16.05.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez a dráma-ciklus most véget ért. Ezért, annak érdekében, hogy az új világba menjetek, nektek olyanná kell válnotok, mint a tej és a cukor. Ott mindenki olyan, mint a tej és a cukor, míg itt mindenki olyan, mint a sós víz.

Kérdés:
Melyik tudás ismeretével váltatok ti, gyerekek, akik a tudás harmadik szemével rendelkeztek, az idő három aspektusának ismerőivé?

Válasz:
Ti most megkaptátok az egész világ történelmének és földrajzának a tudását. Ti ismeritek a történelmet és földrajzot az aranykor elejétől a vaskor végéig. Ti megkaptátok a tudás harmadik szemét. Egy lélek elhagy egy testet, és egy másikat ölt. A szanszkarák ott vannak minden lélekben. Az Atya azt mondja, gyerekek, most váljatok elszakadottá a névtől és formától. Tekintsétek önmagatokat egy testetlen léleknek.

Ének:
Légy türelmes, ó ember, a boldogságod napjai lassan eljönnek...

Om shanti.
Ezt elmondják a gyerekeknek minden ciklusban. Ti, gyerekek is tudjátok ezt. A ti szívetek vágya az, hogy az aranykor hamarosan eljöjjön, hogy szabaddá tudjatok válni a szomorúságnak ettől a világától. Ugyanakkor a dráma nagyon lassan mozog. Az Atya elmondja nektek, hogy legyen türelmetek: Csak néhány nap maradt hátra. A hang is felmerül a vezetőkből, hogy ennek a világnak meg kell változnia. Minden vezető, mint például a pápa, azt mondják, hogy a világ meg fog változni. Achcha. Aztán, hogyan lenne béke? Jelenleg mindenki olyan, mint a sós víz. Itt mi olyanokká válunk, mint a tej és a cukor, míg azok a másik oldalon napról-napra még inkább olyanná válnak, mint a sós víz. Ők mindannyian egymás között fognak harcolni, és véget vetnek egymásnak. Ezért az előkészületek mind megtörténnek. A dráma ciklusa most véget ér. Az öreg világ lassan véget ér, és az új világ megalapításra kerül. Az új világ öreggé válik, és aztán az öreg világot újból újjá teszik. Ezt hívják a világ ciklusnak, és ez folyamatosan forog. Az nem úgy van, hogy az öreg világ újjá válik több százezer év után. Gyerekek, nagyon világosan tudjátok, hogy az odaadás teljesen különálló a tudástól. Az odaadás összekapcsolódik Ravannal, és a tudás összekapcsolódik Rámával. Ti most ezt megértitek. Ti az Atyához kiáltotok és imádkoztok. Ó Tisztító, jöjj el. Jöjj el, és alapítsd meg az új világot. Az új világban biztosan boldogság van. Mindkettő, a fiatal és öreg gyermek is tudja, hogy nekünk most haza kell térnünk. Ez a dráma most véget ér. Mi újból el kell, hogy menjünk az aranykorba, és aztán körbe megyünk a 84 születés ciklusán. Mi, lelkek felismertük önmagunkat. Mi, lelkek rendelkezünk a tudás harmadik szemével, ami azt jelenti, hogy ismerjük a világciklust. Ezt hívják trinetrinek lenni. Ti most rendelkeztek a harmadik szemmel, míg minden más ember egyszerűen csak fizikai szemmel rendelkezik. Egyikőjük sem rendelkezik a tudás szemével. Csak, amikor rendelkeznek a harmadik szemmel, amin keresztül a lélek megkapja a tudást, válhatnak az idő három aspektusa ismerőivé. A lélek az, ami elhagy egy testet, és egy másikat ölt. A szanszkarák ott vannak a lélekben. A lelkek örökkévalók. Az Atya most azt mondja, váljatok elszakadottá a névtől, és formától. Tekintsétek önmagatokat egy testetlen léleknek. Ne tekintsétek önmagatokat egy testnek. Azt is tudjátok, hogy ti a Legfelső Lélekre emlékeztetek fél cikluson át, és aztán még többet emlékeztek Rá, amikor nagy a szomorúságotok. Most olyan nagy a szomorúság. Korábban nem volt ilyen nagy szomorúság. Azok a királyok elkezdtek egymás között harcolni, amikor a kívülállók eljöttek. Ők nem maradtak egységesek. Az aranykorban csak egy királyság volt. Mi most megértjük a történelmet és a földrajzot, az aranykor elejétől a vaskor végéig. Az arany és ezüstkorokban csak egy királyság volt. Máskülönben általában nemcsak egy dinasztia van. Csak nézzétek meg a keresztényeket. Ők nem egységesek. Ott, az aranykorban az egész világ csak egy kézben van. Az csak az arany és ezüstkorokban létezik. Ez a korlátlan történelem és földrajz most ott van az intellektusotokban. Más szatszangokban nem fogjátok hallani ezeket a szavakat - történelem és földrajz. Ott csak a Ramajanat és a Mahabharatát hallgatjátok meg. Azok a dolgok itt nem léteznek. Itt ti rendelkeztek a világ földrajzával, és történelmével. Ott van az intellektusotokban, hogy a Magasak közt Legmagasabb a ti Atyátok. Köszönet az Atyának, aki mindezt a tudást elmondta. Az egyik fa a lelkeké, és a másik fa az emberi lényeké. Kit ábrázolnak az emberi lények fájának a tetején? Csak Brahmát hívják a nagy-nagy Nagyapának. Ti tudjátok, hogy Brahma az első számú, de senki nem ismeri Brahma történelmét, és földrajzát. Most ott van az intellektusotokban, hogy a Magasak közt Legmagasabb Atya a legfelső lakhelyen él. Ti is ismeritek a szubtilis régiót. Nektek, emberi lényeknek angyalokká kell válnotok. Ezért ábrázolják a szubtilis régiót. Ti lelkek elmentek oda. A testeitek nem fognak elmenni a szubtilis régióba. Miért mentek el oda? Azt hívják a harmadik szemnek. Azt isteni víziónak, vagy transznak is nevezik. Amikor transzba mentek, látjátok Vishnut, Brahmát és Shankart. Az emberek azt ábrázolták, hogy a pusztulás bekövetkezik, amikor Shankar kinyitja a szemét. Abból senki semmit nem ért. Ti tudjátok, hogy a drámának megfelelően a pusztulásnak be kell következnie. Az emberek egymás között fognak harcolni és a pusztulás megtörténik. Ugyanakkor Shankar mit tesz? Az ő nevét egyszerűen csak megemlítik a drámának megfelelően. Ezért, nektek el kell magyaráznotok, hogy ott van a három, Brahma, Vishnu és Shankar. Brahmát a megalapításért, Vishnut a fenntartásért, és Shankart a pusztulásért ábrázolják. Valójában ez a dráma előre elrendelt. Shankranak nincs szerepe, amit eljátsszon. A szerep, amit Brahma és Vishnu játszanak, az egész ciklusra vonatkozik. Brahma válik Vishnuvá és Vishnu válik Brahmává. Brahma 84 születése véget ért, és így Vishnu 84 születése is véget ért. Shankar túl van születésen és halálon. Ezért van az, hogy ők összekapcsolták Shivát Shankarral. Valójában Shiva rendelkezik a legnagyobb szereppel. Ő tanít benneteket. Istent hívják tudás teljesnek. Ha Neki inspiráción keresztül kellene véghezvinnie a feladatát, hogyan adná át nekünk a világciklus tudását? Ezért, az Atya elmagyarázza, gyerekek, az inspiráció itt nem kérdéses. Az Atyának el kell ide jönnie. Az Atya azt mondja, gyerekek, én rendelkezem a világciklus tudásával. Én megkaptam ezt a szerepet, hogy eljátsszam. Ezért hívnak engem a Tudás Óceánjának, a Tudás teljes Egynek. Csak, amikor megkapjátok a tudást, tudhatjátok, hogy mi a tudás. Ha azt nem kapnátok meg, akkor hogyan ismerhetnétek annak a jelentését? Korábban ti is azt mondtátok, hogy Isten inspirációkat ad, hogy Ő mindent tud, hogy Isten látja, hogy milyen bűnöket követünk el. Baba azt mondja, én nem végzem el azt az üzletet. Bármilyen tettet hajtsatok végre, nektek magatoknak kell megtapasztalnotok a büntetést azokért. Én azt senkinek nem adom át. Én senkit nem nézek, és nem adok büntetést inspiráción keresztül. Ha én bármit is inspiráción keresztül tennék, olyan lenne, mintha én adnám a büntetést. Ha én valakinek azt mondanám, hogy öljön meg egy másik személyt, engem vádolnának. Az, aki a másik személynek ez mondja, csapdába esne. Ha Shankarnak kellene inspirációt adnia, ő csapdában lenne. Az Atya azt mondja, én nektek, gyerekeknek boldogságot adok. Ti engem dicsértek. Azt éneklitek, Baba, gyere és távolítsd el a szomorúságunkat. Én nem okozok nektek semmilyen szomorúságot. Ti, gyerekek most személyesen az Atya előtt ültök, ezért, olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Ti itt megkapjátok a közvetlen érzést, hogy Baba személyesen tanít minket. Ezt hívják egy találkozónak (egy mélának). Ti elmentek a centrumokba, de azt nem neveznétek a lelkek találkozójának a Legfelső Lélekkel. A lelkek találkozója a Legfelső Lélekkel itt történik meg. Csak ti tudjátok, hogy a találkozó most megtörténik. Az Atya eljött a gyerekei közé. Minden lélek itt van. A lélek az, aki emlékszik az Atyára, és megkéri Őt arra, hogy jöjjön el. Ez a legjobb találkozó. Az Atya eljön, és minden lelket szabaddá tesz Ravan királyságától. Ez aztán egy jó találkozó, ugye? Ez egy találkozó, amin keresztül az emberi lények azokká válnak, isteni intellektussal. Az emberi lények piszkossá válnak azokon a mélákon (vásárokon). Semmit nem kapnak, csak egyszerűen folyamatosan elvesztegetik a pénzüket. Azokat hívják Maya ördögi méláinak. Ez Isten mélája. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Korábban ti is ördögi mélákhoz tartoztatok, de most Isten mélájához tartoztok. Azt is tudjátok, hogy Baba eljött. Ha ezt mindenki tudná, nem lehetne megmondani, hogy itt mekkora tömeg lenne. Baba honnan szerezne olyan sok épületet, hogy az emberek azokban tartózkodjanak. Arra emlékeznek, hogy az emberek a végén azt énekelték, ó Isten, a Te játékod csodálatos. Milyen játék? A világ átalakításáé. Ez a legnagyobb csodálatos játék. Mielőtt az öreg világ megsemmisül, az új világot meg kell alapítani. Ezért, amikor bárkinek magyaráztok, először is, beszéljetek a megalapításról, és aztán a pusztulásról, majd a fenntartásról. Amikor a megalapítás megtörtént, a pusztulás elkezdődik, és aztán a fenntartás megtörténik. Tehát, ti gyerekek boldogsággal rendelkeztek, hogy Brahminok vagytok, akik az önmegismerés diszkosza forgatói. Aztán, a földgolyó uralkodóivá váltok. Senki nem tudja, hogy mi történt az istenségek királyságával. Annak minden neve, és nyoma elveszett. Istenségek helyett elnevezték önmagukat hinduknak. Azokat hívják hinduknak, akik Hindusztánban élnek. Lakshmit és Narayant soha nem neveznék annak. Őket istenségeknek nevezik, tehát, ti eljöttetek ide, ebbe a mélába, a drámának megfelelően. Ez fix a drámában. A kiterjedés fokozatosan meg fog történni. Most bármilyen szerepet játszatok el, ti azt a szerepet fogjátok eljátszani a következő ciklusban. Ez a ciklus folyamatosan forog. Ti Ravan királyságában ördögi fenntartással rendelkeztetek. Ti most Isten gyermekei vagytok. Ti az istenségek gyermekeivé és aztán a harcosok gyermekeivé fogtok válni. Ti a tisztátalan családi ösvény részévé váltatok, de most a tiszta családi ösvény részévé váltok. Ők is emberi lények, de isteni erényeik vannak. Őket sok karral ábrázolták. Senki nem tudja megmondani nektek, hogy ki Vishnu. Ők Maha Lakshmit imádják. Az emberek soha nem kérnek gazdagságot Jagadambától. Ha ők sok pénzt kapnak, azt mondják, hogy ez azért van, mert Lakshmit imádják, és ezért ő feltöltötte a kincsestárukat. Itt ti mindent megkaptok a legfelső Atyától, a legfelső Lélektől, Shivától, Jagadambán keresztül. Ő az Adományozó. Ti, gyerekek még BapDadánál is szerencsésebbek vagytok. Csak nézzétek meg, hogy milyen sok vásárt tartanak Jagadambáért. Nem tartanak olyan sokat Brahmáért. Brahmát arra késztetik, hogy csak egy helyen üljön. Brahmának van egy hatalmas temploma Ajmir mellett. Az istennőknek sok templomuk van azon dolgok dicséretéért, amiket most tesztek. Mivel Bharatot szolgáljátok, benneteket jobban imádnak. Szerencsések vagytok. Jagadambát soha nem nevezik mindenütt jelenvalónak. Benneteket dicsérnek. Brahmát, Vishnut és Shankart soha nem neveznék mindenütt jelenvalónak. De rám azt mondják, hogy ott vagyok minden részecskében. Olyan sokat rágalmaztok engem. Én olyan nagyon növelem a dicséreteteket. Azt mondják, győzelem Bharat Anyának. Ti és nem a föld vagytok Bharat anyái. Az aranykorban a föld, ami most tamopradhan, aztán szatopradhan lesz. Ezért azt mondják, hogy az istenségek soha nem teszik a lábukat ennek a tisztátalan világnak a földjére. Ők eljönnek, amikor a föld szatopradhanná válik. Nektek most szatopradhanná kell válnotok. Ha folyamatosan követitek a shrimatot, és emlékeztek az Atyára, egy magas státuszt igényeltek. Nektek ezzel az elfoglaltsággal kell rendelkeznetek. Amikor emlékeztek Babára, a bűneitek megsemmisülnek. Ti folyamatosan megkapjátok a shrimatot. Az aranykorban ti, lelkek tisztává váltok. Ezért, tiszta testeket kaptok. Amikor az aranyba ötvözet keveredik, az ékszer, amit abból készítenek, szintén olyan. Hasonló módon, amikor a lelkek hamisak, a testük is hamis. Az arany értéke csökken, amikor abba ötvözet keveredik. Nektek most nincs értéketek. Korábban 24 karátos aranyak, a világ mesterei voltatok. Rólatok most azt mondják, hogy 9 karátos. Az Atya ilyen szívtől-szívig tartó párbeszédet folytat veletek, gyerekek. Ő itt ül, és titeket, gyerekeket szórakoztat. Ezért, pusztán azzal, hogy Őt meghallgatjátok, hétköznapi emberből istenségekké váltok. Ott paloták lesznek gyémántból, és ékkövekből. Mi más lenne a mennyország? Ott a transzban még mangó-juice is isztok, és aztán visszatértek. Ott a gyümölcs olyan hatalmas. Ti itt ilyen gyümölcsöt nem találnátok. A szubtilis régióban nincs semmi. Nektek hamarosan oda kell mennetek, gyakorlati módon. Ez a lelkek találkozója a Legfelső Lélekkel. Ezen a találkozón keresztül tisztává és világossá váltok. Amikor ti, gyerekek eljöttök ide, szabadok vagytok, mert nem rendelkeztek aggodalommal az otthonotok, és gyermekeitek miatt. Ezért, miközben itt vagytok, nektek egy nagyon jó lehetőségetek van arra, hogy az emlékezés zarándoklatán maradjatok. Ott ti emlékeztek az otthonotokra és mindenre. Itt nincs mire emlékezni. Felébredhettek reggel két órakor, és itt ülhettek. Ti éjszaka nem tudtok elmenni a centrumotokba. Itt ez nagyon könnyű. Eljöhettek, és Shiv Baba emlékezésében ülhettek. Ne emlékezzetek senki másra. Ti itt segítséget is kaptok. Korán menjetek aludni, és korán keljetek. Gyertek és üljetek itt háromtól ötig. Baba el fog jönni, és ti, gyermekek nagyon boldogok lesztek. Baba az Egy, aki jógát tanít. Ez az egy is tanul, ezért, mindkettő, Bap és Dada is el fognak ide jönni. Aztán észreveszitek a különbséget, amikor itt ültök emlékezésben, és amikor ott vagytok. Nektek itt semmi másra nem kell emlékeznetek. Ebben nagyon nagy a haszon. Baba nektek azt tanácsolja, hogy ez nagyon jó. Most látni fogjuk, hogy ti, gyerekek fel tudtok-e kelni? Közületek néhányan rendelkeznek a kora reggel felébredni gyakorlatával. Ti lemondtatok az öt bűnről, és érdektelenséggel rendelkeztek az egész öreg világban. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A világ átalakításának csodálatos tevékenysége most történik. Ezért alakítsátok át önmagatokat. Éljetek úgy, mint a tej és a cukor.

2. Kora reggel ébredjetek fel, és üljetek az egy Atya emlékezésében. Abban az időben ne emlékezzetek senki másra. Legyen korlátlan érdektelenségetek az öreg világban és mondjatok le az öt bűnről.

Áldás:
Váljatok győztessé azzal, hogy hittel rendelkeztek az intellektusotokban és megtapasztaljátok az Atya támaszát minden pillanatban ahelyett, hogy félrelépnétek bármitől is.

A lelkek, akik megkapták a győztesnek lenni áldást, önmaguk megtapasztalják, hogy támasszal rendelkeznek minden pillanatban. Ők a tudatukban nem rendelkeznek a leghalványabb gondolattal sem, hogy támasz nélküliek vagy magányosak. Soha nem szomorúak és nem rendelkeznek korlátolt, ideiglenes érdektelenséggel. Soha nem lépnek félre semmilyen feladattól, problémától vagy személytől, de miközben végrehajtanak bármilyen tettet és mindennel szembenéznek, ők együttműködők, és fenntartják a korlátlan érdektelenség hozzáállását.

Slogen:
Maradjatok az Egy Atya társaságában, és tegyétek Őt a Társatokká.