlan Atya teljesen átalakít benneteket. Tehát, nektek, gyerekeknek olyan nagy boldogságot kellene éreznetek a szívetekben. Annak is fel kellene merülni a szívetekből, hogy nektek boldogságot kell adnotok másoknak. Ravan elátkoz benneteket, amikor egy örökséget kaptok az Atyától. Ti olyan boldogtalanná és békétlenné váltok azzal, hogy Ravan elátkoz benneteket. Sok testvér van, akiknek az a vágya, hogy szolgáljanak. De az urnát átadták az anyáknak. A hadsereg a shaktiké. Arra emlékeznek, üdvözlet az anyáknak. Azzal együtt, üdvözletet adnak az Atyának, ugyanakkor az anyák nevét említik. Először Lakshmi és aztán Narayan. Először Szita és aztán Ráma. Itt először leírják a férfi nevét, és aztán a nőjét. Ez egy játék. Az Atya mindent elmagyaráz. Ő elmagyarázta az odaadás ösvényének titkait is. Azok a dolgok mind megtörténnek az odaadásban. Ti nem tudtok mindarról, míg nem rendelkeztek ezzel a tudással. Ti, lelkek most megértitek, hogy korábban tanulatlanok, és oktalanok voltatok, és a piszokban hevertetek. Most mindenki karaktere megreformálódik. A ti karakteretek ördögivé vált az öt bűnön keresztül. Olyan sok változás történik. Nektek is meg kell változnotok. Nem lesztek képesek arra, hogy megváltoztassátok önmagatokat, ha egyszer elhagytátok a testeteket. Az Atyában erő van, hogy sokakban változást hozzon. Sok gyermek megosztja a tapasztalatát: Én nagyon kéjvággyal teli voltam. Egy alkoholista voltam. Én nagyon átalakultam. Mi most olyan nagy szeretettel élünk. Ott vannak a szeretet könnycseppjei is. Bár az Atya olyan sokat magyaráz, ezeket a dolgokat mind elfelejtik. Máskülönben a boldogságotok fokának nagyon magasnak kellene maradnia. Ott lenne a gondolat: nekünk hasznot kell hoznunk sokaknak. Mutassuk meg az ösvényt az embereknek, akik boldogtalanok. Nektek olyan sok erőfeszítést kell tennetek azért, hogy magyarázzatok. Néha még inzultálnak is benneteket. A hang már szétterjedt, hogy az embereket testvérekké és nővérekké teszitek. Á, de a testvér és nővér kapcsolat jó. Ti lelkek testvérek vagytok, ugyanakkor a látásmód, ami olyan sok születésen keresztül szilárddá vált, nem változik. Sok hír elér Babához. Ezért az Atya elmagyarázza: Nektek, gyerekek szívét el kell távolítani ettől a piszkos világtól. Nektek gyönyörűvé kell válnotok. Sokan meghallgatják a tudást, és aztán elfelejtik. A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Baba nagyon tapasztalt. A királyok elveszítették a királyságukat ezen bűnök miatt. A kéjvágy nagyon rossz. Mindenki azt mondja, ez egy nagyon erőteljes ellenség. Az Atya azt mondja, azzal, hogy legyőzitek a kéjvágyat, a világ mestereivé váltok. Ugyanakkor a kéjvágy bűne olyan erőteljes, hogy még azt követően is, hogy egy ígéretet tesznek, a lelkek elbuknak. A lelkek nagy nehézség árán változnak. Ebben az időben az egész világ embereinek karaktere megsérült. Mikor létezett a tiszta világ, és hogyan lett megteremtve? Hogyan igényelték a királyságuk szerencséjét? Senki nem tudja ezt elmondani nektek. Az idő el fog jönni, amikor ti emberek külföldre is elmentek. Hallani fognak arról, hogy a paradicsom hogyan került megalapításra. Ezek a dolgok mind nagyon világosak az intellektusotokban. Ez egy mély elfoglaltság, amivel most rendelkeznetek kellene. Minden más dolgot el kell felejteni. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ahogy sétáltok, ahogy körbemozogtok, és ahogy ültök, köpüljétek ezt a tudást és váljatok olyanná, mint egy hattyú, ami felszedi a gyöngyszemeket. Szívjátok önmagatokba a gyöngyszemeket mindenkitől. Nektek át kell adnotok az erényeiteket másoknak.

2. Annak érdekében, hogy az arcotok vidám maradjon, beszéljetek önmagatokhoz: ohó, mi a korlátlan kincsek mestereivé válunk. Elnyerjük a tudás ékszereinek a lottószelvényét az Atyától, a Tudás Óceánjától.

Áldás:
Legyetek az elégedettség ékszerei, akik állandóan elégedettek maradtok, és átadjátok az elégedettség tapasztalatát a drishtiteken, a hozzáállásotokon és tetteiteken keresztül.

Az állandó elégedettség különlegességével, a különleges lelkek a Brahmin klánban azok, akik maguk elégedettek maradnak, és a drishtijükkel, a hozzáállásukkal és a tetteikkel átadják másoknak is az elégedettség tapasztalatát. Ők az elégedettség ékszerei, akik mindig megtapasztalják az elégedettség arany virágait, amiket BapDada rájuk záporoz a gondolataikban, a szavaikban, a tetteikben és az ismeretségeikben és a kapcsolataikban a gyülekezetben. Az elégedettség ilyen ékszeri válnak a virágfüzérré BapDada nyaka körül; ők igénylik a királyság egy jogát, és válnak a rózsafüzér részévé, amit a hívők forgatnak.

Slogen:
Vessetek véget minden negatívnak, és haszontalannak, és váljatok szabaddá attól, hogy keményen keljen dolgoznotok.