2020. november 15. Madhuban Avyakt BapDada Om Shanti 1987. január 18.


A KARMATEET ÁLLAPOT JELEI

Ma avyakt BapDada eljött, hogy találkozzon a gyermekeivel, az avyakt angyalokkal, akik megkapták az áldást: „Rendelkezzetek avyakt állapottal”. Az egész ciklus során csak egyszer, ebben az átmeneti korban van az, hogy ez az avyakt találkozó megtörténik. Az aranykorban ott lesz az istenségek találkozója, de az angyalok avyakt találkozója csak egyszer történik meg, ebben az időben. A testetlen Atya is megünnepel egy találkozót avyakt Brahma Atyán keresztül. A testetlen Egy mélyen szereti az angyaloknak ezt a gyülekezetét. Ezért hagyja el a földjét, és jön el a szubtilis és testi világba, hogy megünnepeljen veletek egy találkozót. Az angyali gyerekek szeretetének vonzása miatt van az, hogy az Atyának is meg kell változtatnia a saját formáját és ruháját, és el kell jönnie a gyerekek világába. Ez az átmeneti kor az Atya és a gyerekek egy nagyon különleges és szeretetteljes világa. A szeretet a legnagyobb erő, ami vonz. Ez megköti a Legfelső Lelket, aki szabad a kötéstől és szabad egy testtől, a szeretet kötésével. Ez egy testi lénnyé teszi a testetlen Egyet egy kölcsönvett testen keresztül. Ez a gyerekek szeretetének gyakorlati bizonyítéka.

Ez az a nap, amikor sok gyermek szeretete folyói mindenhonnan elmerülnek a Szeretet Óceánjában. A gyerekek azt mondják: mi eljöttünk, hogy találkozzunk BapDadával. A gyerekek eljöttek, hogy találkozzanak az Atyával? Vagy az úgy van, hogy az Atya jött el, hogy találkozzon veletek, gyerekek? Vagy mindkettő eljött Madhubanba, hogy egymással találkozzanak? A gyerekek eljöttek, hogy megfürödjenek a Szeretet Óceánjában, de az Atya eljött, hogy megfürödjön a több ezer Gangeszben. Ezért van az, hogy az Óceán és a Gangeszek mélája (találkozója) különleges. Ti elmerültök a Szeretet Óceánjában és olyanná váltok, mint egy óceán. Ezt a napot hívják az Atyával egyenlővé válás napjának - az emlékezés napjának, vagyis az erő napjának. Miért? Ez a nap Brahma Atya teljessé, tökéletessé és az Atyával egyenlővé válása emléke, a gyermek és így Brahma Atya, mert Brahma egy gyermek és egy atya is. Ezen a napon:

  • Brahma átadta az egy érdemes gyermeknek lenni bizonyítékát a szeretet formájában.

Ő átadta az egyenlővé válás bizonyítékát.

Ő átadta a különösen szeretőnek és teljesen elszakadottnak lenni bizonyítékát.

Ő átadta a karmateet-nek, az Atyával egyenlőnek lenni bizonyítékát, vagyis ő átadta a karma kötésétől szabadnak lenni, mint az Atya, bizonyítékát.

Ő átadta az egész ciklus tetteinek minden karmikus számlájától szabadnak lenni bizonyítékát.

A szolgálat iránti szeretet kötésén kívül nincs más kötés. A szolgálatban is ő nem egy lélek, aki kötve van a szolgálat bármilyen kötésével, mert néhányan szolgálnak, miközben szabadok a kötéstől, míg mások úgy szolgálnak, hogy kötve vannak a szolgálat kötésével. Brahma Atya is egy szolgáló. Ugyanakkor a szolgálatban a vágy királyi formái is megkötnek valakit a szolgálat karmikus számlájának kötésében. Az igaz szolgálók attól a karmikus számlától is szabadok. Ezt hívják a karmateet állapotnak. Ugyanúgy, ahogy ott van a test kötése és a testi kapcsolatok kötése, hasonló módon, az önző motivációk a szolgálatban is egy kötés és akadályokat teremtenek a karmateet-té válásotokban. Karmateet-té válni azt jelenti, hogy szabaddá váltok attól a királyi karmikus számlától is.

A többség, aki eljött, szolgáló, aki eszköz a Gita pathshalákért. Tehát, a szolgálat azt jelenti, hogy felszabadítotok másokat is. Miközben másokat szabaddá tesztek, ugye ti, nem kötitek magatokat egy kötésbe? Ahelyett, hogy a ragaszkodás legyőzőivé válnátok, - hogy lemondtatok a fizikai gyermekeitek, stb. iránti összes ragaszkodásról -, ugye nem rendelkeztek ragaszkodással a diákjaitok iránt? Miközben azt mondjátok, ez nagyon jó, ő nagyon jó, és ilyen módon valakit jónak tekintetek, ugye nem kötitek magatokat a vágy kötésébe, hogy az az egy hozzátok tartozzon? Ugye nem kedvelitek az aranyláncokat? Tehát, ünnepeljétek meg a mai napot az enyém korlátolt tudatosságától szabaddá válni napjaként, vagyis az avyakt napként, hogy karmateet-té váljatok. Ezt hívják a szeretet bizonyítéka átadásának. Mindenki célja, hogy karmateet-té váljon, jó. Most ellenőrizzétek, hogy milyen mértékben váltatok szabaddá a karma kötésétől. Először is, ellenőrizzétek, hogy vajon szabadok vagytok-e bármilyen önző motiváció érzésétől a lokikban és alokikban, a tettekben és a kapcsolatokban. Másodsorban, szabaddá váltatok a múltbeli születéseitek tetteinek karmikus számláitól, és az erőfeszítéseitekben, a jelenlegi időben, szabadok vagytok a haszontalan természet és szanszkarák befolyásától a gyengeségek miatt? Ha bármilyen gyenge természet, vagy szanszkara, vagy a múlt természete, vagy szanszkarái befolyásolnak benneteket bármikor is, akkor kötve vagytok, és nem vagytok szabadok a kötéstől. Ne gondoljátok azt: én nem akarom, hogy ez megtörténjen, de az én természetem és szanszkaráim arra késztetnek, hogy ezt megtegyem. Ez nem valaki jele, aki szabad a kötéstől, de azé, aki kötve van a kötésben. Egy másik dolog: Amikor a szolgálat bármilyen szituációja, vagy a gyülekezet, vagy az elemek arra késztetik az eredeti állapototokat, vagyis az emelkedett állapototokat, hogy ingadozzon, ez sem a kötéstől szabadnak lenni állapot. Váljatok szabaddá attól a kötéstől is. Harmadsorban, váljatok szabaddá az emelkedett állapototok bármilyen zűrzavarától, ami eljöhet az öreg világban az utolsó öreg test bármilyen típusú betegségein keresztül. A betegség számára egy dolog, hogy eljöjjön, de egy másik dolog, ha az a betegség ingadozásra késztet benneteket. Előre elrendelt, hogy az eljöjjön, de az állapototok ingadozása egy jel, hogy kötésben vagytok. Váljatok szabaddá a test betegségével kapcsolatos gondolatoktól. Helyette legyenek gondolataitok az eredeti énetekről, a tudás gondolatairól és arról, hogy azok vagytok tiszta és pozitív gondolatokkal mások iránt, mert valamiről túl sokat gondolkozni, az az aggodalom egy formájává válik. Tehát, szabaddá válni attól, ezt hívják a karmateet állapotnak. Lemondani mindazokról a kötésekről, a karmateet állapot egy jele. Brahma Atya szabaddá vált az összes típusú kötéstől, és elérte a karmateet állapotot. Tehát, ma ez a karmateet-té válni napja, mint Brahma Atya. Megértettétek ennek a napnak a jelentőségét? Achcha.

A mai gyülekezet különösen azok gyülekezete, akik különleges szolgálók, vagyis azoké, akik tiszta és jótékony lelkekké válnak. Egy Gita pathshalát nyitni azt jelenti, hogy tiszta és jótékony lelkekké váltok. Mindegyik közül a legnagyobb jótékonyság minden lelket az összes időkre szabaddá tenni a sok születésük bűneitől. A név nagyon jó: „Gita pathshala”. Tehát, azok egy Gita pathshalából, azokat jelentik, akik megtanulják a Gita leckéjét, és másokat is tanítanak. A Gita tudásának első leckéje, hogy egy testetlen lélekké váljatok, és az utolsó lecke a ragaszkodás legyőzőjének és az emlékezés egy megtestesítőjének lenni. Tehát, az első lecke a módszer és az utolsó lecke az eredmény, amit elérnek azon a leckén keresztül. Tehát, azok a Gita pathshalákból minden pillanatban megtanulják ezt a leckét, vagy csak elolvassátok a murlit? Mert először is a módszer az én számára egy igaz Gita pathshaláért, vagyis, hogy azzá váljon, a tanulás, és azután, hogy egy eszközzé váljon, és másokat tanítson. Tehát, ti, mindannyian a Gita pathshalákban ezzel a módszerrel szolgáltok? Mert ti, mindannyian ennek az isteni tanulmánynak vagytok a példái a világ előtt. A példa fontos. Egy példa sok másik léleknek inspirációkat ad arra, hogy olyanná váljanak. Tehát, azok a Gita pathshalákból nagy felelősséggel rendelkeznek. Ha a leghalványabb gyengeséget is mutatjátok a példává válásban, akkor ahelyett, hogy megteremtenétek sok másik lélek szerencséjét, ti eszközzé váltok arra, hogy sok lelket megfosszatok a szerencséjük megteremtésétől, mert azok, akik néznek és hallanak titeket, eszköz lelkeket, figyelnek a testi formában. Az Atya inkognitó, ugye? Ezért ezt mutassátok be azzal, hogy ilyen emelkedett tetteket hajtotok végre, vagyis látva az emelkedett tetteiteket, sok lélek cselekedni fog és képessé válnak arra, hogy emelkedetté tegyék a szerencséjük vonalát. Tehát, először is mindig tekintsétek önmagatokat egy példának. Másodsorban, mindig emlékezzetek a szimbólumotokra. Tudjátok, hogy mi azok szimbóluma egy Gita pathshalából? A lótuszvirág. BapDada elmondta nektek, hogy váljatok egy lótuszvirággá és ezt tegyétek a gyakorlatba. Az eszköz, hogy egy lótusszá váljatok az, hogy ezt a gyakorlatba teszitek. Ha ezt nem teszitek a gyakorlatba, akkor nem válhattok egy lótusszá. Ezért mindig őrizzétek meg az intellektusotokban: én egy példa vagyok. Szintén őrizzétek meg a lótuszvirág szimbólumát az intellektusotokban. Nem számít, hogy a szolgálat mennyire növekszik, maradjatok elszakadottak és szeretők, miközben szolgálatot végeztek. Ne csak szeretők legyetek, de szeretők és elszakadottak. Ez azért van, mert a szolgálat iránt szeretettel rendelkezni egy jó dolog, de nektek biztosnak kell lennetek abban is, hogy a szeretet nem válik ragaszkodássá. Ezt hívják úgy, mint szeretőnek lenni, miközben elszakadott. Ti a szolgálatért eszközökké váltatok, és az nagyon jó. Ti legalább megkaptátok a tisztának és jótékony léleknek lenni címet. Ezért, mivel jótékony tetteket hajtottatok végre, ti egy különleges meghívást kaptatok. Most továbbra is fejlődjetek a jövőért a siker állapotával, amiért Baba egy leckét tanított nektek. Értitek, hogy a jövőben mit kell tennetek? Achcha.

Ma ti, mindannyian különösen egy dologra vártok, és az micsoda? (Hogy Baba elmondja az eredményünket.) Átadjátok az eredményt, vagy az Atya fogja átadni az eredményt? BapDada mit mondott? Ő megnézi az eredményt, vagy Ő adja át az eredményt? A dráma tervének megfelelően bármi történt és bárhogy is történt, arra azt mondanák, hogy jó volt. Ti, mindannyian megőriztétek a jó célt, és megmutattátok a minőséget a tetteiteken keresztül a saját kapacitásotoknak megfelelően. Ti sorszámszerint alkalmaztátok „egy hosszú időn át” áldását, és az áldások, amiket elértetek, még most is arra késztetnek benneteket, hogy képmássá váljatok, ami áldásokat ad és folyamatosan legyetek az áldások adományozói, mint az Atya. BapDada most mit akar? Ti megkaptátok az áldásokat, és most, ebben az évben, miközben különösen gyakoroljátok, hogy szabadok vagytok a kötésektől hosszú időn át, vagyis miközben egy karmateet állapottal rendelkeztek, ami olyan, mint az Atyáé, adjátok át a világnak az elszakadottnak és szeretőnek lenni tapasztalatát. Most változtassátok meg az ezt csak néha megtapasztalni módszerét, és nyilvánítsátok ki hosszú időn át a megrázhatatlannak, elmozdíthatatlannak, az akadályoktól, a kötésektől, a bűnös gondolatoktól és bűnös tettektől szabadnak, vagyis testetlennek, bűntelennek és ego nélkülinek lenni tapasztalatát. Ezt az állapotot hozzátok a világ elé gyakorlati módon. Ezt ismerik úgy, mint egyenlővé válni az Atyával. Értitek?

Az eredményben közületek hányan voltatok elégedettek önmagatokkal? Először is, ott van az én elégedettsége. Másodsorban, ott van a Brahmin család elégedettsége, és harmadsorban ott van az Atya elégedettsége. Mindhárom eredményében nektek még több jegyet kell igényelnetek. Tehát, váljatok elégedetté, és másokat is tegyetek elégedetté. Váljatok az Atya elégedettségének ékszereivé, és állandóan és folyamatosan ragyogjatok. BapDadában tisztelet van irántatok, gyerekek és ezért van az, hogy Ő megmutatja nektek az inkognitó felvételeket. Ti vagytok azok, akik ezzé fogtok válni a jövőben és ezért az Atya látja a ti állandóan tökéletes állapototokat. Achcha.

Ti ugye mindannyian az elégedettség ékszerei vagytok? Látva a kiterjedést, maradjatok boldogok. Ti, mindannyian arra vártok, hogy sorok legyenek Abu Roadtól. Most csak a terem lett teli, de azután mit fogtok tenni? Aludni fogtok, vagy egész éjszaka állandó jógában lesztek? Ez is meg fog történni. Ezért csak egy kevéssel is maradjatok boldogok. Három láb föld helyett, ha akárcsak egy láb földet kaptok, maradjatok azzal is boldogok. Ne gondoljátok azt: korábban ez ilyen volt. Ünnepeljétek meg a család növekedésének boldogságát. Az ég és a föld soha nem fog kifogyni a térből. Olyan sok hely van. Amikor azt gondoljátok: ennek kellene lennie, nekem ezt meg kellene kapnom, ti akkor azt egy nagy dologgá teszitek. Azután, a Dadiknek is arról kell gondolkodniuk, hogy mit tegyenek, és hogyan tegyék azt meg. Az a nap is el fog jönni, amikor napközben fogtok aludni a napsütésben, és éjszaka ébren lesztek. Azok az emberek tüzet gyújtanak, és azt körbeülik. Önmagukat melegen tartják. Ti is, mindannyian, meg fogjátok gyújtani a jóga tüzét, és ott fogtok ülni. Ez tetszik nektek? Vagy ágyakat akartok? Vagy székeket akartok, amire leülhettek? A hegy támaszát tegyétek a széketekké. Miközben lehetőségekkel rendelkeztek, azoktól vegyétek a kényelmet, és ha azokkal nem rendelkeztek, akkor a hegyet tegyétek a széketekké. Nektek csak arra van szükségetek, hogy a hátatok megpihenjen, semmi másra. Ha 5.000 ember eljön, akkor természetesen a székeket ki kell vinni, és amikor ott sor van, akkor még az ágyaitokról is le kell mondanotok. Maradjatok örökké készek. Ha egy ágyat kaptok, ha ji, és ha arra kérnek benneteket, hogy aludjatok a földön, akkor is ha ji. Titeket arra késztettek, hogy ezt sokat gyakoroljátok az elején. Két héten keresztül az orvosi rendelő zárva tartott. Még az asztmás betegek is köles chapatit és lassit (joghurt, ami vízzel van összekeverve) ettek. Ugyanakkor ők nem váltak beteggé. Mindenki egészséges lett. Tehát, ők ezt bemutatták a saját gyakorlatukkal az elején, és ez a végén is meg fog történni. Máskülönben csak gondolkozzatok el erről. Ha ti egy asztmás beteget megkérnétek arra, hogy lassit igyon, az a beteg félne azt meginni. Ugyanakkor, amikor abba belekeverik az áldások gyógyszerét, akkor az az élvezet egy formájává válik. Az nem fog tesztként érződni. Az nem lesz nehéz. Akkor az nem tűnt lemondásnak, de egy kirándulás volt. Tehát, ti, mindannyian készek vagytok? Vagy a tanárok egy listát fognak adni azoknak, akiknek biztosítaniuk kell az összes lehetőséget? Ezért van az, hogy nem hívnak el ide olyan sokat. Amikor az idő eljön, ti meg fogjátok tapasztalni, hogy a szellemi erőfeszítéseitek sikerének formái vagytok, túl mindezeken a lehetőségeken. Ti szellemi hadsereg is vagytok, ugye? Nektek el kell játszanotok annak a hadseregnek a szerepét is. Most ez egy szerető család. Ez egy otthon. Ti ezt megtapasztaljátok, ugye? Ugyanakkor, amikor az idő eljön, nektek szellemi hadseregnek kell lennetek, és azzal a szeretettel túl kell mennetek, bármilyen szituáció is jöjjön. Ez is a hadsereg különlegessége. Achcha.

Gujarat rendelkezik az örökké késznek lenni különleges áldásával. Ti nem kerestek kifogásokat: mit tudunk tenni, hogyan tudjuk ezt megtenni? Ők nem rendelkeztek helyfoglalással. Ők csak ide elérkeztek. Ez is a közel lenni előnye. Gujarat rendelkezik a szófogadónak lenni különleges áldásával, mert ti a szolgálatra is azt mondjátok: ha ji. Az összes szolgálatot, ami nehéz munkát igényel, átadják Gujaratnak. Ki végzi el a chapatik elkészítésének szolgálatát? Ki végzi el a szállások átadásának és azok működtetésének szolgálatát? Gujarat. BapDada mindent lát. Az nem úgy van, hogy BapDada nincs mindennek a tudatában. Azok, akik erőfeszítést tesznek, különösen szeretetet kapnak a Szeretettől. Ti rendelkeztek a közel lenni szerencséjével, és megőriztétek a saját szerencsétek növelésének jó módszerét. Nem mindenki tudja, hogyan növelje a szerencséjét. Néhányan szerencsét kapnak, de ők csak annyit őriznek meg. Ők nem tudják, hogy azt hogyan növeljék. Ugyanakkor azok Gujaratból szerencsével rendelkeznek, és azt is tudják, hogy azt hogyan növeljék. Ezért van az, hogy ti növelitek a szerencséteket. BapDada örül, hogy ezt látja. Az Atyától különleges áldásokat kapni, szintén a szerencse egy jele. Értitek?

Az összes szerető gyermeknek, akik ide mindenhonnan elérkeztek. BapDada az összes szerető gyermeknek mindenhol, erről a földről és külföldről, átadja az áldást a szeretetetek viszonzásaképpen: „Legyetek örökkévalóan szeretők”. Ahogy ti ide futva eljöttetek olyan messziről szeretetből, ugyanúgy, ahogy fizikailag futva jöttetek, és közel kerültetek és személyesen Baba elé jöttetek, hasonló módon, az erőfeszítéseitekben is váljatok az Atyával egyenlővé a repülő állapototokon keresztül, vagyis mindig maradjatok közel az Atyához. Ugyanúgy, ahogy személyesen eljöttetek ide, az Atya elé, hasonló módon, mindig maradjatok közel az Atyához a repülő állapototokon keresztül. Értitek, hogy mit kell tennetek? A szíveteknek ez a szeretete eléri az Atyát, a Szívek Vigasztalóját még mielőtt ide elérnétek. Függetlenül attól, hogy ezen a napon személyesen Baba előtt vagytok, vagy fizikailag messze vagytok, hogy ezen a földön, vagy külföldön vagytok, még akkor is, ha messze vagytok, az összes gyermek mindegyik közül a legközelebbi és a szívtrónuson ül. Tehát, mindegyik közül a legközelebbi hely a szív. Tehát, ti nem külföldön, vagy valahol máshol ültök ezen a földön, de a szívtrónuson ültök. Tehát, ti közel vagytok, ugye? Az összes gyermek szeretete, emlékezése és a panaszaik és az ő szívtől-szívig tartó párbeszédeik és az ajándékok elérték az Atyát. BapDada az összes szerető gyermeknek átadja a különleges áldást: „Mindig maradjatok szabadok a kemény munkától azzal, hogy elveszettek vagytok a szeretetben”. Tehát, ti, mindannyian megkaptátok a viszonzást, ugye?

Az összes szerető gyermeknek, az összes léleknek, akik mindig közel maradnak; az összes különleges léleknek, akik szabadok maradnak a karma kötésétől, és akik hosszú időn át megtapasztalják a karmateet állapotot; az elégedettség összes ékszerének, akik a szívtrónuson ülnek; az avyakt állapot áldásával együtt szeretet, emlékezés, jó éjszakát és jó reggelt BapDadától.

Áldás:

Váljatok teljessé és tökéletessé, és egyenlővé az Atyával, azzal, hogy véget vettek az összes számlának, és felveszitek az új szanszkarák új ruháját.

Deepawalikor az emberek új ruhákat viselnek. Hasonló módon, az élő halál ezen új születésében, ünnepeljétek meg az új évet azzal, hogy az új szanszkarák ruháit viselitek. A gyengeségeitek, a hibáitok öreg számláiból, az erő hiányából és az érzékenységből bármi is maradt, azoknak mind vessetek véget és ünnepeljétek meg az új Deepawalit. Ebben az új születésben szívjátok önmagatokba az új szanszkarákat és egyenlővé fogtok válni az Atyával.

Slogen:

Halmozzátok fel a tiszta gondolatok kincsét, és nem fogjátok elvesztegetni az időtöket haszontalan gondolatokkal.


*** Om Shanti ***

Megjegyzés: Ma van a hónap 3. vasárnapja, és minden Raja Jógi tapaswi testvér és nővér meditációt gyakorol 18.30-tól 19.30-ig. A tiszta érzések emelkedett hozzáállásával váljatok nagy adományozókká a tudatotokkal, és végezzétek el a mindenkinek átadni a félelemmentesség áldása szolgálatát.