16.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez az átmeneti kor a kor, hogy megsemmisítsétek a bűneiteket. Nektek biztosan tisztává kell válnotok ebben a korban, és nem szabad elkövetnetek semmilyen bűnt.

Kérdés:
Mely gyermekek tudnak érzékfeletti örömöt tapasztalni?

Válasz:
Azok tudnak érzékfeletti örömöt tapasztalni, akik teljesek a tudás örökkévaló ékszereivel. Minél több tudást szívtok önmagatokba az életetekben, annál gazdagabbakká váltok. Ha nem szívjátok önmagatokba a tudás semmilyen ékszerét, szegények maradtok. Az Atya átadja nektek a múlt, a jelen és a jövő tudását, és trikaldarshikká tesz benneteket.

Ének:
Üdvözlet Shivának…

Om shanti.
A múlt mostanra jelenné vált, és aztán a jelen múlttá válik. Az emberek emlékeznek a múltra. Ti most a legértékesebb átmeneti korban vagytok. Az értékes szót (purshottam) biztosan használni kell. Láthatjátok a jelent. A múlt emléke most gyakorlati módon megtörténik. Ezzel kapcsolatban nem szabadna felmerülnie semmilyen kétségnek. Ti, gyerekek tudjátok, hogy ez most az átmeneti kor és a vaskor vége is. 5.000 évvel ezelőtt az átmeneti kor biztosan a múlt volt, és az mostanra a jelenné vált. Az Atya most eljött. Ezért a jövő az, ami a múlt volt. Az Atya most Raja jógát tanít azért, hogy elérjétek a királyságotokat az aranykorban. Ez most az átmeneti kor. Senki más, csak ti gyermekek tudjátok ezeket a dolgokat. Ti Raja jógát tanultok, gyakorlati módon. Ez különösen könnyű. Nektek, gyerekeknek, mindannyitoknak, fiatalnak és öregnek, biztosan el kell magyaráznotok az egy fő dolgot: Emlékezz az Atyára és a bűneid meg fognak semmisülni. Mivel ez az idő arra, hogy megsemmisítsétek a bűneiteket, ki követne el további bűnöket. Ugyanakkor, Maya arra késztet benneteket, hogy bűnös tetteket hajtsatok végre. Aztán megértitek, hogy megütöttek benneteket, és arra késztettek, hogy komoly hibát kövessetek el. Ti az Atyához kiáltottatok, ó Tisztító, jöjj el. Most, hogy az Atya eljött, hogy megtisztítson benneteket, tisztává kell válnotok, ugye? Azt követően, hogy Istenhez tartoztok, nem szabad tisztátalanná válnotok. Az aranykorban mindenki tiszta volt. Maga Bharat tiszta volt. Arra emlékeznek: bűnös világ és bűntelen világ. Ők teljesen bűntelenek, és ti bűnösek vagytok, mert elmerültök a bűnben. A bűn szó bűnösséget jelent. A tisztátalan emberek azok, akik Hozzá kiáltanak, hogy jöjjön el és tisztítsa meg őket. A haragos emberek nem kiáltanak. Az Atya is eljön a dráma terveinek megfelelően. Ezt a leghalványabb módon sem lehet megváltoztatni. Bármi történt a múltban, megtörténik a jelenben. Ismerni a múltat, a jelent és a jövőt, ismerik úgy, mint trikaldarshinak lenni. Erre emlékezni kell. Ezek a dolgok sok erőfeszítést kívánnak tőletek. Ti ismételten felejtetek. Máskülönben, nektek, gyerekeknek olyan nagy érzékfeletti örömöt kellene tapasztalnotok. Ti különösen gazdagokká váltok a tudás örökkévaló ékszereivel. Minél többet szívtok önmagatokba, annál gazdagabbá váltok. Ugyanakkor az az új világért van. Tudjátok, hogy most bármit tesztek, az a jövő új világáért van. Az Atya eljött, hogy megalapítsa az új világot, és megsemmisítse az öreg világot. Ez ugyanúgy fog megtörténni, ahogy egy ciklussal ezelőtt is megtörtént. Ti, gyermekek ezt látni fogjátok. Természeti katasztrófák is lesznek. Földrengések lesznek, és minden meg fog semmisülni. Bharatban olyan sok földrengés lesz. Azt mondjuk, hogy mindez biztosan megtörténik. Ez az előző ciklusban is megtörtént. Ezért mondják azt, hogy Dwaraka aranyvárosa a tenger alá süllyedt. Nektek, gyerekeknek el kell ültetnetek az intellektusotokban nagyon világosan, hogy 5.000 évvel ezelőtt is ti vettétek ezt a tudás. Ebben a leghalványabb különbség sincsen. Baba, mi igényeltük az örökségünket Tőled 5.000 évvel ezelőtt. Mi megszámlálhatatlanszor igényeltük Tőled az örökségünket. Azt nem lehet megszámolni. Ti olyan sokszor váltatok a világ mestereivé, és aztán koldusokká. Ebben az időben egész Bharat koldus. Ti azt írjátok: „A dráma tervének megfelelően.” Azok az emberek nem használják a dráma szót. Nekik megvan a saját tervük. Azt mondjátok, hogy a dráma tervének megfelelően most újból véghezvisszük a megalapítást ugyanúgy, ahogy 5.000 évvel ezelőtt tettük. Mi most követjük a shrimatot, és pontosan azt tesszük, amit az előző ciklusban tettük. Mi megkapjuk az erőt azzal, hogy követjük a shrimatot. Ott van a Shiv Shakti név. Ti shiv shaktik azok az istennők vagytok, akiket a templomokban imádnak. Ti istennők vagytok, akik elérik a világ királyságát. Nézzétek meg, hogy milyen sokat imádják Jagadambát. Neki olyan sok nevet adtak. Ugyanakkor, ő csak egy, ugyanúgy, ahogy az Atya is csak az egy Shiva. Ti segítetek abban, hogy a világot mennyországgá tegye és így benneteket is imádnak. Olyan sok istennő van. Olyan sokat imádják Lakshmit. Dipmalakor (Divalikor, a fények fesztiváljakor) ők maha Lakshmit imádják (a négykarú Lakshmit). Ők a fej; a császár és a császárnő együtt maha Lakshmivá válnak. Ebben mindkettő benne van. Mi is korábban maha Lakshmit imádtuk. Ha a vagyonunk gyarapodott, azt hittük, ez azért van, mert maha Lakshmi áldásokat adott. Egyszerűen minden évben imádják őt. Achcha. Az emberek gazdagságot kérnek tőle. Miért kérnek az istennőktől? Mert ti átmeneti kori istennők átadjátok az áldásokat a mennyországért. Az emberek nem tudják, hogy az istennők hogyan tudják teljesíteni minden vágyukat a mennyországért. Ti istennők vagytok, ugye? Ti adományozzátok a tudást az emberi lényeknek, amin keresztül minden vágyuk teljesül. Amikor betegek, ők az istennőket arra kérik, hogy gyógyítsák és védjék meg őket. Sok típusú istennő van. Ti vagytok az átmeneti kor shiv shakti istennői. Ti őket megáldjátok a mennyországgal. Az Atya átadja ezt, és ti, gyermekek is átadjátok ezt. Ők látható módon ábrázolják maha Lakshmit, míg Narayant inkognitóvá teszik. Az Atya növeli nektek, gyerekeknek a befolyását. Az istennők minden vágyukat teljesítik a boldogságért, 21 születésre. Az emberek maha Lakshmitól gazdagságot kérnek. Ők jó üzletet végeznek a gazdagságért. Az Atya eljön, és az egész világ mestereivé tesz benneteket és nagy gazdagságot ad nektek. Shri Lakshmi és Narayan voltak a világ mesterei. Mostanra elszegényedtek. Ti, gyerekek tudjátok, hogyan uraltátok a királyságot és aztán az állapototok fokozatosan hogyan jött lefele. Nézzétek meg, hogy az állapototok mostanra mivé vált azzal, hogy újjászülettetek, és a fokotok hogyan csökkent. Ez semmi új. A ciklus folyamatosan forog minden 5.000 évben. Bharat most olyan elszegényedett. Az Ravan királysága. Bharat olyan emelkedett, az első számú volt. Az most az utolsó számú. Ha az nem válna az utolsó számúvá, hogyan tudna az első számú lenni? Ott kell lennie a pontos számlának. Amikor türelmesen köpülitek a tudás óceánját, minden automatikusan belép az intellektusotokba. Ezek ilyen édes dolgok. Ti most ismeritek az egész világciklust. Nem csak az iskolában van oktatás. Egy tanár átadja nektek a leckéket, hogy otthon is tanuljatok. Azt hívják házi feladatnak. Az Atya is házi feladatot ad nektek. A nap folyamán folytathatjátok az üzleteteket, stb., mert nektek egy bevételt kell keresnetek a saját testetekért. Mindenkinek van ideje amritvelakor. A reggeli két-három óra egy nagyon jó időszak. Ébredjetek fel akkor, és emlékezzetek az Atyára, nagy szeretettel. A bűnök azok, amik szomorúságot okoznak attól az időtől, hogy elkezdődnek, a középen át a végéig. Az emberek elégetik Ravan egy figuráját, de nem értik annak a jelentését. Azt mondják, hogy Ravan figurája elégetésének szokása az idők kezdete óta folytatódik. Az is fix a drámának megfelelően. Ők folyamatosan megölik Ravant, de Ravan mégsem hal meg. Ti, gyerekek most megértitek, hogy mikor fog véget érni Ravan figurájának az elégetése. Ti most meghallgatjátok az igaz Narayan történetét. Tudjátok, hogy megkapjátok az örökségeteket az Atyától. Mivel senki nem ismeri az Atyát, mindenki árva. Nem ismerik az Atyát, aki Bharatot mennyországgá teszi. Ez is fix a drámában. Csak, amikor lejöttek a létrán, és tamopradhanná váltak, van az, hogy az Atya eljön. Ugyanakkor ők nem tekintik önmagukat tamopradhannak. Az Atya azt mondja, a teljes fa mostanra elérte a teljes lecsúszás állapotát. Egyetlen egy lélek sem szatopradhan. A szatopradhan lelkek a béke földjén, és a boldogság földjén léteznek. Ők most tamopradhanok. Csak az Atya jön el, és felébreszt benneteket a tudatlanság álmából. Ti folyamatosan felébresztitek önmagatokat, és aztán másokat is felébresztetek. Amikor valaki meghal, az emberek egy lámpást gyújtanak, hogy fény legyen azon lélek számára. Most mindenhol teljes a sötétség, ezért a lelkek nem tudnak hazatérni. Bár ők szabaddá akarnak válni a szomorúságtól, egyetlenegy lélek sem válhat szabaddá. A gyerekek, akik tudatában maradnak annak, hogy ez most a legértékesebb átmeneti kor, nem tudják abbahagyni a tudás ékszereinek adományozását. Ugyanúgy, ahogy az emberek adományoznak, és sokat jótékonykodnak a jótékonyság értékes hónapjában, nektek is adományoznotok kell a tudás ékszereit ebben a legértékesebb átmeneti korban. Azt is megértitek, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek maga tanít benneteket. Krishna ezen tevékenysége nem kérdéses. Krishna az aranykor első hercege, aztán folyamatosan újjászületik. Baba elmagyarázta nektek a múlt, a jelen, és a jövő titkait. Trikaldarshikká váltok. Senki más csak az Atya tud benneteket trikaldarshikká tenni. Csak az Atya rendelkezik a világ eleje, közepe és vége tudásával. Csak Őt hívják a Tudás Óceánjának. Csak Istenre emlékeznek úgy, mint a Magasak közt Legmagasabb. Ő a Teremtő. A szavak, mennyei Isten, az Atya, nagyon világosak. Ő az Egy, aki megalapítja a mennyországot. Megünneplik Shiva születésnapját, de senki nem tudja, hogy mikor jött el, vagy mit tett, amikor eljött. Ők még azt sem értik meg, hogy mit jelent a születésnapja. Ezért, mit ünnepelnének meg? Mindaz fix a drámában. Csak ebben az időben, és nem máskor van az, hogy ti, gyerekek ismeritek a dráma elejét, közepét és végét. Mi azt újból megismerjük, amikor az Atya eljön. Ti most tudatában vagytok annak, hogy a 84 születés ciklusa hogyan forog. Mi van az odaadás ösvényén? Ti semmit nem kaptok abból, hogy azt követitek. Olyan sok hívő elmegy a zsúfolt helyekre, és egymást lökdösik. Baba szabaddá tett benneteket attól. Megértitek, hogy most követitek a shrimatot, és Bharatot újból emelkedetté teszitek. Csak azzal válhattok emelkedetté, hogy követitek a shrimatot. A shrimatot csak az átmeneti korban kapják meg. Ti pontosan tudjátok, hogy kik voltatok, és most újból azzá váltok. Ti most újból erőfeszítést tesztek, hogy azt elérjétek. Gyerekek, ha elbuktok, miközben erőfeszítést tesztek, akkor át kell adnotok azokat a híreket az Atyának, hogy figyelmeztessen benneteket, és újból éberré tegyen. Ne csak üljetek egy bukásnak tekintve önmagatokat. Újból álljatok fel. Vegyetek be valamilyen orvosságot. A Sebész itt ül. Baba elmagyarázza nektek, hogy milyen hatalmas a különbség kizuhanni az ötödik emeletről, és kizuhanni a második emeletről. A kéjvágy bűne az ötödik emelet. Ezért, Baba azt mondja, a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Az tisztátalanná tett titeket. Most váljatok tisztává. A Tisztító Atya eljött, hogy megtisztítson benneteket. Ő biztosan tisztává tenne titeket az átmeneti korban. Ez a vaskor vége, és az aranykor eleje átmenete. Gyerekek, tudjátok, hogy az Atya most elülteti a facsemetét. Aztán, az egész fa innen nő fel. Nektek, Brahminoknak a fája növekedni fog. Aztán, boldogságot tapasztaltok a nap és hold dinasztiákban. Ezt olyan egyszerűen elmagyarázzák nektek. Achcha. Ha nem kaptok Murlit, akkor emlékezzetek az Atyára. Tegyétek szilárddá önmagatok számára, hogy Shiv Baba elmondja nektek Brahma testén keresztül: Emlékezzetek rám és el fogtok menni Vishnu klánjába. Minden az erőfeszítésetektől függ. Bármilyen erőfeszítést tettetek minden ciklusban, pontosan ugyanazt az erőfeszítést fogjátok most is megtenni. Fél cikluson át test tudatosak voltatok. Most tegyetek teljes erőfeszítést azért, hogy lélek tudatossá váljatok. Ez erőfeszítést igényel. A tanulmány könnyű. A fő dolog, hogy váljatok tisztává. Elfelejteni az Atyát egy nagy hiba. Azzal, hogy test tudatossá váltok, van az, hogy elfelejtitek Őt. Folytassátok az üzleteteket 8 órán át a testetek megélhetéséért, de tegyetek erőfeszítést azért, hogy a következő 8 órában emlékezésben maradjatok. Nem lehet gyorsan megteremteni azt az állapotot. A végén, amikor eléritek ezt az állapotot, a pusztulás be fog következni. Ha elértétek a saját karmatit állapototokat, a testetek nem fog megmaradni. Ti azt le fogjátok vedleni, mert addigra a lélek tisztává vált. Amikor eléritek a karmatit állapototokat, sorszám szerint, a háború el fog kezdődni. Addig a főpróbák folyamatosan megtörténnek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Adományozzátok a tudás örökkévaló ékszereit a jótékonyságnak ebben a legértékesebb hónapjában. Ébredjetek fel amritvelakor, és köpüljétek a tudás óceánját. Azzal együtt, hogy egy bevételt kerestek a saját testetek megélhetéséért, a shrimatnak megfelelően, nektek biztosan el kell végeznetek a házi feladatot is, amit az Atya átad nektek.

2. Amikor van bármilyen akadály az erőfeszítéseitekben, adjátok át a híreiteket az Atyának, és vegyétek Tőle a shrimatot. Mindent mondjatok el a Sebésznek. Ez az az idő, hogy megsemmisítsétek a bűneiteket. Ezért, ne kövessetek el további bűnöket.

Áldás:
Váljatok karmateetté, mint az Atya és legyetek szabadok a testetektől, a kapcsolatoktól és az anyagi kényelemtől.

Ha azok, akik fenntartják a lélektudatos formájukat, miközben eszközként gondoskodnak a háztartásukról, az irányításának megfelelően, és nem ragaszkodásból, egy utasítást kapnának, hogy most menniük kell, ők így tennének. Amikor a kürtöt megfújják, az időtöket nem fogjátok gondolkodással tölteni. Akkor azt mondanák rátok, hogy a ragaszkodás legyőzői vagytok. Ezért, ellenőrizzétek önmagatokat, hogy a test, a kapcsolatok vagy az anyagi kényelem bármilyen kötése önmaga felé húz-e titeket. Ahol van valamilyen kötés, ott vonzás lesz, de azok, akik szabadok, közel lesznek a karmateet állapothoz, mint az Atya.

Slogen:
A szeretettel és együttműködéssel együtt váljatok az erő formájává is, és elöl fogtok egy számot kapni a királyságban.