15.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, csak az egy Atya az Üdvösséggel teljes Egyetlen, aki mindenkinek áldásokat ad. Egyedül az Atyát hívják a Szomorúság Eltávolítójának, és a Boldogság Adományozójának. Rajta kívül senki más nem távolíthatja el a szomorúságotokat.

Kérdés:
Ott van az örökbefogadás rendszere az imádat ösvényén és a tudás ösvényén is, de mi a különbség?

Válasz:
Az imádat ösvényén, amikor valakit örökbe fogadnak, ott van a guru és a tanítvány kapcsolata. Egy sannyasi, akit örökbe-fogadnak, magát egy követőnek nevezi, míg a tudás ösvényén ti nem követők, vagy tanítványok vagytok. Ti az Atya gyermekeivé váltatok. Egy gyermekké válni azt jelenti, hogy jogotok van az örökséghez.

Ének:
Üdvözlet Shivának…

Om shanti.
Ti, gyermekek hallottátok az éneket. Ez a dicséret a Legfelső Atyáé, a Legfelső Léleké, Shiváé. Ők azt mondják: Üdvözlet Shivának. Azt nem mondják: Üdvözlet Rudrának, vagy Üdvözlet Somnathnak. Azt mondják: Üdvözlet Shivának és Ő az Egyetlen, akit sokat dicsérnek. „Üdvözlet Shivának” azt jelenti, üdvözlet az Atyának. Istennek, az Atyának a neve, Shiva. Ő testnélküli. Ki mondta azt: Ó Isten, az Atya? A lélek mondta ezt. Amikor egy lélek egyszerűen azt mondja, „Ó atya!”, akkor az egy fizikai apára vonatkozik. Az a kifejezés, „Ó Isten, az Atya!” a szellemi Atyára vonatkozik. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Az istenségeket azoknak hívják, akiknek isteni intellektusuk van. Az istenségek a világ mesterei voltak. Most senki sem mester. Senki nem Bharat Ura, vagy Mestere. Egy királyt atyának, vagy az étel adományozójának (a gondoskodónak) is nevezik. Most nincsenek királyok. Tehát ki mondta azt: Üdvözlet Shivának? Hogyan mondhatjátok el, hogy az, az Egyetlen az Atya? Olyan sok Brahma kumar és kumari van. Ők Shiv Baba unokáivá válnak. Ők örökbe fogadottak Brahmán keresztül. Ők mind azt mondják: Mi mind Brahma kumarok és kumarik vagyunk. Achcha, Brahma kinek a gyermeke? Shiváé. Brahma, Vishnu és Shankar, mind a három, Shiva gyermekei. Shiv Baba Isten, a Magasak közt Legmagasabb, az Egyetlen, aki a testnélküli világban lakik. Brahma, Vishnu és Shankar a szubtilis régió lakói. O.K., tehát az emberi világ hogyan került megteremtésre? Ő azt mondja: A dráma szerint Én belépek Brahma hétköznapi testébe, és őt az emberiség Atyjává (Prajapita) teszem. Nekem be kell lépnem abba a valakibe, akinek a Brahma nevet adják. Az ő neve megváltozik aztán, hogy örökbe fogadásra került. Még a sannyasik is megváltoztatják a nevüket. Először egy háztartásban vesznek születést, és aztán, a sanskaráik szerint, gyermekkorukban a szentírásokat, stb. olvassák, majd érdektelenek lesznek. Aztán, elmennek egy sannyasihoz, és ott örökbe fogadják őket. Ők azt mondanák: Ez a valaki a gurum. Ők nem hívnák őt az apjuknak. Ők a guru követőivé, vagy tanítványaivá válnak. A guru örökbe fogadja a tanítványt, és azt mondja: Te a tanítványom, vagy követőm vagy. Ez az Atya azt mondja: Ti a gyermekeim vagytok. Ti, lelkek az Atyához kiáltottatok az imádat ösvényén, mert itt nagy a szomorúság; nagyon sok a sírás az elkeseredés miatt. A Tisztító Atya csak az Egyetlen. A lelkek üdvözlik a testnélküli Shivát. Az Atya mindig létezik. Istenhez, az Atyához azt éneklik: Te vagy az Anya és Te az Atya. Mivel ott van az Atya, az Anyára is biztosan szükség van. Nem lehet teremtmény az Anya és az Atya nélkül. Az Atyának biztosan el kell jönnie a gyermekekhez. Tudni, hogy a világciklus hogyan ismétlődik, és ismerni annak az elejét, közepét és végét, jelenti azt, hogy trikaldarshivá válni. Több millió színész van, és mindegyiknek a szerepe a sajátja. Ez a dráma korlátlan. Az Atya azt mondja: Én vagyok a Teremtő, a Rendező és a Főszereplő. Ugye Én játszom? A lelkemet hívják a Legfelsőnek. Mindenegyes lélek formája, és a Legfelső Lélek formája ugyanaz. Valójában egy lélek csak egy pont. A lélek, a csillag a homlok közepén él. Az rendkívüli módon szubtilis; azt nem lehet látni. Egy lélek szubtilis és a lelkek Atyja is szubtilis. Az Atya elmagyarázza: Ti, lelkek olyanok vagytok, mint a pontok. Én, Shiva is olyan vagyok, mint egy pont. Azonban Én vagyok a Legfelső Teremtő és a Rendező. Én vagyok a Tudás Óceánja. Nekem tudásom van a világ elejéről, közepéről és végéről. Én tudás teljes és üdvösséggel teljes vagyok. Mindenkinek áldásokat adok. Mindenkit elviszek az üdvösségbe. Csak az egy Atya a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Az aranykorban senki nem boldogtalan. Az Lakshmi és Narayan királysága. Az Atya elmagyarázza: Én vagyok az emberi világfa Magja. Például, ott van egy mangófa, aminek egy nem élő magja van, és így az nem beszélne. Ha az élő lenne, akkor azt mondaná: Az ágak, a gallyak, a levelek, stb. belőlem, a magból merülnek fel. Ez az Egyetlen élő, és azt hívják a kalpafának. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek az emberi világfa Magja. Az Atya azt mondja: Én Magam eljövök és elmagyarázom annak a tudását mindenkinek. Én titeket, gyermekeket állandóan boldoggá teszlek. Maya az, aki boldogtalanná tesz titeket. Az imádat ösvényének véget kell érnie. A dráma ciklusának biztosan forognia kell. Ez a korlátlan világ történelme és földrajza. A ciklus folyamatosan forog. A vaskornak aranykorrá kell változnia. Csak egy világ van. Isten, az Atya az Egyetlen. Neki nincs apja. Ő a Tanár is és tanít benneteket. Isten beszél: Én raja jógát tanítok nektek. Az emberek nem ismerik az Anyát és Atyát. Gyermekek, ti tudjátok, hogy a testnélküli Shiv Baba testnélküli gyermekei vagytok. Aztán, ti vagytok a testi Brahma gyermekei is. Minden testnélküli gyermek testvér és Brahmának minden gyermeke fiú és lánytestvér. Ez a módja annak, hogy tiszták maradjatok. A fiú és lánytestvérek hogyan merülhetnének el a bűnben? Ugye a bűn az, ami elkezd egy tüzet? Azt mondják: A kéjvágy tüze. Az Atya megmutatja nektek a módszert, hogy attól védettek maradjatok. Először is, itt az elérés nagyon magas. Ha követjük az Atya shrimatját, akkor meg fogjuk kapni az örökséget a korlátlan Atyától. Csak az emlékezés által válunk örökké egészségessé. Az ősi Bharat jógája nagyon jól ismert. Az Atya azt mondja: Azzal, hogy folyamatosan Rám emlékeztek, tisztává fogtok válni, és a bűneitek megsemmisülnek. Ha a testeteket az Atyára való emlékezésben hagyjátok el, akkor eljöttök Hozzám. Ennek az öreg világnak véget kell érnie. Ez ugyanaz a Mahabharat háború. Győzelem lesz azok számára, akik az Atyához tartoznak. Egy királyság kerül megalapításra. Isten raja jógát tanít nektek azért, hogy a mennyország mestereivé váljatok. Aztán, Maya, Ravan a pokol mestereivé tesz benneteket. Ez olyan, mintha megkapnátok azt az átkot. Az Atya azt mondja: Szeretett gyermekek, legyetek a mennyország lakói azzal, hogy követitek az utasításaimat! Aztán, amikor Ravan királysága elkezdődik, Ravan azt mondja: Ó Isten gyermekei, váljatok a pokol lakóivá! A mennyországnak biztosan el kell jönnie a pokol után. Ugye ez a pokol? Mindenhol olyan sok az erőszak. Az aranykorban nincs harc, vagy vitatkozás. Bharat maga volt a mennyország; nem volt más királyság. Most az a Bharat a pokol, ott megszámlálhatatlan vallás van. Arra emlékeznek, hogy Nekem el kell jönnöm, hogy megsemmisítsem a sok vallást és megalapítsam az egy vallást. Én csak egyszer inkarnálódom. Az Atyának el kell jönnie a tisztátalan világba. Ő akkor jön, amikor a tisztátalan világnak véget kell érnie. Ahhoz háborúra is szükség van. Az Atya azt mondja: Édes gyermekek, testetlenül jöttetek, és most befejeztétek a 84 születéseitek szerepét. Most haza kell térnetek. Én tisztátalanból tisztává teszlek benneteket, és hazaviszlek titeket. 5.000 év alatt az istenségi lelkek 84 születést vesznek. Ott van egy számla. Nem mindenki fog 84 születést venni. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám, és igényeljétek az örökségeteket. Engedjétek, hogy a világciklus ott forogjon az intellektusotokban. Mi színészek vagyunk. Egy színészként, ha nem ismeritek a dráma Teremtőjét, Rendezőjét és a Főszereplőjét, akkor értelmetlenek vagytok. Bharat ezen keresztül vált olyan elszegényedetté. Az Atya eljön, és azt hitelképessé teszi. Az Atya elmagyarázza: Ti, Bharat emberei a mennyországban voltatok, és biztosan 84 születést kellett vennetek. A 84 születésetek most véget ért. Most csak ez az utolsó születés maradt. Isten beszél: Mindenki Istene az Egyetlen. Minden más vallásból valók közül senki nem fogadná el Krishnát Istenként. Ők csak a testnélküli Egyetlent fogadnák el. Ő minden lélek Atyja. Ő azt mondja: Én eljövök ennek a valakinek a sok születése végén, és belélépek. Amikor a királyság megalapításra kerül, akkor a pusztulás elkezdődik, és Én hazatérek. Ez egy nagyon nagy áldozati tűz. Minden más áldozati tüzet fel kell áldozni ebben az egyben. Az egész világ szemete belehullik ebbe, és aztán nem lesz más áldozati tűz; az imádat ösvénye a végéhez ér. Az arany és ezüstkorok után az imádat elkezdődik. Az imádat most a végéhez ér. Tehát mindez Shiv Baba dicsérete. Olyan sok nevet adtak Neki, és mégsem tudnak semmit sem. Ez az Egyetlen Shiva, és aztán Őt Rudrának, Somnathnak, Babulnathnak (aki a tüskéket virágokká változtatja) nevezték. Az Egyetlennek olyan sok nevet adtak. Ő egy nevet kapott, annak a szolgálatnak megfelelően, amit megtett. Ő nektárt ad nektek, hogy azt igyátok. Ti, anyák eszközökké váltatok arra, hogy megnyissátok a mennyország kapuit. Azokat dicsérik, akik tiszták. A tisztátalanok dicsérik a tisztákat. Mindenki meghajtja a fejét a kumarik előtt. Ti, Brahma kumarok és kumarik, felemelitek Bharatot. Nektek tisztává kell válnotok, és igényelnetek kell a tiszta világ örökségét az Atyától. Miközben otthon éltek a családotokkal, tisztának kell maradnotok. Ez erőfeszítést igényel. A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Amikor nem tudnak meglenni bűn nélkül, akkor elkezdik ütni őket. Az ártatlanokat bántalmazzák Rudra áldozati tüzében. Amikor azok bűneinek az urnája, akik bántalmazzák az ártatlanokat, teljessé válik, akkor a pusztulás megtörténik. Sok nővér van, akik soha nem látták még Babát és azt írják: Baba, én, ismerlek Téged. Én biztosan tisztává fogok válni azért, hogy igényeljem az örökségemet Tőled. Az Atya elmagyarázza: Az imádat ösvényén a szentírásokat tanulmányoztátok és fizikai zarándoklatokra mentetek. Most haza kell térnetek. Ezért Velem legyen jógátok. Szakadjatok el mindenki mástól, és egyedül Velem kapcsoljátok magatokat össze, és Én vissza foglak vinni benneteket Magammal, és aztán elküldelek titeket a mennyországba. Az a béke földje. A lelkek ott nem beszélnek. Az aranykor a boldogság földje, és ez a szomorúság földje. Most, miközben a szomorúságnak ezen a földjén éltek, emlékeznetek kell a béke földjére, és a boldogság földjére, és aztán el fogtok menni a mennyországba. Ti 84 születést vettetek. A klánok ciklusa folyamatosan forog. Először a Brahminok fejdísze van, aztán az istenségi klán, majd a harcos klán. Ti eljátsszátok a bukfenc egy játékát. Mi most Brahminokból istenségekké fogunk válunk. Ez a ciklus folyamatosan forog. Azzal, hogy ezt tudjátok, a Földgolyó uralkodóivá váltok. Nektek a korlátlan örökségre van szükségetek a korlátlan Atyától. Ezért, biztosan követnetek kell az Atya utasításait. Ti elmagyarázzátok, hogy a testnélküli Legfelső Lélek eljött és belépett ebbe a fizikai testbe. Amikor mi, lelkek testnélküliek vagyunk, akkor ott fent lakunk. Ez a Nap és a Hold, fények. Ezt hívják a korlátlan nappalnak és éjszakának. Az arany és ezüstkorok a nappal, és a réz és vaskorok az éjszaka. Az Atya eljön, és megmutatja nektek az ösvényt az üdvösségbe. Ti egy ilyen jó magyarázatot kaptok. Az aranykorban boldogság van, és aztán az apránként, folyamatosan csökken. Az aranykorban 16 mennyei fok van, és aztán 14 fok az ezüstkorban. Mindezeket a dolgokat meg kell érteni. Ott, az idő előtti halál soha nem történik meg. Ott nincs miért sírni, vagy harcolni. Minden attól függ, hogy hogyan a tanultok. Csak ezen tanulmány által változhattok emberi lényekből istenségekké. Isten tanít minket, hogy istenekké és istennőkké tegyen. Azok a tanulmányok csak néhány fillért érnek. Ez a tanulmány gyémántokat ér. Ez csak a tisztává válás kérdése ebben a végső születésben. Ez a raja jóga mindközül a legkönnyebb. Azért tanulni, hogy egy ügyvéddé, stb. váljanak, nem olyan könnyű. Itt azzal, hogy az Atyára és a ciklusra emlékeztek, a Földgolyó uralkodóivá váltok. Ha nem ismeritek az Atyát, akkor nem ismertek semmit sem. Az Atya, Maga nem válik a világ Mesterévé. Ő titeket, gyermekeket tesz azzá. Shiv Baba azt mondja: Ez a Brahma fog császárrá válni. Én nem válok azzá. Én a Nirvána földjén ülök. Én titeket, gyermekeket a világ mestereivé teszlek. Csak a testnélküli Legfelső Atya, a Legfelső Lélek végezhet igaz, önzetlen szolgálatot; emberi lények nem tehetik azt. Azzal, hogy megtaláltátok Istent, az egész világ mestereivé váltok. Ti váltok az ég és a föld, stb. mestereivé. Ugye az istenségek a világ mesterei voltak? Most olyan sok a szétválasztás. Az Atya most azt mondja: Én a világ mestereivé teszlek benneteket. A mennyországban csak ti léteztetek. Bharat a világ mestere volt. Az mostanra elszegényedetté vált. Bharat újból a világ mesterévé válik, rajtatok, anyákon keresztül. A többségetek anya, és ezért mondják azt: Üdvözlet az anyáknak. Rövid idő maradt hátra, és a testeteknek nincs garanciája; mindenkinek meg kell halnia. Ez most a visszavonulás állapota mindenki számára. Mindenkinek haza kell térnie. Isten ezt megtanítja nekünk. Őt hívják tudás-teljesnek, béke-teljesnek és üdvösséggel-telinek. Ő az Egyetlen, aki teljessé tesz minket minden erénnyel, 16 mennyei fokúvá, teljesen tisztává. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek, az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ez a tanulmány olyanokká tesz benneteket, mint egy gyémánt. Ezért, tanuljatok jól, szakadjatok el mindenki mástól, és csak az egy Atyához kapcsoljátok magatokat.

2. Kövessétek a shrimatot, és igényeljétek a mennyország teljes örökség. Miközben sétáltok és előrehaladtok, folyamatosan forgassátok az önfelismerés diszkoszát.

Áldás:
Gondnokokként végezzetek szolgálatot azzal, hogy lemondotok az „enyém” bármilyen tudatosságáról, és állandóan elégedett lelkekké váltok.

Miközben a családotokkal éltek és szolgálatot végeztek, mindig emlékezzetek: „Én egy gondnok vagyok, egy szolgáló.” Amikor nincs ott az „enyém” bármilyen tudatossága, miközben szolgálatot végeztek, akkor elégedettekké válhattok. Amikor van valamennyi „enyém” tudatosság, akkor zavartak vagytok, és azt gondoljátok: „A gyermekem ezt csinálja…”, de amikor a „Tied” (tera-tied) tudatosság van,, akkor képesek vagytok arra, átússzatok (terna-úszni). Azt mondani „Tied, Tied”, azt jelenti, hogy az öntiszteletetekben vagytok, és azt mondani „enyém, enyém”, azt jelenti, hogy arrogánsak vagytok.

Slogen:
Maradjatok az Atya és a Shrimatjának a tudatában az intellektusotokkal, minden egyes másodpercben, és aztán olyan lelkeknek fognak nevezni titeket, akik átadják magukat a szívükkel.