16.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek nem szabad semmilyen testi lény nevének és formájának a csapdájába esnetek. Váljatok testetlenné, és emlékezzetek az Atyára és az életetek időtartama növekedni fog és szabaddá váltok a betegségtől.

Kérdés:
Mi az értelmes gyermekek fő jele?

Válasz:
1) Az értelmesek először önmagukba szívják a tudást, és aztán tesznek képessé másokat is, hogy így tegyenek. A felhők feltöltik önmagukat és elmennek, és másokat záporoznak. Ők nem ásítoznak a tanulmány idején. A tanárok kötelessége, hogy ide csak azokat hozzák el, akik felfrissülnek, és aztán elmennek, és másokra záporoznak. 2) Csak azoknak szabadna ide eljönniük, akik pontosak maradnak jógában, akik segítenek egy erőteljes atmoszféra megteremtésében, és nem okoznak akadályokat. Itt mindenhol meg kellene őrizni a csendet. Nem szabadna, hogy bármilyen típusú zaj legyen.

Ének:
Üdvözlet Shivának.

Om shanti.
Elmagyarázták az Om Shanti jelentését: A lélek és a Legfelső Lélek a béke megtestesítői. Amilyen az Atya, olyanok a gyermekek. Tehát, az Atya elmagyarázza nektek, gyermekeknek: Ti amúgy is a béke megtestesítői vagytok. Ti kívülről nem kaptok békét. Ez Ravan királysága. Ebben az időben csak az Atyátokra szabadna emlékeznetek. Én jelen vagyok ebben az egyben, és így kövessétek az utasításaimat, amiket átadok nektek. Baba nem visz benneteket senki nevének és formájának a csapdájába. Ennek az egynek a neve és formája külső. Nektek nem szabad csapdába esnetek az ő formájával. Az egész világ a név és a forma csapdájába visz mindenkit. Baba azt mondja: Ezeknek mind van nevük és formájuk. Ne emlékezzetek rájuk. Emlékezzetek az Atyátokra, és az életetek időtartama növekedni fog, és szabadok maradtok a betegségektől. Lakshmi és Narayan is olyanok voltak, mint ti, de ők díszesek voltak. Az nem úgy van, hogy ők olyan magasak voltak, mint a mennyezet. Az emberi lények, emberi lények. Tehát, az Atya azt mondja: Ne emlékezzetek semmilyen testi lényre. Felejtsétek el a testeteket, és tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Nektek le kell vedlenetek ezt a testet. Ne váljatok gondatlanná. Ott van a bűn nagy terhe a fejeteken. Ott van a hatalmas teher, és az nem tud csökkenni az egy Atyára való emlékezés nélkül. Az Atya elmagyarázta, hogy azok, akik tisztává és a legemelkedettebbekké válnak azok, akik aztán a legtisztátalanabbak lesznek. Ebben a meglepődöttség nem kérdéses. Nektek önmagatokat kell néznetek, és sokat kell emlékeznetek az Atyára. Emlékezzetek az Atyára, amilyen mértékben csak tudtok. Ez olyan egyszerű. Nektek emlékeznetek kell egy ilyen szeretett Atyára, miközben sétáltok és körbemozogtok. Ő az egy, akihez így kiáltottatok: Oh, Tisztító, jöjj el. Ugyanakkor, senki nem rendelkezik azzal az igaz mély szeretettel Iránta. A szeretetük a férjük, és a gyermekeik felé megy. Ők egyszerűen csak mondják: Oh, Tisztító, jöjj el. Az Atya azt mondja: Gyermekek, én eljövök minden ciklus átmeneti korában. Emlékeznek Rudra tudásának áldozati tüzére. Krishna az aranykor hercege. Ő nem jöhet el semmilyen más névvel, formával, helyre és időben. Nehru is el fog jönni ugyanabban a formában és pozícióban egy ciklus után. Hasonló módon, shri Krishna is el fog jönni az aranykorban. A megjelenése nem fog megváltozni. Ennek a yagyának a neve, Rudra Gyan Yagya, az áldozati tűz, amiben a lovat feláldozzák, hogy elérjék az önuralkodást. Feláldozni önmagatokat azért, hogy igényeljétek a királyságot, azt jelenti, hogy Hozzá tartoztok. Most, hogy az Atyához tartoztok, csak az Egyre szabadna emlékeznetek. El kell szakítanotok a kapcsolatotokat a korlátolttal és legyen kapcsolat a korlátlannal. Az Atya nagyon nagyszerű. Ti megértitek, hogy az Atya mit ad, amikor eljön. A korlátlan Atya átadja nektek a korlátlan örökséget, amit senki más nem tud átadni. Az emberi lények folyamatosan megütik, és megkéselik egymást. Ilyen dolgok soha nem történtek korábban. Megértitek, hogy Baba újból eljött. Ő azt mondja, én újból eljövök minden ciklus átmenetében, amikor az új világot meg kell alapítani. Az emberek egy új világot, Rama új királyságát kérik. Ott boldogság és gazdagság van. Ott minden van. Ott senki nem harcol, vagy vitatkozik. A szentírásokban az arany és ezüstkorokat pokollá tették. Az egy hiba. Hazugságokat mondanak, míg az Atya elmondja az igazságot. Az Atya azt mondja, ti engem az Igazságnak neveztek. Én eljövök és elmondom nektek az igaz történetet. Kinek a királysága létezett Bharatban 5.000 évvel ezelőtt? Gyermekek, megértitek, hogy 5.000 évvel ezelőtt biztosan ott volt Lakshmi és Narayan királysága. Azt mondják, hogy 3.000 évvel Krisztus előtt Bharat paradicsom volt. Ez egy ilyen egyértelmű számla. Ők megkérdezik: Miért tettétek a ciklus időtartamát olyan hosszúvá? Ó, de csak számoljátok ki. Krisztus itt volt ilyen hosszú ideig. Csak négy kor van. Fél ciklusig tart a nappal és fél ciklus az éjszaka. Valakire szükség van, aki nagyon jól tud magyarázni. Az Atya elmagyarázza, a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Bharat emberei azok, akik az istenségek dicséretét éneklik, azt mondva, hogy ők teljesen erényesek, 16 mennyei fok teljesek voltak. Így a 16.108 királynő honnan jött? Ott nincsenek vallásos szentírások. Egy vallásos szentírás az, amit a vallás alapítója elmond. Egy vallásos szentírás elkészül azon vallás alapítójának a nevében. Ti, gyermekek most elmentek az új világba. Azok a dolgok mind régiek és tamopradhanok. Ezért, az Atya azt mondja, távolítsátok el az intellektusotok jógáját azoktól a régi dolgoktól. Csak rám emlékezzetek, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Ha valaki gondatlan, azt gondolná, ez annak az egynek a szerencséje. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Nem tudjátok megérteni ezeket a dolgokat? Távolítsátok el a ragaszkodás minden szálát mindenhonnan, és emlékezzetek az egy Atyára és aztán nem fogtok semmilyen szomorúságot tapasztalni 21 születésre, és nem fogtok nyomorékká sem válni. Ott megértitek, hogy amikor az élet időtartama véget ér, elhagytok egy testet és egy másikat vesztek. Ott van a kígyó példája. Átadják az állatok példáját. Ők biztosan rendelkeztek valamilyen megértéssel. Manapság az állatokban több az értelem, mint az emberi lényekben. A példa, hogy a zümmögő lepkék hogyan alakítják át a rovarokat, szintén ide vonatkozik. Nézzétek meg, hogyan viszik el a rovarokat. A boldogságotok napjai most eljönnek. A nővérek azt mondják: Mi tiszták kívánunk maradni, és ezért sokat ütnek minket. Igen, gyermekek, valamit tolerálnotok kell. Azt mondják: Az ártatlanokat bántalmazzák. Csak, amikor bántalmazás van, tud a bűn urnája teljessé válni. Sok akadályt fognak teremteni a Rudra Gyan Yagjában. Az, az ártatlanok bántalmazása. Erre emlékeznek a szentírásokban. A nővérek azt mondják: Baba, mi 5.000 évvel ezelőtt is találkoztunk. Megkaptuk a mennyország örökségét, és császárnőkké váltunk. Baba azt mondja: Igen nővérek, nektek ilyen sok erőfeszítést kell tennetek. Nektek Shiv Babára kell emlékeznetek, és nem erre az egyre. Ő (Brahma) nem egy guru. Az ő fülei is figyelnek. Baba a ti Atyátok, Tanárotok és Satgurutok. Ti attól az Egytől tanultok, és tanítotok másokat. Mindenki Atyja az Egy. Ő az Egy, aki tanít minket. Ezért van az, hogy nekünk emlékeznünk kell a korlátlan Atyára. Brahmát és Vishnut nem lehet az összes férj Férjének nevezni. Csak Shiv Babát hívják minden férj Férjének. Ezért miért ne tartanánk meg Őt? Ti mindannyian először el fogtok menni a testetlen világba, a szülői otthonotokba és aztán elmentek a férjetek otthonába. Először mindannyinknak üdvözülnünk kell Shiv Babát, és aztán elmegyünk az aranykorba. Ez egy nagyon egyszerű dolog, ami csak néhány pennyt ér. Baba az összes gyermeket nézi, hogy lássa, bárki is bóbiskol-e. Ha ti bóbiskoltok, vagy ásítoztok, az intellektusotok jógája elment. Mivel az intellektus jógája kifele vándorol, az megrongálja az atmoszférát. Ezért, Baba mindig azt mondja: Hozzatok ide olyan felhőket, akik felfrissülnek, és aztán elmennek és záporozzák a tudást. Máskülönben mi mást tennének, amikor eljönnek ide? Ott van a felelősség azokon, akik őket elhozzák. Melyik értelmes tanár, aki feltölti önmagát és aztán elmegy és záporoz? Nektek ilyeneket kell ide elhoznotok. Mi haszon van abban, hogy másokat hoztok el ide? Nektek meg kell hallgatnotok ezeket a dolgokat, és önmagatokba kell szívnotok, és másokat is tegyetek képessé arra, hogy önmagukba szívják. Nektek erőfeszítést kell tennetek. Amikor ti ebből a kincsestárból esztek, a fájdalmatok, és a szomorúságotok véget ér. Azok, akik pontosak maradnak a jógában, azok, akiknek ide el kellene jönniük. Máskülönben ők megrongálják az atmoszférát. Most nektek még óvatosabbnak kell lennetek. Egy fénykép elkészítése sem kérdéses. Amilyen mértékben csak lehetséges, az egy Atya emlékezésében kell maradnotok, és át kell adnotok a jóga adományát. Itt, mindenhol meg kellene őrizni a csendet. A kórházak mindig egy csendes területre épülnek, ahol nincs zaj, mert a betegeknek szükségük van csendre. Ti megkapjátok az utasításokat, hogy maradjatok abban a csendben. Emlékezni az Atyára, az igazi csend, míg a többi mesterséges. Az emberek azt mondják: Két perc halotti csend, de az intellektus mindenhova vándorol abban a két percben. Egyetlen egy sem képes arra, hogy megőrizze azt az igaz csendet. Ti elszakadottá váltok. „Én egy lélek vagyok”, ez azt jelenti, hogy az én vallásában maradtok. Megpróbálni csendben maradni azt követően, hogy megfojtjátok önmagatokat, nem igaz csend. Váljatok testetlenné, és maradjatok csendben három percig. Senkinek nincs ereje, hogy ezt mondja. Ezek az Atya nagy verziói: Szeretett gyermekek, emlékezzetek rám, és minden születésetek bűnei elvágásra kerülnek. Máskülönben megsemmisítitek a saját státuszotokat, és büntetést kell tapasztalnotok. Ott van a nagy haszon Shiv Baba utasításainak a követésében. Állandóan emlékezzetek az Atyára. Amilyen mértékben csak lehetséges, emlékezzetek a legédesebb Atyára. A diákoknak nagyon sokat kellene azzal foglalkozniuk, hogy megőrizzék a tanáruk tiszteletét. Ha sok diák nem megy át, a tanár nem kap jutalmat. Itt az áldások, vagy a kegyelem nem kérdéses. Nektek, mindannyitoknak áldásokkal és kegyelemmel kell rendelkeznetek önmagatok iránt. A diákok kegyelmesek önmagukkal. Erőfeszítést tesznek. Ez is egy tanulmány. Ti a bűn legyőzőivé váltok, és igényeltek egy magas státuszt annak mértékében, hogy mennyit maradtok jógában. Az emlékezésen keresztül örökké szabaddá váltok a betegségtől. Manmamanbhav. Krishna ezt nem mondhatja. A testetlen Atya azt mondja, váljatok testetlenné. Ez egy korlátlan isteni család. Ott az anya, az apa, a testvérek és nővérek. Ez minden. Nincs más kapcsolat. Más kapcsolatokban ott van az anyai és apai nagybácsi. De itt csak a testvérek és nővérek kapcsolata létezik. Ez máskor nincs így. Csak az átmeneti korban van így. Mivel mi vesszük az örökségünket az Anyától, és az Atyától, sok boldogságot kapunk. Ravan királyságában nagy a szomorúság. Ráma királyságában nagy boldogság van, amiért most erőfeszítést tesztek. Amennyi erőfeszítést tesztek, az válik rögzítetté minden ciklusra. Az elérés nagyon nagy. Azoknak minden gazdagsága porrá fog válni, akik multimilliomosok. Csak nézzétek meg, mi történik, amikor egy kisebb háború kezdődik. Ugyanakkor, a történet a tiétek, gyermekek. Azzal, hogy meghallgatjátok az igaz történetet, ti az igazság földjének a mestereivé váltok. Ti ezzel a szilárd hittel rendelkeztek. Senki nem jöhet el ide hit nélkül. Nektek, gyermekeknek nem szabadna gondatlanná válnotok. Nektek vennetek kell a teljes örökségeteket az Atyától, ugyanúgy, ahogy Mama és Baba tette. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Maradjatok elszakadottak a testtől, és gyakoroljátok, hogy stabilizáljátok önmagatokat az én vallásában. Emlékezzetek az egy szeretett Atyára, amilyen mértékben csak tudtok. Távolítsátok el a ragaszkodás minden szálát mindenhonnan.

2. Fordítsatok teljes figyelmet a tanulmányra, és legyenek áldásaitok és kegyelmetek önmagatok iránt. Szakítsátok el az intellektus jógáját a korlátolttól és azt kapcsoljátok a korlátlanhoz. Áldozzátok fel teljesen önmagatokat azzal, hogy az Atyához tartoztok.

Áldás:
Váljatok könnyű jógikká és gyani lelkekké azzal, hogy véget vettek minden gyengeségeteknek az Igazság állandó társaságával.

Minden gyengeség akkor következik be, amikor eltávolodtok az Igazságtól, és más társaságba kerültök. Ezért mondják azt az odaadásban: Állandóan maradjatok az Igazság társaságában. Az Igazság társasága azt jelenti, hogy állandóan az igaz Atya társaságában maradtok. Az igaz Atya társaságával rendelkezni könnyű számotokra, gyerekek, mert szoros kapcsolatban álltok Vele. Tehát, maradjatok állandóan az Igazság társaságában, és váljatok egy könnyű jógivá és gyani lélekké, aki véget vet minden gyengeségnek.

Slogen:
Annak érdekében, hogy állandóan boldogok maradjatok, mondjatok le a vágyról, hogy bármilyen dicséretet halljatok.

Mateshwariji felbecsülhetetlen értékű emelkedett verziói

A felszabadulás és életben való felszabadulás állapotai.

Mind a felszabadulás, mind az életben való felszabadulás állapotai saját maguk. Amikor a „felszabadulás” szót használjuk, ez azt jelenti, szabadnak lenni a szerep eljátszásától a testben; ez azt jelenti, hogy a léleknek nincs többé szerepe egy testben ezen a földön. Ha egy léleknek nincs szerepe emberi lényként, ez azt jelenti, hogy a lélek a testetlen világban van, abban a világban, amely túl van a boldogságon és a bánaton. Ezt nevezik a felszabadulás állapotának. Ez nem az életben való felszabadulás státusza. Egy lélek, aki szabad a karma minden kötésétől, vagyis miközben egy szereplő egy testben, és mégis elszakadott a karma minden kötésétől, az életben való felszabadulás állapotában van; ez a legmagasabb állapot az összes közül. Ez a mi istenségi jutalmunk. Azzal, hogy erőfeszítéseket teszünk ebben a születésben, megkapjuk az aranykori, istenségi jutalmat. Ez a mi magas státuszunk, de hogyan mondhatnánk azokról a lelkekről, akik nem játszanak szerepet, hogy egy státusszal rendelkeznek? Amikor egy léleknek nincs szerepe a színpadon, annak nem rendelkezik a felszabadulás státuszával. Nem minden ember megy az aranykorba, mert ott nagyon kicsi az emberi közösség. Azok, akik Istennel jógáznak és karmateetté válnak, megkapják az istenségek aranykori, életben való felszabadulás státuszát. A többiek megtapasztalják Dharamraj büntetését, és szabaddá válnak a karma kötésétől. Felszabadulnak és tisztává válnak, és elmennek a felszabadulás földjére; felszabadulásban vannak, de nem rendelkeznek státusszal a felszabadulás földjén. Azt az állapotot automatikusan megkapjátok az időnek megfelelően, anélkül, hogy erőfeszítést kellene tennetek érte. Az a vágy, amellyel az emberi lények rendelkeznek a rézkortól a vaskor végéig, hogy ne lépjenek be a születés és halál körforgásába, most teljesül. Ez azt jelenti, hogy minden léleknek feltétlenül át kell haladnia a felszabadulás földjén. Achcha.