16.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya eljött, hogy eltávolítsa mindenki szomorúságát, és boldogságot adjon. Mivel ti a Bánat Eltávolítójának a gyermekei vagytok, ezért nem szabad szomorúságot okoznotok senkinek.

Kérdés:
Mi azoknak a gyermekek fő jelei, akik emelkedett státuszt igényelnek?

Válasz:
1) Ők mindig követik a srimatot. 2) Soha semmivel kapcsolatban nincs bennük makacsság. 3) Maguktól tanulnak, és előre galoppoznak azért, hogy átadják maguknak az uralkodás tilakját. 4) Soha nem okoznak vesztességet maguknak. 5) Kegyelemteljesek és jótékonyak mindenkivel. Nagy az érdeklődésük a szolgálat elvégzése iránt. 6) Nem követnek el semmilyen degradált tettet. Nem harcolnak, vagy vitatkoznak.

Ének:
Az éjszakát alvással, a nappalt evéssel vesztegettétek el.

Om shanti.
A szellemi gyermekek a Szellemi Atya előtt ülnek. Csak ti, gyermekek értitek meg ezt a nyelvet; senki új ezt nem értheti meg. Senki más nem mondja azt, „ó szellemi gyermekek”. Senki más nem tudná, hogyan mondja ezt. Ti tudjátok, hogy a Szellemi Atya, az Atya előtt ültök, akit valójában senki nem ismer pontosan. Bár azt megértitek, hogy testvér lelkek vagytok, hogy mind lelkek vagytok, és hogy az Atya az Egyetlen, de valójában ezt senki nem tudja pontosan. Amíg személyesen nem jöttök el, hogy megértsétek, hogyan érthetnétek meg? Csak amikor személyesen eljöttök az Atya elé, akkor vagytok képesek a megértésre. Ti Brahminok vagytok. A családi nevetek Brahma kumarok és Brahma kumarik a Brahmin klánból. Minden lélek Shivához tartozik. Titeket nem neveznek Shiv kumaroknak, vagy Shiv kumariknak. Ezek a szavak helytelenek. Ott van mindkettő, kumarok és kumarik. Lelkekként mind Shivához tartoztok. Amikor emberi lények gyermekeivé váltok, kumaroknak és kumariknak neveznek benneteket. Shiva gyermekei természetesen testetlen lelkek. Csak lelkek, akiket saligramoknak neveznek, élnek a lélekvilágban. Amikor eljöttök ide, akkor fizikai kumarokká és kumarikká váltok. Ti valójában kumarok, Shiv Baba gyermekei vagytok. Amikor beléptek a testekbe, akkor kumarokká és kumarikká váltok. Ti Brahma kumarok és kumarik vagytok, és ezért fiú és lánytestvéreknek neveznek benneteket. Ebben az időben megkapjátok ezt a tudást. Tudjátok, hogy Baba tisztává tesz minket, és visszavisz Magával. A lelkek, amilyen mértékben emlékeznek az Atyára, annak megfelelően fognak tisztává válni. Ti, lelkek tanulmányozzátok ezt a tudást, amit Brahma száján keresztül kaptok. Az Atya tudása a képeken is világos. Maga Shiv Baba tanít minket. Krishna nem tanít minket, és az Atya sem taníthat minket Krishnán keresztül. Krishna a mennyország hercege. Nektek, gyermekeknek ezt is el kell magyaráznotok. Krishna a szüleinek a gyermeke az aranykorban. Ő egy aranykori apa gyermeke. Ő a Paradicsom hercege. Senki nem ismeri őt. Krishna születésnapján az emberek egy hintát készítenek számára az otthonaikban és a templomokban. Az anyák elmennek a templomokba és ott pénzt tesznek a dobozba, és elvégzik az imádatot. Ezekben a napokban Krisztust ugyanúgy ábrázolják, mint Krishnát; megkoronázzák, stb. és az anyja ölébe helyezik, ugyanúgy ahogy Krishnát ábrázolják. A nevek Krishna és Krisztus hasonlóan hangzanak, de ott van a nagy különbség Krishna születése és Krisztus születése között. Krisztus születése nem egy fiatal gyermek formájában történik. Krisztus lelke eljön és belép valaki másba. Ő nem születhet bűnön keresztül. Korábban soha nem ábrázolták Krisztust fiatal gyermekként; Őt mindig egy kereszten ábrázolták. Most ilyen módon mutatják. Ti gyermekek tudjátok, hogy senkit, aki megalapít egy vallást, nem lehet megölni olyan módon. Tehát, kit öltek meg? Az, akinek a testébe belépett, kapta a fájdalmat. Egy satopradhan lélek hogyan kaphatna fájdalmat? Milyen karmát követett el, hogy ilyen fájdalmat kapott? A lelkek egy satopradhan (teljesen tiszta) állapotban jönnek. Mindenkinek rendeznie kell a számláját. Az Atya most mindenkit tisztává tesz. Egy teljesen tiszta (satopradhan) lélek nem jöhet onnan, és nem tapasztalhat fájdalmat. A lélek megy át a szenvedésen. Amikor a lélek a testében van, akkor fájdalmat és szomorúságot tapasztal. Ki mondja azt, „én fájdalmat érzek”? Az, aki a testben él. Ők azt mondják, hogy a Legfelső Lélek ott van mindenkiben. Azonban Ő aligha fogja azt mondani, „Én fájdalmat érzek”. Hogyan lehetne a Legfelső Lélek jelen mindenkiben? Hogyan tapasztalhatna a Legfelső Lélek fájdalmat? A lelkek így kiáltanak: Ó Legfelső Atya, Legfelső Lélek, távolítsd el a szenvedésünket! A parlokik Atya az, akihez a lelkek kiáltanak. Ti tudjátok, hogy az Atya most eljött és megmutatja nektek a módszert, hogy eltávolítsátok a szenvedéseiteket. Ti, lelkek örökké egészségesekké és gazdagokká váltok akkor, amikor testekben vagytok. Azt nem mondanátok a lélekvilágban, „egészséges és gazdag”. Ott nincs világ. Ott csak béke van. Ott a béke eredeti vallásának az állapotában vagytok. Az Atya most eljött, hogy eltávolítsa mindenki fájdalmát, és boldogságot adjon. Tehát, Ő azt mondja a gyermekeknek: Az enyémekké váltatok, ezért ne sértsetek meg senkit. Ez egy harcmező, de ez inkognitó. A másik látható. El kell magyaráznotok a mondás jelentését: Akik meghalnak ezen a harcmezőn, azok elmennek a mennyországba. Nézzétek meg, hogy milyen fontos ez a harc! Ti, gyermekek tudjátok, hogy senki nem mehet a mennyországba azzal, hogy meghal abban a másik csatában. A Gitában azt mondják: Isten beszél. Ugye ti hisztek Benne? Isten kihez beszélt? Ezt azoknak mondta, akik elfoglaltak voltak abban a csatában, vagy nektek mondta? Ezt mindkettőnek mondja. Azt is mondták nekik: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára! Ezt a szolgálatot is el kell végezni. Ha el akartok menni a mennyországba, akkor erőfeszítést kell tennetek. Egy háborúban minden vallásból valók vannak. Ott vannak a sikhek is. Ők a sikh vallásba mennek. Csak akkor lehetséges számukra, hogy a mennyországba menjenek, ha eljönnek és veszik a tudást tőletek, Brahminoktól. Amikor annak idején eljöttek Babához, akkor Baba elmagyarázta, hogy ha Shiv Baba emlékezésében maradnak, miközben harcolnak, képesek lesznek elmenni a mennyországba. Azonban az nem úgy van, hogy egy királlyá válnak a mennyországban; nem. Ennél sokkal többet nem lehet nekik elmagyarázni. Csak egy kevés tudást lehet nekik elmagyarázni. Amikor egy harcmezőn vannak, akkor biztosan emlékeznek a kedvenc istenségükre. Ha valaki sikh, akkor azt mondaná: Győzelem guru Govindának. Senki nem emlékszik a Legfelső Lélekre, miközben magát egy léleknek tekinti. Azonban, akik elfogadják az Atya bemutatását, azok elmennek a mennyországba. Mindenki Atyja ugyanaz az Egyetlen, a Tisztító. Ő azt mondja a tisztátalanoknak: Azzal, hogy Rám emlékeztek, a bűneitek elvágásra kerülnek, és el fogtok menni a boldogság földjére, amit Én alapítok meg. Ha Shiv Babára emlékeztek, miközben ebben a harcban vagytok, akkor el fogtok menni a mennyországba. Az a harcmező különbözik ettől. Az Atya azt mondja: Ez a tudást soha nem semmisülhet meg. Mindenki Shiv Baba gyermeke. Most Shiv Baba azt mondja: Azzal, hogy csak Rám emlékeztek, el fogtok Hozzám jönni a felszabadulás földjére. Azzal, hogy tanulmányozzátok ezt a tudást, amit most tanítanak nektek, igényelhetitek a mennyország királyságát. Ez ilyen egyszerű. Ti megtaláljátok a mennyországba vezető ösvényt egy másodperc alatt. Én, a lélek emlékszem az Atyára. Menjetek a harcmezőre ebben a boldogságban! Nekünk cselekednünk kell. Mindent meg kell tenni, hogy megvédjék valaki országát. Ott csak egy vallás van. Ott soha nem hallotok semmilyen véleménykülönbséget. Itt olyan sok véleménykülönbség van. Viták vannak a víz és a föld miatt. Ha a vízkészletüket elvágják, elkezdenek köveket hajigálni. Ha nem adnak egymásnak gabonát, akkor vita van. Gyermekek, ti tudjátok, hogy a saját uralkodásunkat alapítjuk meg. Ezen a tanulmányon keresztül érjük el a királyságot. Egy új világot biztosan meg kell alapítani; ez előre elrendelt. Nagyon boldogoknak kellene lennetek. Nincs szükség bármi miatt harcolni, vagy vitatkozni. Nekünk nagyon egyszerűen kell élnünk. Baba elmagyarázta, hogy elmentek a törvényszerinti otthonotokba, és ezért most száműzetésben vagytok. Minden lélek el fog menni; a testek nem mennek el. A test egóját meg kell törni. Mi, lelkek vagyunk, és a 84 születésünk most a végéhez ér. Mondjátok el Bharat embereinek, hogy Bharat annak idején a mennyország volt, és az most a vaskor. A vaskorban megszámlálhatatlan vallás van. Az aranykorban csak egy vallás van. Bharat most újból mennyországgá válik. Néhány ember megérti, hogy Isten eljött. Ahogy előre haladtok, ők meg fogják jósolni a jövőt. Ugye látni fogják az atmoszférát? Ezért az Atya magyaráz nektek, gyermekeknek. Az Atya mindenkihez tartozik. Mindenkinek joga van Hozzá. Az Atya azt mondja: Most, hogy eljöttem, elmondom mindannyitoknak, hogy egyedül csak Rám emlékezzetek azért, hogy a bűneitek megsemmisülhessenek. Az emberi lények megértik, hogy a háború bármelyik pillanatban kitörhet. Az akár holnap is kitörhet. Nem tart hosszú ideig, hogy a háború erőt kapjon. Azonban ti, gyermekek megértitek, hogy a mi királyságunk még nem került megalapításra. Ezért, hogyan történne meg a pusztulás? Még nem mindenkinek adtátok át az Atya üzenetét, mind a négy irányba. A Tisztító Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Ennek az üzenetnek mindenki fülét el kell érnie. Még ha a háború ki is tör, és a bombák robbannak, akkor is nektek hitetek van abban, hogy a királyságunk biztosan megalapításra kerül, és a pusztulás mindaddig nem következhet be. Az emberek azt mondják, hogy békének kell lennie a világban, és ha egy világháború lesz, akkor a világ meg fog semmisülni. Ez egy szellemi egyetem; ti tudást adtok az egész világnak. Csak az egy Atya jön el, és alakítja át a világot. Azok az emberek azt mondják, hogy a ciklus több millió év. Ti tudjátok, hogy annak a kora 5000 év. Azt mondják, hogy Krisztus előtt 3000 évvel mennyország volt. Kiszámolják az iszlám- és buddhistavallások korait is. Senki mást nem említenek az előtt a két vallás előtt. Ti mindent pontosan megmutathattok dátumról-dátumra. Ezért olyan nagy mámorotoknak kellene lenni! Ebben a vita kérdése nem merül fel. Azok vitatkoznak, akik árvák. Bármilyen erőfeszítést tesztek most, az válik a jutalmatokká 21 születésre. Ha harcoltok és vitatkoztok, akkor nem fogtok egy emelkedett státuszt igényelni. Meg kell tapasztalnotok a büntetést is. Bármi is legyen az, bármire legyen szükségetek, gyertek az Atyához! A kormány is azt mondja: Ne vegyétek a törvényt a kezetekbe! Közületek néhányan azt mondják, hogy külföldről szeretnétek cipőket. Baba azt mondja: Gyermekek, most száműzetésben vagytok. Ott nagyon sok jó dolgokat fogtok kapni. Az Atya csak azt fogja elmondani nektek, ami helyes. Ő azt mondaná: Ez nem helyes. Itt miért vágyakoztok ilyen dolgokra? Itt nagyon egyszerűen kell élnetek. Máskülönben test tudatosság lesz. Ebben nem szabad a saját utasításaitokat követnetek. Baba azt mondja: Ha nem vagytok jól, akkor hívhattok egy orvost. Mindenki kezelhető gyógyszerekkel. Azonban az Atya minden esetre itt van. A shrimat, az shrimat. Ahol hit van, ott a győzelem. Ti mindezt megértitek. Haszon van az Atya tanácsainak követésében. Nektek magatoknak is hasznot kell hoznotok. Ha valaki mást nem tudtok font értékűvé tenni, akkor ti magatok olyanok fogtok maradni, ami egy fillért sem ér, és nem vagytok méltók arra, hogy fonttá váljatok. Ha itt nincs értéketek, akkor ott sem lesz értéketek. A szolgálatkész gyermekek nagyon érdeklődnek a szolgálat elvégzése iránt. Ők folyamatosan körbe-túráznak. Ha nem végeztek szolgálatot, akkor nem lehet benneteket jótevőknek, vagy kegyelemteljeseknek nevezni. Ha nem emlékeztek Babára, akkor folyamatosan degradált tetteket hajtotok végre, és egy alacsony státuszt fogtok igényelni. Az nem úgy van, hogy különben is Shiv Babával jógáztok, és BK-k vagytok. Csak Brahma Babán keresztül adja át nektek Shiv Baba a tudást. Ha csak Shiv Babára emlékeznétek, akkor hogyan hallgatnátok meg a murlit, és mi lenne annak az eredménye? Ha nem tanultok, milyen státuszt igényelnétek? Azt is tudjátok, hogy nem mindenkinek lehet emelkedett a szerencséje. A státusz ott is sorszám szerinti lesz. Mindenkinek tisztává kell válnia. A lelkek nem mehetnek el a béke földjére tisztává válás nélkül. Az Atya azt mondja: Folyamatosan adjátok át ezt a tudást mindenkinek. Ha valaki ezt most nem hallgatja meg, akkor biztosan meg fogja hallgatni a jövőben. Most nem számít, hogy mennyi akadály és vihar jön nagy erővel, nem szabad félnetek, mert egy új vallás kerül megalapításra. Ti egy inkognitó királyságot alapítotok. Baba örül, hogy látja a szolgálatkész gyermekeket. Követnetek kell a shrimatot, és adjátok át magatoknak az uralkodás tilakját. Ezzel kapcsolatban nem szabad makacsnak lennetek. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy oknélküli vesztességet tapasztaljatok. Az Atya azt mondja: Gyermekek, váljatok szolgálatkészekké és jótékonnyá! Az Atya elmondja nektek, diákoknak: Tanuljatok jól, és galoppozzatok előre! Meg kell kapnotok a mennyország ösztöndíját 21 születésre. Elmenni abba a dinasztiába, ez önmagában is egy nagy ösztöndíj. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Maradjatok nagyon egyszerűek és hétköznapiak ebben az átmeneti korban, mert ez az az idő, hogy száműzetésben maradjatok. Itt ne legyen semmilyen elvárásotok. Soha ne vegyétek a törvényt a kezetekbe. Soha ne harcoljatok, vagy vitatkozzatok.

2. Annak érdekében, hogy az új királyság a pusztulás bekövetkezte előtt megalapításra kerüljön, adjátok át mindenkinek az Atya üzenetét. „Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám és a bűneitek meg fognak semmisülni és tisztává fogtok válni.”

Áldás:
Legyetek mindig szófogadók és kapjátok meg a siker tilakját az Atyától, miközben a szívtrónusra vagytok ültetve.

Minden nap amrit velakor az Atya, a Szerencse Adományozója a siker tilakját adja minden szófogadó gyermekének. A szófogadó Brahmin gyermekek nem használhatják a beszédjükben és még az álmaikban sem azokat a szavakat, „kemény munka”, vagy „nehézség”. Ők könnyű jógikká válnak, és így soha nem válnak elkeseredetté, de mindig a szívtrónusra ültetettek és kegyelmesek. Ők véget vetnek az „én” bármilyen tudatosságának, vagy a kétség érzéseinek.

Slogen:
Ne gondolkodjatok a világátalakulásának a dátumáról, hanem rögzítsétek a saját átalakulásotok pillanatát.