16.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek mindegyiktek az Atyához kötötte az élete fonalát. A kapcsolatotok az Egyetlennel van. Teljesítsétek a felelősségeteket az Egyetlen felé.

Kérdés:
Ti, lelkek, mindegyiktek az élete fonalát a Legfelső Lélekhez kötitek az átmeneti korban. Ez milyen módon folytatódik rendszerként a tudatlanság ösvényén?

Válasz:
A mennyasszony szárijának a laza részét a vőlegény sáljához kötik a házasságkötésükkor. A feleség aztán megérti, hogy a férje társává kell válnia egy életre. Most a száritok végét az Atyához kötöttétek. Megértitek, hogy az Atya fog fenntartást adni nektek fél ciklusra.

Ének:
Az életem fonalát Hozzád kötöttem.

Om shanti.
Nézzétek, az énekben azt mondják: Az életem fonalát Hozzád kötöttem. Egy lány az életének fonalát a férjéhez köti, és megérti, hogy az életét a férje társaként kell leélnie, és hogy a férjnek gondoskodnia kell róla. Az nem úgy van, hogy a feleségnek kell a férjéről gondoskodnia; nem, a férjnek kell gondoskodni a felesége életéről. Ti, gyermekek is megkötöttétek az életetek fonalát. Akár a korlátlan Atyának, akár a Tanárnak, vagy a Gurunak nevezitek Őt, a lelkek életének a fonalát a Legfelső Lélekhez kell kötniük. Az övéké egy korlátolt fizikai aspektus, ez viszont egy szubtilis aspektus. Egy mennyasszony az életének fonalát a férjéhez köti, és aztán elmegy a férj otthonába. Egy intellektusra van szükségetek, hogy mindent megértsetek. A vaskorban minden dolog ördögi utasítás. Tudjátok, hogy az életetek fonalát az Egyetlenhez kötöttétek. A kapcsolatotok az Egyetlennel van. Teljesítenetek kell a felelősségeteket az Egyetlen felé, mert Tőle nagyon sok boldogságot kaptok. Ő tesz minket a mennyország mestereivé. Ezért egy ilyen Atya utasításait követnetek kell. Ez egy szellemi fonal. A szellemek veszik a shrimatot. Azzal, hogy ördögi utasításokat követtetek elbuktatok. Most a szellemi Atya shrimatját kell követnetek. Ti, lelkek megértitek, hogy az életetek fonalát a Legfelső Lélekhez kötitek. Megkapjuk Tőle az állandó boldogság örökségét 21 születésre. Azzal, hogy megkötöttétek az életetek időleges fonalát, folyamatosan lefelé jöttetek, míg ez egy garancia 21 születésre. A bevételetek nagyon nagy. Ezzel kapcsolatban nem szabadna gondatlanná válnotok. Maya nagyon gondatlanná tesz benneteket. Biztos, hogy azzal, hogy Lakshmi és Narayan az életük fonalát az Egyetlenhez kötötték, azért megkapták azt az örökséget 21 születésre. Nektek, lelkek mindegyike életének a fonala a Legfelsőbb Lélekhez van kötve minden egyes ciklusban, megszámlálhatatlanul sokszor. Az ott van az intellektusotokban, hogy most Shiv Babához tartoztok, és hogy az életetek fonalát Hozzá kötöttétek. Az Atya itt ül, és mindent elmagyaráz nektek. Megértitek, hogy azt az előző ciklusban is Hozzá kötöttétek. Az emberek megünnepelik Shiv Jayantit, de nem értik, hogy kinek a születésnapja az, amit megünnepelnek. Shiv Baba, aki a Tisztító, biztosan eljönne az átmeneti korban. Ezt csak ti értitek meg; a világ ezt nem érti. Ezért emlékeznek arra, hogy a több millióból csak egy maroknyi. Az eredeti örökkévaló istenségi vallás eltűnt, és minden szentírás és történet megmaradt. Mivel ez a vallás nem létezik, akkor hogyan tudhatnának arról? Most az életetek fonalát megkötitek. A lelkek fonala a Legfelsőbb Lélekhez kötődik. Ez nem annak a kérdése, amit a testetekkel kell megtennetek. Lehet, hogy otthon éltek, de egyszerűen az intellektusotokkal Rá emlékezzetek. Nektek, lelkeknek a fonalai Hozzá vannak kötve. Ők a mennyasszony szárijának a laza végét megkötik. Az fizikai. Itt nektek, lelkeknek a Legfelső Lélekkel van jógátok. Az emberek Bharatban megünnepelik Shiva születésnapját, de senki nem tudja, hogy Ő mikor jött el. Nem tudják, hogy mikor volt Krishna születésnapja, vagy mikor volt Ráma születésnapja. Ti, gyerekek leírjátok a szavakat, „Trimurti Shiv Jayanti”. Azonban a Trimurti nem létezik ebben az időben. Azt mondjátok, hogy Shiv Baba megteremti a világot Brahmán keresztül. Ezért Brahmának biztosan a testi formában kell léteznie. Beszéltek a Trimurtiról, de ebben az időben hol vannak Vishnu és Shankar? Ezeket a dolgokat nagyon világosan meg kell érteni. A Trimurti, Brahmát, Vishnut és Shankart jelenti. A megalapítás Brahmán keresztül történik ebben az időben. A fenntartás Vishnun keresztül fog megtörténni az aranykorban. A pusztulás feladata a végén fog megtörténni. Bharatnak csak egy vallása van; az eredeti örökkévaló istenségi vallás. Mindenki más eljön, hogy megalapítsa a saját vallását. Mindenki tudja, hogy azok a bizonyos vallások mikor kerültek megalapításra, és azoknak a vallásoknak mi az időszaka. Egy ilyen és ilyen vallás ekkor és ekkor megalapításra került. Senki semmit nem ért Bharattal kapcsolatban. Senki nem tudja, hogy mikor volt a Gita születésnapja, vagy Shiva születésnapja. Biztosan két van három év különbség lett volna Krishna és Rádhe kora között. Az aranykorban először Krishna született, és Rádhe később jött, de senki nem érti, hogy az aranykor mikor létezett. Nektek is sok évet vett igénybe, hogy ezt megértsétek. Mennyit értene meg valaki csak két-három nap alatt? Az Atya mindent, nagyon egyszerűen elmagyaráz nektek. Ő a korlátlan Atya. Biztosan mindenkinek meg kellene kapnia az örökséget Tőle. Az emberek azt mondják: „Ó Isten, az Atya!”, és emlékeznek Rá. Ott van Lakshmi és Narayan temploma. Ők annak idején a mennyországban uralkodtak, de ki adta nekik az örökségüket? Biztos, hogy a mennyország Teremtője adta nekik, de senki nem érti, hogy Ő mikor és hogyan adta azt át. Megértitek, hogy amikor az aranykor volt, akkor nem volt más vallás. Amikor az aranykorban vagyunk, akkor tiszták vagyunk. A vaskorban tisztátalanok vagyunk. Ezért, Ő biztosan az átmeneti korban adta át a tudást, és nem az aranykorban. Ott csak a jutalom van. Tehát Neki biztos, hogy az előző születésükben kellett átadnia nekik a tudást. Ti is most megkapjátok azt. Megértitek, hogy egyedül az Atya alapítja meg az eredeti, örökkévaló istenségi vallást. Krishna az aranykorban létezett. Honnan kapta meg a jutalmát? Senki nem tudja, hogy Lakshmi és Narayan voltak Rádhe és Krishna. Az Atya azt mondja: Akik ezt megértették az előző ciklusban, azok most is meg fogják érteni. A facsemete elültetésre kerül. Mi a legédesebb fa facsemetéjét ültetjük el. Tudjátok, hogy az Atya 5000 évvel ezelőtt eljött, és az embereket istenségekké tette. Most átvitelre kerültök. Először Brahminokká kell válnotok. Amikor bukfenceznek, akkor a fejdísz biztosan újból fel fog tűnni. Mi mostanra Brahminokká váltunk. Brahminokra biztosan szükség van egy áldozati tűznél. Ez Shiva, vagy Rudra áldozati tüze. Azt mondják: Rudra tudásának az áldozati tüze. Krishna nem teremtett egy áldozati tüzet. A pusztulás lángjai Rudra tudásának ebből az áldozati tüzéből merülnek fel. Shiv Babának ez az áldozati tüze azért van, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Rudra, Shiv Baba testetlen. Tehát, Ő hogyan tudna egy áldozati tüzet teremteni, amíg nem lép be egy emberi testbe? Csak emberi lények teremtenek áldozati tüzeket. Ezek a dolgok nem léteznek se a szubtilis régióban, se a testetlen világban. Az Atya elmagyarázza: Ez az átmeneti kor. Amikor Lakshmi és Narayan királysága létezett, akkor az, az aranykor volt. Most újból azokká váltok. Nektek, lelkek mindegyike életének a fonala a Legfelsőbb Lélekhez van kötve. Ez a fonal miért kerül megkötésre? Hogy igényeljék az állandó boldogság örökségét. Megértitek, hogy benneteket a korlátlan Atya Lakshmivá és Narayanná tesz. Az Atya elmagyarázta, hogy az istenségi valláshoz tartoztatok. Az a ti királyságotok volt. Aztán újra-születtetek, és eljöttetek a harcos vallásba; a napdinasztia eltűnt, és a holddinasztia eljött. Megértitek, hogy hogyan mentetek körbe ezen a cikluson, és hogy mennyi születést vettetek. Isten beszél: Ó gyermekek, ti nem ismeritek a saját születéseiteket. Én ismerem azokat. Most csak két képmás van ebben a testben. Ott van Brahma lélek és a Legfelső Lélek, Shiva. Ez a két képmás összekapcsolt, Brahma és Shiva. Shankar soha nem jön el, hogy eljátsszon egy szerepet, és Vishnu az aranykorban létezik. Most Brahminok vagytok, és aztán istenségekké váltok. Valójában ez a „hum-so-so-hum” jelentése. Azt mondják, hogy egy lélek a Legfelső Lélek, és hogy a Legfelső Lélek egy lélek. Ott van a nagy különbség! Amint Ravan eljön, az utasításai elkezdődnek. Ez a tudás el fog tűnni, amikor az aranykor van. Mindez előre elrendelt, hogy megtörténjen a drámában. Az Atya csak aztán jöhet el és hajthatja végre a megalapítást. Most az átmeneti kor van. Az Atya azt mondja: Én minden egyes ciklus átmeneti korában eljövök, hogy emberekből istenségekké változtassalak benneteket. Megteremtem a tudás áldozati tüzét. Ebben az áldozati tűzben minden feláldozásra kerül. A pusztulás lángjainak fel kell merülniük ebből az áldozati tűzből. A tisztátalan világot meg kell semmisíteni. Hogyan másként lehetne a tiszta világot megteremteni? Azt mondjátok: Ó Tisztító jöjj el! Tehát a tisztátalan világ és a tiszta világ ugyanabban az időben létezne? A tisztátalan világ meg fog semmisülni. Ezzel kapcsolatban boldogoknak kellene lennetek. A Mahabharat háborún keresztül nyíltak meg a mennyország kapui. Azt mondják, hogy ez ugyanaz a Mahabharat háború. Ez jó, mert a tisztátalan világ meg fog semmisülni. Mi szükség arra, hogy a béke miatt üssék a fejüket? Senki másnak nincs az a harmadik szeme, amit ti kaptatok. Nektek, gyerekeknek boldogoknak kellene lennetek, hogy újból igényelitek az örökségeteket a korlátlan Atyától. Baba, már sokszor igényeltem Tőled az örökségemet. Ravan aztán elátkozott titeket. Olyan könnyű emlékezni ezekre a dolgokra. Minden más csak hosszú történet. Benneteket olyan gazdagokká tettek. Tehát hogyan váltatok szegényekké? Mindez előre elrendelt a drámában. Azt mondják: Tudás, imádat, érdektelenség. Csak amikor megkapjátok a tudást, akkor lehet érdektelenség az imádatban. Megkaptátok a tudást, és ezért érdektelenek vagytok az imádatban. Az egész öreg világ iránt érdektelenek vagytok. Ez egy temető. Körbementetek a 84 születés ciklusán, és most haza kell térnetek. Emlékezzetek Rám, és el fogtok Hozzám jönni, és a bűneitek megsemmisülnek; nincs más módszer. A bűnök a jóga tüzében égnek el, nem azzal, hogy megfürdenek a Gangeszben. Baba azt mondja: Maya ostobákká tett benneteket. Április bolondjairól beszélnek. Most eljöttem, hogy olyanná tegyelek benneteket, mint Lakshmi és Narayan. A kép arról, hogy ma milyenek vagyunk, és hogy holnap milyenné fogunk válni, nagyon jó. Maya sem kevesebb! Maya nem engedi meg nektek, hogy az életetek fonalát megkössétek, és így ott van a kötélhúzás. Megpróbálunk Babára emlékezni, de aztán nem tudjuk, hogy mi történik; felejtünk. Ez erőfeszítést igényel. Ezért Bharat ősi jógája nagyon jól ismert. Ki adta át nekik az örökségüket? Ezt senki nem érti. Az Atya azt mondja: Gyerekek újból eljöttem, hogy átadjam nektek az örökségeteket. Ez az Atya feladata. Ebben az időben mindenki a pokol lakója. Ti boldogokká váltok. Amikor valaki eljön ide, és ezt megérti, akkor boldoggá válik; érzi, hogy ez helyes. Ott van a 84 születés számlája. Nektek igényelnetek kell az örökségeteket az Atyától. Az Atya megérti, hogy elfáradtatok azzal, hogy fél cikluson át imádatot végeztetek. Édes gyermekek, az Atya el fogja távolítani minden fáradtságotokat. Most az imádat, a sötétség ösvénye a végéhez közeledik. Ilyen nagy különbség van a szomorúság ezen földje és a boldogság földje között. Én a ciklus átmeneti korában jövök azért, hogy a bánat földjét a boldogság földjévé tegyem. Át kell adnotok az Atya bemutatását. Az Atya át fogja nektek adni a korlátlan örökségeteket. A dicséret csak az Egyetlenhez tartozik. Ha az nem Shiv Babáé lenne, akkor ki tisztítana meg benneteket? Mindez fix a drámában. Minden egyes ciklusban Hozzám kiáltotok. Ó Tisztító, jöjj el! Az emberek megünnepelik a Shiv Jayantit. Azt mondják, hogy Brahma megalapította a mennyországot. Aztán mit tett Shiva, hogy az emberek megünnepelik a Shiv Jayantit? Ők egyáltalán semmit sem értenek. Ennek a tudásnak szilárdan meg kellene ülni az intellektusotokban. A fonalatokat az Egyetlenhez kötöttétek. Ezért azt ne kössétek senki máshoz; különben el fogtok bukni. Az Atya, aki túlról van, a legegyszerűbb; Nekik nincs semmilyen külső pompája. Más apák körbe túráznak kocsikkal és repülőgépekkel. Az a korlátlan Atya azt mondja: Eljöttem a tisztátalan világba és egy tisztátalan testbe azért, hogy szolgáljalak titeket, gyerekeket. Így kiáltottatok: Ó örökkévaló Sebész, jöjj el! Jöjj és adj nekünk egy injekciót! Most megkapjátok az egy injekciót. Az Atya azt mondja: Legyen jógátok, és a bűneitek el fognak égni. Az Atya a 63 születés Bánatának az Eltávolítója, és a Boldogság Adományozója 21 születésre. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Az intellektusotok szellemi fonalát kössétek az egy Atyához. Kövessétek az Egyetlen shrimatját.

2. Mi a legédesebb fa facsemetéjét ültetjük el. Ezért először is magunkat kell édessé tennünk. Maradjatok elfoglaltak az emlékezés zarándoklatán, és a bűneitek megsemmisülnek.

Áldás:
Használjátok minden kincseteket a világ hasznáért, és váljatok a siker megtestesítőivé.

Sok időt használtok el a korlátozott háztartásotokban és a korlátozott természetekben és sanskaráitokban. Azonban nektek túl kell maradnotok a saját háztartásotokon, és tartsátok meg a gondolataitok, a szavaitok, a tetteitek, a különböző kapcsolataitok egyensúlyát, és aztán nagyobb lesz a ragyogás a kevesebb kiadáson keresztül, mind-ezeknek a kincseknek a gazdaságosságával. Most váljatok olyanokká, akiknek nagyobb a sikerük a kevesebb kiadáson keresztül azáltal, hogy az időtök kincsét, az energiátok kincsét és a fizikai kincseiteket használjátok. Ahelyett, hogy azokat magatokra használnátok, használjátok azokat a világ hasznáért, és akkor a siker megtestesítőivé váltok.

Slogen:
Maradjatok állandóan elmerültek az Egyetlen szeretetében, és akkor szabaddá fogtok válni az akadályoktól.